REKLAMA

Prof. Balcerowicz m.in. o nowym rządzie Ewy Kopacz

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2014-09-23 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia tokfm PL prof. Leszek Balcerowicz, a wierzę, że państwo minister finansów panie profesorze, ale jak ocenia pan rząd, bo mamy nawet co może pan zauważył, że zawężenie oceniać całościowo, bo to jest zawsze powierzchowne zobaczymy mogę tylko powiedzieć w ślad za wieloma obserwatorami, że w państwie, które w niedzielę do zrobienia, żeby oczekiwać dobór ludzi wedle ich kompetencje nadane stanowisko i nie, odmawiając Schetynie kompetencji żadnej Rozwiń » mierze oczekiwano można, by oczekiwać, że zgodnie z tym czym celuje w, stając się kimś z resortem organizacyjne druga uwaga jest następująca w Polsce mieliśmy bodaj 25 kolejnych ministrów sprawiedliwości czy wypadało rok przeciętne no przy takiej sytuacji trudno oczekiwać, żeby tak bardzo ważne udział państwa był dostatecznie zreformowany i nie jest z Poznania, więc zmiana w stanowisku i znów nie, odmawiając kompetencji ministrowi Grabarczykowi można zapytać czy nie będzie także, zanim się wdroży też przestanie być ministrem żadnych reform nie będzie inne możemy nie bez reform no oczywiście, że może nie być efekt znamy wiele krajów są z dziedziny, które nie miały reforma albo do reform bardzo powierzchowne na te kraje płacą ogromną cenę, żeby w jako skrajny przypadek niż Ukraina, która teraz dąży do reformy jest obiektem agresji rosyjskiej, ale to jest autentyczny ruch na rzecz reform w UE ma ma takie pytanie, bo w prawie w każdym rządzie polskim, bo po osiemdziesiątym dziewiątym roku w były silny polityk, który albo miał Ministerstwo Gospodarki albo najczęściej finansów, bo Ministerstwo Gospodarki to trochę opowiada RCL Ministerstwo Finansów daje pieniądze jest najważniejszy od pewnego czasu ministrem skarbu minister finansów jest nieznany nikomu młody minister finansów Jan jest cały czas ten sam, kto właściwie niemal przez Rostowskiego Jean Jack, kto właściwie tworzy ten polską wizję gospodarczą chińskiego ziarna dobre rozwiązania znane z doświadczeń jednak, że jest silny premier, który jest kompetentny i która angażuje się w naprawy gospodarki i finansów, a drugie rozwiązanie już jest zastępca premiera mocną silnie umocowany, która odpowiada za finanse gospodarkę ten drugi model wprowadził Tadeusz Mazowiecki i ja dzięki niemu zostałem wicepremierem ministrem finansów i przez wiele lat to praca dobra praktyka była kontynuowana, a potem nastąpiło zerwanie z tym za czasów rządu po odejściu Rostowskiego są, którego posunięć ja miałem ogromne wątpliwości niektórych posunięć, ale teraz dziś mamy taką sytuację, że jest jak, więc być mowy minister, którego pozycja obecnego elita jest nieznana jasność nie chodzi o obiekty natchnienie żal wyróżniającym się do Gorzowa 39 lat nie jest obciążającą przy obciążające jest jeśli w ogóle to, że można przypuszczać, że jego pozycja w rządzie jest nikła, a o finanse państwa trzeba dbać dlaczego, bo to dotyczy wszystkich kryzys finansów państwa dotyka po pewnym czasie każdego poza tym skoro już nie, a o to pytał ja mam ogromne zastrzeżenia co do propozycji ministra Szczurka, jeżeli chodzi o sprawy Unii Europejskiej, bo on zresztą przestawić coś jest odgrzewane mieć ogrzewaną kotletem, ale czy mianowicie o to, żeby poróżnić rygory fiskalne w unii Europejskiej pod pretekstem zwiększenia inwestycji w gruncie chodzi o to, żeby odkładać naprawdę odkładać reformy to znaczy ograniczenia wydatków bieżących, które niektóre kraje ogromnie potrzebują właśnie z polską wieś to nie jest to jest szkodliwe po prostu moim stanie na aż ja niżej szkodliwe to czy motywowanych no być może jest przekonany tego nie wie podobnie jest osią wielu komentatorów, że jedyne rozwiązanie wyjście ze stagnacji czy kryzysu no to jest więcej wydatków fiskalnych i na takie przekonanie było wielokrotnie klasyfikowane przyp odtworzony przez badania kraje, które mają już ogromny dług pogląd tylko pogorszy swoją sytuację, dokładając do tego długo, gdyż najprościej, ale zwolennicy tego rozwiązania zaś wskazują na stany Zjednoczone, a to metka kapitalizmu Sydney w setnym miliardami dolarów za te miliardy przy Wodnej oraz w biliony i prasie Ameryka ma wzrost gospodarczy jest pogrążona w kryzys zajmowała myślę, że chodzi o politykę pieniężną, która budzi ogromne kontrowersje czy otworzenie przez bank centralny Stanów zjednoczonych pieniądze w interwencję w gospodarce wskutek tego narastają bańki na rynkach finansowych, a przedsiębiorstwo w dalszym ciągu nie są specjalnie inwestować to jest ona realną gospodarkę też stany Zjednoczone jednak, że mają lepszą sytuację budżetową niż większość krajów europejskich, a mówiąc krótko, jeżeli kraj ma już bardzo duży dług, a to dotyczy większości krajów europejskich również Polski bliżej policzyć zarówno dług ukryty, czyli Zosi, jaki był jawny to dokładanie do tego długu przez zwierzynę utrzymywanie wysokich deficytów pogarsza sytuację, choć może się podobać polityczne, ale też droga donikąd w normie dach donikąd nie donikąd za rok są wybory wiele razy mniej jak pan formułuje takie zalecenia dla polskiego rządu, żeby ścina wydatki bardziej racjonalizować tak dalece się pojawia głos przestraszonych wizją przegranej Platformy Obywatelskiej firmują łatwo Macierewiczowi mówić, bo nie jest szefem żąda teraz ten zależy nie obejrzymy na żywo Ewangelii oponenci i ówdzie używają takich odpychający podkreśla Marlena uzasadnić brak reform klacz nagle terapia szokowa stało się z Rosiakiem i t d. dochodzi to n p . o to, żeby nie ulegać agresywnym grupom zawodowym moim zdaniem pierwszy test dla pani premier Kopacz nadchodzi, jaką ona zareaguje na agresję ze strony związków zawodowych z Państwowej części, gdzie mamy narastające straty, które są przerzucany czy mają być przerzucone na kolejne ogniwa skutecznie konsumentów posłom propozycje włączenia w kopalni z państwowymi elektrowniami na poco, żeby przerzucić straty tnt jest pseudo rozwiązanie ponadto ci agresywne związki zawodowe w górnictwie i one mają wielkie przywileje to związki zawodowe wywalczyły sobie coś akty oportunizmu w historii polskiego parlamentaryzmu cofnięcie reform w stosunku do górnictwa, a te związki wcale nie są popularne należy przypominam ja wygrałem wybory 2 tysiące siódmym roku na Śląsku byłem kompletnym outsiderem nigdy nie czułem wiarę w Górniku przeciwnie mówiłem przez Śląsk jest różnorodność to dalej nawiązałem w kontakty i Sojusz z gminami górniczymi, które nie kochały górników i to się dało, więc uleganie górnikom uleganie za agresywne związki zawodowe to nie tylko zła polityka wobec gospodarki to jest po prostu zła polityka i to będzie najbliższy test generalnie skoro już mówi o tym kto może dobrze premier Kopacz jest lekarką, bo w medycynie są 2 operacje po pierwsze, diagnoza i na tej podstawie terapia z MON chce wyrazić nadzieję, że pani premier sobie prawidłową diagnozę, skąd upadek zaufania do Platformy Obywatelskiej najcenniejszy grupa wyborców, czyli tych co wierzyli w pierwotnym hasła jak to zaufanie odzyskać, czyli terapia prawicowi publicyści wyśmiewają się w zakresie kresie pojawiają w Polskiej prasie, a od premiera premier Kopacz jako Polski Margaret Thatcher w Lotto prasie górnicy w Polsce się wpisując ten scenariusz, bo przecież tym historycznym sukcesem Margaret Thatcher była była wygrana, bo chyba 10 miesięcznych Metalist rynkowej z Górnika w wielkiej Brytanii TFI Teresie powtórzył też jak one nieporównywalne, bo sytuacja premier Kopacz jest o wiele łatwiejsza czas jakby makro w wielkiej Brytanii przerwałem roczny strajk w związku zawodowym to była gigantyczna mobilizacja na czele stał skargi, który grał też brał pieniądze Kaddafiego zresztą wtedy tutaj mamy na wielkie miliony ton na hałdach i jak sądzę dużą nieufność wobec takich przywilejów związków zawodowych w związku z, nic więc obrona w gruncie rzeczy polskiej gospodarki przed taką agresją związków zawodowych warunkach, gdy w górnictwie państwowy narastają straty będzie zarówno powtarzam nie poprawna dobra dla gospodarki w obradach wizerunku tak czasami się zdarza w strategię podwójnego zwycięstwa w inny niech się pyta Janusza Korwin-Mikke czy jego zwolenników, a idealny kraj to zazwyczaj padają takie sformułowania na wyspy dziewicze przyznał, że nie ma ich bardzo mało natomiast jak wyrównany, jeżeli wybuchnie kryzys większość ludzi Kongres nowej prawicy wysp dziewiczych podatki są bliskie zeru prawdopodobnie niema ZUS-u ludzie są szczęśliwi wolni, a ma pan jakiś przykład nieco mniej egzotyczny kraj, na które się powinniśmy wzorować, bo już zarobił na coś jak my niemal jak nie znam takie kraje, które 100 % stanowi dobry wzorzec natomiast doświadczeni już w kraju można wysnuć wnioski i czasami są też wzorce, jeżeli chcesz popatrzeć na dobre rozwiązania dotyczące np. zdrowia to jest Singapur, gdzie są tzw. rachunki zdrowotne ludzie dostają pieniądze mogą wydać na zakup usług zdrowotnych i decydują sami i Singapuru w nasze dobro wydaje 4 % na zdrowie wyszedłem i ciągle są narzekania, że ich za mało w Singapurze była z narzekaniem okres ten problem nie uda jest taka demokratyczna nienaturalne, że zawsze pod wszelkimi względami to jest wzorzec, ale pod tym względem w tańsze rozwiązanie godne analizy Szwajcaria Szwajcarią zasada, że obowiązkowego ubezpieczania się komercyjnego, a biedniejsze dostają dofinansowanie otrzymamy połączenie pomocy socjalnej i działania rynku i w Polsce już na początku szliśmy w kierunku trochę podobnych rozwiązań, bo kasy chorych miały kontrolę konkurować między sobą poza tym na zasadach konkursu ofert w miał wybierać najlepszych naprzód najlepsze szpitale nadal mam wrażenie, że to się sukcesywnie zdegenerowaną, a teraz dochodzą do mnie sygnały od byłych ministrów zdrowia, że ostatni ruch podpisany zawsze niestety przez prezydenta to jest niszczenie tej pierwotnej idei wprowadzenia pełnego pluralizmu konkurencji do sektora zdrowie w byłej minister został w sprawie, czyli do analizy i powszechnej krytyki z różnych stron chyba w części zasłużony to trzeba przyznać, że to jest zaskakujące w dżungli nowej prasę ekonomiczną od pewnego czasu dostrzega inwestora, więc artykuł p t . p t. banki polskie nie są nasze banki w Polsce są zagraniczne w ogromnym odsetku większej mierze normalnym kraju znany normalny kraj Unii Europejskiej powinniśmy się starać o jakiś rodzaj regeneracji renacjonalizacji sektora bankowego warto pójść drogą Słowenii, kiedy nie było prywatyzacji banku 70 % sektora bankowego w rękach państwa, iż zgodnie z gazu możemy oczekiwać wpływu polityki na razie kredytu również do krachu generalnie na początku Słoweniec to udaremnione ludzi chyba namierzają go się z Europejską rzeczywistość nas jeszcze większych błędów proporcjonalne do ludności tak, by odważniej w politykę na obóz to jest eufemizm odwaga, czyli brak rozwagi w generalnie na początku transformacji były 2 drogi w rozwiązanie, że chodzi o sektor bankowy droga środkowo Europejska nie odkładanie specjalne prywatyzacji banków, ale skoro na początku nie było kapitału ani wiedzy no to siłą rzeczy prywatyzacja oznaczała duży udział banków zagranicznych my zadbaliśmy o to, żeby było to banki z różnych krajów tak się rzeczywiście stało i tak droga została powtórzona gdzieś na Węgrzech w Czechach Słowacji Rumunii tak dalej u nas rośnie jest w niej udział sektora banków zagranicznych niż w tych innych krajach, a druga droga to była taka ukraińską rosyjską aktywność zastany banki się zwykle nie prywatyzował Ilona osiągnęły gigantyczne rozmiary np. Sbierbank w Rosji do 60 % jest monopol w UE pozwala na rozwój oddolne banków prywatnych co nie wystarczyło, żeby sektor bankowy nie były upolitycznione Ukrainie bardzo ciekawy eksperyment po krachu w 2000 ósmym roku dziewiątym roku banki zagraniczne czy poradzi lepiej niż ukraińskie banki krajowe miasto jest taki kolej tt tt na powołanie do polonizacji banków, które było eufemizm na rzecz ich nacjonalizacji nocą, gdy po boją się powrotu socjalizmowi serwuje zaskakuje, że zarówno od kolektywizmu śnie prawicy, jakiego konta kolekty w liczne lewicowy z udziałem niestety w pewnym Platformy Europejskiej mamy takie na te postulaty powód powrotu do socjalizmu staje się zwiększeniem upolitycznienia gospodarki zacznie kolejny chce, by każdy trzeba się bić w takie pytanie jak z wodą, bo musi jeszcze ta chce to ludzie są różnie skonstruowanie mają różne hobby, ale uważam, że to co się stało w Polsce po osiemdziesiąty dziewiątym roku przeszło moje marzenia podobnie jak większość ludzi spotkamy wielki zaszczyt, a mianowicie miałem o możność uczestniczenia w tej transformacji wiezione nie jest wielu w niektórych działach za zakończony imam czas jakby to powiedzieć w misjach poza duże słowo po Wyspach oby tych, że stara się wpływać na opinię publiczną jest zaszczytem, że niektórzy ludzie chcą mnie słuchać, żeby zmobilizować, by wsłuchać się do osiągnęliśmy wiele, ale mamy dużo przed sobą grozi nam to, że ugrzęźniemy w drogi mobilizuje też pilnuj się polityków opozycji wolność i praworządność w dziękuję bardzo swemu hobby dzieli się Leszek Balcerowicz i jego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA