REKLAMA

Część 3 kieleckiej debaty prezydenckiej

Usłysz Swoje Miasto
Data emisji:
2014-11-05 21:00
Czas trwania:
21:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
powoli będziemy kończyć 3 ostatnie pytania z sali bardzo proszę o krótkie wypowiedzi dobry wieczór mam takie pytanie, bo kończy się to jak, a teraz inwestycja budowy drugiej ulicy Ściegiennego będzie to taka droga o 2 nitkach każda nitka będzie miała 2 jezdnie, ale jednocześnie po bokach tej grupy ulicy będą takie też uliczki boczne dojazdowe one są, owszem, odcinkami asfaltowymi, ale na całej długości z tymi używkami można zwiedzać tartą bułką prawda trasy Rozwiń » ulicą Ściegiennego i który jeszcze problem, że on właśnie nie są do końca wraz z wbudowaną tą drogą do końca asfaltowe jajo i jasne jak jest oczywiście bardzo też droga ta głośna, by ułatwiła ruch dla rowerzystów dla pieszych, bo nie wyobrażam sobie, żeby w filmie prawda na takiej drodze szybkiego ruchu pod takim dużym natężeniu chodzili sobie po prostu piesi czy jeśli oczywiście tak też prawda w ciągu roku czy po prostu magistra kieleckiej, planując studiom i faza rozwoju przestrzennego nie mógł uznać takiego przy pomysłów np. że powiedzmy od urzędu starostwa już ślub prawda powinna być taka droga asfaltowa Goya przypomnę, że nie ma przedstawiciela magistratu przy sobie obcy w tym momencie, tak więc trochę ciężej jest uzyskać odpowiedź na to zielone piranie posturę czy po prostu wystawa stała, śpiewając hymn studium i dlatego warstwę czarnego nie mógł wysłać takich sugestii, że od nich prawda do fabryki do miastem żużla powinny być ta droga asfaltowa z 1 z drugiej strony dla pieszych i rowerzystów i in dlatego my po prostu za rok będziemy rozszerzać choćby w światła dokumentacja na tę drogę czy nie można, by po prostu uwzględnić właśnie tej drogi od starostwa takiej sportowej dla rowerzystów, bo z prawodawców Kurierowi, że dziękujemy jeździmy dużo bardzo dziękuję wam jeszcze 2 osoby, które są zadać pytanie i naprawdę mało czasu czy któryś mandat chciałbym znać te okolice chciałby się odnieść do tej kwestii które, jeżeli mogą odpowiedzieć na to pytanie pan profesor świta akurat ta trasa jest w trakcie budowy i po obydwu stronach będą właśnie ścieżki rowerowe na tych odcinkach, gdzie nie będzie tej drogi serwisowej natomiast na pozostałych odcinkach będzie droga serwisowa i wzdłuż ulic asfaltem post pop i tak część będzie pokryta asfaltem tomie ścieżka rowerowa niestety będzie pokryta kostką poprosiła o turban wieszać tak dopieszczone zaś jest, że zdaniem ścieżka rowerowa w sensie takim, że będą mogli pan po tym, jeździć rowerzystom pieszo-rowerowy, czyli aleja drzew oraz kostki Bauma zakład no to słabo, ale drewno może słowo, iż dobrze mogę słowo jeszcze jeszcze tak oczywiście wątek Otóż ta twoja firma także, dlaczego używacie kostki Bauma na ciągach dla rowerów stoi państwo ja jestem tylko wykonawcą znalazły się znane mówił pan o tym, że mąż, który aktywuje się z sugerowaliśmy zmiany technologiczne zasugerowali, że rozdawał maty nie dla rowerzystów jest dawno podkreślono o tym, że jest to z UE jeśli chodzi o dla rowerzystów kostka jestem z rozwiązaniem ale dlaczego jest używana mimo wszystko, jakie są argumenty co ciężko powiedzieć to co rozmawiać, bo głos zabierze borykają z zamawiającym są takie projekty składa także jest problem projektant zamawiającym jako firma wykonawcza dostosowujemy się możemy zgłaszać swoje postulaty swoje swoje propozycje zmiany niestety czasami samowolnie przyjmowany także zostanie projekt sami może wykonywać wykonujemy i wiemy o tym, że zostanie z tego mamy spory wynikają na to ma drugie wyjazdowe tak jest w projekcie czym się z asfaltowych części z willowych i porosty są tak wykonane kostka Bauma notowane będą tak jeździć jezdnią rowerzyści dobrze kolejne pytanie SOR przypomina, że skończymy i bardzo krótkie pytania, a do 23 Maciej noga bezpartyjny ja mam takie pytanie o państwo mówicie państwo wyludnione centrum po godzinie osiemnastej wyludnionych dzielnica moje grała bez pytania związane z działaniem straży miejskiej, która ma chronić centrum ma chronić dzielnice ja niestety przyjeżdżając do Kielc np. transportem z Krakowa do Kielc wysiadając przy ulicy Żytniej o godzinie dwudziestej pierwszej 30 nie widzę żadnego patrolu teraz parkując tutaj przed centrum też nie ma żadnego patrolu straży między sobą może dużo, ale niewidzialni może są niewidzialni, dlatego że mają czarne mundury, ale jednak jeżdżą w radiowozach czy w parami też fakt w samochodach, które są specjalnie oznakowane i jaki jest na takie pytanie jak państwo oceniacie pracę straży miejskiej, która jest w gestii prezydenta miasta w bardzo dobre pytanie, bo ten temat pojawia się w programach naszych gości, więc zacznę od pana Krzysztofa Adamczyka, który w swoim programie pisze m. in. że ta jest zwiększenie patroli straży miejskiej i tu cytat walka z przestępczością, a nie z obywatelami, więc proszą o posiadanie przekaz wiesz co to za hasło wiecie co to znaczy w z przestępczością także państwa wpły w na straży miejskiej istnieje od dawno kosztu utrzymania około 6 zloty z tego co kojarzy rocznie natomiast poziom narzekania poziom dyskusji o potrzebie bycia straży miejskiej z coraz większy ja jestem zwolennikiem straży miejskiej aktywnej straży miejskiej obecnej na osiedlach straży miejskiej, która nie będzie polował na kierowcę, żeby założyć blokadę znienacka, wyskakując z bramy tylko straż miejska, która będzie po prostu rozmawiała z Nowogardu zajęła się nieźle, ale to nie jest tak schowani nagle mija kilka minut już są panowie już tutaj już żółta żółta blokada założona w ich, bo tak zgadza się, ale to jest właściwie się 1 jedno proc jedyną rzeczą, którą czerpały z taśmy skazy to właśnie blokada blokada samochodu to jest ich rola czy rolą jest to, żeby zwierzak poznaje z ich zadań 1 z zadaniem a gdzie poziom bezpieczeństwa, gdzie potem nosze dla północy na osiedlach zapytacie państwo mojego lasu są obecni niemal mówiła straży miejskiej ja niestety nie ma poza tym taka rola informacyjna straży miejskiej przez nią turyści przyjeżdżają różne osoby do miasta nie oni pomagają tym osobom poinformować ich co mają zrobić, jeżeli potrzeba ich potrzeby także innych w ten sposób spróbujmy to straż miejską usytuować natomiast na osiedla stała obecność pomoc osobom, które tego potrzebują jak najmniej w centrum ten sposób działa mówi pan że, o ile kosztuje rocznie utrzymanie z około 6 zł także mniej niż utrzymanie klubu piłkarskiego Koroną Panamczyk dokonywany jest coś niewiarygodnego Kielce niewiarygodny jest dobrze Jerzy Pyrek w swoim programie również zajmuje się sprawami straży miejskiej jest pan za tym, żeby zmniejszyć liczbę etatów i przekazać większe kompetencje policji między nimi kwestie mocz monitoringu, dlaczego takiego jak radny byłem autorem wniosku, który został zrealizowany mianowicie była powołana komisja doraźna, która ocenia wpły w płonie monitoringu na bezpieczeństwo i przy okazji miałem okazję przyjrzeć się jak funkcjonują służby 3, czyli straż miejska policja uważam, że liczba osób zatrudniona w straży miejskiej powinna być ograniczona i w związku z tym zadania powinny być ograniczone właśnie do funkcji, bo do funkcji porządkowych i pomocy mieszkańcom, czyli NATO NATO NATO na zawody znaczyło już pewna dla nas natomiast środki, które zostały wygospodarowane, że zostały przekazane policji napad na ponadnormatywne patrole mało tego nie ja bym prosiła ja bym prosiła w dziedzinie inżynierii ruchu, ale prezydent miasta ma możliwość i to w tej chwili jest realizowany również przekazywania określonych środków finansowych tak jak powiedziałem na na ponadnormatywne patrole to policja jest formacjom wyrazisty odpowiednio wyszkolono i mającą odpowiednie możliwości dbania o nas stres, ale teraz czeka wiele bardzo ta kwestia oddania kompetencji monitoringu policji, nad którą to miasto jak słusznie konsoli założył miasto nie ma kontroli, czyli kwestia bardzo też grząska politycznie grząska, bo dotyczącą naszych praw będzie oddana na zewnątrz pełnienie TFT 4 w tej chwili jest taka sytuacja, że monitoringiem zajmuje się straż miejska no właśnie jest Alfa centrum miasta, ale los tak tak proszę posłać haka jest taka sytuacja, że w nocy przyjeżdża patrol policji do interwencji i jeździ ślepo nie chodzi o powiązanie powiązań obojętne czy to będzie gest jest teraz 3 czytamy na zatrudnienie pracownicy cywilni policjanci, ale chodzi o powiązanie informacji, czyli proces obserwowany na bieżąco monitoringu jest przekazywane natychmiast policji na dzień dzisiejszy niestety to wygląda zupełnie inaczej i kto będzie gwarantować nasze bezpieczeństwo, bo jeżeli powiadomimy policję, że i kogoś biją komuś rodzi niebezpieczeństwo to patrol, który przyjeżdża na interwencje nie może jechać w ciemno tylko musi jechać konkretne miejsce i on musi być cały czas przez te monity przez osobę obsługującą monitoring prowadzono ja obserwowałem takie zjawiska, że człowiek jest krytykowana osobiście dzwoniłem tak i Susan Sontag komisja była powołana przyjeżdża patrol na przestają go napastnicy bić policja przyjeżdża w niebie jak też bez był system kamer w całym mieście tak tak właśnie monitoringi istot stąd właśnie było to moje działanie i uważam, że na podstawie właśnie tych moich doświadczeń, że to policja powinna mieć problemy w Warszawie mamy system kamer jak się okazuje on nie wychwytują ani twarzy ani często czynu, który się dzieje jedyne co są w stanie wychwycić doktorzy są korki na ulicach, więc to bardzo jest, ale z systemu, którym pan mówi jest ogromnie kosztowny, a już czy nadzór na żywo to to jest po prostu pieśń, bo przyszłości ogromne, ale to była inna sytuacja specyficzna to ja zadzwoniłem i ja poinformowałem, że takie wydarzenie ma miejsce i IT w tym momencie w tym momencie monitoring powinien śledzić złej wierze, jeżeli miasto obsługujące dostaje informację, że na tej i na tej ulicy doszło do takiego zdarzenia to on pojęcie wolność Obywatelska plus Camera, ale oczywiście, że tak mocno się, że ważny głos Małgorzacie marzeń, która też w tej kwestii jeszcze chciałby się wypowiedziała straż miejska tak chętnie tak cały czas mówimy o straży miejskiej szeroko rozumianej po jest potrzeba oczywiście ukierunkowania w Kielcach działań straży miejskiej na bezpośrednie bezpośrednią ochronę naszego życia majątku i t d . to znaczy ja mieszkam w centrum i widzę codziennie taką potrzebę, żeby pojawiało się więcej tych patroli przede wszystkim, żeby nie było patrole bierna tylko, żeby w konkretnych sytuacjach reagowały mam tu namyśli przede wszystkim kwestie zaśmiecania pewnych rejonów kieleccy bardzo często się zdarza szczególnie w centrum za większymi sklepami tam są wręcz, że małe wysypiska śmieci są tworzone, a przecież to jest to podlega karze działy pani, żeby było więcej patroli, czyli inwestować straż miejską czy takie, których sugeruje Jerzy Pyrek jednak oddać część kompetencji policji nie chodzi o to, żeby ani, żeby dokładać inwestować straż miejską ani o to, żeby zabierać pojęciem to są ludzie, którzy dla nich dość często po prostu jedyne źródło utrzymania mają swoje rodziny dzieci tak dalej chodzi o to żeby, jeżeli status z zostawimy tak jak jest w tym momencie, żeby ukierunkować inaczej działania także życzeń rezygnować no chyba wszyscy wiemy, czego zrezygnowanie z tego, żeby nie były, żeby strażnicy miejscy nie byli chodzącymi skarbonka mi dla urzędu gminy tylko, że znowu ci kierowcy samochodami tak, by nie oczywiście, bo to jest to powiedzieć Rosjanie, pożyczając na przykładzie dwoje raport Ifo to chyba ewidentnie widać żołnierzach nikomu tłumaczyć natomiast można zrobić więcej dla miasta dla czystości w mieście dla bezpieczeństwa w mieście zdarzają się mimo tego systemu monitoringu zdarzają się drobne mniejsze większe kradzieże na klatkach schodowych zdarzają się w każdej kradzieże w sklepach na na podwórkach i t d. zdarzają się akty wandalizmu są dyskoteki, gdzie naprawdę w nocy jest niebezpiecznie, gdzie rano znajduje się mnóstwo roztrzaskany butelek i t d. i szkół jazdy w postaci n p . jakich uszkodzeń samochodu i t d . więc może potrzebne upoważnienie bądź drastycznie zabierajmy od razu ludziom czasami jedynego źródła utrzymania i ostatni głos w tej sprawie Grzegorz Wilk kandydat Platformy i jestem jak w zaskarżonym tutaj miejską z tym, że moim zdaniem powinny bardziej być to funkcje kontrolne informacyjne prewencyjne natomiast bardziej połączenie ami niż karanie w sensie będzie to większe oddziaływanie na ludzi niż karani karanie zawsze wzbudza, jakby ten efekt negatywny oczywiście jeśli pójdzie taki przekaz miasto straż miejska będzie tylko pouczać to droga w zawieszeniu, gdyż tylko są przypadki braku tutaj mówimy o tych biednych kierowcach prawda nie zawsze nie zawsze sytuacja powoduje, że musimy zakładać blokady czasami wystarczy połączyć i proszę mi wierzyć to osoba drugi raz w tym miejscu już nie zaparkowanych po straż miejska wie to no proszę mi wierzyć niekonieczna w doborze ostatnie pytanie Stali kończą w głowę kufla zalewa, gdy wyschną dziękuję panu, że pan mi udostępnił możliwość zadania ostatniego pytania ja mam krótkie pytanie do państwa w sytuacji, gdybyście państwo sprawować swoją funkcję czy zakładacie państwo w planach możliwość rozmowy można nad możliwością wykupu mieszkań z zasobów Towarzystwa budownictwa społecznego dobrze bardzo istotne pytanie TBS tam meble z dobrze dopóki po kolei teraz bardzo dziękujemy za to pytanie zostałby sami czy możliwość wykupu zaczniemy Moma ogrody marzeń, który miał trochę inny pomysł na mieszkaniówkę może to jest jakiś pomysł tak moja mój pomysł na mieszkaniówkę wiąże się przede wszystkim chcemy, żeby kupować mieszkanie bezpośrednio deweloperów hartu TBS natomiast bessy była, więc możliwości, żeby rozmawiać, żeby wypromować tego typu mieszkania zresztą przychodzą do mnie osoby, które tam uwikłane są różne konflikty z 3 związane właśnie ze stresami, które mają problemy z własnymi mieszkaniami czy z mieszkaniami, które właśnie Lwów strata zamieszkują, jakie problemy to znaczy, że są różne różne kwestie, ale jeśli chodzi o możliwość zamieszkiwania nie chciał się tej specjalnie zagłębiać się osoby, które przychodzą do stowarzyszenia i proszą o jakąś pomoc prawną i tego typu rzeczy natomiast odpada często pytanie myślę że, że jest to 1 z 1 z możliwości jakie, jakiej można, by się podjąć, próbując rozwiązań rozwiązać problem budownictwa i Kielcach artysty to były pani zdaniem mogło być ceny rynkowe, czyli wartości tego mieszkania takie połamane prawdy wartość czy też jednak w wspierający te osoby, która chce wykupywać mieszkania nie no to niebyły wyceny rynkowe to na pewno myślę, że tutaj chodziło o to, żeby standard tego mieszkania standardu jest z mieszkania komunalnego jest nieco niższe dialog techniczny mieszka na co nas na wojnę ze strażą, a jeszcze tak prosimy o dodanie mi przykro, ale pani zupełnie nie zna tematu bardzo mi przykro mi, a dobro poziomo i komentowania, bo to bez sensu, gdyż może nie zrozumiałam pani pytania do, a może ponieść, aby doprecyzować zachęcamy chciałabym powiedzieć państwu, że istniejemy to ważne święto krzyski Towarzystwo budownictwa społecznego istnieje również kieleckie Towarzystwo budownictwa społecznego chciałem powiedzieć to są 2 różne 2 różne tematy Biel różne sprawy chciałbym powiedzieć, że standard mieszkania, które obecnie zamieszkuje jest to znakomity wysoki standard mieszkania wobec tego pani sugestia, że to mieszkanie jest niższego standardu w porównaniu z mieszkaniami 1 o optymalnym standardzie to jest zupełnie niezgodne z Mroczy niszczycieli, czyli do darmowych mieszkań komunalnych mówią o tym, że już rozwiązania korzysta z o standardzie niższym poborze właśnie więcej tych mieszkań wykuto, że udostępni mieszkańcom jeszcze po raz jest odpowiedź na moje pytanie przykro mi dobrze dziękujemy i teraz musimy się pozostać NATO, żeby się do tego tematu odnieśli Grzegorz Witt jako pierwszy tego dnia ruszy też przyznać, że budownictwo właśnie w Towarzystwo budownictwa społecznego jest troszkę inne już jest notowane na same jak nona oczywiście tak i teraz dodatkowo, jeżeli państwo chcielibyście, aby n p . miasto, czyli prezydent dodatkowo wprowadzał poprzez wykupienie albo poprzez ulgę na wykupienie tego mieszkania, by po prostu było to niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych mieszkańców, czyli nie tutaj bym zasnął na dyżurze znaczy, że mamy tak może je może wyrwać broń materiały umieją i dlatego Rudna w Żninie natomiast na pewno bym prowadził rozmowy i z mieszkańcami tego Towarzystwa, ale również z pracownikami urzędu nad możliwością pomoc oczywiście wiem do czego pani tutaj uderza, bo boi, bo koszty tego wszystkiego się zmieniają mi i w pewnym momencie to co kiedyś było, jakby korzyścią w budownictwie niestety później rodzinny zajmie się też dokładnie większe problemy i tutaj no ale to jest taka była umowa z samym początku no właśnie tutaj musimy to Ros graniczyć mówi to są takie aspekty już natury społecznej moralnej cha i sprawiedliwości dobra wspólnego dr Krzysztof Adamczyk z SLD lewica razem tworzą się ze jest to problem dużych dajmy się tu są kwestiom, gdyby indywidualnego podejścia do tematu, bo chyba kompleksowo tego nie rozwiążemy to jest sprawa, którą jakiś czas się toczy rzeczywiście samo to bez ideowo dosyć ciekawa Thomas świętej, a to coś się rozmyła widzimy, że nie do końca wszyscy my wszyscy są zadowoleni z tej Formuły także uważam że, chociaż gotować to powiedzieć natomiast pomagać forma pomocy musi być natomiast jak to rozwiązywać ich wagi dla rozmowa z Łodzi nie zastanawiałby się kogoś nie stać na często bez zachwytu, że koszt inny zgodził na samym początku wiedząc, że dzięki temu ma dostęp do takiego mieszkania no to może powinien sięgnąć po mieszkania z innego obszaru od Agaty mieszkanie nawet pewny sensie prawda cioty mieszkanie ma teraz w momencie jak tata ma rozwiązać no to jest problem Gorzowa są skomplikowane to nie są łatwe sprawy rzeczywiście to ta sytuacja życiowa sam się ludzie toczy czasami ktoś rzeczywiście w tym momencie traci pracy jest z nogą i wtedy będzie wykupywał auto ma no właśnie tak no More spłacały z tego problemu to się nasuwa indywidualne rozwiązanie dywan rozmowy z poszczególnymi świeca wyjątkowo ciekawą Amerykanina Dave na koniec zaserwowała Jerzy Pyrek kandydat PiS PSL formuła to bez się zmieniła osoby, które na początku zam. właśnie mieszkania budowane przez TBS rozkład siły w ramach czynszu te mieszkania, a w tej chwili tak taka możliwość, że nowi nabywcy na nasze nowe nowi użytkownicy, aby mieszkańcy mieszkania będą mogli wykupić uważam, że w związku z tym, że poszliśmy bardzo daleko wyprzedajemy mieszkania komunalne z dużymi ulgami niemożna pewnej grupy ludzi na dobro leży na wyprzedaż z ulgami to jest dobry pomysł, by do zabawy zalewanie ja zrobię jak inaczej od tego cechuje, bo to została przyjęta ustawa i ale gmina mogła również nie musiała ja wiem, ale w tej chwili jesteśmy na takim etapie jest realizowane natomiast tutaj padło pytanie odnośnie DPS-u mówię to jest grupa mała grupa, ale ludzi, którzy na tle pozostałych osób są dyskryminowani drobnych, ale ja pytam co z tymi, którzy mieli możliwość sięgnięcia po mieszkanie TBS, ale uznali, że zamiast tego zaciągnął kredyt po spłacając kredyt i teraz miasto nie da im żadnej ulgi do tego, żeby oni mieli swoje mieszkanie na własność wciąż spłacający dług do banku to nasz apel do ministra sprawiedliwości nie było nie ma i to jest zbieżne z 1 podsumowanie naszej debaty Jerzy Pyrek bardzo dziękuję za to hasło na koniec państwo bardzo dziękuję w tym momencie na antenie Radia TOK FM trwa dyskusja z mieszkańcami Kielc, którzy nie dotarli na debatę, ale dzwonią do nas ponad ten numer jeśli ktoś z państwa chciałby zadzwonić 224444044 warto włączyć radio TOK FM i posłuchać jeszcze o mieście ja też państwu serdecznie dziękuje to była debata w ramach akcji usłysz swoje miasto dziękuje wszystkim kandydatom przede wszystkim państwu za te wszystkie ciekawe pytanie dziękuję do zwyżek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: USŁYSZ SWOJE MIASTO

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA