REKLAMA

Dr Małgorzata Bonikowska, dr Janusz Steinhoff oraz Ignacy Morawski

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2014-10-24 09:00
Czas trwania:
37:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka to jest magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry jest dziewiąta 5 dziś w naszym studiu pani dr Małgorzata Bonikowska prezes centrum stosunków międzynarodowych, a także partner do ośrodka analitycznego Fink ten dzień dobry film dobry fach w dobry panu pan dr Janusz Steinhoff z rada krajowej Izby gospodarczej i regionalnej Izby gospodarczej w Katowicach były wicepremier minister gospodarki dzień dobry dzień dobry i pan Ignacy Morawski główny Rozwiń » ekonomista bis banku dzień dobry dzień dobry Unia Europejska ogranicza emisję co 2 co najmniej 40 % 2030 roku punktem na odniesienia jest rok 1990 przekaz należy pamiętać, że my jak patrzymy na naszą gospodarkę, ale i na to co się dzieje z emisją co 2 roku dziesiątego tuż po potężną robotę wykonaliśmy też pamiętajmy o tym nie mnie nie ma nie dajmy się tylko tak tego UE usadzić jako ci, którzy mają jeszcze, jaką są największymi trucicielami co nie zmienia faktu, że sporo mamy jeszcze do zrobienia, ale transformacja gospodarki nam w sposób naturalny trochę w Tychach emisjach jednak chyba zmieniła ostateczne porozumienie szefów państw rządów zakłada, że udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej w unii wyniesie co najmniej 27 % 2030 roku obecnie to jest o połowę mniej ten udział mniej więcej Unia ustaliła też zwiększy efektywność energetyczną, o co najmniej 27 % ma być jakość rozumiane cele niewiążące i teraz już uprzedzam, że chyba przestanę mówić będą też dość kompromis przewiduje, że mniej zamożnych krajów, czyli m. in. Polska będą mogły przekazywać darmowe pozwolenia na emisję c o 2 elektrowniom do 2030 roku to jest ten zapis jak rozumiem, na którym zależało Polsce i polskiemu rządowi, ale i bez tego byłoby trudno blokować ewentualne czy powstrzymywać podwyżki cen energii pytanie czy z tym zapisem te podwyżki i tak nie nastąpią wg dyplomatycznych źródeł Polska energetyka będzie mogła otrzymywać pulę darmowych uprawnień, które warte byłyby czystą 31 miliardów złotych my będzie jeszcze specjalna rezerwa nie jest tworzone w na modernizację energetyki do 2030 roku Polska miałaby wydać się czy mogłaby liczyć na 7 , 5 miliarda złotych jest w tej specjalnej rezerwy to tak od ogółu do szczegółu, ale co jest zaskakującego albo co nie jest zaskakującego w tym kompromisie panie premierze pytam pana premiera Steinhoffa ziemi wydaje faksem, jeżeli faktycznie Polska otrzymała te gwarancje w, że sytuacja nie zmieni się po 2020 w tej chwili otrzymujemy bezpłatne zezwolenia na emisję co 2, które są przekazywane w energetyce, jeżeli utrzymamy tę kulę oczywiście te szacunki wartości tych pozwoleń są bardzo nieprecyzyjne, bo nie wiemy, jaki będzie koszt o jak prognozuje, iżby ten mechanizm, jeżeli ma działać skutecznie inna było przyspieszamy, czyli redukcja ilości pozwoleń z 175 powinna wzrosnąć do 2 , 2 także ceny zezwala na emisję co 2 będą aż prognoza jest taka, że ta cena powinna zbliżać się do 40 EUR za tonę przypominam, że Polska średnia emituje około 1 tony na 1 megawatogodzinę, czyli inaczej mówiąc nie ekspertom nic nie mówi, że to wyjaśnić nam panie premierze, czyli wyprodukowanie 1 megawatogodzinę energii elektrycznej związane z emisją średnia na węglu kamiennym jest to trochę mniej na węglu brunatnym więcej średnio około 1 tony dwutlenku węgla w krajach Unii średnia Unii Europejskiej jest niższa Polska ma Sanchez Vicario za elektroenergetykę opartą na paliwach stałych, czyli węgiel brunatny węgiel kamienny to są podstawowe paliwa mamy już kilkanaście procent w miksie energetycznym energii odnawialnej nas o odnawialnych źródeł energii na razie będziemy krajem wsi generalnie najbardziej doświadczonym skutkami pakietu klimatyczno energetycznego całkowicie zgadzam się z tym co pan panie redaktorze powiedział, że Polska lekcje ekologii odrobiła z nawiązką wywiązaliśmy się ze zobowiązania wynikającej z protokołu z Kioto innym tak bardzo da się redukcja emisji c o 2 w czasie polskiej transformacji przekroczyła 30 % także jesteśmy na 1 z pierwszych miejsc wspólnej Europejskiej pomimo tego na co się z włożyła wiele czynników ma też zaznajomić Wayne Rooney energetyka oparta na węglu i panie, które już oddaj głos, ale chciałbym, żeby jeszcze takim dodatkowym wstępem do naszej rozmowy był cytat czy z poranka Radia TOK FM gościem poranka Radia TOK FM Jacka Żakowskiego był dzisiaj premier Donald Tusk i tym kompromisie, nad którym pracowała pani premier Ewa Kopacz mówił tak muszę powiedzieć, że to co udało się osiągnąć się, że bezpieczeństwo energetyczne Polski i bezpieczeństwo ceny energii w Polsce jestem pod dużym wrażeniem, bo udało się pani premier Kopacz szczegóły tych kilku godzin uzyskać więcej niż się na to zanosiło się nie będzie weta w Polsce daje się tak jak audi uczestniczy w tych pracach nad nad klimatem także w ostatnich dniach bardzo intensywnie, że dzisiaj pani premier będzie miał powraca do wielkiej satysfakcji nie do wetowania promotorzy rzeczywiście jeszcze sprawę nie tylko gospodarcza i ogromne przedsięwzięcie polityczne ten ten szczep ten kompromis i to wszystko co cieszy działaczy pani wydaje to jest rzeczywiście sukces z mniejszą, ale życie od tej usługi w 2 aspekty też trochę moich zdziwień pierwszy na pewno pozytywne jest to, że w trudnej bardzo sprawie udało się jednak porozumieć z psami także się wydaje to jest dobry bardzo sygnał, bo Europie generalnie dość trudno przychodzi się porozumiewać w różnych kwestiach, zwłaszcza w kwestiach bardzo trudnych, jeżeli byśmy tę logikę zastosowali do innych obszarów, które nas naprawdę dzisiaj żywo interesują w Europie chociażby bezpieczeństwo zewnętrzne czy bezpieczeństwo energetyczne no to jest jakiś dobry sygnał również sygnałem ważnym jest to, że Unia chce mówić 1 głosem, czyli rentowe to nie, gdyby ono istnieje jako możliwość, ale realistycznie to nie jest dobre narzędzie to znaczy dla nikogo również do tych, którzy gotują, bo niejako, gdybyśmy to zrobili to też im my będziemy się nim nadkomisarz odizolowali mnie ludzie zaś jakaś konsekwencja tak jest także wywiad to oczywiście nie jest samo w sobie innym końcu świata jeszcze, ale używanie go w praktyce no Bond powinno być stosowane naprawdę w ostateczności myślę, że takie podejście właśnie zapobiega sytuacjom zbliża do kompromisu natomiast zdziwienie moje budzi fakt i tutaj się nie zgodziła z premierem Tuskiem, że my tutaj mam tu jakoś pogłębić istotnie swoje bezpieczeństwo energetyczne i uważam, że zdecydowanie wątek energetyki w kontekście bezpieczeństwa właśnie jest niedoszacowany był bank przejmie obecnie kwestie połączeniem energetyki klimatu oczywiście są bardzo istotne, ale to jest też narracja dobrych czasów ja bym postawiła tezę, że potrzebna jest zdecydowanie głębsza refleksja nad priorytetami dzisiaj europejskimi i nie dostrzegam tego, żeby te procenty jakoś zmienionych okolicznościach zmieniały się wraz z 1 rzecz zasadniczą, bo oczywiście kwestie klimatu są istotne, ale inaczej się o tym, rozmawia w czasach dobrych sytych i spokojnych inaczej z czasem ogromnych niestabilności turbulencji taki mamy dzisiaj do czynienia jak powiedziała, że bezpieczeństwo energetyczne i Szwecja 8 Unii energetycznej to zresztą rzeczy, które postępu studiuje Polska nie tylko od męża po małym wypowiedzi premiera Tuska znacznie wcześniej nam premier Buzek wiele to zrobił wspólnie Żaka do normy mówimy o Unii energii to są rzeczy absolutnie priorytetowe myślę, że to źli należy wyrazić, że Unia tak jakby płynęła z kursem dawno temu obranym ATR dla kursu wymaga korekty, a być może rzeczywiście w tych minionych czasach te wysiłki, które mamy do zrobienia być może w słusznej sprawie kim jest klimat nie są nie są to nie powinny być teraz aż takim priorytetem cięższy z takim naciskiem rozpatrywane, ale nie to jest kolejny wątek natomiast jeszcze raz się powrócić do tego, który się wydaje głównej tutaj kolejne pytanie prośba o tę pierwszą wypowiedź pan Ignacy Morawski czy pan nie takiego ekonomicznego punktu widzenia ma przeświadczenie, że w związku z tym minister w związku z tym, iż Polski system energetyczny będzie miał te uprawnienia do emisji co 2 za darmo dłużej po 2019 roku to rzeczywiście nas ostatecznych konsumentów odsuwa od tej perspektywy droższych cen pewnie trochę SUV -a, chociaż są tak naprawdę ten pakiet z różnymi kanałami wpływa na polską gospodarkę o docenienie tego także, że mamy wysoki udział węgla, ale też mamy generalnie sektory energochłonne duży udział sektorów energochłonnych w eksporcie, czyli tym kanałem to może ograniczyć naszą konkurencyjność generalnie na pewno w jakim stopniu nasza gospodarka może ucierpieć na wprowadzeniu tego pakietu klimatycznego, ale teraz mam się, mówi że już nie jest staw jest jest kilka, ale po pierwsze, ja uważam, że weto nie było w ogóle w dobrym instrumentem, który my w tej sprawie moglibyśmy się posługiwać, dlatego że Europie naprawdę bardzo zależy na tym, żeby przepchnąć ten pakiet, ale czy to przez obrzędy czy opóźnienie teraz za parę miesięcy za parę miesięcy to za rok zobaczy, że przeciwko temu pakietowi nie protestował nawet kraje, które są w trudnej sytuacji gospodarczej w południe Europy przed południem w Hiszpanii Portugalii miał swoje zastrzeżenia dla nas coś, czego innego jest, ponieważ Unii Europejskiej bardzo na tym zależało co prawda bardzo mało prawdopodobne jest co my dalibyśmy rady Eco sami czy też jakieś koalicje do tej małej regionalnej, by blokować przez długi czas uzyskaliśmy pewne pewne rozwiązania, które łagodzą wpły w negatywny naszą gospodarkę między nimi właśnie po darmowe uprawnienia do emisji podoba mi się też brak wiążących ograniczeń w zakresie poprawy efektywności energetycznej i brak przyznawania poszczególnym krajom limitów na to inaczej celów w zakresie odnawialnych źródeł energii, ale raczej mi wierzyć, bo stanowiska, które zadała wielka Brytania, że już lepiej stosować jakiś 1 cel wyznacz sobie 1 cel konkretnej redukcja co obywatele, a 3 cele, które byśmy sobie narzucali jednocześnie są wiążące dla każdej zależą też za dużo, bo przypomnijmy, że pakiet do zakładu po pierwsze, redukcję emisji dwutlenku węgla po drugie, zwiększenia udziału, że tzw. odnawialnych źródeł energii po trzecie efektywności energetycznej przy czym my główny nacisk położony na tym, że po pierwszym najmniej brzmi jasno to efektywność energetyczna, ale do niej w efektywny sposób wrócimy po informacjach Radia TOK FM ekonomia kapitał gospodarka też druga część magazynu EKG Maciej Głogowski witam ponownie w naszym studio pani dr Małgorzata Bonikowska pan premier Janusz Steinhoff pan Jacek Morawski, zanim wrócimy do szczytu Unii Europejskiej poświęconego Annie c o 2 w skrócie mówiąc ta prośba o jakąś dobrą informację o winie zmora w gorzowie bardzo mam zatem dobrą informacją jest to, że spada w Polsce bezrobocie, a tej tezy dość istotnej formalnie nie zakwestionuje, że to jest dobra informacja jest informacja, której wagę naprawdę trudno podważyć tyle, ale znaczenie trudno podważyć sens doniósł wczoraj bezrobocie rejestrowane we wrześniu wyniosło 11 pół procent spadło z 117 Tax 1107 w sierpniu, a co istotne ono spada nawet po odjęciu tych wahań sezonowych bezrobocie zawsze się waha sezonowa nawet jak odejmiemy te efekty bezrobocie spada w tempie, więc 1 punktu procentowego miesięcznie lub trochę więcej i ten spadek obserwujemy już od wielu miesięcy, więc możemy przypuszczać, że pod koniec przyszłego roku bezrobocie może obniżyć nawet do niewiele powyżej 10 %, ale już w kolejnych latach to z pewnością nie Żewłak w proces spadku bezrobocia się rozpoczął to powinien trwać będzie wspierany przez 2 czynniki po pierwsze mamy wzrost popytu na prace te są o tyle ciekawe, że ostatnio gospodarka wpada w taki mały dołek, a firmy mimo to nie za nie przestały zatrudniać co sugeruje, że firmy traktują to auto spowolnienie widoczne od późnej wiosny jako coś przejściowego Odra jest też dobra druga sprawa poprawia się struktura wiekowa sporo jest spora suma mamy kryzys demograficzny to taki temat, który wszyscy znają, ale struktura wiekowa pod poprawia się, że chodzi o bezrobociu bez coraz mniej ludzi, którzy są w wieku od 2530 lat oni często po zakończeniu studiów trafia na bezrobociu na problem ze znalezieniem pracy zmniejsza się też będzie rósł liczba ludzi w wieku przedemerytalnym 5560 ani też mają często prom ze znalezieniem pracy stracą, a co więcej będzie ludzi w wieku 304055 lat tych w tych przedziałach, czyli grup wiekowych, w których stopa zatrudnienia w legalne zatrudnienie wyższe są ludzie bardziej produktywni tej dacie mamy bardziej korzystne zmiany podażowej popytowy na rynku pracy i toteż redukcja będzie wspierało płace, czyli generalnie dla pracowników nie mówię, że w gospodarce mamy jakąś jakiś wielki boom każdy, kto szuka pracy wie, że nie jest łatwo, ale łatwiej niż Bolek 2 lata temu i wydają się, że będzie coraz łatwiej w kolejnych latach, jeżeli oczywiście nie trafi na jakiś niespodziewany cios ze strony kryzysu rosyjskiego kryzysu na bliskim Wschodzie NATO należy, iż nie zanosi czy innych przypadków także kondycji gospodarki patrząc na zachodnim uczy się w plastronie powiedział sprzedaży detalicznej już króciutko 16 tylko wyniosła nawet nieco niższa dynamika i to jest powód do zmartwienia no to mamy to to spowolnienie mało, którym mówiłem, ale realna dynamika sprzedaży jest wyższa, bo mamy deflację, więc realnie tak wynika nic nie wygląda tak źle wydatnie zacznie odbijać w kolejnych miesiącach ponad 1 też nałożyć ceny K 2 i powracam do mi powracamy do szczytu szefów państ w rządów szczytu AOC 2 mówiąc skrótowo, ale nawet, jeżeli usłyszeliśmy, że kompromis jest i że Polska jeszcze przez wiele lat będzie miała będzie mogła przekazywać darmowe pozwolenia na emisję co 2 elektrowniom co rzeczywiście nas ma asekurować się przed tymi spadkami konkurencyjności czy podnoszeniem cen czy to oznacza, że żadnej roboty przy bramce to słowo nie mamy do wykonania niezdecydowania musimy edukować emisję nagrodę za zakładając, że w najbliższej przyszłości nie będzie miała miejsce substytucja nośników energii, bo jesteśmy tak powiem krajem, który oparł swoją lekcję energetykę na węglu kamiennym i węglu brunatnym to jedyną drogą racjonalną redukcję emisji jest modernizacja podsektora wytwarzania energii elektrycznej inwestycje rolne w dystrybucję wytwarzane trzeba wiedzieć o tym, iż podwyższenie sprawności bloków wytwórczych o 1 % redukuje emisję o 2 % nas, że w + 1 z aktywności jak ta jest miast 2 punkty emisji emisja to jest Wrony bardzo istotne my mamy część naszych bloków wytwórczych przestarzałych i niskie mi o niskiej sprawności o 14 od 8 do 10 nawet procent niższej od wysoko wydajnych nowych bloków pracujących na parametrach nadkrytycznych także tutaj nie pozostaje żadnej z wątpliwości konieczność modernizacji podsektora wytwarzania energii elektrycznej dla porównania 7 ,5 miliarda do 2030 roku na modernizację tak ważnej chwili budujemy nowe bloki węglowe o mocy około 5000 MW PKP prowadzą często Polskę postrzega się jako kraj niesamowicie zdominowanym przez węgiel i t d . i t d . Niemcy budują w tej chwili ma nowe moce na oparte na węglu na poziomie 9 , 51000 MW także na świecie buduje się w ogóle około 1000 elektrownie węglowe jest w różnych krajach w Indiach Chinach tak dalej tak dalej na nasz problem redukcję emisji ta jest problem nowych technologii mówi się od technologii wychwytywania magazynowania dwutlenku węgla o zgazowanie węgla i t d . tak dalej i te badania o autorytarnym charakterze również, że podstawowym powinny być zdecydowanie kontynuowane, a nie zrobili 2 rzeczy, bo jadąc do państwa do Radia słucham audycji, w której ktoś sugerował, że mamy zrezygnować z węgla jest co nie jest także zrezygnować zwęgla po potem pakiecie na ten węgiel MOS udział węgla w produkcji energii, który teraz sięga po proszę państwa, ale w ponad 80 % pewnie będzie musiał po prostu być zredukowane, ale nie do zera to będzie ponad połowa na pewno przez długie lata to pierwsze, czyli po te bloki w nowoczesne bloki energetyczne węglowe pewnie się inwestować robi się towarzysząca świecie po drugie, dostaniemy pieniądze na efektywność na inwestycje, ale taka wezwano większe fundusze będziemy się wygospodarować sami czujemy, że w przeciągu 1020 lat musimy inwestować w NRD w energetyce około 1 % PKB rocznie i to niech będzie oznaczało, że te ceny będą grasują po 1520 miliardów złotych rocznie mamy dostać łącznie 7 , 5 miliarda, czyli bardzo mało remis musimy wykombinować dodają, że ta energia jest w Polsce i pan i państwo jest w Polsce zadania czy nie ona będzie droższa przez to biorąc pod uwagę wymagania i modernizacji czy nie będzie wyższe koszty energii w Polsce tak wysoki jest wieża pod uwagę siłę nabywczą ludności trzeba mieć świadomość, że energia w Polsce jest droga natomiast w Europie cała energia będzie w tej chwili jest dwukrotnie droższa niż w stanach Zjednoczonych to są m. in. efekty znaczącego udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym przez odnawialne źródła energii wprowadzane są do aneksu energetycznego za pomocą narzędzi prawda o charakterze administracyjnym ta energia nie byłaby konkurencyjna w stosunku do energii konwencjonalnej czy teraz mamy oczywiście musimy modernizować swój miks energetyczny powinniśmy mieć jakąś część energii, chociaż inwestycyjnie są bardzo droga na własnych atomowej na tak 1 w megawaty mocy kosztuje około 54 i po 5  000  000 EUR dlatego chce wiedzieć to jest także w związku z tym, że jest ten kompromis rzeczywiście może nam będzie trochę łatwiej i będziemy mieli te darmowe emisje tam do po przekładaniu trochę dłużej czy to oznacza, że my na pewno nie spotkamy się z podwyżkami cen energii wmieście tak ciśnienie nie kalkuluje on uczciwości trzeba powiedzieć, iż jeśli cena pakietu nie jest jednak czynnik, który może wpłynąć na ceny energii ceny energii to składowa wielu różnych elementów, ale m. in. też sytuacji na na rynkach Moon ceny węgla i w IPO po kolei też sytuacji gospodarczej w Europie na świecie, więc myślę, że to był dobry zabieg taktyczny z punktu widzenia polskiego rządu, żeby tak postawić sprawę, bo do ludzi przemawia także walczymy o to, żeby energia łatania, żebyście państwo nie płacili więcej od nas z punktu generalnego to nie jest na pewno 1 element, który na tę cenę wpływa 1 rzecz jeszcze chciałbym dopowiedzieć Apropos węgla myślę, że to co tutaj jest pozytywny dla nas też w tym wszystkim się to zgadzam absolutnie, że nocą do sprawy należy również patrzeć z punktu widzenia szansy czy takiej konieczności modernizacji wróble modernizacji gospodarki modernizacji tego sektora mu ciemne oczywiście bardzo kosztowne, ale niezbędne w dłuższej w dłuższej perspektywie, ale z tym się wiążą ja absolutnie technologii pamiętajmy, że to też może być nasza bardzo ciekawa przewaga konkurencyjna w wychodzeniu z zagranicy to jest wątek, który się pojawia mamy w tym roku np. 60 lecie stosunków dyplomatycznych polsko indyjskich pan premier wspominał Indie właśnie sektor węglowy wydobyć się technologie wydobywcze to jest jedno z ofert, którą mamy na stole w kontekście Hindusów wczoraj było spotkanie z premierem Tanzanii, który przyjechał do Polski z krótką wizytą słów z Londynu specjalnie tak naprawdę się tu wybrał na 1 dzień, żeby poruszyć kwestię oczywiście inwestowania w tym kraju kim, ale węgiel w wydobycie to była 1 z ważniejszych rzeczy, którą tak naprawdę nam zaproponować Wrocław jest dozwolone Wałęsa na pytanie czym ceny energii będą rosły prawdopodobnie ponieważ, jeżeli mamy zredukować udział energii, która jest tania, czyli węgla koszty energii, które dostarczyli Zielonej energii odnawialnych źródeł energii w ocenie nie ma siły Lalek Barbie to nie zna nasze cele jest taki, żeby też zwiększyć efektywność energetyczna czy tej energii mniej konsumować rozmaite jest też cel Unii Europejskiej Unia nie ma tak łatwych sposobów wydobywania gazu łupkowego czy ropy z nowych źródeł jak stany Zjednoczone, więc próbuje innymi ścieżkami między nimi zwiększenia efektywności energetycznej im więcej tak wyższe ceny energii, ale jednocześnie wyższa efektywność w jej wykorzystaniu i to oczywiście uderzy w polską gospodarkę w jakim stopniu, ale nie będzie to moim zdaniem bardzo silne uderzenie, a i tak musielibyśmy przyjąć, bo nie było szans, żeby wy miksować się z tego pakietu K 2 i zupełnie, zmieniając temat magazynie EKG chciałem zapytać się czy państwu podoba się to, że Sejm przyjął już stałe o słynnym oskładkowaniu umów zleceń i jak to wpłynie nam na nas sytuacja na rynku pracy i relacji pracodawca -pracownik i i 3 podpisali się od państwa po takim apelem, który dzisiaj tutaj Artur Kiełbasiński zamieszcza w Gazecie wyborczej, żebyśmy nie wsparli z 1 patologii drugi teraz nie nadużywają umów o dzieło i że być może część tego bardzo bardzo przypilnować co z rynkiem pracy dla Zborowski no mi się to rozwiązanie podoba, aczkolwiek wolałbym widzieć ich pakiet rozwiązań dotyczących rynku pracy, który zmienia też zasady dotyczące już od umów o pracę generalnie zmierza do tego zmierza do tego, by ujednolicić zasady zatrudnienia w Polsce mamy dość duży udział osób zatrudnionych tzw. umowach śmieciowych, ale co konkretnie o zwiększenie składek na umowę o zlecenie od dla mnie to jest pewien duch oczywiste, że funkcjonujemy z w systemie powszechnych ubezpieczeń prawda zaznacza, że to ubezpieczenia muszą być po prostu przymusowe, bo jeżeli chcemy, żeby ten system był wypłacalny, jeżeli chcemy, żeby czym jest, jeżeli chce mieć wybór wypłacane system ubezpieczeń społecznych musimy mieć PESEL lub ubezpieczenia przymusowej może być także te są zbieraniną form zatrudnienia i płaci dużo niższe składki to po pierwsze po drugie trzydziestym pierwszego pierwszy powodem tego warto, bo co zrobić po drugie jest cała masa ludzi, którzy pracują są umowy o zlecenie i płacąc bardzo niskie składki mieliby w przyszłości bardzo ważne niskie emerytury i oni jest ich kalkulacja i kosztów korzyści nie wycenia kosztów korzyści my dla społeczeństwa z ŁKS w takiej sytuacji prawdziwa, ale prawdziwy problem, który szaleje dajemy się dotąd to oczywiście zwiększa koszty pracy po stronie pracownika czy będą niższe pensje netto mniejszy może bodźce do pracy, ale drugim tematem jest oczywiście, by o tym trzeba było ujednolicić możemy dyskutować teraz, jakie są lekarzem kosztów pracy problem z należytą troską wiozą trochę inne zdanie uważam, że niestety, ale to może doprowadzić do odwrotu od w ogóle legalnych umów może się powiększyć szarą strefą w ogóle uważam, że obciąży nas dzisiaj pracodawców są naprawdę ciągle jeszcze bardzo wysokiej też tzw. umowy śmieciowe to uważam też niefortunną nazwą, bo tak naprawdę wielu pracodawców kieruje się rozsądkiem, a nie umiem po prostu niemożliwe w sytuacji zawierania umów o pracę z wykonawcami hipotetycznie chcieliby być może takie zawierać, ale po prostu ich na to nie stać, bo uczymy się trzecia część informacji PAP Andrzej ekonomia kapitał gospodarka to jest trzecia część magazynu EKG 44 minuty po godzinie dziewiątej Maciej Głogowski witamy ponownie w naszym studiu pani Małgorzata Bonikowska Janusz Steinhoff pan Ignacy Morawski czy państwa dziwi w Jamal zdziwienie, że nie mogę proszę bardzo wiem, że dziwi, że duża liczba ludzi którzy, w czym może być polityków lub osób z kręgów doradztwa politycznego, który mocno napierają na to, żebyśmy szybko przystąpił do strefy euro w piach w przystąpieniu strefy euro przeciwny jestem wiele lat temu byłem do tego projektu nastawione entuzjastycznie teraz bardziej sceptycznie myślę, że w długim okresie pewnie do tej strefy może przystąpić natomiast teraz po pierwsze, strefa jest głębokim kryzysie po drugie, jesteśmy kompletnie nieprzygotowani i moim zdaniem wejście do strefy euro z w tej dekadzie jest po prostu nierealne, ale PiS stawiać cele realne dzisiaj zdaje się w Wiedniu z programów doradcą prezydenta powiedział, że powinniśmy iść do strefy euro 2 tysiące siedemnastym roku szansa, że to się wydarzy jest moja bliska 1 klasa 1 %, a jest bardzo niska, więc nie ma sobie zostawiać celów nierealnych lepiej patrzeć na ten temat było okresowo najpier w były jako cel pierwszorzędny postawić się przeprowadzenie pewnych reform, które inni sprawią, że będzie lepiej przygotowani decyduje się do tej strefy m. in. powinniśmy znacząco obniżyć dług publiczny poniesie pokazał kryzys jest długa najprostsza z łyżeczką na świecie można zrobić znam, ale co obniży go zajmie to zajmie wiele lat zajmie wiele lat jego ofiarą kryzysu szczególnie 2 kraje Hiszpania Irlandia, które wchodziły w kryzys niskim długiem publicznym w przypadku kryzysu dług może skoczyć bardzo szybko prozę, więc powinniśmy mieć dużą poduszkę bezpieczeństwa chodzi do strefy dużo niższym długiem publicznym co od czego nie osiągniemy w w tej dekadzie, więc temat moim zdaniem to, ale tym razem temat strefy euro to jest temat przyszłej dekady zabrakło tylko 1 elementu bo, żeby jakieś procesy były realizowane to musimy zapoczątkować, żeby wiedzieć po co realizujemy, więc pytanie 3, jeżeli nie będziemy sobie jednak wyznaczać jakiegoś celu, jakim jest dokładną datą na tonie będzie na własną analizę obniżenie długu publicznego i tak będzie korzystna dla polskiej gospodarki na znaczne syna Piotra cele, które powinniśmy, które możemy zrealizować je razem ten rząd zmierza do obniżenia długu publicznego i ten dług zacznie spadać zaczyna spadać w końcu każdy z tragedii lekarza wydają się, że tematowi najdłuższego dużo bardziej istotne teraz niż było parę lat temu pani Terlikowska nie dziwi trochę na funkcjonowanie naszej sfery naszej debaty publicznej naszej sfery takiego publicznego przechodzenia od ofert ofert mówi to w kontekście komentowany szeroko wypowiedzi ministra Sikorskiego, którą jak rozumiem dziś premier uważa za zamkniętą, ale pewnie zamknięta tak do końca nie będzie tak łatwo natomiast mnie niepokoi fakt, że znacznie większą wagę przywiązuje do wypowiedzi być może rzeczywiście niefortunnej akurat w tym kontekście ich miejscu czasie, ale nie przywiązuje się wali tak naprawdę do treści tak bardzo i wydają się to jest bardzo niepokojące, że w sytuacji 1 wschodniej granicy Unii Europejskiej mamy wojnę i innym w zasadzie tak od paru lat celnym wiadomo było, że Putin nie jest politykiem nazwijmy to europejskim to było też komentowano wcześniej sygnały podały eksperci z ośrodka studiów wschodnich o tym, mówili też w obronie przebiegało do do debaty publicznej im myślę, że jest zdecydowanie niedoszacowanie poważnych tematów w debacie publicznej znane już jest takim tematem w Polsce ten myślę, że to jest również właśnie debata, której brak to znaczy tak naprawdę jest przykrywane to wątkami politycznymi bądź wykorzystywane dla gry politycznej bądź jakimiś takimi Anną Nemś i jednostkowym mi czy wręcz siłę, a feralnym tak jak tutaj w przypadku wypowiedzi pana ministra na natomiast merytoryczna i pogłębionej debaty brak ja nie mogę do kontaktu z komendy, ale również zainteresowania odbiorców nas wszystkich tak co nas ciekawi tak naprawdę nas powinno się chwalić co zrobić w sytuacji, kiedy nie można go na zagrożenia na południu Europy na Wschodzie Europy nie tylko i wyłącznie patrzenie przez pryzmat tego czy z konsekwencji taki czy nikt inny polityk powinien zostać zwolniony to jest w ogóle do zaburzeń mowy to dla nich nie tylko jemu w nią PZŁ w świat widziany konno premier w Rzymie bierze się w tamtym wydarzeniom w pierś sam to kontestowanie racjonalności ekonomicznej budowy gazoportu, który dziś czytam w mediach pojawiły tak przeczytałem taką wypowiedź i jest przecież gaz rosyjski jest dużo tańszy niż ten gaz, który gubi się w Katarze rzędów pojemność przepustowości gazoportu w Europie wykorzystane tylko 25 % i że właściwie należałoby się zastanowić czy nie powrócić etapem do koncepcji monopol czy dominującej pozycji Gazpromu takie no ja osobiście uważam, że papież przecież kompletnie błędne myślenie osiągnięciem polskiej ostatnich lat jest stworzenie technicznych możliwości dywersyfikacji źródeł zaopatrywania w gestii będziemy już w przyszłym roku mieli sytuację, w której teoretycznie możemy sprowadzić całą potrzebną ilość gazu z innych kierunków niż rosyjskiej mamy połączenia na granicy polsko-niemieckiej rozbudowane gazociągu ma realia mamy Ewę z wirtualnej fizycy na gaz w ciągu jamajskie także powinniśmy cały zaś być orędownikiem budowy konkurencyjnego rynku gazu w Europie i rezerwami zdziwiła, bo sądziłem, że tę dyskusję mamy już za sobą kiesy przypomina, gdy rząd Jerzego Buzka w działał na rzecz tych kontraktów norweskich duńskich jak wtedy pojawiały się głosy, które też kontestował prawda potrzebę to 1 ze zdziwienia nie słyszałem o potrzebie gazoportu czy podawania w wątpliwość natomiast króciutko komentowaliśmy w tym tygodniu pojawiła się informacja, że on już zostanie dodatkowo rozbudowanymi Morzeszczyn nie został uruchomiony już jest podpisany list intencyjny od Felliniego był tak zaprojektowane, że dalsze działania na zwiększenie, która powinna wynikać sprawdzonego już zdążyła już przyjął ten pierwszy Kamil Rodziewicz natomiast po remisie z powiązania z RPO może świadczyć usługi dla innych mediów również Kamena oczywiście znać oczywiście natomiast ich wykorzystać go się jak najbardziej teraz druga ze sławnej dzieliła jako byłego pracownika administracji ze stażem ponad 8 lat to fakt, że pani premier zapowiedziała, że będzie dokonywać przeglądu wiceministrów i odbyła już pierwszą wizytę w Ministerstwie Finansów w tej materii no i muszę powiedzieć, że dla mnie to jest dość dziwna sytuacja, dlatego że za ministerstwo odpowiada minister premiery ma wpły w na co kto jest ministrem, kto organizuje prace ministerstwa i formalnie powołuje tych wiceministrów formalnie powołuje wiceministrów, ale na wniosek ministra w sejmie nie może powołać wiceminister bez związkom miejsce tańsze wina pan sobie wjazd do odwołania wiceministra była z ominięciem minister finansów przy Pawlaka Borowskiego i kawalerce dzień mają charakter było kilka takich przypadków, o ile pamiętam 2 jaja Faberge upadek zakończył się dymisją oczywiście natychmiast pada się do dymisji i słusznie pani Sobolewskiej z funkcji ministra finansów Hanny aż ponad jego głową odwołany jego poprzednika nas potem był przypadek odwołania też przez pana premiera Pawlaka wiceminister przemysłu i Sando na te dane za próbę konsolidacji kopalni Bełchatów elektrownię Bełchatów racjonalne byłoby nawet nie skończyła się tą dymisją minister przemysłu radzimy historię dawną aleję, którą pani premier broniła akurat uważam, że uważasz, że względu może być taki sygnał, który być może psią właśnie te rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, kto powiedział, że zawsze tak ma tu funkcjonować to Polska resortowa i tak hierarchiczną niszę dodaje, że powinnam trochę być modyfikowane to takie zarządzanie dzisiaj dzisiaj bardzo popularne i dobrze działający w administracji publicznej są zespoły międzyresortowe pojawią się zespoły zadaniowe, że właśnie pani pomysły sygnał, że chciała głębiej wejść wniknąć w funkcjonowaniu tych resortów myślę też bardzo obliczono też pod opinią publiczną wasz sygnał taki tu jednak chce rządzić się temu przyjrzeć z tego punktu widzenia wydaje mi się, że stok o rozegranie meczu świątecznie Katarzynę Żak słyszał pan, że przez 3 tygodnie będzie sprawdzanie pokoleń każdego z nas jest związane z panią, że są sygnałem jest poza regionem podlaskim agresywne tak nam niestety jak śnieg nie nie żal pani premier no ale to jest właśnie też w miarę jak Blues w sprawności premiera on to nie tylko jest to rynek, czego nie widać, ale również to, jaką komunikuje jak pamiętamy wydarzenia związane z polityki wschodniej nie to nie jest bagatelizują błędy były jednak szef rządu czy prezydent pokazuje ludziom, że troszczy się odroczenia sprawy chodzi, ale ona jest mechanicznie na te sprawy ma mały wpływ, zwłaszcza że ZUS państwo przez 7 lat żyliśmy w takim oczekiwaniu na jesienną albo wiosenną rekonstrukcja gabinetu premiera Tuska były takie oczekiwania i 3 i losowanie którymi śrubami FOT oraz ponumerować zafundują mamy, więc na rozwój innych niż zapowiadano od śmierci wyraża pogląd, że gminy należy, iż ten organ lub wynajmiemy na bieżąco może oceniać swoich ministrów pod kontem w ich wykonywania dziękować za nadużycia za niektóre określa rada ministrów na razie dla mnie osobiście jest to przykład no psucia państwa za tonę co dzieje się, w których nie stać odpowiada minister mało tego wynika to z przepisów prawa to jasno określonych kompetencji tak dalej, jeżeli tworzy się zespoły międzyresortowe, ale nie mają żadnych uprawnień na limuzyna nie może pani premier odmówić nie jest sama o rezygnacji z normami notarialne zastałem międzyresortowe do wypracowania stanowiska, które potem się przekładane muzyka nad mieniem chodzi o to, że rzeczywiście już, oddalając się także z drugiej strony to trochę wpisując się w to, o czym wie pani pani dr Bonikowska nie możemy pani premier odmówić prawa, że ma im może chcieć lub nie chce, żeby ktoś w jej rządzie brał udział nie tylko w radzie ministrów jest rzeczywiście, ale nasz pamiętajmy, że Polacy są bardzo przyzwyczajeni do wizji premiera, który naprawdę jest wszechobecny wszystko może ilość listów pisanych przez bardzo różne osoby do kancelarii premiera jest niewiarygodnie wysoka na każdy temat od tego jaki zrywu urządzone mieszkania skończywszy włoską żeśmy nie pieniądze i płomienne ścieki zdziwienie czy już nie pomoście prawo do graliśmy do końca nie mamy też się skończyła pani dr Małgorzata Bonikowska prezes centrum stosunków międzynarodowych, a także ośrodek analityczny Fish tank dziękuję bardzo bardzo chory Janusz Steinhoff w radach krajowej Izby gospodarczej regionalnej Izby gospodarczej w Katowicach bardzo dziękuję panie, więc Morawski główny ekonomista bis banku dziękuję bardzo to było magazyny te informacje w radiu TOK FM będą w dziesiątej po informacjach Cezary łasiczka program Owczarek miał także dziś bardzo dziękuję Maciej Głogowski Deus Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA