REKLAMA

O pracy komornika mówiła Monika Janus i Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2014-10-19 16:00
Prowadzący:
Czas trwania:
48:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
problem, zanim zaczniemy ten program chcę zapowiedzieć len co będzie w tych 2 godzinach późno wieczornych, czyli o godzinie dwudziestej drugiej w moim gościem będzie Chris Niedenthal fotograf teraz niedawno wyszedł album z jego fotografiami z okresu ową no dosyć dawnego sprzed prawie 30 lat kończy się ostatnie zdjęcia druk osiemdziesiąty dziewiąty mam bardzo ciekawy album natomiast o godzinie 202003 . program z cyklu u doktora wrócimy do sprawy Eboli mamy na to dużo czasu nie Rozwiń » porozmawiamy co i jak czy nam zagraża moim gościem będzie dr Paweł Grzesiowski w tej chwili program na kłopoty Kolińska, toteż oznacza, że studio obecna Małgorzata Kolińska-Dąbrowska dziennikarka gazety wyborczej dobry dzień dobry, a ponieważ wywróciła się znowu do kwestii, którą widzimy tu kilkakrotnie poruszali tych kwestii działań komorników to zaprosiła ich do tego programu paniom Monika Janus komornika sądowego reprezentującą również krajową radę komorniczą dzień dobry dzień dobry oddajcie głos również pani Monika jest z Wałbrzycha dobrze mówią tak tak z Wałbrzycha to takie tak naprawdę w miejsce w Polsce dość biedne i sądzę, że prace jako komornik ma pani tam bardzo dużo w tych rejonach łakoci zaczęła się akcja filmu tom, w którym aktor Rafał Zawiślan Martyna Galewicz Donata Woźniak handel zarówno jednak idealny holownik był tak ten film nie ma nic wspólnego z rzeczywistością nie jest w merytoryczne film fabularny ja nie uważam, żeby ten film był rzeczywistym odzwierciedleniem pracy komornika sądowego ma też elementy realnym było był sąd pozwolił pani, że świat nie zgodzę, ponieważ historie, które do mnie jako dziennikarza trafiającą czasami tak zaskakujące i tak filmowe, ale i tak dramatyczne zupełnie jak historia z tego filmu i dlatego ja mówię, że w tej chwili w tej historii nim żona była taka właśnie filmowa jest bardzo dużo takich elementów związanych z pracą komornika historie są rzeczywiście podobne, niemniej jednak sposób działania i postępowanie egzekucyjne jest inaczej ukształtowane niż pokazane w filmie jak bardzo dziękuję pani redaktor zaproszenie, ponieważ wiem, że pani redaktor interesuje się właśnie takimi historiami sprawami osób rozmawiałyśmy przed chwilą o właśnie pani Danucie Sochaczewa i to m. in. dzięki działaniom pani komornik my jako komornicy nic przepraszam między m. in . dzięki działaniom pani redaktor my jako komornicy sądowi uzyskaliśmy coś innego co dawno chcieliśmy uzyskać, o czym dawno mówiliśmy, a mianowicie to była taka krótka tylko przypomnę państwu sytuację, że pani Danuta z Sochaczewa nie będąc faktycznie dłużniczką straciła majątek w postaci ponad 20  000, a ponieważ oszczędności swojego życia, ponieważ komornik na podstawie wniosku wierzyciela wierzyciel wskazał imię nazwisko i PESEL innej pani Danuty tym imię nazwisko innej pani Danuty, a PSL tej pani Danuty z Sochaczewa, która nie była dłużnikiem zajął wydaje mi się konto i wyegzekwował kwotę około 20  000 i krajowa rada komornicza zdecydowała się na skutek tego nieszczęśliwego wypadku pomóc pani Danucie zapłaciła kwotę wyegzekwowaną pan komornik swoją opłatę zwrócił i Sąd Rejonowy miesiąc temu w Warszawie pani redaktor udostępnia to orzeczenie sądu Sąd Rejonowy w Warszawie orzekł, że obowiązkiem wierzyciela jest wskazanie imienia nazwiska i danych identyfikujących dłużnika PESEL NIP, a oprócz tego dzięki działaniom pani redaktor i krajowej rady komorniczej uzyskaliśmy to, że w wyroku sądowym oprócz imienia nazwiska zawsze muszą być inne dane PESEL NIP czy numer KRS dłużnika o to, aby uniknąć tego typu pomyłek kolejna panika może na mnie z Mielca i zmiękcza, więc miliard euro 2 trojga 0 zloty to dziś komornik wojny tak, by uniknąć idą właśnie obowiązkiem wierzyciela sąd wyraźnie stwierdza, że komornik nie ma wpływu na to, żeby nie grzebać zmieniać dane dłużnika wskazane przez wierzyciela Neumann tutaj wierzyciel pełnomocnik adwokat musi oddać krajowej radzie komorniczej te pieniądze, które zostały wyegzekwowane na wskutek wprowadzenia komornika czy po komornicy moe pan komornik Moryc oddał te pieniądze, które zabrał pani Danusi krajowej radzie, która za niego zapłaciła adwokat powinien adwokat ma oddać te pieniądze z orzeczenia sądu, a pan komornik te pieniądze, które miał, który zatrzymał tytułem opłaty egzekwuje natychmiast oddał zaś pozostałe zaś pozostałe pieniądze wyegzekwował i przekazał wierzycielowi tylko cała rzecz w tym, o czym pisałem w sobotę w sobotniej Gazecie wyborczej pan komornik Moryc nie miał do mnie zupełnie szczęścia nie wiem jak to jest była historia pani ani bardzo starszej pani osiemdziesięcioletni jej córki obie kobiety zostały oszukane przez, której lichwiarza no i skończyło się w ten sposób, że jest eksmisja z mieszkania owej starszej pani jej córki, o czym ja klienta jakimś przeczuciem napisałam do moich rozmówczyń drogie panie przyślijcie mi postanowienie pana komornika mory ca i maści ba, bo placek w tym postanowieniu jest bardzo poważny błąd to znaczy pan komornik zażądał zwrotu opłaty komorniczej na podstawie przepisu, którego nie ma od bardzo wielu lat w ustawie komorniczej no i właśnie mówię pan komornik Moryc niemal zupełnie do mnie szczęścia, gdybym chciała być jakaś złośliwa to mogłabym powiedzieć coś pan komornik Moryc spróbował znowu zrobić, ale nie mogę tego powiedzieć, bo nie mam na to najmniejszych dowodów wobec tego zastanawiam się, że pani jak to było możliwe to art. 50 drugi, który już nie obowiązuje, który właśnie dotyczył odebrania osoby natychmiast art. 50 pierwszy dotyczy opłaty za eksmisję, gdy dany komornik oczywiście sprostował swoje postanowienie to matematycznie rachunkowo wszystko zgadzało się nie zgadzała się podstawa prawna, a w postanowieniu o kosztach należy przytoczyć podstawę prawną notuje wzrost o lepszy, ale żona znalazła nie została przytoczona zeznała zaraz ci w obojętnie czy było przed PiS czy nie przed dniem było bankom niesłusznie zażądał sumy x tak tak tak tylko suma i zawilgocony zajął ledwie marginalna eksmisję zażądał sumy ich znasz zarządzono postanowieniom każde ograniczenie prawomocny, ale obecny zarząd usunęli z UE za eksmisję jednocześnie wskazując, że ta suma x dotyczy odebrania osoby do postanowienie na szczęście nie zrobiło żadnej krzywdy dłużnik chce ją nawet nie było w stanie spowodować żadnej krzywdy, ponieważ kwotę i tak dłużniczka pani Leokadia będzie musiała zapłacić, jeżeli to postanowienie oczywiście uczymy się uprawomocni się natomiast komornik sprostował to postanowienie swój błąd wyprostował i doręczył odbiega on wygląda pani Leokadii kalek to wyglądało, gdybym np. ja się do nich mieszała, bo w tym postanowieniu było napisane koszty częściowe i w tych kosztach częściowych znalazł się ten ten zapis o tym, koszcie prawie my 4700 chyba za 4 proszę o mieszkania wylicza 7 zł właśnie z tym zapisem nieprawidłowym, że to jest orzeczenie w sprawie odebrania dobranie rodzaju, aby zamiast wspierany jest były opróżniane mieszkania, a czy nie mogło być także w następnym w postanowieniu również częściowym tam komornik zażądał, by teraz tym razem tej prawdziwej opłaty za opróżnienie mieszkania i tak naprawdę, gdyby nie, gdybyśmy na to nie zwrócili uwagi to mogłoby być także pani Leokadia zapłaciłaby 2 × mnie noga z przesadną komornicy też urzędy mogą swoje postanowienie kończące postępowanie zmieniać notują bym wtedy byłaby taka sytuacja oczywiście tort rozumiemy, że musiałaby pani zapłacić za coś co w ogóle nie istniało w nowo wprowadzony do obrotu prawnego jakiś babol prawniczy byłby funkcjonowałby na szczęście tak się nie stało nie nie to absolutnie nie jestem pewna, że nie byłem w Mongolii to było to pismo było podpisane nie przez samego komornika mory ca tylko przez jego asesora, ale z drugiej strony zastanowią się jak to jest tym nadzorem komornika to przy okazji pytanie do pani dach nad działaniem pani asesorów czy pani z ma kontrolę nad tym co wychodzi z kancelarii no bo może wyjść właśnie takie cudo, jaki się przydarzyło kancelarii mory ca ja mam średnią kancelarie prowadzą około 4000 w zeszłym roku prowadziłem około 4000 spra w prostych spraw ma znacznie mniej, bo 900 spraw nie przewiduje, że na koniec roku będzie 3000, więc to jest taka jak średnie kancelarie do 2 tysięcy uważasz, że to jest Kancelaria mało i oczywiście ma w kancelarii zatrudnionego asesora teraz też trudna aplikanta nie jestem w stanie wszystkiego zweryfikować nie jestem w stanie wszystkiego sprawdzić, aczkolwiek oczywiście staram się, podpisując zwraca uwagę na zajęcie, jaki każdy, ale zarówno w mojej kancelarii zdarzą się kiedyś, że inne wydałam też postanowienie o kosztach, w którym zamiast dłużnika wezwał wierzyciela do zapłaty na szczęście zorientowałam się też sprostował on to postanowienia o projekt tego właśnie przygotowali jest nadzór nad działaniem komornika kto, jakby kontroluje ani o działania komornika w to jest szeroki jest nadzór tak naprawdę Mecom nad komornikiem sądowym zależy to o ty tego co chcemy skontrolować lub co do zasady na każdym komornikiem sądowym do Dębna działo na czynności komornika sądowego na każdą czynność komornika sądowego w tym na postanowienie o kosztach na zarządzenie o zwrocie wniosku można złożyć skargę do Sądu Rejonowego, przy którym działa komornik co do zasady i Sąd Rejonowy wtedy to skargę rozpoznaje czy czynność została prawidłowo dokonana czy komornik prawidłowo dokonał np. zajęcia ruchomości czy bądź zaniechał dokonania czynności w momencie, kiedy nie wiem egzekwował całe roszczenie, a nie umarza postępowania, a powinien umorzyć to na takie zaniechanie na działanie do Sądu Rejonowego, przy którym działa komornik, ale jeżeli jest to sprawa tzw. wyboru oczy zaraz też powiemy to znaczy, że wierzyciel może wybrać komornika spoza swojego obszaru działania wtedy skargę składa się do sądu tego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika, czyli jak wierzyciel bank wybierze komornika z Warszawy, a dłużnik z Wałbrzycha składamy skargę do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu oprócz tego na działania komornika na działania, które rażący etykę zawodową na nieprzestrzeganie godzin pracy na za złe zachowanie komornika można składać skargę do prezesa Sądu Rejonowego, przy którym działa komornik, ale też do krajowej rady komorniczej lub do Izby komorniczej, gdzie komornik jest żadną gdzieś go za gwałt, gdy formalnie czy znów ma pani statystykę czeka n p . za ubiegły rok ile skarg zostało złożonych ile kart zostało w rozpatrzony na korzyść tego, kto składał nie tylko zarządzanie takimi genami, a w Londynie, chociaż zastanawia się tak tak przy każdych izb komorniczych są dane, które to jest numerem skargi, ale nie dysponuje niestety takimi działami działaniami na pewno jest Wola krajowa rada komornicza Thomas ma takie działania widzom rozstrzygnięcia tak każdy komornik w swojej kancelarii ma obowiązek przechowywać orzeczenia sądu wydane w związku z rozstrzygnięciami skarg na czyimś życiu, gdy woda go monitorować ten niewątpliwie w ogóle holowniczej krajowa rada komunistami wymagało o dziwo, takiej statystyki zobaczyć, żeby się dowiedzieć jak to jest krwawo nie tak próbowałam, a w przypadku gdy to w takim razie mniej wiadomości, bo już widzę, że pokazuje, że właściwie wazę Gerard wrócimy po informacjach Radia TOK FM na nasz przez program na kłopoty Kolińska scenie Małgorzata Golińska Dombrowska i nasz gość komornik sądowy pani Monika Janus reprezentująca równocześnie krajową radę komorniczą też odebrać głos Małgorzata Tracz oddają obraz zaczęła mówić o tym kiedy pani mówiła o tym, że krajowa rada komornicza też sprawuje nadzór nad komornikami, a jeszcze zaczynam zastanawiać, dlaczego to jest także osoby, które się ich kto o, której opisywała pisał skargę na działanie komornika m. in. pani Danuta Sochaczewa, której rozmawiałyśmy i za każdym razem odpowiedź krajowej rady komorniczej jest taka, że oni nie mogą wnikać w sprawy merytoryczne i on się sprawą zajmować nie będą więc, jaka to skarga na działanie komornika, ale czy jest to co powiedziałam na czynności komornika na wszelkie czynności wykonywane w toku egzekucji senatorzy komornik zajął wynagrodzenie, a nie powinny, że źle dokonał zajęcia ruchomości rząd PiS są nie ten samochód nie wiem co trzeba na wszystkie takie czynności przysługuje skarga do Sądu Rejonowego komornika natomiast na zachowanie komornika takie niezgodne z etyką zawodową w naturze komornik źle się odnosił do stron nie udzielił inwestorom informacji to przysługuje skarga wtedy na na zachowanie szeroko pojęte na łamanie zasad etyki przysługuje wtedy skarga na organy samorządu i w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji jest wyraźny zapis, że to co rozstrzyga sąd rozstrzyga sąd ani organy samorządu komorniczego my nie możemy wkroczyć w to co musi osądzić sąd, ponieważ teoretycznie mogłoby się pojawić jakiś jakieś dziwne sytuacje 2 orzeczenia sprzeczne ze sobą to co należy do sądu to rozpoznaje sąd, bo to już zupełnie inną barierą są, jakie decyzje podejmuje sąd czy jest w ogóle czy ich w ogóle nie podejmuje, czego przykładem jest znowu historia pani Leokadii Hals w sobotę opisaną, kiedy sąd sąd nie wiadomo, jakiego powodu wiedząc, że 29 sierpnia jest eksmisja nie rozpatrzył w terminie skarg pani Leokadii i jej związki o zawieszenie Warta zawieszenie tak chodziło o to, żeby zawiesić eksmisje nie rozpatrzył do eksmisji doszło panie zostały wyprowadzone z mieszkania i po 3 tygodniach sąd wreszcie przypomniał sobie całej historii rozpatrzył i co orzekł, że eksmisja powinna zostać wstrzymana i czy w takiej sytuacji pytanie mogą wrócić do swojego mieszkania oczywiście jest to pytanie po reakcjach widzów skutkuje z chwilą wydania, jeżeli chodzi o zawieszenie postępowania to jest taka konstrukcja, że to jest stan tymczasowy to nie jest jeszcze definitywne rozstrzygnięcie, bo sąd też w wyniku skargi na czynności komornika, którą właśnie rozpoznaje może orzec, że czynność była prawidłowa lub, że czynność nie była prawidłowa a, zawieszając wprowadza taki stan tymczasowy do czasu rozpoznania wstrzymujemy się z wszystkim, ponieważ to mogłoby nie wiem wyrządzić szkodę, jeżeli chodzi o nie należy do nas już była już wyrządzona na niej został tak wyrzucone z sali zawieszenie samego po stępowania nie powoduje uchylenia dokonanych czynności wszystkie czynności, które zostały dokonane przed wydaniem postanowienia muszą być utrzymane w mocy Motoru Lublin może zmieniać dalszych czynności tak, ale komornik opłatę za to weźmie, dlatego że eksmisja wykonał lub będzie tam była taka sytuacja, że sąd mógł tak to po prostu rozpatrywać wątków eskadry Geoff w takich terminach Tyson miał dopełnić terminu nie wiem 30 dni temu jest udzielane niezwłocznie nie wyłącznie na znana jest koncern Geely i do czasu złożenia skargi do czasu tego co nastąpiło już po eksmisji ile czasu minęło mówisz od momentu, kiedy sąd dostał skargę do momentu eksmisji nie bez szyb Wilson w końcu zabrał się za to już po eksmisji prawda minęło ponad miesiąc, ale i zależą od 1 nie istnieje słowo niezwłocznie jednak jest niezwłocznie do 30 dni no bo to jest boks jak minęła noc, jeżeli tutaj sądzenia obok po trzydziestym dniu co rozpatrywać to idealny i sąd nie zachował się zgodnie z tarasem bardziej cię można zacząć wszystko i rent od od oddechu, ale i tak pani Leokadia razem z córką będą mieszkały mieszka w tym pomieszczeniu tymczasowym albo jak będą w ich stać to sobie wynajmą sobie akurat tak się ułożyło, że wynajęły jakoś minie w mini kawalerkę i tam jakoś próbują przetrwać aż nie mają specjalnie pieniędzy na nic więcej no ale tak się po prostu zdarzyło dla mnie to było bulwersujące, że właśnie sąd nie dotrzymał tego terminu, bo to jest też trudno mówić o takich sztywnych terminach przy rozpoznawaniu skargi, bo to w bardziej mnie katalogu jeśli rodzajów sprawdzi sąd powinien nie wiem na czynność komornika rozpoznać w terminie takim i takim sądy też jak rozpoznając, rozpoznając sprawę to powinny brać moim zdaniem pod uwagę ciężkość tych oszukanych spra w, jeżeli jest to skarga dotycząca licytacji nieruchomości złożone dzień przed licytacją no to też sędzia referent, który rozpoznaje skargę na pewno zwraca uwagę czy ta czynność zostanie jutro dokonano czy to czynność Drozd zostanie dokonana za miesiąc po co 2 miesiące przy czym komornicy sądowi jak wpływa skarga na nie działa na czynność komornika do sądu e-sąd przekazuje tę skargę komornikowi czasami po kilku miesiącach do, bo komornik musi odpowiedzieć na skargę odpowiedzi na zarzuty zawarte w skardze, a komornik ma na to 3 dni i to są 3 dni w ciągu 3 dni musi się zmieścić się do wody z tego mam takie pytanie czy sąd w momencie, gdy wpłynęła skarga znał daty eksmisji zdał tam został nawet nie logika skoro są stąd zna daty eksmisji rozpatrywać ich eksmisji, ale najbardziej właśnie w mojej Dyrekcji piłkarze z widzeniem powinna być dokonana na czas dokonany przy dokonała inne zwierzę, a następnie wypowiedział się, że nie powinny wziąć synów marzy o nadaniu do tych logicznie niczego nie trzymano, bo jeżeli sąd na ile zgorzelczanie orzeczeniem orzeczenie, który jest teraz na drodze można zawrzeć Rosjanie miejsce po co zrobi z tym orzeczenie skoro już eksmisja pojazd, gdyby sąd wypowiedział się przed tym dniem byłaby wstrzymana liść laurowy sól 2 za tydzień będzie eksmisja i rozpatruje zamieszany w ich też jasno też historię działania sądu, która była dla mnie równie zaskakujące i dlatego się tym zajęła je sobie wbić w Nidzicy bank, który ma dużą firmę oponiarską no i skończyło się w ten sposób, że popadł w długi, ale wchodzi komornik zajmuje część majątku taką rzeczywiście bardzo dużą część majątku w dni dłużnik skarży sprawę do sądu, ponieważ jego zdaniem było tam szereg naruszeń prawa i rzeczywiście było, ale to już o tym, powiem za chwilę, bo on składa skargę do sądu sąd odpowiada, że w tej chwili nie ma terminów, ale rozpatrzy komornik zajmuje sprzedaje z wolnej ręki, czego uczynić nie może, bo to były opony w, po czym zajmuje resztę tego majątku sprzedali wtedy sprawą zajmuje się sąd i stwierdza, że sprawa jest w ogóle bezpodstawna, bo majątku już niema został zlicytowany do ich takie historie też się w tym wszystkim zderzają, a prawdopodobnie stanie się dokładnie orientują, którego komornikach kojarzeni z dzieckiem do pana komornika adres dla komuny w niej taka groźba mechanikiem nie jest nim akt oskarżenia niż my widzowie, bo to ten pan komornik tak naprawdę robi największą szkodę wszystkim komornikom ani sobie na takich osób w zawodzie nie chcemy dobrze, że tak się stało i dobrze, że tak się stało ta nowelizacja, która nastąpiła ostatnio naszej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, że komornik, że jest teraz łatwiejszą usuwanie z zawodu komorników, którzy mają orzeczone prawomocne co oznaczało mniejsze bojach w do wcześniej było tak, że jeżeli byłaby podstawa, żeby komornika odwołać minister komornika odwoływał od gry 1 z administracyjnej, a on się od tego odwoływał idea poniekąd działa zasada automatyzmu komornik jest z automatu w wydalony ze służb IT Nordei to jest dobre i to jest to, bo ja sama będąc niedawno na zastępstwie u komornika odwołanego drżałam właśnie czytali to ta decyzja administracyjna będzie zaskarżana czy nie, dlatego że takie zastępstwo, bo komornik jak już jest odwołany to zanim minister powoła kolejną osobę na stanowisko komornika sądowego nie musi być powołany zastępca Eryk, który działa w kancelarii dotychczasowego komornika i jest naprawdę szereg problemów, toteż trzeba uregulować nad tym też musimy pochylić się bacowie w tej chwili najlepiej z pracownikami z utrzymywaniem kancelarii z opłatami w kancelarii od godziny konstrukcje jako komornik zastępowane jestem tylko do czynności, a komornik ten zawieszony, który jeszcze tak to i tak naprawdę nie jest do końca odwołany jest płatnikiem składek omal nie chciałem grać na panią jest ładnie pan to jest kolejna zmiana, którą jeszcze zastanawiam się bowiem uznawać tych wiele takich spra w jak pana komornika właśnie tego są bastionami już ich wiele innych, które jednoznacznie świadczą o tym, że komornik naruszył prawo właściwie popełnił przestępstwo i t d . i t d. czy nie wynikają z tego, że niektórzy komornicy idą na coś swoją nazwę na skróty, bo komornik tak naprawdę to Bóg raczy wiedzieć czy jest funkcjonariuszem państwa czy jest biznesmen niektórzy komornicy traktują to rzeczywiście w wymiarze biznesowym, a niektórzy komornicy i większość na szczęście nadal uważają, że są funkcjonariuszami publicznymi i tak naprawdę tak naprawdę chodzi o to, aby najlepiej jest idealnie jest wierzyciel jest zaspokojony jak jest ochrona zapewniona ochrona praw dłużnika, by przy okazji oczywiście to oni to tu to nie jest zajęcie charytatywna opłaty egzekucyjne pobierane od wyegzekwowanych należności, ale zawodu komornika sądowego to na pewno nie należy traktować biznesowo tylko jako swego rodzaju misja akcyza liczona od ustalonych odgórnie wielkość tych opłat egzekucyjnych, czyli wiadomo w, że za napisanie pisma wymienienie inżyniera to jest wina, że tak jak rutynowany zaraz panią redaktor pewnie do tej sprawy wrócimy, ale jeszcze, nawiązując do do tego pana komornika, który jest odwołany ja uważam, że NSA samorząd komorniczy stoi na straży powinien stać stoi na straży zapewnienia takich standardów jak najwyższych wykonywania zawodu komornika sądowego i zarówno ustawa z dzieckiem na powinien pozwolą o nich, choć stoi na straży i ust każdy samochód każdy samorząd zawodowy czy samorząd aptekarzy czy samorząd notariuszy czy samorząd komorników jego misją jest w stanie na straży i my jako samorząd komorniczy tak naprawdę nie mamy realnego wpływu na to kto będzie w naszych szeregach ustawa deregulacyjna Apelacyjna jeszcze to pogłębiła, bo każdy, kto spełnia wymogi, kto ukończył aplikację spełniał wymogi z ustawy, a ABCD może zostać komornikiem, ale pytanie jest takie czy każdy powinien zostać komornikiem i my jako jako samorząd komorniczy mamy jedynie możemy jedynie zaopiniować pozytywnie bądź negatywnie osoby na stanowisko komornika sądowego co w istocie po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej ustawa, która otworzyła zawód komornika sądowego tyle za nazwę z Anwilem nie ma znaczenia jest z opinii jedzie negatywnie to i tak może zostać, skąd taka sytuacja była we Wrocławiu nowym i bardzo cenne zaopiniowała negatywnie komornik osoba została powołana na stanowisko komornika jak sobie radzi w Helmond komornik jeszcze nie miał chyba w arkana liczba jest wobec rywali opiniując negatywnie, bo to chyba rzadko bywa, żeby opinia negatywna była prawda nad czym poniesienie Buka na giełdzie nie będzie on był asesorem komorniczym samorządzie komorniczym auto nie było osoby, że jakieś błędy w bawełnę, a jeszcze wracając do jej części biznesowej w, dlaczego tak krajowa rada komornicza dramatycznie broni się przed tym, żeby wyjąć z ustawy komorniczej ten zapis, że krajowa rada komornicza jako 1 jedyna korporacja w tym kraju ma prawo do prowadzenia działalności i ma spółkę komorniczą, która się nazywa Kuranda, która robi bardzo duże pieniądze i której właścicielem jest właśnie krajowa rada komornicza i broni jej jak niepodległości Ależ pani redaktor krajowej radzie komorniczej ten zapis do niczego nie jest potrzebny krajowa rada komornicza nie spotka się chce, żeby broniła tego krajowa rada komornicza nie prowadzi działalności niestety działalność prowadzić do rozprowadzenia prowadź mnie nie, chcąc nie prowadzi działalność rozwiązał tego ustalić ponieważ, gdy fale nie udało jej mąż krajowa komornicze nie prowadzi spółka Currenda Dybuka zoo, ale tej spółki w ustawie z Luizjany aż mnie nikt z nas jest napisane, że krajowa rada komornicza ma prawo prowadzić do euro wizji de facto nie prowadzi nie prowadzi zajęcia będą one spółkę, z którą zresztą było bardzo dużo różnych problemów m. in . w Ministerstwie Sprawiedliwości z informatyzacją i były tam skandaliczne sytuacje dotyczące realizacji kontraktów i nowa spółka nieźle łupili komorników, bo za wszystko każe sobie i to wysokie opłaty dla łagodzenie, zwłaszcza tych nagrań jest firma, którą prowadzi krajowa rada komornicza to spółka Currenda to, gdyby powstało po zmianach jest dziś Trojan odmiana z tak, że w krajowej rady komorniczej poprzez bardzo długi czas był przecież prezesem tejże kolędy i dopiero po tych wszystkich moich publikacjach zrzekł się tego, ale też nie ona również to nie znaczy nadal, że krajowa rada doprowadzi to działalność prezes UKE może już mocno słuchaczom na czym polegać owe kwestia wprowadzenia możliwość prowadzenia przez komorników działalności gospodarczej i czym się zajmuje spółka Currenda kurs spółka Currenda zajmuje się informatycznymi programami m. in . my miała 3 czy 44 duże kontrakty w Ministerstwie Sprawiedliwości n p . ona jest autorką programu o sądach, a jeszcze o sądach i komornika chwilkę później pewnie porozmawiamy jak nam nie zdążymy leżymy o tym wszystkim i to były duże kontrakty na bardzo duże pieniądze, z których spółka Currenda słabo się w wywiązywał, bo tam poszły też spore karny zapisy karne, czyli aneksy do umów musiała kurę dopłacić kary za niedopełnienie warunków umów, ale też inna sprawa dla mnie jest coś takiego, że komornik powinien być jak najdalej od jakichkolwiek działań biznes, ale w Indiach la scalę na myśli, mówiąc że go rzekomo niezrozumiałej działalność biznesowa do nich jest lepiej monitorować krajowe referenda, ale co znaczy to co ustawodawca mówił musimy dać taką możliwość, bo krajowa rada jest biedna może sobie dorobić przy ocenie grana była powołana 9 po dziewięćdziesiątym siódmym roku wcześniej komornik był pracownikiem sądu tworzy się samorząd, który nabyła powołana dużo wcześniej niż ten zapis ustawy ona realizowana właśnie mój gust Woźny z chmury nie rozumiem jest pod żadnym nie chcemy na razie działalność na telefon, ale w słuchawce, że może dziwić, że zginęła żegnały go wyrzucą odrębna spółka jest odrębna jest odrębna odrębna osoba jest krajowa rada komornicza mówi, o którym grają z wieżą o tym, zapisie no jakaś myśl w tym była do tego wynika ona daje to niemożliwe środowisku, które by nie reprezentuje nie tworzy prawie 2 jezdnie mają rozległe, ale może pani jak może też na pytanie w jakim celu taki zapis został no bo on jest stworzony dla środowiska, które daje prezent trudno mi powiedzieć w jakim celu ma tego przepisu nie chcemy i my chcemy, aby ten przepis był usunięty bonem na podstawie tego przepisu nie prowadzimy de facto działalności gospodarczej to ja trzymam panią za słowo i będę bardzo dokładnie, bo właśnie do Sejmu jakiś czas temu weszła nowelizacja ustawy komorniczej, gdzie pani w UE poseł Lidia Staroń jednoznacznie wpisałam, że powinno ten zapis powinien z nich została w cywilizowanych krajach i zamrozić co będzie dalej jak ta sprawa pójdzie na razie postępowanie w sprawie tej nowej ustawy jest zawieszonej tak jak to się mówi jest w sejmowej zamrażarce Bóg raczy wiedzieć, kiedy z powrotem wróci ta sprawa do takiego procedowania, więc zobaczymy, ale tys 1100 takich elementów, które w tym wszystkim wydaje się być taki wymóg specyficzny to znaczy do tak jak mówię komornik nie powinien mieć nic wspólnego z robieniem pieniędzy z działalnością taką gospodarczą zgadzam się z koniem na forum i kolejna sprawa którą, której pewnie będziemy mówiły to znaczy o czymś takim co ja nazywam ich kancelarie hurtowe i to jest 1 jest też bardzo poważnych problemów skórnych komorniczych to są kancelarie, choć jak pani Kancelaria pani komornik ma 3 czy 4000 to tam jest setki tysiące tysięcy spra w rocznie przerabianych i do hondy takiej kancelarii bywają np. miesięcznie 300  000 ha średnio jak wylicza Jerzy Stuhr wymiaru sprawiedliwości komornik w Polsce średnio zarabia 46  000 zł tamte zarabiają wielokrotność tej kwoty i to jest taka, że taka po prostu maszynka do robienia ogromnych pieniędzy prezes UFG wrócił na nasze rozmów proszę państwa, ale temat w działania innych komorników będziemy kontynuować za tydzień w związku z tym mamy do państwowego prośbę za tydzień będzie możliwe zwolnienie porozmawiania na antenie, ale jeżeli ktoś z państwa ma sprawę taką, by zajęła w nim Małgorzata Kolińska-Dąbrowska to można napisać maila podaje Małgorzata z tego dajemy radę, czyli pierwsze literki mojego imienia i jej nazwiska, czyli Małgorzata Kolińska-Dąbrowska i MO Ka de małpa Agora PLO ska PL lub normalnym listem, czyli też moje imię nazwisko, czyli Małgorzata Kolińska-Dąbrowska Gazeta wyborcza 00731 Warszawa ulica Czerska 8 przez 10 i czy listem czy mailem zapraszam również na Facebooku ja jestem mam swoją stronę na kłopoty Kolińska, więc tam też można po prostu skierować taką opowieść, ale wracając lub Windows do sprawy, jako że tych wszystkich elementów związanych z działaniem komorników jest tak wiele jeszcze 1 z tych takich bulwersujących rzeczy to właśnie jest ta taka działalność gospodarcza w tych wielkich ogromnych jedno hurtowniach właściwie hurtowo działających Kancelaria chce też zaczynał przygodę z takich klientów takich dłużników ma na GKS jakaś sieć telefonii komórkowej i tak w i potem za długi albo nic tak prosta, bo tydzień i to jest także najbardziej to do zarządu w nogach ludzie nie przechodzi przez e-sąd i to trafia i to wszystko gra tylko do 1 kancelarii tak dlatego tyle spra w to niekoniecznie znak właśnie tak nie tak prosto w bardzo często jest, że ten długi trafiają do firmy windykacyjne firma windykacyjna Puszcza taki właśnie wielki Strumień do sądów mówi Ks stąd wszystko co prawda trasy frapuje przychodzą my tytuły wykonawcze i to trafia do takiej współpracującej z firmą windykacyjną kancelarii komorniczej i tak Kancelaria zbiera to chrzest wojenny ma kilku takich hurtowych klientów oprócz tego często jest także duża Kancelaria ma również klientów takich są biznesowych, czyli takich, którzy zajmują się sprawami gospodarczymi i ona rośnie w taką gigantyczną Kancelaria hurtową, gdzie przez ten duży przerób nikt specjalnie nie pochyla się nad tym dłużnikiem minę Diego problemami rzecz polega na tym, żeby to przerobić i wyjąć pieniądze z dłużnika należnej chcecie zrobić ze swą brudną odzież takie duże kancelarie kultowe prowadzą działalność gospodarczą co masz namyśli to chyba 4 do Wilna z lot z Wyżyn to może niech żyje i wiarą, że zżymają na zgodę 10  000 osób idzie Danny może przesadzam nie wiem, więc jest może nazwijmy to w ten sposób, że mówi o działalności gospodarczej w cudzysłów stanowiła silną dostojnie za rok będą z nazwaniem prawda zaprotestuje środowisko efekt w lidze grać tak jak ze Zgorzelca zdaniem redaktor zgadzam się ich w powie może o tym, skąd wzięły się do hurtowni, a kiedyś jak wchodziła w życie ustawa o komornikach sądowych i egzekucji w dziewięćdziesiątym siódmym roku to komornik działał na obszarze swojego rewiru komorniczego rewir komorniczy był przy Sądzie Rejonowym, przy którym działał wierzyciel mógł wybierać komornika to było takie prawo wyboru komornika na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego, a idą bardzo dobrze zaczął działać na początku to nie to było takie wybory nie mniej niż 1 % wszystkich spraw to były sprawy w z wyboru później te sprawy z wyboru zaczęły wpływać do wybranych kancelarii po nowelizacji wydaje mi się, że do połowy 2002 roku, kiedy to prawo wyboru komornika zostało rozszerzone na całą Polskę i w tej chwili jest sytuacja taka, że w stosunku do dłużnika mieszkającego w Wałbrzychu może prowadzić komornik z Warszawy z Gdańska egzekucje aluzją do samych zasadach na jakich prowadzi to komornik przy Sądzie Rejonowym w głowie różne różności z wyjątkiem spraw z wyłączeniem spra w, gdzie toczy się egzekucja nieruchomości co jest bardzo logiczne, ponieważ sądy wieczystoksięgowe działają przy nabyciu przez to są sądy rejonowe wieczystoksięgowe tam są dokonywane i nadzór jest też w tych sądach macierzystych i ten wybór komornika sądowego ten art. 8 dający wierzycielowi prawo wyboru komornika sądowego to jest bolączką dzisiejszej egzekucji i to jest przepis, który my jako krajowa rada komornicza chcemy jak najszybciej zlikwidować nie da się, ale zmodyfikować, dlatego że, o ile ja tu pani redaktor może obrazuje w 2007 roku 10 % kancelarii skupiało 20 % wszystkich ogólnie prowadzonych spraw w tej chwili sprawa wygląda następująco zasadnicza nie była tak źle prowadzimy 5  000 000 spra w egzekucyjnych i proszę zobaczyć to jest 5  000 000 spraw egzekucyjnych połowa 2 ,51 000 000 jest w rękach 10 % nadal rzeczywistą 30 kancelarii komorniczych, a reszta to blisko 1200 prowadzi kolejne 2 ,5 milionów SEK zawsze i co jest największą największym problemem jest koncentracja tych wszystkich spra w w większości spra w wielkiej ilości olbrzymiej ilości spra w w 10 dobrze by ich domach zawiązali można, by powiedzieć co pani reprezentuje taką średnią to pani zazdrości tym wielkim witani daje do jakich domach dlatego to nie jest dobre, dlatego że po pierwsze, te kancelarie hurtownie mają bardzo niską skuteczność, a nie prowadzi się takiej egzekucji egzekucji egzekucja wygląda windykacja nikt nie powie, że komornik z Gdańska czy z Białegostoku ta egzekucja z prowadzoną na takich samych zasadach no przyjedzie do dłużnika, który mieszka pod Krakowem sprawdzi jego majątek sprawdzi Edson rzeczywiście Majak Andrzeja bardzo niska skuteczność egzekucji jest w takich kancelariach tam w zasadzie są tylko czynności kontrolne i lądować nocą traci, jakby połączyć w ogóle wrażliwości środowisko komornicze i dlatego chcemy żyć w 1 z powodów jest zlikwidowanie tego druga rzecz to jest taka pani kogo pani redaktor wspomniała o zarobkach to nie jest tak, że każdy komornik tyle i tyle zarabia są olbrzymie dysproporcje w zarobkach komorników trzecia sprawa jest też taka, że noc to te zarobki powodują, że tak naprawdę ci komornicy z prowincji no to sami nie mają z czego żyć czasami nie mają z czego utrzymać w kancelarii tak samo środowisko ludzi za takie 2 strony tego ci z prowincji za nie mają za dużo nie zarabiają co najgorsze jest znacznie mniej kont dla tej giganty Reginy kto, ale nie jest źle kontra, bo nam się to nie podoba się nudzą wyniki to są wyniki statystyczne to są wilki skutecznie żądać jej wielkiej k i kancelarii jest 12 z hakiem procent natomiast takiej zwykłej małej jest około 30, tak więc w Wiśle wagi średniej kancelarią ja w swojej w swojej kancelarii, prowadząc moje sprawy znam każdego dłużnika może nie na każdej sprawy, bo też jest także 1 dłużnik ma tych spraw kilka-kilkanaście, ale znał każdego dłużnika znam każdy większy problem, który jest w kancelarii staram się rozwiązać problem pomóc w teście wierzycielom dłużnikom, a trzeba też zwrócić na to uwagę, że spra w alimentacyjnych, które są prowadzone absolutnie za darmo i które są zaległych im bardzo mało skuteczne nikt nie chce przyjmować z wyboru opon test murawy skupiają komornicy w nos względem zamieszkania dłużnika czy to nie są już sprawę z wyboru my musimy prowadzić na czym my komornicy tacy z rejonu musimy prowadzić sprawy o egzekucji należności sądowych, które nie są atrakcyjne powiedzmy, jeżeli patrzymy już pod kątem biznesowym sprawy alimentacyjne, które musimy prowadzić ich sprawach alimentacyjnych my musimy dołożyć szczególnej staranności pomysł urzędu musimy badać sytuację majątkową naturze czekanie w i panią tak to jest niesprawiedliwe po prostu, bo część komorników, a upraszczając bielszczanie tak, aby tacy bierze śmietankę i w twarz i zostaje raźno i to ona zmienić i o to postulujemy, ale i trochę z nożem uległ hurtownie powstał w ich gości wracamy, bo to jest karygodne zjadała ich diagnozy mówią, że się w ten sposób rozwinął czy to prawo wyboru komornika musi być tego prawa od prawa wyboru komornika 8 odejdzie prawo wyboru komornika musi być, ale chcemy zdobyć inne rozwiązanie np. żeby małe kancelarie czy do 2 tysięcy czy do 5000 prowadzący sprawę po to, zależy mu to jeszcze on odliczyć jak 1 czyn co jest definicją małej kancelarii, żeby mogły wybierać dowolnie kancelarie średnie od 5 do 10  001, prowadząc od 5 do 10  000 spra w mało mogą, żeby mogły prowadzić sprawy z wyboru, ale pod warunkiem wysokiej skuteczności skuteczność na poziomie 35 %, a kancelarie duże, które prowadzą powyżej 10  000 spra w mógł chcemy, żeby mogły przyjmować sprawy z wyboru, ale jak ma nie będą miały skuteczność na poziomie 40 % powyżej 3, a tak naprawdę walka jest on to moim zdaniem powinna być przede wszystkim o to by ten dłużnik i wierzyciele zostali po bożemu obsłużeni, bo jak ja słucham ich historie, które opowiadają ludzie ja, którzy jako dłużnicy przychodzą do takiej warszawskiej kancelarii, w której przerób jest gigantyczny, którzy nie mają kontaktu tak naprawdę z żadnym komornikiem oni nawet nie są w stanie opowiedzieć tej swojej historii i pokazać, jakby całego aspekt duże trudno nawet powiedzieć ja jestem ofiarą lichwiarza trwają już tak tak każe mi pomóc ja chcę spłacić tylko mogę to zrobić po troszeczkę, a tak to idzie z automatu wygarnąć od dłużnika jak najwięcej pieniędzy to jest coś takiego jak zażegnanie kury, która znosi jakiś tam jajka, jeżeli się tego dłużnika od razu zarżnie, zabierając mu dokładnie wszystko to oznacza, że potem i tak już więcej nie dochodzi możliwość dziękuję bardzo na spłatę zadłużenia i 5 kolejki na normalnych kolejne z reguły z branży kolejna egzekucja, a potem to już jest schronisko dla bezdomnych wydzieliną z prawie do e-sądu prawda ma znowu w tysiącach to znaczy wierzyciel wskazuje temu sądowi w Lublinie, kto od tematu egzekwować bez rysowania zdziwiłam własnym przy głazie rezerwuje raz komornika życie walenie nas nie żyje na euro widzimy już za rok inna mówi Rz Rummenigge zabrał ze sobą zrobić dzbanek z no i jak duże wrażenie i Utah Jazz i są realia, ale ja mam tak przy okazji, jeżeli pani redaktor pozwoli właśnie mówimy tutaj o tych osobach, które rzeczywiście wplątały się w spiralę egzekucyjnym w osobach starszych, które często są samotne nieporadne ulegają różnym pokusom niekoniecznie inni niekoniecznie są to pokusy takie winny od czystych intencjach my jako samorząd komorniczy też prowadzimy takie akcje mające na celu poszerzenie świadomości i 20 listopada serdecznie zapraszam wszystkich seniorów, bo organizujemy kolejny czwarty już dzień otwarty komorników sądowych pod hasłem, bo 1 podpis może przekreślić drugą młodość tak, by ten dzień otwarty skierowany jest właśnie do do do osób starszych, które wplątały się w spiralę zadłużenia, które nie wiedzą jak sobie poradzić jak wyjście nie jak wyjść ze swoich słów jest źle, bo jest geolodzy, którzy zamawiają, u których było gorsze niż 6 różnych formatach tak dokładnie tak i tak jak mówię to osoby starsze są często osamotnione i nie mówi, żeby nie korzystały z różnych z różnych akcji, ale najlepiej wybrać te akcje od czystych intencjach prawniczych i serdecznie zapraszam będą konferencje prasowe w każdej kancelarii komorniczej w nocie wywieszone tam most lub na stronie internetowej wskazanej będą dyżury komorników będą spotkania na uniwersytetach trzeciego wieku jest w parafiach w klubach seniorów serdecznie zapraszam, bo postaramy się rozwiązać albo przybliżyć rozwiązanie właśnie takich problemów jeśli państwo razem z chmielnickim się do elity państwo chcą zmienić taką opinię ludzką o komornikach, bo ona jest w tej chwili bardzo zła ona przypomina dokładnie to co widzieliśmy w filmie komornik o komorniku to ludzie patrzą na komornika jak na sępa, który na czyimś nieszczęściu urobić pienią, ale przyzna pani, że to jest też wyraz takiego pokazywania komornika też przez media jechałam tutaj do pani redaktor to pan taksówkarz zapytał mnie w jakiej sprawie jadę, gdzie jadę, więc mu powiedziałam, że tutaj na audycję o komornikach pierwszy z po to, pan taksówkarz powiedział wie pani co to ich wszystkich to trzeba powybijane ci nie wiedząc kim jest, więc zapytam, dlaczego ich trzeba wbijać, bo komornik tymi umorzył egzekucję, a właściciel firmy windykacyjnej nęka mnie już przez prawie dziesiąty roku od czasu umorzenia i tak naprawdę jest uświadomiłam to, że ludzie boją się przyjść do tego komornika w ogóle nie wiedzą kim jest komornik co dokładnie robi mylą komornika z firmą windykacyjną nie znają w roli komornika sądowego i żyła i praktyce w mojej kancelarii przychodzą osoby, które tak naprawdę po rozmowie ze mną mówią, a jeszcze tak, bo on do pani przeszkód można przyjść i porozmawiać, gdyż właśnie taki jest takie rozumowanie w celach właśnie oni, w której wielki tłum jechać do jedno z wolnego z rzeczywistością poza tym mieście jest kwestia tego, że bardzo dużo zmian trzeba przeprowadzić w samej ustawie o komornikach Żernikach, dlatego że tam są zapisy, które powodują, że też komornik, jakby nie ma tej elastyczności, żeby współdziałać również i z wierzycielami i dobrze nie byli lepsi dla dłużnika doganiają głównego dziedzińca oraz o dłużnikach, ale trzeba pamiętać, że komornik to właśnie dzięki pracy komornika tysiące dzieci otrzymuje alimenty wyzyskanie pracownicy otrzymują na zaległy im wynagrodzenia ma dziś nie znam tylko 1 firma nie tracą pełno jest wyrozumiała i trzeba też wziąć pod uwagę pani zaraziła kamy liczy, że do ogródka albo wyrzucane ponieważ, gdy pani, mówi że media przedstawiają, a cóż innego w wydziale Teologicznym galeria handlowa oraz dwumilionowa pilot miał jednak strony obawiają, ale nieważne przedstawią, dlatego że ja dostaję historie, w których wraz z zazwyczaj historia jest taka, że to osoba dłużnika jest pokrzywdzona nie tylko przez to, że muszę wżyciu tak porobiło, ale również pokrzywdzona przez działanie komornika przez niedopełnienie pewnych obowiązków omijanie prawa i dlatego wszystkie te historie, które są najbardziej dramatyczne trafiające m. in. do mnie to są moje historie, które opowiadają o złym komorników, ale znam 1 właśnie chciał przed chwilą o tym, powiedzieć rywalizowali rozjeżdża bramkę w historii komornika, który nie chciał eksmitować rodziny z małym dzieckiem z małymi dziećmi, a czy musiał je ich eksmitować tak naprawdę do schroniska, a dzieci oddać do domu dziecka tylko, dlatego że zmienione przepisy powodują, że jeżeli to jest zasób prywatny to można coś takiego zrobić zbuntował się nie zrobił, ale z tego co wiem ten człowiek ma postępowanie dyscyplinarne nie możemy czegoś takiego zrobić naprawdę każdą eksmisję przeżywam jak każdą eksmisję przeżywam i każdą eksmisję pamiętam wykonaną, ale my jako komornicy sądowi jesteśmy po to, żeby zagwarantować wykonalność wyroków, bo czymże byłby taki wyrok bez możliwości jego wykonania to sądy badają czy powinna być przeprowadzona eksmisja na jakich zasadach czy powinna być zrobiona z Georges, a komornik jest od tego, żeby te egzekucje wykonuje go ogólny obraz jest taki, że to na maluczkich co się da zrobić eksmisje tak dalej tam, gdzie naprawdę są olbrzymie długi innych legend no taki bilans maleństwa jest w obrotach tak, że państwa bardzo wiele dziękujemy naszym gościom innym pani Monika Janus komornik sądowy krajowa rada komornicza dawnym była studnia dziękuję pani bardzo dziękuję drużynie, bo go osobom była współ prowadząca z ten program Małgorzata Kolińska-Dąbrowska dziękuję ja również, dziękując państwu zaprasza na rozmowę z kryzysem nie Dental o godzinie dwudziesty drugie później na rozmowę z dr. Pawłem Grzesiowskim o Eboli, ale zaraz po informacjach program przy niedzieli o sport, ale za tydzień wracamy do sprawy komornicze tak jest dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA