REKLAMA

O Dorosłych Dzieciach Alkoholików mówili Cezary Biernacki i Anna Seweryńska

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2014-09-21 15:00
Prowadzący:
Czas trwania:
45:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
witam państwa lub Dolsk SN z państwem dzisiaj do godziny siedemnastej w UE, a opóźnienie między dwudziestą drugą, a północą witam w kolejnym programie z cyklu dość przemocy współprowadzącą ten program jest pani Renata Durda kierowniczka ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia w kampanii dzień dobry przedstawię gości w tej chwili, zanim przejdziemy do właściwego tematu to my chcemy coś bardzo ważnego państwu powiedzieć w studiu obecny Rozwiń » ministrom pani Anna Maria Seweryn ska psycholożka psychoterapeutka Stowarzyszenie od-do dzień dobry dzień dobry oraz pan Cezary Biernacki również psychoterapeuta rynek reprezentujący to samo Stowarzyszenie o dzień dobry dach w natomiast tak powiedział w tym co państwo ważnego powiedzieć Otóż w tym tygodniu innym w trakcie posiedzenia Sejmu w między występ Patrycji z września ma się odbyć głosowanie nad konwencją o zwalczaniu zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej już raz padło rzęsy to z porządku w obraz i teraz pojawił się apel zdaje pani głos pani, ponieważ w porządku obrad obrad na środę, jakoby ósmy punkt programu wpisane jest drugie czytanie ustawy o ratyfikacji Europejskiej konwencji zapadło w sprawie zapobiegania przeciwdziałania przemocy wobec fali przemocy w rodzinie to jedyne zagrożenie jest taki, że być może wybory marszałka Sejmu, które mają się odbyć tego samego dnia najprawdopodobniej na trochę ten porządek obrad mogą zmienić, ale mamy nadzieję, że tym razem ten termin 24 września zostanie dotrzymany wiemy też, że komisja, która po pierwszym czytaniu zajmowała się połączone komisje komisja spra w zagranicznych komisja sprawiedliwości praw człowieka, które zajmowały się pracą mułłów nad z tą ustawą, którą przygotował rząd, zwracając się do sądu do Sejmu z do Sejmu z z rekomendacją, aby ratyfikować tę konwencję wiemy, że te komisje wyraziły aprobatę dla przyjęcia tej ustawy bez poprawek miejmy nadzieję, że to drugie czytanie potoczy się szybko, ale wiemy także, że w tym samym czasie, kiedy czekaliśmy na drugie czytanie w LM środowiska, które uważają, że ta konwencja może być szkodliwa poprzez aktorzy cytuję tutaj tylnymi drzwiami wprowadza do polskiego porządku mam pojęcia gender w ideologię gender i z tego powodu protestują przeciwko temu, ale Polska ratyfikowała tę konwencję, że do środowiska zwracają się do środowisk poselskich do posłów o tym, też w nich do senatorów z taką oto prośbą, abym nie ratyfikować nie podpisywać ustawy i grali także nie przejmować związku stery w 2 Dortom do tych zapisów konwencji innych środowisk, które działają na rzecz tego, aby lepiej skutecznie zajmować problematyką przemocy w rodzinie postanowiłem wystosować taki apel o to, aby posłowie wiedzieli, że my potrzebujemy ich chcemy, aby ta konwencja została przyjęta on jest bardzo ważna z perspektywy takiego skutecznego zajmowania się państwa przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie osoby do Sejmu to jest apel do Sejmu to jest apel do posłów honor MON będzie kierowane na ręce na obecnie wicemarszałków marszałka jeszcze nie mamy w przyszłości być może jeśli się będzie taka potrzeba także marszałka ten apel jest im dostęp do podpisu dla każdego w formie elektronicznej na stronie Change kropkę org jeśli państwo macie problem z dotarciem do tej strony, bo to jest anglojęzyczna strona to także no ne Facebooku tam, gdzie jest profil popieramy konwencję przeciwdziałania w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wisi link do Wilna, a tego apelu na stronie z Feminoteki od jutra także na stronie niebieskiej linii będziecie państwo jeśli do tego, aby tam wejść złożyć odpis zachęcam wszystkich, żeby pokazać, że jest nas sporo, że to nie jest także duża jest tylko przeciwników także dużo zwolenników, ale polskim zwyczajem jest także dziś coś się sprzeciwiają krzyczą głośno Racice, pobierając zwykle siedzą myślącego przecież to jest jasne tak powinno być coś z tym zachęcam do aktywności także tych, którzy myślą, że ta konwencja jest potrzebna i chcą aktywnie dać temu wyraz, ale tylko na anglojęzycznej stronie jest możliwe, dlatego że na wybór polskiej stronie petycje PL musielibyśmy chwilę poczekać tam łatają złom powiesić po prostu szybko związku z tym ma w ciągu 1 dnia została tam zawieszona przypomnijmy jeszcze po donic z audycji w prozie państwa i dzisiaj mamy mówić o dorosłych dzieciach alkoholików DGA ale zanim odpowiemy po nich to by zmylić zajmie Stowarzyszenie od-do albo taka nazwa od domów w od 1 osób do konstrukcji tak najprościej mówiąc, czyli każdy program, który realizujemy pokazuje, że od czegoś zaczynamy co jest właśnie czymś takim mnie przyjemnym sympatycznym dla osób, które do nas przychodzą wychodzą właśnie z tym do czego trafili ten program, którym tutaj mówimy czy ten program dla młodych dorosłych dzieci alkoholików on właśnie też ma taką nazwę, że w dalekiej podróży do własnych gruntów, czyli od czegoś, czyli od tego, czego uciekają, gdzie są do własnego siebie, ale co znaczy, że Stowarzyszenie co prowadzi psychoterapię na czym one również psychoterapię zajmują się przede wszystkim właśnie naszym klientem naszym klientem jest młody dorosły z rodzin dysfunkcyjnych najczęściej właśnie z takiej, gdzie od źródła dysfunkcji jest problem alkoholowy 1 czasem dwojga rodziców czy takie jak to nazywamy młode dorosłe dzieci alkoholików zeznał, że dziś wiążący klienta i dla niego mamy przygotowane różnorakie reakcje oferty od terapii do ofert rozwojowych do TK wizytówkę wizytówką jest właśnie mchem, czyli ten młody dorosły z rodzin dysfunkcjonalnych rodzin dysfunkcjonalnych czy w szczególności mówimy MBDA, bo to się najszybciej się kojarzy, a oferta jest przede wszystkim nastawiona na pomoc psychologiczną i jest to, że psychoterapia i rozwój zgodny owa zgoda jak grupowanie to idealna, ale przede wszystkim tworzymy oferty Neo, który są programami czyni w programie inny przykład psychoterapeutyczne dwuletnim jest ujęta i terapia grupowa indywidualna i głód duszy formy treningowe są takie całościowe kompleksowe programy podobnie z programami rozwojowymi wspieramy młodych w osądzaniu się na rynku pracy właśnie osoby z takich rodzin, które nie mają za bardzo szansy liczyć na wsparcie, jakie kolejki emocjonalne materialne ze strony swoich rodziców takie sumy wspieramy ich wstawaniu na swoje nogi im poprzez właśnie ceny są na psychoterapię, a z drugiej strony poprzez programy rozwojowe, które budują ich kompetencje społeczne budują kompetencje zawodowe mnie dosyć ważną działką też, że w naszym stowarzyszeniu jest profilaktyka mamy ze sobą kilka takich autorskich projektów profilaktycznych, które realizowaliśmy bezpośrednio w szkołach realizujemy w środowiskach no jest następny taki wątek, którzy z bardziej wspieranie środowiska zawodowego w znalezieniu własnego, czyli inne w tej chwili tworzymy otwieramy już wręcz szkołę psychoterapii tda, a wcześniej już robiliśmy szkolenia szkolenia w stronę profesjonalizacji pracy z młodymi dorosłymi dziećmi alkoholików stawiamy na taką ważność tego, żeby zajmować się specyficznie tym problemem ukierunkować cieszmy się jesteśmy tak bardzo konsekwentni, ale tych wszystkich bardzo otwarci na to, żeby popatrzeć na kontekst naszego naszych ofert czyli gdzie ten młody człowiek tak naprawdę funkcjonuje od czego potrzebuje mężczyzna przepraszam szermierz zawsze zdawało, że tak jak anonimowi alkoholicy oni tworzą własny krąg to tak samo tam nie ma psychologa tak samo tutaj dorosłe dzieci alkoholików być może w tej oferty, którą tworzą same ceny zamiany w okolicy to też są kręgi osób tylko właśnie tym dotknięty i nie ma nikogo z zewnątrz w tym troszkę wyjaśnia czym innym jest ruch samopomocowych lasy w gminie Gorzyce dach i w Polsce też istnieje ruchy samopomocowe dla dorosłych dzieci alkoholików miałem to przyjemność albo nie chcą nas może niekoniecznie przyjemność, że współtworzyłem ten ruch samopomocowych w Polsce, bo w dziewięćdziesiątym roku natomiast to drugi taki nurt jest nurt psychoterapeutycznych, którym się właśnie zajmujemy się to nie są grupy samopomocowe tylko to jest wprost w nos z profesjonalistami można było tak najprościej nazwać jak ludzie młodzi to o jakiej kategorii wiekowej myśli się do kiedy się z młodym mieście halówki, gdy mam pewność, że zawsze najtrudniej to jest tak im w ujęciu taki się stolicą młodzi sami się wyodrębnili w takim przedziale 1826 lat, ponieważ ten to oferta terapeutyczna dwuletni program ma swoje początki w latach początków lat dziewięćdziesiątych 66 tak dosłownie z 1003. po są już jako program i wtedy młode osoby, które zgłaszały się ówcześnie do urn przy poradni leczenia uzależnień i współuzależnienia przychodziły jako taki, który ani nie pasowały tu ani tuczy nie były zależne od alkoholu nie były żonami matkami się osób zależnych od alkoholu tylko były młodymi dorosłymi z takich rodzin już nie w takiej formie mnie grób socjal terapeutycznych jak dziś młodzież do osiemnastego roku życia, a jeszcze nie jako ci dorośli dorośli i stąd niż sami możemy powiedzieć tak, by pokazali, że są taką grupą ja to bardzo zły dla nich bardzo ważny moment takiego określenia tego przydziału parę lat miał poczucie, że taka furtka Żyda możesz mieć ciut mniej można, więc ciut ciut więcej, ale tak naprawdę to nie 1826 to się bardzo nam potwierdza wszyscy już ładnych kilkanaście lat i sam 21 wejście na taki hałas w tym, że Annie Wojciechowskiej, ale nie to co jest ważne to specyfika tego wieku to jest pokazanie takiego przełomu między wychodzeniem z takiego młodzieżowego okresu, a nabyciem już takim statutem dorosłego wszyscy za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy przemysł dzisiejszy program Sykut dość przemocy jest poświęcony pomocy dorosłym dzieciom alkoholików w studiu obecna jest współprowadzącym program będzie Renata Durda niebieskiej linii, a także Anna Maria Seweryn Ińska i pan Cezary Biernacki psychoterapeuci ze stowarzyszenia od, do której to Stowarzyszenie takie programy prowadzi oddaje pani głos 1 i przed przerwą mówiliśmy o tym, jaką grupą pracujecie mówiąc właśnie o młodych dorosłych kim są te osoby czy jest jeszcze coś co poza wiekiem jest takie specyficzne dla tej populacji co wyróżniają obcy populacji osób starszych trzydziestolatków np. czterdziestolatków albo osób młodszych już nastolatków, ale jeszcze nie pełno latków ze swym widzom to co jest taką bardzo charakterystyczną z punktu widzenia naszej roli też wobec tych osób cechą jest to, że to osoby na przejściu między właśnie tę młodzieńczym dorosłym życiem wpadają w kryzys i ten kryzys jest takim objawy możemy powiedzieć tego jak nim bagaż, z którym się wzmagały wzrastając w rodzinach dysfunkcyjnych, gdzie doznawały bardzo dużą inni tak mecz mają za sobą taką historię w najcięższym dramatyczną związaną z zmaganie się z trudem wzrastania w takiej rodzinie jest to ogromny temat tak nie wiedział nawet co najbardziej trafnie powiedzieć, ale w skrócie można, by powiedzieć no właśnie wytyczne te pod hasłem przemoc, że często właśnie ten bagaż skutków doznanej przemocy nie tylko jako bezpośrednio osoby, który zeznawał też jako świadkowie tej przemocy, jaką wobec siebie ich rodzice stosowali z takim bagażem wchodzą w dorosłe życie można, by tak potocznie to umowę ujmując to może być, że są zużyć są wykończeni obozu są się też oderwać uciec i nie próbują bardzo szybko wejść takie swoje związki osiągnąć jakieś szczególne wyniki dniem wolnym w pracy w szkole gdzieś, gdzie można, by z o staż taką wizytówkę na siebie jestem w porządku nadaje się mogę się, by akceptować mam poczucie swojej wartości, a tak naprawdę to po to, żeby nie było tam tego co się stało wcześniej nie jest tak naprawdę kryzys to jest niemożliwe wtedy normą to kryzys psychiczny najczęściej dają silne objawy teraz dosyć powszechnym takim białym, który szybko też, że podlega diagnozie jest presja takie strony związane z fobiami różnego rodzaju fobie Lenny społeczna w obie dotyczący w ogóle takiego życia innych Żenia szef go z tym, że radny jest drugi człowiek, który co środę nie chce uchylania się rozmaite takie może być takie odpowiedzi na to lęk czy nie stany, które często byłem i słusznie psychiatrzy zdiagnozują czy psychotropy leczy diagnozuje jako ostry stacja stany psychotyczne, a inni tak naprawdę Noto to jest taki kryzys, który pokazuje, że ja nie jestem gotów jestem w stanie być dorosłym, chociaż mną mówiąc w jakimś językiem naszych klientów powinienem już oni są po prostu bardzo zużycie przez to jak w dzieciństwie przyjmowali rolę własnych rodziców oni się rodzicami zajmowali oni dźwigali całe te gospodarstwa domowe na swoich barkach oni zajmowali się ratowali pijanego ojca wspierali piano man w taki stereotyp witalności sprzyja mama zajmuje oni byli cały czas na użytek czy ich tak nigdy nie zajmowali się sobą, nawet jeżeli w szkole w roli bohatera mieli rewelacyjne oceny świetnie się wyrabiali to nie po to, żeby mieć to dla siebie z tego czerpać przyjemność tylko właśnie, żeby pokazać, że moja rodzina z porządku, a ja nie będę tutaj przysparza przysparzała kłopotów własnym rodzicom jest jeszcze będę tutaj to wizytówką i przez takie zużycie właśnie przychodzi ten moment, kiedy oni właśnie jako osoby dorosłe mogą wziąć na siebie odpowiedzialność są emerytami jak Kania podział jest już tak zżyci, że się z nami na sali osoby, które właśnie piękne dziewczyny wspaniali chłopcy nie znaczy, że nie ma napisane, że jest idea można powiedzieć, że 3 zawodowe to się rozwijają się w kwestii i radzenia sobie gdzieś tam w szkole co stało się osoby siedzą takie stanowić zużyć na nic nie mają siły na nic już nie mają energię w tym się charakteryzują właśnie o tym, o czym państwo na słowa powiedzieć o takim mechanizmie, który musi nieraz mówi po tak na zdrowy rozum, a jeżeli ktoś pochodzi z rodziny alkoholowej, a to w życiu takie rodziny założyć nie chce tak powiedzmy tutaj ten typowy przykład kobieta po ojciec alkoholik no przecież nigdy w życiu nie dopuścić do tego, żeby jej mąż pił, a potem paradoksalnie okazuje się, że statystycznie częściej niż NIK wchodzi taką rodzinę i sobie wybiera kogoś to stwarza takie problemy, jakie stwarzał ojciec w tym powiedział, że to nie jest paradoksalnie tylko właśnie Nokia jest kolej rzeczy, że to jest naturalne boję, że było podzielone ale gdybym zapytał w wymiarach na poziomie deklaracji i rozumu to każdy powierzenie natomiast na poziomie działania na poziomie funkcjonowania wchodzimy w takie role, które są dla nas bliskie, czyli powielamy te schematy, które się nauczyliśmy, a uczymy się przede wszystkim przez doświadczanie mnie to, czego się uczymy w szkole to jest osobna historia to tam rozumu pakujemy informacjami wiedzą natomiast tak naprawdę powielamy to, czego emocjonalnie doświadczamy to wina zapada i wtedy, chociaż mówimy, że nie to powie nam to, bo to znajomy, bo albo wybieramy takiego partnera czy partnerkę, w którą wiemy jak funkcjonować, bo tego doświadczaliśmy w domu albo uzależniamy się, ponieważ tu alkohol był sposobem, który właśnie widzieliśmy z gry w naszych domach John był do wszystkiego tak ją na zawsze załatwia wszystko i miałyby być sobą, bo w uczeniu się przez naśladowanie jest bardzo innym takim no dobrze opisywanym też psychologię ze zjawiskiem poprzez modelowanie zachowań i rodzice modelują zachowanie tak samo rodzinie w euro w rodzinie konstruktywne, jakie są w destrukcyjnej jest pewien model zachowań, których dziecko przyswoi je jako taki moment skuteczne i jak może emocjonalnie może różnie przeżywać, ale tak naprawdę to jest do tego przygotowane i łatwiej zastosować coś co umie niż coś, czego w ogóle nie znam ich podobnie z przemocą, że osoby, które doznają przemocy w domu czy widzą jak matka jest ofiarą przemocy 4 tys ofiar przemocy to mówią sobie nigdy w życiu wałek, po czym wchodząc swojemu swoje związki bardzo szybko starców palą się sami sprawcami przemocy, ponieważ to są narzędzia, które znają i on tego nie chcą się obwiniają one nie chcą mieć takich związków nie chcemy być w roli oprawców nie chcą się uzależnić, ale to są narzędzia którymi się posługiwali się rodzice dlatego też narzędzie znają najlepiej, a sami też często zostają w takiej rodzice byli przymuszani dosłownie dach stawiani pod mury miasta takie mam tu skojarzenie z takim małym dzieckiem, który został zapędzony w druki tylko te kule już pozostając, żeby się obronić własne życie czasami jako dzieci wobec swoich przymusowych rodziców i są też właśnie tymi z dnia nie nas do tego sprawcami, ale też używającej przemocy tak i te zachowania i się utrwalają to jest niebezpieczne, że później jako osoby dorosłe właśnie te mechanizmy i z tych zachowań zaczynają, który korzysta w swoim życiu dorosłych jak automat to się troszkę na tej zasadzie im pan czy państwo się zetknęli już nie pamięta w jakiej książce przeczytamy też jest różnica między najstarszym dzieckiem najmłodszym najstarsze dziecko właśnie ono bierze na siebie to wszystko odpowiedzialnością nie fatum małe dziecko ona się robi takim klaunem tego maskotką rodzice piją one jest tym kimś, kto usiłuje to atmosferę rozluźnić i potem też właśnie każdy z nich trochę inaczej idzie świat nie fakt PL Orła w błąd różne są takie role Mielna wasz poświęcamy im uwagę takie strony to są strategie na przetrwanie w rodzinie i rzeczywiście dzieci kilkoro to, żebyś to między siebie rozdają takie role, które nieświadome czy nie taki plan, ale każdy jest jakoś się w jakim sensie wyposażony do czegoś i osobowościowe temperament nie i nie pada deszcz ludzie są właśnie ta teza o sami kierują te dzieci także tylne straże donoszą zdejmować wszak pierworodny dziecko zawsze o tym, 2 takim oddelegowaniem jego ręce tego, czego rodzice nie nie decydują się robić odpowiedzialności za cały dom to najmłodszy jest często traktowana jako ta maskotka, która będzie taką zabawką dla pozostałych tam kilka takich ról określonej osoby w rodzinie alkoholowej prawda za bohatera w rodzinnym maskotka rodzinna jest taki niewidzialne dziecko, choć ofiar i Kozioł ofiarny to też charakterystyczne jest to, że to po pierwsze, trochę zależy od kolejności, jakie przechodzą żyć na świat, bo co określa też ich funkcje, które muszą pełnić rodzinie, ale też pamiętajmy, że też może zmieniać sprawdzali życia tego w tej rodziny te dzieci mogą się wymieniać tymi rolami w zależności też od tego jak same wchodzą w okres dorastania drzew to okres dojrzewania już ogłasza prezes newralgiczny moment, że tak się dzieje najczęściej, jeżeli nie ma tej czwórki, bo ta czwórka jest taki klasyk tak, ale jeżeli jest dwójka dzieci do często jest tak, że bohater rodzinny nagle staje się kozłem ofiarnym mogą przejściowo chyba bardzo ważne my coś co mówi się na to, że dla terytorialnym nie spełnia funkcję Jona jest ważna dla rodziny, ale też jest ważna dla tego, kto w niej jest, ponieważ nie ma takiego rozwoju możliwego konstruktywnego tylko rodzi się odbywa poprzez właśnie te różne funkcje w rodzinie no to jak jest przełom w dorastaniu Szkot w tym okresie niż 12 lat często zmiana też roli strategii byłam, ale nie bohaterem, a staje się kozłem ofiarnym byłam niewidocznym dzieckiem staje się bohaterem tak jest bardzo różny i pomyślałam, że tak państwo pracujecie z osobami, które już mają ten bagaż męscy utrwalony, ale tak w ogóle to istnieje praca z dziećmi w Davos tym momencie, gdy to, kto zdobędzie największe problemy, gdy okres dojrzewania to dojrzewanie co przecież wcześniej jest inaczej moglibyśmy uważa się zastanawiać w moglibyśmy już w kółko powtarzać co będzie pierwsze czy kura czy jajko obejrzymy pracujemy z tymi osobami, które właśnie są na progu własnej dojrzałości i są przyszłymi rodzicami, a często już tak bywa właśnie, że można zobaczyć jak przychodzą do nas terapii jest to uznaje profilaktykę powiedział najwcześniejsze lata, bo właśnie, jeżeli oni te osoby zaczną już inaczej funkcjonować to coś innego zaowocują da oddadzą swoim dzieciom natomiast, jeżeli powierzą funkcjonowanie swoich rodziców my mamy taki właśnie kręcący się cały czas są już tak z rodziny na rodzinę z pokolenia na pokolenia to się utrwala czynność istnieje psychoterapia dla dzieci, ale ZUS nie jest zachód terapia tylko to jest bardzo ważne to, że jeżeli nim psychoterapii uczestniczą dzieci to ciało pamięta, że jest to taki pacjent, który nie jest w stanie nic się z Luizjany aż za siebie podejmować różne decyzje niezależnie on pokaże wszystkie swoje potrzeby okaże różne uczucia między artykułuje bardzo wiele różnych ważnych informacji natomiast nie jest decydentem i często jest są oferty najbardziej bardzo też wspieramy wszystkie takie organizacje instytucje, które zajmują się psychoterapią dzieci w rodzinach dysfunkcjonalnych natomiast mamy jasno, że z po rodzicach tych dzieci drzemie, jakby z synem powodzenia tej Terra takie dzieci bardzo potrzebują na swojej drodze to nazywam spotkać dobrego dorosłego kogoś, kto im pokaże ten świat jest trochę inny niż tylko w ich dom kogoś, kto powie tak to na złość relacje to co ty czujesz to to jest prawda tego potrzebują to inny dodaje takie oparcie Itaka na przyszłość też taką możliwość, że może jednak to w tym moim domu to nie jest skandal, że mogę może jakoś inaczej dziś mogę właśnie wtedy jako osoba dorosła już samo stanowiąca osobie może szukać dla siebie dalszej formy pomocy myślę, że też GM Trzcianne ta praca, zwłaszcza z małymi dziećmi takimi właśnie, które jeszcze nie są pełnoletnie nie wyfruwają za chwilę z domu tylko są jeszcze bardzo mocno związany jest stanem rodzinnym rzeczywistość jest pracą z objawem, a nie jest przyczyną, ale problemem, bo przecież dziecko nie jest problemem w tej rodzinie to nie ono powoduje te problemy ono tylko jest beneficjentem tych problemów, które tam się pojawiły i w związku z tym, aby jeszcze z najsłabszym elementem no to on na nim najlepiej widać, że tam się coś dzieje i o ile dorośli są w stanie grać tuż za parter i nie pokazać na zewnątrz także tam coś wewnątrz dzieje o tyle dziecko bardzo prosto na zewnątrz demonstruje różnymi zachowaniami, ale także czasami wprost w tym co mówi to, że się pojawił problem od co więcej jak to pokazuje to i jedno osób największe dramaty w tym nasi młodzi dorośli wracają do tych Tramp, kiedy oni, na jaką mi właśnie te kilku letnie nastoletnie dzieci swoich rodzinach szkodzi wzywały pomocy dzwoniły inne na policję dzwoniły do różnych placówek interwencyjnych i prosiło o pomoc i Anny pojawiała się ta pomoc, ale potrzebna była jakąś wiarygodność tych dzieci i okazywało się, że matka wypierała się tak stawała po stronie sprawcy to jest największy dramat dzieci, kiedy one rzekomo ci młodzi siedzą u nas w grupie terapeutycznej wracają do tego to pokazuje on jakby dopiero wtedy sobie samym, jakim ogromnym żalem z tak naprawdę złością, że siedzą do tych matek do tych, które miały miały ochronić były trzeźwe nie biły ani zdrowiu najczęstszy paradoksy wszystkich, by otoczenie zawsze dziwi temu kiedy, kiedy dziecko dorasta w rodzinie takie przemocą owej z poczuciem własnej mocy siły także fizycznej po prostu siłę prawda w ERM i odwraca się przeciwko matce wszyscy mówią, ale i tak to przecież one ochroniła różne rzeczy mogą się na nich ojcem w takie poświęcenie właśnie na niego, a teraz dziecko zamiast zwrócić się przeciwko sprawcy zwraca się przeciwko niej idoli ma najwięcej pretensji i sprawcy, bo rola sprawcy jest bardzo czytelna, a dziecko wie po co zwraca to robił, bo to jest taka czytelna jasna rola zamiast rolę ofiary jest tak nieczytelna i tak ambiwalentne, że dziecko najczęściej mówi mogła chce zrobić nic nie zrobiłaś, dlaczego tego nie robiłaś, a to co robiła było dla mnie niejasna, bo np. mówiła uciekaj z domu dzwonimy na policję, a potem mówiła wiesz co po 2 dniach to od babci wracamy jednak do taty, bo to tacie koło ucha dziś moda to już będzie do Obry i dziecko było kompletnie zmontowane mówił, ale zaraz wbić mu uciekać tata jest niedobry czy wracamy, bo tata jest dobry kupił mi zabawki, o co tu chodzi o to doskonale pokazać zaśnieżone największym takim kłopotem miejsce już w tym momencie w ogóle rozeznanie co jest prawdą, a co jest fałszem trwogę normą, że państwa po informacjach Anny wracamy na antenę przez państwa rozmawiamy nie o problemach dorosłych dzieci alkoholików w studio w oprócz współprowadzący pani Renaty Durdy przedstawiciele stowarzyszenia, które pomaga dorosłym dzieciom alkoholikom pani Anna Maria syberyjska i chce pan Cezary Biernacki Stowarzyszenie od -do to porozmawiajmy jak teraz jak wygląda właśnie praca z dorosłymi dziećmi alkoholików, a klubem tyle państwa numer telefonu 224444044 jeśli macie państwo pytania do naszych gości nie chcecie wziąć udział w naszej rozmowie to czekam na telefony, a nasza praca bez to zaś, że ich dachy Stowarzyszenie unum przede wszystkim właśnie realizuje ten program psychoterapeutyczne dla młodych dorosłych dzieci alkoholików i mam ważny dla nas właśnie to, że sobie ściśle określiliśmy dla kogo i w jakim celu chcemy przygotowywać i realizować nasze oferty nie taką specyfiką, którą z kolei myślę, że różnią się jako realizatorzy to jest to, że pilnujemy diagnozy źródła, czyli właśnie tego, że ktoś wzrastał w rodzinie alkoholowej Czyż trochę szerzej teraz już czasu patrzymy dysfunkcjonalne, ponieważ to coś wypadło na antenie nie bardzo różne wiele osób potrzebujących pomocy i szukających pomocy psychologicznej ze względu na różne swoje objawy i miała bowiem może inni do tego oczywiście nie realnie nie policzyłam, ale tak intuicyjnie powiem, że myślę, że 90 % młodych osób szukających pomocy swym psychoterapeutycznej czy psychiatrycznej w tej chwili to są osoby z rodzin dysfunkcjonalnych i znajdują pomoc często, która ma pozwala im trwać, czyli są pod pobiegną ze swojej depresji są w różnych diagnozach takich swoich objawów cieniem zaburzenia żywienia i nerwicę tak dalej natomiast nie dotyka to ich źródła myśmy się nauczyli pracować nad rozpoznawaniem źródła, czyli od razu przystępujemy do tak mówią w potocznym złem kawa na ławę pytamy wprost jeżeli, by zostać w takiej rodzinie to czy jak to rozumiesz czy widzisz w ogóle, że to miało jakiś wpły w na ciebie i ktoś z naszych, by takim początek mamy ten program dwuletnie niezamknięty w ramy tak jest wiadomo, kiedy jest rozpoczęcie wiadomo, kiedy zakończenie jest podzielony na 2 etapy każdy ma inną swoją specyfikę jest grupa otwarta później grupa zamknięta najpierw plasujemy na taką emocjonalną identyfikacją ze swoją tożsamością jako dorosłego dziecka alkoholika przysięgam na wszystkich uczuć i emocji związanych z tym, że właśnie takie niewinne rodzinie wzrastała docieramy właśnie do tych się do tego źródła, a w drugim roku już jest grupa na innym poziomie bezpieczeństwa jest zawiązana pracujemy właśnie nad uwalnianiem się od tych krzywdy, czyli praktycznie to już jest casting do psychoterapeuty czy na prace i mamy tą na taką zakończenie, kiedy już jest wiadomo, że ten program jest zakończone w takim bardzo dużym skrócie jak Kania powiedział wcześniej mamy zajęcia grupowe mamy warsztaty mamy treningi i do tego też jest terapia indywidualna z inwestycji zapytam chciałbym, by weszły słuchaczka bardzo proszę o włożenie słuchawek w drużynie pani Sławomira z Krakowa Hello tak dziękuję dzień dobry, by go dzień dobry wzór panią ja mam talent skądinąd chwytaki do 50 do Mela, który pił, bo on były takie dania alkoholikiem, ale pijackie maty różni te mawiał dr Marcin Gortat i jego brat lub mienia to nie jest mój mąż mojej córki nigdy nie tknął on tylko umierał w nogi, ale na jej oczach ona nie broniła, ale oni nigdy nie tknął i ona ma ich traumy w tej chwili ogromna Majcher 48 lat, ale tą panią dziwi, że ma traumę docencie anioła matkę dla kobiet jak taka sytuacja, więc człowiek pali pije dzięki niemu Kikut Bosacki wg regiony ich też bardzo ważne jest co pani wiedziała, bo zwraca uwagę na takie aspekty jak bardzo zresztą nie doceniamy traumy związanej z obserwowaniem przemocy często jak prowadzę szkolenia różnego rodzaju też dla osób, które chcą pomagać tym obszarze elementom wie o tym, że właściwie w Polskiej rzeczywistości niemalże każdy z nas ma jakiś rodzaj traumy z obserwowania takiej przemocy interpersonalnej mówimy oczywiście ludzie, którzy widzieli przemoc w czasie wojny, bo to jest ogromne przeżycie ogromna trauma, ale też tę osobę, która jak ja mam 71 właśnie na tę osobę, która potem, widząc we własnych domach w bliskim otoczeniu bardzo cierpią z tego powodu mają różne straty, które się z tym wiążą różne ograniczenia myślę sobie w no dobrze, że w Polsce mówimy coraz częściej o tym, że nie trzeba być bezpośrednio ofiarom przemocy, żeby potrzebować pomocy szukać wykonawcy dziękuję bardzo na ich znaki moja córka ma dbać o moment u różnych zaprzyjaźnionych zresztą ludzi ich brak odpowiedniej technologii i PKO BP ale, ale ja jednak nieraz był badany jest mniej taka niepewność w Wilnie i o nich bojową i tatą, ale tak ramię w taki byłby Olgi w dzień gra tylko ja też uwagę od innych gwiazd dziękuję bardzo lekkich dziękuję bardzo państwową Mir, ale co więcej ten nie musi być koniecznie przemoc fizyczna i wdraża hotelarza gaźnik natknąć aha tak wobec niego się zachowywać i co dziecka w ewidencji zahamować czuwa to jest najgorsze było to napięcie, które funkcjonuje w takim domu, gdzie cały czas jest obecny, gdzie jest właśnie ten ojciec uzależniona od alkoholu bony inni tak jak powiedziałem on nie musi uderzyć nie musi robić, ale to ciągła tani wiadomość jak się zachowa jak zafunkcjonuje, w którym momencie, gdzie na kogo co spadnie, kto jest za co winny to aż do dzieci, które w takim domu jak spóźnił u nas opowiadają jak w czasie terapii to on w końcu się nie mogły doczekać niech ktoś wreszcie coś stanie to zagrożenie to wreszcie pęknie, a najgorszy był ten moment wyczekiwania i często Włochom i bardziej te, które miały doznawał tej przemocy fizycznej mając tak wprost i jawnie tak byłem uderzony i tu mam czystą natomiast najtrudniej właśnie tym osobom, które były wtedy ich w obrębie tej przemocy emocjonalnej też powinno takim terrorze psychicznym, bo z 1 strony osoba pijąca wprowadza taką atmosferę zagrożenia są małe jest nieprzewidywalna nie wiadomo co się stanie za chwilę, ale też często teraz wprowadza właśnie ta druga osoba poprzez to, że tak boi się tego co się za chwilę stanie, że sama wprowadza jeszcze większe napięcia i taki terrorze właściwie dzieci jeszcze mogą robić muszą mu się zachowywać tak jakby inną dosłownie tak nie oddychać nie chcieć, bo nie boi się obudzi, bo tu zaraz przyjdzie bardzo dużo się tego już praktycznie od kołyski, bo jak dziecko już leży w urodzi się taki typ niemowlę leży jej dno płacze jest głodny chce, żeby sam na mokrą pieluchę i zaczyna płakać to co mama robi podchodzi do niego jakiś, bo się tata obudź mnie albo już emocjonalnie to o tym, albo też mówiono o tym, że mama, która bała się cały czas tego ojca cały czas mówiła o swoim strachu opowiadała o tym, mówiła ja już dłużej tego nie wytrzymam potwornie się boje popełnił samobójstwo jest postęp tak groza niezależnie od tego co robił bądź nie robił sprawca mogą go w ogóle nie być po prostu za tydzień zniknął z domu dzieje się tak orzekł 3 i pił, ale w domu cały czas było takie napięcie takie poczucie zagrożenia, że no dobrze co się stanie rzeczy to mamy rzeczywiście popełnił samobójstwo, ale oni rzeczywiście zabije przy kolejnej awanturze w rządzie z emocjonalnych dużo bardzo proszę o mało tego sprawcy to nazywamy w cudzysłowie tak zakreślony, czyli tego pijącego to również dbałość o matkę albo też co się stanie z tą Matko zagrożenie było z każdej strony to atmosfera tego szantażu emocjonalnego spotem z myślą, że nasi młodzi to bardzo pokazują po tym co wnoszą swoje relacje, że cały czas są drugą osobą, którą budują budują chcą budować jakiś rodzaj związku ciągle w sensie szantażują osobą młodsze została wie o tym nie została wieś, bo to się nie uda cały czas jest taki przekaz, że na języki zagrożeń i Solar jest niebezpieczne dla den Linden ten jest mylny przekaz, który słyszymy cały czas tej rodzinie świat jest niebezpieczne jeśli bliscy ludzie są źródłem niebezpieczeństwa to co dopiero świat dookoła 224444044 nasz numer telefonu ani na razie nie mamy słuchacza na antenie w ale jest prośba od składki, która zadzwoniła, by państwo podali idealny jeszcze raz, by kontakty do ośrodka do stowarzyszenia, które państwo reprezentują Stowarzyszenie od -do in 226320909 www od myśli nikt go Klepka organ nie jest z nami teraz słuchaczka bardzo proszę telefon pani Krystyna z Warszawy, ale są im dobry dzień dobry pani dzień dobry proszę pani propaństwowe stowarzyszenia wspominali o jakichś takich programach rozwojowych u jej męża i Neuer zamknie rodzinę i jakoś wybierałby, ale niech no nie wiem czy ugotowana psychoterapię ale, ale byłabym zainteresowana jakoś po ponad tobą niech pan pod ręką i a może właśnie o to by zameldować się rozwojem jakoś się zaciekawiło mnie to on, a jakoś nie słyszał chyba dalszego ciągu TLK mi się też dowiedzieć od tych programów w ja zapraszam przede wszystkim na naszą stronę tak jak mówię www kropelka odnosnie do org mamy ograniczony czas dlatego tutaj nie jesteśmy w stanie wszystkim w tej chwili powiedzieć w tej chwili właśnie trwa nabór do 2 programów rozwojowych Czasna zmiany i raz w trosce o do lidera także bardzo proszę o zapoznanie się z naszą ofertą witam panie wszystko na działaniach Moskwy z możliwością zapisania się na peronie, a tak na naszej stronie dziękuję bardzo proszę Kurier Hania ja rozumiem, że państwo nie działać w ramach jego kontrakt z innym zatem przyjrzeć się z wpłat na nie te programy, o których rozmawialiśmy są sfinansowane dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej, a główny też bardzo cenna informacja, ale znaczy czy coś się płacić wyższe niż podniesienie wpłat w ramach poznali się w hali w programach dla tak w programach, które realizujemy ze środków Europejskiego funduszu tak naprawdę to jeszcze swym doposażony w naszych uczestników dającym szansę na pozyskiwanie różnego rodzaju stypendiów są 3 opłacamy ich 12 jest możliwość ta, że Straż Graniczną mówi na antenie co teraz wyobrażeniu o sufit, a więc ma pojawić audycje bardzo proszę natomiast, jeżeli chodzi o oferty psychoterapeuty sią staramy się właśnie tak dbać o naszych uczestników, że pozyskujemy od innych z miasta stołecznego Warszawy i ich z dzielnicy i darczyńcy nas wspierają w ten sposób nasi uczestnik naszej psychoterapii mnie i nie masz szansę tak młody ma szansę uczestniczyć w programach niekomercyjnych dla starszych wyrażamy zapraszamy, ale długo uważał działacz państwa ta w działamy tylko ważne w dalszych GDA zapraszamy już do komercyjnej oferty z NFZ Śródmieście, by rozmawiać o tym co to znaczy pracować z problemem nie są objawem i co to znaczy teraz wejście mówi Maciek nad morzem takich rodzin alkoholowych dla dzieci i nie pokazują obja w, a problemem są rodzice do jego bez pracuje się z tym jak macie dostęp już tylko do tych dzieci jak tę rodzinę gdzieś tam zostały zaś w dni, ale my mamy już dostają wieś do osób dorosłych grzyby one tak jak mówiliśmy są, czego dzieci nie mogą zrobić dlatego w tej specyfice naszego programu, czyli tych młodych dorosłych 1826 lat już są osoby dorosłe, które same mogą za siebie wziąć odpowiedzialność co wpływ pozorom wcale nie jest takie proste oczywiste i sami mogą podjąć świadomą decyzję o własne zmiany mamy ostatniego słuchacza tak sądzę jest nim pan Tomasz Warszawy halo dzień dobry dzień dobry partner dziękuję bardzo ciekawą audycję ja mam pytanie jak i MBDA plamami w drugich lokat czy jakaś mam rodzinę trójkę ławką czy są Stowarzyszenie oferuje pomoc prawna par osób, których konfrontuje na tych młodszych poniżej klientki również dla starszych w tym roku uruchamiamy pomoc i starsze hity jak wcześniej mówiłem tak zapraszam na naszą stronę tam są wszystkie informacje to jest program co się nazywa Dodę, a plus czyli, ponieważ mieliśmy bardzo dużo i mamy do tej pory chętnych, którzy narzekają, że już nie mają 26 lat wzruszeni nie są w stanie w tym naszym programie ogarnąć w związku z tym utworzyliśmy dla tych osób taką grupę DD plus też już gotową środa 2004 . po osiemnasty jest spotkanie także to zapraszamy takie marki jak najbardziej wszystkie możesz dowiedzieć na miejscu, czyli jak siedmio Grodzką 5 w Warszawie do odda w modnym dziękuję bardzo dziękuję dziękuję bardzo panie Tomaszu coś jeszcze jakoś podsumowanie i wyrazimy wzdychają inaczej czas mamy do jeszcze w tym przy dość, że człowiek wygasa z czytań w ostrymi objawami i z tą diagnozą to tu jest taki nasz największy atak to bolączka ideową, dlatego że właśnie często bywa tak do nas wreszcie trafiają tu młode osoby, że bardzo dużo czasu gdzieś potracili nota w cudzysłowie można powiedzieć na dochodzeniu do tego, o czym się tak naprawdę potrzebują zajęć, że ciągle tylko były te plasterki przyklejane na 0 pijące rany, a tej ropy i nikt się nie znają nie wyczyści i tutaj właśnie Ano stąd też pomysł na to szkoły tak żeby, żeby nauczyć specyfiki da, żeby nauczyć jakich rozpoznawać w tej chwili 90 % ocenia podziałem powiedział, że można im więcej osób w gabinetach psychoterapeutycznych to są ofiary z rodzin dysfunkcyjnych osoby przed otrzymał też ofiary jak bardzo serdecznie państwu dziękuję w pani Anna Maria z berlińskiej pan Cezary Biernacki psychoterapeuci ze stowarzyszenia oddałoby je państwa i naszymi gośćmi dziękuję bardzo bardzo dziękuję bardzo, a paniom mamy minuty czasu w broń Radom przypomnijmy ten apelujemy, a podpisywania apelu w UE proszę państwa na stronę na Facebooku na stronie popieramy konwencje, gdzie państwo link do tego, aby elektrycy w formie elektronicznej mógł podpisać apel do polskich posłów w sprawie tego, aby została przyjęta ustawa modyfikująca Europejską konwencję w sprawie zapobiegania przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w rodzinie w razie czego też na stronie Feminoteka i niebieskiej linii będą do tego ślady, żeby się łatwo do tego dostać złożyć swój podpis elektroniczny dziękuję pani pani Renata Durda kilku kierowniczka ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia i prowadząca tę audycję Ewa Podolska wahania ich jako jedyna realna dziękuję za jazdę po szesnastej na nowo Galińska podejście do Polacy dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA