REKLAMA

Wydanie specjalne z Łodzi. Prof. Ryszard Piasecki, Michał Haze oraz Ireneusz Jabłoński

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2014-10-15 09:00
Czas trwania:
39:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
DK 2 z Łodzi w Ts magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry jest dziewiąta 6 dzisiaj tak jak już państwo słyszeli nieraz jesteśmy w Łodzi magazynu EKG też łódzkie wydanie budynku monopolista to miejsce, gdzie wieczorem będzie debata kandydatów na prezydenta godziny 19 wstęp wolny już teraz zapraszam, a witamy naszych gości studia pan prof. Ryszard Piasecki szef katedry ekonomii rozwoju wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu łódzkiego dzień dobry panie profesorze Rozwiń » dzień dobry pan Ireneusz Jabłoński centrum imienia Adama Smitha dzień dobry dzień dobry Panny i Ireneusz jesteś gościem w Warszawie, ale właśnie z Łodzi, więc jest w domu dzisiaj ta niezmiernie mi nie musiał pan jechał w stronę Wrocławia do Warszawy i Michał Chadaj wiceprezes łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej dzień dobry weekend słyszymy, że jest zainteresowanie polskim węglem ze strony ukraińskiej, ale pod warunkiem, że będzie za darmo jestem tym zdegustowany, żeby nie nazwać tego mocniej mówiły w poranku Radia TOK FM pan premier Janusz Piechociński w rozmowie z Tomaszem Sekielski ma państwo nasi słuchacze mogli służyć to w poranku kilka chwil temu w informacjach Radia TOK FM to jak tu za darmo momentu Ukraińcom będzie oddawać kiedyś była taka wymiana przewodów ze związkiem Radzieckim, że my im dawaliśmy mięso ma ono w zamian za to brali od nas ani o właśnie i być może jest to pomost na powrót do tej brawurowej wymiany handlowej może być, że nie jestem zdziwiony tutaj o tym, stanowiskiem Ukrainy zielono tak jest jak jest tylko nie wypowiedział my pana premiera no bo jeżeli takie dyktą została dostał no to znaczy, że nie są zainteresowani nasi partnerzy naszym węglem czy jakimkolwiek innym towarem i z tego trzeba wyciągnąć wnioski również polityczne, a nie biadolić ja się boję powiedzieć, czego się boję się da się boją tego, że znowu w tym przypadku dochodzą takie elementy, o których mówiliśmy w kontekście Polski nawet specjalną ustawę, że musieli w obu wobec tego przyjmować, bo ten będzie z Rosji tańszy transport wydobyciu transporcie może dlatego Ukraińcy wybiorą ja chyba, że to będzie znowu problemów nie będzie mieć problem z rosyjskim węglem, że nie ujrzymy go kupujemy też w konsekwencji pojawią się problemy rozwiąże problemu blokujemy tym razem na Ukrainie takie konto jeśli jednak kierujemy się kierujemy się kryterium wolnego rynku jednak dążymy do tego, żeby optymalizować nasze działania NATO powinniśmy się kierować kupować tam, gdzie jest najtaniej wesprą oczywista, ale oczywiście musi mieć świadomość konsekwencji społeczność wariatów chodzi oczywiście tu chodzi o konsekwencje społeczne, które władza polityczna bierze pod uwagę tak też rozum to z dnia myślę, że patriotyzmem gospodarczym to możemy się kierować tu się wiele część z tych, jakie są decyzje Ukraińców do takich chwil mówił pan przed chwilą nocą to są ich decyzje trudno ich im się dziwić zresztą można się dziwić politycznie czy też czy to jest dobry ruch, ale jak płytach, by rozmawiam, tym bardziej w gospodarce jest z wiceprezes czy będziemy musieli węgiel pokłócić tak w tym wszystkim trochę to trochę to dziwne i ja powiem szczerze, że te słowa premiera Piechocińskiego też wybieg wybrzmiewają dziwnie jestem zdegustowany, żeby nie nazwać tego mocniej słyszymy, że jest zainteresowanie polskim węglem ze strony ukraińskiej, ale pod warunkiem, że będzie za darmo i tutaj właśnie pan premier Piechociński dodawał, że nasi sąsiedzi wschodni mieli niedawno kupić olbrzymie ilości węgla rosyjskiego właściwie są to dla nas oznacza z co będzie z naszą uwagę przyciąga tak duża nad być może kiedyś głosowaliśmy w naszej wsi palimy w naszych elektrowniach elektrociepłowniach i nie piecach domowych, ale mamy go dlatego tak dużo, że na składach, że jest tak drogi, a nie musi być tak drogi, ponieważ rezerwy proste w obniżeniu kosztów wydobycia w Polskim górnictwie są znane również tym, którzy to ogranicza się zajmują i nie mają tylko szans na wodzie łatwo powiedzieć na obstrukcję polityczną tych zmian wprowadzić, bo są nie jest kilka co najmniej kopalni, których efektywność wydobycia jest duża, a nawet 1, która miała być zamknięta ją sprywatyzowano szczęśliwie też takich dobrych przykładów dostarcza i trzeba być jakieś takie zaklęte go kręgów, które mówimy, że jesteśmy skazani na nieefektywne wydobywanie węgla to nie jest prawda trzeba przełamać obstrukcję po to, żeby Górnictwo węgla kamiennego w Polsce nie podzieliło losu przemysłu stoczniowego pan tak poważnych ran zgoda zgoda absolutnie zgadzam to mówimy jest w e -handlu kłania się dominacja związków zawodowych chce liczymy oczywiście mamy świadomość siły lobby górniczego i i tutaj jest cała tajemnica, że państwo albo nie ma snuła swoje właściwe Łódź nie jest miastem ani silnych związków zawodowych ani silnej społeczności z logistycznego skurczy mamy w Łodzi to co mamy no dobrze wiat na dokładkę jeszcze tylko dodam, że pan prezydent podpisał już nowelizację ustawy o systemie monitorowania i korę kontrolowania jakości paliw przypomnę to, bo taka bardzo ekspresowo zgłoszona ustawa jeszcze premier Donald Tusk kreują nam zapowiedział chodzi w zamyśle rządu regulacje mają pomóc ograniczyć import do Polski węgla niskiej jakości, bo przecież mamy swój, więc nie możemy im niskiej jakości związane z jego niską jakością słyszałem, że panu, że ten rosyjski węgiel wcale nie jest tak niskiej jakości, ale z tego jest spór o 7 proc najlepiej sprawdzić po prostu tych cech okupują dach i spalają bogatych elektrociepłownia w procesie jest węglem z węglem rosyjskim podawane, w których jest raptem kilka milionów ton prawda także to jest jakaś dominanta na rynku Otóż panie spalany głównie w elektrociepłowniach w mniejszym stopniu w gospodarstwach domowych i trzeba zapytać czym się kierują menedżerowie tych znacznej części spółek należących albo do samorządów albo do państwa palący mnie rosyjski węgiel czy nie jest tak jak mówią o nich boję się publicznie opowiedzieć, że jestem węgiel o znacznie wyższej zawartości kalorycznej wartości w przeliczeniu na jednostkę masy i znacznie mniejszym narażeniem na ile razy w zaświadczeniu ja proponuję, żebyśmy zaczęli mówić na temat parametrów tego węgla, a nie uciekali do takich ogólnych sformułowań, że coś jest nieuczciwe albo, że jest niskiej jakości to kto go kupuje na medialne informacje są dokładnie odwrotne, że jest niskiej jakości węgla, które po prostu psuje powiedziałem są tak dobrze to trochę żeśmy się teraz sery i i powyrywali żartowali to teraz powiedzmy sobie o konkretach fałszywe stawianie problemu polega na tym, że zaczyna się dyskusja o likwidacji kopalni, a prawdziwy problem polega na tym, by przywrócić ekonomiczną opłacalność przy wytwarzaniu węgla w ramach 1 wyrobiska 1 ściany 1 spółki Węglowej związkowcy mają tego świadomość się to jest dzisiejszy fragment rozmowy Dominiki Wielowieyskiej z premierem Bieleckim w Gazecie wyborczej niejedyny fragment, który będę ten, który będę cytował ta restrukturyzacja i rentowność oraz NT zadam to pytanie, ale ta rentowność, którą obiecywała pani premier Kopacz jest możliwa w Polskim górnictwie wciąż jest wyjazd tylko trzeba dokonać restrukturyzacji, gdy go od tych przedsiębiorstw takie dokonano wszystkich innych branż za wyjątkiem branży stoczniowej dlatego niestety nie mamy na czym zresztą bardzo ubolewa o komponenty myślę na dobre wyszła ze stycznia walory polską wizję zmian był było ogromne prawda też ogromna strata również w kategoriach kultury technicznej, który w Polsce ciągle deficyt zatem to jest możliwe, ale nie poprzez dopłacanie nocnymi na podstawie nocnych ku nocą uchwalanych ustaw kolejnych setek milionów do kopalni efektywnych tylko wykorzystanie z zewnątrz środowiska dobrych przykładów i wykorzystywanie i rozwijanie produkcji w tych kopalniach, które dają odpowiednie zasoby są efektywne powtórzę raz jeszcze za raportem górniczą do września to wymyśliłem, że na Lubelszczyźnie leży 2 miliardy ton łatwo dostępnego węgla i rodzi się pytanie po co w związku z tym Kopacz trudno dostępne na Górnym Śląsku, ryzykując tak jak się przekonujemy, bo moje zdrowie nieufnie, dlatego że mamy tylko, dlatego że za tym stoi ileś tam 68  000 bezpośrednio pracujących pod ziemią górników taka w górnictwie tam jeszcze więcej od 40 minutach sprawca i to jest bariera jest bariera polityczna i Adele rozlewającą się wydaje sekwencje będzie banery likwidacja 50 proc w kopalni stąd wcześniej czy jesteśmy na to zdecydowanie mało, by nazywać pary dodany do zlikwidowania samych zasad i Wielkiej Brytanii to było bardzo podobne ja pamiętam przypadki w Chile też trzeba było zamknąć wszystkie kopalnie ze wszystkimi konsekwencjami inwestorzy w Polsce, gdzie trzeba zamknąć wszystkie kompanie wystarczyło 45, a 4940, a zatem 10 % jak łatwo policzyć po to, żeby uzyskać efektywność wydobycia nawet na Górnym Śląsku i to się tak bardzo łatwo mówić trzeba zamknąć, ale to wcale takie proste nie jest, a ja tak zmierza zmierzam chciałbym zacytować inny fragment rozmowy premiera Bieleckiego dzisiaj w Gazecie wyborczej mogę mogę się powstrzymać, ale właśnie potrzeba mądrego komentarza jest zdruzgotany tym fragmentem sztandarowym przykładem odejścia mówi Dominika Platforma haseł liberalnych są emerytury górnicze górnicy mają osobny system ich emerytury są wyliczane o wiele korzystniejszy sposób niż innych obywateli ich nie obowiązuje zasada ile sobie uzbierasz kapitału emerytalnego taką będziesz miał emeryturę podatnicy muszą do tych górniczych emerytur bardzo duże dopłacić proniemiecki no tak jest to wynik pewnej umowy społecznej i na takiej samej zasadzie akceptuje się odrębny system emerytalny policjantów i mundurowych jestem ostatnią osobą, która będzie chciała cofnąć przywileje emerytalne dla górników dołowych, a czy policjanci płacą wyższe składki emerytalne nie odpowiada mi grecki na boku Doda, a płacą w ogóle po prostu niektóre grupy mają odrębne zasady są ku temu poważne powody trzeba to zaakceptować i tak dochodzimy do kolejnego oprócz Stein niecałej restrukturyzacji rentowności problemu społecznego problemu właśnie chciałem zapytać czy panowie mają poczucie, że ta umowa społeczna między wami politykami i górnikami, którzy są w tym akurat uważam najmniej winny jest czy czujecie się stroną tej umowy społecznej w karierze poza naszym populizm to co teraz sobie, ale wydaje mi się, że populistyczne jest to stwierdzenie premiera Bieleckiego o tym, że jest taka umowa społeczna to politycy się mówi czym się umówiliśmy oczywiście nie ma się umówili umówili się politycy na tym polega cały problem z UE musi mieć świadomość tego, że po prostu władza polityczna kalkuluje bardzo szeroko kalkuluje po prostu poparcie polityczne i jej się do soli opłaca wchodzić w ostre starcie zrobi górniczymi Indaty to jest cała prawda i Putin nie oszukujmy się żadnego wolnego rynku do tej wolnego rynku nie będzie, dlatego że po prostu ze dla władzy jest lepiej niemieć problemów z tą grupą społeczną, ale ma najwyższy orzekł że, ale i tak no i nonkonformizmu, o których tutaj bije po oczach tych wypowiedzi ani mojej, a nie tylko tych o mnie jak, z którym już tak Starym przeprowadza pani Wielowieyska wywiad no problem jest on wraca co 2 lata jak bumerang prawda nie wyrzucone w powietrze zatem metodom nie jest chowanie głowy w piasek tylko to co już mówiliśmy tutaj trzykrotnie mniej potraktowanie tej branży w kategoriach ekonomicznych i zarządczych tak jak wszystkim może politycy boją się, a może boją się tego co się stało z dniem w trzecim najszybszym bogacze na pogrzebie pani tacie, kiedy po prostu wtedy tak właśnie grupy społeczne najbardziej, który najbardziej doświadczyły można, by je przekroczy w trakcie rządów tej dacie no zachowały się wobec niej myślę, że niegodnie nowszych, ale o tym co świadczy o tych grupach Ano jak najbardziej, ale jeszcze tylko chciałem dopytać czy to jest także to są 2 różne wątki ten z pierwszej części o jakości efektywności i ten w drugiej części o naszej rozmowy o systemie emerytalnym czy to wszystko łącznie to jest ten sam wątek na wrzesień nie możemy zrobić porządku w naszym górnictwie, dlatego że blokują to związki zawodowe miałam tylko zawsze takie taką obawę jak słyszał o umowie społecznej, że nie promuje ją wtedy wkracza w taki populistyczny argument ze mną też ktoś kiedyś mówił, że będę pracował do sześćdziesiątego piątego roku życia, a pracuje pan bardzo dużo 1007 . album później niż ja akceptuję tę zmianę, bo rozumiem, że taka jest potrzeba więc, że dotrwa pan dobrym zdrowiem taką nadzieję z Berlina w Kanadzie i panowie tego życzą wiemy, że wy ja myślę że, zanim pan dotrwa to będzie to 70, ale w lewo raz w tym także 1 umowę z USA obowiązują inne niż teraz obowiązują informacje w radiu TOK FM po nich druga część magazynów takich dekad nie z Łodzi itd to jest druga część magazynu EKG Maciej Głogowski witamy ponownie łódzkie wydanie magazynu EKG i akcja usłysz swoje miasto się w Łodzi teraz magazyny EG za chwilę kolejne programy jesteśmy w budynku monopolista to miejsce, gdzie będzie się wieczorem odbywała debata kandydatów na prezydenta jeszcze porozmawiamy o tym w naszym studio pan prof. Ryszard Piasecki pan Michał chadza pan Ireneusz Jabłoński jest dobra informacja na tym świecie jest łódzkim Europejski w wąskim polskim europejskim świata w same dobre informacje prezesa ma w Łodzi w Łodzi proszę bardzo młodzi chociażby 1 jest parę dni temu chociażby mówi, chociaż parę dni i Morozowa rozdano w naszej strefie 22 pozwolenia strefy ekonomicznej dla specjalnych stref i on zawsze równa miliardowe miliardowej wartości inwestycji i prawie 1700 nowych miejsc pracy będzie tak a jakie branże jak z różną bardzo różne części są inwestycje i to też cieszy, bo to znaczy, że te firmy któż to sprowadzimy je rozwijają się, a nie są strzałami z takimi naraz też prowadzę stronę bardziej skomplikowane procesy, więc to cieszy to pierwsza dobra informacja panowie śladzie do wiadomości lokalne to kilka dni temu obie okazje skorzystać z trasy górna i muszę przyznać, że jest to sukces niewątpliwy płac, a coś więcej udało się tę trasę do końca dziennikarzy coś więcej albo w razie gdyby pan tak powiedział, bo może też słuchaczka z Katowic albo z władz Warszawy teraz na tanich ta trasa górna połączyła 2 ciągi komunikacyjne ona po prostu połączyła tych wszystkich, które jadą z południa mogą już, że z ratuszem skręcać bezpośrednio są Burda od razu do ulica Włókniarzy i wyjechać łatwiej o nazwie, chociaż nie byłyby korki są duże na Włókniarzy, ale to jednak 10 w oprawie wymeldować z Katowic Bytomia chciał powiedzieć, że już za 2 lata nie będzie jechała przez ludzi w ogóle Azarowa mola woda jest też dobra wiadomość, bo barwa wody, ale dzisiaj można ja również wrócił do skali bardziej ogólne ja myślę, że dobra informacja dobra informacja ja myślę, że my do końca może nie do końca świadome są może media nie do końca o tym, mówią no jednak ten rok zapowiada się, że Terno z czternasty zapowiada się już w tej chwili został dzięki dzięki aprecjacji dolara i moje hobby, ale na samo to zawody w słowie Bożym dopowiedzieć ja tego powiedzieć, tyle że nie będziemy mieli deficytu bilansu handlowego to jest właściwie pierwszy rok od kilu trafień w la czy będzie nadwyżka eksportu nad importem to jest magistra rzeczywiście ważne wiadomości myślę, że to jest to świadczy 1 od dobrej od dobrej robocie eksporter, a do tego NATO nakłada się informacja rezultatu na dotyczące tam średnie do sierpnia wydaje się, że mimo wszystko sprzedaż detaliczna rośnie i to w całej Europie mimo pamięć kresów, ale jednak jest jest recepta na znalezienie poważnych problemach są poważne problemy z pan rezygnuje z dobrą informacją jest dla nas rezyduje w nachalny chciałem tylko, żebyśmy zakończyli wątek, który był w pierwszej części nie mamy ochoty i zamiaru robić sobie festiwal nienawiści wobec górników, bo myśmy mówili tylko 1 strony i rzecz jasna, że to są miejsca pracy i to są społeczne problemy takie trzeba nazywać my im ten będzie mamy, więc musimy go wydobywać rzecz sprowadza się do tej restrukturyzacji, które są obiecana, ale na razie nie widzimy jak ona miałaby zostać przeprowadzona Nate kończąc wątek, który głaszcze stał się taką przyczyną tego, że nie chciał o tym, się zobaczyć tej umowy społecznej, o których mówił w Gazecie wyborczej pan premier Bielecki, że system emerytalny dla górników jest pewną umową społeczną tak jak dla policjantów i mundurowych to my czasem pojęcie schorzeń takich umów społecznych mamy wiele, bo to jest ten system IT mundurowej brak podatków w rolnictwie, więc ceny no właśnie pytanie czy to jest tak, że nic kompletnie nie możemy zmieniać i 3 to jest także po prostu politycy tego nie chcą zmieniać, bo boi się boją koniec roku tak rzeczywiście się po w końcu się okaże, że jak będzie większa presja społeczna na tych tych tych, którzy tą tymi umowami społecznymi nie są objęci to może wtedy politycy jednak dojdzie być może być może trzeba zmienić być może to jest kluczowe, bo ich czas to tu w Łodzi słyszymy oburzenie różnych grup społecznych i to wcale nie mówią o przedsiębiorcach fachu pracownikach innych branż oburzenie na tym, że nas są równi równiejsi we wnętrzu prostotę budzić, które omawialiśmy na tym nawet w przerwie Łodzi w momencie, kiedy zaczęły się wiązać się recesja gigantyczne kłopoty i Robertem początek transformacji została zostawiona sama w sobie i ta nasza ogromna branża włókiennicza nie dostała żadnej pomocy w pewnym momencie dała sobie radę sama, ale to wynika zupełnie zupełnie czegoś innego scenarzysty łódzkiej przedsiębiorczości ja myślę, że nie do końca dała sobie radę sama jeśli zgodzi się państwo uwagę na to co się miał wszystko dzieje w Łodzi ja się dostać 25 lat to ich można jeść warzywa z sądzą, że jednak jest to głównie wina władz centralnych pozostawienia Łodzi samej sobie sprawia to sprawia, że są dzisiaj wiemy o tym co sprawia ta tego typu sytuacja, ale chociażby szkolnictwo wyższe przestało czy tak naprawdę dzisiaj nie wiemy jak go wam kształcić rozgrywać żółć jest pozostawione samo osób na chociażby no prowadź Stano żadne duże żadna duża aglomeracja w Europie nie została pozostawiona w ten sposób, że dziś mamy 40  000 ma być realizowany ludzi, którzy żyją tutaj na skraju ubóstwa wmieście Łodzi i mamy prawie 13 proc bezrobocia jest po Białymstoku najwyższe bezrobocie w Polsce jeśli porównamy to z Poznaniem 4 ,5 % czy Warszawa 48 zlote widzimy są to 2 różne światy realny panie profesorze, kto to jest temat dla władz centralnych czy lokalnych ja myślę, że jednak tutaj już zaczynała w realnych Hej, ja pamiętam 20 kilka lat temu, kiedy ówczesny minister przemysłu pamiętacie panowie panowie Syryjczyk mówił, że ze strategią polega na tym, że nie ma strategii to była ta wiara w MP teraz tą można powiedzieć twórczą destrukcję, która się jednak nie do końca powiodła, dlaczego dlatego, że jeśli mówimy, że wolny rynek to wszystko rozstrzygnie się nie rozstrzygnie, dlatego że wygrywają właśnie go silne grupy logistyczna w ten sposób wracamy do tego tematu górniczego wygrywają silne grupy, a łącznik nie miała mocnych grup powiedziała ani związków zawodowych ani grup pracowniczych dobór muzyki Komedy ciężko pracują na co dzień 7127 proc 6 proc bezrobocia w Łodzi dla kogo dla kogo to jest dramat to znaczy kto ma się tym zająć się trzeba zrobić czy próba już pan opowiada ją już gotowe na to pytanie Łódź potrzebuje to naprawdę strategicznej inwestycji była kilka niedawno poszła informacja, że firma francusko niemiecka jest gotowa wyprodukować produkować w Łodzi helikopter i utworzyć kilkaset miejsc pracy no właśnie tego typu inwestycje są bardzo ważne my mamy tę inwestycję firmy typu Infosys firmy typu full w lipcu to są to są małe jak wiemy w ramach to jest ważne, bo to jest w ramach tego od tej tej obsługi biznesu, ale to są dość proste mimo wszystko co jest dość, że formy ja sądzę, że oni dla kariery od tych ludzi dla kariery młodych ludzi to nie są zbyt skomplikowane mimo wszystko poziom wiedzy, którą muszą tam w wazonie zakończenie regat zaś wykazać, że inwestycja tak dlatego mówią, że bardzo ważne jest 22 pozwolenia kolejne w specjalnej strefy z danych, ale inwestorzy wokół Łodzi zaczynają krążyć cała to jest na pewno ich zasługa strefy i naszych działaczy i miała paść już dawno już jest ich coraz więcej jest coraz więcej mimo wszystko natomiast Łódź bardzo zabiega o bitwie o jej w ogóle euro w Anglii też mniej ni Anglii tak dalej tak dalej mówimy o tym, że mi się ten język elit dobrze z sektora usług biznesowych RO Wa 1100 zlote, a dokładnie brzmi ładowanie biznes proces aut z outsourcingu Car gwiazda barw sektor usług biznesowych, czyli powiedzmy wreszcie, że u nas lokują się w tej chwili firmy robiące rzeczy trochę bardziej skomplikowane to co jest proste w obsłudze ląduje w Indiach i jakich dniach znów w Indiach Afryce dziwne, że stadion w dalszym ciągu, że ja uważam, że lokowanie się taki biznes jest taką samą dobrą inwestycją dla naszego miasta en 13 % bezrobocia, ale ileż można rano Ministerstwo Gospodarki decyduje czas w ostateczności lokalizacji inwestycji w przypadku inwestor strategiczny miasto działa otrzymają już, że ze względu na walkę, bo też ocalimy pewne mity 1 inwestycja na 203500 miejsc pracy narzędzia zarówno Best 4 tysięcy miejsc pracy i te tysiące miejsc pracy na zawsze 500 dodatkowych dni wybrano tak chwalona przez nie rozwiązuje problemu to pewnie lekko je zgodnie natomiast nie rozwiązuje problemu głównym pracodawcą w Łodzi są łódzcy przedsiębiorcy chcą łączyć z OC przedsiębiorcy i polityka nie władz miasta i oddziaływanie na politykę państwa powinna być nakierowana na to, że było co przedsiębiorcy tak jak wszyscy inni przedsiębiorcy krajowi mogli się rozwijać ja tzw. inwestycje strategiczne będą tylko dodatkiem do tego nie, jeżeli będą to, że prowadzone, bo ja zwrócą uwagę, że Wrocła w w roku 90 tym nie był miastem ani lepiej rozwinięte manii lepiej zarządzanymi szło, bo wszystkie były wtedy źle zarządzane, a dzisiaj jest stawiany jako wzorzec mimo braku polityki centralnej nakierowanej na wzrosła, ale został pozbawiony tak jak Łódź kompletnie swojego przemysłu ten wie pan także tego przemysłu nie pozbawił ktoś tylko tam przemysł, bo po pierwsze bardzo źle zorganizowane z VAT za euro, a po drugie, jak wiemy doskonale to kompromisy polityczne między związkami zawodowymi, a o ówczesnym zarządzającymi tymi przedsiębiorstwami były tego typu, że przedsiębiorstwo po przedsiębiorstwie padało to próżno możemy przykład Allianza ZS w cyklu rotacyjnego przewodniczący związku zawodowego przewodniczący staje się przewodniczącym rady zakładowej staje się dyrektorem, po czym jego kolega go zastępuje na tym stanowisku ja chcę zapytać pana Michała chodzę do tej pory takie sformułowanie o łódzkich przedsiębiorcach trzeba dać się warunki pan jest wiceprezesem łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej jakich warunków dodatkowych potrzebują łódzcy przedsiębiorcy, żeby mogli dawać miejsca pracy czy jest potrzebne to się dzieje coś zmienia zatem także w ciągu ostatnich paru lat Łódź i region dość pozytywnie zmieniła się jeśli chodzi o warunki dla biznesu nawet ostatnie w tym roku mieliśmy sytuacje, które tworzą na piśmie do tej pory biura obsługi inwestora od paru lat, które są chwalone bardzo dobrze działające świetnie współgra z nowych inwestorów zewnętrznych w tej chwili na nasz wniosek otworzono biura, które zajmują się z nami takie samo, gdzie miejscowy biznes powiedział my też chcę mieć taki obiekt kibice oglądali zagraliśmy bojaźliwie żona menedżera z tym chodzi o najprostszej ścieżki w urzędzie chodzi o szybsze ładowanie pozwala już mamy i dobrym guście chwalić się to się zmienia ta pozwolenia czka w Łodzi tam ostatnio w szranki wydawanych szybkości wydawania pozwolenia na święta warunki zabudowy czy trwałby poznają ludowe przyśpieszyła to spora zasługa małe elementy finansowanie małe pieski tak to jest jakość pracy władz publicznych w tym wypadku samorządowych, które można, by obdzielić innych, a co dokładnie obsługujących tę warto się nie przedsiębiorcy muszą wiedzieć jak byłem przedsiębiorcą również w Łodzi mają taki epizod to pierwszy raz jak się rejestrowała to mi powiedziano, że zaświadczenie o zarejestrowanie mi wydadzą za tydzień, a jak nie poszedłem po kilku latach to dostaną od ręki prawda okazuje się, że wystarczy lepiej wystarczy skonfigurować komputer i już to działa zatem ten element treści usług publicznych na rzecz przedsiębiorców jest 1 z ważniejszych elementów klimatu do prowadzenia działalności rad gmin w 4 lat jesteśmy w trakcie forum, a informacje z rodzicami zagra o CIT zgodnie z Łodzi w tej z magazynu EKG 42 minuty po godzinie dziewiątej trzecia część magazynu EKG Maciej Głogowski tam ponownie w naszym studiu pan prof. Ryszard Piasecki pan Michał chadza pan Ireneusz Jabłoński co panów dziwi nic ja jestem zdziwiony muszę panu powiedzieć to bardzo nie wie co panowie wiecie jak bardzo uzdrowił osi środowisko mundurowych w ostatnich dniach tak to jest niesamowite, że jest 32 % mniej chorych w związku z tą zmianą przepisów, że taka jest cud rzeczywiście na to trzeba przyznać to też troszkę można, by to odnosimy się do tej wcześniejszej część zażywa to jest moje zdziwienie dodaje, ale to był tylko wyjaśnimy chodzi o zmiany wprawie od jej kilku miesięcy służby mundurowe albo członek służby mundurowe, które idzie na zwolnienie też dostaje 80 % uposażenia tak jak ci, którzy są zatrudnieni na etacie wcześniej to było 100 % no, więc nie wzięła po raz drugi w ręku świetne heros wywołuje okazało zrobił środowiska i okazało się, że jest mniej mundurowych na zwolnieniach co prawda przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych mówią, że przychodzą niektórzy chorzy do pracy można być w stanie przewieźć chorego pracę i rzeczywiście jest zmiana tak tak tak to jest warte odnotowania po raz drugi dziękuję bardzo panu drzwi panie Michale mnie mimo wszystko jak już ponosić rolnicy dziwi KOV zaś dziwi, że znowu od jakiegoś czasu mam grać mam wrażenie, że od jakiegoś czasu pod takim lekkim poluzowaniu pewnych pomysłów w Ministerstwie Finansów urzędnicy skoncentrowali się z powrotem na nękanie przedsiębiorców to jest procedujemy rząd klauzula obejścia prawa podatkowego zwraca też, że ta 1 z trojga 708 miast proszę wyjaśnić na Felinie, chociaż jeszcze jako narzędzie wyglądała, ale z firmą znowu szykujemy prawodawstwo, które będzie pozwalało urzędnikowi skarbowemu udowadniać przedsiębiorcy, że sposób w jaki zaksięgował swój biznes z powodu za realizowanie zasad realizowania zadań uszczuplenie podatku za to zostanie za to zostanie ukarany oczywiście interpretacja będzie leżała po stronie urzędnika może zaś, że jeżeli z pana przeprowadza transakcje i ja Uznam, że dla mnie najbardziej korzystne zaksięgowanie w taki sposób, a pan poseł będzie urzędnikiem skarbowym przy cenie nie my Górski to właściwie należałoby zaksięgować inaczej i ma pan wtedy do tego prawo tak to tak naprawdę, bo też dobrze rywalizację o podatku tak dobrze jest nazywać rzeczy po imieniu prawda, żeby nie używać eufemizmów to jest klauzula jak nie nazwał obejściach obejścia tego jest klauzula likwidację trójpodziału władzy, bo jeżeli władzę sądowniczą przenosi się na aparat skarbowy to to jest istotna zmiana jakościowa tak, a cała reszta też czary Mary i chryzantema zastąpienie zastąpienie sądów powszechnych decyzją arbitralną urzędnika działającego z polecenia politycznego ministra, który się AK raz coś tam nie zgadza w jego rachunkach, bo nie potrafi m. in. kolegi zmobilizować do zrestrukturyzowania górnictwa, do którego miliardy dokładamy jest formułą na pozbawienie obywateli prawa do uczciwego sądu i to jest jego była rzeczywisty wymiar tego procederu natomiast, jeżeli nie ja też kończąc ten wątek klauzuli obejścia pro Bono z myślą niezwykle istotne teraz kończy przewrotnie może lepiej niż już napiszą do ostatnich prowadzą tę zasadę, żebyśmy wiedzieli, jaki jest, a nie było także jest niedopowiedziane niektóre urzędy skarbowe, bo są chyba takie przypadki i tak w jaki sposób, stosując mechanizm znikania będzie zapisany w razie będziemy wiedzieli na czym mechanizmy były zapisywane w sprawie potem się z nich wycofywano teraz jak powrót do pewnych rzeczy, bo mieliśmy taki moment wycofania się bardzo chciał tutaj o tym, dyskutowaliśmy znowu, że w Łodzi jest potrzebna w Łodzi, żeby przybyło miejsc pracy, żeby działo się 1, a głównie wpływ na polskich przedsiębiorców my jednak prawo centralne ani prawo lokalne do pandy może być Super fajnie natomiast, że nie będziemy mieli sprzyjającego prawa podatkowego to ten, kto nic, więc warto jeszcze do pana pytanie, bo nasz smartfon to ważne są, dlaczego nie mówimy właśnie na trwające w Łodzi forum łódzkim w roli gospodarza zaczął o tym, Zakrzewo informacje też uwagę zaciekawić europejskie forum gospodarcze, które odbywa się w Łodzi zaczęła w kontekście tego, że w Łodzi władze samorządowe próbują reanimować tą wszystko co jest związane z gospodarką i raz lepiej raz gorzej to wychodzi, ale dobrze, że próbują nam, że strategia dla Łodzi i co się dzieje oczywiście także i to należy i to należy chwalić, a chciałem powiedzieć to na rzecz polskich przedsiębiorców wczoraj padły bardzo fajny dane na otwarciu mianowicie łódzkie jako województwa to jest 7 % mieszkańców kraju natomiast u nas jest 14 % firm w kraju i wcale mały bardzo mi Allena to świadczy o tym, że, ale to nie myślałem sól ziemi prawo do mojej firmy zatrudniają 34 lub 23 ludzi źle Ależ ulga trafiło właśnie te firmy, ale też ciekawe, bo ta prawidłowość jest od czasów socjalizmu realnego wtedy Niemcy panowie pamiętają dane statystyczne, ale pod koniec lat osiemdziesiątych w Łodzi było najwięcej prywaciarzy przeproszą za cytat dnia dlatego do Łodzi przyjrzał się na wycieczki na zakup prawda nie do oglądania czegoś tam tylko na zakup czy ja mógłbym też powiedzieć mi co mnie też bardzo mu zawsze co mnie dziwi tak Otóż dziwi mnie nie poruszanie się nadal w takich oparach absurdu w kontekście dyskusji nad pakietem klimatycznym Jaś dowiedziono ponad wszelką wątpliwość tzw. raport 500 okazuje się cywilizacja człowieka ma minimalny wpływ na emisję co 2, który jest częścią gazów cieplarnianych, a główne Gazy cieplarniane pochodzą z Sanofi świata przyrody, a my wielka debata tak nas gigantyczna dziura w debatach walkowera cieplejsze półrocze po od czasów, kiedy się bada temperaturę mieliśmy właśnie bez wątpienia pytanie czy to też nie jest jednak wpły w człowieka nie elaborat 500 naukowców ludzi jako ludzi, że nie jednoznacznie wskazuje na to, że emisja słońce jedzenie aktywność słońca ma znacznie większy wpły w niższej to jest starcie fizykę biologię dlatego u nas, ale ekolodzy sami geolodzy prawda fizycy to są ludzie badający ją realnej rzeczywistej i nie jest jeszcze coś pyta pan idzie w poszczególne sztaby samorządowi, bo pan prosił, żeby mówić językiem prostym tak, bo jak zrozumieć do tego, żeby iść mówi także miar zrozumiała, ale tutaj może pan przesadza z prostotą i jest jeszcze 1 taka formuła to nazywa się formuła ateńska, czyli to 1 wybitny uczony zatem sformował pewna funkcja, której liczyć się to destrukcyjny wpływ cywilizacji na 1, ale na człowieka i ta funkcja map polega na tym, że czarna skrzynka, do której się wrzuca jakieś dane i z niej wychodzić z bardzo źle na pytania proszę powiedzieć co w tej skrzynce jest ona jest podstawą polityki klimatycznej Europy prawda Europy w Gnienie górnej wolty prawda tylko Europy odpowiedź jest to jest tajemnica tajemnica handlowa Tesco także jak byśmy tak rozebrali trawersy trochę elementy na czynniki proste to się okazuje, że mamy do czynienia z czymś co my przerabialiśmy 25 lat niespójności inie przy Brzozie taksy pozwolę tu uwaga dziś niespójność poglądów pana prezesa japońskiego, bo jak mówimy o systemach emerytalnych czy górniczych to pan chce je zmieniać i choć ten argument mnie nie padło to myślę, że to jest dosyć logiczne, bo myśli pan też o tych kolejnych pokoleniach, ale mówimy o klimacie to ten element co będzie za lat 50 stos klimatem i czy jednak, bo za słońcem jest ze zmianą może być tam dosyć trudno, ale to na co mamy wpływ być może powinniśmy w miarę faszyzmu, ale raz jeszcze wolne bez wpływu NATO ONZ pogrążamy wpływu na to co nam o tym, że my jako Europa mamy wpływa teraz przeważnie nie wierzyli, że stały na salonie jest nagrywane za co żyć w Boga ludzkość ma parę procent wpływu na to już jesteśmy coś, jeżeli sama Europa w momencie, kiedy jest jeszcze w nienajlepszej kondycji gęsina ma ograniczać się z tego skorzystają w tym czasie Chiny stany innych dzielnic będą odkręcać Kurek to pytanie co możemy zrobić teraz słuchałem dzisiaj peleton na pewno też premiera Piechocińskiego w poranku Radia TOK FM właściwie, ale no i jak mógł to unikał tego czy ten kompromis będzie co jedziemy załatwić się Polska ma swoje problemy tutaj tak swój węgiel swoje Górnictwo i nie tylko my musimy z tym wszystkim się zmierzyć pojawiają się różne głosy, że być może to jednak liderami będą ci, którzy są dobrze rozwinięcia ci, którzy mają jeszcze problemy będą mi ten proces dochodzenia do tych norm unijnych rozłożone tą granicą ma być ten rok mniej 40 dobrze 2 sprawy, które jeszcze chciałbym przypomnieć debata kandydatów na prezydenta dzisiaj w radiu TOK FM to jest debata Radia TOK FM we współpracy z łódzką gazetą wyborczą w ramach akcji usłysz swoje miasto godzina dziewiętnasta budynek Mono polisy wejście wydawnicza 4 wstęp wolny każdy, kto ma ochotę przyjść i zadać kandydatom na prezydenta pytanie może to zrobić, kto przyjść nie może może pytania wysłać na Łódź małpa TOK kropkę Famu ucina potok kropkę FM albo nagrać się 224444064 i Jassem jeszcze pozwolę zapraszamy panią prezydent Zdanowską dołączyła do tej debaty dyskusji także porozmawiała z kontrkandydatami mieszkańca, gdzie mógłby zachęcić panią prezydent Warszawy ani w branży nie chciała tego, by pochwalić w 2 kwestiach miasta Łodzi uważam, że to są rzeczywiście ważne rzeczy mianowicie największy w Polsce budżet obywatelski styliści miano złotych, a tak, chociaż na pewno będzie prawda no i druga sprawa jednak co jest bardzo dobre to jest lokale dla osób kreatywnych, które ten pomysł na lokale dla osób kreatywnych nie czułam się zgadzają, ale taka, że kilka kar za dobre pomysły i to tej miasto Łódź nie ma się, czego jest wiele innych na jest jeszcze wiele innych w Widzewie można palić o tym, że można realne chwalmy dać Walny dlatego żal mi się pewne rzeczy tak uważają też się pan brat obchodzić będziemy dbać, bo w faktach po może to będzie też argument, przychylając nie można powiedzieć, że dla mnie to, że jest znacznie bardziej widoczne to to, że wreszcie sposób dość systematyczny wzięto się za poprawę i usprawnienie infrastruktury komunikacyjnej rozwodziła, choć należą się co bezpośrednio wpływa na jakość przemieszczania się jakość życia i to bez wątpienia jest zauważalne i po skończeniu tych dużych prac będzie bez wątpienia dużym handicapem z tą kreatywnością to nie wjadą tu głos również Voyage uważam za kreatywnego, ale nikt mi lokalach nie zaproponowana technologia dla ojczyzny, a za założono, że jestem od lat na świecie kontra śmieci natomiast znacznie ważniejsze Myślenic to jest o czym wcześniej mówiliśmy to wyraźna i to odnotowuje jaj i osoby z mego otoczenia wyraźna poprawa jakości obsługi obywateli w tym przedsiębiorców to jest istotna zmiana jakościowa poprzez centralizację tych funkcji automatyzacji tego, ale i to bez wątpienia będzie służyło całej społeczności miejmy nadzieję długo bezprecedensowa jak mało się rewitalizacja razem się dzieje w tej chwili czy jest, ale jak widać, więc jest, o czym rozmawiać zapraszamy na debatę dzisiaj Główny Urząd Statystyczny czternastej będzie podawał dane inflacji to będą dane za wrzesień kolejny miesiąc inflacja będzie poniżej zera dawne realia lat, czyli dywagacjach no i teraz tak 2 podejścia do tematu w sferze globalnej takiego globalnego spojrzenia na gospodarkę, ale może i moglibyśmy się za martwić, chociaż tutaj są różne podejścia no, a z drugiej strony, jeżeli jacyś mniej płacimy na to żaden z ponoszą bardzo nie wiem, ale 1 drzewa spadek cen ropy i on jest bardzo wyraźna, że znaleźli również żywność i w sumie też gazu nowe przy pani tego państwa, żeby niektóre transakcje na gaz łupkowy w 1000 zlote życzymy 170 USD mediów ale, ale zaraz woli pan wyjazd jesteśmy w Bagateli płacimy 5 × drożej za gaz pewnie pan ostatnio mnie nie zapłaci natomiast za zakupy być może czy za niektóre produkty zdarzyło się zapłacić mniej, a przede wszystkim owoce i my również benzynowych razem to gdzieś tam wszyscy to wszystko łączy znaleziono też bardzo dobry moment, żeby zacząć w inwestycję ze względu na koszty pieniądza w latach to koszt miasta są niskie w tej chwili także nie jest szereg rzeczy pozytywnych parametru pozytywnych i myślę, że przedsiębiorcy, zwłaszcza przedsiębiorcy powinni zacząć wykorzystywać przyznam szczerze się, że to benzyna wczoraj miałem taką stacji śnią się zatrzymać, żeby zatankować za ich rezer w, a więc 02, ale to Benzema Legionowa, a WizzAir, a już podobna jest mniej w niektórych częściach kraju jest poniżej 5 zloty netto z tego trzeba się tylko trzeba cieszyć jak na razie nie martwić, bo Bolt już mówiliśmy do niej na antenie pana dyrektora, że toczyliśmy takie spory z innymi tutaj pana gośćmi z mojej opinii deflacja, czyli spadek ceny są nieuchronnym elementem rozwoju technologii zarządzania efektywnością wytwarzania i konkurencji jest oczywiście zjawiskiem zdecydowanie pozytywne jest tylko 1 przegrany tego procederu marnotrawny rząd, który dostanie mniej z podatków pośrednich, ale tym powinniśmy się nie martwić, bo wtedy zostanie więcej u nas jej zaryzykuję twierdzenie, że my te pieniądze lepiej wydać w tym akcentem nie powiększa optymistycznym czy nie, ale kończymy to była łódzkie wydania magazynu EKG usłysz swoje miasto dziś jesteśmy w Łodzi w budynku monopolisty debata o dziewiętnastej stąd raz jeszcze przypominam pan prof. Ryszard Piasecki szef katedry ekonomii rozwoju wydział ekonomiczny społeczny Uniwersytet łódzki dziękuję bardzo panie profesorze dziękuję bardzo pan Ireneusz Jabłoński centrum mianem osłów dziękuję bardzo dziękuję panie Socha wiceprezes łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej dziękuję bardzo jest wydać około dziesiątej informacje po dziesiątej łódzkie wydanie programu Owczarek także bardzo dziękuję Maciej Głogowski Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA