REKLAMA

Cz.2 Debata prezydencka we Wrocławiu - prowadziła Agata Kowalska

Usłysz Swoje Miasto
Data emisji:
2014-10-29 20:00
Czas trwania:
01h 24:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
badacze rozumiem że, chociaż działania dla prywatności prywatna własność jednak jest inny młodszą Aleksandrą idźmy dalej rezygnacja z niektórych planów inwestycyjnych są przewidziane w rosyjskim planie inwestycyjnym wspomniane muzeum współczesnego Wrocławia idźmy dalej trzeba zwiększać przychody trzeba trafić do tych, którzy płacą podatków chociażby grupa studentów ponad 100  000 studentów mieszka oznaczeń tras, które nie płaci podatków zachęcajmy Modiego Rozwiń » część z nich nie pracuje tu nie ma znaczenia, że ma znaczenie oczywiście, że nie pracuje, aczkolwiek jeśli już pracują od czasów znajdują się w domu, bo oni skończą studia i dalej płacą u siebie w domu rodziny wiem bardzo dobrze po swoim pokoleniu widzę po swoich znajomych działa byśmy dalej to już trzeba się urodzić konkretów mówi trener Phil plany pobudzające przedsiębiorców, zachęcając do tego, aby inwestować we Wrocławiu korzystajmy z tych trendów na świecie, który w sądzie jest wciąż z tym startupowe są Prystor główne sceny działające w Poznaniu Warszawie Krakowie Wrocławiu niestety jest coraz bardziej style trzeba wprowadzić u nas przez pełnomocnika może nie pełnomocnika, ale osobą odpowiedzialną za sprowadzenie biznesu z nich jest prowadzenie start-upów we Wrocławiu byle nie kolejną noc spółkę, bo w niedzielę na pewno nie chodzi o bardziej współpracy na nagranie z biznesu nauki ludzi młodych i 1 dalej do loży daleko jeszcze gorzej jest ciągle jeszcze tylko 1 z nich audyt audyt audyt to ma przeprowadzić audyt ja odpowiem na to pytanie od powinny przeprowadzać pozarządowe non i Rosji pozarządowe, które zajmują obrazy goszczą też się za chmurę rachunkowością, którzy zajmują oddam razem z nikim Najwyższą Izbę Kontroli ma też kilka innych, ale nie możesz wziąć w niej kolejne pytanie z sali dobry wieczór razem, że Wanda Ziembicka hałas jestem od dzisiaj mianowana na drugą kadencję rady ds. seniorów i do wszystkich państwa mam po 1 pytaniu co zrobią dla seniorów, a pokazuje państwu publicznie, że wrocławska karta Senio rów istnieje od 4 , 5 roku byliśmy pierwsi w Polsce 49 miast za nami, a pan Bednarz ma w swoim programie karty seniorów i też są zniżki dla dzieci i dla dorosłych także prozie kata seniorów 4 , 5 roku pierwsza w Polsce i co zobojętnienia, ale taka istnieje mam pytanie począwszy od młodego Hutnika pana Czarka za państwo po 1 pytaniu zrobią seniorów w naszym mieście dobrze dziękuję za to pytanie to może wtorek wywołany prosimy o krótką wypowiedź ja chciałem pogratulować udało to chronić tę kartę, bo właśnie o to chodzić w dobrym kierunku będziemy razem współpracować i mam nadzieję, że osoby, które pali się rynku, które już w ten temat bardzo mocno w analizie i będą chciały także na związkowe na drodze dalej idących co dla osób starszych trzeba zadbać o to, aby mieli oni poczucie bezpieczeństwa, aby mieli oni możliwość alk inne aktywizacji osób starszych osób oraz Golec z branży, bo to są wszystko hasła aktywizacja, żeby byli bezpieczni dodał chcemy, żeby przyznać, że tak czuli co to znaczy kont wycenia już bardzo konkretna grupa, którą bardzo konkretne potrzeby, więc czy ma pan jakiś pomysł jeśli nie to przekazuje Gozdal wyjście do osób starszych mężczyzn i zachęcania, aby uczestniczyli w różnych programach aktywizacyjnych lub on brał udział w różnych wydarzeniach do osób starszych czołowych czas zadbać również o ich bezpieczeństwo, bo trzeba wzmacniać, której jest rozwiniętym obywateli czy oddolnej i trzeba wzmacniać oddolne inicjatywy, które zmagają wzmacniają pełną świeckość i pewną ulgę pewne małe lokalne społeczności i przeciwdziałać samotność ludowo boli osoby starsze, więc stworzyć podstawy do o tym, sąsiedzkiej wojny pomoc Blikle wrzecion prof. Antoniszyn Wiaczesława taśmy do mikrofonu panie profesorze uznano, że akurat to jest środowisko emerytem rencistą ocenia również miał co z tego względu, że nawet swego czasu przewodniczącym regionalnej krajowej partii emerytów rencistów, a także poznają dosyć dokładnie wszystkie problemy emerytów rencistów i różnego rodzaju refleksję myśliwych nasuwają przede wszystkim ubóstwo tych ludzi w SN pierwsza sprawa druga sprawa brak pieniędzy na brak pieniędzy na lekarstwa, a Turcją wznowiono w tej chwili, że to jest ten klub seniora oraz nazwiemy to jeszcze inaczej wygląda Teresa Krawiec etykieta żółta majątek to taka wydawana reklama, która ma służyć temu, że rzekomo miasto się wywiązują wobec emerytów rencistów czegokolwiek gór sięga głębiej ziemiaństwa miasto powstało został zbudowany przez kresowiaków sam należy natychmiast, jakkolwiek i w tej chwili jest to grupa jest grupa ludzi już starszych emerytów rencistów my zostaliśmy po prostu nie refakturowanie myśmy zostali wypędzeni z kresów i kończąc stwory ludzkim przywiązaniem, że w zakresie dobrze przynajmniej z jakichkolwiek miałem z miejsca w rynku upamiętnia się do osiągnięcia kresowiaków, którzy ledwo walczyli rezon twarda, by walczyć o swoje życie i t d. więc stara się robić teraz się robić reklamy wokół rzekomych działań na rzecz seniorów w licznych zalet co środowisko wymaga rzeczywiście autentycznej opieki ze strony służb socjalnych jest ze służby socjalne, jeżeli nasze służby socjalne, jeżeli chodzi o w porównaniu do służb niemieckich francuskich naprawdę one u nas bardzo źle pracują nie ma wręcz ze strony służb zaangażowania na rzecz emerytów rencistów i to trzeba uznać, że nawet nasz dworzec centralny może bym dalej, że wszyscy pracownicy socjalni zajmujący się sprawami osób walczy z prawa oni w dużej mierze powinni być wybierani przez rady osiedlowe bądź wywieranie powinien być przez PiS w wyborach w poszczególnych poszczególnych częściach miasta i ten czas tych ludzi się zmobilizuje do tego, że rzeczywiście zajmą się tą grupą z emerytów rencistów, których jest po we Wrocławiu ponad 13 jest potężna grupa mieszkańców Wrocławia, którzy są Żyda polem zapomniani tyleż mgr. Love dziękujemy proza zrodzona Wiktor poświęcę dobrze problematykę, a z seniorów jest mi znana na co dzień współpracuje z tym środowiskiem tutaj pozdrawiamy Fundacja aktywny senior w nie tylko ważna dzisiaj ważna problematyka rozwoju Wrocławia Wrocław ma korzystny bilans, jeżeli chodzi o migracje wewnętrzne niekorzystnie, jeżeli chodzi o przyrost naturalny Wrocław się starzeje i trzeba poważnie i długofalowo zastanowić się jak będzie wyglądał Wrocław zapięć 1015 lat, kiedy będzie przybywać osób starszych 1 z tematów nad którymi pracuje w ciągu ostatnich kilku lat jest tzw. problematyka kochał leasingu, czyli stworzenia systemu dostępnego mieszkalnictwa dla osób starszych dzisiaj we Wrocławiu powszechnie znany jest fakt, że osoby starsze bardzo często samotne zamieszkują lokale z dużej części jest to zasób komunalny gmin są to duże mieszkania, na które nie stać osób samotnie utrzymujących dany lokal na tym etapie nie ma systemu szybkiego zamiany mieszkań w takie potrzeby znamy znamy konkretne osoby adresy nazwiska i gotowość do zamiany lokalu n p . z młodą rodziną niestety takie indywidualne reagowanie na potrzeby określonej osoby są mało skuteczne to jest ciągle w przechodzeniu tej samej procedury urzędniczej nie zawsze kończy się to skutecznie za tym 1 z pierwszych działań, jakie należałoby podjąć tak ustawić na czas wolny od osób starszych i dużo wzrosła już w tym obszarze rondo już tych, jednakże należy pamiętać Otóż dokończy zdanie, że przede wszystkim praca i przekształcenie i przekwalifikowanie dla tych osób, które mogą pracować i chcą pracować oraz stworzenie bezpiecznych warunków życia mieszkalnictwo dostępna jest uważam 1 z priorytetów dziękuję bardzo Mirosława Stachowiak-Różecka nawiąże do wypowiedzi po wsze poprzedniczki niestety projekt absolutnie piękny popieram, ale we Wrocławiu niestety musimy zacząć od tego, żeby się skończyła adwokat toalet na półpiętrze w naszym zasobie komunalnym niestety jesteśmy na tym etapie dziewiętnasty wiek to jakby w odniesieniu w uzupełnieniu natomiast dalej śnić o seniorów drobne rzeczy wydawałoby się drobna, a więc przystanki tramwajowe, do których niestety nie wchodzimy, czyli starsi ludzie nie mają szansy, choć widz peronu tylko z poziomu ziemi, a więc po to, wejście do tramwaju z niezwykle trudne, a więc tu też wracamy do tej porządnej komunikacji publicznej, w której myślimy o wszystkich i matkach zwózkami i o seniorach no i wreszcie cenią, że w sensie takim instytucjonalnym, czyli radą osiedla i cenią, że to naprawdę dobra współpraca musimy dążyć do tego, żeby te stereotypy te spotkania seniorów były w każdej radzie osiedla, żeby było to obligatoryjne, żeby rada osiedla się opiekowała, ale też miały na to środki po prostu, ale też, żeby przedstawiciele MOPS -u, bo zgadzam się, że niestety seniorzy to też zarazem najuboższa grupa społeczna więc, żeby przedstawiciele MOPS -u był rzeczywiście na każdym osiedlu przy radzie osiedla, żeby na bieżąco monitorował poziom sytuacje również finansową i to czy nasi seniorzy nie potrzebują po prostu pomocy i którzy to są, że tak jak diagnoza następowała szybko i bezpośrednio w nich, a w nawiązaniu, ponieważ pytanie zadawała moja koleżanka z rady Wanda Ziembicka to co w tym miejscu powiedzieć wyraźnie, korzystając z okazji na koniec kadencji w radzie miejskiej mnie istniała taka możliwość, żeby każde środowisko polityczne każdy klub, który dotychczas w radzie miejskiej oddelegował swojego przedstawiciela do rady seniorów przypomnę, że dotychczas w radzie miejskiej były 3 środowiska polityczne klub Rafała Dutkiewicza Platformy Obywatelskiej i prawa i sprawiedliwości wydawałoby się naturalnym, że 3 osoby były oddelegowane po 1 z każdego z tych środowisk niestety decyzją Jacka Ossowskiego przewodniczącego rady miejskiej prawo sprawiedliwość nie miało nic nie miał takiej możliwości żywot delegować do rady wrocławskiej rady seniorów swojego przedstawiciela, a więc wracamy znowu do początku naszego spotkania w rozmowach komunikacja i szacunek do demokracji drodzy państwo we Wrocławiu najwyższy na to czas innym dziękujemy bardzo w tym Waldemar Bednarz ostatni z naszych kandydatów proszę państwa realnie, więc już od 3 miesięcy co tydzień jest na dworcu Świebodzkim przeprowadziłem jakiś tysiące rozmów z osobami starszymi naprawdę ten problem mam dokładnie rozeznać co wiem, o co chodzi w tym programie dokładny i proszę państwa stracił starsze osoby rzeczywiście to co pan profesor mówił to jest 1 z najuboższych sfer tutaj we Wrocławiu są osoby, które naprawdę trudnych warunkach żyją przekazuje on oni nie uczestniczą w dostępie do tych do kultury, który śmie my wytworzyli, ale to nie my to oni to wytworzyli, dlaczego oni mają dostęp do tego pani Wanda Ziembicka mu, że karta seniora ale owszem to Arcus śpi tylko 5102030 % ja mówię o karcie seniora bezpłatny dla osób, które przekroczyły sześćdziesiąty piąty rok życia, bo oni budowali miasto naprawdę i oni, płacąc podatki z każdej złotówki płacą do budżetu centralnego 48 gr trafia tutaj i się to należy naprawdę się to należy jak po tych rozmowach z tymi ludźmi przez 3 miesiące to prowadzi na dworcu Świebodzkim jestem przekonany, że ta sprawa jest pilna i będzie priorytetową dla mnie pierwszej kadencji tak możemy zarzucić rzeczywiście to będzie dużo kosztować, ale popatrzmy miasto zarządza 3 trasami ta współczesne to jest tylko 1 000  300 przychodu dla Lalek poniżej 1 000 000 Kapital 3  000 000 z dystansem 5  000 000 za okres 91 000 000 nawet, gdybyśmy za darmo wszystkim oddali te obiekty te z 15  000 000 to jest dużo ponad zmagań to kosztuje 350 lat mamy 12 lat dostępu do wszystkich tych dóbr, jeżeli zrezygnujemy z ułatwień dobra dziękujemy bardzo kolejne pytanie z sali czas będę apelował do Kanady, żeby bardzo niektórzy powiadali, bo jest mnóstwo pytań, ale Agnieszka Muszyńska dobry wieczór jestem przewodniczącą komisji ds. młodzieży sejmiku dolnośląskiego i chciałam zapytać szanownych kandydatów o to jaki macie państwo pomysł, by ludzie młodzi chcieli żyć rozwijać się i zostać we Wrocławiu po studiach, bo to właśnie ludzie młodzi będą dostarczać do budżetu poprzez swoją aktywność prace te pieniądze, które państwo tutaj chcecie wydawać i proponujecie sposoby ich wydawania, jakie macie pomysły dla młodych dobrze to on teraz wymierza kolejne panie profesorze proszę jako pierwszego Emil Antoniszyn do mikrofonu panie profesorze przypomnę panu, że wolno przemieszczać tylko w rynku jednak na to pytanie jest na pewno kapitalne dla rozwoju miasta to nie masz swoje nie ma 2 zdań na ten temat z mojej strony nosów przede wszystkim uważam, że powinniśmy wzorem innych mądrych w za euro oraz zarządzających miastami na świecie, że budują uniwersytety, a nie budują rzeczy zbędnych poleceń i drogi i Daniel rozliczonych już to na to patrzy w ich kilka miast amerykańskich miał okazję widzieć wizję tam, gdzie miedziankę Uniwersytet został Uniwersytet z prawdziwego zdarzenia w stosunku do naszych uczelni wrocławskich też kosmos może z wyjątkiem Akademii medycznej w tej chwili, a ktoś krzyczy zależą bardzo zdziwiony, że cały system pomocowy jest cały system pomocowy, który pozwala, który pozwala studentom jednak skutecznie z funkcjonować normalnie rozłoży Ameryka traci za dużo zadłużają się biorą do swoich rodziców na lata między znalezionymi proporcje tak chciałem wiedzieć, że było nas, zanim jednak nabrać uczelnia z prawdziwego zdarzenia losowego miałem okazję widzieć nawet największych miastach amerykańskich drezyna sprawa druga sprawa to jest co po studiach moi studenci kończą pracę magisterską Janina do urzędu pracy, żeby zarejestrować jako bezrobotni nie są dla mnie sukces sprawa nie jest dla mnie przyjemność jest niemile Lenczyk i jakie jest na czas stworzyć tutaj powiedziane zostało, że komisja albo zmieniać w stronę Wrocławia strefę ekonomiczną albo powinniśmy, dlaczego nie na no ja wiem o tym, że skończyła, ale to można robić można nabyć inne z innego rodzaju rozwiązania zastosować, które pozwolą otwierać biznes młodym ludziom i 8 zlotego wsparcie u nas rozpoczyna biznes mody, że w ten sposób, że zakłada firmę, nawet jeżeli korzysta z tych ulg na wejściu musi zapłacić 8400 zlotych razem z łóżka na talerz nazwany jeszcze niczego nie zarobią ta impreza rozegra 2 już słuchaczy napisał z pytaniem czy kandydaci my zlikwidują praktykę, która ma obecnie miejsce, że spółki miejskie zatrudniają firmy zewnętrzne do pewnych działań, a te firmy zewnętrzne zatrudniają ludzi na umowy o dzieło to m. in. dotyczy ludzi młodych czy pana zdaniem to jest oczywiście bardzo oszczędny w lasach z lożami wyposażone są w interesie tego się nie zagrożenie uniknie ale, toteż oraz stworzenie zaraz zaraz zaraz można wpisać do umowy z firmą, której zleca zadanie, że zatrudniać ona będzie na etaty można wpisać się nie rzucam odbiera pani mówi o outsourcingu i to jest rzeczą normalną rozrosły się o outsourcing, czyli korzystamy z usług wielu coraz taniej i tą usługę świadczymy bardziej właściwe w firmach w ten sposób chciała powiedzieć natomiast natomiast, jakie znasz i Opolszczyzny oprócz środków, ale pomysł o dużych inwestycji uniwersyteckich moim zdaniem moim zdaniem trzeba stworzyć też możliwość zatrudniania różnego rodzaju instytucjach badawczych mamy elektronikę znakomitą Rosa nie mamy innego rodzaju tego osiągnięcia tego za osiągnięcia, które powinny być stworzone są rodzajem koguta inkubatora przynajmniej za okres 23 radna możliwości zatrudnienia się absolwentów uczelni za tyle z mojej formy innym kandydatom Aldona Wiktor ska Świątka 2 bardzo dziękuję za to pytanie, tym bardziej że wprost wpisuje się w moją działalność zawodową tak się złożyło, że miałam okazję zarządzać 1 z największych organizacji młodzieżowych działających właśnie w obszarze edukacji poza formalnej znam również polityki samorządów realizowanych w innych miastach oraz wytyczne komisji Europejskiej, która wprost mówi jak mogłoby się rozwijać miasta, żeby młodzi ludzie chcieli w tych miastach zostawać zakładać rodziny rozpoczynać działalność biznesową rozumiem intencje pani pytania w ten sposób jak Wrocław ma z jak Wrocła w w nowej kadencji chce wykorzystać ten ogrom potencjału, jaki wnoszą młodzi ludzie do rozwoju gospodarczego naszego miasta, bo wnoszą zatem 2 podstawowe obszary rzeczywiście wykorzystać doskonałe wyniki wrocławskich szkół wrocławskich uczelni, ale tworzyć warunki do rozwijania działalności gospodarczej uwolnić dostępność mieszkalnictwa w dalszym ciągu młody człowiek nie może pozwolić sobie na godne Czyż nie mówiąc o własności, bo to dopiero perspektywa czasu, ale również szczególnie w tym młodszym okresie, czyli chodzenia dopiero na rynek pracy zaangażowanie młodych ludzi instytucje edukacji poza formalnej wzmocnienie sektora organizacji pozarządowych włączenie młodych ludzi we współ decydowanie, czyli pozwolenie również na kształtowanie polityki miejskiej to są takie wręcz standardowe elementy, których we Wrocławiu na tym etapie nie ma i które trzeba po prostu wprowadzić na lekcjach pani łączyć tych młodych za pomocą jakich narobili rozróby i w Walii i zrobić w dużej części to co młodzi ludzie nam powie co to znaczy zapytać w jaki sposób, bo one różne ważne narzędzie do tego są bardzo proste rzeczy, których brakuje, bo o tym, mówią czy to organizacje pozarządowe czy organizacje studenckie, jeżeli jest możliwość do spotkania z przedstawicielami władz tor graczy jest to rzadko sporadycznie i w kwestiach mało istotnych dla rozwoju Wrocławia n p . nie konsultowanie pieniędzy, które są przeznaczone w budżecie miasta na wspieranie organizacji pozarządowych albo są to konsultacje raczej pozorne i cząstkowe, jeżeli nie jest też konsultowane konsultacje rozumiem w ten sposób, że ktoś wyraża opinię, a druga strona tę opinię w podejmowanych decyzjach uwzględniać tak się nie dzieje Aldona dziękuję bardzo Mirosława Stachowiak-Różecka kilka rzeczy pierwsza tona wie, że przedsiębiorczość młodych ludzi i tylko niestety systemową nie wie, że ta przedsiębiorczość państwo, a więc tej przedsiębiorczości niestety nie wspieram nie znam żadnego młodego człowieka, który udał się do banku z biznesplanem i wyszedł z tego banku z kredytem w naszym kraju, więc miasto może, więc skoro miasto może wydawać utworzyć fundusz filmowy pomyślę, że może też utworzyć fundusz, którym będzie inwestować właśnie w dobre biznesplany młodych ludzi to jest naprawdę ruch możliwe Wrocław byłoby na to stać, gdybyśmy zrezygnowali z tych fajerwerków, o których już mówiliśmy druga rzecz oczywiście inkubatory przedsiębiorczości historia i ich sprawa znana jak świat dzieje się to na świecie i oczywiście trzeba to wprowadzać w różnych częściach miasta skorzystać zarówno z pustostanów jak i tworzyć nowe to jest kwestia dostarczenia internetu stworzenia po prostu tych minimalnych warunków, które na start są potrzebne, żeby niezbędnych kosztów nie ponosić domyśla, że w tym gronie nie trzeba tego znaku z sali, że następne zabrała z dostępem do internetu, ale chodzi o inkubatora, więc miejsca dostęp do sal konferencyjnych możliwość prezentacji zapraszania gości doradztwo doradztwo prawne doradztwo związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności sądziłam, że nie może tego w tym gronie tłumaczy taktyka nasz inkubator wyobrażam następna rzecz to oczywiście żłobki przedszkola no, jeżeli nie będziemy o to dbać, jeżeli nie będziemy zapewniać opieki i wsparcia młodym rodzinom w tym zakresie to też nie będą o nim jak internet młode rodziny nie będą miały zachęty powodu, żeby we Wrocławiu zostać rzemieślniczą żłobki publiczne to zapewniamy miejsca dla raptem tylko w ogromnym Wrocławiu i 2 tysięcy dzieci, a więc jest to kropla w morzu potrzeb tych kosztów prywatnego przedszkola to jest 12001500 zł na wszystko co z tego zdajemy sprawę i miasto odpowiedzialne powinno o to dbać o koszt wybudowania 1 żłobka przez rząd 34  000 000 zł, a więc znowu w tym miejscu przypominam już Merlin Monroe, o którym mogliśmy kilka razy prawda 2 żłobki za to były i ostatnia sprawa prostej mylić, ale pani dzisiaj dużo sfinansowało nawet tu trzeba to przypominać w Chełmku Tomasz Owczarek młody kandydat, zwłaszcza że błąd przepraszam, ale mogłem skończyć, zwłaszcza w życiu Merlin ma być dobudowane jeszcze muzą popkultury za kolejny bilion, a jeśli już idzie o mediach, bo to naprawdę dobrych przykładów kosztownych Tosię okazuje, że zdjęcia są zrobione z takiej technologii, że wydamy kolejne miliony na ich renowację, żebyśmy te melin w końcu mogli we Wrocławiu obejrzeć, a więc damy im całkiem pojemna kilka żłobków byśmy mieli i wreszcie ostatnia sprawa była gdzieś pośrednio poruszana przez poprzedniczkę, więc gospodarka mieszkaniowa we Wrocławiu mamy 30 %o wą przebitkę deweloperską jest to duży problem tak naprawdę faktycznie potwierdzam młody człowiek, a już na pewno nie młoda rodzina, kiedy ma już dzieci jest w stanie taki kredyt wziąć we Wrocławiu zamieszkać tu miasto musi spełnić swą rolę i powinno uczestniczyć w tej gospodarce mieszkaniowej w jaki ze sobą plan, jaki związek miast może wpłynąć na branżę mówi Grzegorz głód pracy zarówno ze spółdzielniami jak xtb sami może po prostu budować mieszkania powtarzam chciałem podkreślić, by dobrze zrozumiana ani mieszkania komunalne rozdawane za darmo oddane na całe życie gospodarkę ustawa komunalna wymaga zmian i to jest na poziomie Sejmu tego jeszcze nie zrobimy mieszkania, które będzie można wynająć bądź określonej perspektywie czasu wykupić za prawdziwe normalne pieniądze, tyle że miasto to mieszkanie wybuduje i dał młodemu człowiekowi bank kredytu młodemu Duńczykowi nie da miasto ma ciągle jeszcze grunty, z których może skorzystać zakładając, że we Wrocławiu sprzed Witka deweloperska 30 %owa wartość mieszkania wartość gruntu w mieszkaniu stanowią około 20 % to oznacza, że gmina może wybudować mieszkania o 50 % tańsze i pomogą ci mieszkania kierowane do młodych ludzi, którzy na podstawie umowy po prostu mogą je wykupić n p . w ciągu 20 lat przez 20 lat są związani z Wrocławiem tu odprowadzają swoje podatki, a więc nam się to naprawdę opłaca i nie jest to znowu jakiś wymysł TUI teraz, bo są gminy we Wrocławiu, które to z powodzeniem realizują, a z dobrych przykładów trzeba po prostu czerpać a gdy tak dobrze to może Owczarek teraz jeszcze później na sam koniec Waldemar Bednarz odnośnie oni sytuację osób młodych we Wrocławiu i tak sporo wiem proszę państwa najważniejsze realny klucz bardziej kluczowe kwestie to jest kwestia pracy jest kwestia tego, żeby tych wciąż się żyć, żeby było powtórzyć, że było po co spłacać ten kredyt na 30 lat jest bardzo ważne, żeby mieć zabezpieczenie, że to praca będzie po pierwsze trzeba zadbać o naprawdę rozwój edukacyjny o rozwój naszych podstawowych fundamentów uniwersyteckiej akademicki, ale sławę spółka realizuje Uniwersytet we Wrocławiu rusza czy słaba edukacja na ugorze miasto rozważa współpracę z bin Nasser tych Romanem czają inkubatora inkubatory są jak i progresji to nie jest kwestia tego czy jest jakiś biurko ucznia brałam bardzo duże zmiany, które prowadzą inkubator i zaczynali i to czym najbardziej jest największy ból to jest to, że brak jest mentora po pierwsze po drugie brak też osoby, która pomoże poprowadzić swój początkowy biznes nawiązać kontakty biznesowe brak jest u nas centrum kojarzenia i biznesu nauki biznesu ludzi młodych biznesów to powinno być główne kluczowe zadanie inkubatorów, bo tak naprawdę nie chodzi jedynie o biurko miejsce w liście idziemy o konkretny program dla dla młodych czasem początkowo Majka pani przedstawia 1 000 000 dla młodych to jest ten fundusz fundusz na rzecz, której chrapanie jest szansa na igrzyska wspomniała innych funduszy oznacza, że 1  000 000 w budżecie dla młodych firm, ale pod warunkiem, że te osoby zameldowane we Wrocławiu od co najmniej 23 lat i to jest sposób promuje wcześniej jak zachęcić ich do meldunku i płacenia podatków we Wrocławiu i to się samo rodzin ze Brazylię zatrzymamy, ale Sandomierza jak rozłożą się na tym pomyśle mówi ono tym, że dla osób, które mają w tym meldunek osobie, która przyjechała do Wrocławia studiowała oczywiście chcieli zostać założyć rodzinę pracować bardzo trudno jest jeśli nie kupi mieszkania uzyskać meldunek, bo w gminnym właściciele mieszkań na wynajem nie meldują tam swoich lokatorów, więc jak pan sobie wyobraża jako księgowy chciałem sprostować nie chodzi o medale, a miejsce zamieszkania to przyjmie za odprowadzanie podatków należy dalej idziemy co trudno wykluczyć co jest ważne jak z wypisem z 1220 punktów dla pań Google należy też będzie miał pan czas dobry panie walczą o moich znajomych, dlaczego wystartowali też było pewnego czerwcowego dnia moi przyjaciele powiedzieli żonie wierze dopuszczali on jest informatykiem ona jest ekonomistką i oboje mają pracę to pytam czemu jedziecie, bo taki jest nas tylko na mieszkanie na Partynicach, bo jest nas stać tylko na obrzeżach miasta dzień mają komunikacji miejskiej nie mają przedszkoli, gdzie nie ma wielu dóbr socjalnych, gdzie dojazd do do pracy zajmuje tak wyobrażoną niewyobrażalną czas, że tracisz życie nie pozwólmy, żebyśmy wrócili tu żyć dalej oferta kulturalna wrocławian jest dbanie o to dalej mieszkania na problemach z 30 punktów no a jak ich pełno, ale pytanie rozumiem proszę wiem, że chodzi o to, żeby tych działo się żyć i że Buval żyją praca edukacja przyszłość, że było zapewnione rzeczy Waldemar Bednarz jako ostatni widziano Janko 3 punkty i bardzo proszę, żeby mi nie przeszkadzać pierwsza rzecz pierwsza rzecz to bym tutaj się poprzeć pana profesora są mówił o uczelniach amerykańskich są 2 elementy miastotwórcze 2 Przemysław i wyższą edukację, jeżeli tych 2 nie ma miasto upada też przykłady trwa to co pan profesor spójną 1  718  000 miasta zbankrutowało praktycznie Wrocław ma duże szanse stać się miastem Uniwersyteckim przykład Basztą to jest miasto, które wybudowane zostało właściwie stworzone cały czas rośnie na bazie emanacji najlepsza uczelnia techniczna świata ma 6 Massa chipset Instytut technologiczny miasto piękne jest silny świetnie rozwija druga drugie miejsce wokół uczelni Stanford 1 z najlepszych też ocenić, jaka tak myślą państwo co tam się rozwinęło Dolina Krzemowa i San Francisco, a to nie jest przypadek co mówię proszę państwa popatrzmy co rzuca się dzieje Ano wcale nie mówił przez nią EIT plus właśnie tutaj powstało coś takiego EIT plus miało być ta uczelnia Super technologiczna w konkurencji to ona powstała w tej chwili jest w konkurencji do Politechniki i Uniwersytetu wrocławskiego mamy konkurencję trzeci na świecie miasta powstają wokół uczelni u nas się konkuruje z uczelniami mój pomysł jest taki, żeby te pieniądze, które trafiają do EIT plus, a i wróciły na uczelnię, żeby ta powstała naprawdę 1 porządna technologiczna mocna uczelnia to co mówił pan profesor i wokół tego powstaną kampusy ministra pracy jestem pewien okres przykład z całego świata, a nie wrócę do EIT plus EIT plus czystych i porażką to nie jest dobry pomysł jak miasta Rzeszowa biznes ta spółka też jest zadłużona na zeszły rok nas stać się 9  000 000 zł ona weszła w interakcje z tymi spółkami to jest ewenement myślę, że czasami, o czym może wspomagać dotacjami w tej chwili te spółki one są niby innowacyjne one mają historię cztero pięcioletnią i pomimo tej historii wieloletni cztero pięcioletni wszystkich EIT plus jest udziałowcem 1 spółka wszystkie 11 generują straty wszystkie nasze właśnie kończy styk biznesu komunalnego z prywatnym, że mój pomysł jest połączenie EIT plus z wrocławskim parkiem technologicznym to w tej chwili czuję podobną postać, a pieniądze, które powinny trafić na naukę po niż na uczelni nauczenie technologiczną to mamy wielu inwestycji Politechnikę 1 z nich ona być wykreowana na lidera na czym ona tutaj edukacyjnego zespół pierwszy pomysł to co mówił pan profesorem tylko rozbudowane tym fundusz drugi to co pani Mirka mówi, a to są przedszkola żłobki rzeczywiście ta oferta wynosi rozbudowana szczególnie na nowych osiedlach postarają się na to mają tutaj na moim osiedlu tam jest przewodniczącym oferta jest wystarczająca, a nowe osiedla Jagodno Żerniki Stabłowice pana adresem taki na jagody nie ma ani 1 publicznego przedszkola są 2 prywatne i 0203 . punkt też krótko to jest mój program 2 ,51000 za metr kwadratowy mieszkania bez program, żeby zatrzymać tych ludzi i rozwagę, że państwo coś takiego się z Czech Hiszpanii każdy deweloper musi od 10 do 20 % powieści, której buduje musi oddać gminie za darmo co tam, jeżeli my te też mój pomysł właśnie Jarosław jest właścicielem ogromnych terenów komunalnych napadem po wojnie miasto przejęło wszystkie tereny przepisy do Warszawy czy Krakowa tam wszystkie prywatne mogą one tyle tereny deweloperskiej deweloper bierze grunt o nas 20 % wraca do nas prośba, żebyśmy budowali, bo to jest życie możesz katastrofa skończy deweloper buduje i że właśnie procent od nich tych mieszkań te mieszkania sprzedajemy za 2000 i pieniądze wracają właśnie na to osiedle poza tym budujemy przedszkola za to pieniądze żłobki ofertę odpowiednią do tych miejsc i parki proszę państwa czy czegoś takiego 12 lat i poseł Mirosławy Żak tempa żaden fakt w Warszawie powstało 88 banków na skutek zmiany planu straciliśmy 2000 ha terenów zielonych 2000 ha w tym udział jedyne tak będzie przybyło teren zielony to jest Pawłowice tam, gdzie mieszka Rafał Dutkiewicz państwo zobaczą numer gazety na ostatnią mapę proszę zobaczyć jest gdzie zieleń przybyło trasą Pawłowice pan, że to moje 3 punkty dla młodych to może się w sprawie uczelni szczęście chciał zabrać głos już naprawdę króciutko ci, którzy już pytania zza linii z konkurencją do uczelni tylko ze współpracy wiem bardzo dobrze było nam miesiąc pobiera z osobą, która to oni również badania i co więcej to bardzo dobry pomysł, dlaczego zadłużone w zakresie inwestujesz budujesz też było jak do garaży budynki będą odnawiane nie tak źle bronić miasto powierzano należy zrobić dużo dużo więcej dużo dużo lepiej, ale tych naprawdę świetną świetna idea, którą należy wdrożyć to tylko potrzeba trochę więcej relacji biznesowych nawiązania z nim ze światem dotknięty kolejny głos w sali Krzysztof Złotnicki bezpartyjny przeciw rozwalić na temat finansów i Jar wręcz podpowiem kupy przyszłym kandydatom na prezydenta, że tych oszczędności to możemy szukać bardzo prosty sposób inwestycja najbliższa, którą zafundował obecny prezydent Rafał Dutkiewicz łodygę z 2017 kosztuje 300 min 50  000 000 zł to jest modernizacja stadionu olimpijskiego wpływaniu na wejherowskiej tak robić, żeby było mówione 380  000 000 i poza tym bez konsultacji z społeczeństwem to jest coraz 2 oba te również pytanie do prowadzącej jak się zaczął ten spektakl, dlaczego pani powiadomiła, dlaczego nasz obecny prezydent nie jest spoistość kandydatem, czyli on czuje się już w wygranym czy czuje się przegranym, bo trzeba nadmienić, że 2 dni temu, ale zaraz, dlaczego koledzy oraz od Waldemar Bednarz skierował sprawę do prokuratury o nadużycia finansowe na stadionie Maślice, bo ostatnio miał kosztować 700 PLN 50 bardzo duży, a to już naliczono aż 1 000 000 zł konto konkluzji przejść już inny dlatego powiedziałem dania 8, a pani powinno się ustosunkować, dlaczego nasz prezydent nie jest to czy dasz po prostu tak Nisko oceniony Nord, jeżeli go nie ma tu musi być pełnomocnik, którym się wypowie w tej kwestii dobrze jeśli chodzi o nieobecność prezydenta Dutkiewicza to myśmy oczywiście z nieznanych zaproszenie do ostrej dostaliśmy odpowiedź z jego sztabu, że podjął on decyzję o nieuczestniczeniu w debatach wprost pretendentów do fotela prezydenta Wrocławia przed pierwszą turą nie wyklucza, że brak takich debat po drugiej po pierwszej turze jeśli w ogóle dojdzie do drugiej tury debaty 1 na 1 i taka odpowiedź na halę jak działa tutaj jest w ogóle tylko z tego powodu pod moim cichym faworytem poza składem, że będzie druga tura w drugiej turze wygrał Waldemar Bednarz Jaromin i na wierzch to także do Waldemara Bednarza popiera go i chce, żeby się do 1 i ostatniego pytania ustosunkował czy jest za tym, żeby w naszej polityce było coś takiego jak rozliczenie i nawiązuje do sytuacji, jaka panuje w krajach skandynawskich Szwecji urzędników na szczeblu burmistrza za wysłanie korespondencji do rodziny nakleił znaczek został poparty jak zdymisjonowany dziękuję można w Waldemar Bednarz pytanie do pana było ich było pytanie do mnie proszę państwa tylko prosiliśmy o 0 i Liszta odpowiedziałem na ten na ten na te pytanie w zeszłym roku dziś niemal zeszły piątek złożyłem zawiadomienie do prokuratora generalnego pana Seremeta o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana Rafała Dutkiewicza i zarząd spółki płacono aż 12 sponsorzy, żeby była przejrzysta polityka mierzę pytanie było nie o to, jakie złożyła zawiadomienie kończy pan popiera Jan rozliczać władze miasta myślę, że ja nie muszę na to odpowiadać Manu dobrze dotąd następne pytanie z sali następne pytanie z sali, ale spokojnie spokojnie spokojnie spokojnie ja nazywam się Piotr Dołęga startuje do rady miejskiej z ramienia Kongresu nowej prawicy chciałbym zapytać ilu Romów lub Czeczenów ilu Romów lub Czeczenów są państwo jest w stanie przyjąć do swoich domów i przyznając państwo odpowiedzi chciałem zapytać, dlaczego w takim razie zmuszać na śmierć nas mieszkańców osiedla Karłowice Różanka do sąsiada z duszą żeglowania z tym często kryminalnym towarzystwem ludzi jako Polak będę mógł nielegalnie zajmować miejsc mienie miejskie nie płaci czynszu i podatku od nieruchomości no i jeszcze za to dostanę zasiłek i mieszkanie socjalne dziękuję dowódców wracamy do kwestii, która rozpoczęła się w walce prosiła o odpowiedź zmienimy znów kolejność panią radną Mirosławą Stachowiak-Różecką jako pierwszą, ale ja muszę poprosić o powtórzenie pytania o nic się czy przyjęłaby pani pod swój dach romską rodzinę i na ile osób tak też pytanie po raz 3 czy one jako Polak mógłby też zajmować nielegalnie teren oraz co mają państwo zamiar zrobić z tą grupą, która jak rozumiem przeszkadza mieszkańcom, bo jest też częściowo są to zachowania kryminalne już na to pytanie odpowiedział jak to grożąc, że raz wszystko zgodnie z prawem i w granicach prawa mamy zobowiązania obowiązki Romowie są obywatelami Unii Europejskiej my jesteśmy częścią, ale w zamian za pewne rzeczy związane, zwłaszcza z higieną, bo to z kolei jest z bezpieczeństwem dla wszystkich wrocławian i to jesteśmy zobowiązani dać żądamy od drugiej strony również egzekwowania naszego prawa, a więc, jeżeli przyłapiemy kogokolwiek na złodziejskie będziemy egzekwować prawo w naszym bractwie również dziękuję dziękuję bardzo pan Tomasz Owczarek dużo można krótko, bo już tak soczyście już była umówiona, a nie powiedział pan panie radne wiele osób przyjęła pani pod swój dach może pani no dobrze to może pani już nowi atuty Tomasz Owczarek nie musi pani odpowiadać ja ja tylko przyprawą były pytania z sali na woli, że kwestia proszę przestrzegać i pytania rozróżniamy to jest, jakiej narodowości, więc jeśli ktoś zajmuje teren nielegalnie to wiadomo, jaki mają przepisy prawa należy je egzekwować rocka, czyli po prostu wyrzucić tych ludzi nie wyrzucić albo co zrobić używanie druga sprawa nie skończyłem druga sprawa nie zaproszono doprecyzowanie co to znaczy, że jest ich druga sprawa należy aktywizować wyruszą o mniejszość romską tym samym wszystkie inne osoby wykluczone czy jest również Polaków również osoby, które nie będą grać w Toruniu już grają rolę jak przestrzegać prawa w przypadku grupy Romów, która zajmuje nielegalnie teren miejski o niej nic tak pan zrobił konkretnie to mieszkańcom żal żal, ale należy iść drogą eksmisji stąd jest to nielegalne i należy iść drogą stworzenia może nowych warunków, ale odpłatnych, czyli szczęście możemy postawić kontenery dla mniejszości nie muszą być do osób wykluczonych nowym poszerzy program, ale po, że muszę dopłacić im pomagamy tym, aby one miały lekką pracę przy procent oraz interwencyjnej przesłuchanie przy różnych drobnych elementach etniczność Śląska hartuje się dużym dużą wiedzą dużą zdolnością wobec pewnych kulturalnych zdolności brak, czyli wykorzystujemy to wykorzystajmy to w aspekcie zaniedbań naszych kamienic wrocławskiej to są naprawdę jest dużo osób trans, które są zdolne oni są wykorzystywane trzyma symbol z OZE nie są nielegalne pozbycie się robi z każdym, kto zajmuje nielegalnie, a trzeba stworzyć tak, żeby to było uporządkowany i tyle tylko 2 w razie jedno zdanie o ochronie radna nie rozwiązała stanowią jednak, że zdający otrzymuje proszę państwa trochę trochę bym chciała Żakiem uspokoić taką chęć do prowokowania ich wywoływania oczekiwań opasek i sensacyjnych odpowiedzi jeśli o Romów podczas gdy i to powinno być zapowiedziany na początku powiedzieć wyraźnie, że Wrocław sam sobie z tym problemem też nie poradzi, choć były najlepsze intencje, bo wymaga akurat ta sprawa również regulacji systemowych i wsparcia rozwiązań po prostu jako z poziomu państwa Wrocław z tym problemem jest niestety mocno od regionu racji, bo lekarzu ze względu na Dima i na to, że jest u nas ciepło pewnie dlatego ten problem u nas jest tak silny, ale rzeczywiście odpowiedzialny jest powinno być odpowiedzialne za to państwo, a państwo niestety także od lat po prostu unika konfrontacji, ale ja robiłam jakich regulacji brakuje jakich regulacji brakuje n p . w Dobrzelinie relacji dotyczącej niewidzialną religię z Osia encyklik obowiązek edukacyjny, jakim podlega każde dziecko przebywające w Polsce to rzeczywiście regulacje, które są mogłyby będące kompetencją państwa, więc to jest 1 z wielu przykładów jak spowodować sytuacje, aby Romowie chcieli się dokształcać podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, jeżeli mają znaleźć pracę skoro praca jest receptą rzeczywiście na problemy socjalne natomiast ja tutaj chciałabym odpowiedzieć w ten sposób potraktujemy sprawę Romów bardzo poważnie nie dajmy się sprowokować problem jest złożony natomiast jest to wyzwanie, jakim musi sobie poradzić nie tylko Wrocław, ale każde polskie miasto właśnie, dlatego że musimy być otwarci na rosnącej migracji, jeżeli sobie teraz nie poradzimy z wyzwaniem akurat, jakie sprawia tak kultura, ale nie tamte, ale pamiętajmy, że na terenie Wrocławia nie tylko mieszkają kultury romskie nie poradzimy sobie z rozwojem Wrocławia w ogóle może druga kwestia, jeżeli pan mnie pyta Jakub Polak czy ja jako Polka zachęcam pana do łamania prawa nie nie zachęcam dobrze pan prof. Emil Antoniszyn PSL, o czym dyskutujemy w ruch na skalę popatrzmy z ramową gdzieś około 2 tysięcy wzrosła, a bez dna, ale wraz z dnia ja mam akurat dane volvo są Litwa jest około 1005 do 2 tysiące dużych wahań, ale Roma ja mówię o dramat ja mówię o Romach i mogę skończyć proszę panie profesorze proszę, więc albo 2 mianowicie mówimy o wąskiej grupie około 100 osób w tym 2 zdań jest taki swoisty styl sztuczny problem, który często się nie jest w stanie uporać miasto i z, jeżeli potrafiliśmy sobie uporać się z polską grupą około 1500 g, które żyją w warunkach godziwy ściął dobrymi obywatelami naszego miasta to dlaczego my ten problem wyolbrzymiany na grupie 50 do 100 osób przy czym sobie władze miasta nie chcą poradzić i krótko mówiąc jest to nieudolność naszego miasta, że taka sytuacja co należy rozbroić znam inne miasta znam Paryż znamienne też stolice, w których ten problem jest bardzo elegancki rozwiązany i tam, gdzie od problemu nie ma w dziejach, ale jak pani profesorze nie doszło do konkluzji w jaki sposób dociera to trzeba mieć cel określono w rezerwie określoną rezerwę mieszkań trzeba mieć określoną no ale nota nowo jak to się tego nie chce robić to, że nie ma może tego nie ma trzeba mieć określone też rejony miasta, które rzeczywiście można z powodzeniem tego typu miejsc na stronach zakwaterować zagrali nam trzeba tylko chcieć, a nie robić sztuczny problem z powodu 50 tys osób i zaprząta uwagę tym wszystkim mediom zagrali media z tego żyją, a część imprez dziękujemy Tomasz Owczarek polega np. że mogę dalej, mówi że prażone przepraszam rzeczywiście już pan się wypowiadał Waldemar Bednarz 6 Impel w tej kwestii moja pomyłka potem kolejne pytanie z sali na Kamińskiego, a ten koczowisko mieszka około 60 osób takie są ostatnie zdanie dane to Boże zrobisz to w ten sposób jak we Francji zrobił pan Sarkozy wsadzi wszystkich, gdy samolot i wysłać dziś ANN cholera tego nie możemy robić, bo to jest niehumanitarne, że my tak zrobimy to znak z naszymi obywatelami Holandii Anglii Irlandii tak samo zła zastanówmy się czy chcemy, żeby nas tak traktowano musimy ten problem rozwiązać humanitarnie musimy ten problem rozwiązać jak po chrześcijańsku, że państwa, że państwo po powodzi dziesiąty szóstym roku powstało tysiące różnych taki barak, gdzie ludzie mieszkali tutaj tutaj stacji 4 takie czy woda taki problem rozwiązany to, iż państwa to są to jest 50 do ziemi na złożenie rzeczy zrozumieć, że po złożeniu zjazdowym wchodząc na 10 ja myślę, że pan dotknie specjalnie trzyma ten problem nierozwiązany, żeby sztuczny temat był też, że ta ma dobrze nam kolejne kolejne pytanie z sali dobry wieczór z nazywa się Klaudia już raz i chciałabym trzy słowa do tego co zostało powiedziane i za chwilkę zadaje pytanie o rozwój tak nosi już niebawem chciałam to proszę, więc tak wierzę bardzo dziękuję panu redaktorowi, że to jest podjął temat komunikacji na samym początku boi tego chciałam podkreślić w 1 zdaniu, że to jest naprawdę my jesteśmy daleko w tyle nie wiem co najmniej strat z tą komunikacją i ludzie w Warszawie naprawdę nie wiecie co to znaczy jestem często warszawiak nie będzie to coś stać 20 minut pół godziny na tramwaj i zastanawiać czy przyjedzie nie czy w ogóle będzie tylko, że przyjedzie i kiedy łaskawie zjedzenie, więc to jest pierwsza sprawa druga sprawa do pana z PSL-u pan powiedział, że nie ma problemu z narodową z nart narodowcami i z hitlerowcami we Wrocławiu to chciałam powiedzieć, że pan przeszedł na Kościuszki ulica Adamiec klub kibica i ta może pan sobie kupić książkę jak pokochałem Adolfa Hitlera to jest druga sprawa rezerwy paliwa zużywa sekundę nie pozwoli zwalczyć pani zaraz będzie on odpowiadał tak książkę proszę myślę, że to każdy może lektury sam chce swoim zakresem ich nie absolutnie wywierać realny niż w moim typie lektur gimnazjalnych które nie prosimy o pytaniach i moje pytania polega na tym ja jestem aktorką wolnym strzelcem tutaj we Wrocławiu w staram się zaangażować Europejską stolicę kultury założenie było takie, że to będzie dla mieszkańców nic aktorów nawet artystów tylko dla mieszkańców wiecie ile zostało zarejestrowanych zostało 30  000 raz na pół roku rozdawane 7 osobom ja byłam dwudziesta siódma na liście i ich oczywiście dobra może być dla mnie fajny wniosek ale gdzie ja zrobiłam etiudy na moje premie i mieszkam na Ołbinie zrobiłam tam etiudy w tle w piekarni zrobiła etiudę na moje mojej kamienicy Jasińskiego 18 przychodzili już ludzie ze wszystkich podwórek, ale na to nie ma kasy, gdzie jest Reńska dla mieszkańców i ostatnia prośba do was tutaj jak wszystko się niczego wszystkich kandydatów PiS jest pewna pani z PiS jest fajna, ale zwijanie zbytnio nie zmienia zdanie nie macie do czynienia, gdy macie do czynienia z królem Wall, który przez nie przyszedł to jest ona 2 pierwsze naprawdę nie wiem, o co w niej zapał i paluszki czy cokolwiek innego wystarczy 1 kandydata jest piątkę dziesiątkę nie macie szans żadnych wydostanie się każdy z nas dostanie po 5 % i to będzie ceną, a nie zobowiąże się tak jak to jesteśmy dla każdego z VAT głosujemy dynastii uczy nas PSL -u na SLD, ale tylko wtedy jak będzie was jedno 11 Osowa celem jest swoistym żywo nie powinna kandydować dobrze dziękujemy panie z używaną powołany jako pierwszy więc, że odniesienie się do kwestii braku wracamy do początku naszej debaty, czyli tego momentu, kiedy pan powiedział, że problemu z ksenofobią we Wrocławiu nie ma dnia Emil Antoniszyn proszone, jeżeli chodzi o ksenofobię i t d. no pora radzą sobie zwiększono borowiny, która w określony sposób służby specjalne, więc nie będę jej szczegółów ujawniał jej jest to kwestia pewnej słabości władz miasta, jeżeli dochodzi do takiego rozmnożenia się, ale mówi pan na grudniowej debaty, że nie ma tego problemu, czyli już, ale pan zdanie ja mówię ja mogę w sensie jest szeroki natomiast, jeżeli chodzi o wąską grupę, która jest organizatorów tego ruchu no to oczywiście widziałam takie sytuacje na Struga i w Paryżu i w innych miastach w jaki sposób, że takie problemy rozwiązuje niech go niech tam ktoś pojedzie i się nauczyć jak się z takimi grupami postępuje idąc dalej idąc dalej jest jego nieobecność pana tutaj prezydenta na zwie się w debacie jest rzecz niespotykana w żadnym kraju w żadnym kraju to jest niespotykane to jest coś tak jest nieprawdą jest on realnej oraz co najmniej arogancja to delikatnie powiedziane to jest po prostu traktowanie obywateli i wyborów określony sposób nie chcę powiedzieć, jaki i trojga 0 z mojej strony trzeba się zastanowić, jaką tutaj metodę przyjąć, żeby się zrewanżować panu prezydentowi za to, że ten sposób nas traktuje i społeczną społeczność wrocławską dziękuję dobrze czy też państwo chce jeszcze w kwestii nieobecności pana prezydenta się pojawiać do Andrzeja, a może dorzuca, bo ktoś powie, że to jest kura po pierwsze, ja wiem, choć jest Skoda Polska i razem daje w takim razie kolejne pytanie z sali proszę bardzo dumny, że ostatnie pytania i prezeska ach, oczywiście rozumiał w tym ferworze najważniejsze pytanie bardzo przepraszam to było o uczestnictwo mieszkańców w Europejskiej stolicy kultury 2 cały projekt na tym się opierał, więc co z tym, że teraz może zrobić mogę coś może zrobić, bo przypomnę jest po październik tak chętnie w 20141 stycznia 2016 ma się zacząć co można zrobić Tomasz Owczarek od od niego zaczniemy znaczona należy należy wrócić do on podstawę skargi były tym projekcie tym pierwotnym ten projekt, który wygrał konkurs, czyli przywrócenie ESK mieszkańcy wolą przywrócenie obywatelom oddolne inicjatywy właśnie dla takich obywateli mieszkańców jak pani, ale został rok i trochę dalej rósł rocznie nawet coś co dalej robić nie trzeba robić to, aby inni na rozwój otwarte przestrzenie audiowizualne zagospodarowanie przestrzeni, które posiadamy teraz, ale np. wyspę Słodową tam jest takie weźcie się chodzi o 2 Gilarski jest świetne miejsce wystawowe na wernisaże, czego brakuje młodym artystą miejsca na wernisaże i trzeba dorobić na billboardach i innych takich miejsc na plagę dobrze mamy udany pomysł grupy Rudolf ASK Don musi być 3 % musi być sztuka uliczna musi być blisko mieszkańców musi wspierać kulturalne inicjatywy naprawdę takie lokalne i do tego powinno się dążyć nie rozdmuchiwać miliony dla elblążan przyjeżdża do nas Wiktor skacze, więc człowiek spoza UE czy rozłożyło się jedzeniem autorką książki zarządzanie miastem wyzwania dla Europejskiej stolicy kultury 2016 w ubiegłym roku przygotowałam Raków raporty rekomendacje innych widząc, że ten bardzo ważny projekt dla rozwoju Wrocławia dryfuje w kierunku o nazwie w kierunku katastrofy mało tego mamy podstawy, żeby przypuszczać, że nie będzie to historia sukcesu, ponieważ komisja Europejska w raporcie w październiku 2013 wyraźnie zaleciła władzom Wrocławia, jakie naprawcze pilne działania należy wdrożyć, aby jeszcze ten projekt uratować niestety rekomendacje komisji Europejskiej zostały zlekceważone co można robić dziś, kiedy wizja katastrofy jest całkiem realna, a z Europejskiej stolicy kultury bardzo ważnego projektu w skali Europejskiej, który ma służyć pobudzaniu lokalnej kreatywności w budowaniu kreatywnych przemysłów wspieraniu takich osób jak pani, zadając zapytanie co można zrobić oddać projekt profesjonalistom ESK jest zarządzany po partnersku, jeżeli będzie ekipa ludzi, która jeszcze jest w stanie dobrze zarządzić projektem, bo są takie możliwości jesteśmy w stanie zminimalizować zdarzy, dziękując Zdrojewskiemu deklaruję, że trwa tylko na bardzo konkretne prawdy krótko, bo poprosić przedsiębiorców o współfinansowanie jesteśmy 1 z niewielu miast w historii tego projektu, gdzie nie korzystamy ze środków prywatnych to po pierwsze po drugie nie żyć mrzonką tu nie wchodzę w debaty polityczne, dlaczego się stało także rząd Polski nie współfinansuje projektów w zakresie, jaki obiecał, bo przypominam, że rakiety z bramy też historię nie jest problemem Wrocławia to jest ważny projekt rozwojowy dla Polski to jest projekt, który będzie sztandarowych promował nie tylko Wrocław nie tylko Dolny Śląsk, ale także Polska i tutaj trzeba uderzyć znowu do odpowiedzialności, a może braku odpowiedzialny braku odpowiedzialności polskich władz nie ma mowy nie ma powodu, żeby krzyczeć z sali 2 w 1 przypomnę, że pytanie z sali dotyczyło włączania mieszkańców i rozum, że kwestia pieniędzy jest ważna, że jest na co wydawać, ale wróćmy do pytania o włączenie mieszkańców pani radna Mirosława Stachowiak-Różecka no dobrze nie będę mówić, że grożą grożą nam fajerwerki, bo już to zostało powiedziane, ale pełna zgoda grożą nam fajerwerki i dla przykładu 10  000 000 na 1 wieczór będą świecić się mosty 5  000 000 przejdzie pochód kukieł i t d . tak dalej dobrze przykład przykład jak został potraktowany 1 z projektów, które właśnie był w ramach grantów, na które przypomnę kilka lat 1  000 000 zł w nie to np. historia wnuczki pana Witolda Romera znanego fotografika pioniera Wrocławia, który tworzy 1 z wydziałów na Politechnice znalazła tak w kontekście melin znowu bardzo przepraszam znalazła media Mac zdjęcia swojego swojego dziadka nieznane zdjęcia wielkiego artysty w piwnicy okazało się, że niestety przeżyły powódź ledwo przeżyły wymagają renowacji zgłosiła się takiego mikro grantów nosi okazuje, że tyle co mieliśmy do zaproponowania we Wrocławiu to 5000 zł na tę renowację przypominamy Monroe 6 pułk dobrze ani on idzie o 30 pół 1 000 000, ale wróćmy jednak wróćmy do tego, o co pani redaktor nie prosi, czyli konkretnie jak angażować i ja czy w ogóle jest jeszcze czas czy to jest możliwe wszystko możliwe mamy naprawdę w sumie ogromne pieniądze na tą imprezę naprawdę mamy ogromne pieniądze to one są źle wydawane i jako 1 z przykładów, żeby nie przedłużać powiem, że jest przecież realizowane m. in . przez uwaga niektóre nieliczne kilka szkół projekt dla dzieci dla młodzieży, żeby mogli zacząć o nią angażować, ale ja zwracam uwagę we Wrocławiu nie mamy kilku szkół tylko kilkadziesiąt, więc to jest też ta część ta przestrzeń, od której niewątpliwie te nową realizację jest innym z inną wizją inną myślą należy szans zrealizować, a więc nie fajerwerków świecące mostami ukłon, ale rzeczywiście prawdziwy kult Waldemar Bednarz w tej samej sprawie wiadomo, że przypomnicie źródło tego pieska Europejskiej stolicy kultury autorem tej aplikacji jest prof. Adam Chmielewski ta aplikacja nazywała się przestrzenie dla piękna co to było, bo rewitalizacja kultury na osiedla pomysł taki, żeby zaangażować mieszkańców to co pani robi no taka firma wykaże, że to niemożliwe, żeby jeszcze do 4 lat, żeby te tereny się zmieniły, że były piękniejsze ładniejsze zadbane, bo tylko osoba, która mieszka władnym otoczeniu ładnym otoczeniu może pójść uczestniczy w kulturze może później trafi do biblioteki ktoś, kto jest wychowuje się brzydkim miejscu dziś mieści się z Rewala, gdzie drzewa Krzywonos ma powody są zadbane nigdy nie pójdzie do taktyki to był inny pomysł zgoda weselach i Rozalii i je mój pomysł, żeby wrócić do tego po prostu wracamy na osiedlach tam tworzymy kulturę i tak to miał być pierwotnie aplikacja profesora pilskiego i drugi aspekt to co pani wiedziała to są koszty te z 800  000 000 ta inwestycja to stadion miejski praktyczny test 1300 zł każdy z nas zna SKO wyda zastanówmy się i to będzie nam ciążyć następne dziesiątki lat Tomasz Owczarek jego ostatni w tej samej sprawie jeszcze raz ocknęła się jakiś mądry członek PiS jako słabość ledwie 2 × nie niemal 2 × kolejny głos z sali proszę państwa jest przedsiębiorcą, który budowałem stadium wrocławskiej i country budżetu, kiedy przedsiębiorca, który serio szukali na tym stadionie na 25  000 025 zlotym wykonuje podwykonawca na tym stadionie i mam pytanie mam pytanie do państwa, który to wszelkie procedury przeczy prezydentów jak państwo chcecie załatwić problem niezapłaconych faktur podwykonawcom, którzy tak dzielnie po 14 po 16 godzin pracowali sobota niedziela po to, żeby pan prezydent Dutkiewicz mógł sobie odfajkować, że wybudował piękny stadion tak ta jest piękne, ale wybudowanej za społeczne za podwykonawców pieniądze i dlatego chciałbym tu wszystkich pociech z początkiem lutego, by zwrócić uwagę, że pan wie pan Dutkiewicz z mojej renty wkładał popartą afery i dlatego chciałbym popłyną po pergoli opery to, że niczego nie ma to świadczy o tym, jaki on prezydentem ponuro panie panie panie profesorze tak, by już popieram nie ma żadnych biznesplan ten człowiek działa na korupcję dobrze, ale jego restaurator nie ma, więc on tego nie słyszy w jego rękach jest sądownictwo prokuratura i wszyscy wkoło za piątkową drogę do Żeromskiego jak długo społeczeństwo będzie tolerował ten styl i rodzenia miasteczko pana Dutkiewicza teraz i 2 czy państwo pomożecie nam przedsiębiorcom i młotem i gorszym od ryzyka wypłaty pieniądze część prognozy na stadion i dziękuję bardzo dobrzy jeśli chodzi o pytanie jak długo społeczeństwo będzie tolerował też dowiemy się z 6 listopada, a jeśli chodzi o pomoc pomp pomoc przedsiębiorcom dotyka też państwo ma ma jakiś pomysł na to co z tymi długami czy rzeczywiście Jonasson panie profesorze proszę bardzo tylko błagam do mikrofonu panie profesorze proszę się z ludzi jest słuszne one są to co wam powie, że z panem zgadzam obserwuję to może nie powinien tego mówić, ale ponad 20 lat jestem biegłym prokuratorskim sądowym z zakresu finansów z władzami różnego rodzaju afery finansowe w Polsce w tym również we Wrocławiu miasto doświadczenia i tematy nie brakuje Jarosław siostra szacunkiem odnoszą się do małego biznesu średniego biznesu, bo to jest sól naszej wrocławskiej w naszej wrocławskiej ziemi jak można pomóc jak można pomóc, czego się nie robi krótko to nie jest trudne z finansowego punktu widzenia może to łatwo zrozumieć proszę sobie wyobrazić, że żadne definicje oraz w stosunku do samorządów terytorialnych jednostek samorządu terytorialne i dlatego że jeżeli chodzi o własnych samorządy przedsiębiorstwa zawsze przedsiębiorstwem służy tak wolno oszukamy więcej jest wykazać się zgadzam się jest taka sprawa, że nie jest takim moim rozwiązaniem Rzeszów co jest napisane też częściowo w naszym programie beztroskim jest instytucja troszeczkę biedne, ale sens tego jest dosyć głębszy do zeznań, bo i mianowicie o udzielanie gwarancji przez bank gospodarstwa krajowego reżyser wyobraził, że jeżeli bank gospodarstwa krajowego daje 40 % gwarancji dla przedsiębiorcy to siłą rzeczy kontroluje cały Szczecin, ale tuż po fakcie lud groźny niż Gudzowatego i wymarzona inżynierowi co się powinno robić tego się nie robi, a wzrost płac również mamy do czynienia już, żeby sprawę rozwiązać finansów samorządów uważam, że całą ustawę należy rozszerzyć na jednostki samorządu terytorialnego, żeby ze strony banku gospodarstwa krajowego była pełna kontrola nad tym co się co się dzieje w samorządach, jeżeli chodzi o finansach i na innej drogi nie ma żadna audycja nic nie dadzą żadne Rio nic nie da, ponieważ Biel kontrola musi być na bieżąco i profesjonalne ze strony bankowości proszę 0 Graś celną banki zagraniczne banki za granicą rolą w ten sposób, że jeżeli ktoś korzysta z tej gwarancji małe średnie przedsiębiorstwa korzysta z gwarancji to oni w ogóle nie są mu dać kredytu w ogóle unikają takich sytuacji, żeby nie daj Boże coś nie spojrzał w papiery Graala tegoż banku i teraz 1 droga, jaką ja widzę w tej sytuacji jest jedynie droga procesowa proces cywilny są skończę grać śmieje się rywala w znanej, by was łączy 23 daj mi one skończyć jest sprawa nie tylko, że paragrafu cyfrowej cywilnego i kończąc kończących jest nasza droga karna i morze no i tutaj inne ścieżki nie ma jest droga karna ku pić trzeba tą drogę wykorzystać w innych, a pan dodaje, że prokuratura umorzyła postępowanie karne w związku z tym docenta rada możemy uznać za niebyłą jeziora oraz tryb odwoławczy jest tryb odwoławczy trzeba całą drogę konsekwentnie iść i nie zawsze jest awans trzeba się starać, żeby jednak spełnić tę sprawę zna albo spór zbiorowy zjednoczyć i zorganizować i żądać nie może wymiar sprawiedliwości takich sytuacji dobrze w walkę z rzeczy, których skandalu chciałbym do tej kwestii odbyło odwołać jakieś inne rozwiązanie lub zgodzić się pan Waldemar Smaszcz ja tak myślę, że pan może być dosyć blisko rozwiązania potem sprawa właśnie z prezydentem i z zarządu spółki Wrocław 2012 trafia do prokuratury, jeżeli oni zostali skazani to pan będzie miał prostą drogę, że te pieniądze odzyskać, tym bardziej że Pański Pański sprawi wiele innych jest opisany w tym raporcie Dzikowski i tam jest napisane, że oczywiście, że pan się stała krzywda, a pani radna Mirosława Stachowiak-Różecka kinowym łączą się po tej doszło do wydaliśmy dużo ponad 80 po prostu ta sprawa rozstrzygnięta dobrze pani rano pani, dlaczego Siwa głowa sprawa taka chciałbym powiedzieć, że zrobiono pewien błąd i można było tego uniknąć i trzeba inaczej postępować w przyszłości mianowicie wystarczyłoby, że gmina przypilnował, aby przy podpisaniu umowy z wykonawcą, że nie będzie wypłacać kolejne transze pieniędzy dopiero wtedy, kiedy wykonawca udowodni, że wypłacił rozliczył się ze swoimi podwykonawcami wtedy niemal samych rozwiązaniach przyszłość ani jedno jest ważny ja nie reprezentuje gminę w tym zakresie niestety bardzo mi przykro mi dobrze proszę o ponowienie przeczesywali, ponieważ państwo, dlaczego zmieniono na jedzenie i Delima natomiast jeśli idzie o sytuacji, którą już niestety z panem rybakiem mamy to jest ona naprawdę bardzo Zawiła obawia się, żebyśmy tutaj 2 kolejne godziny spędzili, żeby ją wyjaśnić i finał sądowej niestety nie jest tym, na które pan Rybak i jego podobni nie rozliczani koledzy mogą liczyć, ale ja powiedziałabym tak bym zaproponowała patrzący, zaglądając do raportu NIK -u i oceniając jak ogromne miliony tam przeznaczane są na pracowników to myślę, że w tej kwocie znajdziemy takich, którzy nam doradzą jak jest tą sprawą poradzić oczywiście ASO odzyskali dobrze czy dobrze panie z pań brzmiał głos Tomasz Owczarek jeszcze się zgłasza panie profesorze panie rozgrzeje apeluje apeluje Tomasz Owczarek w tej kwestii nadmiernego zużycia tamże 13 urząd gminy powinien się poczuwać dotyczy sytuacji i ponieść pomóc prawnie totalnie maksymalnie powinien pomóc dobrze kolejny głos zamilkł też wiemy jak to się skończy i dlatego państwo za 16 listopada będziecie mieć możliwość, aby ten bank, który został on byli też oszukanym 25 panów, aby nasz gość mógł się nie powtarzało się tu Garmin nie będę powtarzał, że do końca taki sam na przyszłość drugie pomoc prawna czy też mało jest wziąć trzecia trzeba rozpatrzyć nie można tego zrobić inny sposób szczęście skoro mamy dofinansowanie do meczu proponowane dla osób młodych czy nie może być dofinansowań dla osób poszkodowanych przez złe prawo tak dofinansowanie z tego samego użyli filie kontrolerzy przed chwilą nierozerwalnie z nazwą rozwój zdolności dobrze na niedzielny kończymy ten wątek przekazujemy głos z powrotem na salach witam chciałam spytać o system terenów zieleni w mieście, ponieważ nasze miasto wydaje się miastem tak kiedyś, bo było mówione, że to jest zielone miasto natomiast jest bardzo wielki problem z dostępem do parków, bo są bardzo niewielu dzielnicach, ale przepiękny park Szczytnicki, owszem, np. natomiast na psim polu mamy 10 ha parku największa dzielnica w mieście i tam praktycznie nie ma gdzie pójść jeździmy do parków samochodami nie mamy po prostu gdzie wyjść na spacery z dziećmi, gdzie matka z dzieckiem nie może przejść 5 km, żeby dojść do parku ona powinna park mieć zasięgu 50100 m od siebie przynajmniej jakiś teren zieleni prezydent Dutkiewicz zniszczył nasze studium, które było z takimi 2 pierścieniami dookoła z jedno dookoła centrum to jest postawa drugie w środku Wrocławia i promiennie się wychodząc takie dobre passy, które poznali pozwoliłyby ich Ruchowi właśnie rowerowe mu wydostać się z Wrocławia i tak samo dały nam dostęp do tych terenów zieleni i mam takie pytanie odnośnie planów, bo ogrody działkowe zostają przekształcone to co kiedyś dzieje się wszędzie w całej Polsce mówią, że ogrody działkowe mają być przekształcane na parking natomiast u nas we Wrocławiu większość w 1300 ha ogrodów działkowych w nowych planach wykonanych właśnie za ostatni raz kadencji zostały przekształcone na mieszkaniowe i mam pytanie jak odzyskamy te tereny zielone kiedyś, jeżeli teraz to wszystko w zabudowie dobrze dziękuję bardzo lubi tańczyć ważne, broniąc się powtórzą wśród naszych najbliższych słuchaczy to może zaczniemy Tomasza owczarka, który ostatnio był ostatni rok jak i ciągle jest miejsce jeszcze na tę partię starych dzielnic, gdzie wszyscy widzieliśmy budżet obywatelski 3 nowe parki mają poznać ich rewelacją miasto to nie zaniedbało toi toi toi tak totalnie się ze wszystkimi zgodzę, że skandalem jest, że zabiera się ogródki działkowe rekreacyjne, które miało być teoretycznie na cele rekreacyjne dalej w formie parku, a powstaje dom budynek i można je tam deweloperka na absurd absurd idźmy dalej chodzi o zieleń miejską docenimy też do ceny nabycia należy zinwentaryzować dotrzymany, ponieważ mąż coraz mniej jest zinwentaryzowany na szczęście właśnie trwa na nieszczęście nowo otworzyć na szczerą rozmowę jestem porażony tym stanem, jaki jest tak, ponieważ parkingi mamy we Wrocławiu, ale wystarczy spojrzeć na Korony drzew i się widzi, że te partie te drzewa umierają występ co zrobić inwentaryzację następnie należy stworzyć u nasadzenia ubytków następnie należy z nim równać się współpracować z innym stowarzyszeniami pozarządowymi zajmującymi się zielenią miejską we współpracy z między studentami z uniwersytetem przyrodniczym w celu właśnie prowadzenie wdrożeń nowych nasadzeń i dbają o obecny stan parki powinny być postać postać kolejne, żeby nasze pole powstanie nowy port ze względu na teren wrocławski budżet obywatelski i to wskazuje, że trzeba importować drogą osoba, która mogłaby się powie, dlaczego tak nie była już dzisiaj nie ma no dobrze Galliano sztuczny powtarzamy w kółku wiemy kogo nie ma pani prof. Aldona litewska Święcka pani w swoim programie też opel postuluje, żeby budować więcej parkingów to w parkiecie parkingi przede wszystkim postuluje to jest 1 z 5 priorytetów, żeby Wrocław był zielony to bardzo mocno w razie wszystko zniszczy mówimy o Wrocławiu innowacyjnym inteligentnym współpracującym, ale też zielonym wychodząc z założenia, że to my na chwilę dzierżawimy przestrzeń przestrzeń środowisko naturalne, w którym musimy znaleźć warunki do rozwoju gospodarczego społecznego w moim programie także jest chociażby wprowadzenie terminu trawnik, który zapożyczyliśmy od naszych zaprzyjaźnionych stowarzyszeń fundacji działaczy, którzy na co dzień angażują się na rzecz ochrony środowiska we Wrocławiu właśnie oni wrócić zwrócili nam uwagę na to, że wzrosła w zielony do 3 dotychczas rozumiany jest w kategoriach pomnikowych fontanny 300  000 rocznie wydajemy na konserwacje fontann utrzymanie utrzymanie dotychczasowych powierzchni zielonych to jest kwota 600  000 tylko i dodatkowe tylko 500  000 zł na nowe nasadzenia i ukwiecenie w budżecie 23  000 000 zł, jaki Wrocław ma na ten cel 18  000 000 przeznaczonej na odprowadzenie tzw. podatku leśnego reszta kwoty to inwestycje w zieleń jak państwo doskonale już się orientuje się jest to zdecydowanie niewystarczająco, ale Wrocław, gdzie to miejsce na tę partię na tych drzewach parkingi są elementem zintegrowanego systemu powinny powstawać tam, gdzie miasto się korkuje to znaczy nadal jeździ do Wrocławia to znaczy, jeżeli popatrzymy na system transportu i komunikacji mówimy nie o Wrocławiu tylko o obszarze funkcjonalnym, czyli aglomeracji parkingi właśnie na obrzeżach miasta po to, żeby do miasta wjeżdżać w znakomitej części bezpieczną i punktualnie o niezawodną komunikację miejską natomiast przestrzenie zielone tam, gdzie powstają wszelkie nowe inwestycje budowlane, jeżeli mówimy o infrastrukturze społecznej moi poprzednicy o tym, mówili nowe mieszkania ze żłobkami przedszkolami my mocno kładziemy nacisk na to również terenami zielonymi obszarami rekreacyjnymi dobrze dziękuję bardzo wolno pan prof. Emil Antoniszyn zielono pytanie profesorze jasnym dzisiaj regularnie przypomina o mikrofonie oraz małych i bez mikrofonu mówić salony wielkiej także, jeżeli chodzi o tereny zielone to nie muszą zawierać nie może odejść za wiele uczyć, bo już także jest profesorem finansów resort też technikiem rolnikiem, który przepracował przewraca rozdać parę z tej branży sporo lat także tutaj na niej nie ma też koncepcję żadnej żadnego żadne wiążące, jeżeli chodzi o rozwój oraz zieleni w mieście jedynie co tutaj co się dzieje w Estoril, jaki cel mogę sprzedać jako nieruchomość i zbijają na tym zarabia jako miasto ewentualnie prawdę komu sprzeda przepraszam za takie określenie dobrze jest diagnoza teraz rozwiązanie rozwiązanie takie, że z 3 kościelny z doświadczeń innych miast pojechać sobie do innych miast dużych w Europie zobaczyć zagranicą robią ja nie będę uczył teraz po obecnego prezydenta w jakiś sposób on ma zazieleni zwraca też zawsze zielone liście wynagradza załogę jest nauka ciężko płaciłem, więc po prostu nie mam zamiaru tego nowi zarazili baliśmy się dowie niestety no przykro nam żyć dobrze pani radna Mirosława Stachowiak-Różecka przedtem czekamy na odpowiedź w sprawie zieleni oczywiście wzmocni wypowiedź poprzedników, kiedy planujemy budowę nowych osiedli to równie ważne ma być w tym planie równie ważna ma być zieleń tak musimy przewidywać takie miejsca ja przy okazji lubi posługiwać się przykładami, ponieważ nasze miasto niestety rozbudowuje się wyłącznie na obrzeżach to 1 z odwiedzonych przeze mnie się i był muchomor, gdzie mieszkańcy rada osiedla wspólnie z proboszczem walczą ostatni skrawek część osiedla zielony skrawek osiedla okazało się, że to miejsce, które niegdyś było cmentarzem jeszcze przed wojną w i niestety upór Rafała Dutkiewicza jest ogromny na tym ostatnim skrawku, gdzie mogłoby jeszcze być, choć trochę Zielona przypomną osiedle kilkunastotysięczne w tej chwili także powstanie blok także nie ma takiego myślenia i planowania miasta Rafał Dutkiewicz ma w nosie Boże nie mamy gdzie odpoczywać wypoczywać niestety trzeba zmienić nie jest jeszcze tak źle z Wrocławiem to znaczy mamy gdzie te parki budować tworzyć i oczywiście trzeba robić ja mówię trochę umownie, że te miejsca dla oddechu i wypoczynku powinno być przynajmniej mniej więcej w okolicach 5 minut od miejsca zamieszkania takiej minimum komfortu ławka zieleń odpoczynek oto musimy zadbać to jest jeszcze możliwe wystarczy po prostu powstrzymać stąd nominacje deweloperską, która rządzi Wrocławiem palców, ale dodam tylko bocznej pytał też od słuchaczy o plac Nowy Targ, który został zrewitalizowany mężczyzna anonimowym to Nowy Targ zamiast tego betonu, który ma dla nich rezerwuarem to była decyzja miasta nie dewelopera oczywiście no to miasto mogłoby tam poznać trawa nie położyć beton pozywa wszyscy się zgadzam i teraz jeśli ma panowie panowie to naprawdę nie jest eleganckie te krzyki od teraz jestem kandydatem na prezydenta w dobrze pozwolą jeszcze pozostają pozowane w takim razie ja przepraszam bardzo, ponieważ panowie atakują mnie po raz kolejny, więc chciałabym wyjaśnić rada miejska składa się z 37 radnych ostatniej kadencji 20 osób to są radni Rafała Dutkiewicza 10 Platformy Obywatelskiej w demokracji matematyka jest bezwzględna, czyli większość ma zawsze rację i to ta większość decydowała o podwyżkach wody ścieków dla państwa najdroższych śmieciach we Wrocławiu o planach zagospodarowania przestrzennego i wielu innych rzeczach, które teraz właśnie państwo podtrzymujecie, a jeśli jest pan niezadowolony z przykrością stwierdzam że, choć miałam sporadycznie czasami okazje Rafała Dutkiewicza na tych quadach obejrzeć przez 5 minut to naprawdę nie czuje się odpowiedzialna za decyzję, którą podejmował dla miasta w ciągu ostatnich 12 lat Waldemar we wnętrzach hali znikną jednak zieleń wrócić mogę wrócić do zieleni, więc rodzinę na chwilę do zieleni panowie ja apeluję panowie wrócić do zieleni panowie to nie jest kulturalne takie krzyki i to w obronie będziemy w ten sposób rozmawia teraz chciałabym coś się zielenić i pan z proszę niech pani zajmuje zieleń dziękuję, więc we Wrocławiu jest parę rzeczy, pomijając oczywiście zieleń okres na Pomian wypowiedziane najważniejszy jest nasze zdrowie nasz komfort nasz oddech zresztą Wrocław wcale nie jest tak za zielenią jak nam się wydaje o tym, powie pan Bednarz w szczegółach natomiast gdy natomiast trzeba powiedzieć wyraźnie że, że tak naprawdę we Wrocławiu, gdybyście państwo chcieli posadzić drzewo jako tacy normalni obywatele okazuje się, że ta ścieżka droga przez mękę ta od tej decyzji Osieleniec napadają w kilku Departament dach kilku dyrektorów urzędników o tym decyduje i na końcu musi dziwić, że od 3 metrowe i dźwig, żeby je posadzić, a deweloperzy np. mogą posadzić taki cichutki kilkucentymetrowe natomiast normalny obywatel jest już zobowiązany zupełnie inne to można zmienić to znaczy można doprowadzić do sytuacji, w której w urzędzie miejskim 1 osoba za to odpowiada w całości my jako mieszkańcy wiemy do kogo się zwrócić o pomoc, a ta 1 osoba jednoczy wokół siebie te wszystkie środowiska, które mogą być za to odpowiedzialny i mogą to zieleń we Wrocławiu kierunkach zarówno urzędnicy jak i eksperci, którzy się naprawdę na tym znają i mogą dąży on z ginekologii we Wrocławiu odda jak i oddajmy głos Waldemarowi Bednarza, który rzeczywiście poświęcać zieleni na wzrost liczby miejsc jeszcze dokończyć wypowiedź za chwilę dziękuję no nie oni lądowali także ma bardzo dużo czasu w tym momencie ruszamy z Orlenem przeszkodzili Waldemar Bednarz, który w swoim programie poświęcać zieleni sporo czasu m. in. chciałby pan nasadzeń wzdłuż ulic ja chciałam zapytać jak pan sobie wyobraża wczoraj przed powodzią pod centrum Wrocławia i często także ulice są wąskie to nawet tramwaj samochodem muszą się zmieścić na 1 przestrzeni lustro chodnika, gdzie tam nasadzenia i pnączy pani mówią szpaler na szkoleniach, że wśród przytulisko jest przykład Piłsudskiego, gdzie faktycznie w tej chwili, iż nie występuje żadne drzewo kiedyś było nas nie ma każda ulica powinna mieć takie szpalery po lewej po prawej stronie, żeby ludzie mogli przechodzić chrońcie przed słońcem lecz, choć takie elementy to, że mamy ocieplenie klimatu myślę, że chyba mało pewnie są to niektóre osoby testową, ale naprawdę element zielonych w w mieście jest bardzo istotnym my jako osłabianie mamy tutaj powierzchni zalesienia około 7 % Warszawa 15 ma Katowice 33 % terenu jest zalesiona, że państwo no 10 jedno proc w donicach, więc przyjąć dystansuje diagnozy zaraz po to mamy stracić około 2 tysięcy hektar co wcześniej pani mówiła terenów zielonych NIK 2012 pokazał co się dzieje z naszą zielenią pościgi w Operze dostał zezwolenie na wycinki powinni wnosić opłaty od od tego ewentualnie w ciągu 3 lat rekompensować to przez nasadzenia ani nie ma opłat ani nie ma nasadzeń się okazuje wyrywkowo zrobiono 3 kontrole wszystkich udowodnił, że taka rzecz nie występuje proszę państwa i zasługuje wcześnie też przez 12 lat i postaw rosła w żaden bank, gdzie w Warszawie powstało ich aż 8 jak można rozwiązać problem najważniejsze najważniejsze to proszę państwa odpowiedzialne za zieleń i nie czy państwo wiedzą, że z podziałem zarzewie ocalił są 3 miejsca wydział środowiska rolnictwa zarząd zieleni miejskiej i miejski konserwator zabytków i nie wiadomo nie wiadomo czy państwa czasami ktoś z nas odpowiada, a szczytnickiej tez miejski konserwator zabytków jakieś trawniki zarząd zieleni jeśli ktoś inny jeszcze więcej proponuję utworzyć 1 urząd zabija pana za zieleń i w tym urzędzie ogrodnik miejski jest bardzo ważna funkcja brak jest oficer rowerowy musi być ogrodnik miejski w osobach, którą można naprawdę już do niej odpowiedzialność wyciągnął nóż osoba odpowiedzialna dobrze dba GOK oraz gazu też Niemcy granatów tutaj nasadzeń może pani tutaj nie zaproponuje nasadzenia leżą pewne miejsca, gdzie taka nonszalancja nasadzeniach niewskazana Paszyński jest w 2 i w 1 miejscu w strefie taki tutaj wschodniej jest pakiet modernistycznym tam nasadzono iglaki one w ogóle tam one bogata nie pasują pani prof. Alina zaprasza na zdrowie pisze o tym, wyraźnie trzecia rzecz to jest coś takiego Zielona sieć działa 6 to znaczy, że każdy obywatel wychodzi z domu w przeciągu 36 m po nie mieć pan w Kopenhadze tam są duże elementy takie parki większe i takie mniejsze pełno takich jest ona stąd jest w tej chwili skoro dwudziesto sześcio paku i wywiązali, ale takie ponoć funkcjonować w każdy obywatel bronić dostępu do zieleni czwarta rzecz już znieść państwo przed otrzymali po każdej dużej ulewie jak się okazuje, że pakt plac Dominikański, czyli blisko do Oscara jest zalewana, który wynika z tego, że zieleń miejska nie jest wykorzystywana do odprowadzania wody do branży znał się powołuje na nowy Jork czytamy czy Kopenhaga to taki pomysł tam są koszty te tereny zielone drzewa rosną są wykorzystywane jako drenaże w bardzo dziękuję za konkretne elementy architektury panie Waldemarze reagowali oni nawet chłopaki wzdłuż nabrzeży rzek ktoś taki ostatnio po wycinali, a to są normalne takie PAK istnieją na świecie i one prawosławia powinny mieć ogród chiński pomysł, który zarząd zieleni miejskiej 7 lat temu w domu sporo pieniędzy i co się okazało w tej chwili ten obóz został porzucony dobrze przekaz w mieście gusta naszych oczach Konstal przepraszam to jest też bardzo ważny kraj zamierza iść 10 lipca tego roku miasto przystąpiło do uchwalania planów nic studium jest bardzo ważny dokument ten w studiu studium będzie dużo myślał gdzie jakie tereny zielone miejsce udzielane będą w zimie odpowiednio je za nie przełoży się do pracy nie wniesie odpowiednie wnioski rzeczywiście jeszcze okaże, że nasze tereny znikną dobrze, że naszym gustom ożywią Frankowi, kto jeszcze tej kwestii nie wypowiedział bardzo proszę tak jak granty zaczęłam inwentaryzacji jest opłata dotyczy też kwestia druga kwestia wnoszenia nowych nasadzeń nowe nasadzenia jak mówiłem powinna być nasadzeniami trwałymi płynąć te rośliny, które wymagają mniejszych nakładów finansowych przykładem są 83 Love również w naszym programie było nasadzenia wzdłuż szczenięta uczyć nasadzenia wzdłuż ulic, ponieważ zwiększa bezpieczeństwo i dalej idziemy, czyli może nie ogrodnik miejski, ale wielka współpracę ze stowarzyszeniami fundacjami i zajmujący się ze środowiskiem w Grazu uniwersytetem przyrodniczym w celu dopasowania jest najlepszym naj naj konkretniejsze najtańszych win jak pan w utrzymaniu obiektów żony do Warszawy plus mała architektura krajobrazu zieleni parking w sensie uzupełnione o drobne elementy rzemieślnicze takie tuzy z Rafalski ziemniaki czy uczelni różne mała architektura, czyli jedno 0 ławeczki posągi dla dobra jak Kaczor dziękuję bardzo proszę państwa w tym momencie zaczęła się audycja na antenie Radia TOK FM, że z telefonami z o z naszych słuchaczy, więc zachęca można też jeszcze tam zadzwonić i nasza część naszej debaty już dobiegł końca bardzo serdecznie dziękuje wszystkim i zachęcam do zwolnienia dla Radia TOK FM nr 224444044 dziękuję serdecznie do usłyszenia wybory 16 listopada Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: USŁYSZ SWOJE MIASTO

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA