REKLAMA

Dlaczego w Polsce powstaje za mało miejsc pracy?

Salon Radia TOK FM: Teraz Solska!
Data emisji:
2014-12-04 20:00
Prowadzący:
Czas trwania:
51:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu Janasa Tusk i młodzi Polacy namawiani są do tego, żeby mieć więcej dzieci wolą demografowie politycy tłumaczą nam się w przeciwnym razie afery gospodarka zacznie hamować rozwalić system emerytalny, ponieważ wytyka nam bomba demograficzna i na emeryturę już od teraz zacznie schodzić więcej osób niższa pojawi się na rynku młodych ludzi i to wszystko sprawa ta w tylko jest jedno ale bo nawet jeśli urodzi się więcej dzieci to nasze problemy Rozwiń » niekoniecznie zostaną rozwiązane, a tak się stanie tylko wtedy jeśli ci młodzi będą mieli pracę dzisiaj są z tym kłopoty, więc z moimi gośćmi będą rozmawiać o tym co powinno się stać co powinniśmy zrobić, żeby tych miejsc pracy w Polsce przybywało nieco szybciej niż dotychczas moimi gośćmi są pewni dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z konferencji Lewiatan strasznie dużo się witam panią wyjeżdża Konfederacji Lewiatan Konfederacji Lewiatan, a przepływu pani prof. Joanna Tyrowicz z uniwersytetu Warszawskiego oraz Narodowego Banku Polskiego na dobry wieczór i tam Łukasz Komuda z fundacji inicjatyw społeczno-ekonomicznych w gestii kolarz mówiła naszej gospodarce, że jest dynamiczna, a ostatnie doniesienia o PKB też były bardzo optymistyczna my się rozwijamy w tempie ponad 3 % rocznie, ale jak się na to samo pracy z perspektywy ludzi młodych wchodzących na rynek pracy to już tak dobrze nie jest i tutaj sobie przywołany do pomocy raport pani prof. Tyrowicz, z którego wynika z Instytutu ekonomicznego Instytutu ekonomicznego w dawce pod redakcją pod kierownictwem pani prezes Faltynowicz wynika z niego, że w ostatnich latach w liczba nowo utworzonych miejsc pracy była zaledwie 3040  000 większa od liczby tych miejsc pracy, które zniknęły, a jednocześnie studia kończy rocznie około 400  000 osób i te osoby próbują znaleźć pracy w, więc dynamika naszego rozwoju nie przekłada się na równie dynamiczny wzrost miejsc pracy zapytam państwa, jakim cudem bezrobocie ma maleć, a Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek maleje maleje, ale stał w nie zadowalają za tym, by rozumiem, że banki są od drogi czy powie trochę tych liczbach, które pani redaktor tutaj zacytowała natomiast inny jak sięgnę po liczby z Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące nie całego zatrudnienia zatrudnienia w przedsiębiorstwach inne to jest rodzin pracujących w domu mamy 2 kategorie tak, bo w szczególnie mikroprzedsiębiorstwa mamy bardzo dużo osób, które są właścicielami firm i pracują nadmienić, iż ich jako zatrudnionych, ale także tych szczególnie mikroprzedsiębiorstwa pracują członkowie rodzin, ale i oni też są oni liczeni jako zatrudnienie tylko jako pracujący z 2 kategorii rozdzielne i to jest ponad 50 % ogólnie zatrudnionych w jest Polska z filmu i popatrzą sobie jak zmieniła się jak ta liczba chętnych osób i zatrudnionych pracujących od 2004 roku do 2012 niestety Bond GUS tak dużym opóźnieniem podaje liczby dla całego sektora przedsiębiorstw, ale ciągle to jest 9 lat, więc myślę że, a perspektywa wystarczająca długa jeśli chodzi o zatrudnienie przybyło nam 900  000 osób zatrudnionych czy już nad tą natomiast jeśli chodzi o pracujących to 781  000 ani wiedzy nigdy więcej nigdy od w tych ostatnich latach tak dużo osób nie miał pracy nie w 2012 roku było zatrudnionych o 870  000 osób więcej niż 2004 roku czy waga jedno 1 000 000 miejsc pracy fizycznie nam przybyło, więc na nie jest tym innych należne co nie oznacza, że jesteśmy w stanie wchłonąć wszystkich nowo bezrobocie stopa bezrobocia wyraźnie pokazuje, że osób, które chciałyby mieć zatrudnienia go nie mają jednak jest ciągle zbyt dużo zbyt, bo zawsze mamy jakiś taki poziom bezrobocia, który jest metą w ekonomii nazywam po nim poziomem bezrobocia naturalnego albo są osoby, które po prostu nie chcą pracować tak i ich zaletą jest honorowym pewnie bardzo niewielki, a inne nie bardzo niewielka liczba takich osób, a więc ma, a jeśli nawet mamy stopy bezrobocia na poziomie 11 ska wałeczki procenta to jest ono dużo dużo za dużo w stosunku do tego co chcielibyśmy tak naprawdę mieć przypomnę tylko, że gospodarka niemiecka, które zwiększą u nas gospodarką maluchy bezrobocie na poziomie 56 %, ale muszę wiedzieć, że ta metodologia eschatologii Europejska i musimy rozwijać my mamy 3 chronione w gminie poniżej 10 %, porównując z czeku, stosując to samo metodologii czyli kiedy powiemy o gospodarce niemieckiej powiem o tym, że tam jest 6 % bezrobocia oraz 9 z kawałkiem więc, a o połowę na ten poziom bezrobocia jest największy mamy danie, w której na mniejszy kraj prawda, żeby pokazać siłę hale mają różne możliwości, ale ten poziom bezrobocia jest bardzo małe i na dodatek u nas jest spora różnica między na stopą bezrobocia ogółem stopa bezrobocia właśnie wśród ludzi młodych do 2005 . roku życia, dlatego że mamy teraz liczy znowu słychać na tych danych Eurostatu owych europejskich mamy poniżej 10 % stopa bezrobocia liczona właśnie w tym wg tej metodologii Europejskiej ogółem natomiast wśród młodych ludzi jest to powyżej 20 % natomiast w Niemczech Danii, a te różnice są minimalne także to oznacza, że nowo solarna jest inaczej niż są gospel no ale oczywiście może być Hiszpanii, gdzie będzie bezrobocie wśród młodych jest powyżej 50 %, więc to oznacza, że Chiny my całą halę takie możliwości, a które pozwalają na to, aby ci młodzi ludzie nabyli wchłanianie przez gospodarkę możemy się zastanawiać co takiego Niemcy mając takiego Duńczycy mają, że udaje im się jednak stworzyć warunki do tego, żeby na popiersie było w ogóle mniejsze bezrobocie niższe bezrobocie na dodatek, żeby bezrobocie wśród młodych też były niskie, a i co takiego dzieje się n p . takiej gospodarce jak hiszpańska czy włoska, że bezrobocie wśród tłumu młodych ludzi jest po prostu astronomiczna niech pani prof. Tyrowicz sprzyja dobrze zacytowała my wyniki daje tego ani raportu, bo dla mnie jest jak go czytałam mnie przeraża jedno ze tych młodych ludzi na rynku pracy ciągle przybywa szybciej niż miejsc pracy i takie się mam wrażenie, że przybywa nam ludzi wykształconych młodych i niepotrzebnych, bo ja bym nie wiedziała, że ci z tych prawie 2  000 000 bezrobotnych pewnie spora część pracy nie szuka, ale z tych, którzy kończą szkołę kończą studia podejrzewam, że pracy szuka bardzo wiele osób i jej powszechne jest takie twierdzenie, że one wysyłają setki CV, że za, a nawet, gdy tej aplikacji na tę aplikację nikt nie odpowiada my na tle Europy tak jawi mi się jako średnia chce coś u nas się dzieje innego co powinno nas i oryginalnie jesteśmy średniakiem ewidentnie Ależ zmiany wiele z tych pytań może złożyć wejść w oparciu o dane, więc pieszy czy taka, że część zdecydowała pani redaktor doskonale, ale nie do końca można 2 kategorie ze sobą zestawiać, bo NFZ tak pisze statystyka, czyli 3340  000 nowo utworzonych miejsc pracy więcej niż zostało zlikwidowanych stanowisk to jest statystyka, która dotyczy stanowisk jak sama nazwa wskazuje tymczasem bieg na danym stanowisku mogą się wystąpić pracownicy jednak odejść na emeryturę drugi na oczka wyżej przejmie albo został zostaną zamienione stanowiska Atom Trefl odszedł na emeryturę zostanie zlikwidowany nowe dla młodego zostanie stworzone, a w kategoriach netto będzie 1, więc próbuje powiedzieć, że nie jest bardzo można zostawiać stanowiska pracy z osobami, bo to nie zawsze z tego, że mamy 10 × więcej absolwentów niż nowo utworzonych miejsc pracy nie wynika, że PiS miejsce pracy tylko dla 1 dla 10 chętnych, bo jeszcze równocześnie dość duża grupa ludzi w każdym roku opuszcza rynek pracy z takich 3 innych powodów, więc w dużym uproszczeniu, nazywając krzesełek w cudzysłowie dla młodych osób chodzących na rynku pracy nie może być tak dużo za mało jak wynikało same statystyki nie możemy ile jest za mało wiemy jak wygląda wejście na rynek pracy osób młodych i to jest to, że to co rzeczywiście bardzo kłopotliwe przy czym to zasadnicza różnica pomiędzy tymi, którzy ukończą studia wyższe i wszystkimi pozostałymi w szczególności tymi, którzy skończą szkoły średnie o profilu zawodowym, bo jak wygląda z taka przecena trajektoria osób młodych w Polsce jest to co też próbowaliśmy to robocze pokazy, bo dla mnie plany były szokujące po pierwsze, ku wielkiemu zaskoczeniu jak podejrzewam wielu komentatorów rynku pracy co druga młoda osoba po gimnazjum do szkoły do profilu zawodowym, więc załamywanie rąk, że mało jest osób kształcących się w szkołach średnich o profilu zawodowym jest absolutnie niestosowne, gdyż cały czas 50 % osób jest to tym bardziej uderzające, że reforma edukacyjna z końca lat dziewięćdziesiątych, którym mówiliśmy miała służyć temu, żeby każdy ukończył szkołę ogólnokształcącą szczęście ci, którzy kończą szkoły zawodowe często mają maturę natomiast wiemy z innych danych, że to są dużo gorsze wyniki na maturze jej prawdopodobnie także niższej jakości wykształcenie ogólne druga rzecz, którą należy powiedzieć to, że z tych, którzy ukończyli szkoły średnie co trzęsienie staje się, że nie sposób odnaleźć, ale nie używałem tej kategorii osób bezrobotnych w ogóle stopa bezrobocia jest kamera, którą jako zajmą osoby zajmujące się do rozróby coraz mniej szczególnie w odniesieniu do osób młodych, bo na czym polega problem, który część osób młodych Tęczy winny sposób kontynuuje kształcenie, więc definicji nie wchodzi do tzw. siły roboczej, więc nie wchodzi ani do licznika nie do mianownika tego co dzielimy jedno przez rok, żeby dostać stopa bezrobocia, że ktoś na studiach i nie ma pracy chciałby mieć chciałby pracować nie może znaleźć nie może się nigdzie zarejestrować jako osoba bezrobotna także, gdy przyjdzie do niego ankieterzy GUS zapytać czy jest osobą bezrobotną to nie będzie nią z definicji był studentem dziennym teorią nie psuje statystyk nie psuje statystykę u nas co drugi młody człowiek idzie na studia po maturze tylko problem polega na tym, że dałam co do co drugi młody człowiek idący na studia to jest 2 na 10 po szkole zawodowej i 80 w ogólniaku czy jest bardzo to dlaczego to jest problemem, dlatego że de facto oznacza to, że ścieżkę zawodową wybiera się ma za 13 i też bardzo źle, bo nie mamy okryły się oprzeć, żeby tych decyzji dokonać bardzo trudno jest po szkole zawodowej faktycznie przejść przez ścieżkę kariery, która zajmuje wyższe wykształcenie lepsze stanowisko pracy wyższe zarobki oddaje się to bardzo niewielu Enei i w związku z tym de facto ten wybór, kiedy Zemana 13 determinuje całą przyszłość i tym sensie uważam, że to jest dramatyczne wiadomości jak zobaczyliśmy te dane te 3 znaczenia, gdzie można zrobić jest niższa jest inaczej my teraz dochodzimy do tego z czego się można nauczyć z doświadczeń innych krajów to co charakterystyczne dla niemieckiego systemu kształcenia jest bardzo bliska współpraca ze przedsiębiorcami i oznacza to, że na poziomie średnim i na poziomie Uniwersyteckim wbudowany program kształcenia są praktyki zawodowe, a nie taki sposób jak u nas się przenieść karteczkę, by się było tylko w taki sposób żony faktycznie stanowią element programu edukacyjnego co oznacza że, zanim się skończy szkołę to buduje się już, a relacje z jakimś 12 Frodo z pracodawcami oraz by doświadczenie zawodowe nie wchodzą na rynek pracy od gazu pewność, że wraz z nim nic nie pracowała tylko jako ktoś, kto wie jak działa przechodzenie wychodzenie z pracy rozliczanie się przed czasem realizowanie poleceń dotrzymywanie terminów no jestem już osobą przyzwyczajono do tego trybu funkcjonowania nazwijmy to wprost osób dorosłych w Polsce się kończy szkołę średnią zbiegło się wyszło z adresu studia dają się wyszło z więzienia, lecz jest niedostosowany dożycia w społeczeństwie w szczególności były do relacji z pracodawcą, bo nigdy takiej relacji meczu oparte o takie zasoby relacji nie miał, więc to są te rzeczy, które jak był dla Polski są największym problemem po pierwsze na złom etapie i w oparciu o nie do końca jasne przesłanki dokonujemy wyboru ścieżki edukacyjnej, która bardzo często potem już determinuje wszystko co jest możliwe po drugie nie budujemy doświadczenia wspólnie z budowaniem wiedzy edukacji tylko, jeżeli komuś się to uda będzie całkowicie poza systemem edukacji i po trzecie rzeczywiście jest ten problem, którym od, czego pani zaczęła, czyli statystyka tworzenia miejsc pracy, że tych miejsc pracy powstaje w Polskiej gospodarce relatywnie niewiele, a te, które powstają z części nie są naszymi wymarzonymi miejscami pracy bardzo intensywnie rozwija się sektorów usług to do tego do tego jeszcze przejdziemy ja chcę, żeby się przez, żebyśmy się przez wiele lat, mówi że go jedno SA GK PL podać, bo rozmawialiśmy o tym, jaka jest definicja osoby bezrobotnej czy osoby bezrobotne szczególnie te zarejestrowane w urzędzie pracy faktycznie szukają pracy szczęśliwie, toteż da się sprawdzić mniej więcej 8085 % w zależności od powiatów w Polsce osób zarejestrowanych w urzędzie pracy faktycznie aktywnie to znaczy w sposób, który spełnia nasze kryteria myślenia, kto to jest osoba bezrobotna szuka próbuje poradzić są sytuacje faktyczne aktywnie szuka pracy, więc ta grupa, które moglibyśmy mówić, że te nie są znowu w cudzysłowie to wezmę prawdziwi bezrobotni tylko tacy, którzy się rejestrują wewnątrz oni naprawdę chcą pracować jak wiemy na razie nie mówimy o ich kompetencjach, ale o Ochocie do pracy jeszcze innych ras sięgnę do badań, którym patronowała pani prof. Tyrowicz i żebyśmy się nie utwierdzali w dobrym samopoczuciu, że nie jest tak źle, ponieważ z tych badań wynika, że przeciętny czas szukania pracy wydłużył się do ponad 18 miesięcy ja byłam wielką zwolenniczką wydłużania wieku emerytalnego do 67 lat, ale jak się z tych z tego czasu aktywności zawodowej oznajmia 18 miesięcy to pozacenowych z zagrażające ich pani doktor Starczewska-Krzysztoszek czy my tak długo szukamy pracy, dlatego że urzędy pracy są unieruchamiane tacy właśnie tej pracy brakuje no i jedno hl i drugi pewnie jeszcze kilka innych powodów my szczęśliwie na Brzeszcze nim system, który państwo stworzyło, aby pomóc ludziom poszukującym pracy znaleźć tę pracę lub nie był za dobry mówi w czasie przeszłym, ponieważ inni w tym roku zaczął się coś zmieniać i mam nadzieję, że na Lenę żona lepsza mieliśmy, a mieliśmy na razie realizowaliśmy w kilku regionach takich pilotażowe programy, które zostały przygotowane przez ministerstwo pracy innych, które polegają na tym, że wreszcie dopuszczono firmy zewnętrzne firmy prywatne do pomocy urzędom pracy w jak w zarządzaniu tym procesem poszukiwania pracy w inny i to Aleksandar Tonew firmy prywatne one są do tej pory miały kontakt raczej z ludźmi, którzy chcieli pracować, czyli bardzo aktywnie tej pracy szukali, a teraz tym firmom prywatnym urzędy pracy zlecają za definiować się najgorsze, z którymi sama nie potrafią się uporać, czyli te osoby i podejrzewam, że z tych 15 % raczej to osoby, które są długotrwale bezrobotne niekoniecznie chcą pracować to pewnie mnie jakaś część urzędów pracy szkoły, które przekazują mu tych bezrobotnych, dla których, a jednak trudno znaleźć pracę, bo oni nie chcą tej pracy znali, bo ludzie mają do niej są pracować, dlatego że żadnego zaświadczenia bezpieczne pozwalają funkcjonować na takim poziomie na bilety na dostęp do wyników prac różne są tak tylko, że właśnie my jak cała koncepcja na dopuszczenie firm prywatnych do rynku pracy, żeby pomoc osobom bezrobotnym w szukaniu pracy, ale też, żeby pomóc urzędom pracy jak i polega na tym, że one te firmy mają się zająć także tymi osobami długotrwale bezrobotnymi o niskich kwalifikacjach koło raczej braku doświadczenia albo minimalne doświadczenie na rynku pracy po to, żeby im na i psychologicznie też mają pomóc stanąć na nogi poszukują im pracy pilnują pilotażu ją to wszystko co się ma dzieje są już jakieś ach te są ceny są efektem u siebie i że są i dobre i złe, a czy informacje może nie efekty są one się bez całkiem niezły natomiast rozmawiałam z firmami, które tego typu projekty pilotażowe ne prowadziły i mówią, że z właśnie, by spora część osób, które trafiają tych bezrobotnych, które trafiają do nich innym i którymi te na firmy mają się zająć okazuje się to są osoby, które już pracującego pracują w szarej strefie i one nie chcą z tej szarej strefy na wy z różnych powodów Barcą, a po drugie, halny jeśli trafia się grupa osób, które rzeczywiście poszukują pracy, a IT firmy pomagają im tę pracę znaleźć to nie zawsze później etycznie zachowują się i pracodawców, których ulokowano tych bezrobotnych i sami my ci bezrobotni, którzy tę pracę znaleźli, ponieważ dogadują się i tak sygnalizują te firmy, które prowadzą pilotaże SEG i dogadują się i małe często po prostu to osoby wchodzą szarą strefę, dlatego że i dla pracodawcy to jest tańsze i dla pracownika oznacza to wyższe wynagrodzenie, bo nie płaci się na albo pełne świadczenia w ogóle nie płaci się co nazywamy dzisiaj, że ktoś nazywa optymalizacja ubezpieczeniowe w nowe dachy myślę, że myślę, że ekonomiści, by się oburzyli albo to jest po prostu nielegalne, więc możemy mówić o optymalizacji kosztów może mówić optymalizacji po podatkowe, ale tylko łącznie w ramach prawa ani poza nim, a to oznacza wyjście poza poznany, ale ogląda pan ma jakieś zdanie na temat tego angażowania firm prywatnych w pomoc w szukaniu pracy męża oczywiście, że mam szczęście jest ING parę szczegółów tutaj dorzucić to to co w to nowa możliwość to nowe narzędzie, jakie się pojawiło się dla Publicznych Służb Zatrudnienia dla powiatowych urzędów pracy to tzw. duże kontraktowanie nowa rzecz w rok uznać to to jest można się na możliwość outsourcingu wania się, jakby zamawiania takiej usługi aktywizacyjnej poza urzędem pracy przez urząd pracy na określonej grupie bezrobotnych, ale jest w 2 modelach jest jest małe kontraktowanie duże kontraktowanie tutaj moja przedmówczyni wspomina o tym, że w kontraktowaniu to skarb za każdym razem chodzi tutaj o to, że agencje zatrudnienia mają do tego dostęp co oznacza, że mogą to być zarówno firmy prywatne, jaki organizacje pozarządowe w UE wystarczy, że wie, że taka organizacja ma statut jest status agencji zatrudnienia może może się starać o w taki kontrakt na problem tylko polega na tym, że tak kontrakt duża w tym dużym kontraktowanie to są kontrakty oboje obejmująca około 10001500 bezrobotnych wystartowały już konkurs w poszczególnych województwach Enej uroczyście w każdym województwie wojewódzki urząd pracy ma wpływ na to jaki będzie, jaka będzie wielkość tego kontraktu nie one są przeważnie takie dość spora nie ma w Polsce organizacji pozarządowej, która mogłaby osiągnąć, ale teraz jak w jakiej jaki to będzie miało w miała efekt przede wszystkim pomysł jest taki, żeby zarobić to w takich obu powiatowych urzędach, które są przedłużona robotą co wskaźniki, które w treści mierzy ile jest bezrobotna 11 o 1 osobę obsługującą tych bezrobotnych i w ten sposób poznać, obsługując obrazowo w tym momencie jest też takie pojęcia, jakiej indywidualny doradca klienta w urzędach pracy myślę, że w większości urzędów to jest blisko połowa do ponad połowa pracowników urzędu to ma ma właśnie taki status taki właśnie osoba zostanie jej indywidualny doradca klienta nigdy nie szukał pracy na rynku pracy w Chełmży jest rozróżnienie między niebem, niemniej analizował w ogóle są przez zwróciło uwagę przede wszystkim na nas na to jaki stosunek liczby bezrobotnych do dołu do liczby tych testów ty tych pracowników urzędu, bo to w Polsce wygląda w najlepszym wypadku jest kilkaset na 1 osobę są urzędy pracy jest to 1500 bezrobotnych na jedno osoba, jeżeli teraz myślimy o tym, że tworzymy politykę zatrudnienia i staramy się pomagać im odważnymi uruchamia wygląda plac, ale nawet nie tak znowu wiara, bo to jest dniem 17  000 nie pamiętam 18  000 miejsc pracy i jeżeli porównamy jak na obciążenie tych urzędników do tego co wnuczka mają Szwedzi albo nie Holendrzy Niemcy te kraje, których są to bezrobocie stosunkowo niskie na to to są rzędy wielkości różnic, więc w i jeżeli popatrzymy ile wydajemy w ogóle Napoli za politykę zatrudnienia w Polsce jest 10 pół miliarda złotych dziś dobrze pamiętam aktywną ogarnąć i na zasiłki i na trakt aktywne działania to co się okaże to się rząd wielkości w stosunku do i jeżeli mierzymy to wielka w stosunku do PKB to jest różnica wieku rząd wielkości znaczka do tego co daje dania, więc do pewnego stopnia tego mamy mamy słabe zaplecze jeśli chodzi o administracji, lecz zlocie jawi się zaplecze jeśli przybędzie profesjonalnych urzędników w urzędach pracy to bezrobocie to liczba miejsc pracy nieomal starzenie się powiększy pieniędzy proporcjonalnie musi o tym, przybywać przede wszystkim też na te działania tak i ja na czym jest taka opinia, która mówi, że znasz takie ulubione przysłowie, że rząd od mieszania herbaty się woda nie realnie robi słabsza moim zdaniem się nad Wisłą szambo pod mieszanych dba też była słabsza niwelują zderzyły się burzliwe, ale ile zjemy za chwilę salwa z chwili na reklamy w witam państwa po przerwie wspominam z Pesą z nami pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Konfederacji Lewiatan pani prof. Jan na te Rawicz Uniwersytet warszawski oraz NBP i pan Łukasz Komuda z fundacji inicjaty w społeczno-ekonomicznych dodaje pan Łukasz Komuda tłumu innych uważa, że jeśli przy byłoby profesjonalnych urzędników i doradców zawodowych w urzędach pracy to byłaby szansa na to, żeby tych miejsc pracy było więcej nie do końca tak jest, że mogę teraz zajmie Poprad, lecz samych od samych urzędników oczywiście oczywiście, więc sami urzędnicy to za mało toczone są pieniądze na to, żeby coś robić z tymi bezrobotnymi ja bym wreszcie mogę mieć 1 prośbę na co wyczynów osobami bezrobotnymi nie są bezrobotni to są osoby bez pracy teraz ciszej akurat zarejestrowało się nie bezrobotni to statystycznie od ludzka od od człowieczeństwa i dobrze przyjmujemy postulat fasada kant, zwłaszcza zwrócić uwagę na to, że tak, jeżeli patrzymy na to jak wygląda nasza polityka zatrudnienia to zasiłki dla bezrobotnych otrzymuje usług zdrowotnych dla osób o zasiłki dla osób bezrobotnych przepraszam otrzymuje około 1517 % ze wszystkich zarejestrowanych osób bezrobotnych, a k PAP blisko 20 % osób bezrobotnych zarejestrowanych otrzymuje jakiekolwiek formy wsparcia w postaci niem szkoleń kursów kolejowym oraz biznesu nie koncentrowali wjazd na pieniądzach lat one są szalenie ważne tylko one są z podatków, żeby były podatki muszą być nowe hasło realizują zleconych oraz funduszu pracy fundusz pracy jest składają się na nogach, ale nadal się biorców ta, ale jest danina naliczana na trawie funduszu pracy, czyli jest to coś co jest naliczany do każdej płacy wypłacanej przez pracodawców jak najwięcej ludzi zatrudnionych jest większy fundusz pracy jest właśnie problem o tyle, kiedy ludzi ich więcej pracuje nad to znaczy, że AMD odnalazła zdjęcia, które poszukują pracy zdecydowanie mniej, a wtedy mamy więcej pieniędzy, więc sens ja też inne zachęty typu, kto to jest bezsens, ale to był wydawca ma należeć do głównego wątku, czyli co powinno się zdarzyć, żeby przybywało miejsc pracy pani profesor trawić nie chce się ustosunkować do OFE do postulatów w sprawie urzędów pracy obawy wobec tego ten wątek odstawiamy możemy jeszcze 1 rzecz tylko na bardzo wyraźnym odpowiedzi to też powinno zmieniać natomiast statystyki dotyczące struktury zatrudnienia w urzędach pracy pokazywały bardzo wyraźnie ostatni widziałam, ale jeszcze sprzed lat ma tej reformy wprowadzonej ustawą o promocji zatrudnienia, o których tu żeśmy wspominali to też statystyki pokazywały, że ponad 50 % osób pracujących w urzędach pracy to są osoby, które de facto właśnie są urzędnikami rejestrującymi osoby poszukujące pracy po to, żeby to osoby mogły mieć świadczenia zdrowotne ma co miesiąc, bo ona na to jest tam właśnie zależność może się zarejestrować jeśli chorzy chce korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej, a więc urzędy pracy, które powinny de facto chce być absolutnie skoncentrowanej ludzie tam pracujący powinni być skoncentrowani na pomocy osobom, które poszukują pracy w danym momencie to Muchy ich ogromna część koncentruje się nalot czystej biurokratycznej pracy to nie jest wina oczywiście tych osób to jest wina systemu Transsystem z Lecha aleja śluzę z kolei argument z Narodowego Funduszu Zdrowia, że jeśli mnie będą jeszcze w oraz uznamy, że niezależnie od tego co płacimy składkę rocznie płacimy składki należy nam się leczenie de facto tak jest to będzie kłopot z odbywaniem składek jest kolejna rzecz tyle mogę panie redaktorze już bardzo proszę, żeby ludzie nielegalnie byli zatrudnieni wariant ostrożny pomieszanie pojęć, więc pozwolę tak trudno uporządkować dyskusję powody, żeby zdążyli dojść do tego fotela zdrowi nazwach miejsc pracy przybyło jasne, ale powód, dla którego rejestrujemy się w urzędzie pracy nie jest taki, że w przeciwnym razie nie mamy dostępu do opieki zdrowotnej tylko takiej, że gmina, w której mieszkamy ściśle ośrodek pomocy społecznej w tej gminie jeśli nie zarejestrujemy już w urzędzie pracy będzie musiał zapłacić za nią składka tylko pytanie czy składkę za osobę, która w danym momencie jest bez pracy nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu np. współmałżonek jest zatrudniono coś takiego czy składkę za to osoby zapłaci fundusz pracy czy zapłaci budżet gminy na terenie, której one zamordowane czy też zamieszkuje, więc nie jest to w ogóle dyskusja o tym czy będą pieniądze na opiekę zdrowotną tylko danej osoby i czy będzie miała tu do ubezpieczenia czy nie był Alex Ross zapłaci tylko kto ją zapłaci fundusz pracy obniżenie do określonych wielki worek pieniędzy, na które zrzucają się wszyscy, których nie należy do nikogo czy gmina dana, którą oczywiście już, gdzie za swoje pieniądze dużo bliżej siebie innym też bliższa ciału koszula to nie płaci fundusz pracy, więc rejestruje się w urzędach, a nie przez środek pomocy społecznej to nie jest coś co wynika bezpośrednio sprawa tylko wynika z tego w jaki sposób tego prawa w Polsce korzystam druga sprawa dotyczy tego, kiedy są pieniądze funduszu pracy, kiedy nie 1 z największych błędów wmyśleniu o rynku pracy jest to, że kiedy na rynku pracy jest dobrze czy też bezrobocie jest niskie kryterium przepraszam dobrze ja bym chciała będę się upierać nie chciał, żebyśmy poświęciły czas temu nie w święto 1 ma on zaś nie wierzą ani na sekundę to by te jedne z największych błędów jest to, żeby zrozumieć czym utożsamiać z niską stopę bezrobocia z małą liczbą osób poszukujących pracy, bo to w ogóle tak nie działa najwięcej osób szuka pracy wtedy, kiedy gospodarka jest najlepszej sytuacji, bo wtedy są największe przepływy na rynku pracy fakt, że wówczas najwięcej pieniędzy funduszu pracy nie jest aż tak strasznie źle pomyślane wtedy najmniej pieniędzy potrzeba na zasiłki, ale najwięcej pieniędzy tuszowane aktywizacyjne wspieranie w przywracaniu na rynek pracy i niestety jest to własność, którą obserwujemy we wszystkich krajach nie tylko w Polsce i także w Polsce zachodzi torze, kiedy rynek pracy zamarła ze względu na kryzys to zamarzają przepływowe el to typowy, dla którego mamy wzrost bezrobocia nie żyje z tego, że dużo ludzi zwalnianych tylko z tego, że bardzo długo trwa znalezienie pracy teraz do 2 zlotego trwa długo znalezienie pracy tak długo właśnie te w Japonii 18 miesiącach przyjrzeliśmy się także w raporcie Narodowego Banku Polskiego domu jak ludzie szukają pracy ze śliwek i tych czynności wykonują po dużo czasu mógł znaleźć część tych czynności to są czynności, o których wiemy, że jak podają duże prawdopodobieństwo sukcesu, a część z nich niekoniecznie nie chce popatrzymy na poszczególne grupy wieku, ale także po regionach w Polsce jak to wygląda to niestety mniej więcej co druga osoba faktycznie aktywnie szukające pracy szuka jej w sposób nazwijmy to delikatnie niemądry to znaczy takie, które nie gwarantuje sukcesu i w jaki sposób gwarantuje sukces najczęściej były bezpośrednie to znaczy faktyczne zgłoszenie się tam, gdzie wiemy, że jest oferta albumów w Polsce w IT duże drugi duży błąd poza w Polsce Jamału przez znajomych, ale przez ogłoszenia w trasie w największym błędem, jaki popełniają osoby szukające pracy jest to, żeby to po prostu wysłać CV nigdy w życiu się nie objawić, jeżeli firma dostanie 30 Sylwia 2 osoby objawią się faktycznie w danej firmie nowa Katmandu po co łączy też pozostałe 30 wąsko rozumiane różnie mogą porozmawiać na miejscu zalicza się na ślęczenie nad błędem jest napisanie CV i co powinno się robić jeszcze powinny się z nim pójść do pracodawcy i do mnie wysyłać internetem tylko ich osobiście do nich byli też działaczom z internetem trzeba szukać, ale nawiązywać kontakt się osobiście to nie jest nic, czego osoby szukające pracy z sukcesem nie wiedzą to jest tylko coś, czego osobom szukającym pracy bez sukcesu nie ma kto powiedzieć największą barierą w Polsce największym problemem w Polsce jest to, że ani pracodawcy, którzy szukają pracowników ani osoby poszukujące pracy, które nie mogą znaleźć nie umieją tego robić pracodawcy ogranicza się tego, że gdzieś jakoś wywieszono ogłoszenie internet jest tańszy niż gazety, więc przerzucili się na internet, ale nie mają zielonego pojęcia do kogo to oferta duch dociera czy kiedy dotrze do tych osób dostają kandydatów takiej postaci leki takie są takie kwalifikacje czy umiejętności jakich faktycznie szukają kosztuje bardzo dużo przerzucanie setek czy tysięcy maili na daną ofertę pracy, więc z czasem próbują szukać w ogóle, że jak należałoby zmienić, a najlepszymi najskuteczniejszym sposobem rozwiązania tego są sprawne instytucje pośrednictwa pracy, czyli takie, na których i osób poszukujących pracy i z IT, które w IT, które szukają pracowników mógłby faktycznie polegać największe problemy z polskimi urzędami pracy i przysięgam, że to będzie jedyne zdanie, jakie powiem przez fundację Viva na ten temat tzw. niska penetracja okropnie do zmiany chodzi oto analogię coś zmieni wiem co to pozyskują ofert i nie będą one wyruszają z przedsiębiorcami jak przedsiębiorca nie przyjdzie z ofertą przepraszam za mały agresor wyszła słowo jak przedsiębiorca nie pojawi się ze swoją propozycję ze swoją ofertą to właśnie MEN ta struktura zatrudnienia prawidłowa w urzędach pracy powoduje, że część koncernu pracują cały, czas więc de facto mają taki taką wymówkę, że nie mogą wychodzić aktywnie, a na zewnątrz, dlaczego Niemcy mają sukcesy, dlaczego Duńczycy na sukcesy czy inne kraje, które mają mniejszy poziom bezrobocia mają sukcesy właśnie go tam jest w urzędach pracy, żeby odnieść do dołu do naszego rynku w dzisiejszych urzędach pracy są osoby, które aktywnie pomagają poszukiwać pracy, czyli wychodząc przedsiębiorstw mają zbudowane relacje także nie da zrobić ci u nas 8 oraz liczba miejsc pracy, jakby przepływa bez pośrednictwa urzędów pracy, bo i 1 strona, czyli poszukujący jej ewentualne oferty do tego urzędu pracy nie trafiają w ściśle to jest 90 %, żeby tak konkretnie młoda, zwiedzając 60 % polskich pracodawców nie zgłasza żadnej oferty do urzędu pracy natomiast Górniczej czyli jaki procent ofert pracy trafia do urzędów pracy czysto około 10 do 12 % w zeszłym roku ten odsetek nieco urósł wynosi 15 i nadal liczba do czasu Boży nieważne czy do badania robię dopalaczy robię Lewiatan wśród małych średnich przedsiębiorstw ona wychodzi mniej więcej taka sama i barierą która, gdyby tutaj nas najbardziej uderza też torze z domu do u tych urzędów pracy trafią bardzo specyficzną ofertę pracy nie trafiają oferty pracy n p . dla osób z wyższymi kwalifikacjami z większymi aspiracjami mało obytego szukają headhunterzy ta, ale nie mówimy o bardzo wysokich mówimy o wyższych do urzędów pracy trafiają oferty pracy dla osób ona podziela stanowisko naprawdę najniższy poziom wymagań, więc także najniższych wynagrodzeń jest także ta korzyść trop wynikała z ewentualnego unikania oskładkowania jest w złotówkach relatywnie największa to było do 100 zł do 1500 tys co innego niż 200 zł to tom 3 ,51000 tak męczyć, bo prosto w Chinach środek jeziora lasy, jakiego ma pośrednika znajdą także Hanasz znajomych i gazetę, więc szukano ślepo na ślepo szukają i pracodawcy tego środka i pracownicy tego środka, a to jest większość i dlatego, dla których została w 2 i dlatego także generuje duże koszty społeczne czy naprawdę trudno mi się ja nie jestem psychologiem nie będę się tam w tekście jak wiemy, że trudno mi wyobrazić, że to jest bez wpływu na psychikę jak to się 18 miesięcy 16 miesięcy 14 miesięcy bezskutecznie szuka pracy nawet jeśli na końcu ją znajdzie, zwłaszcza kiedy zaczyna robić to pierwsze, a zwłaszcza biorąc powyższe oraz i teraz dochodzimy do jeszcze 1 kwestii mianowicie kategorii długotrwale bezrobotni osoby długotrwale nikt już nie nie dojdziemy do tej kwestii, bo zabraknie nam naprawdę czasu tym razem też pani Turowicz, iż sam mógł się szarej strefy będzie zmierzać nie nie, dlatego że chciałabym jednak, żebyśmy dechy w do tych liczby miejsc pracy i troszkę wrócili to co jest dość przygnębiającego, a może nie psy na mijance AZS po prostu zupełnie normalny objaw i kiedy słyszałam zwracam się do pani statuetki Staszek ekonomiści przekonywali, że jedno z nich przedsiębiorcy nie nie inwestują więc, jakim cudem ma tych miejsc pracy przybywać teraz inwestycje ruszyły, a również zbadanie pani w Rawiczu wynika, że przed siebie, że firmy, które inwestują wcale niekoniecznie przyjmują nowych ludzi często wręcz odwrotnie może nie wręcz odwrotnie, ale pamiętajmy, że dno gruz in zasiadanie w nasze spotkanie mocy tego, że gospodarka rośnie przyjmuje się, że gdzieś na poziomie wzrostu produktu krajowego brutto 3 % i w górę rzeczywiście zaczyna powolutku przebywać miejsc pracy my mamy ten wzrost na poziomie 33 punkta procentowego, więc jest ta przestrzeń do zwiększenia zatrudnienia mamy wzrost o 15 % inwestycji w przedsiębiorstwach, więc to są naprawdę ma pokaźną liczbę natomiast jeśli przedsiębiorcy, a widzą perspektywy przed sobą, że gospodarka będzie rosła, ale ten to tempo wzrostu jest naprawdę niezłe w porównaniu z chemią opryski Miller bardzo dobre, ale to nie jest ta dynamika, którą żeśmy się należy zaś stronie państw nie będziemy mieli po to, dzisiaj jak popatrzymy NATO w co inwestują przedsiębiorcy okazuje się, że są to głównie inwestycje modernizacyjne, czyli to nie jest kupienie kolejnej maszyny do już parku maszynowego, żeby wyjaśnić należy zwiększać tylko jak chce zastąpić starą maszynę nową maszyną o lepszych parametrach, która pozwoli mi wytwarzać produkty lepszej jakości a, a bardziej innowacyjne którymi będą mogły konkurować jako firma na na rynku i to rzeczywiście tak jak przed chwilą pani sędzia nie powoduje albo nie musi powodować przyrostu przyrostu miejsc przyrostu miejsc pracy, a więc psy, a dzisiaj już niema takiego wprost znaku równości między inwestycjami, a możliwością zwiększania liczby przy całej gospodarce przyrostu ne przyrostu miejsc pracy, ale bez inwestycji tego przyrostu miejsc pracy nie będzie działać w 2, więc chce nauczyć czy tak czy tak inwestycje muszą być, ale znowu teraz jeśli mówimy o tym, że przedsiębiorcy inwestują to naprawdę pokaźny inwestują i te inwestycje w dużej mierze mają charakter modernizacyjne, czyli kupują nowe maszyny na miejsce starych maszyn to oznacza, że kwalifikacje osób, które będą poszukiwać możemy dziś muszą być tak muszą być inne muszą być wyższe i tu dochodzimy do czego życzyliśmy mu w ogóle nie mówili inni z badań mikro maszyn przedsiębiorstw, które co roku 12 lat prowadzimy wywiad tanie wynika, że przedsiębiorcy zapytani o to, jakimi cechami powinni się charakteryzować się przyszli pracownicy ponad 70 % firm na pierwszym miejscu wskazuje doświadczeń to jak przezeń hali w Anatolii znana widzom zdradzonej żony ze szkoły niezależnie od tego jaki ma halę poziomem wysokim poziomem wychodzi się w system edukacji, czyli czy na poziomie średnim na poziomie wyższym jest absolutnie nie dla przedsiębiorców są niewystarczające jeśli my to wiemy wiemy tak wszyscy powiedzą my ci, którzy tworzą politykę na dotyczącą rynku pracy to wiedzą przedsiębiorcy dowiedzą myślę, że młodzi ludzie także już dowiedzą to myślę, że możemy spróbować czy zrobiliśmy mnóstwo rzeczy i ci młodzi ludzie, którzy szkoda, że w domu myślę że, gdyby ktoś właśnie niem student z nami, który jest jak Ali chciałam zaprosić kilka osób, które właśnie wysyłają setki CV mają doświadczenie nawet nie są nie są absolwent Harvardu odmówiły dlatego ze nie chcą się ustawiać na straconej pozycji, ale przed chwilą pani resort treść będzie ważny jest największy błąd, jaki można popełnić wysyłać setki znam najlepiej wysłać im lepiej wysłać siły wróci on do tego co zrobić Elvis kasyno było chociaż, a miejsc palenie rac i my dla mniejszych Leszek wzięli w nim tańce z treścią atuty będzie się szarej strefy tych miejsc pracy jest znacznie więcej niż niż widzimy to w statystykach tych oficjalnych, więc na pewno 1 rzeczą wspólną, którą warto, by było zrobić to stworzyć siłę absolutnie warunki do tego, żeby nie opłacało się nikomu być szarej strefie, gdy się okaże, że nie mamy wcale nie płaci składek na ZUS nie płacić od nich płacić, ale wiem to nie jest cieszy także ci przedsiębiorcy mówią jak w pytam w tym badaniu mikro małych przedsiębiorstw co jest największą bolączką wskazują dzisiaj na pierwszym miejscu pozapłacowe koszty pracy, czyli to wszystko co, a muszą dołożyć do wynagrodzenia, które wypłacają pracownikowi, a co ma charakter podatkowy lub para podatkowy jeszcze dodatkowo, gdy są naprawdę pokaźne kwoty były Niemczyka Sowieci, ale różnica między tymi zmianami dostaje netto już po odjęciu podajemy wiemy, że w innych krajach europejskich torów i 70 to nie 770 % naprawdę nowym, ale stawki godzinowe mamy bardzo niskie, a poza tym jeszcze mamy ZUS w Gniewinie reakcji RTI wiem, że niełatwo jest to zjada dużo więcej na średniej Europejskiej, więc to nie jest coś co by znacząco różnicował nasz rynek pracy od innych rynków pracy w te pozapłacowe, a w branży, ale ja też, że zbrodniarze Kopań w alei Brzozowej pozwać za każdy ja tylko jedno zdanie, żebyśmy wiedziały, o czym czy wiedzieli, o czym mówimy tam proszę pamiętać, że nie możemy porównywać naszych firm i ich oceny, a tego obciążenia wynagrodzeń do firm niemieckich duńskich czy innych winnych gospodarkach i czy państwo wiecie, że przeciętny dochód netto zysk netto Grzesia brud toczy jeszcze przed opodatkowaniem mikroprzedsiębiorstwa, czyli przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników to jest około 6000 zł miesięcznie od tego czy podatek i w tym miejscu to jest jednoosobowa działalność musi być wynagrodzenie właściciela, bo on nie wlicza swego wynagrodzenia w koszty, więc innych musimy wąchać byłem po porównujemy jabłka z jabłkami gruszki z uszkami Janie mroźna owoce zakazane może nam, że jest na to, że pracownik powinien dopłacać do zdiagnozowania nagle David Soren marzy o tym nie mówi Edmund Klich powstały w Polsce nie jest wysoki natomiast rzeczywiście kiedyś był wysoki i to co przebija na przekaz wypowiedzi wielu przedstawicieli pracodawców niekoniecznie w tej chwili dokładnie pani dr Krzysztoszek z tak czy inaczej to jest ta pieśń przyszłości zaktualizowania oczekiwań z Czech ile trwa miejmy nadzieję, że z czasem przełoży się to na większą skłonność do tworzenia miejsc pracy niska rentowność 7 mikroprzedsiębiorst w Polsce może być sygnałem, że nie wszystkie z nich powinny były powstać w szczególności, że nie wszystkie z nich powinny przetrwać być może trzeba twoim skupić się narażać wtedy więcej bezrobotnych w klubach w niewątpliwie lekarzowi traci młodych kupić także na tworzeniu był przyczyną są nieco wyższej zdolności do tworzenia wartości dodanej natomiast ważniejszy jest chyba tak, żeby to, że jak popatrzymy sobie na to czy pracodawcy mają kontakt z absolwentami jak oceniają umiejętności absolwentów i w tym sensie próba, którą pracuje, by kruszyć się różni się od tej, z którą pracuję tam mamy dużo reprezentacje dużych reprezentatywnych przedsiębiorca nie małe średnie przedsiębiorstwa, bo z perspektywy polityki pieniężnej jest po prostu nieco mniej istotne, ale 80 % tych większych firm miało kontakt z absolwentem a kiedy rekrutował w zeszłym roku cieszy tych, którzy rekrutowali 80 proc miało jakiś kontakt z absolwentami i ci, którzy mieli kontakt z absolwentami zdecydowanej większości pozytywnie o krzyż oceniają kwalifikacje absolwentów czy jesteśmy takimi złymi kandydatami na pracowników jak się utarło mówić tak to co ewentualnie może być problemem do PL w opinii pracodawców nie są wygórowane oczekiwania płacowe osób młodych, ale z drugiej strony nie są obiektywne są duże kwoty do słów po prostu kwoty, które być może zdaniem pracodawców nie na pierwszym etapie to pracownikom, gdyż wierzymy w rządach na pierwszym etapie prac, ale nie wydaje się, żeby ta bariera fundamentalną dotyczyła tego, że pracodawcy uważają, że pracownicy nie umieją wykonać prace wydaje się, że w większym stopniu to jest pytanie czy ktoś weźmie sobie na głowę problem stworzenia miejsca pracy, bo niezależnie od tego czy pozapłacowe koszty pracy są wysokie czy nie no to wchodzimy w cały teren bagaż o 2 OJ, bardzo o ograniczających regulacji, które dotyczą często specyficznym rodzajem działalności gospodarczej i to są te główne bariery to są bariery, które i Czech ma firma, która jak są działania generujemy taki zysk sięgnie, więc mi wystarcza to jak zły bombą z życiem rozrastała i znowu pan musiał mieć kratkę kanalizacyjną w tym miejscu, gdzie sanepid powie, że mamy mieć i osoby przeszkolone w takiej liczbie godzin w danym zawodzie w jakiej dana regulacja dotycząca danego zawodu, jeżeli będzie miał teraz moje a o co mi ten kłopot póki żyję póki firma jest rozrasta się nie musi tak tak jest, ale regularnie się będzie rozrastał to bardziej jeśli będzie chodził szarą strefę to bardziej z powodu tych wszystkich dodatkowych regulacji jak np. przerwa regeneracyjna ubiór roboczy i pary jeszcze takich innych rzeczy, których w nos firma ma zatrudnić usłyszałam behapowca, których sieci pisze jakieś dziwne regulacje coś kosztuje teatr musi do trumny zderzak państwo ani agencja pracy tego wymaga to prawda tak AWK, skąd one w oczy inżynierze jeszcze dołączy do oddano do głosu przedmówczyni wspominając o tym, że to nie jest tak, że nic nie da zrobić to znaczy tak po pierwsze, zwróciłbym uwagę na to że, że w j w. poprawiony system rekrutacji czy docierania pracowników do pracodawcy to to w skracamy ten czas istnienia istnienia wakatów to cały czas mamy na rynku pracy, więc powinniśmy intensywnie nie może mieszać tą rzeczką w po po drugie nie ja nie uważam, że znaczenie nie dla mnie to jest niepojęte, dlaczego ma, jakby pogodziliśmy się z tym, że mamy to szarą strefę, toteż właśnie padł, że pogodziliśmy się, że po prostu mamy 1 000 000 pracy 1 000 0001 000 000 miejsc Arena między Chemical tutaj jest obecny wniosek ten tak, ale niewiele robimy i żelaza może mieć rację no popatrz na nas na to na skutek w jaki sposób funkcjonuje jako skutecznej działalności Państwowej Inspekcji Pracy moim zdaniem to jest niestety instytucja mi niesłychanie bezzębne macie to jest instytucja, która bardzo niewiele może bardzo wielkim stopniu wpływa na naszej rzeczywistości niewiele z nich utrzymuje, że niewiele może tego bez marży prawdziwe stwierdzenie faktu jest tylko z 1 strony narzędzie, jakie mają do dyspozycji z drugiej strony w jaki sposób z nich korzystają np. zmianie w 2 wiem wiem wiem n p . że nie bardzo lubią kontrolować co w kółko i w kółko te same firmy, dlatego że jest to wygodne i jest blisko i dobre połączenie tramwajem do domu, więc więcej, bo moglibyśmy znacznie lepiej wpłynąć na to w jaki sposób są reguły rynkowe przestrzegana na strefy w Polsce związku z tym też jak pracują pracownicy być może nie byłoby też takiej skali nadużyć jeśli chodzi o o coś, o czym nie mów co myśmy w ogóle, ale o jej elastyczne formy zatrudnienia szczególnie o to, że wielu pracodawców na czym może wielu niektórzy pracodawcy lubią przesuwać się swoich zatrudnionych pracowników w kierunku w kierunku umów cywilnoprawnych albo w ska niż sytuacja się aż do szarej strefy, więc i, gdybyśmy mieli lepszy aparat, który potrafi to wyśledzić byłoby byłoby lepiej zdrowiej dla wszystkich dla pracodawców, którzy uczciwie tacy są w większości nie lada chwila dla pracowników, iż dobrze pamiętam to inspektorów pracy w samym mieście Berlin jest więcej niż w całym naszym kraju co mówi o tym, wiedzieli jak bardzo się staramy i innych, by dbać o ten oto zdrowy Polski rynek pracy kolejna rzecz padło też padł też argument związany z tym, że mamy dużo małych firm to rzeczywiście są dużym stopniu firma o małej wartości dodanej o niewielkich niewielkich obrotach, jeżeli myślimy o innowacyjnej gospodarce jak możemy myśleć o innowacyjnej gospodarce, jeżeli mamy tak dużą liczbą małych przedsiębiorstw oraz nie są w stanie tak naprawdę Payne innowacyjności ani wygenerować ani przyswoić Acta jest w stanie wygenerować tylko duża firma na czele z większych mamy zdecydowanie większy potencjał do tego, żeby w za mąż za ósmy, jaki jest wieczną nową narrację stałych musi rosnąć nawet trochę tych tylko tych średnich firm, które potencjał do wzrostu mamy to nie jest tak żyć w razie są tylko małe i tylko ogromny, że darmowe pokazujemy w wyroku, że może w swoim miejscu na zrealizowanie dowódca tak więcej miejsc pracy tworzą duże firmy tworzące nowe miejsca pracy nowe miejsca pracy niż nowo powstające firmy więcej miejsc pracy likwidują także duże funkcjonują wznoszono generują większą część ruchu i może są mniejsze, że drobni gracze z ziemi nie jest czynnością o dużych średnich firm niż tych mikroprzedsiębiorstw w liście lekarzy dotyczące, że jest w zasadzie bez szans w słuch marzą mam 2 minuty, więc musimy się Konstantin Wołkow zielarzy można pracować z 2 powodów albo dlatego, żeby unikać opodatkowania, bo dlatego, że niema alternatywy przeprowadził badanie dotyczące osób bezrobotnych pracujących w szarej strefy czy ci, którzy informowali o tym, mówić o tym co zrobić w miejscu pracy przybyło, a na nich np. razowy mieszany z Rzeszowa Zet Graś, bo nie mają alternatywy czy, dlatego że nie powstają miejsca pracy nie, dlatego że chcą unikać opodatkowania zgadzam Super ani pewnie chce coś dorzuci jeśli mogę zlotych dla nowych wind tak ten inny jeśli popatrzymy na przeciw jej zatrudnienie przed zatrudnieniem, w czym liczba osób pracujących przeciętnie mikro małym średnim przedsiębiorstwie połowów nie chce wiedzieć, że od 2004 roku do dzisiaj dokładnie jest taka sama liczba przeciętnie rzecz biorąc przypadająca na jedno przedsiębiorstwo mikro małe średnie jeśli chodzi o mikroprzedsiębiorstwa tez między 07508 pracownika przypadającego na 1 firmą pamiętajmy, że tam pracują też właściciele członkowie rodzin jeśli chodzi o małą firmę wysoko 20 osób, czyli prawie przez 10 lat średnie przeciętne przypadające na jedno firma zatrudni jeśli nie zmienia to znaczy, że my mamy gdzieś na rzece firmy nie rosną to znaczy, że mamy problem systemowy, że jest jakiś powód tych powodów jest bardzo wiele byśmy dotknęli prawo pracy w bardzo niewielkim stopniu, które powodują, że firmy nie chcą boją się zatrudniać z bardzo wielu powodów do Bacha, po które BHP to co toto to jest 1 z elementów się drobiazgów, ale także także większych problemów związanych z prawem pracy znacznie znacznie więcej nasz czas się skończył jak tylko chciałam zauważyć, że nasze firmy mówią, że będą zatrudniać więcej ludzi, kiedy my zaczniemy dużo więcej kupować, kiedy zwiększy się popyt na swoja jako konsument na bardzo bym chętnie je spełniła ten postulat pod warunkiem, że te firmy będą mandaty za sam mam więcej płacić, ale dążę też wynika zbadań realizujemy w NBP z najsilniejszym impulsem do tworzenia miejsc pracy jest wzrost popytu ani nie zwiększenie inwestycji albo jakiekolwiek inne inna zmiana w trzecim razem nastąpił wzrost gorzej tu skończył nam się czas koniec doniósł nam więcej płacić, dopóki nie było są nam więcej i chcą nam więcej, bo płacą jeśli mówimy o wzroście wynagrodzeń proszę zerknąć, ale wydajność rośnie szybciej nie wtargnęły do 2002 proszę sprawdzić pani redaktor był zameldowany w rundzie tych wydarzeń z Grzegorzem niska natomiast Ania jest teraz już tak nie jest już są nieaktualne dane jej dziękuję moim gościom ani Małgorzaty Starczewskiej Krzysztoszek z Lewiatana dziękuję i ani i prof. Tyrowicz z uniwersytetu Warszawskiego Jerzy Engel dzięki ich panu Łukaszowi komodzie Fundacja inicjatyw społeczno-ekonomicznych w tym gepard dzięki wielkie dziękuję państwu zapraszam za tydzień Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SALON - TERAZ SOLSKA! (JOANNA SOLSKA)

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA