REKLAMA

O grupach roboczych mówiły Katarzyna Przyborowska i Marlena Dałek

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2014-11-02 15:00
Prowadzący:
Czas trwania:
51:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kinowy państwo widzą państwo bardzo serdecznie w cyklicznej audycji dość przemocy w nas pan Grzegorz Wrona dzisiaj wyjątkowo samodzielnie poprowadzę audycję dzisiejszą gośćmi naszymi są, a pani Katarzyna Przyborowska prezeska stowarzyszenia mam, aby ta witam serdecznie oraz pani psycholog Marlena Dałek również ze stowarzyszenia obca cynober wyjątkowa do dziś audycja, ponieważ będziemy się skupiali na pracy grup roboczych na tak naprawdę problemach, które są związane Rozwiń » z funkcjonowania NIK funkcjonowanie grup problemem, ale również sukcesami, które tego podnoszą zaraz powiem, dlaczego Stowarzyszenie osób, a inni o programie, które Stowarzyszenie prowadzi, ale króciutko tylko powiem, o co chodzi czy w ogóle są grupy roboczej, skąd się wzięły, ponieważ państwo któż z nas, choć niekoniecznie musi być w tym temacie biegną Otóż w ramach obowiązującej od 3 lat procedury niebieskiej karty czy procedury, którą się uruchamia w przypadku podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie tworzy się grupy robocze, czyli grupy w skład, których mogą wchodzić przedstawiciele policji oświaty ochrony zdrowia w gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wszystko powiedziałem policja oświata ochrona zdrowia pomoc pomoc społeczna o jej naprawy kluczowej ruszymy będzie pomoc społeczna tak utworzona, bo inni specjaliści kuratorzy sądowi w zależności prawda od odczuwałem kazusu z i tak utworzony zespół ludzki pracuje wspólnie, aby wspomóc rodzina jest czas przemocowych starszemu cieszący się natomiast nasi dzisiejsi goście uruchomienie programu, który ma te grupy robocze w ich praca wspierać poszły 2 słowa pani prezes o tym, programie jak nazywa, skąd wziął pomysł pracy z grupami wyznał, że taki pomysł może zarząd zgłosił się pomysł ja jestem członkinią 2 zespołów warszawskich interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy dla dzielnicy Śródmieście dla dzielnicy Ursynów my dzięki takiemu zielonemu światłu władz dzielnicy Śródmieście w tym roku mówi możemy realizować się program, który nazywa się specjaliści przeci w przemocy i w ramach tego programu od lutego dom, ale do końca jeszcze listopada tego roku prowadzimy 2 rodzaje działań dla śródmiejskiego roboczych tak 1 jedno działanie to były takie spotkania seminaryjne edukacyjne szkoleniowe, które były przeznaczone dla właśnie tych przedstawicieli tych zawodów, które pan wymienił, którzy mogą wchodzić członków w skład grup roboczych także w założeniu mieli to być pracownicy socjalni policjanci kuratorzy pedagodzy na praktyce udało się zgromadzić właściwie tylko 100 % pracowników socjalnych ze śródmiejskiego centrum pomocy społecznej jedno były pojedyncze osoby przedstawiciela kuratorskiej służby sądowej pojedynczy pedagodzy i pojedynczy dzielnicowi fakty także nie ma w tych grupach 3 czy poważnego rozłamu nie pachną to znaczy, że zasadniczo w większości w grupach pracują pracownicy socjalni dzielnicowi chcą rozwiązywać ich się zdarza przedstawicieli oświaty to są pedagodzy szkolni ostatnio coraz częściej wychowawcy również wychowawcy przedszkolni gość lub duża kuratorów sądowych społecznych sądów rodzinnych i troszkę sądów karnych również bierze udział w pracach tych grup no rzadko się zdarza, żeby byli też przedstawicielem oczywiście, że są też powiedziałam tak, żeby byli rzadko się zdarza, żeby jej przedstawiciele np. ochrony zdrowia 3 wyżywają się terapeuci mu rzadko się zdarza też muszę powiedzieć, bo tam byli przedstawiciele organizacji pozarządowych w 2 EUR, ale jest trudno jest zatem mówić, bo sama jestem tutaj przedstawicielką, ale to po prostu wynika, jakby ze specyfiki takiej organizacyjnej pracy tylko, dlatego że głównie tego, że zbierają w czas w czasie tak po urzędowania ośrodków pomocy społecznej czy też jeśli są zbierane n p . nie wiem co się zdarza pojedyncza na terenie szkół czy 3 np. gościnnie zdarzało nam się też przeprowadzać takie rozmowy ze śródmiejskim sądzie tak w tych pomieszczeniach dostępnych kuratorom na jej wiąże się to z godzinami pracy tak często organizacje pozarządowe pozarządowych współpracują z organizacjami ludzie, którzy obok tej współpracy też wykonują inne zadania niż o rozwój jest trudno kolizja terminów tak jest trudno wygenerować wspólny termin, ale wracając do tego program dano, więc z Elbląga, ale tutaj obie z Marleną żeśmy tutaj doprowadziły do seminaria i może powiedzieć, że mimo, że grono uczestników stanowili przedstawiciele pomocy społecznej na planową uznałyśmy jest udany był także to znaczy ewidentnie rozmowa o trudnościach o możliwościach o możliwych nie wiem o korzyściach, które mogą wynikać omówienia jeszcze tej procedury, która nie do końca jest przez wszystkich jednoznacznie interpretowana klikamy na każde zło było pomocnej miałyśmy takie słuchy ze stroną tych uczestników tych seminariów, że naprawdę mówiąc krótko no niektórym z nich ale jakby bał się troszkę otworzyły oczy na to jakby co oni mogą, jakie cele mogą sobie stawiać przy pracy w tych grupach i dość technicznie po prostu jak mogą przejść, bo też taka konsultacja konsultantów, a może to nazwa to znaczyć telewizja była tak wstępnie to była, a może jest Super wizja tylko wstępnie to było takie taka wstępna edukacja i Drozd przegrał w drugiej części tego tego projektu no to jest już przy ta druga część jest przeznaczona dla konkretnych grup roboczych funkcjonujących w Śródmieściu my złożyliśmy taką po prostu propozycję funkcję za za pośrednictwem przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego dla dzielnicy Śródmieście o możliwych właśnie takich jak i wiem doradztwie będą nazwała tak dla grup roboczych i tutaj o tyle uważam, że interesująca była ta jest ta propozycja, bo jak jest z wykształcenia prawniczką jest z powyższym mogłam i mogę być pomocna tutaj przybliżaniu jakiś trudności czy 3 możliwości proceduralnych natomiast Marlena w czasie tych konsultacji zajmowała się bardziej no takim obserwowaniem tego samego procesu funkcjonowania tej grupy czy różnymi trudnościami natury albo też takiej psychologicznej na żywo wie pan po diagnozie niezwykle istotne porównaj też, jakby jednak z drugiej nie jest nigdy kompletna przynajmniej tak, a może pani psycholog, z czym się głównie, które grupy robocze zwracają też można wskazać, jakie obszary, które co do zasady są dla nich problemowe, gdzie oni potrzebują wsparcia na takich jak my zaczynaliśmy ten projekt osoby same wymyśliłyśmy Alberta z doświadczenia własnego żeśmy propos próbował ugruntowały trudności importowaliśmy takie trudności techniczne, czyli np. to zależy jeszcze przed chwilą państwo powiedzieli ten konflikt czasu także, że poza tym ta trudność wynika z tego, że organizm pracownicy różnych instytucji bezpośrednio podlegają pod swoich zwierzchników, a są zobowiązani do uczestniczenia w grupach roboczych w tej procedurze ENA im często jest tak, że jest taka kolizja związana z wykonywaniem obowiązków służbowych, że to też jest obowiązek służbowy, ale równocześnie muszą być w 2 miejscach jednocześnie, tak więc takie trudności techniczne i takie związane z tym RM, kto tak go trochę język co jest ważniejsze w danym momencie takiej czy kosztem zawsze jak Dalii ważna zawsze jakieś inne działań drugi raz drugi taki obszar trudności związane z tym jak grupa ma ze sobą współpracować, bo grupa robocza to absolutnie jestem przekonana o tym, że na początku jest grupa tylko z nazwy i ustawodawca nie przewidział w fakturze ten proces grupowy ludzie najpierw muszą stać grupa może pracować grupa, a od razu przechodzą do działań budowania planów indywidualnych planów pomocy obdzielić, bo to bardzo ważny element wydaje, czyli ustawodawca założył, że my tu jest współpracować ładna z nim współpracować grałem w optymistycznym aż do programu tymczasem my nie jesteśmy uczeni takich mechanizmów chyba w naszej ani kulturze ani w kształceniu tak jak się patrzy wstecz znana na model pracy, który u nas przez lata obowiązywał też zmienia Małysz tak pani Anna Bartoń prezes nadział się także to nie jest kwestia taka, że jesteśmy uczeni ja myślę sobie, że po prostu nie było wcześniej stworzonej w przestrzeni dobrej współpracy i naprawdę trudno jest takiemu nadmiarowych oczekiwaniem, że jeśli policjant ma określone obowiązki służbowe pracownik socjalny ma określone obowiązki służbowe one gdzieś tam dał szans się nie pokrywają nie wiem przedstawiciel szkoły ma określone obowiązki swoje zawodowe i t d. tak, by wszyscy ci ludzie wierzą oni nagle za dotknięciem czarodziejskiej różdżki jak się zbiorą na tym pierwszym spotkaniu to od razu nastąpi jakiś imię włączenie jakiegoś magicznego magicznego przycisku ICO oni będą wspólnie mówi się było za to nieduża pojawiają się kwestie nie tylko umiejętności współpracy, ale tak naprawdę w stosunku do naszej diagnozy samego z samego przypadku bagno wiadomo, że oprócz tego, że wykonujemy obowiązki służbowe my mamy też jakieś swoje przekonania dotyczące tego czy nie jesteśmy pewni, że pani Bożena Przewoźna zazwyczaj można, tak więc jakby rzeczywiście ważne jest to, o czym powiedziała Marlena żona jest ci ludzie muszą się po pierwsze, poznać świat po drugie, ma przedstawić mieć przestrzeń do tego, żeby swoje perspektywy pokazać tak i takie swoje perspektywy związane z miejsca, z których przychodzą tak było, gdyż wszyscy pewien sposób jakoś oddelegowani przez swoich szefów wszyscy pewnie są narażone na różną różne doświadczenie w 2 narażać go długości stażu ani wiedzy może być także mulda, która moim zdaniem nie jest zaś takie jak wyróżnić trującej i nie jest specjalną trudnością, bo czasem po prostu ktoś ma większą wiedzę o świeże skończył szkołę jak ktoś ma większe doświadczenie, bo dłużej pracuje, więc jedni drugim mogą być bardzo mocni natomiast na fakt jest taki że, że żal tak jak Kasia powiedziała trudność jest też tak każe ci ludzie widzą rodzina z różnych perspekty w do naprawy z przemocą w spotyka się na różnych etapach policja najczęściej w interwencji tak kiedy, kiedy zwołana na pomoc pracownik socjalny jeśli idzie oglądać w nowe wiaty albo osoba zgłasza się mówi coś mi się źle się dzieje Majdanu, bo jeszcze doświadczam krzywdy, ale to nie jest już taki na taką logiką także wchodzę do domu mogę zobaczyć na sytuację rozpoznać ją, jeżeli jest np. za dołączone na czym w skład grupy wchodzi przedstawiciel jakieś uczniem szkoły przedszkola albo też tak widzi tak naprawdę dziecko tak ich nie widzi rodziców w kontekście tego dziecka i Głowniak dziecko funkcjonuje wchodzą w to różne propozycje, z którymi wchodzą ci ludzie go do rodziny tak nam ja uważam, że to, że to też jest bardzo istotne tak jeśli ktoś jest opiekunem dziecka i pracuje z dzieckiem no to też zależy mu bardzo, żeby dbać o relacje z jego rodzicem tak, że państwo musimy na chwilkę przerwać o wiadomościach wracamy do rozmowy te w po przerwie wracamy do audycji dość przemocy dzisiaj rozmawiamy o pracy grup roboczych naszymi gośćmi są pani prezeska Katarzyna Przyborowska Stowarzyszenie obca oraz pani psycholog Marlena Dałek również Stowarzyszenie od 2 rozmawiamy o programie specjalista specjaliści przeci w przemocy w realizowanym w dzielnicy Śródmieście, który 1 ze swoją w 1 z zadań ma pomoc konsultacje dla członków grup roboczych zaczęliśmy rozmawiać o tym jak trudno jest albo w jaki sposób dobrać do tego, żeby ludzie współpracowali ze sobą jeśli nie znają, jeżeli ta grupa się Tworek spółki do tworzenia grup po grupowej pracy w pani Mar Leną bardzo proszę o kontynuowaniu niż, więc miałbym tak jak wrócę do tego, jaki założyłyśmy trudności czy ta wypowiedziana teraz organizacyjna trudność związana z samym procesem, który między współpracownikami się odbywa i perspektywami, które przynosi każda ze służby do grupy roboczej na trzeci taki obszar trudności NATO kontaktu grupy roboczej samym samą osobą zainteresowaną tak czy wizową, która doświadcza przemocy, ale również za sobą utratę przemoc stosuje się wszystkich osób uwikłanych w przemyt na jakoś tak, by okazało się, że park leży założenie nam się bardzo nawet sprawdził tak wybory jesteśmy praktykami, więc też doświadczamy będąc w grupach roboczych czy Kaśka będąc w zespole interdyscyplinarnym Nottingham takich sytuacji prace grupowe w na jej twarzy, jakby powietrze może 2 słowa o doświadczeniach pań, bo macie przecież ogromne wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami doznających przemocy ani prezes jako prawniczka konsultant w Śródmieściu na Ursynowie prawda, a pani psycholog z specjalistycznej poradni rodzinnych sprawczynią przemocy, ale również wcześniej w okresie w miejscach im stąd też jak doświadczenie z bogatej też różnych z różnych źródeł tą wiedzę panie czy wiecie o jak wygląda w praktyce taka konsultacja grupy to znaczy takim etapie pojawiają się problemy, że to jest tak, że to są grupy, które się dopiero otworzyły zaczną pracę czy też są takie, które już tam głową trwają 10 lat dotknęły jak to wygląda z soi Gajda czy j w. była pełna dowolność jeśli chodzi o zgłaszanie się grup z tymi problemami bowiem, że na początku było mało nie boi się tego powiedzieć było trochę trudno jest to rekrutację tak to znaczy jednak głównie mam takie wrażenie, że obszar Śródmieścia, ale też wiem mogę rodzaj w Warszawie no pracownicy socjalni są można powiedzieć kolokwialnie obciążeni po prostu tak tą trasą w tych grupach RAID ze względu na charakter tej z instytucji, którą zaprezentują na torze tutaj ustawodawca przewidział, że to obsługa administracyjna techniczną PAK zespołu w związku z tym kojarzy się zdarza również tych grup ma pełnić rejonowy ośrodek pomocy społecznej nad w związku, z czym będą oni jakby z musu i jakoś tak chciał, żeby dobrze zrozumiana tak ze względu na wagę swoje obowiązki służbowe przyjęli tutaj pałeczkę i wzrost jest także nowi nie są to w Śródmieściu, gdy pracownicy oddelegowani tylko do pracy z przemocą takiej też ogólne zasady działającego rządu ludzie, którzy oprócz tego, że niektórzy mają co uczestniczą nawet kilkunastu grupach roboczych naprawdę to jest, zważywszy na to wcześniejsze inny problem małe i trudności możliwe rzeczy po prostu takie warunki brzegowe, o których mówią Marlena Dudek z naprawdę ogromne przedsięwzięcie tych pracowników przecież nie przybyło, a oni jeszcze później pracę w grupach roboczych mają też swoje obowiązki pracownika Rejonowego pracy socjalnej w terenie jest dbanie o inny dom pomoc materialną, ale też i pomoc w innych sprawach nie tylko związanych z przemocą z powyższym rano początkowo oni tak lub Radżastanu nieśmiałością się do nas zgłaszali, ale Allena udało nam się też lody przełamać jej dna w tej chwili jesteśmy w kontakcie z kilkunastoma dniami tymi grupami i jak się zgłosili na różnych listach po etapach swojego uczestnictwa w tych grupach do w kilku przypadkach żeśmy pomagały zaangażowaniu w pewnym sensie przygotowaniu do pierwszego spotkania wtedy żeśmy się właśnie zajmowały tymi sprawami takimi technicznymi jak tłumaczy Gollob pracownicy socjalni tak są trochę przyzwyczajeni, że biorą w różne rzeczy to co się mówi na siebie tak, a działają w sposób zadaniowy od razu tak nie specjalnie nie zawsze mają czas na dbanie o siebie tak jest zimno nasze działania zmierzały do tego, że mają uzmysłowić, że jak byt liderem takiej grupy, bo wiadomo że, gdzie spotyka 3 dopięciu czasem aż 7 osób ostatnio, by w takiej grupie, gdzie było nas siedmioro dna to ktoś musi jak koordynować przebieg tego spotkania wagi siłą rzeczy w zarządzie ma tak siłą rzeczy również tak tak pracownik socjalny ma taką naturalną skłonność do tego, żeby było być liderem i od razu prawda bać się za wszystko i zalogowanie i za trojga domy nam reszta wtedy mówi, a to my już nic więcej nie musimy dać niekoniecznie także musi zdarzyć, ale po prostu dość ludzie potrzebują czasu po prostu, żeby te swoje role w tej grupie po prostu odnaleźć tak i w związku z tym dał się udało nam się w ostatnim czasie kilka tych grup przygotować każdy i kilku pracowników socjalnych przygotować do takiego myślenia rządu mogą oddać liderowanie np. przedstawicielowi szkoły tak albo mogą oddać np. dzieli się tym liderowanie i że każde spotkanie może poprowadzić zajęcia lekcyjne może notować mogą się po prostu podzielić zadaniami także być trochę tego obarczyć, ale też konsultowaliśmy takie przypadki jego zbudował już przepraszałem takie też zabawki trudniejszym po prostu gdzie do obozu nawarstwienie problemów w rodzinie było tak wielkie czy też żel tak, by poziom tej przemocy był tak można powiedzieć tak głęboki i sięgając różnych obszarów życia tej rodziny, ale że po prostu w którymś momencie te groby reagując tak kolokwialnie trasie zaplanowały tak zdarzyć zatrzymywały się na kim się takiej jej miały problemu właśnie chyba głównie, dlatego że chciał się śpieszyć jak najszybciej to swoje zadanie wykonać tak miały problem z takim nabranie dystansu Wayne, a każda taka, jakiej mam takie wrażenie, że inne dzięki temu, że byłyśmy z zewnątrz tak jednocześnie też udało nam się w czasie tych pierwszych spotkań seminaryjnych wzbudzić takie zaufanie tutaj Donalda i do swoich kompetencji do tego do tej w taki był miejscy misji tak rozglądanie wyszły źle ze mną co się udało, bo w kilku sprawach może nie tyle od razu pomóc ale jakby mówił pokazać siłę także inne możliwe ścieżki w badaniach Państwowej agencji rozwiązywania problemów alkoholowych, która rok temu miały miejsce też grzywnę 1,5 roku nie pamiętam dokładnie na pierwszy plan wysuną się problem umiejętność kontaktu z członkami rodziny zarówno sądu uznającą przemoc także sprawcą czy czy pani również dostrzegacie ten problem w należną no tak głównie w takimi trudnościami, które z, którym którymi dzieliły dzielili się z nami członkowie grup roboczych to taka niestabilność, jakby w decyzji osoby doświadczające przemocy tak bezpośrednio ani na samego mechanizmu jej skutków, jakie niesie przemoc złączy taka labilność nastroje na taką lub zmieniająca się gotowość do współpracy wyuczona bezradność tak, ale to i tak rzeczywiście trudność punktują zgłaszają uczestnicy grup roboczych jak również trudność związana z kontaktem ze stawami stosują we wskazanymi w procedurze o stosujące przemoc, kiedy trudno jest balansować między takim życzliwym wspierającym kontaktem, a jednocześnie stawianiem granic, czyli takim interwencyjnym in w interwencyjnym, jakby kierunkiem prac tak, bo to jest zadaniem praca za sobą nel, która zostaje rozpoznana jako ta, która stosuje przemoc na matach kontrolne z 1 strony zachować euro przy zachowaniu szacunku dla tej osoby jednak stawiać mu stawiać granice i to rzeczywiście jest pewna trudność, w którym mówią, że finał jajo widzi jeszcze 1 wyznaczył zgłasza bardzo często też 3 jest no właśnie problem, jaki charakter ma mieć to pomoc niesiona w ramach realizacji procedury niebieskie karty czy to jest pomoc, którą ma się opierać tylko na działaniach interwencyjnych w oczy zatrzymać przemoc jej akt i zakończyć być może procedura in my tutaj robi jesteśmy zdania, że to powinno iść krok dalej to znaczy trudno sobie oczywiście wyobrazić, żeby procedura ich sens życia w pracach grupy obejmowała też jakiś oddziaływania na terapeutyczne 3 wobec osób doświadczających przemocy czy korekcyjny wobec osób stosujących przemoc, ale jednak wydaje się, że najważniejsze, że to jest oczywiście interwencję zatrzymanie przemocy nazwanie tego wszystkiego i próba zapewnienia oczywiście bezpieczeństwa zapewnienie tego bezpieczeństwa, ale druga rzecz, że to jednak jest udzielenie wsparcia w tym kierunku, żeby o sobie, jakby doznających przemocy, ale każdej stosującej przemoc wskazać pewną ścieżkę zmian po prostu tak i później rzeczywiście kiedy, kiedy do osoby przez grupę, a i tak, że przede wszystkim przez inne jakoś zliberalizowanie tego co się z nimi dzieje przyszli do podmiotowej traktowanie to jest bardzo ważne myślę też, że one były po prostu nową już są na tej mównicy na tej drodze do kroczą po tej drodze do zmiany i wtedy można rzeczywiście mówić on mógł mówić o tym, że taka grupa 3 czy w ogóle sama procedura powinna tak bo jakby spełnia swoje spełnia swoje zadanie rozegra się zważy się dużo do urn podkreślić że, że ze względu na elitą taką nawał spra w tak, bo samym Śródmieściu w tej chwili zakład w tym roku mamy 150 punktów gościom niebieską kartę z rzeszą to nawet chyba tak natomiast to są karty, która w, które dotarły do zespołu w tym roku natomiast w zeszłych lat są realizowane w ramach tych grup roboczych jeszcze tak po procedury w przypadku rodziny, w których zgłoszenie nastąpiło w roku poprzednim albo na dziś 2 lata temu pisałem, że procedury trwają one 2 lata są takie procedury trwają ponad 2 lata i jakby w ruchu tych kart jest około 200 i w dzielnicy Śródmieście i dzielnic Ursynów tak, gdzie ja mam taki bezpośredni kontakt także to jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie też dużo pracy i tutaj głównym jest taka skłonność ze względu na to, że ona jest ograniczona, jakby przepustowość tych służb tak ograniczona ilość pracowników socjalnych dzielnicowych rejonowych ograniczona ilość przedstawicieli szkoły et Cetera kuratorów i t d . i t d. z czym jest naturalne tak skłonni, żeby śpieszyć się z tą pomocą tak, ale tutaj ten pośpiech akurat nie jest dobrym doradcą tak Adam głąb interwencje zasadne jest wśród ważniejszych minionych dniach poznamy doradzali niesie za sobą takie niebezpieczeństwo takiego dyrektywa tego przedmiotowego i obuwie niebezpieczeństwo traktowania osób doznających przemocy i dodaje z to jest właśnie też taki na bardzo taki wrażliwy moment gdzie, gdy ciasto tak gruby zmierzą się z różnymi swoimi wątpliwościami i jakby co zrobić, żeby powtórnie nie skrzywdzić ani ich zamarzania Danusia ustalamy dał nam, że nie robi tak tak albo się wycofuje albo tańszych leków co jest w gruncie rzeczy przewieźli pracujemy z branży magazynowej jest mechanizm naturalnej i zrozumiały jak naprawdę jeśli mogę się poważna nasze doświadczenia ze stowarzyszenia o tak, że realizujemy też program program, a wasze programy w tej chwili w 2 dla osób doznających przemocy Noto mamy takie doświadczenia jest banalna, że właściwie ta zmiana musi trwać około 2 lat lub DAG bakalii i i to jest i to jest ważna mówi mówiąc krótko Novum, aby dobrać do trwałej zmiany w Brazylii do trwałej, aby doprowadzić do tej ścieżki, kiedy osoba już sama podejmuje po prostu takie sprawdź czy działania związane z kierowaniem swoje życie skutkom tak, czyli 1 upora się stało bezpośrednio taką traumą próbuje się opór upora się z tym przemoc zostaje zatrzymana i ona zaczyna rozmyślać o tym co może zmieni pan ja jestem dołożyła 1 element to znaczy takiego balansu i jak siła oddziaływania w stosunku do osoby stosujące przemoc w stosunku do osoby doświadczające przemocy i dojazd nagły wniosek i spostrzeżenie specjalistów, którym mamy do czynienia, że inne, jeżeli już ta procedura się odpala i zaczynamy pracować w ramach grupy roboczej to gros działań idzie w kierunku osób doświadczających przemocy wtedy się umawiamy tak ma za sobą role jak ja prewencyjnie tak wygląda nowa która, która dostała doznaje krzywdy, jakby od całej, jakby para idzie to, żeby ją zmotywować, że pozwana grupy, żeby zrobiła coś i t d. natomiast często ta praca z osobą do, stosując przemoc kończy się tylko na wpływy na rozmowie z takiej próbie podjęcia rozmowy z gminy interwencyjnej tak w ramach ciasto oby tylko karty de, którą wypełniamy za sobą to z wskazanego stosującą przemoc i każe kończy, ale co ciekawe no przecież nie ma możliwości manewru po takiej rozmowy ten sprawca nagle przestał być sprawcą wyniku tylko samej rozmowy z nowym łaźnie w związku z tym taki postulat można powiedzieć nawet 1 z uczestników naszych jakieś tam szkoleń wręcz powiedziałabym, że złożona żadna forma postu lat, żeby jednak trener no może wspierać osoby doświadczające przemocy, ale jednak, żeby ta grupa robocza też oddziaływały czasem interwencyjnie czasem, ale czasem interwencyjnie w interwencyjnym wsparcia ławek opowiedziana inne na osoby stosujące możemy tam przemoc po prostu został zatrzymany tak to co panią mój dziadek pokrywa się dokładnie z tym co mówią osoby doznające przemocy, które do mnie przychodzą na konsultacje, które mają takie wrażenie, że cały ciężar to również negatywny tego ZUS spoczywa na nich przede wszystkim jest rozmawiać z osobą doznającą przemocy tymczasem jak nie pogodzą się zgłaszała osoba o wieku takie oczekiwanie na rowerze z poszerzeniem stawką właściwą ocenę jego zmiennika nie nie zmienić albo nie tylko mnie zmienić programy z takiej zasadzie to faktycznie może być odbierane jako użyje kolokwializm niesprawiedliwe no tak tylko, że to jest bardzo ważna ciekawostka z żalem inni takie osoby rzeczywiście doświadczające przemocy przychodzą jej rak piersi oczekiwań zróbcie coś tak, czyli im inne tak jakby można powiedzieć parafrazując, że ja oddaje swoje życie wasze ręce zróbcie coś na pracę oraz osobom doświadczającym przemocy z mojej perspektywy absolutnie tematem głęboko przekonana powinna w kierunku, żeby wspierać tę sumę ale, żeby to ona ACS robiła z tą sytuacją, ponieważ ona wtedy się pod namiotami albo, jeżeli złapiemy się na taki wątek zróbcie coś zaczynamy mnożyć pomysły mówi pani budżetu pan pójdzie tam wzrosły w razie to zrobić w prozie dobrze pani radę tak dalej to tak naprawdę zaczynamy wchodzić skórę tej osoby stosującej przemoc, czyli jak Laura ma decydować o tym w ogóle wie co to jest potrzebna jest oto masz po prostu było zrobić ci co więcej jak obiecuje, że jak tak zrobisz to co twoje życie po prostu będzie będzie lepsze najwolniej rozliczanie Dagmar i rozliczanie, więc to jest tak bardzo delikatna, bo w pewnym momencie no Kaśka powiedziała o takich rzeczy w razie jednak ten czas presja czasu taki potrzeba sukcesu pracy tej grupy roboczej jest pewną pokusą tak, żeby dać dobrą radę albo post jakimiś tam rozwiązaniem i ta osoba paradoksalnie jest można powiedzieć absolutnie predysponowany żeby, żeby wejść taką rolę, czyli o zawodzie pójdzie, ale jak tylko zaczynam się wzmacniać to zaczyna doświadczać dyskomfortu w akcie zaczyna czuć jakąś tam swoją potrzebę swoją perspektywę niekoniecznie jeszcze ma narzędzia i umiejętności dość powiedzieć nie ja tego jak możemy czegoś innego i zaczyna n p . we mnie miksować brzydko mówiąc bez tego kontaktu musimy na sekundę w przerwach czas na wiadomość w ciemnościach wracamy do rozmowy w, ale państwa po przerwie audycja dość przemocy dzisiaj rozmawiamy o grupach roboczych naszymi gośćmi są prezeska stowarzyszenia oto pani Katarzyna Przyborowska oraz pani Marlena Dałek psycholog panie prowadzić program w Śródmieściu przeznaczony dla grup roboczych specjaliści ci przeci w przemocy przerwaliśmy w bardzo ciekawym momencie, kiedy pani Marlena mówiła o tym w jaki sposób może się tak stać się, że grupa zacznie narzucać swoją wolę czy postawa osoby doznające przemocy w ich za dużo uznało, której padły takie słowa, a pani Tereska powiedziała, że ma czas jest istotny, a pewnie jak my narzucimy im powiemy co zrobić to łatwiej szybciej tak się pracuje, a może zrobić, by to już jedynie dyskutować ja też się spotykam często z taką narracją ze strony osób doznających przemocy prawnik kazał mi się rozwieść, a UOP prawnik kazał, żeby było z bardzo rzucają mówienie, a jakby, a co pani na to ani nie wiemy co prawda bo jakby nic nie zawierał Renato tymczasem jest tak, a taki taki pogląd, ale dają się niezwykle trafny, że jedyną rzeczą, która zlikwiduje przemoc, która zatrzymuje przemoc w rodzinie to samodzielność osoby doznające przemocy z 533, czyli wydaje się, że żel, a pasażerów u nas głównie jako samodzielny gracz nastawiona na zgadzam się dokładnie też pompownia takie samo zdanie, które tak jak pani rodzicie takiej grupie, żeby ona, bo to czas liczy się detal to bezwiednie się dzieje w Waszyngtonie także na złą intencję czy też tylko po prostu no to jest tak jak z mediatorem, a rząd widzi rozwiązanie strony nie widzą aż kusi, żeby podpowiedzieć rozwiązanie tak mediator nie może zrobić na nogi są takie proste, żeby te narzędzia, która też inne stosujemy również w co nasza trójka wciąż się w czasie konsultacji walkę, kiedy osoba znająca przemocy przychodzi po pomoc tak można, by zapytać czy mogę pomóc jest pytanie, czyja wciąż mogę pomóc można zapytać czy pani do mnie przychodzi, gdy są z grupą tak można osobę zaprosić tą, doznając przemocy nie Delekty w niej przedstawić co my tutaj możemy, jakim tu wachlarz oferty pani oferujemy czy panu oferujemy to też w większości tych osób doznających przemocy to są kobiety, ale też na pojedynczy panowie z jesienną zgłosił do mnie zgłosił się do mnie mężczyzna, bez którego też jest realizowana taka procedura ewidentnie nie są osobą doznającą przemocy, ale myślę, że tym kluczem do tego jest po prostu takiego przedstawienie klientowi osobie doznających przemocy lub strona co to jest ta procedura tak, jakie ona ma cele tak to znaczy, że co jest jej nagłe ten moty w przewodni tak, że opona jest nazwą powiedzmy to co jest celem, bo od miasta edu o to pytam, bo są zdania pożar, choć one w środowisku jest właśnie pytanie w tej co jest celem co jest celem głównym tak, a jakie, a jak go osobie może postawić cele szczegółowe z uwagi na seansach tych, które już musiał czy powinna być tak jeśli mówimy o podmiotowym traktowaniu klienta, który już powinny być też celami szczegółowymi też u wspólnika remis z klientem tak to znaczy, żeby one nie były jakoś z przeszłości z tym co za rozbój z naszym zdaniem celem głównym procedury jest po prostu zatrzymanie przemocy i zapewnienie bezpieczeństwa, a ja również wsparciem na drodze do zmiany w Szymbarku na drodze do zmiany, ale jestem główną jest pozbawiony bardzo ogólnie jest bardzo szeroki jest w Rzymie student do zrealizowania, a to znaczy to zaś, że każdy może rozumieć inaczej natomiast jeśli dalej się rozumiemy ich podpowiemy w grupie i grupa to uczyni tak, czyli na podstawie skrzętnie przeprowadzonej diagnozy i rozpoznania zasobów klienta jego też trudności, ale obyło się raczej namawiała na koncentrację na zasobach i Poznaniu tak naprawdę zapytaniu klienta, a także pani do pani się zgłosiła do 3 powiaty przypadkach, kiedy osoba sama tak przychodzi woła była policja, która interweniuje albo sama przychodzi do ośrodka pomocy społecznej czy do innego miejsca gdzie, gdzie w po prostu by wyraża zgodę wagi mówi o tym, że, że chciałaby po prostu, żeby coś już w tej sprawie zrobiły itd dziś, mówi że GOK i my możemy, gdy inicjujemy w tym przypadku taka procedura niebieskiej karty, dlaczego pani pan oczekuje po tej procedurze, jakie są pana pani cele w latach bowiem, a może już położyć też tak to sam nie wie może też tak być prawda no tak, ale grać w Czechach dowiedzieć się gwałtownego wzrostu ich zdaniem zadaniem grupy roboczej takim podstawowym wtedy jest po prostu próba zidentyfikowania tych celów po raz na prowadzenie w branży często pierwszym takim wraz ze zróbcie coś się nie chce żebym, żeby łączy ona minami krzywdę tak na to pytanie o takim najprostszymi jak im miałoby to się stać tak, czyli coś, czego walnie on nas na to jak ustalenie tych celów wydaje się rzeczą niezmiernie istotną zasadniczą, bo do tej pory mają takie wrażenie, że ten cel osób doznających przemocy, które najczęściej się wyraża takim zdaniem no chciałabym, żeby się zmienił plany związane on był w prawie karnym w ogóle nie ma to zapomnijmy o czymś takim, bo tu mamy sprawcę, którym karać lub nie widzą w ogóle taka zmiana imienia istnieje w pomocy społecznej są też ciężko, a tu jak rozumiem, że jest taką przestrzeń otwiera, którym mówimy ustalmy, jakie są te cele klienta, że mówiąc w ne i pod te cele pracujemy tak ustalimy co będzie robił naprawdę, bo przecież jesteśmy w gruncie rzeczy z ustawy zobowiązani do tego, by naszych nie możemy tej procedury, a przeprowadzić, by zamknąć nigdy jesteśmy zobowiązani także grupa może tak panie są zobowiązane do tego czy te zespoły interdyscyplinarne grupy w Polsce różnie bywa tak mała gmina wówczas, że wymienię pracują tak, bo tak, żeby skonstruować żadnej rodziny ten indywidualny plan pomocy i właściwie dopiero realizacja tego indywidualnego planu pomocy nowo jest przesłanką do tego, żeby wieś jest zakończona mało, jakby osiągnięciem tych wskaźników, które sobie na określimy na to jest przesłanką do tego, że procedurę zakończyć zamknąć także bez odpowiedzi na pytanie, a czy przemoc została zatrzymana belfrzy możemy mieć przypuszczenie jakieś tam uprawdopodobnione, że więcej nie nastąpi EIC Czyżby te wszystkie cele szczegółowe, które w tym paliwo może mamy zidentyfikowane określone wspólnie jednak najlepiej z tą osobą doznającą przemocy na parterze ma ona była podmiotem tej zmiany, po czym wracamy żeśmy osiągnęli dlatego też nie warto sobie stawiać moim zdaniem do celów długofalowych dalekosiężnych obrazie pań znajdzie nowego męża, a skończywszy na działanie idealny szef poza tym za pan powiedział, że pracujemy pod cele klienta no ja myślę, że też chciał używać trochę zdrowego rozsądku czasem, jeżeli ja nie jestem w stanie, aby po to, wcale nie mam takich możliwości, żeby realizować Tolkiena, toteż takie urealnienie tych w elitarnym celów czyli, czyli co ja mogę to pod co się może zdarzyć się z mojej strony, a co to jest nierealne i toteż jest forma podmiotowego traktowania klienta taka uczciwość tak nie obiecywanie nie wiadomo, czego wywiązywanie się z ustaleń na oczekiwanie, że ta zamiana tak także wywiązywać się też może być w porządku takie na takie traktowanie siebie poważnie rozważa jednak taki plastyczny o klientach, ale z drugiej oceniać spełnienie nawet gola w RPA bardzo interesuje kwestia stereotypów, a konkretnie stereotypowego patrzenia na zachowanie na postawę osoby doznające 1100 zlotym związek sprawcą teraz bardzo, jakby zagadnień którymi nurtuje to jest kwestia pojawiania się takiej postawy w grupach roboczych, ale ja nie mam zupełnie próby, żeby generalizować natomiast takie głosy, które słyszę, że w momencie, gdy dostała doznających przemocy jest taką postać płucna jest, że zdecydowana mówi chce odzyskać mieszkanie chce odzyskać samochód, które funkcjonować tomy nagle patrzymy zwierzaka to ofiara jak ona taka jest, że zdecydowana i chce zabrać mieszkanie mężowi to to nie jest żadna ofiara krzyczy czy widzicie pani taki problem w postawie grup w dna jak dochodzi do takiej, przepraszając się urodził to wtedy bym pomagamy natomiast, że on z nadzieją, że to jest taki pogląd podziela relatywnie dużo powiedzieć żal mi bardzo wskazane w rzucie dlatego oczywiście, kiedy daną osobę doznającą przemocy, gdy trafi do tej procedury mówiąc krótko tak często się zdarza, że za nim jest uruchamiana procedura niebieskie karty to osobiście jednak szukają ich pomocy dla siebie z Rzymu no mówiąc krótko został jakiś sposób o nim wiemy już bardzo długo one zredukowane lub ja sama np. zachęcały osoby, które do mnie trafiają że, zanim zabiorą się n p . za załatwienie spraw prawnych mogą już 8 osób psychicznie do tego przygotować się tego żadną formułę ma świadomość znam realia po prostu postępowań sądowych, że przed sądem trzeba być zdeterminowany do osiągnięcia określonego celu i tam się nikt nie będzie pochylał właśnie jak w grupie roboczej czy jak właśnie przy realizacji procedury zdrzemnąć trzeba być dla tych działań ich po prostu psychicznie gotowy tak oto, żeby być wiarygodnym, żeby wiedzieć, czego się chce, żeby dobrze wypaść z sali sądowej tak dalej dbamy i podobnie rzecz w zimie wandale jak wdrażają zasadę, że tak większość tych osób doznających przemocy, która trafia do grup to są osoby jednak bezradne ich główny i takiego takie jakich się stereotypowo myśli, że to są osoby doznające przemocy ostatnio n p . że zażyła taka klientka, która była jeszcze świetnie sobie radziła na tym polu zawodowym zajmował wysokie stanowisko głowy i była taka dałbym na wagę świetnie zorganizowana byłby akurat w tym obszarze tak ich związku zimno wam za ziarno dojrzało tak było do tej decyzji o tym, żeby swojej rodzinie pomóc, żeby ta przemoc przy czym przejmować w związku z tym też w postawie kontakcie właśnie z grupą obarczoną zachowywała się jako osoba dziennie czuć było tej nierównowagi sił to, że można było mieć wątpliwości co do tego trzeba nierównowaga sił, która która jest jakby takiego moim zdaniem takim podstawowym kryterium, które powinniśmy badać jeśli mogę dokonujemy diagnozy, że w danej branży w danej rodzinie dochodzi do przemocy ciała występuje, by było to trudne, dlatego że grubo się podzieliła także jednak niektórzy przedstawiciele grupy ewidentnie odbierali to, że w tej rodzinie dzień jako koszt około rozwodowe, jakby nie, widząc tego tła że, zanim doszło do tego rozwodu u boku, którego rzeczywiście została uruchomiona procedura niebieskie karty, by nie mówię o tych przypadkach, które da się przecież zdarzają, że ci ludzie, żeby coś ugrać na fakt, że w barażach o uruchomieniu procedury niebieskiej karty, ale to miłość jest jakiś margines natomiast luty był ewidentny przypadek i jakby praca tutaj z tą grupą doradztwa dla tej grupy polegał na tym żeby, jakby cofnąć do grupy do tego momentu diagnozy po drodze jest też bardzo ważne w pracy gruby to jest tak, żeby oni mogli konstruktywnie pracować nie użył pan zaś mówić 1 głosem to znaczy w tym sensie, że oni muszą się zgodzić co do tego przynajmniej na czy rzeczywiście w rodzinie występuje przemoc czy w związku z tym dla po jeśli 1 członek grupy lub 2 członków grupy tworzy jakąś BOŚ w podgrupach i cały czas mam przekonanie np. że to jest przypadkowi w około rozwodowych czy godzi w ogóle ciekawi, jaki wokół kwestii majątkowych do tego, by dalej nie pójdzie, a co za tym idzie, więc dalej pójdzie tak, bo i tak co robią te zmiany członków grupy wymienienie go wracamy do diagnozy tak tutaj pan pyta o to jak co my doradzamy tak na poprzez kontekst jest kontakt z ze specjalistami pracowaliśmy ze pewien algorytm można powiedzieć, który uważa miała, że pracuje i że to jest zasadne co doradzamy grupom jak, jakiej kolejności i coś, o co powinni na początku za 2, żeby ta praca miała większą szansę powodzenia wierzę, że na to, o czym Kaśka powiedziała, że taka szeroka diagnoza zarówno trudności, jakie zasobów rodziny, ale także diagnoza czy ta przemoc jest tak albo przynajmniej rzeczy czy członkowie grupy roboczej albo podobnie widzą sytuację zdarza się oczywiście rzezie na początku to jest różnie, ale co można z tym zrobić no rozmawiać o tym co mnie przekona, że ta przemoc jest klub co potrzebuję, żeby wykluczyć innego to przypuszczalnie dali, więc skład jest bardzo dobrze co się dzieje właśnie w grupie i ich wypracowuje wspólne stanowisko nie tak kiedyś było także jej opowieść podziemi co innego Napoli naziemnego w żaden członek stowarzyszenia inne jest i teraz też właśnie ten czas, o których mówiłyśmy na początku że, że grupa po prostu musi sama ze sobą się ułożyć tak nie tylko na poziomie relacji, ale na poziomie do podstawowych pojęć i założeń, które potem temat dalszej pracy, tak więc może się zdarzyć także z OTK jest spotkanie grupy roboczej i kolejne to nie jest spotkanie z klientem czy owak naprawdę zakładam, że wypracowujemy sobie co mamy jeszcze uzupełnić takie informacje do pozyskać czegoś dowiedzieć, żeby mnie, żebym w ogóle no i wspólnicy, który jakoś tam swoją perspektywę na jakie to mamy uzgodnione, a na to kolejnym ważnym elementem jest określenie, ale na czyją rzecz pracujemy, bo mówi że, że pewna grupa robocza pracuje na rzecz całej rodziny no ale całe rodziny no ale też musimy sobie wybrać tego na rzecz, których nasz wiodący z klientem, czyli temu komu będziemy zapewniać bezpieczeństwo i wobec kogo będziemy zażywać przemoc my tutaj mamy pełnią już tak oczywiste, że mu także w ich tutaj bardzo wchodzą w grę perspektywy, z których specjaliści wchodząc do rodziny tak czy, jeżeli będzie to pracownik szkoły nadal częściej będzie widział perspektywę dziecka, że zdobędziemy pracownik OPS Noto będzie widział perspektywę tej osoby, która zgłosiła to z Lotosem jest jakąś wystawić ochrony zdrowia będzie święto, że przyszedł przedstawiciel w Zdrojach mamy z tym problem o ważnych spotkań w 2 w związku z tym i tutaj jest tak może mu uważasz, że na tak nasz taką bezpośrednim klientem wiodącym klientem rynny o grupę prac grupy może ona jest ma być osoba wskazana jako osoba, doświadczając przemocy no ale tutaj jeszcze one 2 sytuacje co najmniej 2 także albo jest to tylko osoba dorosła doświadczające przemocy, a w i albo jest to osoba dorosła rzecz bez przemocy nasze dzieci, które doświadczają przemocy wyjazdowe zależy tak i dodaje, że jest pewien balans tak no może też tak, że osoba doznaje przemocy i zastosuje np. doznaje przemocy od męża żona, która nas się też zdarzyć tak daleko jak najbardziej w związku z tym Senatu to jest bardzo ważne ustalenia tego klienta, bo jeżeli my określimy sobie, że ten klientem są dzieci to w dalszej pracy jest zgoda grupy roboczej do dalszej części pracy możemy to jakby determinują różne ruchy akt pozwalamy sobie np. rozmawiać ze sobą doświadczenia w tym tzw. bezpiecznym rodzice w takt też, jeżeli on się tam przez długi długi czas, aby nie uruchamiają choćby ze strachu, żeby dzieci chroniczna to też można wprowadzić pewne takie elementy interwencyjne PAK czyli, czyli minimalnego oporu klienta wynikającego często na ogół ze strachu przed przed przed osobą stosującą przemoc i takiego no, jakby od bierności wbre w w chronieniu dzieci też możemy jako przedstawiciele grupy prowadzonego jako służby na myśl takiej nam zależy jednak idziemy interwencyjnie tak, bo one nie mamy już na co na co czekać i to jest moim zdaniem ustalenie tego klienta to też jest bardzo ważna rzecz jak zdobytego klienta ustali menu to wtedy możemy zaprosić zaprosić osoby o świadczącą przemocy do rozmów, ale też złożyć myślę, że wielu starań, żeby jednak osoby wskazane jako stosującą przemoc też zapora na mecze się do węzła Słupca w rolę państwa, żeby tradycją była naszych audycji jest to, że jak zaczynamy dochodzić do sedna sprawy to się kończy czas tak się stało również i tym razem z ogromną przykrością, ale może zakończyć rozmowę, jeżeli Annie wyrażą chęć gotowość uczniom nam ten zaszczyt to bym jeszcze może byśmy się spotkali w kolejnych audycjach i kontynuowali, bo mam nadzieję, że dzielnica w przyszłym roku ten program będzie kontynuować my też taką nadzieję ma ja to jedno druga rzecz bowiem, że zabrakło tej rozmowie po prostu nie starczyło czasu, żeby powiedzieć też o relacjach grupa robocza zespoły interdyscyplinarne, a instytucje wymiaru sprawiedliwości, dlatego że instytucje wymiaru sprawiedliwości no po prostu są takie numizmaty do awantur narzędziem do tego, żeby musimy tam teraz wielu latach, że rzeczywiście auto jest taki zamach, jakby tego, który ma zdanie teściowa była tutaj omówić i pokazać tę perspektywę, która jest w tej chwili brak realnej ma już obowiązuje, że będę na panie naciskał napierał i robił różne zabiegi, żeby panie zgodziły się jeszcze do audycji przyjść, a dzisiaj niestety czasy nieubłaganym się skończyć z gośćmi byli pani prezes prezeska stowarzyszenia obfita w pani Katarzyna Przyborowska oraz pani psycholog Marlena Dałek sierż. Grzegorz Wrona audycja dość przemocy zapraszamy za tydzień dziękuję serdecznie dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA