REKLAMA

O domowej wojnie Szwajcarów mówił dr Piotr Szlanta

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2014-11-03 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
43:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM akt ta bratobójcza wojna Szwajcarów trwała 26 dni naprzeciwko siebie stanęły 2 wrogie sobie obozy liberałów i konserwatystów ci pierwsi krzyczeli państwo prawa wolność słowa suwerenność narodu władze centralne ci drudzy chcieliby zostało, jaki jest każdy Kanton sobie wspólną co najwyżej polityka obronna silna pozycja kościoła, bo na konflikt polityczny nakłada się ten religijnym katolicy rywalizowali z protestantami nie bez znaczenia pozostawał także Rozwiń » silny kryzys gospodarczy w latach 18451847 Szwajcaria cierpi głód w bogatym w Zurychu aż 15 mieszkańców korzysta ze wsparcia gminy ludzie wychodzą na ulice Schweitzer przypatruje się i święte Przymierze Habsburgami Hohenzollernów liberalny wrzenie nie może się podobać i Rzym papież Grzegorz szesnasty nazywa liberałów partyzantami rozwydrzonych wolności w od ulicznych demonstracji do próby przewrotu druga już niedaleka liberałowie próbują 2 × 2 × przegrywają 2000 z nich trafia do niewoli z braku miejsca w więzieniach są przetrzymywani nomen omen w kościołach konserwatyści tworzą Zander bund związek nadzwyczajny będący sojuszem wojskowym ma ich bronić przed wywrotową mit liberałami, kiedy nie ma klimatu do rozmowy zwykle przemawiają działa i karabiny 100  000 żołnierzy Konfederacji zaatakuje pozycję konserwatystów pierwszym celem będzie Freiburg jest 3 listopada 1800 czterdziestego siódmego roku inna temat znany jest już dr Piotr Szlanta z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór panie doktorze wyśmiać Rubież państwa, zanim wyjedziemy w roku 1800 czterdziestego siódmego, gdy wszystkie rzeczy, o których mówić dzisiaj będziemy się działy to pewnie musimy zacząć od tańczącego Kongresu od roku 1800 piętnastego, bo tam praprzyczyna rozmaitych problemów szwajcarskich trzeba upatrywać w nos oczywiście Woś z piętnastym roku na w kongresie wiedeńskim na nowo określono mapę polityczną Europę w tym, ale także ustrój wielu państ w europejskich Szwajcaria w okresie wojen napoleońskich stało najpierw szansą na Republikę chorwacką takie państwo Republika wzorowaną na Republice francuskiej później została do do Francji nie wchłonięta przez Francję wchłonięta i w 800 piętnastym roku zwycięzcy wojen napoleońskich postanowili bez tytułu chować się w Szwajcarii właśnie formie w Konfederacji, czyli luźnego związku 22 kantonów, w których także dominowała oligarchią oraz arystokracja patrycjat patrycjat tak się gra ani bogate mieszczaństwo oraz oraz wielcy właściciele ziemscy dobytek to 2 klasy, które zdecydowało o życiu politycznym w Szwajcarii nie było wolnej prasy obowiązują bardzo wysokie cenzus majątkowy no dla przykładu, aby nie być gołosłownym takiej targowicy, aby mieć czynne prawo wyborcze, czyli móc wybierać przedstawicieli zasiadających w wysokiej radzie, czyli w parlamencie tegoż kantonu cały majątek w wysokości 1000 franków, a bierne prawo wyborcze, czyli możliwość bycia wybranym co było w ich majątek w w kwocie 15  000 franków jest to kwota swoje astronomiczne dla przeciętnych zjadaczy chleba w co to Konfederacja dawała tym kantonu, bo o tym, już mówiłam o tym, pan wspomniał, że taki luźny związek wspólna polityka obronna zaledwie było tam coś rodzaju parlamentu tylko trudno nazwać parlamentem to były takie cykliczne konferencje dyplomatów, których odbywały uzgadnia dorosłej też może tłumaczyć, że są jako Sejm związkowa rzeczywiście się udaje określenie za nie do końca on precyzyjne, gdyż spotkanie przedstawicieli kantonów było organizowane co prawda cyklicznie natomiast obowiązywała zasada 1 w przez 1 Kanton 1 przedstawiciel, gdy 1 głos w kwestiach najważniejszych musiało dojść do szóstej wartym konsensu o podjęcie, aby podjąć decyzję co łączyło ich Szwajcarów do po pierwsze, tradycjom i życia w 1 organizmie politycznym to nie powiem 1 państwie, ponieważ w Konfederacji władza suwerenna spoczywała w rękach mieszkańców poszczególnych kantonu, a nie ani całości kraju historia Szwajcarii sięga końca wieku trzynastego no, kiedy nie mieszkańcy tej alpejskiej mu krainy inni mieszkańcy poszczególnych alpejskich dolin docencie atut tej może przypomni, że Szwajcaria jest nową małą krajem tak ostro wielki naród i sprawdzałem powierzchnia Schweitzer trochę większa niż województwa mazowieckiego na swego 60 % osób są laury dla 80 % osób to są góry jest ludność jest wciśnięty jest ściśnięta na dość dość niewielkim obszarze w każdym razie czujemy presję z sąsiedniej Austrii, gdyż dynastii Habsburgów usiłowała podporządkować także te tereny idąc z Vorarlbergu oraz Neste rolą i wtedy pierwsze pierwsze Anthony zawiązały wiązało z ME związek, by ten związek przetrwał aż do rządu od dziewiętnastego wieku jest poczucie pewnej kiwa się wspólnoty politycznej tego że, aby przetrwać w tym w tle może wrogim świecie z 1 strony, bo Francja na państwo scentralizowane silna z drugiej strony, w czym strony i Wschodu Habsburgowie Habsburgowie dzielna imperialnych tak otoczonym może poza Niemcami tak po północy z kolei sąsiadowali z awarią WIG-energia oraz oraz badaniom Niemcy tak nie było Zjednoczone, ale Habsburgowie może być okrąża ich także od południa włącznie trzeba pamiętać, że zapomina przepraszam, że po wojnach napoleońskich równie znaczna część półwyspu Apenińskiego znajdowała się pod bezpośrednim panowaniem cesarza w Wiedniu bądź pod panowaniem w różnych wynalazców różnych Książąt z dynastii habsburskiej, aby przetrwać należało współpracować oprócz tego, że w 1800 piętnastym roku pojawiła się ta umowa związkowa Konfederacja stała się faktem czy została przypieczętowana dom też pojawił się taki zapis, że Szwajcaria będzie krajem wieczyście neutralnym rozumiem, że to bowiem grać w interesie mocarstw to było w interesie mocarstw także samej nie w Szwajcarii, która nie była idealnym tworem tej szczególnie w sile minimum nie mógł grać bez pierwszej linii nie europejskie 200 dół neutralność Szwajcarii, która nie jest aktualnie z dnia dzisiejszego faza jest już państwem wieczyście neutralnym ono to zapoczątkowana właśnie na kongresie wiedeńskim 8051800 piętnastym roku, a potem potwierdzona Wersal 1919 roku pierwszej wojnie światowej jest także Szwajcaria ten konflikt się nie mnie nie wmieszał Szwajcarom także szczęśliwie udało im się być nie nie ściągniętym w kolejną w kolejny konflikt światowy Najda stan trwa do dnia dzisiejszego także ta wojna ludzie mówili wyjątek od reguły jest to ostatnia wojna Szwajcarów jak do tej do tej pory do NATO jakoś się w specjalnie spieszyć o wojnach napoleońskich wcale nie nastąpiło wyciszenie emocji na kontynencie europejskim boks początek dziewiętnastego wieku za chwilę będzie mówić o latach trzydziestych też jest bardzo bardzo niespokojny i Szwajcarii dochodzi do takiego zjawiska, które potem będzie określane mianem regeneracji co się stało kraje BRIC regenerację naczyń odrodzenie tępoty w tym terminem określa się ożywienie polityczne, dlaczego doszło w Szwajcarii po 1800 trzydziestym roku wynikało to w rok to impuls przyszedł z Zachodu nam się z Francji no w lipcu 1800 trzydziestego roku nie doszło do 3, ale dni w wyniku, której w został obalony król Francji Karol dziesiątej i na tron wstąpił Ludwik Filip mamy początek monarchii zwany monarchii nie jest masowej i liberałowie, którzy byli obecni również w życiu politycznym Szwajcarii przedstawiciele głównie na wolnych zawodów no dziennikarze pisarze kupcy w ten także w rodzaju przedsiębiorcy spośród ich w tym w ród tych grup społecznych i sporo było osób właśnie poglądach liberalnych, czyli gondoli domaga się również wprowadzenia zmian mających do Szwajcarii zmodernizować, gdyż warto przypomnieć o tym, że z kolei w okresie w latach dwudziestych wieku dziewiętnastego jeszcze przed dniem przed wydarzeniami we Francji nadzieje liberałów wzbudziła sytuacja Grecji do Grecji mam powstania antytureckie Grecy główną chrześcijanie odbyło istotne walczyli w niezłe autokracji koło domu sułtana do Szwajcarii do wszystkich europejskich data ta wojna wywołała żywe oddźwięk część mocarstwo wręcz została zmuszona przez własną opinię publiczną tak, bo w tej wojnie po stronie Grecji się zaangażować także na wielu Szwajcarów możni tyle po pospieszył na polach bite w na Półwysep Peloponez ski, ale np. zbierało całkiem pokaźne fundusze na rzecz walczących o niepodległości Greków w dla części środowisk szwajcarskich to też ład, bo opieka zastępcza poniosę czy konflikt poprzez wspieranie walczących o niepodległość niezależność Greków nie poszedł też krytykowali stan rzeczy jakie, jaki był w Szwajcarii, czyli też te niedemokratyczne ordynacji wyborczej właśnie przewaga patrycjatu w UE czy też wielkich właścicieli ziemskich w życiu politycznym czy teraz zmieniała struktura społeczna inne warstwy dobijały się im taki Nowa Sól biały się przedstawiciele mieszczaństwa 219 wiekiem mieszczaństwa i liberalizmu i to właśnie bogacące się, odgrywając coraz większą rolę w dziale jest też władza polityczna w ziemi wody polisy chciało do przekształceń świata wg własnego światopoglądu na nie podobały się chociażby w nie podać chociażby zbyt duża rola duchowieństwa, a ona faktycznie była duża mówi się o tym, że innym postulowała taka w konfesjonale izolacja kraju w nowych mundurów wywieszono kościół kościół kat co też o tym, pamiętać, że w Szwajcarii była jednolita pod względem religijnym niż kantony z przewagą katolików in przy kanony jak z przewagą do protestantów pomógł Genewa chociażby plakatu miasto Jana Jana Calvina i wyszedł kościół, zwłaszcza kościół katolicki nacieszył się dużą dozą autonomii AM to coś bardzo bolało liberałów Anglików Szwajcaria np. w Niemczech czy w innych krajach była tradycyjna kontrola duchowieństwa nad szkołami podstawowymi General ograni ligowi 19 wieku domagali się inne stworzenia niezależnych od związków wyznaniowych szkół, który nadawałby się pod kontrolą państwa i dlatego n p . w latach trzydziestych potem w czasie tego procesu Odrodzenia w tym czy regeneracji odnowienia, o czym pani też wspomnieć kilka minut temu powstał chociażby Uniwersytet Zurychu czy też Bergman wykształcić kadry nauczycielskiej także tych ze szkół, zwłaszcza taką solą wokół liberałów było w niej wpływy z zakonu jezuitów, który też uchodził za zostanie ogłoszony wkrótce Bruno takie są w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku no tak no bo po 12 lat łagrów ponad 100 latach artykuły Badeński MO to w 18003004 . roku rzeczywiście 7 kantonów mieszanych religijnie w tym m. in. Robert no cer na inne Bazyla w niej siły argo via Furgał zebrało się w mieście Abadan inny i przyjęły tzw. postulaty z artykułu z badań, który domagał się ograniczenia władzy kościoła katolickiego między nim postulowano stworzenie jacy biskupstwa szwajcarskiego poddani kontroli ze strony państwa dekretów biskupich przed ich publikacji przed ogłoszeniem nie z ambon w kościołach wprowadzenie rządowego nadzoru na seminaria mi i zakonami także z drugim w o zalegalizowanie nadanie większych praw do małżeństw małżeństwom mieszanym religijnie, a także ograniczenie liczby dni, choć dni świątecznych, których było nie za dużo natomiast jedynie Ars spośród 7 Mosze Kantor nów jedynie na targowej wprowadziła w pełni to ustawodawstwo, gdzie indziej dochodziło do znacznego sprzeciwu ze strony społeczeństwa jednak wciąż tradycyjnego i wiejskiego na ulicach miast wsi dochodziło do burzliwych manifestacji ZAZ, w których w 2 i żyć po katolicku albo uszach, a tak jest w Barnimie miesiąc od sadzono ochrona wzorów takich drzewek wolności we Francji, ale o nieco innym, ale też właśnie drzewa z podpisem aż po katolicku albo użyć uznając, że jest to zamach na swobody kościoła katolickiego generalnie na obie strony tego konfliktu, który był konfliktem z już głównie ideologicznym na linii liberałowie, którzy chcieli dokonać reform modernizacji tego, o czym to nic sobie właśnie po dziś niektórzy chcieli przekształcić w Szwajcarii państwo federalne z Konfederacji związać koniec naszych państwo federalne o taką gwarancję szwajcarska, gdy przed 1800 czterdziesty ósmy roku przed reformą ustrojową nie miał żadnych władz centralnych, a ktoś go było ono postawiono porozumień pomiędzy poszczególnymi kantonami, ale natomiast kantony w, w których dominowali ono katolicy nabyło bardziej konserwatywne dla nich z kolei domagaliśmy zachowania istniejącego porządku sprzeciwiali się przekazaniu przekazaniu władzy i uprawnień władzy suwerennej na rzecz organów organów centralnych przeci w sprzeciwiali się z centralizacji chcieli, aby było tak jak nie jak do tej pory natomiast po tylko tym po 1800 trzydziestym roku liberałowie dostali można, by dzieci wiatrów w żagle na 12 Cantona przez władze, czyli w do większości kantonów szwajcarskich usiłowali jak tutaj np. do tego przypadku artykuł zbadano realizować swoje swoje postulaty z różnym skutkiem był pan powiedział teraz o tym, przejęciu władzy na 22 Anthony 12 trafiło w ręce liberałów, a ktoś rozkładał w społeczeństwie, gdy siły były wyrównane, a trudno powiedzieć mam dodaje wszelkich niesforny uczeń będzie miał badaniem opinii społecznej nie w tym w tym czasie no Szwajcaria nie zdobyła w znów być bardzo politycznie, bo bardzo podzielona poznanym politycznymi i religijnym to też w tych kantonach zmieniały się władzy dochodziło do zamachu stanu w i prób interwencji z zewnątrz co stanowiło przypadku, żeby lucerny nieudane próby obalenia rządu nie, bo konserwatywnego przez liberalnych sąsiadów, którzy do nas łajki bandy zbrojne mającą obalić rząd w tym Canon w tym w tym Kantonie ETO o było jedno z przyczyn założenia tego związku nadzwyczajnego rząd Bundu niektóre postanowił sobie na cele za cel utrzymanie dotychczasowej KRS z dotychczasowego ustroju, a dzisiaj są znane z realnymi działanie, które jest wymierzone w federalizm wzruszającą mowę związkową tak jest to świadczy o tym jak jak to życie polityczne Szwajcar już było bardzo bardzo gorący jeśli chodzi o mózg staram się o kodzie NATO pytanie, na które pani zadała na temat tego rozkładu sił politycznych no nie sposób dać jednoznacznej odpowiedzi podam taki 1 przykład jedno w Kantonie Bazylei, który ostatecznie się podzielić na 2 kantory na znak Kanton Bazylei miast oraz Bazyla wieś, bo 7000 mieszkańców miasta 40  000 mieszkańców obszarów wiejskich z reguły Nakło Pini tradycyjnie są bardziej konserwatywni w swoich zapatrywaniach politycznych to mieszkanie bardziej liberalni, więc można zrywać tezę, że większość była ona jednak bardziej konserwatywną w miasto ton polityce nadawali nadawali jednak liberałowie, a zastanawia się, bo czytając rozmaite źródła dotyczące właśnie tej szwajcarskiej wojny domowej nie trafiała na konkretne nazwiska czy tam byli przywódcy polityczni niż wykształcili dorobili się na poziomie lokalnym do nich niezgodnie z bizona żona taka postać lobby odgrywała rolę wiodącą wiodącą też możemy mu nóż i tutaj w tej naszej rozmowie padło wielokrotnie to sformułowanie sformowanie w taki oto, że Szwajcaria była Konfederacją państwem państwem związkowym także tej trudno wymienić jakąś postać, która miałaby decydujący wpły w na życie polityczne tego kraju ciekawostki powiem państwu oraz oraz pani do tej pory na czele już na nowych na czele Szwajcarii mamy kolegialna głowa państwa, gdyż ten ustrój wypracowany w 1800 czterdziesty ósmy roku przetrwał właśnie przyjechał do dnia dzisiejszego z niewielkimi zmierza wielkimi zmianami mamy tylko legalną głowę państwa Bundesrat mamy imprez tym razem się zmienia bodajże w cyklu corocznym no i sami Szwajcarzy zanucić rozmawiali żartowali, że nic z prezydentem dowodu niż szybko zmieniali nie zawsze wszyscy wiedzą co aktualnie pełni funkcję funkcji formalnej głowy państwa, a tym co się dzieje, kiedy się przypatrywać temu wszystkiemu co działo się Szwajcaria od lat trzydziestych rozumiem, że byli zaniepokojeni, zanim musieli zaniepokoić się tym co działo się unieść, kiedy wiosna ludów przetoczyły się przez kontynent to zgoda, by Woźnica Europa austriacki kanclerz Klemensa Metternicha ta osoba, która w tym pomiędzy oszust w 1800 piętnastym rokiem 1800 trzydziestym ósmy, kiedy musiał się w stroju kobiety uciekać z Wiednia odbywa się na emigracji ratować swoje nie swoje życie na basie przerwał sytuację w Szwajcarii uznawał, że te zmiany politycznej ten taki jest ruch w kierunku właśnie liberalizacji życia politycznego wprowadzenia ograniczenia roli kościoła wprowadzenia wyznał prawdę też wzmocnienia państwowości tak z oczu to z polskiej państwowości tak i tak się wydaje już też w Polsce w specjalnie Austrii no nie szkodzi mnie nie szkodziło nie wpływałoby to na równowagę i świecił nawet Szwajcara zjednoczona w tej unikalnej stanowią tutaj w obliczu zagrożenia dla dla osób najbardziej jak sądzono tak nie obawiał się, że doświetlają dom zły przykład innym ruchom liberalnym odbyć na terytorium Szwajcarii już w latach dwudziestych schroniło się wielu toruńskich profesorów, którzy nie mogąc wytrzymać tej duszności tak to ujmę życia społecznego politycznego kulturalnego w Niemczech 800 siedemnastym piąta 1800 siedemnastym roku pod kątem poczucia się w wersji pierwszym roku uchwała Karol rybacki ograniczających swobodę wypowiedzi swobodę zgromadzeń swobodę badań naukowych w Niemczech udali się na nie na emigracji tam ogłosili swoje głosili swoje poglądy także do Szwajcarii przybywali chociażby nasi rodacy emigranci po powstaniu listopadowym był przez tam przez pewien czas grupa bata grupa polskich migrantów z Francji tzw. złoty nie jest Święty złoto Święty Święty Hufiec jedno w końcu 1008 w góry powstaniec listopadowy nasz to byli postrzegani bardzo pozytywnie przez liberałów, bo godzi się, walcząc z reżimem no tak to co też zaprawieni w bojach zgoda tak, choć polscy liberałowie w psią polscy zdań o stanicy dla liberałów Europie zachodniej na byli bojownikami o takie wspólne wartości bojownikami przeciwko carskiemu absolutyzm mówi tak azjatyckie mu na barbarzyństwo zgodnie z dołu za wolność waszą i naszą oni wszak on wybuch powstania listopadowego uniemożliwił Rosji interwencje gnie w z kolei powstanie belgijskiej dzięki powstaniu styczniowym w powstaniu listopadowym uczysz jesteś 1 to przejęzyczenie Belgię zachowała swoją niepodległość także kolumny imigrantów z nut maszerująca przez Niemcy były witane bardzo pasywnie w Niemczech mówiło się o Olga jest też umocni to przetłumaczyć zachwycie nad nadzór nad Polakami gorączką nie wobec Polaków noty w swojej sali także w środowiskach liberalnych norm dla Polaków patrzono z tej z tej perspektywy, ale Polacy także w tym opowiedzieć się sprawie pewne kłopoty na 18003004 . roku grupa 200303 rewolucjonistów lewacy Auckland uplasował się o tym, o tym się właśnie wspomnieć grupa 200303 polskich włoskich szwajcarskich niemieckich rewolucjonistów na przekroczyła granice w udało się w Sabaudii, chcąc tam nie doprowadzi do wybuchu powstania zmierzającego do obalenia istniejącego od rządu ustanowienia nowego rządu rewolucyjnego tego typu działania danie dawanie schronienia uchodźcom politycznym tolerowanie działalności wywrotowej oczywiście metali oby się nie mogło podobać się wielokrotnie podkreślał, że nie pozwoli na za zbyt daleko idące zmiany w Szwajcarii, gdyż stoi tu sprzeczności wspomniano tutaj przez panią powieszono na neutralność w Doniecku spra w wewnętrznych i Szwajcarii, ale dopóki słono przejdą do do połowy lat czterdziestych sytuacja zdawała się być pod kontrolą w Active się stało, że doszło do konfliktu w LM w niebo Urban mówił o tym, że były protesty, że były strajki różni była też ta wyprawa chłopów w 18003009. roku duży śpiewali chorały targi broni tego status quo politycznego, ale przede wszystkim Barei także roli winnego tak mi się warto wspomnieć o tym, też wspomnieć o tym, że życie polityczne uległo digitalizacji dasz oraz konfesjonale z racji ich na te tt podzi w podziały polityczne wyrażał także językiem religijnym w 1800 dziesiątym roku na stanowisko szefa wydziału teologii na Uniwersytecie w Zurichu został powołany David Friedrich Strauss niemiecki filozof autor bardzo popularnej, a też obrazoburcze i książki życie Jezusa, w którym powątpiewał boskość i dla konserwatystów w Zurichu stanowiło to bokami obrazy tak rzeczywiście 1 z księży poprowadził kilkutysięczny tłum chłopów coś rodzaju takiej pielgrzymki na dom do do miasta, gdzie czekało na nich wojsko doszło tam nie do końca jasnych okolicznościach do wymiany ognia zginęło około 30 chłopów korzystał z tego urzędu skutek tej kadry akademickiej nie nie nie ujął nie o nie objął to z kolei 18003001 . roku także nie Waregowie i w Kantonie doszło do zmian w konstytucyjnych w wyniku spór o o klasztor siły liberalne, które przejęły tam władze spotkał się silną opozycję o28 noweli giną głównie katolicką nie jest opozycja chciała obalić legalny rząd upór został stłumiony rząd, aby się zrewanżować postanowił zlikwidować i klasztory wszystkie 8, jakie było w tym w tym jak Antoni COS został w sprzeczności z ustawą związkową tych osób piętnastego roku bywało także sprzeci w opinii opinii publicznej jak choćby ten konflikt pomiędzy tymi 2 stronnictwami inne narastał po czterdziestym z kolei czwartym roku UWM w Lucernie w środkowej Szwajcarii nie konserwatywny rząd powie postanowił przekazać jezuitom kontrolę nad całym szkolnictwem, które w swoim państwie także w miejscowym seminarium duchowne i generałowie uznali za prowokację liberał tylko liberałowie także jest sam papież stwierdził, że zamożni to do załogi oddzielnie na niepotrzebna prowokacja można było można było tę sprawę załatwić nieco w nieco inaczej i sąsiednie sąsiednich kantonów to obszar sąsiedni kantonu dla siebie sformowano oddziały Ochotnicze, które miały za zadanie obalić legalny rząd w Lucernie doszło do 2 prób do takiego przewrotu w zostało stłumione polała się na krew no i kantony katolickiego poczuł się jednak zagrożone w związku z tym powołało do życia w 1800 czterdziestym piątym roku tenże związek nadzwyczajny, który miał ochronić ich jest staro dawny przywilej istniejący ustrój nie w Szwajcarii przed właśnie zakusami bezbożnych liberał tak jak mówiliśmy my liberałowie uważali, że jego istnienie tylko Sąder błędu z tych sprzeczności z art. 6 umowy związkowej, wg którego kantony nie mogły zawierać porozumień godzących w inne kantony lub coś w związku konserwatyści tłumaczyli także to nie jest Sojusz zaczepny tylko obrony, więc żadnych postanowień innych nie łamie i ja rozumiem, że obie siły okopały się i czekał, ale co jest tym spiritus movens tego konfliktu coś się nagle zadziało, że zaczęto ze sobą walczyć, bo nie rozwiązywane czy nierozwiązywalne można było można zażywać taką tezę przy ówczesnym ustroju politycznym Szwajcarii nerką Wiktor, który właśnie polityczna i światopoglądu światopoglądowej liberałowie chcieli przeforsować daleko idące reformy na trybunie za nic nie do zaakceptowania dla konserwatystów, bo brakowało miejsca, gdzie te 2 różne wizje funkcjonowania Szwajcarii, gdzie można byłoby na ten temat dyskutować Dawid jakiegoś kompromisu brakowało także na dobrej woli po obu stronach i ten w dotychczasowe i sporo tutaj sporo z wspominaliśmy no znalazł swoje ujście właśnie powołanie tego związku nadzwyczajnego bez zgody tego żąda Bundu z Niemiec kanał, w którym Osieka kantony konserwatywne na jej katolickie jedno przeciwstawił się dalszym próbom zmian zmian ustroju także, iż wręcz trochę to trochę tak jak nie wolno to finał w stanach Zjednoczonych, gdzie także te z kolei stany południowe uznawały, że federalizm, że władze centralne władze federalne w Waszyngtonie Enoch cokołu ograniczyć ich swobodę i obelisk niepodległości mechanizm był nie był podobny no i grę w skok z drugiej strony w modelach, o czym pani wspomniała o powołaniu do życia tego rządu Bundu zostało uznane przez jednak większość kantonów uzna za nielegalną i ich zdanie należało stłumić tę woltę torebek, zanim dojdzie do rozpadu związku Noto mamy wojnę w inny 100  000 wojska po stronie liberałów i 30  000 wojsk obu stron konserwatyzm 3040  000 zlote i różne dane nie z kolei w kancelarii było w usta ta proporcja była zbliżona do wojska on remont miał bodajże 73 armaty podczas gdy wojska w szwajcarskich wojsk wojska związkowe, które postanowiły w dokona się w egzekucji związkowej do zlikwidować to, że nie to nie tamta nielegalne Tidal ugrupowanie godzące w integralność terytorialną i wystrój Szwajcar miał pecha ma 173, więc poza tym wojska szwajcarskie uchodziły wojska miały walczyć wszak wojska żandarmom dotarł wojskami szwajcarskimi, ale miał lepsze wyszkolenie było lepiej dowodzono też warto może też przypomnieć naszym słuchaczom rząd Szwajcarii obecnie krajem neutralnym natomiast przez całe wieki aż do aut właśnie po dziewiętnastego wieku inne Szwajcarzy służy jako najemnicy w państwach sąsiednich ostatni taki jednostki szwajcarskie służyły w królestwie obojga Sycylii czy klocki na polu w Hamburgu kilka segmentów szwajcarskich no właśnie najemnych, które walczyły w interesie towarzyszyły pod rozkazami króla króla Neapolu dysproporcja sił głos oczywiście olbrzymia na co liczyli, że katolicy taki był na euro z Czech ma pomóc w nocach sami zbudowali sprawę, że anonim dysproporcja sił jest zbyt duża, aby można było się pokusić o zwycięstwo w na drodze militarnej no ale skoro kanclerza Metternicha Sander buntowi trwał pół 1 000 000 franków to może i wojsko przyszli na ludowo pół 1 000 000 franków także grupa kilkunastu kilkudziesięciu oficerów austriackich brał udziału w szkoleniu wojsk z Dortmundu otrzymali oni także wsparcie ze strony Francji również kilka pań włoskich udzieliło poparcia o właśnie Wonder mundurowi liczono również można interwencje do Rosji, która stała na straży Świętego przymierza na miasto wypadki potoczyły się jednak zbyt szybko od tamtej cichym sojusznikiem z wojskiem szwajcarski przeciwników rządu Bundu słowo z kolei wielka Brytania ta, której do krajów nie zależało na ingerencji w Szwajcarii na ingerencji w państwie tego przymierza w Szwajcarii z 1 strony opóźniała ona podjęcie mediacji międzynarodowej poczuł, zachęcając władze szwajcarskie do szybkiego stłumienia tego buntu tak, aby nie doszło do do tejże interwencji, ale co kampania trwała zaledwie 26 dni pewnie decydujące było to, o czym pan doktor mówił już na początku, czyli niewielki rozmiar terytorialny, na którym to toczono walki my, ale też brak tej pomocy z zewnątrz jak rozumiem i podumać konserwatyści dali sobie sprawę, że mam sami dadzą radę mona Lizy zdaje sobie sprawę z tego, ponieważ uświadomiono już uświadomiono mi do wojska w szwajcarskim skoczyło do do lucerny do najbardziej niepokoi typ niepokorny go z tych z tych kantonów ta egzekucja związkowa oczywiście przebiegła bardzo mnie bardzo szybko dysproporcja sił była olbrzymia też co o tym, przypomnieć, że mam tajną mapę przed oczyma jesteśmy w radiu na nim ani w telewizji, ale GL terytorialnie do kantonu, które tworzyły Wonder bundz były podzielone takie 3 takie 3 grupy, więc można było najpierw uda się pokonać Freiburg i potem uderzyć w w centrum część kantonów takie, w których derby CUK od pierwszych niepowodzeniach wycofał się z całej tej inicjatywie przeszedł, by zerwał zerwał to, że nie żąda bunt, więc Morasko niewielkie terytorium dozowanie generała Düsseldorfu, które dowodził wojskami w szwajcarskim tak, że chciał, aby ta wojna z danymi od nowego przebiegu bardzo zależało na MFW, aby przeciwnika wymanewrować ani nie pokonać go właśnie kosztem po dużych ofiar nie było tam wojny totalnej zbrodnią z pewnością są trudno się wojnie totalnej no w wyżej niż rok 2 zginęło tam bodajże 138 żołnierzy ponad 330 zostało rannych po obu stronach tak też po równo w powstaniu styczniowym odkrywcy cyfrowe dał się po prostu śmieszne, ale przy postaci generała to może byśmy się na chwilę zatrzymali, by to ciekawy czasach generał kartograf autor mapy topograficznej Szwajcarii, ale też późniejszy współzałożyciel Międzynarodowego komitetu czerwonego krzyża brutalniejsze wcześniej 2 walczył w wojnach napoleońskich, ale potem współtworzył armii szwajcarskiej 800 piętnastym roku także fakt, że ta kampania bardzo szybko przebiegła nie wynikał zdaniem historyków badających zagadnienia również z tego, że właśnie bon kartografia, więc znał dokładnie Dody ma też Teresa i był w stanie wybrać najlepsze najlepsze kierunki uderzeń drze w lub później po zakończeniu tejże niestety, że wolny faktycznie angażował się tworzeniem nowego czerwonego krzyża błysnął formą uhonorowany przez władze szwajcarskie osobno oraz nagrodą pieniężną za tę za tę kampanię no i jego imię nosi najwyższy szczyt Szwajcarii są także to pamięć o nim jest związany z bohaterem Narodowym konsoli bohaterem Narodowym tak udało mu się z koła niewielkim kosztem stłumić napędzi w zarodku tę funkcję rebelię i zachować integralność terytorialną i kiedy można coś tam nie było wojny totalnej tym razem też na myśl, a właściwie przede wszystkim mam namyśli to że, że wzywano żołnierze tej siły liberalnej do humanitarnego traktowania przeciwników do tego, by nie grabi się, żeby niszczyć niepotrzebnie kontaktu, bo jednak wojna domowa przyznawali, że sprawę z tego, że tak czy inaczej na przyjdzie im w przyszłości żyć, bo w 1 państwie, bo po sąsiedzku i obu stronom zależało na naszych rywali, ale tak przebiega no nie wszystkim znany z idealną żonę, bo być może Szwajcarzy okazali się pojawią i mądrze Mariusz Wlazły chociażby nic niż ich mieszkańcy dawnej Jugosławii, ale też ten konflikt taką trwał z ta faza zbrojna konfliktu trwała niecały miesiąc także to niewiele można było zniszczyć, choć domostwa to bodajże w Lucernie naliczono 38 zniszczonym budynkom naprawdę straty były dość materialną minimalne także z pokonanymi zwycięzcy obeszli się bardzo łaskawie te kantony musiał przez kilka pewien czas podróży kilka miesięcy podlegało ono okupacji czy było kupowane przez wojska szwajcarski, ale do wzięło udział w pracach nad reformą konstytucyjną w 1800 czterdziestego ósmego roku rano dała nowy kształt Szwajcarii wreszcie koszty kampanii musieli ponieść w wolierze wraz z 6  000 000 franków, bo częściowo i to nawet umorzono, bo nie są to kwota niech teraz słów kilka tych reformach ustrojowych, do których Szwajcarzy wzięli się o zakończeniu konfliktu zbrojnego to jest postanowiono przekształcić w Szwajcarii właśnie w kraju i o charakterze federalnym mnie jednak stał trochę Stanów zjednoczonych do podobnych Stanach Zjednoczonych Szwajcarii powołano do życia 2 Izby niż izbę wyższą niż parlamentu oraz po raz pierwszy był to pierwszy rok organy centralne na ogólną i ogólnopaństwowy oraz pośrednio osobowo siedmioosobową radę związkową czy dróg legalną głowę głowę państwa zagwarantowano także na wolność wypowiedzi wolności zgromadzeń niewolno też w postulaty, które były to tak leżało na nano na sercu liberałom tak należy wspomnieć, że Szwajcarom się trochę udało mi na misia na maturze 1800 jest równo rok jedno nie przeprowadzali po wojnie to była wizyta w 2 wiosna ludów bardzo, że nic się nimi interesował oczywiście monarchowie w Europie mieli poważniejsze problemy niż demonstrowanie tego co się dzieje w niewielkim alpejskim kraju, więc udało na pewno Szwajcarii wójt pewien czas wytchnienie od głowy i presji zewnętrznych jak mogę robić to co uważali za stosowne za dobry dla swojej swoją ojczyznę, a nikt ich polityczni nie próbował rozgrywać z zewnątrz no nie tak tak jak stres u nich problemem było zupełnie zupełnie inne, więc kod udało mi się to powstanie rząd airbusa dom się stłumić rebelię w dobrym czasie i dobry timing w 1 z artykułu, który napisał na ten temat pisze pan od takich pracach w atmosferze pojednania Narodowego tak szybko poszło w twarz tak not 12 koszt tej wojny, bo ludzkie materialne zgubiliśmy okazał się jakiś szczególnie bolesne dodaje, że pokonani na przyjęli całą tą klęskę w inny z pokorą ten również, że to pojednanie narodowe no bo ułatwione poprzez to także wspomniano tej przez nas łagodne potraktowanie mnie przegranych przez zwycięzców także to zwolnienie z nie wzbudziła, acz głębokich podziałów w szwajcarskim społeczeństwo te dane się szybko za bliźnim ekspozycję kościoła co się zmieniło w tej materii i jedno 101 kościół w dom pod rządami lider liberałów kościół katolicki stracił sporo swoich wpływów dno po pierwsze, jezuici zostali wypędzeni jeszcze przed dniem przed MŚ 18003005 . roku ze Szwajcarii no i chcąc nie, chcąc się jak w całej Europie czek od większości obszarów europejskich tamci rządzili liberałowie nagość muszą się pogodzić ze z tymi zmianami jakie, jakie jest jak i jakie zaszły i tak jak mówią to sprawdziłam jezuici wrócili dopiero w 1973 roku w rocku czy rzeczywiście długo, iż nie było innych, ale w Niemczech chociażby byli wypędzeni na początku 80 w czasach kulturkampfu SOR-u 1 z 7 z ciekawych tematów na ewentualną audycji TOK FM w przeszłości, a wrócił do Niemiec dopiero, więc siedemnastym roku w czasie trwania pierwszej wojny światowej także o kucharz do dziś szwajcarscy nobli byli poddani banicji jest duże mówiliśmy o tej wieczystej neutralności w 1800 piętnasty rok i Kongres wiedeński powiedział pan, że traktat wersalski potwierdzały te wieczysta neutralność inni tak to jest, gdy dzieje się to przez Szwajcarzy na tym wychodzą w no dobrze do tego noża lub już zarówno pierwszaki drugiej wojny światowej podczas pierwszej drugiej wojnie światowej no Iskra i został oszczędzony nasz sad wdrożonych strat niematerialnych przy drugiej wojny światowej baki wpadką bombardowań ze strony aliantów, ale też taka ciekawostka z kolei po stronie niemieckiej w czasach drugiej wojnie światowej, kiedy do miasta niskie były celem nalotów nalotów alianckich Konstancja z kolei miasto leżące po drugiej stronie granicy miasto w Niemczech było oświetlone dlatego żoną mieszkańcy Konstancji czy władze lokalne doszły do wniosku, że miasto będzie oświetlona to, więc od nich Alliance będą uznawali, że jest to jest miasto właśnie szwajcarski w związku z tym nie i będą go nie bombardowały tak dużej sali napłynęło sporo pieniędzy na usłyszeliśmy chociażby w latach dziewięćdziesiątych innych robót na początku również obecnego stulecia dyskusji dotyczącej ujawniania ujawnienia danych właścicieli kont w Szwajcarii w kąt martwy takich, których nigdy nic nie dokonywał operacji 70 lat mnie też prawdopodobnie były to pieniądze ofiar Holokaustu czy generalny przygotowań niemieckich także no teraz nie jestem pewien źródła informacji, ale chyba zbadano kruszec, znajdując się w skarbcach mnie 1 z banków też monetach Szwajcarki w każdym razie wyszło tam sporą metali ciężkich to by wskazywało, że pochodził on proces ze złotych zębów jest jednak Szwajcarzy także do pewnego stopnia no niech sobie, że ponoszą podział zakola z lekko idące, ale ma też na tym się wzbogacili na tej na tej drugiej wojnie światowej no generalnie była to oaza spokoju bezpieczeństwa i bogactwa na tej zniszczonej Europy po czterdziestym piątym roku także już na pewno opłacać wojować nie nie była bardzo opłacało to w naturę zastanawiał się czy plan czy utrzymywanie takiej enklawy spokoju stabilizacji jest korzystne dla wszystkich dla tego tak jest, jaki jest tak czysta neutralności styka przypieczętowana w nim, że zawsze musi być to miejsce, gdzie chodziłem, ale można wysłać właśnie pieniądze no to na pewno awans niedawno Niemcy, że w obu obszarach, gdzie można było oferować drugi czy pierwszej wojnie światowej podejmować tajne negocjacje, gdzie była ambasada niemiecka francuska brytyjska i nie można, bo się spotykać się także różnego rodzaju decydenci polityczni mogli wkrótce spiski przeciwko swoim ze swoim rządom też Szwajcar mistrz Polski komitet narodowości pierwszej wojny nie przyśpieszy pierwszej wojny światowej tam się przestał spotykać przedstawiciele opcji zarówno pro Allianz, jaki prom nie pro niemieckie, ale neutralność Szwajcarii w chwili obecnej anachronizm do miasta z dziewiętnastym wieku 1819 wieku w czasach, kiedy mogło w dość do wybuchu wojny z państwami europejskimi w chwili obecnej science-fiction tak mam zupełnie inne zagrożenia niż dziś nie za zagrożenia jak taką wojnę lądową do Rosji ma daleko tak wpisywanych w 8 lat żonę lud to zielone ludziki my wylądują jak sądzono miasto Szwajcarii są przywiązani do swojej neutralności dobrze państwo oraz decyzja taka tradycja ta jest element takiej tożsamości po prostu narodowej są też istotne w tym właśnie modernizm modernizujących się globalizm mającym świecie, więc Szwajcaria również, aby szukać potwierdzenia swojej tożsamości tak jest to kraj nie zapominajmy o olbrzymim przypływie napływie imigrantów w graniu i jak długo bronił się obrusza mogą doły w czasie ostatnich mistrzostw świata w drużynie szwajcarski grał też 3 zawodników wyczuli w Szwajcarii tak zresztą miała Migalskiego, że nie tak to w NATO ma też świadczy o tym, że rząd bogaty kraj przeciążone oraz bogaty kraj przyciąga, ale no ten kraj w nos szukałby swojej tożsamości czasu powoli goni, a skończył geodezję, ale boję się państwu już dziś 1 ciekawostkę Szwajcaria przystąpiła do nas dopiero w 2003 roku dlaczego, chociaż samego początku uczestniczyła w pracach wielu agend ONZ i płaciła składki członkowskie, ale wg mnie właśnie tradycyjny wykładni tej po pojęcia o neutralna wieczystej neutralności na członkostwo w organizacjach handlowych może naruszyć może stanowić pretekst do wszczęcia wojny w przypadku konfliktu zbrojnego na i w związku z tym Szwajcaria 2003 roku pozostawali poza formami poza ONZ dopiero kolejna kolejne referenda, bo obok wykazy podawane referendum i GUS niewielkiemu niewielką większością głosów głównie młodych Szwajcarów chodziło Otóż jest reforma nie weszła w skład tej organizacji, więc można sobie wyobrazić tak, że powrócą tu wieczystą neutralność ze jakiś czas, ale póki co już nie płacą nic nie grozi, aby się w takim chociażby na to wiązałoby się z pewnie z większymi nakładami nakładami na jaskrę można trzymać kruszec dla paru dniach zaoszczędzić dr Piotr Cieślak z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego opowiadał nam ostatniej wojnie Szwajcarów w połowie dziewiętnastego wieku bardzo dziękujemy panie doktorze zaiste, studia za tę opowieść się dziękuję panie lato liczbie państw, a państwo zapraszam na informację Radia TOK FM dosłownie za chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA