REKLAMA

Co dalej z Komisją Europejską? Rozmowa z Jarosławem Pietrasem

Co się stało?
Data emisji:
2014-10-09 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sąsiedzi z traumy i Maciej Zakrocki dzień dobry dzisiaj audycja co się stało z parlamentu Europejskiego w Brukseli, a gościem audycji jest człowiek Europa to człowiek legenda Jarosław Pietras dzień dobry lider ja wiem, że pan jest bardzo skromna, ale wszystkim słuchaczom tylko przypominam, że jest pan 1 z tych osób, które chyba najdłużej pełni w różnego rodzaju funkcje w Polsce, które doprowadziły nas od pomysłu, aby być członkiem Unii Europejskiej do członkostwa Rozwiń » dlatego z dnia tak uważam to rzeczywiście było 15 lat no właśnie dzisiaj jest panna już od kilku lat dyrektorem generalnym w sekretariacie generalnym rady Unii Europejskiej ale, ponieważ jesteśmy w parlamencie europejskim przed finałem informacjach słyszeliśmy o rezygnacji kandydatki na komisarza ze Słowenii pani Helenki bratu uszek przepędzić Bruksela instytucje europejskie jak żyją tymi przesłuchaniami w tym czy się uda nam czas komisje złożyć mu 3 tys ważne, że parlament Europejski się wypowiadam to umacnia w ten sposób swoją pozycję wizjer i komisja Europejska pokazując, że w niektórych przypadkach na inne zdanie niż kończący komisji ten przewodniczący elekt zatem nowy przewodniczący Jung będzie musiał przemyśleć odnowa skład komisji i być może dokonać pewnych przetasowań to dotyczyło także węgierskiego komisarza, a teraz największy problem, ponieważ brat uciekł w ogniu krytyki i tego negatywnego głosowania co bada komisja, ale to jest bardzo znaczący sama zrezygnowała z dalszego ubiegania się o to stanowisko to pokazuje jednocześnie, że mechanizmy pewnej Demokratycznej kontroli w pewnym sensie parlamentu Europejskiego nad tworzeniem komisji funkcjonuje i liczę na to taki sposób oglądać no w tym też tegoroczne wybory do parlamentu Europejskiego przynajmniej w skali Europejskiej miały to hasło design jest refren tym razem będzie inaczej czy jest inaczej no i to m. in. właśnie o to chodziło, żeby szefem komisji Europejskiej został ten, którego rodzina polityczna wygra wybory tak się stało no bo właśnie Jean-Claude Juncker jest z Europejskiej partii ludowej, która wybory wygrała, a jednocześnie właśnie ta kontrola parlamentu nad kandydatami na komisarzy wszyscy wracali tutaj podczas tych wysłuchaniu uwag, żeby nie mówić ani czy panie komisarzu tylko desygnowany na komisarza lub Motyka poprawne to nie jest tylko poprawność, bo jak się okazało z panią Anię kompletu oczek to nie do końca musi być prawda jest tylko desygnowany, a potem zobaczymy co będzie ten system jest skomplikowany dlatego, że to państwo członkowskie wystawiają kandydatów i kogo wystawi i wydany państwu zależy od władz tego państwa tu w przypadku usług niestety była skomplikowana, ponieważ kandydatka była nieco wcześniej premierem rządu Słowenii i w jakim sensie była zaangażowana także wpłaty z wyboru siebie samej to też zresztą przypomnieli posłowie, ale w przewodniczący komisji ma do dyspozycji nie tych ludzi, którzy by chciał tylko tych ludzi, których desygnują państwo członkowskie i dlatego tak ważne jest dodatkowy element, że parlament Europejski przesłuchuje dokonuje oceny i ewentualnie wpływają na kształt komisji, ale jest jeszcze trochę nam na tej takiej powiedziałbym Europejskiej poprawności, która komplikuje całą sytuację tu dzisiaj z wieloma posłami i kolegami dziennikarzami rozmawiałem na temat tej sytuacji, która ma miejsce mówią tylko problem teraz jest nie tylko, żeby Słowenia wystawiła nowego kandydata ale, żeby ten kandydat odpowiadał też ITC, która była powierzona wcześniej, a chodziło bardzo ważną tekę tak sprawy energetyczne pani bratu szereg chyba, żeby miała dostać ta osoba nowa inną tekę no to wtedy jest potrzeba znowuż tej zmiany i nowych roszad, a co więcej jeszcze ważne z punktu widzenia i Ungera i parlamentu Europejskiego jest to, że pani Bartusiak jest panią o parlament i to wielokrotnie było podkreślane domagał się ono odpowiedniego parytetu kobiet w komisji Europejskiej teraz nie ma pani ratuszem, a więc potrzebna jest kobieta ze Słowenii, na które jeszcze będzie spełniała oczekiwań in po merytorycznym jest skomplikowana układanka, bo chodzi też oparty polityczną, którą kandydaci na komisarza reprezentują także po to jest taka kostka Rubika, którą przewodniczący komisji też desygnowany muszli musi złożyć i należy jak w Europie wiele rzeczy i że może powoli, ale idzie z pewnym wyniku pewnych kompromisów i i pewnego dogadywania się takiego, żeby nie zrobić rzeczy gwałtownych i naruszających zdecydowanie czyjeś interesy, a najlepiej dopasować do sytuacji niż to co się wydarzy tym razem to znaczy, że parlament, że słowa nie wystawi jakąś sensowną kandydaturę kij w końcu jest wiele osób Słowenii, którą tak mocno, że pełnić, a w razie czego przewodniczący komisji dokona pewnej roszady wśród tematów, które zajmą się komisarzy, a parlament Europejski na końcu tu zacytuję boimy, a komisją w parlamencie, więc instytucja krawcami on nie pracuje trochę proszę wybaczyć to inna od pytania czy to te pytania, bo go pewnie jest panu trochę niezręcznie akurat to komentować, ale no to jest jakiś tam dzisiaj wydarzenie dnia na raz chciałem nawiązać do moich 2 audycji p t. co się stało w w ostatnich dniach w ostatnich 2 audycji, w których rozmawiałem z pana mianem Truszczyński też kiedyś naszym głównym negocjatorem oraz Anna wczoraj z panem Włodzimierzem Cimoszewiczem na temat przygotowań do najbliższej rady Europejskiej wszyscy w Polsce mówią komentatorzy podkreślają, że to będzie prawdziwy test dla nowego rządu dla pani premier Ewy Kopacz sprawa bardzo ważna, czyli pakiet klimatyczny dyrekcja pierwszego sekretariatu generalnego, której pan jest szefem zajmuje się również ochronę środowiska stąd moje pytanie, bo obaj panowie w tych rozmowach wczoraj przedwczoraj mówili, że na pewno w tej chwili toczy się przecież jakaś dyskusja jakiś poszukiwanie kompromisu, bo to nigdy nie jest także dopiero ten szczyt UE jest początkiem debaty to kto prowadzi taką dyskusję jak ta rada działa, przygotowując właśnie tego dopuści to oczywiście jest długi proces i w tym procesie Eurosport, który rozpoczął się przygotowaniami do tej rady, gdzie się w marcu był jeszcze premie Donald Tusk szkic całej jego ekipa częściowo ta ekipa przyjedzie z nim tutaj, żeby funkcjonować, kiedy premier Tusk zostanie przewodniczącym rady Europejskiej od 1 grudnia tego roku, a zatem to się rozpoczął w marcu i się toczyło przez w UFO już w spotkaniu z taką także takim przeglądem pewnym wymianą zdań w czasie czerwcowej rady Europejskiej, ale trzeba też dostrzec, że nowa pani premier już tutaj była rozmawiała z przewodniczącym obecnym mówiła o swoim stanowisku mówił o tym jakie warunki są niezbędne, żeby mogła się w końcu zaangażować w związku z tym niewątpliwie uczestniczy w przygotowaniu tego szczytu i to nie jest także wszystko co się wydarzy wydarzy się od momentu wejścia 20 volvo SUV in przywódcy dostali obiad po dyskusje toczą się dużo dużo wcześniej toczą się jak na tym poziomie z tego co również rozumiem pani premier udaje się do Francji do Paryża do i do dobrych rad KO WICZ to jest bardzo słuszna decyzja, żeby mnie zaskakiwać innych swoim stanowiskiem tylko powiedzieć wcześniej mija, jakie są zamiary i jakie są ograniczenia, jakie są warunki brzegowe dla ewentualnego podjęcia decyzji nie będzie prosta decyzja, a przepędzić jednocześnie mamy w Europie ze skomplikowaną sytuację i mogą się pojawić się nowe elementy pamiętajmy, że nawet coś takiego jak pojawienie się wirusa Eboli w Europie wywołuje ono pewne zamieszanie także dla gospodarki Europejskiej, a także dla pewnych relacji między może się okazać, że będą nowe zjawiska 3 nowe sytuacje, które będziemy się cały świat Europejska zajęć, ale to właśnie w praktyce wygląda, bo pan mówić od marca trwają przygotowania do dobrej rady myślę, że słuchaczy zawsze interesują takie kulisy wielkiej polityki ktoś spotyka, kto rozmawia, kto przygotowuje właśnie do takiej rady czy to jest również pańska rola 3 czy 3 to jest właśnie także się sprawdza to dobrze Polska może się zgodzić na te wyższe cele redukcji co 2, ale pod jakimiś warunkami, ale co znowuż, jakimi warunkami Skin ktoś kto, kto go w nowych graczy przede wszystkim proces toczy się równolegle w kilku wymiarach, bo mamy wyjadę to tylko spotkania ministrów ani szefów państ w rządów tylko pojadę na tym spotkaniu ministrowie np. środowiska, którzy o tym, dyskutują lub ministrowie spraw energii, którzy też dyskutują o klimacie, dlatego że głównym źródłem emisji co 2 jest sektor energetyczny, a zatem wszystkie decyzje, które dotyczą klimatu w największy sposób dotykają sektora energii i dlaczego minister spraw rynek muszą w tej sprawie się bowiem w tego typu spotkania miały miejsce już od marca kilkakrotnie i kilkakrotnie zarówno formalnie nieformalnie ministrowie wymieniali swoje odbicie ale zanim ministrowie zaczną dyskutować tu spotykają się eksperci są grupy robocze, które regularnie się spotykają i mówią przedstawiciele krajów mówią Ecco temu karp jest potrzeba pamiętajmy, że szefowie państw rządów decydują o rzeczach najbardziej ogólnych np. powiedzenie, że zgadzamy się na 40 % emisji c redukcji emisji do 2 w roku 2 tysiące trzydziestym tak jak w roku 2000 siódmym zostało powiedziane, że w roku 2 tysiące dwudziestego obniżymy o 20 % emisję co co 2 to, żeby wypowiedzieć się o może wypowiedzieć się i wyrazić zgodę na taką o wielkość najpier w musi przeprowadzone cały szereg analiz są to praktycznie zaś w krajach i zanim szefowie powiedzą tak to najpierw eksperci mówią dobrze dobrze to dla nas znaczy, że musimy uzyskać np. dodatkowe rekompensaty w postaci dodatkowych pozwoleń na emisje albo dodatkowe fundusze na modernizację elektrowni albo ułatwienie w postaci innego poziomu dla nas to przykład zamiast dla wszystkich 20 % udziału energii odnawialnej dla Polski z 15, żeby było w Polsce łatwiej ze względu na różne okoliczności Polska 2 Polska na złotym na tych spotkaniach dyskutuje się o wielu w warunkach technicznych brzegowych jeszcze eksperci mówią no niestety, ale to będzie zbyt poważny to wtedy szefowie obu wiązał z kimś nie zgadzamy, ale jeśli się okaże, że uzyskujemy w tych rozmowach dodatkowe koncesje to to ułatwia nam po w tym premierowi czy prezydentowi danego kraju powiedzenie zgoda w takim razie skoro mam dostać jeszcze dodatkowe ułatwienia te mogły światowej, czyli wg Pańskiej wiedzy z ośrodka jest szansa na porozumienie na tym szczycie klimatycznym czy będzie jednak weto to nie jest takie proste, żeby chodzić będzie go zmienić będzie wetował tego z pytaniem z kasy taki, jakiego typu porozumienia czy będzie porozumienie, które jest jego zdaniem bez radykalnych cięć porozumienie, które potwierdza to co mniej więcej jest poza tym to może być bardziej radykalny dla niektórych państw tam mniej radykalny dla nowych ustaw myślę, że porozumienie będzie mieć jakiegoś szczególnego weta, ale w tej chwili stanowiska to nie tylko między polską, a pozostałą resztą krajów, ale między różnymi grupami krajów są dość rozbieżne i to jest tylko szansa, że nastąpi we wsi kopie wszystkich państ w uznanie, że jest, by to pojęcie kondycję bardzo dziękujemy to dosyć optymistyczna konkluzja Jarosław Pietras dyrektor generalny sens naszych planów rady Unii Europejskiej był gościem audycji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA