REKLAMA

Ochrona praw osób bez obywatelstwa. Rozmowa Pawła Sulika z dr Dorotą Pudzianowską

Post Factum
Data emisji:
2014-10-20 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum słuchamy Radia TOK FM w programie post factum naszym gościem jest pani dr Dorota Pudzianowska Helsińska Fundacja praw człowieka dobry wieczór pełen dobrych rodowy wieczór państwu kim są bez pary bez państwa owcy bezpaństwowca to osoby, która nie posiadają obywatelstwa żadnego państwa inaczej, a to rodzi taka jest redefinicja mam też zawarta w konwencji o statusie bezpaństwowców, czyli istnienie konwencja, która reguluje status czy też opisuje po prostu status Rozwiń » tak jest konwencja z kilkudziesięciu lat dokładnie sprzed 60 lat był właśnie jest jej 6060 rocznica to jest konwencja, która dotyczy praw, które powinni posiadać bezpaństwowców, bo przecież osoba, która nie ma żadnego obywatelstwa nigdzie nie jest u siebie żadne państwo nie obejmuje jej swoją ochroną jest w dramatycznej sytuacji była kilkadziesiąt lat temu, ale dzisiaj cały czas jest nie tylko ze względu na to duża ma określone problemy w realnym życiu codziennym nie może wyjechać się, że mam inne ciasto to osoby nie mają dokumentów nie mogą naprzód w związku z tym wystąpił związek małżeński, ale też, dlatego że po prostu dla dla innych w naszym świecie posiadanie obywatelstwa jest jest też wyznacznikiem w tożsamości dla tych ludzi my na wszystkich ludzi zasadzie my ma obywatelstwo ma też takie oznaczenia CE sentymentalna i tożsamościowy stąd ta konwencja z 51004 . roku dotyczy różnych spra w, które osoby bez żadnego obywatelstwa powinny mieć zagwarantowane mamy, ponieważ byłem ciasto jest także wpadają w lotach koło na szarą strefę nie są uchodźcami goni, bo ich problem nie zawsze jest problem bycia prześladowanym w swym, ale w państwie pochodzenia no właśnie nie mogą dostać od razu obywatelstwa w gminie wszyscy my i ich sytuacja po prostu nie to nie do pozazdroszczenia z takim minimum praw, które powinni posiadać bezpaństwowców jest określone w tej konwencji po 1004 . roku, której niestety Polska nie podpisała w UE nie ratyfikowała też pani słucha teraz może pomyśleć też pewnie bardzo egzotyczna sprawa związana z rozpadem państwa czy podziałem na mniejsze państwa albo z migracjami olbrzymimi, gdzie przy okazji niszczone są archiwa związane z danymi osobowymi utrata dokumentów w wyniku wojen i zawieruch historycznych tymczasem w dokumencie z ubiegłego roku niewidzialni bezpaństwowców w Polsce niektóre mam przed całą jest napisane, że w ponad 8000 w Polsce żyje właśnie osób, które mają, a można do dziś mam taki status bezpaństwowców Fed wyda na ME są dość silną fragmentarycznie małe i nie wiemy do końca ile jest osób bez państwowych w Polsce też nie wiadomo, jakie kryteria przyjąć do końca, żeby stwierdzić czy dana osoba jest Państwowa straż może po prostu bać, że nie ma obywatelstwa żadnego państwa po tak, ale nie ma procedury, w której, a i identyfikowana bezpaństwowców uważa, że na tronie wymykają się systemowi tak to jest 1 z problemów ale, gdybyśmy ratyfikować do komendy po 1004 . roku to nowe bylibyśmy także zobowiązani do przyjęcia takiej procedury w ramach, której identyfikowany byłby osoby z państwowym może przyznać im jakieś prawa musimy wiedzieć, kto to jest póki co nie ma takiej procedury, więc statystyki też, że opierają się na różnych klasyfikacjach wg danych GUS z 2011 roku, które są oparte na deklaracjach osób o innych może być około 8 in o około 2 tysięcy osób bez państwowych inne szacunki mówią o 8000 osób o nieustalonym obywatelstwie czy nie możemy z całą pewnością stwierdzić, że nie mają żadnego obywatelstwa, ale inne też nie wiadomo obywatel swojego kraju UE posiadają inne, ale dno jest jest to problem, którego skala w Polsce a, ale nie jest wielka można powiedzieć znaczyłoby nie jest także nie ma problemu bezpaństwowców nie jest natomiast jego skala nie jest ogromna co moim zdaniem nie uzasadnia tego, że Polska nie ratyfikowała żadnej z 2 konwencję, za które odnoszą się do problemu bez państwowość już wspomniano tej konwencji pięćdziesiątego czwartego roku o statusie bezpaństwowców, ale jest jeszcze jednak konwencja 31001 . roku o unikaniu sytuacji bez państwowości czy jama dotyczyły wprowadzenia gwarancji, żeby dziecko jak się rodzi na terytorium naszego kraju, a jeśli nie nabywa obywatelstwa żadnego innego państwa nabywało obywatelstwo polskie, żeby nie wprowadzane przez rząd mami się w Polsce takie sytuacje, że dziecko, które 6 lat kadrę Polski niemające obywatelstwa nie nabywa automatycznie pozostawał fakt macie zmiana akcentów jeszcze raz mówi Mariusz pytanie znaleźliśmy w Polsce takie sytuacje, które z innym konkretne przypadki tego typu sytuacje, o których pani wspomniała przed momentem czyjej dziecko rodzi się w Polsce i w wyniku takich ani innych zawirowania okazuje się, że nie mniej nie ma obywatelstwa innego kraju, a Polska nie nadaje z automatu grozę stan prawny starsza gaździna jest darzony znajdzie się, w jakich tak jak, jaka była końcówka tego pytania, bo mamy przepisy ustawy o obywatelstwie, która w pewnym stopniu chronią dzieci przed państwową ością, a dziecko urodzone w Polsce, która go o mnie rodzice są nieznani ani nie zna albo nie znamy czy nieokreślony jest ich obywatelstwo nabywa obywatelstwo polskie bądź urodzenia, ale są też takie sytuacje, kiedy dziecko innych powodów nie nabywa obywatelstwa żadnego państwa obcego i nie nabywa też obywatelstwo polskiego stańcie bezpaństwowcem ostatnio fundacji mieliśmy sprawę dziewczynki pochodzenia kubańskiego urodzonej z rodziców Kubańczyków i ze względu na specyficzne przepisy obowiązujące na Kubie, ale ta dziewczynka nie mogła nabyć obywatelstwa kubańskiego po swoich rodzicach, a jednocześnie wspomniany przepis w inny Polski z ustawą o obywatelstwie miałem nie sprawiał, żeby dziecko nabyło automatycznie obywatelstwo polskie, więc na terytorium Polski urodziła się dziewczynka, która byłaby Państwowa dopiero w wyniku pomocy fundacji Helsińskiej prezydent nadał jej obywatelstwo, gdybyśmy ratyfikować konwencję 31001 . roku obowiązujący na sztandar byłby taki, że ten przepis ustawy Obywatelskiej musiały brzmieć tak, ale osoba urodzona na terytorium danego kraju w urodzona w Polsce, która jednak nie nabywa w momencie urodzenia obywatelstwa żadnego państwa obcego nabywa obywatelstwo polskie uważa Anna zostanie udowodnione inaczej tak po Annie, ale takiego przepisu skóry, by w sposób kompleksowy chronił dzieci przed bez państwo kościół nie mamy i uważam, że to jest złe luka tak jak mówiłam problem nie dotyczy ich masy dzieci, która chyli się rozmowy są one są raczej ograniczone liczbowo sytuacje, tym bardziej oczekiwałabym Nike staranności od władz w regulowaniu tego, ale tego problemu, tym bardziej że Polska ratyfikowała przecież konwencję oprawach dziecka międzynarodowy pakt praw obywatelskich politycznych w obydwu tych konwencjach jest zagwarantowane prawo każdego dziecka do obywatelstwa, czyli nie tylko mamy taki przepis ogólny z powszechnej deklaracji praw człowieka, że każdy człowiek ma prawo do obywatelstwa w kontekście el LM problemów dzieci są bardzo precyzyjne normy konwencji międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę, która innym, które moim zdaniem nie są jeśli chodzi o ten problem w Polsce w pełni realizowana dzisiaj miał miejsce spotkania ludzi, którzy referowali ten problem dyskutowali o tym czy pojawił się jakiś próby wyjaśnienia z Kioto powieki to mamy interes jako kraj, że nie ratyfikuje konwencji konwencja, którą pani wspominała czy to rzeczywiście jakiś problem społeczny nagle, by się pojawił, gdyż ratyfikować konwencję kimś być pouczany podpiszemy ten nie ratyfikują nie jest jasne, dlaczego Polska nie da nie ratyfikowała do tej pory, ale i inne nie planuje ratyfikować tych 2 konwencji Fundacja Helsińska występowała nawet w tej sprawie, ale nie uzyskaliśmy MR powodów takiego czy innego stanowiska władz polskich RM mówiąc o domysłach czy wrażeniach moim zdaniem nie ma przemyślanego podejścia do tego problemu w Polsce, a dla władz polskich ten problem nieistniejąca, a jeśli istnieje to pojawia się w kontekście w UE osób, które oszukują ukrywając swoje obywatelstwo, żeby uniknąć wydalenia my w kontekście ewentualnego nadużywania różnych procedur, gdyby nasi chłopcy została stworzona taka Anne procedura dotycząca identyfikacji bezpaństwowców spotykam się argument, że przecież to spowodowałoby ogromne nadużycia RM, gdyż czas powtórzę problem bezpaństwowców w całej Europie, ale również w Polsce 2 dotyczy różnych złożonych sytuacji ludzkich w tym VAT dotyczy sytuacji dzieci bez państwowych, gdzie jest bardzo jasno obowiązek międzynarodowe żeby, żeby to uregulować pewnie są też problemy dotyczące dotycząca osób, które oszukują UAM, ale to się zdarza zdarza, by w każdym kraju ma również tych krajach, które przecież psi psi przyjęły tę procedurę to nie może być argument Otóż oficjalnie nie zagłada mówi coraz swoich domysłach żarty to niemożna, by wszystkich wrzucać do 1 worka i no obawiać się do nadużyć i dlatego nie tworzyć rozwiązań pani dr Dorota Pudzianowska Helsińska Fundacja praw człowieka bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę wizyta w radiu TOK FM dziękuję bardzo w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA