REKLAMA

O nowym rządzie prof. Jacek Raciborski

Co się stało?
Data emisji:
2014-09-23 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało ich 6 Maciej Zakrocki dobrych dziś na pytanie co się stało odpowiadam odbyło się pierwsze posiedzenia rządu paliw i Ewy Kopacz no i myślę, że to może być przynajmniej na razie ostatni pretekst do jeszcze 1 analizy tego w tego rządu i nie i formacji rządzącej Adrian w tej analizie pomoże nam pan prof. Jacek Raciborski socjolog kierownik zakładu socjologii polityki Instytutu socjologii Uniwersytetu Warszawskiego kina pod czym dobrze pan, że dobre państwo, ale Rozwiń » najpierw, zanim na posiedzeniu rządu o samorządzie to może 2 słowa komentarza do tego co dzisiaj w poranku Radia TOK FM mówił prof. Leszek Balcerowicz powiedział, że takim testem z jego punktu widzenia w dlatego rządu to będzie to co rząd postanowi w sprawie górników, którzy w dniu exposé mają przybyć do Warszawy oczywiście prof. Balcerowicz uważa, że nie powinien Górnika ma przed łódzkim działaczom związkowym ustąpić czy wg pana to rzeczywiście będzie taki test dla rządu wrażliwości społecznej czy nie wiem, czego czy takiej tarczy rys tata Turowskiego podejść do górników no to rzeczywiście będzie trudny moment, ale nie to nie jest kwestia wrażliwości społecznej to raczej kwestia pewnej konsekwencji zdecydowania w prowadzeniu polityki gospodarczej jak również o rozkładaniu obciążeń, bo oto co mamy grupę dobrze zorganizowane, które wyrywają czy podtrzymują liczne przywileje podczas gdy wzrasta opodatkowanie większości pracujących zostają składki pensje stoją w miejscu i t d . więc to powoduje pewne społeczne napięcia na myśli m. in. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników nie tylko górniczych to jest kwestia przywilejów służb mundurowych i t d . tak dalej natomiast te, gdy widzi on we taki o te elementy i przywilejów związkowych to z tym nie należy przesadzać w Polsce związki zawodowe są bardzo słabe wymagałyby jakiegoś wsparcia tzw. uzwiązkowienie jest oczywiście to niewiele taki klimat wokół związków zawodowych jest fatalny to związki zawodowe są potrzebne dla pewnego cywilizowanego układu pracy dla w dalszej perspektywie dla ulegną ogólnego dobrostanu i może dlatego prezes Balcerowicz mówił tu cytuję chodzi o to, żeby nie ulegać agresywnym grupom zawodowym mamy jak sądzę dużą nieufność wobec przywilejów związków zawodowych, więc marzenie, choć same związki, a nawet jak dobrze wiemy chyba chodzi o przywileje związkowców działania liderów tak dla w niektórych zakładach pracy jest na liście są nietykalni to jest trochę także w grupach małych nieraz tworzą się patologiczne układy i dość paradoksalne, gdyby ruch zawodowy był potężniejszy to nie byłoby takich układów kolei śląskich klientelistycznych takiego kacu kowalstwa i t d . to mnie należy zwracać się przeciwko związkom zawodowym natomiast tępić wszelkie patologie w tym powiązania działaczy liderów związków zawodowych z szefami tych w gruncie rzeczy spółek skarbu państwa, bo związki zawodowe są w silnej wpływowe tylko w spółkach skarbu państwa natomiast itd czy pani Ewa Kopacz wystąpi w roli żelaznej damy, która tak jak właśnie Margaret Thatcher na początku lat osiemdziesiątych nie uległa górnikom czy raczej właśnie na początek swojego rządzenia nie będzie chciała zaczynać od konfrontacji nie sądzę myślę, że będzie szukała jakiegoś sposobu na przedłużenie tych negocjacji na odsunięcie problemu tak jak to czynił premier Donald Tusk my to jest niestety konsekwencja tyle tego wyborczego roku, ale testy jest konsekwencja trochę sytuacji ogólniejszych, że trochę inaczej patrzymy na węgiel jest już nie tak jak jeszcze kilka lat temu, że na pewno należy zamknąć te wszystkie kopalnie zielone są nie on nierentowne i t d . tak dalej natomiast nie sądzę, aby przy tej okazji premier Kopacz chciała pokazać się jako bardzo stanowcza zdecydowana, bo to groziłoby porażką, ale czy jednocześnie ta decyzja nie uczono się 100 % potwierdzono związkową związkowców, że przyjadą do Warszawy właśnie ów w tym dniu exposé to jest coś jednak jakiś rodzaj w dni może nie tyle wotum nieufności, ale przynajmniej nie poparcie apelu prezydenta Komorowskiego, aby temu rządowi w dać 100 dni spokoju różną apel może trochę niefortunny, bo jeżeli rząd jest najwyżej na rok no to może 100 dni to rzeczywiście trochę dużo, ale może trochę, by się przydał zacznijmy może od przypomnienia raz w historycznym długu takich okoliczności, gdy te da się narodził było to wtedy, gdy gen. Jaruzelski został premierem w osiemdziesiątym roku czy się tym pierwszym i nikt strajki były w nich to wielkie codziennością Otóż w demokracjach taki apel o jakiekolwiek 100 dni spokoju Graczyk nie jest uzasadniony, bo Polska jest bardzo spokojnym krajem nie uwierzy pan, gdy porównujemy statystyki protestów społecznych w krajach Europy zachodniej w Polsce to Polska jest oazą jest zieloną wyspą na to co się ludzie mają w należytym to nie tylko z tego wynika co wynika ze słabej takiej samoorganizacji społeczeństwa za słaby, zwłaszcza związków zawodowych służb stowarzyszeń to nie jest taki dobry wskaźnik dla demokracji, bo napięcia nie ujawniane nie są też rozwiązywane, więc to nie jest tak, że każdy konflikt to nieszczęście dlatego nie bójmy się tych 2 tysięcy górników jest to oni będą utrzymają się co no w kanonach demonstrowania niemal wszyscy warszawiacy, że zachowają, bo pamiętamy słynną demonstrację, która ma jednak przerodziła się w poważne zamieszki na ulicach miast na linach zaś zniszczeń też było tak to był inny klimat daleko bardziej konfrontacyjny ja sądzę, że teraz górnicy z twarzy wzrost w Kostrzyn o wynik odczuwają silną polityczną społeczną presję na spokój i takie zachowanie zgodne z prawem nie wydaje mi się, by odważyli się na takie burdy, jakie miały miejsce w latach dziewięćdziesiątych jeszcze na początku dwutysięcznych, ale jeszcze wracają zdaje go prezydenta, bo dużo się mówi właśnie w kontekście opisu bieżącej sytuacji politycznej i kształtowania się tego rządu, że prezydent odegrał w tym dużą rolę niektórzy twierdzą, że nawet zbyt dużą tutaj wczoraj m. in . pan poseł Tadeusz Iwiński twierdził, że doszło do takiego trochę Salander zachowania 2 artykułów konstytucji jeśli chodzi o udział prezydenta w powoływaniu rządu no bo publiczna wypowiedź że, że Jacek Rostowski nie nadaje się na ministra spraw zagranicznych można można byłoby odbierać jako taki wpły w prezydenta na dobór członków rządu no i teraz właśnie chodzi o to czy ten prezydent, apelując o 100 dni spokoju not jak rozumiem dla rządu, który jest bliski, który starał się wpływać na jego kształt w jak powinien zachować się wobec n p . na ostrej demonstracji górników właśnie w dniu, kiedy miał być spokój, a może go nie da to jest bardzo skomplikowana kwestia w Polsce mamy taki płynny system rządów, bo są 2 modele systemu rządów prezydencki i parlamentarnych w Polsce mamy konstytucyjne określone w system parlamentarny, ale w specyficznej sytuacji on staje się systemem takim Quazi Prezydenckim czy Semi Prezydenckim, gdy już się, by prezydent ma daleko większe kompetencje niż 3 kompetencja tradycyjnej głowy państwa no bo jest wybierany wybiorą również Wielton to jest najważniejsze w willi ma bardzo mocny mandat demokratyczny, czyli mamy do czynienia w istocie dualizm władzy wykonawczej to jest konstytucyjna regulacja ale gdzie jest to centrum władzy ile to oddzielna kwestia pewnego przetargu trzeba oczywiście obie strony powinny być bardzo takie eleganckie w tym przetargu, by nie rozciągać czy kompetencji, ale w sytuacjach kasie wytworzyła jest dość naturalna on czymś naturalnym, że prezydent zgłasza swoje oczekiwania, bo takie w wizji prezydentury jako nieraz przyjdzie taki postulat, że ma być apolityczny widać rzeczy, a partyjny, a partyjny no tak to to można, by jakoś, a cóż to jest apolityczny to to już jest nonsens i prezydenci musi w wtrącać w bieżącym proces polityczny natomiast musi być uważny, by nie naruszyć jednak procedur, bo to premier jako jedyny może lub zgłaszać się z czym by wnioskować o powołanie ministrów z tutaj dzieli się o wpły w rząd musi się cieszyć zaufaniem parlamentu i odpowiada przed parlamentem i to decyduje się, że w istocie mamy do czynienia z systemem parlamentarnym, ale w specyficznych sytuacjach jest ich dużo dopowiedzenia ma też prezydent i gazet jak we Francji, ale nie dokończy ten brąz czy Bronisław Komorowski na jakimś sensie trochę też przejmuje właśnie rolę tego lidera politycznego tego obozu politycznego no bo jak to niektórzy pisali trochę żartobliwie tata wyjeżdża do Brukseli tak i teraz ktoś musi tę gromadkę jakoś trzymać w ryzach wydaje się, że pani premier będzie rzeczywiście bardzo zajęta pracą w pracę rządu, a i mogą te dzieci, trzymając się tej metafory jednak trochę tam rozrabiać m. in. dużo się oczywiście mówi o Grzegorzu Schetynie, który dostał eksponowane ministerstwo bardzo prestiżową tekę po okresie jedno ewidentnego obudowania go w w Platformie Obywatelskiej czy pana zdaniem on będzie, otrzymując tę funkcję scalał Platformy czy jednak, czując wiatr w żaglach będzie dalej tam właśnie budował swoją pozycję i to o swoją grupę jedno to jest jakoś uzasadniony zarzut wobec Platformy i Donalda Tuska i premier że, kształtując ten rząd nadmierną uwagę zwrócono na łagodzenie potencjalnych konfliktów przy istniejących konfliktów w obrębie Platformy, że to jest rząd po to, powoływany, by pod Villa Hidalgo dla Platformy jak wydarzenia już Platformy, ale pragnę zwrócić uwagę, że taki imperatyw ma w demokracji każdy premier on musi zwracać uwagę, informując rząd na swoje polityczne zaplecze on musi przedstawić drużynę, z którą chce pracować to to jest nawet w politologii taka idea, że jak 1 z pierwszych imperatywu przy tworzeniu rządu to jest robota dla chłopaków i teraz w Jeżewie inaczej określono od kim są ci chłopcy, z którymi chce się pracować dotyczy z różnych skrzydeł na to musiał Schetyna otrzymać ważny resort inna sprawa, że trochę to jest niepokojące, iż po 25 latach istnienia demokracji mamy taką pewną przypadkowość jednak doboru na funkcje ministrów i lekceważenie takiego mechanizmu przygotowywania się do pełnienia tych wykonawczych ról ja nie mam gabinetu cieni jak n p . w wielkiej Brytanii co może nie do obrotu jeśli dobrze, ale już dziś wiele nie zwrócono na to uwagę, że odpowiedź w przeszłości Zdrojewski szykował się na ministra obrony narodowej jako szef komisji obrony został ministrem kultury na budowę tych danych Piechociński nowszy przez lata całe były sfałszowane złości transportu infrastruktury i t d. mógłby być bardzo dobrym wicepremierem od tych rzeczy no ale darował życie rozwija wątek właśnie nocne zwiedzanie można ją nosić swój dorobek jako szef MSWiA trafia do MSZ-u tworzony właśnie ten teren ten gest w jego stronę wykorzysta dla dobra partii i przestanie już tak jak budować tam właśnie własną frakcję można, że nadal będzie działał na rzecz będą napięcia przez jakiś czas będą one no i tłumią one regulowane, ale jeżeli Platforma zacznie się obsuwać to wybuchnąć z całą mocą to znaczy w najbliższe miesiące pokażą sukces w wyborach samorządowych może podtrzymać w jedności Platformy brak sukcesu wywołała walka o atrakcyjną, a wtedy się oczywiście ponownie spotkamy w radiu TOK FM i będziemy zastanawiali się co się stało i co dalej bardzo dziękuję pani prezes Jacek Raciborski socjolog z Instytutu socjologii UW był gościem audycji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA