REKLAMA

20 lat bez tortur w Polsce?O rocznicy wprowadzenia Konwencji o zapobieganiu torturom

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2014-10-15 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM od września o godzinie dwudziestej drugiej słucham Radia TOK FM dziś 15 października w środę zgodnie z zapowiedzią, że studia pani Irmina Pacho Helsińska Fundacja praw człowieka dobry wieczór weryfikowane w organizmie 20 lat od ratyfikacji przez Polskę konwencji o zapobieganiu torturom czy od konwencji, która mówi co to jest konwencja ustanowione w ramach systemu ochrony praw człowieka rady Europy enduro należy odróżnić od tej konwencji, która o treści Rozwiń » Och, konwencji przeciwko torturom, która jest z kolei ustanowiona w ramach systemu narodów Zjednoczonych Edyta konwencja ogólnie zakazuje stosowania tortur oraz ustanawia standardy ochrony osób pozbawionych wolności m. in. istotną rolą tego tej tej konwencji jest jest to, że na jej mocy ustanowiono Europejski komitet ds. zapobiegania torturom oraz wnioski z wnioskiem lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, gdy skrót tego komitetu odnowy na angielskiej nazwy to jest CPT jest ona tak powszechnie używana w tym roku obchodzimy dwudziestolecie ratyfikacji przez Polskę konwencji oraz dwudziestą piątą rocznicę ustanowienia własnego komitetu czy to jest tak, że skoro w ubiegłym roku mieliśmy jakieś przypadki w tym roku również w ubiegłym roku, choć przypadki podejrzenia, że w Polsce były tortury czy torze mamy konwencję podpisaną to przyspiesza od jakoś wyraźnie znacząco dochodzenie sprawiedliwości w takich sprawach i tym razem w tej imprezie wrócą na chwilkę do do samego komitetu poniekąd został powołany biegły jak w niego w jako odpowiedź na potrzeby stworzenia oddziaływań prewencyjnych, czyli chodziło tutaj odróżnienie od samego reagowania już na naruszenie czy mamy z 1 strony komitet właśnie sprawdza zapobiegania torturom czy to CPT czy, który jest mechanizmem prewencyjnym z drugiej strony mamy Unii Europejskiej Trybunał praw człowieka działający na podstawie Europejskiej konwencji praw człowieka ten komitet ds. zapobiegania torturom, której jest o tyle istotny, że on działa ex definicja czytaj on działa z urzędów działa sam, gdy nie ma takiej potrzeby tak jak n p . w przypadku Trybunału zgłoszenia się indywidualnej osobie poinformowania o naruszeniach ten komitet realizuje swój cel prewencyjny wysp poprzez przeprowadzanie wizyt w różnych państwach te wizyty są zarówno albo okresowe i tak n p . w przypadku Polski tych wizyt dotychczas było 5 od dziewięćdziesiątego szóstego roku albo co to są wizyty okresowe takim wizyty ad Hok czy ta ziemia, jeżeli zajdzie taka potrzeba i dodaje członkowie tego komitetu mają dość szerokie kompetencje uprawnienia mają oni prawo dostępu do wszelkich miejsc, gdzie są przetrzymywane osoby pozbawione wolności przez władze publiczne mają swe prawo do swobodnego przemieszczania się w ramach tych zmian w ramach tych miejsc i prawo dostępu do wszelkich informacji, jakie mogą być źródłem wiedzy na temat sytuacji w tych w tych ośrodkach ponadto członkowie komitetu mogą przeprowadzać na osobności rozmowy z osobami osadzonymi na tej podstawie powstaje raport raport komitetu który, gdyby opisuje mniej więcej zastaną sytuację oraz formułuje różnego rodzaju rekomendacje i w ten sposób sprowadzonym poprzez właśnie do sporządzenia raportów i odpowiedzi na te raporty przez państwa jest sporządzane jest prowadzony pewnego rodzaju dialog z poszczególnymi państwami i właśnie ogromny nacisk kładzie się na to na ten cel prewencyjny na tych oddziaływanie prewencyjne RM tutaj wydaje się, że bardzo mocno widać to w państwach w państwach, których przestrzeganie praw człowieka w tym jest dosyć duży problem z przestrzeganiem praw człowieka w miał możliwość uczestniczenia w takim seminarium na temat właśnie stosowania tortur w Kazachstanie Kirgistanie Uzbekistanie i tam, choć i tam rzeczywiście członkowie tego seminarium zwracali ogromną uwagę NATO na na potrzeby właśnie podejmowania działań prewencyjnych ponieważ, jeżeli nie ma nikogo nie ma żadnego zewnętrznego organu, który by tak naprawdę przypatrywał się temu co się dzieje w tych ośrodkach wtedy dochód może dojść do najgorszych scenariuszy, ale po takiej konferencji może pani powiedzieć rzeczywiście to zmienia sytuację, a jeśli chodzi o to, który w takich krajach jak Kazachstan Uzbekistan EUR zaś realny wpływ jest jak najbardziej realny wpły w, ponieważ to przeprowadzanie takich wizyt w dawnym przez zewnętrzny organ ich sporządzanie z tego raportów rozmawianie z osadzonymi to jest to jest dosyć istotny efekt oddziaływania na państwa lina efektem było, gdyby w tych krajach Unii euro to na konsumenta sołtysa, by proces długofalowy natomiast skazuje się, że rzeczywiście jest to dość ważny efekt właśnie prewencyjny, a Azerbejdżan te tutaj niestety takiej wiedzy nie posiadam jak to jak to działa w praktyce natomiast tak jak powiedziałam 5 × CPT odwiedzała już Polskę Hubert internet, jakby zwracał uwagę na pewne nieprawidłowości natomiast segment to inny np. w 4 dotychczasowych raportach nie dopatrzono się w przypadku stosowania tortur tylko tych innych form nieludzkiego traktowania głównie KRUS nie dotyczy też intencja jest taka, żeby dotyczyło to osób osadzonych jak państwo powinno mieć pełną kontrolę nad czym cieszyć jak sytuacja na w takich ośrodkach, gdzie przetrzymuje się obywateli, bo są oskarżeni albo odbywają wyroki i t d . te dane, a c w takich sytuacjach nie na Wschodzie Ukrainy, gdzie separatyści prorosyjscy wie więzili reszta mostu nie mamy do tego żadnego dostępu z list jest podejrzenie tortu czy to automatycznie wchodzi w zakres zadań komitetu porozumienie zajmuje tak encykliki nie, bo mówią nie jesteśmy się też skontrolować czy tutaj mamy serdecznie sytuację konfliktową ekran dyktował w tym jest, jeżeli chodzi o samo CPT tez PIT jest ograniczone do państw, które są stronami rady Europy w i tutaj Ukraina akurat nie jest nie jest stroną w święto dla Kazachstanu jest równocześnie natomiast te państwa mogą podlegać takiej ich siły oddziaływania ze strony np. organizacji narodów Zjednoczonych i tak np. w pole, jeżeli chodzi o Polskę to w ramy rynny na podstawie konwencji przez dział, który zapobiega przeciwko torturom oenzetowskiej został powołany krajowy mechanizm prewencji, który jest organem wykop będącym się tym krajowym mechanizm prewencji jest Rzecznik Praw Obywatelskich i on również ma taki też takie uprawnienia do kradzieży wcześniej właśnie prym, że możemy z własnej inicjatywy marszanda dokonywać kontroli rozmów z ludźmi tak dalej tak również możliwość co jest zapisane również w kodeksie karnym wykonawczym ma prawo w UE nieograniczonego dostępu do do tych do tych środków i Niemczech tak jak powiedziałam, że jest gminnym wskazuje się rzeczywiście ma ogromną rolę właśnie w przeciwdziałaniu przypadkowym czy to tortur czy to innego niemieckiego inni traktowania, jeżeli chodzi o Polskę to on tutaj komitet odnowy w dni wydał szereg szereg rekomendacji zwrócił uwagę na różne zagadnienia, które mogą budzić wątpliwości, gdy zaczniemy trasy od od sytuacji, kiedy dana osoba jeszcze nie jest osadzona jest zatrzymana to te z kolei esbecji PIT w tej komitet CPT inny wydało się wskazywały na konieczność z 1 strony zagwarantowania odpowiedniego dostępu do czynu i szybkiego dostępu do prawnika po tym, jak osoba zostanie zatrzymana również inny wskazywano na potrzebę informowania osób zatrzymywanych o przysługujących im prawa w tym ma być taki jasny komunikat najpier w werbalne, a później w formie pisemnej tak, żeby państwo tak, żeby ta osoba zatrzymana była w pełni poinformowana o swoich prawach, żeby miała taki, jaki pismo, które jest dokładnie sprecyzowane jak i amerykańskich filmach w oczy to już to już funkcjonuje natomiast wewnątrz zgłasza się niekiedy różnego rodzaju zastrzeżenia co np. jasności Falls formułowania zdań kimś język jest nie nie niejasny Chile już nasz test czeka twarde procedura, która polega na wygłoszeniu mediów amerykańskich filmach, ale masz prawo do 1 telefon adwokata i tak na chwytach wszystko co teraz po raz w życiu użyte przeciwko tobie zaś co się dzieje sformalizowane bardzo fatum czy są plany miasta szanujący się u nas u nas rzeczywiście osoby zatrzymywane mają wręczone pismo, w którym są informowane o swoich prawach nie uniknie również, ale zależy już od konkretnej sytuacji leżąc w rękach woli walki z Wisłą jeśli nasze ręce skute na plecach np. w notesie uzupełnień nakazano zza gęstej EDF jest wskaz wskazuje czy CPT właśnie zwracano uwagę, że z 1 strony kwoty powinny być w taki przekaz werbalny, a później w sposób jasny wyłożone te prawa pisemnie również okazuje się, że w sytuacji, kiedy dana osoba jest utrzymana powierzchowne nie udostępni się z prawdą skorzystania z opieki medycznej czy dostępu do lekarza czy w sytuacji, kiedy jest taka potrzeba to jest PKL powiedzmy, że 1 sfera rekomendacji tak, czyli że tak tak powinno być natomiast tryby natomiast komitet również zwrócił uwagę na, że istnieją przypadki nadużywania władzy przez policję, ale w cenie są kwalifikowane jako tortury określa jako torturę tylko Postek nadużycie władzy może to być również traktowane jako tortury albo może to być traktowane jako twarz nieco inne nieludzkie poniżające traktowanie w co może przeto, że taki przykład Fundacja Helsińska jest zaangażowana w sprawę inny nie 2 osób 2 panów, którzy zostali zatrzymani w Lidzbarku Warmińskim zostali zatrzymani następnie przesłuchiwani kazano policjanci kazali im klęczeć na nadane na krzesłach, tworząc ścianę, a następnie bili pałkami po stopach w celu oczywiście wymuszenia wymuszenia zeznań w Wonder tutaj ujawniły się pomysł 2 problemy na kanwie tej sprawy z 1 strony samo nadużycie nadużycie władzy siły przemocy przez policję z drugiej strony brak wyjaśnień należytego wyjaśnienia tej sprawy w tej sytuacji w tej konkretnej sprawie prokuratura prowadziła postępowanie karne stwierdziła, że w jego efekcie stwierdziła, że niewątpliwie doszło do naruszenia nietykalności cielesnej tych 2 panów natomiast nie, jakby nie byli nie prokuratura nie była w stanie określić dokładnie, kto tego czynu się dopuścił związku, z czym umorzono postępowanie jest to dosyć częsta praktyka, bo nie tyle mamy problem w ogóle sam nadużywaniem, ale też, by z wyjaśnianiem tych spraw do tej w 1 z gry w 1 tylko w 1 z rekomendacji po kwasie tym komitet ds. zapobiegania torturom przypominał o tym, że każde inne naruszenie, gdzie każdy tego typu zachowanie jest naruszeniem prawa i razem z VAT izba będzie więcej komitet cykl zdjęć jest w stanie cokolwiek w tej kwestii zrobić skoro prokurator mówi nie jesteśmy w stanie w ogóle stwierdzić, kto mu ktoś, kto ten dokonał tak czy jest komitet mógł to co może to co robić komitet wydaje rekomendacje oczywiście nie wydaje rekomendacji w 1 konkretnej sprawie raczyli traktuję zbiorczej wskazuje na pewnego rodzaju problemy natomiast ta sprawa jest pewnego rodzaju przykładem takiej rekomendacji może podać przykład tak jak np. w sprawie ulg w garaż jest dla nich rekomendację jeszcze nie niech nie spotkałem musimy kończyć naszą rozmowę pani Irmina Pacho Helsińska Fundacja praw człowieka bardzo pani dziękuję za dzisiejszą wizytę i rozmowę w siedzibie ONZ Pszczyny spotkaliśmy się około dwudziestej rocznicy ratyfikacji przez Polskę konwencji o zapobieganiu torturom, a oraz dwudziestej piątej rocznicy ustanowienia akcji Biotonu również rozmawialiśmy dziękuję bardzo jeszcze raz w 2 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu! A w promocji Black Friday obowiązuje prawdziwe 50% zniżki!

KUP TERAZ 50% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA