REKLAMA

dr Wiesław Rozłucki, Piotr Czarnecki oraz Jarosław Bełdowski

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2014-10-28 09:00
Czas trwania:
43:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry jest dziewiąta 5 w naszym studio od prawej pan Piotr Czarnecki prezes Raiffeisen Polbank dzień dobry dzień dobry pan Wiesław Rozłucki prezes rady giełdy papierów wartościowych w Warszawie dzień dobry tam i pan nie za Borowski partner kancelarii Sójka Maciak i Kaczyński i szkoła główna handlowa i szkoła główna handlowa dzień dobry Noto zaczynamy w kary finansowe to za mało tak mówił w radiu TOK Rozwiń » FM prezes urzędu ochrony konkurencji konsumentów sole i jak powiedział chcę, żeby rynek polisolokat w cudzysłów polisolokat ARM miałby dodatkowo wyregulowane do regulowane zresztą w minionym tygodniu, kiedy urząd ochrony konkurencji konsumentów przedstawiał na cały zestaw Car ne dla instytucji finansowych, które stosowały czy sprawa polisolokat zapowiadał, że nie będzie chciał ten rynek do regulować i oto one, jakie są propozycje tych regulacji w Hucie im z tego temat dyskusji, bo wydaje mi się jest to niezwykle interesująca temat polisolokat jest już na tyle znane, że myślę specjalnie nawet nie mamy mniej obowiązków przypominać jak to było, chociaż od tego przypomnienia czym są te polisolokaty nie będziemy się oczywiście uchylać się, a więc na wstępie prezes UOKiK Adam Jasser podstawową rzeczą, którą proponujemy to jest to, żeby obowiązki informacyjne dotyczące tych produktów ubezpieczeniowych z Funduszem kapitałowym potocznie nazywanych polisolokatami, żeby podmiot oferujący je klientom musiał bardzo rzetelnie i wyczerpująco informować o konstrukcji ryzyku w kosztach tych produktów druga kwestia, którą postulujemy moim zdaniem jest jeszcze ważniejsza, a mianowicie nam przede wszystkim chodzi o to, żeby uniemożliwić zbyt wysokie opłaty likwidacyjne nakładanie pewnych pewnych limitów na opłaty no to standardowa standardowa forma regulacji w takich sytuacjach tak mówił były prezes urzędu ochrony konkurencji konsumentów Adam Jasser wczoraj w raporcie gospodarczym w rowie to w radiu TOK FM dodatkową mówił, że 1 z postulatów tych zmian wprawie będzie także 60 dni na odstąpienie od umowy co więcej tam pojawia się taka sprawa, aby ewentualne odstąpienie ZOZ zastosować także wobec tych klientów, którzy już mają te polisolokaty, ale być może nie byli świadomi do końca co to za produkt jest, gdy inni podpisywali tego typu umowa nowo zaczynam się w, a prezes Czarnecki prezes Raiffeisen Polbank w Polbank jest na tej liście UOKIK -u, ale córki podkreślał co jest warte odnotowania kara dla potencjalna kara dla banku jest za tą co sprzedawał Polak takie skrzywienie jeszcze raz no i białym domu no tak ale, ale musi ewentualnie w tle jest jeszcze kwestia roku nie nieprawomocnego jest tam jeszcze sporo sporo wad w tym samym postępowaniu, ale no nie ma tutaj 2 zdaniach ktoś coś kupuje to kupuj z dobrodziejstwem inwentarza hak jak mówili Towarzystwo z loży Danuta Finowie Staszkowi polisolokaty to ssanie dobrodziejstwem nie ma 2 zdań, że Unia Oświęcim klienci muszą klienci muszą wiedzieć co kupują kit klienci muszą wiedzieć co inwestują pieniądze, jakie są ryzyka w jakie są opłaty, jakie są bariery wejścia i wyjścia i tkwi obowiązek na pewno na banku na firmy ubezpieczeniowe jakichkolwiek instytucji, która pośredniczy w sprzedaży takich produktów bardzo jasnego informowania klienta co chodzić czy pan panie prezesie uważa, że w związku z tym wszystkim co pan powiedział, a potrzebujemy dodatkowych regulacji n p . w obszarze polisolokat potrzebujemy transparentności i regulator powinien powinien pilnować czy to transparentności jasność i równość stron jest zachowana nie wiem czy potrzebujemy regularne stron między bank, a klient 2 i równość stron w sensie zużyła dowodem, że nic nie będzie ona równa się, ale chwileczkę co rozumiemy przez równość stron to to nie jest równość finansowa to jest równość w prawach i równość w dostępie do informacji, jeżeli któraś ze stron, a zwykle od Roosevelta to siedzi w ten, który jest silniejszy od narzucono pewne warunki albo nie do informował no to powiedzmy otwarcie ta równość jest on jest zachowana i wtedy wtedy natychmiast rodzą się problemy, dlatego że klient może mieć uzasadnioną rację, że nie został poinformowany nie wiedział co inwestuje mało tego nie znało ryzyk i w momencie, w którym dowiedział się, bo zmienił zdanie dopiero wtedy dowiaduje się w warunkach brzegowych, które mogą być skrajnie niekorzystna i to myślę, że to jest to jest dzisiejsza sytuacja, w której często te produkty sądy z proporcjonalnym, jeżeli chodzi o ryzyko między stronami pan prezes Rozłucki ja mam podobne zdanie i to jest ciekawa kwestia, że akurat w tym obszarze nie ma takiej, gdzie jest wielu kontrowersji to znaczy środowisko bankowe ubezpieczeniowe finansowe ogólny zostaje tutaj, gdzie kładzie się rytualnym w obronie tych produktów w latach 2 przegrane sprawy tak, ale to nawet ja już tę dyskusję śledzę od co najmniej 2 lat i uważam że, że tutaj nie ma wielu różnych zdań natomiast, słuchając tego pana prezesa Jasera z 1 jedno nad 1 się zastanowiła mianowicie powiedział leczyła rzetelnej wyczerpująco informować i tu jest pewien problem jak zdefiniować sepsy nie percepcji, bo im będziemy bardziej wyczerpująco informować o tym, mniej będzie to przejrzyste przykład typowy prospekty emisyjne spółek pierwsza prospekty emisyjne miały kilkadziesiąt stron i jeszcze je ludzie czytali dzisiaj mają kilkaset stron i właściwie służą tylko jako materiał dowodowy w ewentualnie w sądzie nikt tego nie czyta opóźnić nielicznych ludzi i i władze nie tylko w Polsce, ale w Europie jeśli chodzi o prospekty zastanawiają się jak z jak dojść do tego, żeby ludzie przynajmniej część czytali jak Cejrowski najwyraźniej są tzw. skróty to co się nazywa Executive same dziury w innych dokumentach, a w produktach ubezpieczeniowych jest tzw. karta produktu, która jeszcze się dobrze u nas nie przyjęła i na tej karcie produktu dosyć krótkiej powinny być wszystkie istotne istotne parametry czy nie wchodzić w szczegóły jakieś tam, które tylko zamula mają mają też karta produktu krótka karta produktu, którą każdy powinien przeczytać powinna adresować wszelkie ryzyka i moim zdaniem to jest ta droga słuszna, czyli można powiedzieć, że dana informacja krótka zwięzła mam pewne zastrzeżenia zrozumiała wjazd do słowa wyczerpująca, bo wyczerpują one mnie nic nie przeszkadza panu ewentualne do uregulowania prawne, jeżeli będzie w tym duchu prawda, jeżeli będziemy dążyć do takiego celu, żeby to było praktycznie konsumowane przez klienta to tak to tutaj nie mam zastrzeżeń co do do regulowania pan prezes Bolewski nic dodać nic ująć z tego co zostało powiedziane natomiast chciałbym podkreślić, że w to nie jest problem wyłącznie Polski, dlatego że tak tego rodzaju produkty sprzedawane są w innych krajach imperializmu zjawili, ale nie mniej, ale ciekawe spojrzenie na to jak dyskusja wygląda w innych krajach na temat sprzedaży tych produktów i dobrym ciekawym przykładem jest Austria, a w, którym też tego rodzaju produkty się pojawiły i dyskusja na temat tego w jaki sposób nie powinny być sprzedawane pan prezes Rozłucki podkreślił bądź nie chciałbym, żeby słuchacze mieli wrażenie, że to wyłącznie banki są do bicia tak, dlatego że tych graczy może nie zdołali rynek finansowy, jeżeli osoby instytucje mamy również pośredników finansowych, którzy sprzedawali te produkty i też na nich zostały nałożone kary tak w Austrii dyskusja rozpoczęła się na temat tego w jaki sposób ten, który sprzedaje ten produkt powinien być wynagradzany dlatego, że jeżeli wynagrodzenie jest wyłącznie wynagrodzenie jednorazowe za zdobycie tego klienta to wówczas pojawia się także w naukach ekonomicznych podrósł pokusa nadużycia to znaczy wówczas ten, który sprzedaje Koniarz wie o tym, że jest to dosyć podziału zyska inny produkt tak ciekawy nowy produkt ze sportem, a może mniejszą pokusę nadużycia, żeby zrobić wszystko, żeby ten produkt sprzedać i w Austrii zaproponowano jej nie pamięta dokładnie czy już jest to uregulowane czy też to jest pewna zgoda rynku na to, żeby w ten sposób to wynagradzać to wynagrodzenie jest rozłożone na lata to znaczy pan nie płaci się od razu zdobytego klienta, ale ta opłata jest rozłożona na lata kilka w utrzymaniu tego produktu pan redaktor nie puścił fragmentu, a ja nie kojarzą specjalnie fragmentu jest, więc również tak celowego, który mnie zaniepokoił, bo ja chciałem uczynić z tego taką wisienkę na torcie tych zmian prawnych, które UOKiK wspólnie chodzenie z Ministerstwa Finansów proponuje wydawał się, że temat tych polisolokat będzie mało kontrowersyjny i jakoś się intuicja mi nie zawiodła, ale posłuchajcie mnie państwo panowie tego UOKiK proponuje wprowadzenie regulacji zobowiązujących organ nadzoru nad rynkiem finansowym do prowadzenia monitoringu i analizy produktów oferowanych konsumentom przez instytucje finansowe oraz umożliwiający organowi nadzoru żądanie od przedsiębiorcy wszelkich informacji dotyczących konstrukcji produktu jego przeznaczenia sposobu dystrybucji w takich przypadkach, gdzie produkt jest nadmiernie skomplikowany oferowane w sposób niedostosowany do kategorii poszczególnych klientów lub mniejsze zbyt duże ryzyko utraty powierzonych środków organ nadzoru powinien mieć kompetencje, by nakazać przedsiębiorcy wstrzymanie oferowania go na określony lub bezterminowo czas jak również ograniczenia sprzedaży produktu określonym podmiotom grupą konsumentów starają się czy to nie jest zbyt duża ingerencja w rynek nie stawiam tezy tylko zastanawia się to znaczy teraz to nas się skupić na przejrzenie oferty każdego produktu, jaki chce sprzedać swojemu klientowi nie tylko banki, ale w ogóle instytucje finansowe czy ktoś może sprawdzić łąki tutaj w swoim piśmie powołuje się, że takie rozwiązanie funkcjonuje obecnie w wielkiej Brytanii pan prezes Czarnecki nie wiem szczerze co co powiedzieć żeby, żeby z 1 strony nie zabrzmiało to obrazoburcze co, a z drugiej, żebyśmy też nie fruwali w kosmosie tylko Stali twardo na ziemi nie jest moim zdaniem dobrą praktyką zawężanie rynku i regulowanie go w sposób nadmierny to wcale nie spowoduje bezpieczeństwo to spowoduje tylko tylko 1 na pewno konsekwencje, że rozrośnie się cała procedura rozrośnie się w marcu rozrośnie się biurokracja nie wiem czy to uchroni ochroni rynek wątpię, ale może później już nie trzeba będzie do regulować rynku polisolokat tylko z wyprzedzeniem unikniemy podobnych 100, ale w ogóle nie zastanawialiśmy się, dlaczego ten rynek się pojawił a dlaczego Hall, a dlaczego, bo mamy rynek niskich stóp, który dla nas jest nowym fenomenem nikt tego nie mieliśmy w historii to są najniższe stopy w historii inflacja, która już nie jest na polisolokatach mówiła w swojej kategorii, a kilku lat na alergię na ostatnich znane są na nas, ale one zaczęły się pojawiać wtedy, kiedy po pierwsze, starano się znaleźć antidotum na spadającą dochodowość z po powiedzmy najmniej skomplikowanych produktów finansowych, jakimi są depozyty i lokaty i staram się znaleźć jeszcze dodatkową dodatkową odpowiedź na fiskalizm, czyli jak ominąć podatek Belki to teraz będą informacje po informacjach wracamy do tej dyskusji o ekonomia kapitał gospodarka jest magazyn EKG część druga Maciej Głogowski tam ponownie w naszym studiu pannę Wiesław Rozłucki pan Piotr Czarnecki pan Jarosław Borowski, a moje pytanie do panów to jakąś dobrą informację jedno czy jest czy nie ma tak nie ma na to z przykrością stwierdzam, że jest cel trudno przechodzimy dalej nic dobrego nie wydarzyło w Polsce Europie świecie w gospodarce, a wybory na Ukrainie były one dobrą wiadomością zwrotną, że się odbyły po drugie, ten obóz w europejskim na wyraźną przewagę myślę, że to w 2 zarządza za dobrą informację tak się wydaje, że to w dłuższym terminie jest dobra informacja K2 zaczęliśmy to przypomnienie dla państwa, a niektórzy być może nie słuchali nas są w poprzedniej części zaczęliśmy naszą dzisiejszą rozmowę od polisolokat i propozycji do regulowania rynku mnie, o której którą obiecywał UOKiK, ale której ucichnie przeor przeprowadzi musi przeprowadzić ewentualnie rząd chce to do regulowania ma na celu potencjalną ochronę konsumenta klienta i pytanie, które państwo i panom zadałem dotyczyło mnie także i propozycji urzędu ochrony konkurencji konsumentów we dotyczących w ogóle poruszania się po rynku finansowym UOKiK proponuje wprowadzenie regulacji zobowiązującej organ nadzoru nad rynkiem finansowym do prowadzenia monitoringu i analizy produktów oferowanych konsumentom przez instytucje finansowe oraz umożliwiający organowi nadzoru żądanie przedsiębiorcy wszelkich informacji dotyczących konstrukcji produktu tutaj część omijam organ nadzoru powinien mieć kompetencje, by nakazać przedsiębiorcy wstrzymanie oferowania produktu na określony czas lub bezterminowo czy tylko możliwość może powinien mieć możliwość ich ocena czy nie obowiązek, bo tego bym się obawia, że każdy nowy produkt ma być zarejestrowany zaaprobowany zaakceptowany przez komisję nadzoru finansowego są zwykle zajmuje od 6 do 9 miesięcy, a to tak rozumianych prac nie ja tego tak nie rozumiem, gdyby tak miałoby, że każdy produkt musi mieć pieczątkę oficjalną to byłbym przeciwko temu natomiast to, że rozwiąże czeka nas monitoruje się dzieje mamy kryzys wiary w jak może nie podoba mówi, a tak to jest tak to ona do NATO uważam powinny mieć taką możliwość ekshumacji produktów za pan taką liczba ile banków produktów finansowych różnego rodzaju znam, dlatego że ostatnio robiliśmy integrację systemową Zielona gęś i to jest pełny inwentarz doszliśmy do 145, jeżeli mówimy o obrotach detalicznych zosta w korporacyjne 145 produktów, ale przy połączeniu umiem ich blisko 50911 inwencję duża jak musiał chciał znajdą się zwrócić uwagę zasługiwał czas cały czas mówimy o o tych regulacjach proszę zwrócić uwagę, że ostatnio Sąd Najwyższy wskazuje dosyć niepoprawną praktykę UOKIK -u w zakresie rozszerzania skutków tych klauzul wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych, czyli to co prawnicy mówią klauzul abuzywnych, dlaczego dlatego, że po pierwsze to te działania pozbawiają przedsiębiorców prawa do obrony, a po drugie, są sprzeczne z konstytucją Sąd Najwyższy wyraźnie mówił, że kreuje chronią po prostu nowe nieprzewidziane w konstytucji źródło źródło prawa jeszcze jedno bardzo ważne rzeczy lub zmian, a zaraz zaraz powiem, dlatego że UOKiK z uporem traktuje naszego konsumenta i Jakub nieostrożnego nie wyedukowane go co jest z kolei sprzeczne z z modelem konsumenta przyjętą w unii Europejskiej, który mówi, że konsument założenia powinien być dobrze poinformowany uważny ostrożny i osłon też nie wyklucza, dlatego że UOKiK, a ja miałem żal było kilku jak nie traktowało strażnik klienta nie strzegą go przed Amber Gold, ale nie widzę powodu, dla którego miałby nie rozliczać instytucji finansowych z polisolokat, bo przyzna pan, że to był, ale teraz od patosu to to absolutnie nie do tego zmierzam mówię tylko, że działanie UOKIK-u sprawiają wrażenie, jakby za każdym razem traktowany konsument był jako po prostu konsument niedorozwinięty, który nie potrafi przeczytać w podstawowej uwaga podstawowej postojowego paragrafu w umowie, którą sam podpisuje co jest przecież, że na polisolokatach nie mówię mówi w ogóle fanklubu powiedzieliśmy dużo starzej niższy niż o tym, mówić głośno o tym, produkcie mówimy w ogóle o sposobie traktowania Polaków poprzez poprzez urząd nadzoru w końcu to jak ja mam wrażenie, że Polacy są w odwrotnej stronie znajdzie się chory mamy za mało dostajemy od tych urzędów nadzoru ochrony kopalń z kolei mówią nas traktują jak w orzecznictwie orzecznictwo rzecznika zrozumieć znaczy, że uwaga, że podejmują działania w odpowiednim momencie, a Amber Gold był akurat tego bardzo dobry przykład to prezes Rozłucki Exbud sprzeda Amber Gold całkowita zgoda bezczynność UOKIK-u była moim zdaniem karygodna nad Iną zajmuje uwagę w tamtym czasie inny z wyjątkiem KNF uporać się, tak więc więc natomiast tutaj nigdy regulacja nie będzie całościowa, ponieważ produkty się sprzedaje najczęściej w relacji osobistej między sprzedawcą, czyli pracownikiem instytucji finansowej czy pośredniczącej klientem boli co te osoby, o czym między sobą rozmawiają to już jest kwestia słowo przeciwko słowu potem czy mówiąc inaczej jest coś napisane klientów podpisuje, ale co mówi sprzedawca to potem są zwykle różnice zdań i jej i na tym polega główny problem czy można powiedzieć o wsparcie na karcie wszystko będzie fajnie napisane, ale potem klient powie na to sprzedawca mnie jednak namówił i taki był przekonujący da się na to nabrać nie przeczytałem i tyle, ale Sobolewskim kończymy ten wątek to do regulować czy nie regulować te oferty instytucji finansowych i ja uważam, że nawet w tym kształcie, w którym pan redaktor zacytował słowa pana prezesa Jasera, czyli kwestia MO modeli zdołają dotrzeć do tak tak w tej wypowiedzi dalej pojawia się słowo certyfikowanie produktów, bo ten cały wywiad z kieruję, jakby komisja nadzoru finansowego mogła certyfikować produkty, ale im pytania czy się co będzie do końca w regulacji ja również jestem sceptyczny co do dwuletniego procesu monitorowania, dlatego że biorąc pod uwagę tak jak pan prezes Czarnecki poniosło 45 produktów tego może tylko 1 bank mówimy 1 banku takim, a pamiętajmy, że rynek finansowy to nie tylko banki i inne instytucje weźmy pod uwagę ile osób musi być zatrudniony w komisji nadzoru finansowego, żeby wypełnić tylko ten obowiązek dotyczący monitorowania pytanie czy czy to jest w ogóle potrzebne, dlatego że być może tego rodzaju działania jak działanie UOKIK -u w nakładaniu kar mogą być o wiele bardziej skuteczne jeśli chodzi o kształtowanie rynku tak aniżeli monitorowanie i tworzenie grup urzędniczych to wyłącznie będzie zajmowała się tymi produktami z Czarneckim myślę, że jedno słowo ma na podsumowanie najważniejsze jest reagowanie na praktykę nie tylko monitorowanie od samego początku reagowanie na praktyka praktyka pokazywała, że z akcjami było bardzo słabo było bardzo dużo postępowań w w sprawie klauzul abuzywnych ex post, a praktyka była sobie teraz myślę i to też trzeba oddać sprawiedliwość, że UOKiK coraz bardziej pokazuje, że reaguje na praktykę działań przedsiębiorców to nie tylko koncentruje się na zapisach umownych chyli się od złości i tutaj myślę, że tak należy rozumieć słowo monitorowanie tłumaczy monitorowanie tego co jest na rynku, a nie to co ma wejść na rynek, bo byłoby użyte inne słowo monitorowanie tego co już jest na Sojusz jest na rynku widziała hasztag, który daje możliwość ani obowiązek monitorowania każdego produktu na giełdzie, o ile się nie mylę jest notowanych około 2000 produktów, więc więc, jakby trzeba uważać z tym dopuszczalnym tak, ale też pamiętajmy o tym, że mamy 2 instytucje, które czasem ich zakresu nakładają się tak jak chociażby wspominaliśmy o Amber Gold Star, czyli mówimy tutaj UOKIK -u i komisji nadzoru finansowego i ja uważam, że nakładanie obowiązku na komisję nadzoru finansowego, żeby monitorować cały rynek produktów jest nadmierne działanie UOKIK -u w przypadku tak jak pan prezes Czarnecki wspomniał reagowania na konkretną praktykę wydaje się być wystarczające i myślę, że to w pewnym stopniu kształtuje określone sposoby zachowania sposób zachowania akcji w i ich w jaki sposób sprzedawane są produkty nasz dokończymy ten wątek to co cytowaliśmy i co było też podstawą wspomnianego tutaj wywiadu zadamy miastem wczoraj w radiu TOK FM to było pismo, jakie urząd ze swoimi sugestiami wysłał do komitetu rady ministrów, ale to nie urząd decyduje tylko rada ministrów nie jest tamta decyzja zostanie ewentualnie poddać K2 jak to jest teraz Szwajcarzy będą decydowali o kursie złoty frank frank złoty 4 dla nas druga narodowa waluta właściwie 30 listopad 30 listopada mają głosować na temat poziomu właśnie z Rosji, a nawet, jakie to jest jednak zainteresowani jak ta musi być świadomość nad poziomem rezerw rezerw w złocie, które kiedyś były wyższe teraz spadł do około 8 % jest propozycja, żeby wzrosłyby 20 Nate pytanie jak to wpłynie na kurs franka co później z kursami do złotego i jakie konsekwencje będą dla osób, które mają kredyt denominowany we franku co będzie, jeżeli n p . ten frank poszybuje do 4 zł z plusem i teraz wszystko w rękach mnicha, ale przypomnimy sobie, skąd się, skąd się cała sytuacja jest, że w tej chwili działa, dlatego że w dziewięćdziesiątym dziewiątym roku Szwajcarzy w wyniku zmiany konstytucji przestali mieć obowiązek trzymania określonego poziomu rezer w w złocie, a wtedy mieli ponad 40 % sprzedali w międzyczasie sprzedali połowę swoich rezer w złota w PRL i teraz włączył się no troszkę taki mechanizm szkody po czasie, dlaczego dlatego, że w od 2008 roku do 2011 roku mieliśmy do czynienia z bezprecedensowym wzrostem wartości złota i pojawił się bardzo duże komentarze i bardzo dużo tych komentarzy było w Szwajcarii, że po prostu zrobiono słaby interes sprzedano ponad 1000 ton złota po słabym kursie, gdzie mu rezerwy szwajcarski mogłoby na tym tylko zyskać stąd wziął się mocny temat może też zauważyć jak jak to działa demokracja nowych konia z rzędem temu, kto to jest w stanie zapewnić, że Szwajcarzy naprawdę rozumieją, jakie będą reperkusje każdy średni średnio w zarabiające Szwajcar będzie rozumie, jakie będą reperkusje makroekonomiczne do tego, że będą trzymali ich ponad 20 %owe rezerwy w złocie i Niemiec należy rozumieć będzie miał dla Polski Polaków znaczy to główna siła akurat sam siedzi wiążą się nie zgadzam z panem prezesem mianowicie Szwajcarzy są przyzwyczajeni do referendów w te referenda się odpływają kilka razy do roku i i są to poważna i zawsze są poprzedzane poważną dyskusję, której ludzie słuchają w przeciwieństwie do innych krajów i te referenda i bardzo często temat referendów jest taki dosyć oryginalne, ale potem Szwajcarzy okazuje się, że mają sporo rozsądku w samym procesie głosowania i teraz jeśli chodzi o carze tezę, że jeżeli zakupimy mówi o banku Szwajcarii bank zakupił więcej złota waluta się wzmocni i wtedy my tutaj w Polsce ci frankowicze stracą na tym, ale przede wszystkim straci Szwajcaria, bo ich pozycja konkurencyjna się bardzo osłabi w poprzez wzmocnienie waluty eksport stanie się on Expo stanie się niekonkurencyjny turystyka stanie się droższa i Szwajcarzy ten problem mają od lat bije nie przypadkiem bodajże 2 lata temu podjęli bezprecedensową decyzję, żeby ustawić maksymalny kurs franka którego, które to skutecznie tak myślimy o 120 tak jest i ich teraz, czyli mówiąc inaczej zdają sobie sprawę, że wzmocnienie głosu jest samobójstwem dla Szwajcarii i ale myślę że, że to, że to referendum będzie będzie negatywnie, gdyż na pocieszenie my jak rozumiem pocieszenia to jeszcze po panowie mogą potwierdzić, bo przecież ten nie jest także z dnia na dzień będą musieli dokupić z tych 8 do 20 % tak tego złota to będzie proces rozłożony na 5 lat, więc jak rozumiem to zniweluje też koszulki, które mogłyby się pojawić tak czy nie no tak, ale to będzie 40 % wie co go na tak długi no tak nie ma szans ja tu ad vocem tego co będzie pan przez ZUS i absolutnie zgadzam się z samym mechanizmem rzeczywiście należy tylko uczyć się od Szwajcarów jak angażować społeczeństwo najważniejsze decyzje czy rozwojowe czy w ogóle najważniejsze decyzje w kraju, ale dokładnie oto o to mi chodziło, że myślenie myślenie wprost po p t. dobrze dobrze by było jednak mieć mocniejsze rezerwy, bo to jest stabilność stabilność dla kraju ekonomiczna, a z drugiej strony, gdy naprawdę daleko idące reperkusje dla konkurencyjności gospodarki nie wiem czy 3 dla każdego Szwajcara będzie to będzie to jasny sygnał telewizji, ale każdego nie, ale tu w referendum decyduje większość, a nie każdy dołączyli jako wstawią panie prezesie jako ja obstawiam, że Szwajcarzy będą przeciwni temu obowiązkowi Playa Allianz zawieszenia w Allianz, a ja stawiam, że ma zagłosują, żeby zwiększyć rezerwy złota do 20 profesor buddyjskie głosuje ja nie wiem czy powinienem głosować, dlatego że ja jestem 1100700  000 Polaków, którzy mają kredyty we franku szwajcarskim szósty co mogę być oskarżone o brak obiektywności obiektywizmu natomiast, jeżeli chodzi o jak tylko 2 słowa tak to znaczy również sprzedaż jak kupno złota jest rozłożona na lata to nie jest decyzja, która następuje natychmiast po drugie w przypadku rezer w banku Narodowego Szwajcarii chodzi tutaj o zmianę ich proporcji w inne nagle nie urośnie do 20 % tylko z, a prawdopodobnie dolar czy to co jest w koszyku czy w obecnym oraz zostanie zmienione na złoto tak, ale czy to się okaże dobrą decyzję ja obstawiam za zatem co mówił pan prezes Rozłucki ja wiem, że w rozsądek szwajcarskich od obywateli, którzy będą chcieli utrzymać konkurencyjność gospodarki, a to nie będzie pomagał im rację mówiąc nasze raty ja bym się nie ma racji zaś, gdyby było to zagrożenie to kurs franka, by już w ZUS bardzo, ale daje mi się nie nastąpił skok obserwuję informacje w radiu TOK FM po nich trzecia część magazynowa KIF ekonomia kapitał gospodarka trzecia część magazynu EKG 44 minuty po godzinie dziewiątej Maciej Głogowski raz jeszcze witamy w naszym studio to teraz będzie od lewej Paweł Sobolewski pana Wiesław Rozłucki pan Piotr Czarnecki Franco, którą tak dużo mówiliśmy w poprzedniej części kosztuje teraz 350 referendum mają w Szwajcarii 30 listopada i uparcie, zwłaszcza w podsumowaniu teraz zapytam raz jeszcze czy ta jest oczywiście także Szwajcarzy decydująca o poziomie rezer w w złocie w swoim kraju referendum jest raczej wbre w woli tamtejszego banku centralnego, ale czy rzeczywiście Szwajcarzy zadecydują też o kursie w, na którym patrzymy czy ile kosztuje frank w konsekwencji zadecydują o ratach naszych kredytów kończy 2 Jamroza związkowców jeszcze raz powtórzę że, gdyby to była taka prosta zależność między tą decyzją o referendum, która jest możliwa oczywiście po, a kursem franka to ten kurs franka już dziś bardzo mocno podrożała, a to, że nie podważał to znaczy, że ludzie, którzy się zajmują pieniędzmi nie przewidują takiego scenariusza, bo bank centralny wyraźnie powiedział, że będzie cały czas bronił na poziomie 120 kursów to 1 z wejścia do euro euro oczywiście co jest dla nas dosyć istotną informację o mnie czeka bardzo cieszy to, że Narodowy bank SA jest przeciwko zwiększeniu rezer w do 20 % w złocie w związku z tym sądzę, że przede wszystkim ta dyskusja będzie bardzo merytoryczna i myślę, że warto w ogóle spojrzeć na ten przykład szwajcarski, żeby dobre przykłady do dyskusji ekonomicznych również wprowadzać do Polski nie tylko, żeby było ciekawie K2, ale to jest bardzo odpowiednie miejsca te dyskusje co panów dziwi, ale przyznasz, że ja jestem zdziwiony, że prezes Czarnecki w dobrych informacjach nie widział nic o stress testach banków to nie dziwi akurat o to, że nie wykorzystał dbają o zakazie my słuchamy audycji Radia lub dzwonić, ale był już dziś były na ten temat dyskusji myślę, że warto podkreślić na tle całej akcji, która też była praktycznie bez precedensu już trzeci raz mówimy to słowo w dzisiejszej audycji, ale rzeczywiście takiej akcji i nigdy ani centralny bank ani centralny nadzór Europejski nie taniec z konwoju wstań i w takiej skali i prowadzonej tak dogłębnie w fazie stress testy banków to za stres testy u też dla dla słuchaczy co to znaczy to znaczy, że zaaplikowano do modeli finansowych banków zaaplikowano scenariusz, który mogłyby się zdarzyć w wypadku np. następnej fali kryzysu i prawdę mówiąc to scenariusz tak, żebyśmy już uzmysłowili sobie, bo polskie banki dokładnie przechodziły ten sam scenariusz w przypadku Polski to by była, więc wzrost tylko recesja to znaczący spadek w ciągu nas w następnych 2 lat bezrobocia wzrost wzrost przynoszą wzrost bezrobocia o kilka procent dewaluacja złotówki 25 % w ich to skumulowane w żadnym uderzeniu rozłożonym na nas 2 lata i teraz wszystkie banki poprzez analizę swoich portfeli kredytowych butów miałoby bezpośredni wpły w były badane, jakby sobie poradziły zaabsorbować niem tej tej fali tych hipotetycznych waga obroty w złej woli to nie jest przewidywalnie surrealizm Nazarbajew zwanych warunków krainach jest w stanie walczyć z kraju szczególnie w tym w tym scenariuszu usługowym, ale przypomnę, że ten scenariusz skokowy był bardzo bliski temu scenariuszowi, który przechodziliśmy przy wybuchu kryzysu światowego z lat 20082009 w związku z tym to niebyła to nie była praca turystyczna tylko to było rzeczywiście spojrzenie jak mógłby się zachowywać znajdę byłyby na ich mogłyby zamortyzować negatywne to negatywne scenariusze banki teraz wniosek o europejskie banki generalnie przeszły nieźle Tempest to znaczy mają już podwyższony kapitał, a przypomnę, że większość krajów jednak amortyzowała uderzenie w roku 20082009, płacąc z budżetu ogromne pieniądze w przypadku polskiego systemu bank nie po tak nie było ani 1 złotówki wypłaconej no bez tego żadna audycja z bankowców, że nie może pani Aneta BAC jest prawda i dzisiaj proszę zauważyć, iż jedynie Polski na wzór zdecydował się spoza strefy euro, żeby przeprowadzić dla piętnastki największych banków w Polsce identyczne testy i są one pokazały, że po pierwsze, Polski system bankowy jest bardzo dobrze skapitalizowane powiedzmy szczerze o to dbało od kilku dobrych lat na wzór, trzymając i dywidenda pod kontrolą i wymagający dużego i dużo większego poziomu dokapitalizowania banków, bo ponad 12 % pokazał, że właściwie tylko 2 banki oparły się czy zeszły poniżej 3 przy naborze nie obawia się złego, ale na koniec zeszłego roku i nadzór już dziś mogę powiedzieć, że te 2 banki w tym roku już jazzową i pilnował, żeby miało podwyższony poziom kapitałów to wszystko było samo banków, a jakiś jedno zdanie dla nas klientów lniany co to dla nich ważne, bo dla całej przesłały zwali to ćwiczenie w Europie są robione po to, aby sprawdzić czy istnieje istnieją przeszkody rozwoju gospodarczego finansowanie rozwoju od strony banków i tu się okazało, że niestety słabe wyniki Europejskiej gospodarki zależą bardziej od popytu inwestycyjnego przedsiębiorst w, a nie od niemoc udzielania kredytów przez banki, więc w tym sensie banki są mocne mają pieniądze do pożyczania na tylko po prostu koniunktura gospodarcza jest nadal niepewna i taniec towarzyski od strony konsumenckiej to już wielokrotnie się doczekaliśmy, ale nie powiedzieliśmy podstawą funkcjonowania rynku finansowego zaufanie informacja o tym, że Polski SM banki przeszły przez testy warunków skrajnych jest po prostu dobrą informacją dla każdego konsumenta w Polsce i my powinniśmy do przyjęcia go konsumenci to jest dobra wiadomość to oczywiście, że tak powodował, że system bankowy jest naprawdę zwierząt, ale również ten wniosek można co do europejskich banków jest już nawet te braki, które zostały na kilkanaście miliardów określone po to, są stosunkowo niewielki K2 to było moje zdziwienie pana zdziwienia, że bardzo no może z ja powiem tak w w poniedziałek w złych wiele instytucji, ale być może kilkadziesiąt zostało dotkniętych w Polsce poprzez fałszywe alarmy i pasami dziwi to jest reakcja nadal wielu ludzi nikt o PIT i tytułów prasowych mówiących o dowcipniś, który dzwoni i blokują regałami giełdy nie dotknęło gier, ale nie tylko może dotknąć szpitalem może dostać się instytucje bezpieczeństwa i jeździł z urzędów centralnych tak i nazywanie moim zdaniem takie osoby dowcipnisie ani terrorystą moim zdaniem jest nieuprawnione i oby jak najszybciej doszliśmy do takiego wniosku, żeby określać w sposób adekwatny, ponieważ wszelkie działania służb policji szpitali karetki odciągają te służby od innych ekstremalnych przypadków w Polsce, czyli można powiedzieć, że w wyniku takiego terrorystycznego telefonu wiele osób nie uzyska pomocy i będą ofiary K2 my zupełnie na marginesie żadna instytucji także finansowych może przede wszystkim giełda nie ucierpiała na szczęście po względem systemowe mity w tym technicznym kasowym portal giełda jest takie dania losowana jest przygotowana natomiast odciąganie służb medycznych służb policyjnych od nich obowiązków powinno być ukarane również finansowo w prawdziwie potrzebujących można być one Press Godlewski październik miesiącem oszczędzania fakturą tak prawo zaoszczędzi w miesiącu jest chory nie to te co mnie martwi tak bo, bo to jest ten fragment naszej dzisiejszej rozmowy w związku z tym ukazuje się bardzo dużo ciekawych różnych opracowań dotyczących tego jak Polacy na po pierwsze, oszczędzają jak też w ogóle mam świadomość tego jak jak funkcjonuje gospodarka i oczywiście z tych opracowań wychodzi, że Polacy nie do końca rozumiem co też wcześniej w tych wcześniejsze nasze wątkach pojawiał się, że instytucje finansowe również mają tam bym powiedział nie tylko sprzedają ten produkt muszą edukować klienta, jaki ten produkt jest i co nie dziwi taki to jakby z mojej działki, czyli strzałki prawniczej wiemy o tym, że poziom jest niski, a na wydziałach prawa ekonomia nie są i przedmiotem obowiązkowym pomimo tego, że w dawnym systemie przed osiemdziesiątym dziewiątym roku wyrokiem prawnicy musieli uczyć się, ale była to beznadzieję umowę z rodziną, a polityczną to prawda to prawda, ale na szczęście już nie jesteśmy w tym systemie w związku z MTU ekonomia może być inna to był pierwszy po drugie w zakresie tak złożyło, że w ostatnich tygodniach dużo rozmawiam z sędziami, których w szkole od strony ekonomicznej tak i dziwi mnie to, że mamy krajową szkołę sądownictwa i prokuratury w Krakowie, która uczy sędziów czy butów Kasia przygotowuje kandydatów na sędziego, a to do tego zawodu, a w ramach programu tej szkoły nie ma w ogóle żadnych zajęć związanych z ekonomią ze wzrostem dobrze diagnozujemy dobrze diagnozuje my wiemy o tym, że mamy niezliczone wojny i nic nie robimy to nie dziwi, a dokumenty zapewne ktoś musi zrobić ja myślę, że akurat z te kwestie związane z wydziałami prawa NATO dotyczą dziekanów tak to oni muszą dyskutować, żeby wprowadzić ten przedmiot jest kilka uniwersytetów w Polsce, który na wydziałach prawa uczono ekonomii, gdyby to tylko nie było fakultatywna jednak obowiązkowe być może świadomość prawników zwiększyłaby się, iż stanę w ekonomiczne Paweł strzelecki, a ja od roku w przekazie z zadziwieniem pozytywne krzyża uważam, że za mało trochę pozytywów warto podkreślać w jestem zdziwiony pozytywnie jak szybko rozwija się rynek drukarek 3 de re i właśnie ostatnio przeczytałem, że z 4 naszych producentów uwaga drukarek 3 de 2 z nich Bojszowy 3 wybiera się na giełdę w najbliższym czasie po kapitał przecież to świetnie to cieszy, bo to jest po pierwsze to jest świetna wiadomość dlatego, że to jest obszar innowacyjny technologiczny, który odbędzie się absolutnie rozwija, nawet jeżeli tego dzisiaj jeszcze nie czujemy to myślę, że będziemy zdziwieni za kilka lat jak dużo będziemy mogli zrobić sami swoich produktów dla siebie na drukarkach 3 do winy, choć nie wiem nie wiem czy będziemy mogli wrócić do tego za kilka lat w PG za talent, ale chciałbym bardzo, a ja jeszcze do tego nawiąże z bardzo mnie to cieszy, ponieważ zwykle debiuty giełdowe na nie są tak ekscytują nic nie ma co pokazywać, a ty już wiem co będzie na Zawiercie będzie ta drukarka będzie z pokazywać swojego dziwnego można uważać na takie drukarska panie prezesie, a po co pan sądzi, że zostanie wydrukowane, a na tym debiucie ja myślę, że na pewno nowa giełdy, ale może, ale nie tylko w głowę innego z moich o liście, który zadzwoni aktualizowane było zdanie w tym zdziwieniu na Felinie to test my myślę, że zawarto też dostrzec, że w tej najnowocześniejszej technologii my też zaczyna odgrywać pewną rolę to nie jest tak, że jesteśmy tylko tanią siłą roboczą dobrymi profesjonalnymi wykonawcami innych produktów innych technologii innego dizajnu tylko, że potrafimy zrobić coś co jest w tej chwili no i najbardziej modne w świecie technologicznym i świeciu producenckim, bo on może zmienić warunki gry Polak potrafi kursor w wiadomy akcja mijamy śluzę no Fuck off starsi pamiętają tę wypowiedź na donosy wesprę tą wezwanie do kształcenia sędziów nie tylko sędziów prawników ekranami mają zdaniem złe wykonywanie prawa w Polsce jest największą bolączką polskiej gospodarki mówił to pan Wiesław Rozłucki prezesa rady giełdy papierów wartościowych w Warszawie dziękuję bardzo psują także pan Piotr Czarnecki prezes Raiffeisen Polbank dziękuję bardzo dotkliwa Jarosław Bełdowski partner w kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, a także szkoła główna handlowa dziękuję bardzo bardzo to było magazynu EKG teraz będą informacje w radiu TOK FM po informacjach Cezary łasiczka i program Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA