REKLAMA

Otwarta nauka. Gośćmi programu były Klaudia Grabowska, Agnieszka Leszyńska, Aneta Pieniądz

Człowiek 2.0
Data emisji:
2014-11-22 20:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
47:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
liczba zerówek klas II 0 przy mikrofonie Jan Stradowski witam państwa człowiek w 20 poświęcony jak zwykle nauce technologii dziś chyba dziś Neuca chyba Gillette ba filozofii nauki będziemy rozmawiali w nauce otwartej o otwieraniu nauki i oceny zasobów naukowych o tym, się wiązać z hasłem po angielsku brzmi opłacając, zanim do tego dojdziemy w wojnę czy tylko adresy internetowe co nam się dziś mogą wydać w trakcie audycji bądź pomniejszona magazynu Fokus Fokus fotka PL Rozwiń » partner merytoryczny audycji tamy na materiały dodatkowe powiązane z tym, o czym dziś mówimy odnośniki do audycji archiwalnych ad hoc słuchania zapraszam także nas na radio TOK FM za te same TOK FM klatka PL portal opinii najnowsze doniesienia o dokumentach i blogi wiedzą co komentować chcieli naszą audycją, bo proponować nowe tematy czy nowa zagadnienia zapraszam do pisania maili na adres człowiek w 2 latka z domowego to w TOK FM, a także na Facebooka w ww klatka człowiek kropkę nad skoczyć jadę z prowadzącym na fanpage i ja sam tam do interakcji także, a przed nami stoi pierwszy odcinek audycji to pierwszy w ogóle, ale na antenie w sumie setny, ponieważ 1 z odcinków nie został wyemitowany był tylko dostępne w internecie, więc w pewnym sensie dziś mamy drugą okrągłą w obecnym nie tylko podatnicy dokonujący sta na liczniku 100 odcinków audycji dziś audycja o nauce otwartych świat nauki, a ze mną w składzie Klaudia Grabowska specjalistka ds. otwartości centrum cyfrowego Chin w Agnieszka Jasińska kierownik biblioteki cyfrowej Polona Center i dr Aneta pieniądz z inicjatywy obywatele nauki i właśnie nauka otwarta w pewnym sensie wydaje się to trochę dziwne, że nauka może być zamknięta w właściwie zastanawiam się co chwilę skończy się wzięło to nauka ktoś zamknął ulicę zamknąć w ogóle da się to ustalić, skąd się udziałów nauka teraz wymaga otwarcia pani doktor pani zajmuje się historią na co dzień ma pani jakiś rys historyczny na podorędziu tutaj rys historyczny chyba nie będzie potrzebny wyjaśnienie bardzo proste wyjaśnienie sprowadza się w sumie do tego, że zmiana, jaka wiąże się z nowymi mediami nie są nawet z internetem z nowymi formami komunikacji dała możliwości, ale te możliwości nie zostało do końca wykorzystane przez samych naukowców z różnych powodów do możliwości to przede wszystkim zwiększenie dostępności wyników badań danych badawczych zwiększenie dostępności k obejmujące nie tylko samych badaczy, ale także tych, którzy są poza nauką, nic więc laików, ale także tych danych osoby, które się nauką interesują lub chciałyby ją post, ale co rozumiem, że dla dzików się nie pracują zawodowo mają nas wychowali sprawdzają zamordował i teraz tak do tej pory taki klasyczny model do momentu tej zmiany komunikacyjnej związanej z wejściem szerokim wejściem internetu mediów elektronicznych do tej pory formą publikacji wyników badań było klasyczną formą drukowano przede wszystkim czasopisma naukowe w przypadku humanistyki przede wszystkim monografie naukowe, czyli 1 słowem o różnego rodzaju publikacje drukowane w obligacje były udostępniane w bibliotekach oczywiście można je było sobie kupić natomiast zmiana formy komunikacyjne pojawienie się możliwości, jakie daje internet dostępność internetu powoduje, że wydaje się, że ograniczanie się w nauce do takich klasycznych form upubliczniania wyników badania dróg jest anachronizmem to znaczy to jest forma, która może zostać uzupełniona zastąpiona przez formy znacznie bardziej, że gdybyśmy egalitarne bardziej otwarte w tym sensie, że mu udostępniamy wyniki badań już nie tylko w postaci zamkniętego policzalne w druku, ale umieszczamy je w internecie w takich formach, które będą dostępne dla każdego z każdego miejsca, które znajduje się komputer z podłączeniem do internetu mają jednak gdy słowo tak nie jest ta historia z ziemi, gdzie się pojawiła w mam wrażenie, że w dziejach ludzkości do tej porty w dziejach nauki to mamy do czynienia z takim swoistym holowaniem naukowcy filozofowie starożytnej Grecji nie zamykali swoich badań naukowych głosili czasami swoje wykłady na ulicach tak czy rozmawiali z ludźmi publicznie potem nastąpiły też te dźwięki bardziej ciemna klinowata chemicy badającym właściwości materii bardzo pilnie strzegli swoich sekretów lada to były takie czasy, kiedy się nie dzieli niż dzielił się nikt nic się wynikiem badań nad uzyskaniem złota no bo byłoby to delikatnie mówiąc mało biznesowo rozsądne w alei potem w z 1 z książek ostatnia zarazem właśnie w odniesieniu do Anglii siedemnastego wieku, kiedy powstała tam zwane Innsbruck, choć w poprzedniej zresztą w słynnej Akademii Royal Society i za lata Innsbruck, choć powstało w międzyczasie 1 z ochotnicy działali natomiast nerwicę, choć te same badania do tak naprawdę nad właściwościami materii drukowanie wybrukować, czyli naukowcy, którzy również Adam chemików poza tym w miłości ten sam background limity są podstawy wiedzy te same narzędzia również świetnym wymieniali się wzajemnie się wynikami badań dyskutowali o nich po 2 podawali też wątpliwości i oni dali tej chemii napęd wtedy właśnie dzięki temu we dzielili się badaniami, a alchemicy no, jakby na to nie patrzeć Dziennika ze swoim Real ciemnym kącie i nie jest, że mnie nie mieli łatwego on tego dialogu UŁ, gdzie się w zwyczaju myślę też pewnym czasie powrót do tych zwyczajów potem znowu utraciliśmy wskutek tego, że naukowcy zaczęli się zamykać bardziej właśnie przed światem zaczęli publikować te dane tak osoby do nich dostęp był to godne nawet gdyby to była kwestia pójścia do biblioteki w bibliotece są prace naukowe wydrukowane wszystkie na świecie prawda, więc w 2 chyba dosyć taki powód dochodzący do takich ideałów oświecenia prawda, żeby nauka była dostępna, by się dzielić z nią to znaczy powiem tak naukowcy do o to, o czym pan mówi ta wymiana odbywała się w kręgu wtajemniczonych różnica, jaka istnieje między tym systemem VAR tekst, o którym dzisiaj mówimy, kiedy mówimy o otwartej nauce polega na tym, że ten krąg wtajemniczonych zostają otwarte przed przerwami chodzi o to, że w ramach otwartej nauki każdy, kto jest zainteresowany wiedzą wynikami badań, a także w dalszej perspektywie danymi badaczami MON ma badawczymi może mieć do nich dostęp to jest rzeczywiście mu poszerzenie kręgu, który ma szansę niech mnie nawet nie NIO nawet nie w tym rzecz tylko udostępnienia otwarcie wyników badań dla każdego zainteresowanego niepostrzeżenie otwarcie to są 2 różne rzeczy poszerzenie oznacza jednak pewne ograniczenie tutaj chodzi o to, żeby to ograniczenia znosić, dlaczego my jednak funkcjonujemy w inny mu świecie trudno go porównywać z tym światem jeszcze prekursorów nauki i nowoczesnej nauki choćby, dlatego że Emu znacznie większa grupa jest w stanie przyswoić sobie te wyniki badań choćby, dlatego że potrafi czytać wybiera wykształcenie akademickie i t d. tak dalej, ale jednocześnie powiększają się obraz on te obszary, które wykluczenia, których do wyników badań i ciężko dotrzeć proszę pamiętać o tym, że musimy pamiętać o tym, że przecież n p . wyniki badań, które są publikowane przez czołowe uczelnie europejskie czy amerykańskie to są wyniki ba, jeżeli będą publikowane w systemie zamkniętym one będą niedostępne dla n p . w czołowej uczelni w krajów peryferyjnych, a nawet nie w takim peryferyjnych krajów, ale w powiedzmy kraju, który jest w drodze ku tym Emu wykutym ku temu awansowi naukowemu jak Polska, jeżeli będzie system zamknięty, w którym mamy konieczność obowiązek płacenia za każdy zagra możliwość korzystania z wyników badań za dostęp dodanych to oznacza, że znaczna część zainteresowanych będzie wykluczona po prostu, dlatego że nie będzie w stanie za te badania zatem wyniki badań za dostęp do nich zapłacić dodaje troszeczkę inny problem niż, na którym pan mówi oczywiście znajdą otwarcia nauki stoi inny stoją mu Emu takie równościowe idealistyczne LM treści to znaczy potrzeba czy wyrównania szans w dostępie do wiedzy, ale stoi za nimi także sprawa pytanie i o tym, o to by przed czym bawić nauka społeczeństwo znaczy, jaką rolę pełni bada w społeczeństwie i czy on ma jakieś zobowiązania wobec społeczeństwa swojego kraju, w którym pracują, ale także szeroko rozumiane zobowiązania społeczne, a to znaczy to czy ma moralne także nakaz i obowiązek udostępniania tego co tworzy w trakcie swojej pracy szerzej niż tylko w ramach tego kręgu, który jest w stanie np. zapłacić za dostęp do tak właśnie Klaudia Grabowska centrum cyfrowe jak wpływają na program, który realizuje się za około 2 finał poruszam się wpisując w takiej też płaci kulturowe w taki trend dostępności w szeroko rozumianych dóbr informacyjnych kult otwarta kultura otwarty want otwarta nauka to wszystko pojąć otwarta w tym przekonaniu pracujemy w przekonaniu, że wszystkiemu winne wszystkie działania finansowane efekty wszystkich działań finansowanych ze środków publicznych powinny być dostępne dla obywateli UE bezpłatnie dla każdego zgodnie z możliwościami, jakie daje internet bez konieczności logowania się, które często jest połączona ze zbieraniem danych bez konieczności wnoszenia opłat, ponieważ podatnik już raz zapłacił za wykonanie danych badań n p . w tym innym, o czym mówimy część rozmowy doszło prywatność kontaktach z Elbląga po zalogowaniu się tulipany prywatnością dane są różne różne rodzaje wymiany franka, a to ma być zupełnie zupełnie za darmo tak po prostu za darmo bojów zapłacone z podatków, więc NASA taki za darmo, ale wszystkie rzeczy, które są finansowane ze środków publicznych oprócz tych aspektów, o których wspomniał jeszcze kraje NATO, do których się odnosiła pod koniec swojej wypowiedzi związanych z takim z chaosem naukowca, który swoją pracę wnosi coś ze społeczeństwa, a do postępu nie tylko nauki, ale gospodarki do ogólnego rozwoju są bardzo pragmatyczna aspekty otwierania nauki i tych słów wszystkie koszty, które ponosi państwo, którą ponoszą, które ponoszą naukowcy i tych praktycznych aspektów można się doszukiwać na każdym golu dla każdej grupy, która mogłaby w jaki sposób zainteresowana badaniami naukowymi z 1 strony są to korzyści dla naukowców, którzy bardziej efektywnie mogą UMŁ pokazywać wyniki swoich badań sieci budować swoją markę i to jest związana kwestia związana z autu promocją, ale też efektywnie nawiązywać kontakty naukowe z, wymieniając swoje poglądy weryfikować wyniki swoich badań szukać dalszych pomysłów do tego w jakim kierunku je poprowadzić z drugiej strony jako odbiorcy też Jerzy Józef ów rzucają swoje rzeczy udostępniają wolnym dostępie zwiększa się pula tych rzeczy, które są znane oni sami potem mogą korzystać z tego, że tych materiałów jest tak dużo i szybciej sami dochodzą mogą szukać jakiś materiały które, które im sam są przydatne potem dla studentów którzy, którzy o wiele szybciej mogą dotrzeć do materiałów, które są potrzebne na zajęcia i dla amatorów nauki, czyli ludzi, którzy są oczywiście dziedziny bardziej zamknięty dziedziny bardziej otwarty bardziej interesujące, ale inny otwarty dostęp daje taką możliwość dostępu do wysokiej jakości materiałów tak profesor ukraińska, która w 1 z naszych projektów biblioteka otwartej nauki i udostępniła całą swoją biografię opowiada o tym, że granicę otwarty dostęp i możliwość zaprezentowania się w sieci swoich wyników, bo ich wyników badań jest taka wielka szansa dla tych osób, które fascynują się historią sztuki tej fascynacja będzie mogła gdzieś zostać zaspokojone nie przez niskiej jakości album, ale przez naprawdę wysokiej jakości publikacje, które w są trudno dostępne, dlatego że jako publikacje naukowe są one opublikowane w bardzo niewielkich nakładach, czyli po prostu nawet trudno dotrzeć do biblioteki, w której może być wydana książka tak nie każda robi nie tak, a nawet uniwersytecka może zaoferować studentom dostęp do takiej książki i często tekście książki są niedostępne dla mam pomysł na takich amatorów historii sztuki, dlatego że wydają się w ogóle zatrudniła mnie, że to nie jest coś wart był to co warto sięgnąć staż, a tymczasem okazuje się, że być może to jest wsi napisano bardzo wciągający przystępnym językiem i można tak samo o tym, poczytać, ale zupełnie innej jakości usług historia i padły słowa biblioteka w wolnym szef upomniał się audycja o otwieraniu w historii światowej historii wtedy było ono było to w sporą nas bez szczegółów dotyczących projektu Polona eksponatów jest aspektem dojrzałym doniosłości codziennie gdzieś tam pani w internecie konsumenci dotują czasami nawet w dziwnych miejscach natykam się na na fragmenty publikacji pochodzących z palonych panią Agnieszką generalnie ponadto spotów, by udostępniać zasoby tradycji podwójnie dostępne prawda rozmawialiśmy o tym, zaś biblioteka narodowa skarbnica wielu unikatowych zupełnie dział teraz wzbogaca się pokazać całemu światu to o co chodzi o to podczas angażuje się otwartą naukę, żeby komisja powtarzać oby to była nie tylko historię tak jeśli pan pozwoli wam jeszcze odniosę się do tego co mówił w procesie odnosić do mojej poprzedniczki da się nauka korzysta z otwartości jeszcze winny sposób otwartość zobowiązują naukowców do tego, żeby publikowali na wysokim poziomem to nie jest tylko także dzięki otwartości mamy dostęp do wysokiej jakości publikacji też jest tak, że naukowcy mam nadzieję zaczną się wstydzić Żaczek, które nie są one być one w Wilczym rasowych zobaczymy, jaka rozegrała się z osób obok siebie dobrej władzy czy będzie widać to zła są złe tak i to mam nadzieję, że motywuje szosowych rybniczanek, które robią doktoraty która, zwłaszcza doktorów, że zaczną publikować na wyższym poziomie poprzez staże mogą być w każdej chwili zweryfikowanie nie tylko przez wąską grupę, która być może nie dotrze ponad trzykrotnie zatrzymywany musi zapłacić w InnVento działa, ale w każdej chwili jeśli chodzi o nasze podejście my oczywiście postanowiliśmy zastępcze nasze magazyny wirtualnie postanowiliśmy pokazać rękopisy starodruki i całą ikonografię wszystko cokolwiek kryje się w magazynach i w pewnym momencie doszliśmy do ludzkiego punktu duża, że to jest cudowne to fascynuje ludzi, ale oni korzystać oni chcą korzystać z tego co współczesne na cudzej zablokowały nas prawa autorskie na tak GIC cieszmy się rozglądać wokół siebie zaczęliśmy szukać rozwiązań w jaki sposób udostępnić ludziom naukowcom wszystkim tym osobom zostały tutaj dwukrotnie lepsza niż wymienione współczesne dokonania nauki mówi Polsce cieszmy się rozglądać i nagle spod taśmy centrum cyfrowe, które dokładnie ma ten sam problem co znaczy pragnie udostępniać jak najwięcej publikacji otwierać jak najwięcej publikacji nie pomyśleliśmy sobie, że dobrze to pracujmy razem my będziemy postępować będzie umieszczać w bibliotece cyfrowej współczesna publikację, a wy zajmijcie się docierania do wydawców do autorów zaprezentuje się im ideę otwartości w momencie, kiedy pozyskać od nich zgoda my opublikujemy te obiekty publikacje naukowe otwartym dostępie za darmo wyzwolimy je ściągać pozwolimy na to wszystko na to pozwolą wydawcy autorzy najazd chcieliśmy taką drogę w no właśnie bocianów białych właśnie ciągle są tygodnik rozmawiamy w drugiej części audycji człowiek dba zarówno podczas II 0 US Bitam drugiej części audycji dziś rozmawiamy o otwartej Neuca zanotuje Klaudia Grabowska z centrum cyfrowego w Agnieszka Osińska z cyfrowej biblioteki Polona dr Aneta pieniądz inicjatywa obywatele nauki no właśnie rozmawialiśmy tylko w nauce spotkały się w pewnym sensie podstaw, by w 2 reorganizacji, czyli biblioteki narodowej chce też miejscowej gałęzi Polona licencji cyfrowego biblioteka narodowa dała rozumiem w tym momencie bardziej takie zaplecze w pewnym sensie technologiczne, bo już wiecie jak to robić jak udostępniać toczy w internecie centrum testowe zajęło się ideologią udostępnienia otwartego tak to czy taką tą bardziej przekonywaniem świata nauki, żeby świat nauki są zgodził na to, żeby pokazywać tak otwarcie tak tak powszechnie akcyzy tak naprawdę on naszym zadaniem nie było tyle przekonanie co w ogóle zaprezentowania takiej możliwości spośród autorów, z którymi rozmawialiśmy naukowców, ale inni spotykamy się w zasadzie z negatywnym odbiorem problem z otwartością wśród mogę mówić za humanistów bledną Fułek, dlatego że z nimi nie jest z humanistami pracujemy to nie są publikacje, na których ktokolwiek zarabia są publikacje, które powstają wyników grantów są finansowane jakoś już z pieniędzy publicznych i autor idzie z pieniędzmi często z takiego grantu do wydawnictwa MON w pozycji petenta mimo tego, że z pieniędzmi, która ma przeznaczone na te publikacje nie mają z takiej świadomości, że mógłby wejść równą rozmowę z wydawcą o tym na jakich zasadach chciałby widzieć opublikowaną mu swoją pracę często na zasadzie względnej jest także automatycznie przenosi się autem całość praw autorskich na wydawcę, że i nikt, jakby nie próbuje rozmawiać o tym, stanie rzeczy i nie są tak naprawdę z pewnego rodzaju niemym przyzwyczajenie czy można to sama takich jak dużo malował to tylko tak złej umowy podpisują nim nie jestem w takiej pozycji, że mógłbym zobaczyć co nam mówi mi zrozumieć się dowiedzieć się w jaki władza inaczej znów zrobić trochę inaczej osób wszyscy inni dostali takie umowy Soda Mątwy z podpisaną w ich tak nie będę się wyłamywać Niemiec ma trochę po prostu staramy się opowiedzieć o tym, że jednak można wejść w taką rozmowę z wydawcą i jak się okazuje wydawcy jednak są skłoni czasem do tego, żeby porozmawiać o tym, nasze działania są skierowane są tylko do otwierania bieżących publikacji naukowych, ale też do odtworzenia tej tego ogromu ogromu dzieci z fakturą publikacji humanistycznych, które już zostały opublikowane w po co jeszcze przed internetem, które nigdy nie powstały w wersji cyfrowej i ich po prostu staram się jako gest drugie życie tym publikacjom dachów w tym momencie pytanie brzmi czy da się nadspodziewanie wydawnictwo podpisało takie umowy z obchodami chłopcu chorym na przekazanie praw autorskich wydawnictwa są chętne do tego byśmy tych praw pozbyć, by ją otworzyć, bo to są kwestie te znów błysnąć majątkowe to samo festiwalowe Monika, gdyby chciał to jest moja to Tomasz Unton czy ty jest tak, że pewnych osób w tajnych więzień, więc Köln z samym centrum cyfrowe ma małe mamy patent patent w, więc publikacje, które zostały opublikowane przed zdefiniowaniem internetu jako oddzielnego pola eksploatacji w prawie autorskim GM nawet w przypadku, kiedy została przeniesiona przyniesione prawa autorskie nie zostały przeniesione na polu internetu chwilę zza pola eksploatacji tak, a więc im po prostu korzystamy z tego użytek prawa do tego od tej publikacji w internecie pomysłu, ale jeszcze przed po stronie autora i i wykorzystując to staram się twarz tani dostęp wydawnictwa lampa mój ciężar dowodowy posiadania praw autorskich majątkowych leży po stronie wydawnictwa w domniemane sposób jest o stronie autora, więc często po prostu wystarczy, że zajrzymy do umowy, którą autor podpisał z wydawnictwem próbujemy zajrzeć do umowy, jeżeli autor nie mam nic nie zbieranie kolekcjonuje takich umów to kontaktujemy się z wydawnictwem wydawnictwa z naszego doświadczenia wynika, że wydawnictwa chętnie udostępniają możliwość publikacji Archiwalnej archiwalnych materiałów w sieci, że nie mają planów ponownego wydania przez Unię nie ma takiego nawyku zbieractwo gniazd tych praw, choć w pani Agnieszka Graff, a ja chcę powiedzieć naszym doświadczeniom biblioteki narodowej dumy oczywiście współpracujemy z centrum, ale też prowadzimy własną działalność otwierającą, ale on jest takie, że wydawnictwa bardzo bardzo chętnie zgadzają się na publikowanie w otwartym dostępie znaczy umieszczanie w bibliotece cyfrowej może w precyzyjne publikacji starszych niż rok zostawiają sobie rok na to, żeby ewentualnie sprzedać dawne zeszyty czasopisma naukowego jest bardzo chętnie dają licencję na pozostałe o tym, przekonaliśmy się, realizując 1 z większych projektów, które niedługo będzie miał swoją premierę Niemcem i co zapory to jeszcze rozumiem tych stoją ściśle tajne my chcieliśmy zostawić swój dochód z Bemowa wielokrotnie już o tym, projekcja ale, ponieważ zbliża się premiera, więc wolałabym w Seefeld inwestorom nadawca to poczekamy na to Gmyz ekipa rozbiła Kaliną ciekawość teraz znów czekamy w nowych władz jak wynikało z tego tak naukowcy w zasadzie chcą wydawnictwa w zasadzie chcą to, że jest problem obywatele nauki i pewnie coś na tym zależało nam dr Aneta pieniądz wiedzą i niestety jest to, więc radość stron trudno sobie poradzimy problem jest dość złożony przede wszystkim troszeczkę czym innym jest umieszczanie w bibliotekach cyfrowych publikacji, które już funkcjonują w obiegu naukowym, a troszeczkę czym innym publikowanie w otwartym dostępie wyników badań prowadzonych w tej chwili, czyli badań bieżących i tutaj pojawia się po dlatego, że to co jest najważniejsze w otwieraniu nauki to o to, żeby wyniki naszych badań możliwie szybko trafiały do obiegu to znaczy ideałem byłoby Andrzeja, pisząc swoją publikę pracę na jakiś temat finansowaną ze środków publicznych, bo umawiamy się, że byłoby w rozmawiamy o takiej sytuacji, w której mamy obowiązek niejako powinniśmy mieć obowiązek oddania tego co widzieliśmy ze środków publicznych w postaci tej publikacji społeczeństwo, czyli pokazania tego co zrobiliśmy na to publiczne środki, a więc ideałem byłoby to wymiar rzucała w swoją publikację od razu do otwartego dostępu na takim ideałem byłoby to, gdyby istniało repozytorium instytucjonalne mojej instytucji naukowej czy innej instytucji naukowych, które ja umieszczam na zasadzie zupełnie otwartej i każdy ma do tego dostęp tylko problem pojawia się w momencie, kiedy ja zaczynam się zastanawiać nad swoim interesem jako badacza, który jest rozliczany z tego, że opublikuje swoją publikację odpowiednio wysoko cenionym miejscu, czyli n p . jeżeli jestem badaczem reprezentujący nauki ścisłe grono wymiany naukowej odbywa się poprzez czasopisma najlepsze czasopisma naukowe to są wielkie przedsięwzięcia komercyjne z ogromnym systemem precyzyjnym, które są z reguły, bo zamknięte bądź też otwarte, ale pod pewnymi warunkami w głównym warunkiem jest, o ile wykupimy licencję to znaczy poważne sytuacje jako przykład pod weźmy biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, które rok po roku corocznie wydaje bardzo duże kwoty na to, żeby wykupić dla pracowników studentów Uniwersytetu dostęp do baz zawierających elementy elektroniczne wersje publikacji w najważniejszych czasopismach światowych i po jedzenie, a teraz odbiorcy moja publikacja w takim czasopiśmie będzie musiała być sfinansowana Legia zapłaci się mnie za moją pracę, a potem zapłaci się temu komercyjną wydawca albumu następnie w tej bazie publikacja nabędzie teoretycznie wersji elektronicznej ale kto będzie miał do niej dostęp, by ci, którzy pracują na Uniwersytecie warszawskim prawda w Polsce, jeżeli ja będę sobie teraz chciała udostępnić taką publikację osobie spoza mojej uczelni, czyli spoza tej grupy, która jest uprawniona na mocy wykupionej licencji to pojawia się problem, dlatego że ja RO, przekazując moją publikację do takiego w prestiżowego czasopisma, które ograniczałaby dostęp tylko do tych, którzy mają licencję no bo siłą rzeczy nie mogę sobie tej samej publikacji udostępnić szeroko Knighta jest trudność, bo jak teraz muszą zdecydować czy ja wybieram publikacje w tym prestiżowym czasopiśmie, które nami mojej drodze awansu naukowego i mojej jednostce naukowej, w której pracuje ileś tam punktów, które się składają na ocenę tej o moją tej jednostki to dość ja wybiorę przedłożona w 2100 interes społeczny opór jest moją publikację powiedzmy w repozytorium umieszczają w bibliotece zupełnie łatwa oczywiście mogę wybrać trzecią drogę to znaczy mogą publikować publikacje fakturą VAT mogą wyniki moich badań w czasopiśmie z założenia otwarty tylko, że wtedy ja ponoszę koszty tej publikacji jako nauka jest moja mała liczba dnia sami instytucja natomiast czasopisma będzie rzeczywiście otwarta każdy będzie mógł sobie ściągnąć mają publikacji drugorzędnych kochany ty byłaś tu się pojawia problem, że też musimy za to po to jest ogromny trud wasz problem nierozwiązywalny dla naukowców Midas ja powiem tak jak wygląda to z perspektywy kogoś, kto rozmawia z badaczami przedstawiciele nauk ścisłych w ogóle mają inną perspektywę niż humaniści, bo na nich blok lub są zamierzchłe czasy publikacja po roku to, że publikacja przeterminowana już wynik zmiana muzealna bardzo szybko mu, więc tak naprawdę AM nie bardzo często już po miesiącu czy 2 odrzucają publikację do swoich repozytoriów Maćka instytucjonalnych lub, jako że otwiera jakość otwierają, ale często mówią tak nie zrobimy tego, ponieważ nasza publikacja za pośrednictwem prestiżowego nie posługujemy się tytułami prestiżowego czasopisma będzie miała dalece większy zasięg naukowe przeczytają więcej wybitnych naukowców niż, jeżeli umieścimy to w prestiżowym otwartym czasopiśmie lub w ogóle wrzucimy do repozytorium i tak jestem problemy, a więc wprost, że poszedł po prostu z punktu widzenia nawet takiego zasięgu naukowego nie opłaca, a druga strona to są humaniści, którzy z kolei znajdują się w tej sytuacji do 22 inżynierze będący dziedzictwem tego, o czym mówiliśmy o samym początku, czyli tradycji publikować, czyli żyją jednak jeszcze w epoce druku mnie jako historyk publikuje drukowane monografie prawda oczywiście ja też marzę o tym, że ja moja monografia, która musiała wydać drukiem wydam sobie wyłącznie w postaci elektronicznej żona trafi od razu do otwartego otwartej biblioteki i będzie tam jej pierwszym pierwszy punkt tak to pierwsze miejsce, w którym ona zostanie opublikowana jego problem polega na tym, że np. nasz system oceny w domu rozbijamy się, więc system oceny dorobku pracownika nie przewiduje takiej sytuacji na dobrą ostatnio, że on przewiduje go ZUS jest taki, że ta publikacja powinna być najpier w na papierze no, a jeżeli drukują na papieża zawieramy umowę z wydawcą, a w internecie wydawcy leży to, żeby zanim, nawet jeżeli się zgodzić na upublicznienie takich publikacji potem w otwartym dostępie do naga na niej, a więc krótko, choć trochę zarobił na tak i tutaj jest na dniach ogromny problem, z którym się spotykamy jeszcze kilka innych problemów, ale to może trafić Nowak Wołosz jest pomyślana z tym zamykaniem wyników badań w naukach humanistycznych nie tak istotne jak w naukach ścisłych tyle możemy się opatentować opatentowanie wyników badania te z zamknięciem go w celu komercyjnym w z kolei to z tego co prawda jest taka zasada wylicza się opublikujemy w czasopiśmie testu nie można opatentować nasączony ciastem w takim rozkroku między tym za chciałoby być wysoko punktowane właśnie Miedź publikacja w światowych czasopismach z nie chcemy być innowacyjne mają mieć patent mają wymiana między biznesem, a nauką w PRL i z tym wszystkim ta otwarta nauka w ogóle wydaje się czymś dno w mało pożądanym dla kogokolwiek, bo groźba to niezbyt wygodne rozwiązania, ale umówmy się, że jednak jaj może to jest naiwna wiara, ale jak głęboko wierzę w to, że istnieje coś takiego jak etos naukowca skoro my jesteśmy powiedział przed chwilą Claudia opowiedziała jak też uważam, że jeżeli społeczeństwo ze swoich podatków finansują moje badania ta nie może być tak żona nie wie co ja robię, czyli 1 słowem uważam, że powinien być obowiązek publikacji otwartym dostępie przyczyna oczywiście tutaj jest kilka rozwiązań możliwe można np. przyjąć embarga prawda, że przyjmujemy embargo na publikację półroczne czy rocznej po tym czasie ta publikacja trafia do otwartego dostępu do niego należy wejść w obieg naukowy to potem jest ona upubliczniona możemy też oczywiście wyłącza się w tego typu publikacji n p . te rzeczy, które są jakiegoś powodu powodu strategicznie istotne powinny być objęte klauzulą tajności nawet w ustawie o LM w ustawie o prawo szkolnictwie wyższym o stopniach naukowych jest taka klauzula w badania strategiczne w zakresie wojskowość prawda nie po prostu założenia nie ukrywa dochody i zakaźnych na parlament ma również, choć troszeczkę inaczej wygląda procedura patentowa to skomplikowana sprawa związana z GL z elementem, kiedy się publikuje wyniki badań, które będą przedmiotem patentowania niekoniecznie to musi być ze sobą sprzeczne, aczkolwiek bywa, że Duda jest problem rozwiązania prawnego jak to zrobić, żeby nie zabierać tej temu badaczowi możliwości MP ochronę wyników takich badań potem komercjalizacji, ale to jest w ogóle problem także innej natury, a mianowicie taki, że my żyjemy ciągle jeszcze mówiąc o nauce w Polsce takim obszarze Davis i nauki finansowanej ze środków publicznych, bo to jest główny Strumień finansowania natomiast FM inny jest rzeczą oczywistą, że jeżeli będziemy mieli badania prowadzone ze środków prywatnych, których po prostu zleca się w jednostce badawczej wykonanie badań, które potem są komercjalizowane przez np. jakiś Instytut jako Instytut jako jakąś firmę prywatną NATO to jest własność wtedy tego, kto zawiera taką umowę natomiast do momentu, kiedy mówimy o tym, badania publicznych ma jednak musimy się zastanowić, gdzie leży interes społeczny prawda i to jest ten problem, z którym mamy do czynienia to jest jeszcze ta trzecia rzecz, której tutaj pani przed chwilą powiedziała, a mianowicie kwestia weryfikacji jakości publikacji jest istotny problem i ona wynieść bagatela, dlatego że on ma 2 strony z 1 strony oczywiście po opublikowaniu wyników badań w otwartym dostępie pozwala każdemu sprawdzić co też ten bada czy tam w bawełnę wzbogacono o odkryciu to jest warte tych pieniędzy, które na niego przeznaczono, ale z drugiej strony bardzo wielu naukowców mówi tak dobrze chcecie opublikować w otwartym dostępie ale kto sprawdzi czy to jest coś warte no bo system wydawcy wielkich remont tych wielkich np. czasopism naukowych i mówią coś takiego, że muszą jednak ponieść nakłady chociażby na system recenzent, jeżeli ponoszone nakłady te nie mogą tego czasopisma w pełni otworzyć, a jeśli nawet otworzą to muszą pobrać opłatę za publikację w takim czasopiśmie, czyli pojawia się problem, z którym wielu badaczy mówi tak dobrze nie opublikuje w tym czasopiśmie, która jest otwarta, ponieważ ja nie mam pewności co ona ma wysoką jakość naukową na publikację do publikacji nie są poddawane systemowi recenzenckie, ponieważ niesprawna są czasopisma otwarte, które jak najbardziej taki system recenzent kiepski prowadza, gdyby mogli podyskutować jak można to zrobić natomiast to jest argument jak to zrobić, żeby w otwartym dostępie zachować wysoką jakość i właśnie kolejne wyzwania przed nami wracamy do tematu w trzeciej części audycji człowiek w 20 w Brazylii podczas drugiej tezy, iż stosujemy od 2 finału sezonu strzelił wprawdzie Grabowska z centrum cyfrowego Agnieszka Osińska z biblioteki cyfrowej Polona docent pieniądz z inicjatywy obywatele nauki gościła wyszło na to zostawiamy nauce, a co to są pieniądze w nosie kręci wokół bloków nakładów na badania wokół tego jak są punktowanie badacza jak zmutowane uczelnie w NATO Vytautasa kanał kominowy jest fajnym pomysłem mówi się nikomu nie opłaca się otchłanie do końca prawda panika John czy takie przykłady pozytywne, choć ze świata Mono wcina się z tym walczymy za oddanie nauki daje konkretne korzyści nie tylko w zakresie etosu naukowca nie tylko w zakresie ogólnego takiego poczucia wzbogacamy wiedzę całego świata na tym czegoś tam tylko są konkretne z tego korzyści materialne, choć auto organizacyjne tak tę korzyść jest policzalne, a jeżeli spojrzymy na wygnaniu z poziomu finansowania i kosztów finansowania nauki finansowania dostępu do publikacji naukowych, które Pm 10 subskrypcja dostępu do baz czasopism publikacji, które wykupują co roku co roku uniwersytety biblioteki uniwersyteckie dają się, że jeśli dobrze przytacza liczby to w Polsce wydaje się co roku po około 13070  000 000 ma subskrypcja będzie i tym otwarty dostęp wiąże się po prostu z oszczędnościami na poziomie finansów publicznych obliczoną w Polsce nie ma mimo tego, że ma także ministerstwo gdzieś się przymierza i rozważa wdrożenie otwartego dostępu przymierza się do takiego planu nie ma wciąż wyliczenia wyliczenia kosztów związanych z umową z publikowaniem utrzymywaniem tego systemu publikacji subskrypcji weźmy n p . takie wyliczenia zostały poczynione w Danii, która zdecydowała się na wdrożenie repozytorium innego modelu open Access zostanie tam zbudowane narodowa repozytorium, w którym wszystkie uczelnie wszyscy naukowcy będą mogli udostępniać swoje prace do wdrożenia od tamtego występu też bardzo się przymierza wielka Brytania tam zostały poczynione konkretne wyliczenia na przykładzie staje się 4 uniwersytetów policzono, że oszczędności, ale dostęp do publikacji przy wdrażaniu otwartego dostępu przez czasopismo naukowe jest prawie 2  000 000 funtów sumą liczby, które naprawdę robią wrażenie i im to są koszty, które ponoszą bezsilnym naukowcy, którym są często obciążeni naukowcy którymi są obciążane uczelni te koszty spowodowały taki ruch nazwany wiosną akademicką, w której Harvard zbuntował się przeciwko wysokim kosztom subskrypcji czasopism, mówiąc że po prostu nie stać ich na wykupienie takiej ilości subskrypcji, która zapewniałaby jego pracownikom dostęp do materiałów, których oni potrzebują, żeby prowadzić prace badawcze też jestem człowiekiem negocjacjami, jakim się obniżeniem kosztów subskrypcji w takie negocjacje wchodzą też n p . w tym momencie weszły uniwersytety we Francji to są takie rozwiązania, które pewnie nie doprowadzają 1 z gry powodują, że jakby ten problem trochę znika woda gdzieś tam udaje się dogadać, ale nie dążymy do tego rozwiązania systemowego właśnie od nich socjalna nauki tylko obniżania kosztów zamknięcia nauki tak dokładnie tak niestety tak więc tutaj mają po prostu jest potrzebne działanie gdzieś na poziomie na poziomie rządów UE, które zaprojektował, by system, ale otwartej nauki zaplanowało jego wdrożenie i pokazał policzyło to po prostu, bo to są konkretne liczby, które można pokazać oszczędności, które można pokazać właśnie jak skłonić np. filmy zagraniczne czasopisma naukowe, bo te dane najwyżej punktowane są na trybunę wschodnią polskimi czasopismami tylko amerykańskim angielskim jak skłonić do otwarcia zasobów napisano jednak w tym zarabiające z biznesu jest w ogóle szansę, by one jakoś poszło nam na rękę na testach po pierwsze, tych otwartych czasopism wcale nie jest nie jest tak mało dla przykładu np. naj, czyli są otwarte od jakiegoś czasu dużo czasopisma różne modele publikacji można publikować w zamkniętym modelu, ale przy jakiejś opłacie może można opublikować modelu otwartym w Polsce mamy program innym szybkim were open co jest to jest taki program, w którym państwo wspiera otwarte publikacje, płacąc za publikacje autorów, którzy by chcieli opublikować w otwartym dostępie jest lista czasopism, dla których państwo opłaca otwarte publikację w mu co ze sobą chyba tłumaczy podwójne płacenie tak jak myśmy wcześniej badania za publiczne środki, by rosnąć wraz z nią zapłacone od prądu gaz płacimy za ich otwieranie na lata jest właśnie te wymuszone tym, że czasy są to publikacje po prostu w tych wysoko punktowanych czasopismach jest to podyktowane polityką, ale tych wydawnictw talent, ale to wszystko się naprawdę zmienia on w latach miejmy nadzieję zatem ten proces zmiany nie kocha zbyt długo dr Aneta pieniądz obywatele nauki faktycznie tak dobrze w ostatniej chwili otwarcia, bo rywale nie zauważyłem w NHL było w ramach ligowca powiedziała Klaudia przed chwilą słuszna strategia przyjmowane przez czasopisma, które czują trochę presję to nie jest tak no w momencie, kiedy zaczyna być to mu to zacznę być to wypowiedzi medialne noblistów i kiedy zaczynają się buntować największe uczelnie to to jest już presja znacząca jest mowa o tym, że Nate największe autorytety naukowe nie będą publikowały tych najdroższych czasopisma no to trzeba się z tym liczyć tutaj z domem my mamy skromną w Polsce możliwość nacisku, ale jednak trzeba pamiętać, że ten ruch to nie jest ruch, który się zaczyna u nas tylko to idzie z tych największych uczelni, która też już doszło do takiego momentu, że zaczął mieć problemy z finansowaniem tego typu zamkniętych publikacji, ale problem nie jest nie jest to wręcz problem nie jest rozwiązany problem jest złożony i problem rzeczywiście wymaga decyzji na przekraczających nawet kolejnego kraju co się dzieje w Europie po części zarówno ze mnie sprzed 2 lat dyrektywa unijna zalecała wprowadzenie otwartych mandatów w krajach należących do Unii w ogóle przechodzenia na model otwarty z drugiej strony mamy już coś co tak co jest faktycznie wdrażane dzisiaj walczy tam wielokrotnie przywoływany przy różnych okazjach program horyzont 2020 zawiera w swoich zasadach zapis, że wszystko co jest finansowane ze środków przyznanych, w ramach któregokolwiek z programów w ramach FM za programów horyzont wejścia wyjścia musi być publikowane w otwartym dostępie, czyli jest to decyzja, która z USA naukowca do tego, że ma wyniki swoich badań opublikował także, by każdy miał do nich dostęp poza rosną, ale to jest decyzja ZUS płacone w aktach, ale to jest decyzja odgórna znaczona przekracza nawet skale 1 kraju oczywiście siła negocjacyjna Harvardu to ja myślę jest porównywalna z całą albo jest większa niż siła negocjacyjna całej stan szacunkiem, ale z całej RM nauki w Polsce co prawda interaktywną mapę, więc my możemy liczyć na to, że wcześniej czy później Ethan ta tendencja, którą mamy do czynienia w Europie na świecie po prostu wymusi zmiany, a nie wszędzie mając też był bowiem że, że nie jest także nasi nic nie robi też takie strategie są opracowywane jak to w Polsce zrobić nawet te pojawią się jeszcze 1 rzecz my rozmawiamy o otwieraniu nauki z perspektywy udostępniania wyników badań, ale nuda otwierania nauczyć znacznie dalej on obejmuje już otwieranie danych badawczych, a to z perspektywy nauk ścisłych jest krok bardzo daleko od tych danych surowych surowych danych badawczych montaż to oczywiście, gdy naukowcy też są wielo głos jest sceptycznych, bo ja tutaj jestem laikiem jako humanistka niemal bez niego nie nie będę w to wchodzić, ale mówią, że np. są takie dane jak dla lat e-booki, gdzie w ogóle tym, że nie dzielą oni chcieliby się tym dzielić woleliby się tym niedzieli z różnych powodów, a są też dane, które rzeczywiście powinno podlegać udostępnieniu, żeby każdy mógł zweryfikować te wyniki RM, które zostają na tej podstawie opublikowana, a ja na to nie patrzeć to jest krok do przodu, bo też Unia znowu zaleca, żeby w miarę możliwości te dane surowe udostępniać co to znaczy to jest ogromna zmiana, ponieważ to oznacza ni mniej ni więcej tylko te 2, że np. badaczy pracujących bardzo dobrze wyposażonym w laboratorium bardzo bogatym kraju, który stać na to, żeby finansować takie badania udostępnia wyniki badań, które będą mogli wykorzystać badacza n p . w kraju, który nie ma dostępu do takiego laboratorium grabarzy będą mogli jakoś z nich skorzystać to jest zmiana daleko ode mnie dalej idąca niż nam się mogło wydawać tylko, że to jest ta przyszłość, przed którą stronę to protest teraźniejszość niedawno jak tydzień temu rozmawialiśmy w swej audycji o w nałóg latka komody badaczy, którzy już będąc w wieku licealnym są w stanie chodzić badania na poziomie światowym niani mówi wyraźnie to jest możliwe w dużej części dzięki temu jest internet dzięki temu każdy taras taktycznie do tego internet ma dostęp mowa sięgnąć po to, zasoby wiedzy w mowę wynaleźć coś nowego mostu mowa zabić się odkrycie we własnym komputerze niejako, w którym będzie światową skalę tak powstają nowe testy diagnostyczne tak powstają nowe technologie optyczne tak powstają nowe nowe wynalazki w dziedzinie elektroniki, więc być mowa ta ma otwartą naukę opłaci nam się dopiero za parę lat kiedyś, kiedy ci młodzi dojrzeją do tego, żeby dostawać się uda mi posadę nawet na światowych uniwersytetach, ale w rybach chyba to jest dobra inwestycja dobra, ale ona też prowadzi nas do kolejnego tematu, który już do nas na następny program i na dłużej pewnie nam starczyło, a mianowicie do czegoś co nazwano go Obywatelską, czyli wyłącza od czego zaczęliśmy do czego służy otwieraniu nauki ona służy do tego, żeby także ten gimnazjalista licealista mógł się włączyć aktywnie w badaniach w niedawno czytałem w internecie wypowiedź prof. Robina osłona z Kępic zgłosił w nich jest przychodnia otwarta nauka w nauce światłowodów i zasoby wody będą częściej będą Czesi pobierane będą o wiele częściej niezrozumiane, bo do tego dobierze się tzw. właśnie masa, która nie rozumie tego co wielcy naukowcy wynaleźli no ale telefonicznie do obrony 2001. wieku, bo oddziela się zmieniła nawet na koniec audycji w miastach i zachęcić nas słuchać do tego, by brali udział w tym co państwo w fazę my wy robicie w tym z was w programach pani Agnieszka cyl można się zgłosić do polany z własnymi badaniami i tam opublikować tak po prostu nie to nie takie proste wypełnienie aż wszyscy zgłaszają się osoby i Ślązak pro z wołowa znam swoje badania, w których nikt inny nie chce publikę władz partii to nie jest tak zostanie także Arka daje to nie my przyjmiemy na rzeczy, które są już opublikowana w do udostępnienia w otwartym internecie EHF z wielką przyjemnością będziemy rozmawiać z autorami wydawcami, którzy szukają miejsca do przywrócenia życia publikacją, która w został wydany jakiś czas temu tak to za sobą historyczną wierne kopie są tak w tym co do elity tej podstawie badań nauk humanistycznych np. traf też wszystkie wszelkiego rodzaju zwierzę Tatry to można się zgłaszać brać udział w dobrze to będzie trudny do tego państwa zachęcali, bo w, których nauka otwarta muzyczną Obywatelską może być na kontach oddolną możemy wszyscy Dobosz, lecz w tym udział obrońców ja sam pewnie pewnie denerwował, bo znam jeszcze w pracy dziennikarskiej często korzysta właśnie z tych zasobów są otwarte czasopisma o VAT czasopisma naukowe dają nam dostęp do odzyskania danych, których na tym nie dało jak zdobyć, bo niestety większość redakcji nie stać na te opłaty te ponosi Harvard to z nauczaniem są naprawdę kosmiczne dla nas pieniądze, więc kibicuję kibicuję całym sercem w, a państwo będziemy czuć się dziękowali za uwaga zamów tliła Klaudia Grabowska specjalistka ds. otwartości ster luksusowego kilku minut w reż Agnieszka Olesińska kierownik biblioteki cyfrowej Polona tych klientów i docenta pieniądz z inicjatywy obywatele nauki w ręku, a ja za te same tylko w sobotę MJ o godzinie dwudziestej mówi Jan Stradowski dobranoc człowiek w 20 w Brazylii podczas drugiej tezy równie dobre zarządzanie długiem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CZŁOWIEK 2.0

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA