REKLAMA

O crowdfundingu mówi Joanna Prokurat

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2014-10-10 12:40
Czas trwania:
14:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
forum gospodarcze Radia TOK FM Aleksandra Dziadykiewicz dzień dobry mamy koniec tygodnia, więc może warto porozmawiać o sprawie, która jest coraz bardziej popularna większości państwa pewnie już przyznana przez państwo słyszeli, ale może warto skupić się i powiedzieć parę zdań więcej mam namyśli finansowanie społecznościowe, czyli pnąca się tej trudnej i angielskiej nazwie crowdfunding no właśnie to jest renoma Niemcy językowy w naszym studio pani Joanna Prokurat Rozwiń » doradca podatkowy w kancelarii Wardyński i wspólnicy w dzień dobry dzień dobry witam państwa serdecznie i Kancelaria przygotowała taki raport w zasadzie chyba 1 z pierwszych jeśli nie w ogóle pierwszy na rynku polskim, który bada zjawisko takiego finansowania społecznościowego, ale to może zaczniemy od samej postawy, bo być może nie wszyscy nasi słuchacze mieli okazję się z tym spotkać się czym jest finansowanie społecznościowe definicji raczej nie poddamy, bo musielibyśmy wybrać 1 z 1000 albo z 1 000 000 więc, żeby to przybliżyć może najlepiej jest opisać 3 i przedstawić 4 takie podstawowe cechy finansowania społecznościowego, a pierwsza to uczestnicy, czyli co najmniej 22 podmioty, bo nie muszą to być osoby fizyczne, a najczęściej w takim układzie trójkąta, czyli pomysłodawca pozyskujący szukający finansowania podmioty czy osoby finansujące i pośrednik, który łączy te 2 podmioty co drugi element to społeczność, czyli z angielskiego Krall to Skra, którego pod pochodzi ta anglojęzyczna nazwa crowdfunding, a mianowicie powiązanie finansujących występujący w liczbie mnogiej najczęściej w dużych dużej masie, których wiążą bardziej lub mniej sformalizowane więzi trzeci element to cel tego finansowania, który jest zwykle ściśle określone może być bardzo różny charakter to mogą być, ale projekty artystyczne projekty charytatywne, ale to się w szeroko pojęte bardzo innowacyjne zaawansowane projekty z dziedziny high-tech i czwarta cecha finansowania społecznościowego, czyli wzajemności wzajemność to znaczy jakieś świadczenie zwrotne podmiotu pozyskującego finansowanie dla finansujących przyczyn wzajemność oznacza ekwiwalentności to znaczy, że to świadczenie wzajemne jego wartość nie musi być równa wartości otrzymanego finansowania jest jeszcze 1 rzecz, która chyba odróżnia takie inicjatywy o tych wielu różnych innych inicjatyw na przykładnie zbiórek publicznych, które mogą być organizowane są to zazwyczaj dzieje się w internecie tak systemową cechą finansowania społecznościowego jest to, że wykorzystuje ono internet dzięki temu mamy do czynienia właśnie z tym hałdy z tłumem ze społecznością, ale oczywiście, że skoro padło słowo zbiórka publiczna to warto wspomnieć, że przez wiele lat crowdfunding był utożsamiany pod ściągane mówiąc kolokwialnie pod zbiórkę publiczną natomiast po nowelizacji ustawy o zbiórkach publicznych, która weszła w życie 1 lipca tego roku doskonale wiemy, że to są 2 różne rzeczy zbiórka publiczna dzieje się w fizycznej materialnej przestrzeni publicznej, którą znamy, ale im tutaj chodzi o taki projekt tak np. kwesty na cmentarzu na 1 listopada czy wszystkim chyba znana wielka orkiestra Świątecznej pomocy mamy zbiórki publiczne mamy to finansowanie społecznościowe mamy internet mamy ludzi, którzy ma mają jakiś pomysł chcą go z sfinansować i innych uczestników innych użytkowników internetu, którzy mówią o Tomi się podoba nadal jest na to jestem gotowy przeznaczyć pieniądze właśnie ci jest mylne czy inaczej jest, bo wiadomo, że nie jest, że to ta forma finansowania, jakby jej siłą być może jest to, że każdy może wpłacić nawet bardzo drobną kwotę i tym samym i tak staje się dosyć fundatorem jakiegoś nie ma nowoczesnego rozwiązania Czyżby jakiegoś pomysłu kogoś, kto to taki pomysł zgłosił z perspektywy podmiotów finansujących rzeczywiście praktycznie nie ma żadnych ograniczeń odnośnie do tego, jaką kwotę mogą powinni chcą oni wpłacić to może być, że zarówno na 1 zł jak dużo dużo dużo większe kwoty i tak też, że dzieje się z taktyce natomiast siła finansowania społecznościowego jest efekt skali, a mianowicie nie, czyli nie pojedyncze wysokiej wartości wpłaty, ale wpłaty na niewielkiej wielkości za to w ogromnej liczbie kolejną siłą takiego sposobu finansowania jest to, że trochę jest jakby nowy element finansowania różnymi różnych branż czytamy ogólnie rzecz biorąc gospodarki, która zapewnia dopły w pieniędzy tam, gdzie trudniej uzyskać tak po prostu jakiegoś sponsora na jakiej się sprawy, bo tak już z własnego doświadczenia widziałam wiele takich akcji zbierania pieniędzy, a to nie na wózek inwalidzki dla kogoś, ale też ktoś zbierał na wycieczkę po prostu miał ochotę pojechać gdzieś nie miał sponsora nie jest na tyle bogaty niezależny tak, żeby sobie z tym poradzić ogłosi zbiórkę w internecie proszę bardzo wyciskać zrealizował tak jest finansowanie społecznościowe ma różne oblicza prac pozyskiwane środki służą działaniom charytatywnym, ale on przeznaczane są na projekty również artystyczne kulturalne sportowe tutaj trzeba po prostu wspomnieć o panu Zbigniewie Bruce i fakcie, że jego wyjazd na igrzyska olimpijskie w Soczi w znacznej części był finansowany właśnie dzięki finansowaniu społecznościowym natomiast ja chciałabym wrócić do tego wątku, który pani Porsche na samym początku, ale i tym co tak naprawdę jest 1 z elementów, który tworzy ten ogromny potencjał crowdfundingu, a mianowicie fakt, że jest on postrzegany i w rzeczywistości tak się dzieje, że wypełnia tę lukę finansową w finansowaniu działalności gospodarczej, czyli dociera tam, dostarczając kapitał, gdzie projekty charakteryzują się nieznanym trudnym do do uchwycenia modelu biznesowym Pa no i nie mają tego zaplecza finansowego, a tradycyjne formy finansowania tak jak kredyt pożyczka m. in. np. ze względu na nieco wyższe ryzyko nie są w stanie tego finansowania dostarczyć to może jeszcze trochę o skali zgodnie z tym co przedstawia komisja Europejska w 2012 roku dzięki takiej formy finansowania zrealizowano około pół 1 000 000 projektów w 2013 rok to na razie są szacunki, ale wartość uzyskanego w ten sposób finansowania sięgnęła blisko miliard euro mogą rzeczywiście tak się zwie, że to wszystko do sumy to nie są to potężne pieniądze mówiło idei tajga być może jest znana, więc cieszmy się krok dalej, bo mamy ideę mamy nowy sposób finansowania, ale jak zazwyczaj jest z internetem często wyprzedza zjawiska, które są już uregulowane w sprawie no właśnie chciałbym zapytać czy taki w crowdfunding jest jakoś prawnie uregulowany oczywiście nie jest jest to wciąż szczególnie w Polsce nowe zjawisko jak to zwykle bywa wyprzedza ono znacznie regulację, ale i takich regulacji się nie doczekał, ale zarówno na gruncie prawa cywilnego administracyjnego czy podatkowego oczywiście rodzi to pewne wyzwania dla wszystkich uczestników finansowania społecznościowego zarówno dla pomysłodawców dla dla fundatorów a jaki dla podmiotów kojarzących strony, czyli w praktyce operatorów platform crowdfundingowych, którzy muszą zmierzyć się z co najmniej kilkoma istotnymi wyzwaniami, ale i stopień komplikacji tych wyzwań tych problemów też jest różny w zależności od tego z jakim modelem crowdfundingu mamy do czynienia musimy tutaj wspomnieć, że crowdfunding to nie jest jedno rozwiązanie aplikowane we wszystkich sytuacjach tylko to są modele, które sąd trochę zbliżona do ZUS w tradycyjnej zbiórki publicznej, czyli finansujące dokonuje wpłaty na określony projekt, zadowalając się albo satysfakcją po prostu z tego finansowania i poczucie uczestniczenia w czymś fajnym czy czymś pożytecznym albo otrzymuje drobiazg np. jakiś gadżet w zamian za to, ale istnieją też dużo bardziej zaawansowane modele np. model crowdfundingu dłużnego tutaj chyba znane już wielu osobom pożyczki internetowe czy też chyba najbardziej zaawansowany model crowdfundingu udziałowego, gdzie w zamian za uzyskane wsparcie stajemy się albo wspólnikami udziałowcami lub akcjonariuszami spółki powołanej do realizacji projektu lub też de facto przystępujemy do wspólnego przedsięwzięcia, a ich mają kolosalne znaczenie dla ustalenia skutków prawnych, ale i pamiętajmy też podatkowych dla uczestników takiego finansowania społecznościowego brak regulacji, o których mówiłyśmy na samym początku powoduje też co powoduje przede wszystkim, że trudno jest, a niekiedy ustalić, jaki charakter więzi prawnej łączy strony finansowania społecznościowego, a skoro trudno jest nam ustalić się już sam samą naturę tych więzi no to wywodzenie dalszych skutków prawnych jest tym bardziej utrudniona z drugiej strony nie bądźmy tutaj osobami, które widzą same problemy i pamiętajmy też o tym, że może właśnie dzięki brakowi takiej ścisłej regulacji grunt Fanning ma szansę dalszego rozwoju, ponieważ nie jest wtłoczony w ścisłe ramy określonych rozwiązań dzięki temu jest bardziej elastyczny to, pamiętając o tym co pani teraz mówi i tak pewnie warto wspomnieć tak może podpowiadając, jakie są elementy, na które trzeba od razu uważać, kiedy się chce np. bandy z tą osobą, która zbiera pieniądze to trzeba chronić sporo zależy od tego na co chcemy zbierać pieniądze, bo oczywiście z innymi problemami borykają się podmioty poszukujące finansowania n p . na realizację celu charytatywnego to są zwykle organizacje charytatywne, ale wiele z nich ma status organizacji pożytku publicznego są to fundacje stowarzyszenia one mają swoje własne regulacje, które w pewnych czynności i może nie tyle zabraniają, ale ograniczają je lub mogą wywoływać niekorzystne konsekwencje i inne z kolei kwestie będą znajdowały się w polu zainteresowania np. ceny autora innowacyjnego pomysłu, który chce go zrealizować dla niego być może kluczowym będzie ochrona właśnie pra w do tego pomysłu pamiętajmy bowiem, że Kruk fani to zbieranie pieniędzy na projekt dopiero się wydarzy twórca takiego autorskiego pomysłu musi go przedstawić, zanim zostanie zrealizowany, bo musi zatem są dokładnie powinien zatem pomyśleć w jaki sposób zabezpieczyć się, aby ktoś nie wykorzystał, a jego pomysł wcześniej, a te osoby, które wpłacają pieniądze jakieś mają 1 prawa w związku z tym, że są fundatorami jakiegoś pomysłu no właśnie to jest 1 ze być może nawet najtrudniejszych kwestii do rozwiązania, ale dlatego, że pan brakuje chyba trochę przepisów chroniących osoby uczestniczące w finansowaniu np. chroniące jest jak przed nieuczciwymi projektodawca ami, ale nie jest to póki co duża skala zjawiska ENA natomiast pewnie wraz z rozwojem crowdfundingu trzeba było o tym, pomyśleć trzeba pomyśleć o tym czy fundator ma prawo domagać się zwrotu udzielonego finansowania, jeżeli projekt nie dochodzi jednak do realizacji albo przede wszystkim w sytuacji, kiedy jest realizowane niezgodnie z założeniami prezentowanymi podczas zbierania funduszy jeszcze 1 rzecz to już sam koniec tak naprawdę, bo tak też gdzieś pojawiło się po drodze teraz się przypomniało, że warto może wrócić pani wspomniała o kwestiach podatkowych właśnie zbiera pieniądze to musiał tego zapłacić podatek na jak powiedział Benjamin Franklin w życiu pewne są tylko śmierci podatki, a więc podatek no pewnie trzeba będzie zapłacić pytanie tylko w jakiej formie i ile hotele to wiadomo skończy się jakoś to można sprawdzić, aby przygotować się na 2 i oczywiście, że można to zbadać się przygotować się wiele zależy tutaj od naszego statusu jako osoby fizyczne lub osoby prawnej Goethego czy prowadzimy działalność gospodarczą czy nie, jakim modelu crowdfundingu, o których już wspominałem inne skutki podatkowe wywołuje bowiem taki krok fani dotacyjnych, czyli w sytuacji kiedy, finansując udzielają finansowania w zamian za wspomnianą przeze mnie satysfakcję, że mamy do czynienia z konstrukcją opartą na umowie darowizny, a inne skutki na pewno wywoła crowdfunding udziałowy, gdzie stajemy się mieszkać współwłaścicielem danej spółki uprawnionym do praw korporacyjnych chociażby takich jak dywidenda można się oczywiście w takim razie przygotować przemyśleć, choć z pewnością wymaga to określonej wiedzy i być może konsultacji to, o czym warto wspomnieć na torze wiele platform crowdfundingowych przygotowuje takie opracowania i udostępnianie na swoich stronach, na których prezentuje skutki prawne i podatkowe oferowanych przez siebie rozwiązań, choć oczywiście należy podchodzić do tego z pewną dozą ostrożności, ale dynamika crowdfundingu i wielość jego form powodują, że te opisy, szczególnie że przygotowany jakiś czas temu mogą tracić na aktualności na jej trzeba je trochę szyć na miarę konkretnego podmiotu jego potrzeb jego oczekiwań i zawsze puenta w takich sytuacjach jest podobna, czyli i po 1 po drugiej stronie, czyli tych firm czy osób, które szukają finansowania i tych, którzy chcą sfinansować jakiś pomysł jakiś projekt po prostu zdrowy rozsądek nie dajemy się nabrać jesteśmy czujni itd tak zawsze jest po prostu chyba najlepiej najbezpieczniej pani Joanna Prokurat doradca podatkowy w kancelarii Wardyński i wspólnicy dziękuję za spotkanie ja również dziękuję rozmawialiśmy o tym jak finansować się tak społecznościową różne projekty różne pomysły nunc, czyli o coraz bardziej popularne w Polsce na świecie jeszcze bardziej popularnym w kraju trwa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA