REKLAMA

Dlaczego serbski zbrodniarz witany jest w kraju przez tłumy z plakatami z Putinem? Opowiada Marta Szpala z OSW

Post Factum
Data emisji:
2014-11-18 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w 17 min został od godziny dziewiętnastej słuchamy Radia TOK FM i programu post factum naszym gościem jest pani Marta Szpala ośrodek studiów wschodnich dobry wieczór dobry tor serbski zbrodniarz, który w powinien być w Hadze wrócił do Belgradu panów oznacza szyję i był po był witany przez kogo swoich zwolenników cóż to za powitanie był tak w Górznie witali go się zwolennicy tak naprawdę w Belgradzie zgłasza też wielka manifestacja, na którą te wg Rozwiń » różnych szacunków przyszło około 10 od 10 do 3000 osób i wiedziałam, że no witali ich zwolennicy Stalina zwolennicy wielkiej Serbii bała Woś zawsze Shell to jest taka postać, która jest symbolem takiej w najbardziej i nacjonalistycznej Serbii to jest to jest osoba, która tak naprawdę w tym z zakazem w każdym starcie każdej władzy była w Serbii więzieniu, bo nie tylko jest teraz sądzona w Hadze za zbrodnie wojenne, ale także Miloszević uznał, że słyszeli jest radykalny Iza pod Żaganiem inne do zbrodni wojennych i z różnych względów też Shell był osadzony w więzieniu za Miloszevicia, a co, jeżeli państwo pamiętają reżim Miloszevicia, który rozpętał wojnę, która toczyła się we wszystkich państwach bałkańskich pochłonęła co 100  000 ofiar w ciągu 4 lat to jest ten polityk, który uznał, że to jest właśnie zbyt radykalny zbyt nacjonalistyczna osoba, żeby i za co za to ją uwięził więc, że jest to on jest to postać, która jest w zagrywkach w trakcie każdego reżimu i też komunistycznego, jakby opowiadała się za tym wielkość serbskim nacjonalizmem czy taką Serbią, która tak naprawdę umową obejmuje większość ziem byłej Jugosławii i większości terenów chorwackich fety całą Bośnię co więcej jest to w tym w tej ideologii słyszeli jak kraj, który jest jednolity etnicznie, więc na to właśnie m. in. były sądzone w Hadze, że po drogach do zbrodni wojennych podżegał do występowania przeciwko mniejszościom na terenie Serbii Wojwodinie w Kosowie Bośni Hercegowinie czy Czech Serbii natomiast gdy to rząd wraca do Serbii to nie jest w biegu na życzenie rosyjskiego społeczeństwa czy serbskich władz Węgrów leczyć przeciwnie jest to poważny problem dla obecnego rządu, ale tak naprawdę jest porażka zarówno Trybunał w Hadze, ponieważ przeszedł od 2003 roku ucieka w Hadze na wyrok właśnie za zbrodnie, które zostały popełnione w czasie wojny i wciąż nie zostało wydane na niego wyrok Konrad, dlatego że jest ciężko chory ma raka i tak naprawdę to daje sędziowie Trybunału chcą uniknąć tej sytuacji, która była Slobodana Miloszevicia przywódcę Serb, który umarł więzieniu i wg, jeżeli został tam zameldowany więc, żeby uniknąć tego tutaj takie podwórko drugiej takiej sytuacji, że kolejny oskarżony umiera w Hadze nie doczekawszy wyroku wypuszczono go na leczenie do Serbii odniosą oczywiście wykorzystuje ten moment, żeby zabrać swoich zwolenników natomiast na to poparcie, którym się sam cieszyć się cieszy jego partia serbska partia radykalna to jest tak naprawdę mnie więcej ta oscyluje wokół domu w między w granicach 22 % głosów PiS, że wszystkie partie nacjonalistyczne w różnej proweniencji uzyskują Serbia około 1010 % w kraju, który ma o status oficjalnego kandydata Unii Europejskiej, którego rząd, mówi że 1 z głównych celów jest w tym stanie się członkiem mówimy o tak to prawda należy natomiast obaw powiedziałbym, że to taka tendencja jest w ogólne Europejska, że partie, które są przeciwko integracja Europejska zdobywają z zdobywają głosy, dlaczego ci ludzie, którzy witali wracającego z hali słuszna niektórzy z nich mieli w dłoniach rękach portrety Putina to jest tak naprawdę to co do czego ta skrajna serbska prawica nawołuje od lat to znaczy tych 100 Sojusz z Serbią jest to co takie poglądy, które też zyskują dość coraz większą popularność samej Serbii to znaczy, że jednak nie są już Unię Europejską tylko Sojusz z Rosją adres trzeba podkreślić, że to nie jest także, że taki zwrot do Rosji to jest coś co jakby co popiera całe społeczeństwo serbskie na Serbię jednak nad kinem w najem najwięcej ludzi czy takim państwem to jest popieranie dobrych relacji z Rosją i dobrych relacji z Unią Europejską sieć Rubinsteina tu ani rura w ujęciu taktu tak duchowo był tak chce też tak mówi obecnie obecny rząd, że to odczuje to będziemy się integrować Unię Europejską, ale będziemy także, żeby utrzymywać bliskie relacje Serbię powiedziałbym, że do kryzysu ukraińskiego taka droga Damasiewicz prawdopodobna znaczy, że można, by można prowadzić taką politykę zresztą dużo kraju w samej Unii Europejskiej też taką politykę zbliżenia z Rosją prowadziła Niemcy Włochy Słowenia to są takie kraje, które uważają, że nie mniej, bo uważał, że nie było nie ma nic złego w utrzymywaniu dobrych bliskich relacji z Rosją i takie relacje taką pożyczkę chciał też prowadzić Serbia problem jest tym, że Moskwa teraz bardziej żądał Serb, żeby nasze opowiedziała EPO, czyli kole, po której ze stron i tak naprawdę Moskwa ma cały wachlarz instrumentów, które w gorszych nacisku na rząd serbski, żeby przekonać się władze w Belgradzie że, że integracja zagra z Unią Europejską nie przyniesie niczego dobrego, że właśnie to z Moskwą powinna się Serbia integrować Serbia pod naciskiem Unii Europejskiej weszła w zeszłym roku jako obserwator dało PZU, czyli tej organizacji wojskowej promowany przez przez Rosję ma także umowę o handlu bezcłowy z Moskwą Inner rosyjskie firmy dominują w sektorze w sektorze energetycznym Rose i serbskim, więc to są te takie instrumenty, które toczyć takie przejawy tego właśnie zbliżania zbliżenia z Moskwą rosyjski prezydent zjawił się na paradzie w co prawda tutaj szczególnie w ciągu ostatniego roku widzimy, że Moskwa bardzo dużą wagę przywiązuje tego co się dzieje na Bałkanach oczy to nie jest taki podział tak to nie jest takie taki obszar, który jest traktowany przez Moskwę priorytetowo, ale obecnie gra pogarszających się relacji dla linii Moskwa Bruksela czy Moskwa Unia Europejska 3 czy świat zachodni szerzej się, że szalej to ujmując Bałkany stał się po raz kolejny takim takim obszarem współzawodnictwa z Unią Europejską przekonywania pań z bałkańskich i że Unia Europejska to nie jest droga, która jest korzystna korzystna dla nich żadna nie przyniesie nie przynosi żadnych korzyści korzyści gospodarczych tutaj oprócz takich nacisków jest wykorzystywane korzystnie stosowane są narzędzia takie zakresu soft Power IS czym proces zawieszenie kojarzy, jeżeli myśli ma rację to raczej myślimy wraz z dnia złożenia lekarzom za duże porcje to prawda natomiast w fazie po w ciągu ostatnich 56 lat Rosja zbudowała na Bałkanach taki szalet przyjaznych sobie instytucje, które propagują taką swoją właśnie wizję tego co się dzieje na świecie tego czym jest konflikt konflikt na Ukrainie i w jakby jakie są podstawy tego konfliktu są to instytucje, które podkreślają korzyści płynące ze współpracy gospodarczej z Rosją podkreślają to, że Unia Europejska jest w kryzysie i tak naprawdę nie jest w stanie zaoferować nic swoim partnerom na Bałkanach, że nie przyniesie to ani poprawy sytuacji gospodarczej ani budowy silnych House silnych instytucji jest, że generalnie w drugą, których państwo powinno jeszcze w taki miękki autorytaryzm Alana Balla Putin w artystach to organizacje, które pani mówi formalne nieformalne, czyli nawet jeśli mają formę jakiś taki jak to się w Polsce jest Instal Kraków chwali jest w czasie przekłada się na na Mass media czy to jest także wczoraj wieczorem włącza telewizor i tam widzi taką rolę w rosyjską wersję rzeczywistości tak to jest to jest bardzo jest bardzo duża liczba osób, które naukowców działaczy społecznych, którzy właśnie dołożyć inne prowizje rosyjską Rosję z rosyjską wizję świata propagują propagują serbskie serbskich mediach tak naprawdę to szczególnie w ostatnim roku widzimy, że to są ogromne pieniądze, które są przekazywane setki organizacją która, jakby nigdy nie było dobrze finansowane, a teraz robią wielkie projekty Serb w tym roku mieliśmy szereg bardzo różnych konferencji, na które zapraszani byli nie za, a rosyjscy naukowcy, którzy właśnie tłumaczy Ian była taka konferencja w Belgradzie p t. imperialna interwencja versus globalny pokój globalny pokój to była strona rosyjska na 3 globalny pokój to było to co promuje Rosja, a i feralna interwencja to była amerykańskie interwencje na całym świecie, jakby pod tym kątem tak konferencja była zorganizowana mieliśmy też jest np. tres premiera nowego filmu Michałkowa, która była od daty się też się w Belgradzie to pokazuje jak silna jest kultura rosyjska tak naprawdę mieliśmy w ostatnim czasie wizytę patriarchy rosyjskiego w Belgradzie, który wspiera takie tradycyjne nurty serbskim społeczeństwie tanią odzieżą nacjonalizm, ale chodzi o obronę tej tradycyjnej rodziny tradycyjnej wartości, które produkty które, których Unia Europejska jest zaprzeczeniem w rozumieniu tych tych konserwatywnych trendów, bo np. każe organizować parady równości w Belgradzie w IT takie właśnie ten nurt w społeczeństwie serbskim są są wzmacniane właśnie przy wykorzystaniu rosyjskich pieniędzy radni także spółek dbanie o to by ratusz nic, że pani ma również z perspektywy pewnego dystansu to podobna mieniu w podobnym miękki wpływ Unii Europejskiej przyciągający powinien być jakoś bardziej widzialne w takiej sytuacji to nie jest tak, że Europa po prostu jest, mówi że patrzy na mnie jestem piękna i 2 podziwiać i chcieć być taką jak ja w dzień to jest wasze trybun Unii Europejskiej i powiedział, że to też widać w działaniu, bo Prusa w samej z PSL są takie bardzo ciekawe badania, że 497 % Serbów uważa, że Rosja jest największym dostarczycielem pomocy rozwojowej dla Serbii w rzeczywistości 90 % pomocy płynie z Unii Europejskiej Stanów zjednoczonych Japonii Norwegii PR-u staram się uczyć od Rosjanki oraz Dawid to prawda pomoc rosyjska wynosi dokładnie za rok czy Rosja nie daje żadnej oficjalnej bezzwrotnej pomocy to zadaje Serbia to są kredyty wysoko oprocentowane wbrew temu co się pisze w serbskich mediach to nie są najczęściej takie korzystne porozumienia jakby, jakby Moskwa chciała nas rocznie dają o wiele lepsze pożyczki Serbom natomiast w sferze niestety propagandowe je Unia Europejska przegrywa, a i tak naprawdę to czy gdy Unia to nie nie wyprawa wypracowała żadnych instrumentów, które by kontrolowały to co właśnie robi Rosja na Bałkanach w notatce nie ma oczywiście, że mamy projekty, które są finansowane ogromne środki zainwestowano w równie tylko w Serbii Bośni, ale we wszystkich krajach regionu natomiast przeciętne Serb uważa, że to jednak Rosja przez swoją obecność szeroką w sferze medialnej przez plakaty, które są są w Belgradzie przez właśnie różnego rodzaju eventy kulturalne to ona jest tym krajem, który pomaga Serbii czy taka nutka statyści styl trochę jest też taka zeszli słuchają nas z Brukseli, że te tabliczki przy drogach sfinansowaną szef NIK dzięki funduszom albo przy międzyszkolnym wyremontowanych sfinansowano dzięki funduszom takimi takim jest nim ma tabliczkę jednak okazuje się kluczowe znaczenie dla przekonania ludzi mu to prawda myślę, że tak też te działania oraz Unii Europejskiej powinny być bardziej wspierana takimi działaniami właśnie w mediach otwieranie z wielkością pompą nauczyć tego nie lubimy w Polsce jest naprawdę potrzebne na Bałkanach w pani Marta Szpala ośrodek studiów wschodnich bardzo dziękuję, że dzisiejsza wizyta w radiu TOK FM, że nawet C5 godzina dziewiętnasta zapięcie informacja Radia TOK FM, a po informacjach Radia TOK FM jest pan Mirosław Czech z gazety wyborczej w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA