REKLAMA

Piotr Szwajcer o książce ''Darwin, bóg i sens życia''

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2014-10-10 21:00
Prowadzący:
Czas trwania:
42:27 min.
Udostępnij:

Nic w biologii nie da się zrozumieć bez teorii ewolucji - cytuje Theodosiusa Dobzhansky'ego gość Hanny Zielińskiej, którym jest szef wydawnictwa CiS i tłumacz książki 'Darwin, bóg i sens życia'' Piotr Szwajcer. Rozwiń »

Autor tej publikacji, Steve Stewart-Williams, może być zaliczany do jednego "klubu nowych ateistów" razem z Richardem Dawkinsem. W swojej książce zastanawia się jak pogodzić głęboką wiarę i głębokie zrozumienie ewolucjonizmu? Czy w ogóle jest to możliwe? Jak do tego podchodzą przedstawiciele różnych religii? Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM dwudziesta pierwsza 15 piątkowy wieczór Radia TOK FM przy mikrofonie Hanna Zielińska z nami w studiu zapowiedziane gość Piotr Szwajcer dobry wieczór dobry wieczór szef wydawnictwa Cis tłumacz książki Darwin Bóg i sens życia książki, której będziemy się rozmawiać pytam się też państwa oto jak można pogodzić się głęboką wiarę i głębokie zrozumienie ewolucjonizm ne autor książki, które dzisiaj będziemy rozmawiać twierdzi, że nie można tego Rozwiń » połączyć jednak im głębiej się będzie 12 dziedzinę z tych Stuart Williams można powiedzieć, że jest w klubie z życia będąc kibicem z Samem Harrisem jeszcze innymi kilkoma słynnymi nowymi ateistami, gdyby to co leży jak zdefiniujemy członkostwo tego klubu o można powiedzieć, że pisze na podobne tematy, ale na podobne tematy pisze w tej chwili bardzo dużo ludzi i NATO oznacza, że więcej niż kiedyś coraz, więc wiele tak natomiast notę po pierwsze nie zdołała tego klubem ta nazwana obiad może Róża w ich prochy wrzucone z zewnątrz być może tych ludzi łączy jedno mianowicie cały dyskurs w tej chwili z religią przeniósł się z czegoś czym był dawniej, czyli dyskursu nas Windows tak potocznie metafizycznego dyskursu między wizjami świata i główny ciężar zaczął spoczywać właśnie na nauce w zadała pytanie zada pani redaktor w taniec brzucha i musimy udawać, że jesteśmy nad w innych domach przed 2 zadała pytanie słuchaczom, a czy można pogodzić głębokie rozumienie ewolucjonizm w głębokim zrozumieniem wiary religii czy czegokolwiek głęboką wiarą przed przedterminowym właśnie rozumienie można o z wiarą można tylko pytanie, z jaką właśnie o tym jest ta książka do tego o mimo olbrzymiej sympatii do książek właśnie nowych ateistów, których wydawałem wydają i wydawać będą tych do tej czołówki, czyli do Pińska Harrisa Dennetta Ano Singera długo można, by zmieniać książkę, o której rozmawiamy jest książką nieco innego typu, bo tak w zasadzie jest to rozprawa rozprawkę filozoficzną to w nie jest to autor uzupełnia stuletnią lukę w filozofii nie jest to esej tak naprawdę go Bóg urojony, który jak najczęściej z przytoczonych właśnie jako taki manifest o tzw. nowego ateizmu jest bardzo rozbudowanym 600 stronicowy esej natomiast jest bardzo rzetelna rozprawa, która pokazuje 1 podstawową rzecz pokazuje, że jeżeli bierzemy wiarę, a o przynajmniej, jeżeli mówimy o tym, zachodnie monoteizm no od judaizmu, ale poprzez chrześcijaństwo do islamu z 1 strony, czyli tego typu ateizm z drugiej strony bierzemy teorię ewolucji to tych 2 korpusów twierdzeń nie da się ze sobą po prostu pogodzić można to zrobić kosztem albo udawanie, że tak się reżyser bardzo niebezpieczna upowszechnienie tej konkluzji jeśli naprawdę w to uwierzymy jeśli naprawdę się o tym, przekonamy, bo niektórzy wierzą niektórzy się przekonają to jesteśmy bardzo podzieleni jesteśmy no ale zadajmy pytanie czy ze względu na to, że taki o nader moim zdaniem nieładny koniunkturalizm miękki panuje na nowo jako ilustracje tegoż o przywołuje nader często doświadczenie Polskiej Akademii Nauk w roku 2006, która o bronią zaatakowanej wówczas przez wicepremiera w OFE ówczesnym polskim rządzie ministra edukacji teoria ewolucji powołało się na Jana Pawła II oczywiście możemy tak robić tylko o pytanie czy po tego typu o takie psychologiczne bezpieczeństwo zawsze jest warte intelektualnej uczciwości to zresztą jedno z tych pytań, które konsultują zadaje to oznaczało albo psychologicznym bezpieczeństwo albo intelektualna wartość my od pewnego nałożą się wydaje ONZ oczywiście to absolutnie ani autorami nikt nie twierdzi że, a po przeczytaniu tej książki, która moim zdaniem stanowi bardzo rzetelny i do bardzo kompetentnie przygotowany w dowód mówiący o niemożności pogodzenia tego co mówi o świecie teoria ewolucji z tego co mówią o świecie o wartościach człowieku z tego co mówią o nim religii, czyli te główne ateizmu obojętne czy w postaci monoteizmu w postaci dualizmu w oraz kibol wyjący akurat z wykształcenia i teologiem filozofem doskonale porusza się w obu tych dzieci jeszcze wykłada psychologię ewolucyjną, bo to trochę się dzieje tak i to jest też 1 z wątków poruszonych w tej książce, że to lat temu bardzo wiele o Teodorze Dobrzański z najwybitniejszych dwudziestowiecznych dialogów powiedział, że nic biologii nie da się zrozumieć bez teorii ewolucji, a na szczęście coraz częściej dzieje się także o naukowcy specjaliści z różnych dziedzin zdają sobie sprawę z tego, że również nic w naukach o człowieku nie doszło i zrozumieć bez teorii ewolucji jak bardzo się cieszyłem się cieszę z tego, że dożyłem np. do takich czasów, gdy do lasów Kujaw ma swoją historię ustrojów politycznych rozpoczyna ody do polityki szympansów rywala w po to, rzeczywiście to jest taki sposób myślenia o człowieku o społeczeństwie moralności o wszystkim, który czyni to już nie pełnią w odróżnieniu od takich myśli zupełnie oderwanych którymi przez długie lata byliśmy karmieni nadal jesteśmy w wydaje się to oczywiste my przy odrobinie namysłu, że ateizm i ewolucjonizmu nie można pogodzić, ale jednak jak się zastanowić to można sobie wyobrazić pewne warunki pod którymi ateizm i ewolucjonizm zmieściłby się w 1 światopoglądzie i temu z tej Stuart Williams też poświęca chwilę namysłu są ludzie są naukowcy też rozmawialiśmy wielokrotnie na ten temat, którzy by pod pewnymi założeniami żyją w, w czym rozdwojenie jaźni, gdybyś po moim zdaniem tak być musi moim zdaniem do ja pamiętam rozmowę z 1 z o wybitnych polskich o w Modenie na czele dziś uczonych nierzadko rzadko rzadko używam tego określenia na pewno był to w ważny naukowiec, która po prostu powiedziała mi w pewnym momencie takiej rozmowy już pół prywatnie w razie ja do godziny 18 jestem naukowcem od godziny osiemnastej, a jestem katoliczką w NATO sposoby jak widać są na to sposoby i doskonale daty są też takie sposoby o jakie np. uprawia w o kościół katolicki tutaj rzeczywiście magisterium kościoła jest bardzo inteligentnie skonstruowany, ponieważ na pewnym takim bardzo ogólnikowym poziomie można udawać, że to się doskonale wszystko udaje pogodzić można sobie no temu właśnie z Belgią spotkanie poświęcone ładnych kilka rozdziałów swojej książki dla Łodzi oddawać, kiedy Darwina ogłosił swoją teorię ewolucji oczywiście pojawiło się ogromne obawy o zagrożenie i faktyczne dla religii, ale jednocześnie pojawiło się głosy, że właściwie ewolucjonizm może być wpłynąć na znaczący postęp myśli Teologicznej i rzeczywiście wpłynął o bardzo urocze to co mi się strasznie uczciła teorią są podobno ona jest on bardzo pracowitym bardzo uważnym czytelnikiem rozpra w teologicznych i on pokazuje o w wielką satysfakcją posługuje się tym pojęciem taką olbrzymią dekonstrukcji, jakiej rewolucjonista dokonał chrześcijańskie cnoty olbrzymią zmianę Belki zmusił myślenie ideologiczne pokazuje to na bardzo konkretnych przykładach nie będę tutaj są to w końcu musi domy książki kupować nie będę wszystkiego cytował opowiadał, że widziano go w transferze 5 egzemplarzy dzisiaj dla naszych słuchaczy bezpłatnie w bardzo to przeczytać to jest bardzo interesujące i ważna lektura natomiast pokazuje też Williams w sposób bardzo o ładnej bardzo rzetelny moim zdaniem z zachowaniem pełnego obiektywizmu w tym sensie, że stara się przedstawiać poglądy ateistów skoro rzetelnie uczciwie i rzeczywiście jest opisywać bądź w miarę możliwości, posługując się o cytować pokazuje, że przy takich próbach pogodzenia religii ewolucjonizm Lem wychodzimy z albo bardzo uboga schorowana religii o taką religią, która być może jest religią, ale na pewno tak naprawdę nie ma nic wspólnego z nauczaniem, którego koszt, który dowolnie dużych kościołów albo z czymś co z teorią ewolucji o, która jest, jakby pewnym konkretnym modelem naukowym nie ma tak naprawdę nic no i czy to nie jest pora, żeby wyciągnąć wniosek z tego taki, że ludzie po prostu mają swoją sferę duchową i w jaki sposób ona musi być zagospodarowana nawet jeśli to jest religia z dziurami no cóż trudno nie będzie ani ja z dziurami niezupełnie kompatybilna z ewolucjonizmem, ale lepsza tak ani żadna, gdyż my ludzie mamy taką potrzebę, a być może niektórzy ludzie po prostu jesteśmy inni np. gdy nie ma takiej potrzeby wiary w Boga i to jest jedyna różnica Ależ nikt nikomu nie chce odbierać religia nie gotowy do 1 książki on wciąż ogromny wpły w w o oświeceniową walką o rozum, a może, by ktokolwiek nie wierzę, żeby ktokolwiek przestał wierzyć w o w Boga przed ostrzałem banki są rzeczy praw z Algierią wraz z twoim zdaniem twój umysł różni się od umysłu naukowcy niczym naukowca łączącego pogląd naukowy stalinizmem jak to jest sobie zadajesz pytania czym się różnią między częścią będzie odpowiadać treści książki proszę bardzo zobowiązujące do euro, lecz dania czym się różni umysły na te pytania na euro naukowcy nie bardzo potrafią odpowiedzieć co jest dla nich naukowcy się mózgiem zajmują, a czym jest umysłu w oderwaniu od mózgu w oderwaniu niezupełnie, ale umysł jest nieco trudniej badać ich mózg tak naprawdę nie wnioskuje o zbadanie umysłu, by nie doszło nie com jedno natomiast nie to jest także dla mnie ważna to co ja to wszystko robię od lat i wyciągnął rękę książki nabożne istotne ze względu na to, że ich jednak, że religia i naukowcom sferami, które konkurują to nie jest mój problem żona konkurują w umysłach każdego mnóstwo innych drużyn można akurat nie, ale to nie jest mój problem dość z moimi o wieloma znają w bieżącym znając problem jest żona konkurują ze sobą w sferze publicznej politycznej, ale i twierdzenie, że nie ma żadnego konfliktu między nauką religią i że te sfery są zupełnie równoprawnych przeradza się tak naprawdę w to, że obu tym starą nadaje się równe prawo do decydowania o wyborach wżyciu publicznym akcjom marzyli znają nas szczura Dustera jest ważniejsza fakty, jeżeli mówimy n p . o badaniach nad zabytkowymi komórkami macierzystymi, jeżeli mówimy o in vitro, jeżeli po 1 stronie mamy naukowe fakty, a po drugiej stronie mamy święte księgi to w tym momencie niestety decydować muszą naukowe fakty, ponieważ ludzie tak są skonstruowanie, że jednak empirii decyduje bardziej o tym co tu się z nimi dzieje i dlatego tym się zajmuje dlatego m. in. już bronić faktów dlatego bronię nauki i broni rozumu, ponieważ cały czas ten nie rozum ma zdecydowanie zbyt wielką rolę odgrywa zbyt wielką rolę w życiu publicznym i w życiu politycznym między pewnymi faktami w naszym rozumienia się w rozumieniu świata są znaczące luki i te luki w bardzo ładnie wpisują się wszelkiego rodzaju wierzenia masą plastyczną właściwie Bet to co wierzymy może przybrać każdą formę i są takie pytania, na które nauka jak dotąd nie odpowiada w pełni albo nie odpowiada zadowalająco oby takie pytania np. PKO BP i początek wszechświata itd oczywiście są badane w tej chwili te pierwsze sekundy pierwsza ma na sekundę, ale cały czas nie ma nie ma odpowiedzi na to pytanie no ale co było wcześniej, a my tutaj bardzo ładnie wpisuje się religią można sobie odpowiedzieć NATO w w sposób, który zaspokoi naszą potrzebę wzrośnie w normalnej tak w dni od znasz odpowiedź nie mogło to wiedzieć, że to twierdzenie, że bardzo ładnie wpisuje się w to religię ze stwierdzeniem niebezpiecznymi są już 1, ponieważ ja mogę dyskutować nad po etycznymi przekazami religii rozmaitych natomiast RODO, jeżeli chodzi o obraz choćby początków wszechświata w to tutaj nie ma po prostu żadnej dyskusji obraz, który prowokuje religia i wszelkie religie są kompletnie fałszywy po prostu przekazywanie takiego obrazu młodym ludziom jest molestowaniem gwałtem na ich umysłach drodzy państwo co państwo ma to prosimy o komentarze na profil Radia TOK FM na Facebooku pytamy się państwa oto np. czy teoria ewolucji tłumaczy wiary człowieka w Boga i oto pan Tomasz nasz słuchacz pisze nie zaprzecza jej ktoś przy uruchomił proces ewolucji jak to jest skoro nie zaprzecza to znaczy, że ktoś ten proces uruchomił go nie to jest po prostu błędne rozumowanie o, jakby to powiedział nasz wybitny poeta składnia pozbawiona koniunkcji 2 o zauważmy zresztą, że do samo stwierdzenie to jest to Niewiem czy świadomość nieświadoma ze strony naszego ucha do parafrazy 1 z klasycznych dowodów na handel morski jeszcze na istnienie Boga, które już do lata temu, o ile dobrze liczą około 220 nawet Ant rozłożył na kawałki już nawet po odejściu nie powołują się na awans toczy teoria pierwotny model pierwszej przyczyny jest po prostu logicznie empirycznie jakikolwiek sposób błędny proponuje zresztą, żeby nasz los uchodźców zadał sobie jedno podstawowe pytanie Otóż twierdzenie, że ktoś ten proces uruchomił jest tak naprawdę tylko i wyłącznie przeniesieniem ewolucjonizm nie może stwierdzić n p . że nie jesteśmy sztucznym produktem sztucznym eksperymentem genetycznymi ewolucyjnym, który przez kogo został zaplanowany tylko to nie jest żadną odpowiedzią w tym momencie prosty przychodzimy z pytaniem szczebel wyżej, skąd się wziął ten ktoś ich zależnie od wzoru nie znamy odpowiedzi na to właśnie tutaj pojawiają się tego typu teorie rzeczy to jest drugi mechanizm, który o nader powszechnie już ktoś w tej chwili inteligentni jeśli się nie posługują to jest o model tzw. Jabłecznej posługuje się przed głodem Outlook, a mianowicie fontann termin na prawej nerce reżim wciąż jest termin, który już w ogóle filozofii funkcjonuje tu przypadkiem tę książkę pół przed banałem, więc w etosie pojadę też innych graczy do oryginalnie to jest ono w oryginale jest gorący gaz z NATO z ważne jest to jedno rzeczywiście o bardzo długo w dalekie utarczki między nauką religią próbowano rejestrować ten sposób, że wszędzie tam, gdzie nauka się nie sprawdzała to montowano religii tylko w Bush senator z perspektywy historycznej monety 2 olbrzymie przewroty mamy przewrót nazywany przewrotem kopernikańskim, kiedy to raptem okazało się, że ziemia nie jest na dole i nie jest sieroty i nie jest środkiem wszechświata tylko jest gdzieś tam i nie ma żadnego nie ma na górze i piekła na dole kilkaset lat później nadszedł być może jeszcze bardziej kosztowne do religii przed ruder wnioski, kiedy raptem okazało się, że człowiek nie jest absolutnie żadnym ukoronowaniem stworzenia nie jest żadnym z pewnym etapem tego dziś wiemy jest produktem ewolucji to, że człek jest produktem ewolucji w tej chwili już nie ulega dla nas żadnej wątpliwości w tej chwili tak naprawdę bez porównania więcej wiemy o ścieżce rodowej człowieka niż np. ścieżkę rodowych szympansów jesteśmy w stanie odtworzyć ewolucyjną historię człowieka bardzo dobrze co oczywiście nie zmienia faktu, że jest mnóstwo pytań, na które nauka jeszcze niema odpowiedzi być może nawet prędzej zbliżymy się do odpowiedzi na pytanie, o którym wspomniałeś dotyczące początków wszechświata, bo tutaj to ja wiem, że jako dyletant like nie powinien się w ogóle na ten temat wypowiadać natomiast fizycy coraz bardziej zgodni są co do tego że, jakkolwiek można mówić, że w pewnym momencie rozpoczął się nasz wszechświat to nie było to żadne oznaczenie, które zdarzenie, które było czymś Benevente, bo jest to element szerszego procesu i tych wszechświatów istnieje zapewne bardzo wiele i jest tylko 1 element tego procesu, ale tak jak mówię o fizyce nie mówią fizycy natomiast lot z biologii mamy kilka pytań kluczowych, na które wciąż nie ma odpowiedzi, na które być może odpowiedzi nie będzie co nie oznacza, że w tym miejscu musimy akurat ładować Boga, bo niby to na jakiej zasadzie mielibyśmy przyjąć, że to pierwsza komórka, która nabyła zdolności do różnicowania się i rozmnażania i warunek podstawowy ewolucji to on był utwór Boże nie wiem jak powstało życie nie wiem jak powstała świadomość 2 kluczowe momenty rewolucji nawet nie tylko człowieka, ale wszystkich żywych wyższych 1 przepraszania rewolucjonista nie powinien mówić wyższych najlepsze z nich nie jest ich poprawne polityczne politycznie teraz słychać czy jesteś pewna, że jesteś w organizmie on wyższy niż np. mieszanego niż na krok w tak, bo co noblistę już wyższa strukturalnie, a Hanka co do wzrostu firmy będą dobrze to nie Żuraw po też bym pewnie powiedział, że tak już nie będzie dedykowana jeśli chodzi o budowaniu no natomiast goście tylko powiedzieć o tym, że w tej chwili już raczej są to zresztą kolejny wątek, do którego bardzo zachęcał w tej książce, czyli właśnie w, a kwestia świadomości do decyzji, bo te 2 kwestie się bardzo mocno wiążą się o w tej chwili już raczej nie mamy wątpliwości co do tego, że nie jesteśmy, że pytanie o stopień, ale na tej planecie żyje bardzo wiele gatunków, które też obdarzonych świadomością, chociaż pytanie czy duszą również, ale tez pytanie do ludzi wierzących, którzy dziś głęboko wnikają w teorii ewolucji dostawałem pozostają w parlamencie przed takimi pytaniami od kiedy idzie ich organizmach została zainstalowana dusza na jakim etapie ewolucji jeśli przyjmują teorii ewolucji na poważnie ne, ale to co jest ciekawe co my też, by chciał tutaj poruszać się autor książki jest wykładowcą psychologii ewolucyjnej sporo miejsca poświęca tutaj zachowaniem człowieka moralności wyborom etycznym i w zasadzie konkluzja z tych jego hobby rozważań może być taka, że w skoro dobór naturalny jest tak okrutne to etyka jako taka lub religii jako taka jest w pewnym sensie my wytworem ewolucji potrzebowaliśmy tego, żeby coś do niej, żeby te najsilniejsze jednostki nie pozabijał całej reszty fakt, iż już też pokazuje to bardzo wiele badań o bardzo wyraźnie widać, że po to, płótno, które moralność zaczątki zachowań moralnych o jaki również do specyficznych dla gatunku ludzkiego zachowań skrajnie niemoralnych o jak np. zabijanie się funkcjonują doskonale naszych bliższych, a nawet dalszych krewnych w oczy dziś trochę no trudno mi odpowiadać na twoje pytania, bo ze względu na swoje przekonania poglądy i wiedzą o ja uważam, że wszystko cokolwiek jest nas jest definicji produktem ewolucji w no, więc pytanie, skąd się wziął Bóg w 1, jaki był wielkim procesie ewolucyjnym na to pytanie rewolucja niszczy nie tylko rewolucjoniści te odpowiadają na co najmniej dziesiątki sposobów trudno taki stolik do powstania i funkcji, jakie spełnia religii oraz w najbliższa czym moim zdaniem o jest zupełnie oczywiste, że na pewnym etapie funkcjonowania grupowego w inny autorytet przekraczający taką małą bliską grupę rodzinną, czyli na etapie, w którym z małych Ford powiązanych głównie względami zgodny z wiązanką lotniczymi o tym, zresztą też PiS jest wart miliard o zaczęliśmy o sensie my nasi przodkowie przechodzić na większe struktury społeczna musiał się pojawić pewne mechanizmy, które kontrolowały zachowania tych wspólnot, jakby niezależny może kontrolował zachowania lidera w problem jest tym, że tu zawsze mamy dla różnych dwukierunkową da czy pytanie w jakim sensie przywódcy przejmowali się tymi nakazami w jakim je tworzyli jest też odrębnym pytaniem, ale też również bardzo łatwo można bardzo ładnie można taką ewolucję tego mogą obserwować na przykładzie studiów nad naczelnymi, które są bardzo ważną lekcją tego co dzieje się z nami, a nie tylko również nad innymi zwierzętami stadnymi oczywiście jest także religia jest czysto ludzkim wytworem rzeczywiście praktycznie wszystkich czy też niemal wszystkich badanych ludzkich społecznościach takie zalążki on myślenia religijnego się pojawiają w obozie w mniejszym stopniu tej mamy ciągle niezbadany fenomen, ale lud pijani, ale tam ograniczeń ten fenomen polega m. in. na zupełnie innym języku to jest akurat ta grupa językowa, która pozwoli go w o ruchu definitywnie już obalić coś co jeszcze niektórzy wierzyli, czyli o koncepcję Śląskiego w wygląda, że on tam rewolucja na pewno językowo być może kulturowo szło zupełnie innymi ścieżkami, ale to temat na inną rozmowę o najlepiej z tłumaczem tej książki, która ukazała się w Polsce w zrozumienie idei ewolucjonizmu wg autora z 13 Warta Williamsa i bardzo kosztowny kosztowne dla samopoczucia mam talent w pewnym sensie na pewnym głębokim poziomie zrozumienia tej idei kosztuje nawet utrata sensu życia w dno ukazało się w przedostatnim numerze polityki recenzja z tej książki w nie będą już dużo dobra nie będę przeczył, że zasłużenie natomiast autor recenzji, a napisał o bardzo mądrze moim zdaniem, że to rzeczywiście zrozumienie takich pełnych konsekwencji tej idei dla bardzo wielu ludzi może być bolesne to co powiedziałaś, bo rzeczywiście teoria ewolucji uczy i pokazuje on może o tak naprawdę nie ma tego co pominąwszy różne różni różnice dogmatyczne różnice między kolejnymi o denominacji ami tak naprawdę to religia po to jest bliskie mi w rozumieniu religia rocznie takich funkcji religii funkcjonuje w dużej mierze pominąwszy aspekt społeczny dzięki temu, że daje ludziom właśnie nadziej nadzieję na to, że Żyd to nie jest koniec jesieni kończymy tutaj tu i teraz nie tym, że to, że nie jesteśmy tu nie zgodziliśmy się z przypadku nie umrzemy bez przyczyny, by zacytować kolejnego już po raz drugi sięgamy do polskiej poezji w tej audycji już w co jest potrzebne nam o to, żeby przetrwać tak, że tak czy przejść do momentu, kiedy przekażemy geny dalej w nie to jest potrzebne o 8 zjazd rozmawiałem o nowym tutaj zna naszymi gośćmi przy innych inne inna audycja, gdy rozmawialiśmy na inne tematy i rzeczywiście taki metafizyczny lęk nocie opowiadałem już o tym, że ja n p . doskonale się czuje z tym ze świadomością drugą taką, że trudno w połowie składa się z próżni i było mego ciała ma ona mniej więcej 12 , 5 miliarda lat natomiast komuś może to bardzo przeszkadzać ja to doskonale rozumiem świadomość tego, że dożyjemy na peryferiach wielkiej galaktyki 1 na 11 ze 100 miliardów galaktyk liczą się nie wyróżniają się nie wyróżniającej, na której przypadkiem się znaleźliśmy tu i teraz tylko żeśmy przypadkowym zbiorowiskiem atomów tak tylko, że z drugiej strony o tym, właśnie o VAT pisze też o twoim zdaniem ładnie jest wart 1 000 000 zlote jest też takie myślenie, które pozwolą ci spojrzeć na realną ceną już już takie metafizyczne tony w godzinę spojrzeć na cały problem egzystencji oraz odmienny sposób jeśli już dno miałem to olbrzymie szczęście w po YouTube oraz rozwój do Chin są, że przeżył moich dwoje rodziców czworo dziadków ośmioro pradziadków Cetera, czyli z jestem samochodem jestem cudem rzeczywiście to mu przynajmniej niech się po stronie spieprzyć tego w tym cudem jestem przepraszam nie wiem czy Best nielegalne używanie takich wyrażeń na antenie w Kutnie zapowiedział także w Bytomiu SPI kropki no dobrze by jak w takim razie ewolucja tłumaczy z kolei istnienie ateizmu najpier w człowiek był prawdopodobnie ateistą potem ewoluowały te mechanizmy potrzebom pod pojawiło się zapotrzebowanie na duchowość na Boga Piotr Szwajcer kiwa głową, że nie pozwolił narodzić się dokończyć zdanie w trudno jest znów wszyscy staliśmy się bardzo religijni i teraz pytanie czy ateistów być może jest teraz coraz więcej, a być może po prostu oni są aktywni coraz bardziej coraz bardziej widać w Czyżby ateiści ewolucyjnie są w grupie potrzebni społeczności od początku znamy się już co zdradzi własną rękę Nina Toruń już nasi słuchacze mogą wysłać pierwszy raz wezmą pod uwagę dobrze, a więc mam taką przykrą manierę lubię używać pojęć, które mają określone są z o użyła określenia ateista, który samo w sobie jest ewenementem czysto kulturowym praktycznie rzecz biorąc z ateizmem mamy do czynienia w Europie od późnego oświecenia na ateizm jest równoległe do ateizmu, a nie ateizm nie jest kompletny niezupełnie równoległy do ateizmu to są zupełnie różne porządki to bardzo ładne zresztą pojęcie ateiści pojawiało się o językową już wcześniej na nią będzie sam termin, choć może dziwić rządzących inni wierzą, choć dobrze no, więc w o n p . że filozofowie o pierwszego wieku rzymscy bardzo do świata rzymską greckiego bardzo poważnie oskarżali ateizm chrześcijan, ponieważ to oni wierzyli bogów i obrzucali istnienie bogów w takie pojęcia to nie jest także w owym kiedyś ludzie byli ateistami, ponieważ to trudno nam powiedzieć do samego końca jak te małe wspólnoty i dotąd byli już ludzie, a na ich wejście nie jak wiemy, ale nigdy nie można było także do pewnego momentu było to wspólna będzie bez wyznaniowe i z pewnością nie wiemy no, chyba że miliarder może żądać ich do tego czy czy naczelne też nie mają Rim mamy takie wątpliwe czy twój Bóg tak naprawdę nie wiemy z buntu w bardzo trudno powiedzieć co to religia nie patrzymy na religię znów wąsko kulturowego punktu widzenia istnieją religii ateistyczne w tym sensie religijnie odwołujące się do bogów istnieją ludzie ateistyczna tak np. 1 z podstawowych form Bugno buddyzmu pierwszych w obronie mówi o istnieniu Boga w mówił o istnieniu pewnego porządku nad naturalnego, ale coś takiego jak bogowie dla mnie istnieć w ateizm znaczeniu o wiarę w bogów, a zwłaszcza monoteizm są wynalazkiem o cywilizacyjnie do w takim razie może być religijność i Areny inność tak, a religijność wydaje się, że można Don możemy mówić o tym, okresie Pulsu ludzkiej historii, do którego mamy świadectwa pisane wydaje się rzeczywiście w tym okresie, a religijność była zjawiskiem praktycznie rzecz biorąc była o los pierwszych lat, kiedy mamy wspaniały świat czysto ludzkiej myśli, czyli z greckiego złotego wieku z piątego wieku przed naszą erą w zasadzie tam można przyjąć, że coś takiego jak ateizm we współczesnym sensie w ogóle nie istniał o społeczeństwo i starożytności i natura w oczywisty sposób średniowiecza, ale aż do w nowo aż do wieku dziewiętnastego ateizm w dzisiejszym rozumieniu w ogóle nie istniał jest zresztą szczerze mówiąc też ze względu na komplikację tego pojęcia od dłuższego czasu bardzo nie lubi posługiwać się pojęciem ateizm, bo na, jakim rozmawia z 1 słowem, jeżeli chodzi o identyfikację jak wiesz o religijną Diaz zwykle kradną pomysł, więc tym razem z godłem sposób przedstawienia się prof. Grossowi, w który po pytany przez Czytelników czy jest ateistą odpowiedział, że mnie zdecydowanie mniej jako sceptyk nie mogę przecież udowodnić, że po orbicie Jowisza nie krąży porcelanowych czy ich dług natomiast na pewno jestem anty ateistów w tym sensie, że bardzo nie chciałbym żyć w świecie, który jest rządzony przez satrapę mentalności Łukaszenki, więc ja też jest nie da się stamtąd ateistą KOR -u, jeżeli chodzi o mentalność Łukaszenki może dziś również mówić na mentalność Władimira Putina w 2 to jestem gotów podać dziesiątki przykładów ze starego ideowego testamentu Odrę w i sztangi modelka ma też, że bestii Stuart Williams porusza jak to możliwe, że świat stworzony przez Boga jest tak pełen okrucieństwa zła i cierpienia i co samo istnienie cierpienia mówi nam o tym czy w ogóle coś namówić o istnieniu Boga to jest kluczowy temat dotyczy sądzę, że to jest jeśli ktoś przeprowadzał nie wiem czy ktoś przeprowadzał takie badania są związane z odchodzeniem od religii ludzi wierzących to myślę, że to audycja jest właśnie takim kluczowym problemem, z którym religię i to nie tylko w katolicyzm nie tylko nad przepraszam nie tylko Polski katolicyzm nie tylko katolicyzm to coś zupełnie innego nie tylko chrześcijaństwo sobie nie radzą w to myślę, że o problem zła na świecie, czyli właśnie ta audycja jest 1 z kluczowych problemów, które bardzo utrudnione czy, który czyni wiarę w 1 od bogatych religii nadal trudną w przynajmniej o wielu bardzo osób, które na autorów, których czytałem rzeczywiście to był taki kluczowy moment zwątpienia religijnego on się różnie bardzo w końcu, ale bardzo często to była przyczyna odchodzenie od wiary w to co jest ważną siłą Arte Williamsa to co o żadnym sam mam problem, ponieważ jak ona nigdy od wiary nie odchodziłem w bo nigdy w niej nie byłem, więc inaczej, choć raz go w toku to czeka w Challenge Cup w kwestii tak dość rzeczywiście to jest też wydatki w tym nic o tej wrodzonej jest zupełnie innym niż do tej z nowego ciekawego chłopiec musieli być inny od reszty dzieci jako system poradził, żeby były takie czasy zapewne w twoim dzieciństwo jak w dzieciństwie każdego dziecka, że grupa rówieśnicza rówieśnicza jednak jest bardzo ważna pewnie, że poszedł do domu oni w pewnym momencie tylko pamiętaj, że o zwrot do głowy trzeba się oficjalnie przyznał zresztą nietrudno znaleźć na to moje dzieciństwo to były lata sześćdziesiąte siedemdziesiąte w PRL -u, więc o rozdzieleniu wtedy całkiem silną wbre w pozorom pozycję nieważne, że w Grecji inteligentów opozycję, bo to jest inny temat inną rozmowę natomiast obecność kościoła w życiu o publicznym była bez porównania mniejsza niż dzisiaj rzeczywiście dla mnie to model o w nowo dla mnie to moja niewiara nie było żadnym problemem zresztą to co zabawne, ale nie było żadnym problemem przez kilkanaście lat działalności w opozycji Demokratycznej 3 i w ONZ rząd rozciągnął opozycji antykomunistycznej tak w natomiast rzeczywiście zacząłem dostrzegać tę moją inność już w wolnej Polsce w imię kazała, o co walczyło aż takie jajo leżało tak, że miał taką Polskę walczyłem, by zacytować kolejnego klasyka, ale tak bardzo ciekawa jest przypadek urodzonego anty tej listy i jak to wytłumaczyć ewolucyjnie taką jednostkę w społeczeństwie no przecież to wszystko jest po coś to wszystko ma wytłumaczenie kibic może nie po coś to ma jakieś wytłumaczenie ewolucyjne każdy z nich nocie do kin ewolucja nie tłumaczy wszystkiego natomiast, jeżeli w tej chwili szacuje się może on na świecie jest od w kole 500  000  70050  000 000 ludzi, którzy określają się jako bunt agnostycy ateiści niewierzący, toteż możemy w Lotto lub przynajmniej możemy przyjąć, że nie jest to o żadna złamanie żadnej rewolucyjnej Nordei nie jest żadną dziurą w gruzach i że albo wypowiedział się o tym, że w twojej książki nie mają na celu wyprowadzać ludzi ze świata ich wierzeń wiary religii, bo też czegoś nie da zrobić tak moje książki mają na celu uświadamiać ludziom to co wierzą, a czy twoim znali żonie trudno było w i doprowadzić anty tę listę ateistę sceptyka do tego, żeby przeszedł na miarę to po prostu tak jest człowiek taki już jest 3 dni co leży jak człowiek, ale wynika z tych obserwacji swoich dziś o takim 1 z mitów o tych zmian koniunktury krążę jest na wsi jest właśnie to, że ateizm jest takim odpowiednikiem ateizm ma on może również ewolucjonizm jest takim odpowiednikiem religia lub też tak jakby inna religia, że jedni wierzą w ateizm drudzy w 2 na religię leżą w rozporządzeniu wydanym religie, a do ról to chyba Dobrzański albo któryś z nich bardzo ładnie odpowiedział, że w i które wierzą w błąd pokażcie mi o wykopalisk znaleziono skamieliny królika z reklam były z tym pierwszym, który stwierdzi, że teoria ewolucji jest kompletnie fałszywa to, więc jeżeli mogę odpowiedzieć, że jeżeli ktoś przynajmniej nikt mu 1 niewierzącym w dno pokaże 1 nogę czy 1 rękę, którą odrosła Lourdes pod wymogi do Najświętszej panienki jestem pierwszy, który uwierzy o Polski katolicyzm na twoje warunki negocjacyjne są trudne, a ale od czego chcesz zdobyć nowych żądań nie jest to bardzo ważne my to jest to jest ciekawa kwestia właśnie Nigelem de skłonność do religijności grupa religijna ości jest kwestią wrodzoną jest cechą dobrych parę wodną urojonym opisuje właśnie bardzo ich oddać po co wydaje te książki, dlaczego w mniej więcej z tego powodu wielkiego o w latach siedemdziesiątych działałem w nowych wydawaliśmy wtedy główną księgową dla, gdybyśmy wtedy wykradzione przez cenzora i przewiezione do Szwecji toalet wpisy na zapisy do głównego urzędu cenzury oto, żeby pokazać ludziom co robią i co wiersz o nagrodach, ale ze Szwajcarii w Bogu urojonym jest bardzo duży kraj jak ludzie się dowiedzą co robią co wierzą play out, czyli osób jest moralnie wątpliwe podpisywałem umowę z panem Bogiem, że ma być przyjemnie nie ma, ale już z panem Kukizem w pewien sposób może kiedyś podpisywać inni natomiast Tusk, bo to jest w lutym tuż po części odpowiedź na swoje pytanie o dołki z gola w Bogu urojonym ona opisuje to historia autentyczna to później, bo sprawdzałem w znane dość przypadek w Stanach Zjednoczonych do pewnego bardzo wybitnego geologa w most świetnie zapowiadającą się karierą naukową, który pewnego dnia właśnie o długo długo to trwało, zanim do tego doszedł, ale pewnego dnia tak z 1 strony położona w Gąsawie swoją pełną wiedzę geologiczną i wykształcenie z drugiej ona akurat był członkiem 1 z tych rąk unikalnych fundamentalnych kościołów chrześcijańskich, które każą Biblii odczytywać literalnie i małe, więc w złożu Biblię i zaczął z tej Biblii po kolei zaznaczać to co to jest napisane co jest sprzeczne z jego wiedzą jak okazało się, że na kolejnej 4 już stronie ma za określone całe pół strony to zrezygnował z kariery naukowej może się zdarzyć tak tak, a dziś drugi powód, dla którego to wydaje o ja lubię tak jak powiedziałem on de konstruować rozmaite mity np. do mit, jakoby nie istniał tak naprawdę konflikt między religią, a nauką i z jego no body Mind out, czyli torze teorię, że kościół katolicki pogodził się w zoo dzięki naszemu wielkiemu papieżowi stoją ewolucji jest mitem kompletnie fałszywym pisze 1 bardzo szczegółowo i bardzo dokładnie na przykładzie dokumentów kościelnych pokazuje zresztą z Górnika w tej książce Otóż no katolicyzm no Watykan dokonuje tutaj w po nim pewnego obsłużono przeformułowanie, który jest absolutnie genialny, a mianowicie o tak naprawdę to co twierdzi katolicyzm to to w te słynne słowa na Jana Pawła II, że teoria ewolucji jest w tej chwili czymś więcej niż hipotezą o VAT tak naprawdę napisał natomiast jednocześnie kilka zdań dalej i on napisał i wielu hierarchów kościoła katolickiego i wiele dokumentów tylko kościoła jednoznacznie, mówi że kościół akceptuje ewentualnie teorii ewolucji, ale w ogóle nie akceptuje rewolucyjnego modelu wątroby genezę i jakoś, by się mieścili światopoglądzie tak tylko, że tak naprawdę to oznacza pomysł, by jak pomyślałby o kimś, kto powie ci co ja w pełni akceptują model Sentry czy tylko pod 1 warunkiem, że wszystkie planety krążą wokół słońca o zdarzeniach od tych właśnie zagadkach dzisiaj rozmawiamy bardzo ciekawe też, by fragment książki dotyczące czegoś co autor nazywa świadomym wszechświatem i zostawione państwu tę zagadkę to jest taki fragment dotyczący tego nie gdzie jest miejsce, bo człowieka we wszechświecie miejsce jego umysł miejsce jego świadomości przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o książce Darwin Bóg i sens życia autorem jest ich Stuart Williams i to teraz drodzy państwo mamy dla państwa egzemplarza od wydawnictwa Cis prosimy o maile na adres wieczór małpa TOK TOK FM wieczór małpa Stokrotka FM rozumiem, że tłumaczka książki szef wydawnictwa nie poleca tej książki osobom wierzącym, gdyż czytanie przez osoby te książki nie ma sensu wręcz przeciwnie o rozmawiałem w takim radiu TOK FM nie wiem czy znasz na temat zajmie się rząd i jego żona z prof. Mirkiem o i profesora bieg powiedział rzecz, która mnie wielce poruszył, bo Otóż powiedział, że ta książka powinna być lekturą obowiązkową dla wszystkich katechetów właśnie po to, o Vision akurat tutaj ze Staszkiem wilkiem jedno nas łączy w nocie oboje no no obaj znają doskonale wiemy o tym, że religia odgrywa wielką rolę w życiu człowieka i odgrywać będzie natomiast ważne, żeby ją odgrywało w sposób sensowny i na obiad zwrócił uwagę na to, że dzięki książkom takim jak to w katecheci mogą np. przestać opowiadać dzieciom bajki, które szkodzą rozwojowi intelektualnemu drodzy państwo prosimy o maile czekamy na zgłoszenia od osób potrzebujących wsparcia merytorycznego w el Bóg Darwin boki sens życia te książki powędrują do państwa tymczasem mający sens życia poufność oni właśnie w Polsce przewrotny Piotrze naprawdę chwil w naszym gościem w tej części wieczoru był Piotr Szwajcer szef wydawnictwa Cis i tłumacz książki okresie rozmawialiśmy dziękuję bardzo za rozmowę dziękuję też za 2 ,5 minuty informacji Radia TOK FM zaraz po nich tajemnicza Helena Makowska tajemnicza, bo nieodkryta jak dotąd Polska gwiazda Europejskiego kina niemego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - HANNA ZIELIŃSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" teraz 45% taniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA