REKLAMA

Kiedy przemoc wobec kobiet w rodzinie kończy się śmiercią ofiary lub sprawcy - rozmawiali Urszula Nowakowska, Andrzej Dominiczak, Sergio de Arana i Ewa Podolska

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2014-12-07 15:00
Prowadzący:
Czas trwania:
45:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z biedą państwo Ewa Podolska, zanim powiem co w tej chwili, a Stali słuchacze wiedzą co w tej chwili ani mi jednak zanim ewentualnie przedstawię gości to 2 słowa o tym co będzie dzisiaj od 3 państwa i zazwyczaj o tej porze mamy program z panią Bożeną Janicką, gdy mówimy o najważniejszych filmach polskich nasza druga część cyklu to już jest poszukaj siebie na tej fotografii filmy zdecydowanie nam bliższe i dzisiaj zachęcam państwa do wysłuchania powtórki pani Bożeny Rozwiń » Janickiej nie ma nic groźnego programu spotkam się za miesiąc powtórki w o filmie Rewers będziemy rozmawiać, a o godzinie dwudziestej drugiej z cyklu Opowiedz mi swoją historię moim gościem będzie pani Roma w Ligocie ska, a o godzinie dwudziesty trzecie program z cyklu u TOKtora rozmawiać będziemy o cukrzycy ziemiaństwa w Gazda i niedziela i w od dłuższego już czasu po godzinie piętnastej to program z cyklu dość przemocy przedstawi od razu gości, ale zacznę od współ prowadzącego ten program, czyli bazyliki de Arana grupy nieformalne głosy przeci w przemocy jednak, że w studiu poza tym są pani Urszula Nowakowska prezeska centrum praw kobiet i dobrych i pan Andrzej Dominiczak prezes Towarzystwa humanistycznego współpracownik centrum praw kobiet dzienny obrad i dzisiaj chcemy rozmawiać o tych 2 kwestiach zaczniemy z o tym, min czymże jest w co się działo, jakie wnioski o Trybunale ds. przemocy wobec kobiet, a druga część nas dzieje audycji w rundzie naszej audycji poświęcimy raportowi centrum praw kobiet stereotyp ponad prawem wymiar sprawiedliwości w sprawach o zabójstwo na tle przemocy w rodzinie jak może zaś razem z zadania pytania najprostszego czymże jest Trybunał ds. przemocy wobec kobiet co to za instytucja jest zebranie konferencja potem jest także w nie znoszę słowa telewizja oczywiście jest to ich rodzaje i Chojny takiego, jakiego może on takiej konferencji czy takiego w taki inscenizacje bez sądu, do którego zapraszamy różne ważne osoby, żeby po wysłuchaniu historii kobiety świadect w kobiet, które nie są zapraszane bądź rodzin kobiet, które tak jak w wypadku naszego ostatniego Trybunał został zamordowany w związku z przemocą kreśli swoją matkę swoją opinię rekomendacje zastanowili się wspólnie z nami co należy zmienić w Polskim prawie w Polskim prawie w praktyce stosowania prawa, aby do takich tragedii jak te, których wysłuchali podczas ostatniego Trybunał 3 grudnia nie dochodziło w przyszłości kryzysu to takie miejsce, gdzie głos dajemy kobietom na wielu konferencjach, które się spotykamy spotykają się różni eksperci działacze, ale brakuje tych, których mimo dotyka problemu, którym rozmawiamy najczęściej od tej głównymi bohaterkami są rzeczywiście same osoby doświadczające przemocy bądź te, których dotknęła śmierć bliskich czy wygląda to po prostu w ten sposób, że kobieta wychodzi staje przed mikrofonem i opowiada swoją historię każdy z tych branż od rywali chodzi, o ile ile kobiet w oczy na starych Triennale miałyśmy 34 kobiety i syna kobiety, która została zawarta zamordowana, a potem da wtedy, gdy pani powiedziała, że są zaproszeni ludzie, którzy zajmują się zawodowi jak ta dyskusja to też jakaś publiczna zaczyna, ale jak jest publiczną ostatni nasz Trybunał miał miejsce w Sądzie Najwyższym bardzo jesteśmy z tego dumny, bo po raz pierwszy udało nam się zorganizować się właśnie w budynku Sądu Najwyższego one są bardzo symboliczne miejsce z punktu widzenia oczywiście Sewilla Granada i standardów te, które powinny być stosowane także bardzo cieszymy, że pani prezes Sądu Najwyższego wyraziła zgodę na to, żeby to wydarzenie mogło się odbyć właśnie w tym miejscu to w trakcie Trybunału głos zabierali m. in . toteż po raz pierwszy element też był jedenasty Trybunał, który organizował już jako centrum praw kobiet po raz pierwszy miałyśmy okazję gościć prokuratora generalnego komendanta głównego policji komendanta stołecznego policji my oczywiście panią pełnomocnik rządu ds. równego traktowania panią minister Fuszara, które już mu uczestniczyła w wielu naszych trybunach w przyszłości, a teraz jako pełnomocniczkę rządu, która też biała patronat nad tym wydarzeniem był również szef więziennictwa sam mówi dyrektor Włodarczyk, że szereg ważnych osób również posłowie czy posłanki Ewę, którzy brali udział w tym Trybunale przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pracy i polityki społecznej Ministerstwa Zdrowia, o ile pamiętam nie dotarła przedstawicielka, chociaż bardzo nam również zależało na obecności RM przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia z uwagi przede wszystkim na to, że w tym roku dużą wagę w historiach, które były prezentowane zwracały śmiech był obecny moty w związany z duszeniem kobiet, a to jest często przyczyna wielu śmierci ME kobiet, które są zabijane w związku z przemocą w rodzinie, ale też tych historii związanych z ciężkimi przypadkami przemocy, gdzie dochodzi do ruszenia się do dziś teraz prawie co drugi w historii kobiety, które do nas zgłaszać, gdy słyszy historię związaną z suszeniem im się, że często w Polsce niestety bagatelizujemy te sprawy nie przykłada należytej wagi do tego problemu do skutków, jakie duszenie wywierana zdrowie na psychikę kobiet na zmiany również, jakie zachodzą w jej mózgu w związku z niedotlenieniem, po którym nie wnikają w Lesznie zduszenia, a w Polsce mam takie wrażenie, że często bagatelizujemy ach ten problem niedawno miałyśmy taką klientka jest w Warszawie z woli, która opowiadała nam, że przedstawicielki 1 z ośrodków pomocy społecznej, które zeznawały w sądzie w jej sprawie czeka do namówiła duszeniu taki komentarz był taki garaż to był konflikt w obronie nie nie ma nie ma mowy na to przemocy, a przecież to jest tak naprawdę w wielu krajach traktowane jako usiłowanie zabójstwa wręcz wolnych dniach się dodać tylko, że te szczególnie ważnymi dramatycznie Gosia aspektem tego problemu bardzo specyficznego problemu, który musi namówiła duszenia jest to, że co najmniej w 1 wypadku, który z nami, który mówi, że w raporcie, ale pewnie większej liczbie przypadków są w tych przypadkach, w których w wyniku duszenia dochodzi do śmierci duszonej kobiety sądy uznają w niektórych wypadkach są pewnością, że było to zabójstwo nieumyślne nie liczył się za kryzys nie było idealnie tam 5 lat więzienia, ale mowa jest panu, który nie tylko zamordował w tak okrutny sposób swoją żonę, ale wcześniej wiele się nad nią znęcał także inne przypadki zabójstw kobiet, które były prezentowane w trakcie tego Trybunału toby się też były kobiety, które były zadłużone w 1 wypadku przez płatnego zabójcy w drugim wypadku przez własnego męża płatnym zabójcy zamówionego przez PiS należało się dziwić zapoznają się z z pierwszą agencji konferencji prasowej i tutaj jest ciekawe, że przedstawiciele zarówno prokurator generalny krótko jak komendant główny policji zaczął, jakby chcieć równają się do tego, że coś nie tak systemem tak odzież dla tak ważnych instytucji jest to zazwyczaj trudne do przyznania się, że w system nie działa, jakby jak z praktyki i jej centrum praw kobiet oraz z w 2 posiedzenie Trybunału wynika, że któryś z jakiej jakie elementy systemu są tymi, które Nate najbardziej szwankują i kto należałoby w poprawić znaczy to należałoby zrobić aby, aby te sytuacje n p . liczba kobiet, które w Polsce ginie z powodu przemocy ze strony partnera zmniejszyła się ważą się, że bardzo wiele elementów, które należy zmienić świat czasem się zastanawiać w Polsce Google możemy mówić o rozwiązaniu systemowym to co istnieje naszym zdaniem tak naprawdę nie jest żadnym przemyślanym systemem, którego celem byłaby ochrona kobiet przed tymi najcięższymi przypadkami, ale ogólnie, jakby na ochronę, gdy kobiety dzieci przed przemocą w rodzinie, a system jest bardzo biur biurokratyczne w oparciu o procedurę niebieskiej karty tak naprawdę nie sprzyja temu, żeby była szybka reakcja w wypadku przemocy w rodzinie często jest to takie spychania odpowiedzialności na na inne instytucje sama przez prawie rok miałem okazję brać udział w klasach 1 zespołów interdyscyplinarnych i tak naprawdę miał poczucie, że stoimy w miejscu, że owe dane grupy robocze zajmują się sprawą, na którą często kobiety pokrzywdzonej koniecznie przechodziły sprawcy też tam nie pojawiali, a poza tym nikt tak naprawdę podstawą nowego systemu jest to, że każda sprawa założona niebieska karta powinna być skierowana do zespołu interdyscyplinarnego i tam w gronie kilkunastu często kilkudziesięciu specjalistów powinna być rozpatrywana co jest absurdem, bo w tego typu sprawach nie można trzeba działać szybko powinien być przede wszystkim ci, którzy po sprawa się zajmują przedstawiciele organizacji instytucji, które te, które na co dzień tą sprawą Ślemień przypadkowi specjaliści powoływani do tego, żeby spotkać się z rodziną założeniem też Erewan niektórzy specjaliści rzeczywista zależność donoszą specjaliści tylko są to przedstawiciele różnych instytucji, którzy są przeszkoleni tak naprawdę w sprawach o przemoc w rodzinie, a poza tym tak dużej grupie czas na bardzo trudno też też procedować wszystkim się śpieszy, bo wszyscy wykonują swoją pracę tak naprawdę w zakresie swoich obowiązków i a i tak jak dziś jest obok, jakby tego rzeczywistego problemu kobiety, która w Krośnie zrzuciła z prośbą z prośbą o pomoc i IT system tak naprawdę jak pokazuje nasze doświadczenie tak naprawdę nie działa być może wielu mniejszych miejscowościach może to sprawdzać się, ale na pewno nie w Warszawie jest 1 zespół interdyscyplinarny na dzielnice, które ma 18  000 i ma ponad 200  302300  000 rocznie zdaniem tego typu zespoły interdyscyplinarne no tak naprawdę powinny pochylać się nad tymi sprawami się ryzyko zabójstwa im z ciężkiego uszkodzenia ciała jest wysokie, a też nasz kraj taki model, który promujemy od ponad roku LZS model tzw . centrum sprawiedliwości w rodzinie, gdzie przedstawiciele wszystkich instytucji, które powinny zajmować się tam w tym problemem jak takim problemem przemoc wobec kobiet i przemocy w rodzinie są, jakby w 1 miejscu są pod 1 dachem, gdzie kobieta przychodzi może uzyskać rzeczywiście kompleksową pomoc nogi co mamy u nas w centrum kuracjuszy policji, którzy są 2 × w tygodniu na dyżurach bardzo widzimy dużą zmianę jeśli chodzi o ich podejście o chęć kobiet do tego, żeby współpracować, żeby składać zawiadomienia w pełnieniu przestępstwa przed bardzo wyraźnie zmienia zmienia nastawy nastawienie potrzebna jest na pewno tak kompleksowa procedura związana z oceną ryzyka tego w Polsce brakuje o tym, mówi konwencja Europejska dotycząca przeciwdziałania przemocy wobec kobiet przemocy w rodzinie mamy wyłącznie taką procedurę, którą przyjęła policja, ale nie wystarczy nam potrzebne jest procedura, którą stosują wszystkie instytucje jest jakiś ciąg dalszy co robimy, że to ryzyko jest duże za chwilkę wracamy do naszej rozmowy ja od razu oddaj głos panu Andrzejowi Adamczykowi chciałem dodać tylko on i krótko bardzo wzruszona mówiła na temat działania systemu jako całości krytycznie, że to nie jest tylko opinia centrum praw kobiet i moja tylko jest potwierdzona w sposób bardzo kompetentni przez Najwyższą Izbę Kontroli, która przeprowadziła badania wybranych metod policyjnych rodzin aktywów oczywiście z sobą używać nie znajduje coraz lepszego Neil oceniła ogólnie funkcjonowanie całego systemu ocenia go bardzo krytycznie pod wszystkimi ważnymi względami dawno skuteczności pomocy jak szybkości pomocy w ogóle oceniła ten system sposób to z miażdżącą jako zupełnie nieskuteczny i to, że w Polsce przez roboty na raport ukazał się już ponad rok temu do tej pory właściwie z tego raportu nikt ani żadne instytucje ani jedno nie wyciągnął żadnych wniosków ministerstwo nie próbuje zapraszać organizacje albo ekspertów do tego, żeby popracować nad tymi wnioskami, żeby zmienić coś w systemie jest zadziwiające moim zdaniem to jest kolejny przejaw de facto lekceważenia problemu przemocy również tych najbardziej dramatycznych przypadkach zespół monitorujący przy ministrze pracy polityki społecznej, który miał okazję brać udział pracował nad zmianami element ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ale niestety zmiany, które proponowaliśmy jako członkowie są też nie było zgody pomiędzy nami jeśli chodzi o propozycji zmian jak daleko jak radykalnie należy zmienić tę ustawę rynku też skończyć prace mniej więcej od kwietnia 2 pamiętam, że do tej pory w zasadzie nic nie dzieje z tymi zaleceniami nie miały pójść dalej, chociaż naszym zdaniem na pewno tak naprawdę potrzebne zupełnie nowa ustawa ani nowelizacja tej ustawy, która oparta jest ubrana w błędnych założeniach związanych z procedurą rośnie niebieskiej karty również na założeniu, że MO w UE organy ścigania i te wszystkie instytucje, które współpracują w ramach procedury niebieskiej karty mogą wymieniać tak naprawdę informacjami bez zgody osoby pokrzywdzonej co uważamy za skandal i często też służy temu, żeby pobierać różne rodzaje stereotypy, jeżeli elementy małej miejscowości zmienia się informacjami na temat uzależnień chorób osoby pokrzywdzonej PC widzimy również z wniosków z obserwacji z naszego raportu Maćka także kobieta, która jest ofiarą przemocy nadużywa alkoholu może być bardzo negatywnie wpływać na opinię o niej na postrzeganie tego czy jest to przemoc czy taniec przemoc dotyczy ona sama piję n p . wg wielu polskich prokuratorów sędziów policjantów kobieta, która spożywała alkohol w ogóle jest winna wszystkiemu co się z nią dzieje w innych badaniach, które z wprowadziliśmy w ramach centrum praw kobiet parę lat temu sędziowie prokuratorzy przede wszystkim twierdzili, że kobieta spożywać mężczyzny alkohol to może w sensie seksualnym zrobić z nią wszystko co chce podać ich zdaniem pijąc alkohol z mężczyzną kobieta zezwala mu na współżycie automatycznym także w tej sytuacji należy naprawdę budować system, który będzie motywował prokuratorów i policję sędziów do naprawdę profesjonalnego w tym wolnego od uprzedzeń takich antykomunistycznych ani budować system biurokratyczny, który obejmuje w tej chwili w Polsce kilkanaście tysięcy osób jest nawet gdyby to osoby już trochę lepiej zmotywowane to niema mowy, żeby to byli ludzie kompetentni, bo i naprawdę zmotywowani jest ogromna biurokratyczna machina, która moim zdaniem jeszcze chwileczkę jest wyrazem pewnej takiej ideologii decentralizacja innej, która jest ideologią rządu Platformy IT, który to rząd w ten sposób jak ZUS za siebie odpowiedzialność za wiele problemów, ale częściowo nawet nie mówię, że robią to intencjonalnie ziemi, żeby zaszkodzić sprawie tylko w duchu tej ideologii, że wszystko najlepiej się rozwiązuje na szczeblu centralnym i 8 zdecentralizowany szczeblach nawet właśnie takie sprawy której, które wymagają profesjonalnej przede wszystkim w reakcji i jedno moim zdaniem całą tą maszyną biurokratyczną należy rozmontować i przesunąć odpowiedzialność na instytucje, które naprawdę profesjonalnie się tym problemem indeksy mogą zajmować po nich wielkich reformach wyszedłem jeszcze jednak takie założenie, które jest ewidentna w procedurze niebieskiej karty te staże pomagamy rodzinie chce mnie jesteśmy skupieni na oczekiwaniach potrzebach osób pokrzywdzonych, ale na rodzinie jest plan pomocy rodzinie, gdyż opracowujemy zapraszamy sprawcy przemocy starano się, że do nazwania go dyrektorem tej samej kolejce czekają ze sprawcą na spotkanie z przedstawicielami zespołu interdyscyplinarnego czy grupy roboczej i to tak naprawdę wtórną wiktymizacją Poznaniu zyskuje pomocy, a jest narażona na tego typu incydenty, które nie mogą się dla nich bardzo przykro skończyć, bo może na nią wywierać presję, żeby się wycofała się nic mówiła w dywizji 1 z w opinii z pani Urszula Nowakowska wyraziła w trakcie posiedzenia Trybunat jest to, że bardzo istotne jest to, żeby wydać, żeby przenieść się zakaz zbliżania się sprawcy do ofiary jest z decyzji sądowej na decyzję policjanta, który interweniuje na na miejscu tak Renacie wiem, że takie rozwiązanie m. in. stosowane w Austrii i oprócz tego rozwiązania pewnie idą za tym jeszcze jakieś inne, ale na czym polega w razie nigdy nie da się takie rozwiązania z tworzywa pamiętam, że w 2000 piątym roku nawet minister sprawiedliwości oponował przeciwko stwierdził wręcz nawet komendant K G Policji wskazują, że dziś minister sprawiedliwości ówczesny, którego już niema sensu wymieniać, że to okaże się wyzwaniem tylko o kilkunastu tysięcy mężczyzn na pana na dworcu tak jakby z dokładnie za losy sprawy ze skali problemu natomiast twierdzi, że to nie jest rozwiązanie było nie należy karać sprawców w ten sposób, żeby im zakaz zmienić czy oprócz tego, że z zakazu wydawanego przez policję są jakieś inne rozwiązania, które centrum praw kobiet proponuje, by tak chciał tylko sprostować 1 rzecz się w Tychach od 1000 osiemdziesiątego roku prokurator może wydać jako środek zapobiegawczy również taki zakaz zbliżania się kontraktowania i nakaz opuszczenia domu z pewnym postępem w stosunku do 2000 piątego roku no ale rzeczywiście dalej nie mamy tego uprawnienia nadanego w policji, a w tej chwili w Europie to standard, ale nie tylko w Europie w wielu krajach afrykańskich również kilka lat temu w błąd w Afryce Południowej tam nakaz opuszczenia domu jako uprawnienie policji funkcjonował już od kilku lat, więc jesteśmy bardzo daleko myślę za wieloma krajami nie tylko Europy zachodniej w tym zakresie w tej chwili strony już inaczej, bo np. jednogłośnie już w trakcie prac nad nowelizacją tej ustawy zgodziliśmy się, że jest to potrzebne również przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości ministerstwa i K G Policji byli za tego typu rozwiązanie, więc mam nadzieję, że ono w kolejnej nowelizacji wejdzie w życie to co jeszcze by postulujemy oczywiście to związane z procedurą oceny ryzyka, o czym wspomniałam, że była to kompleksowa procedura, która obowiązuje wszystkie instytucje, żeby było opracowana niż taka procedura k co robimy dalej, gdyż są wysokie ryzyko on po powinno być powiązane ze stosowaniem środków zapobiegawczych takich jak areszt nakaz opuszczenia domu zakaz zbliżania się, ale również z opuszczeniem zakładu karnego czy aresztu przez sprawcę przemocy teraz też nierzadko jest tak, że sprawcy przemocy dopuszczają zakaz zakład karny albo zakładu karnego tak naprawdę również grożą mu grożą kobiecie grożą one swoim dzieciom nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności, więc na pewno ta procedura jest z punktu widzenia rekomendacji związanych z ostatnim naszym Trybunałem kluczowa do tego, żeby zminimalizować ryzyko zabójstw i również ciężkich uszkodzeń ciała nie tylko kobiety, ale również sprawców przemocy, bo przecież również kobiety zabijają swoich oprawców nie uzyskawszy wcześniej pomocy z naszego punktu widzenia co może mniej wyszła w naszym Trybunale, ale również to postulujemy od lat już potrzebna jest również zmiana myślenia o gwałcie on i jego definicji przestępstwa zgwałcenia w tych również w wielu krajach idą zmiany w tym kierunku, żeby za gwałt uznać takie zachowanie, gdzie nie ma zgody takiej pozytywnej zgody kobiety, a nie tylko takie zachowania, które są wymuszone przemocą groźbą bezprawną podstępem jak jest polskim prawie niestety u nas wydaje się, że jeszcze niema przyzwolenia na stoku ani poprzednia pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania, którą zapytałam na tę okoliczność czy będziemy post ona będzie postulować zmiany w tym zakresie uznała, że to zbyt rewolucyjne jak polskie warunki nic o tym jak centrum praw kobiet mówi matka ponad 10 lat i tego typu rozwiązanie jak odkryłam w trakcie przygotowania pierwszych naszych propozycji 10 lat temu obowiązywał w Polsce już w roku 19091927 w kodeksie karnym, który obowiązywał na ziemiach polskich wydaje się, że go też jest bardzo istotna zmiana, którą powinniśmy wprowadzić się w Polskim prawie niezwykle ważne są rozwiązania systemowe, które by sprzyjały temu, żeby rzeczywiście kobiety mogą uzyskać kompleksową fachową pomoc naszym zdaniem takim rozwiązaniem może być jeszcze do centrum sprawiedliwości w rodzinie, które jest takim rozwiązaniem modelem sprawdzonym w stanach Zjednoczonych w tych im również w ramach projektu w próbujemy wprowadzać tego typu rozwiązania to Europy w kilku krajach również w Europie działa bardzo dobrze moim zdaniem słówko tylko znów bardzo ważnym bardzo ważną zmianą taką organizacyjną systemową byłoby jednak wprowadzenie w prokuraturach i na policji wyspecjalizowanych wydziałów zajmujących się przed tym głównie czy wyłącznie przemocą domową i nawet myśleć tu jest kwestia dyskusyjna, że być może to prawo dla policji do usuwania z domu powinno być w rękach tych wyspecjalizowanych policjantów, a nie każdego policjanta, który nie, który interweniuje w każdym wypadku także może być np. zaproponować takie w jakim sensie kompromisowe rozwiązanie tak, żeby nie każdemu zwykłemu funkcjonariuszowi, który może być zupełnie nieprzygotowany do podejmowania decyzji jednak taki deszcz odpowiedzialnych może być to ich ręce przesunąć wydają się, że to właściwie razem z centrum z możliwości w rodzinie była zupełnie zasadnicza zmiana systemu jak logiki i strategii tego systemu strony właśnie profesjonalizacji i ich motywowania już widzimy po doświadczeniach, jakby tych, którzy są na tyle mocny ani selekcji, która z właśnie służy motywowaniu prawda, bo po pierwsze, policjancie, bo prokuratorzy, którzy zgadzają się pracować, w którą którzy zgadzali bili się pracować w takim wydziale to są ci, którzy się o tym, jakoś interesują uważają problem, że ważny po drugie, sam fakt, że są, że byliby w tym wydziale, iż dokształcają w tym zakresie i t d . nie tylko w ich szkoliła robić motywował widzimy to z doświadczeń centrum prawdziwości w rodzinie, że policjanci, którzy tam przychodzą zaczynają poważnie traktować to zadanie także ma moim zdaniem zespoły interdyscyplinarne i grupy powinny być rozwiązane można tworzyć jakieś ciała doradcze czy coś szalenie takie, które mają interweniować w konkretnych przypadkach natomiast konkretne spersonalizowane instytucje to się powinny zajmować w niektórych krajach są również sądy, które nie są w połączonym z sądem cywilnym sądem karnym sądu, który zna np. gdy rodzina nie ma problemu wymiany informacji pomiędzy sądami karnymi cywilnymi, a teraz często niestety tak jest, że w 1 sądzie toczy się sprawa karna drugim rodzinna desant wzajemnie nie mają informacji o o przebieg odbytych postępowania, bo nie chcą ich mieć zapadają dość kuriozalne orzeczenia, że w 1 sprawie mężczyzna jest skazany za znęcanie się nad rodziną, a drugi uzyskuje np. pełnię władzy rodzicielskiej czy nawet ustalone miejsce pobytu przy ojcu, który znęcał się nad rodziną z myślą, że wtedy takich sytuacji, abyśmy unikali to też jest 1 z naszych postulatów bardzo grać, żeby powiązać sprawę to przemoc wobec kobiet ze sprawami o władzę rodzicielską ustalenie miejsca pobytu kontaktów z dziećmi, a w tej chwili często niestety pokutuje taki stereotyp, że to gracz może znęcać się na swoją żoną czy partnerką, ale i co może być dobry, a przecież tak nie jest mi, że dziecko widzi go co ojciec zrobi z matką z nie może być dobrym ojcem, bo na dziecko to również wpływa negatywnie na torach przechodzimy do dokumentu może wdrożonego przez rok 2 i je jak tylko chce zaraz panu daje głos tylko gdy czytam tytuł stereotyp ponad prawem to właściwie stragan w tym zawarto pewna diagnoza sytuacji, czyli prawem żonie stereotyp ludzie sami go są sądzeni są oceniani podejmowane są decyzje przez wymiar sprawiedliwości, który w naszym wypadku kieruje się z rodzicami i niestety pełen obraz naszego raportu rośnie bardzo dużym stopniu to potwierdza, że bardzo wiele by w wyrokach stereotypy mam bardzo rzutują na inne orzeczenie wysoko na wysokość kary na stopień winy za przyjętą kwalifikację prawną czynu np. alkohol, którym wcześniej mówiliśmy zupełnie inaczej traktowany przez sąd w wypadku kobiet i w wypadku mężczyzn, którzy dopuszczają się o zbrodni zawsze mogliśmy się otrząsnąć bez względu na to czy pije kobieta czy mężczyzna najczęściej zresztą przynajmniej w wypadkach zabójst w są pod wpływem alkoholu oboje tak czy inaczej fakt, że mężczyzna spod im alkoholu przemawia na jego korzyść i to samo przemawia na niekorzyść kobiety i to jest zupełnie ewidentnie wyrażone w uzasadnieniu wyroku mężczyzna wraz z posłem alkoholu no trudno był pod wpływem alkoholu nie panował nad tym co robimy ad 2 mm jest inne rzeczy jest sprawą kobieta wykorzystała jego bezbronność, ponieważ był pod wpływem alkoholu w 1 wypadku to szokujące kobieta broniła się sama cudem uszła zżyciem, a i im w końcu uderzyła jego nożem i w tym wypadku zarzucano jej, że właśnie wykorzystała jego bezradność do tego, żeby film wiadomo, że program na żywo tak przepraszam bardzo się wiecie o nich mówić raczej działamy na pytanie dotyczące dotyczące rozdziału o tym, SA Andrzej Dominiczak, gdzie jeszcze co pan, jaka jest rzeczywista liczba kobiet, które ginie w wyniku przemocy domowej my się zazwyczaj posługujemy taką liczbą bardzo szacunkowo na podstawie statystyk policja używa takiej dziwnej kategoryczną zaś nieporozumienia rodzinne to też świadczy o tym, że nikt nie traktuję poważnie przemocy w rodzinie, bo nie ma takiej kategorii kobiety, które zginęły w wyniku przemocy domowej w 2 zlotemu wyższe pytałem komendy głównej NATO czy w ogóle wiedzą ile kobiet kim jest stwierdzono, że takiej informacji nie ma w bazach danych polis po prostu ofiary nie mają płci jej też nie ma tych powiązań pomiędzy ofiarami sprawców Dalkia, jakie są relacje młodzież niechętnie o nich źle myślę, że odpowiedź wozie raz w tym momencie dojdzie 2 zdań z jego po prostu zaczniemy już o informacje Radia TOK FM, którzy państwa nie ostatnia część naszej audycji pani Urszula Nowakowska centrum praw kobiet pan Andrzej Dominiczak prezes Towarzystwa humanistycznego, współpracując z występów praw kobiet państwo dwoje opracowali ten raport, w którym mam tu przed sobą, kiedy się ukazał testy ukazał się o na początku tego roku w krzyż ma trochę z analiz rynku prowadzący paser wygadana, który zadał pytanie to oszczędność dzwonek pytanie ile właśnie o dynamice w tym raporcie dokonuje tak po ponownego oszacowania liczby kobiet, które giną w wyniku przemocy domowej dotychczas szacowano, że to jest około 150 kobiety, opierając się na tym nasze nie posiadając w pełnych wpłat ze strony policji, która nie zbiera takich informacji nie wiadomo dlaczego widocznie uważają tego zaraz zaraz za istotne, że coś się, że ginie około 150 kobiet dla porównania we Francji ginie około 160170, a tam mieszkała 20  000 000 więcej mieszkańców Hiszpanii ginie prawie 3 × mniej około 5060 lat to też wynika z tego, że 10 lat jest prowadzona bardzo ostra polityka w sieci przeciwko przemocy wobec kobiet, gdzie głównie się kładzie nacisk właśnie na sprawy sądowe i prowadzeniu postępowań a jaki wg pana oszacowaniu wnet przede wszystkim chcę powiedzieć, że to mój oszacowanie, w wyniku którego oceniam liczbę ofiar nad przemocą kobiet, które tracą życie na przemocy obejmuje to niedoszacowanie przede wszystkim mogę powiedzieć samobójstwa i to tak zasadniczo zmienia ten rząd wielkości moim zdaniem ponieść wiem od specjalisty z ulicy droga możesz przypomnieć nazwisko prof. Brunona Hołysta, że przemoc w rodzinie jest drugą co do najczęstszą przyczyną samobójst w, a na pewno współ występuje jako 1 z przyczyn wielu innych sypną również w przypadku kobiet, które popełniają samobójstwo na tle jak to ujmuje właśnie Chołys choroby psychicznej to przecież jedno z drugiego nie wyklucza nawet wiadomo skądinąd wiem z własnej praktyki psychologicznej to, że osoby niepełnosprawne, zwłaszcza umysłowo, ale też chore psychicznie bardzo często są ofiarami przemocy jednocześnie, więc w tej grupie prawdopodobnie jeszcze dałoby się wyłonić kolejną grupę, ale są też np. ofiary już zabójstwach, które rząd wiele ofiar zabójstw, które nie są przez sądy w Polsce uznawany za zabójstwa i na w niektórych wypadkach to są kwestie dyskusyjne powiedzmy w każdym razie nie są uważane za zabójstwo za art. 148 a ta statystyka policyjna słynna, acz też nie sławna dotyczyła tylko zaburza kwalifikowanych właśnie z tego artykułu, a już nie np. zabłyśnie umyślnych czy w ogóle nie były do tej pory nie po raz drugi Alberta w tym właśnie szczyt w szczególności tych pobić ze skutkiem śmiertelnym, których to jest dużo znaczy wg kwalifikacji sądów w aktach, które ja badałem pracują są tym raportem to obliczył, że około 15 % przypadków to były były zakwalifikowane jako pobicie ze skutkiem śmiertelnym, w którym nie tylko prowadzą do śmierci, ale moim zdaniem są to szczególnie okrutne przypadki zatruć de facto do tej pory nie uwzględniano tak jak mówiono nieuwzględniania nieumyślne zabójstwo nie mnie nie uwzględniano zabójstwa z zazdrości, która często też jest motywacją nie jest to zabójczyni uwzględniane pobicia ze skutkiem śmiertelnym dodatkowo warto wspomnieć, że w przypadku tej kwalifikacji pobicia ze skutkiem śmiertelnym nie ma możliwości uznania, że było to działanie ze szczególnym okrucieństwem, które by zaostrzał odpowiedzialność, a czytałem opisy iluś takich pobić skutkiem śmiertelnym i moim zdaniem to właśnie w każdym wypadku należałoby kwalifikować jako zbrodnię popełnioną ze szczególnym okrucieństwem, bo to są często przypadki n p . takie, że mężczyzna włamuje mam z 33 na myśli konkretnej przypadek 2 omówienie nowe od stołka i bije żonę tym tonową stołka tak długo aż się zabija, więc jeśli tego nie można uznać za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem to ja w ogóle nie są z pewnością zwykłe banalne zabójstwo przy pomocy pistoletu noża jest mniej okrutne niż to Tatary PS dla sprawców tego typu właśnie za budżet de facto są o wiele łagodniejsze jeszcze jest kategoria bardzo ciekawa i do tej pory wcześniej brano pod uwagę tzw. samobójst w rozszerzonych, który do samobójstwa są po prostu zwykłym zabójstwem, którego sprawca potem sama popełnia samobójstwo proszę zwrócić uwagę, że oczywiście ci sprawcy w ogóle nie stanie przed sądem, ponieważ sami popełniają samobójstwo, a wg moich szacunków, które oczywiście są bardzo hipotetyczne, bo nie ma na ten temat żadnych danych zbiorczych dla całego kraju można oszacować liczbę kobiet, które giną właśnie w ramach tego są dziś oskarża go na kilkadziesiąt rocznie ta nie jest dla ich w raporcie oceniono 6070 to takie przybliżone szacunki przez prawników albo kryminologów, którzy się tą sprawą zajmują czynione, więc jeśli dodać te wszystkie kategorie do tej pory w ogóle niebrany pod uwagę Atos, a to dlatego, że to nie był ten artykuł, a to, dlatego że no tak jak mówiłem o pobicie ze skutkiem śmiertelnym nie było brane pod uwagę samobójstwo na tle przemocy i rozszerzone tzw. samobójstwa de facto zwykłe zabójstwo, w których sprawca w ogóle oczywiście nie sądzono, bo nie żyje to moim zdaniem naprawdę bez przesady można szacować liczby ofiar na 400500 lub nawet więcej, bo jeśli ogólnie biorąc w tej chwili badania nadużyć, ponieważ Polska jednak w Polsce dokonuje się pewien postęp w tej dziedzinie w płaszczyźnie świadomości społecznej i więcej kobiet w badaniach przyznaj się do tego, że są ofiarami przemocy to w tej chwili się mówi tak ci z grubsza o tym, że 13 kobiet w Polsce pada niekoniecznie bardzo często, ale ogólnie ofiarą przemocy nie myślę, że to jest nawet więcej to trudno, żeby tych kobiet było mniej wśród samobójczyń prawda, a jeżeli jest około 600 samobójst w kobiet w Polsce rocznie co z tego co najmniej 200, tym bardziej że właśnie dmuchało stwierdził też druga najczęstszą przyczyną są już należy uznać za przynajmniej w dużym stopniu powiązane z przemocą doświadczeniem przemoc także moim zdaniem łącznie, chociaż to ma charakter i całe to moje obliczenia no i ewidentnie szacunków, ale uwzględnia on po prostu te kategorie, których do tej pory nie zmieniano -li z moim celem jest o wiele bardziej wiarygodna wiarygodne oszacowanie niż dotychczasowa miejmy nadzieję, że rzeczywiście system zbierania danych statystycznych wkrótce ulegnie zmianie co zapowiedział mięsnymi komendant główny policji treść naszego Trybunału, że będziemy, więc rzeczywiście wiedzieć, że do systemu zmiany te wszystkie przypadki, o których mówił Andrzej nie tylko o zabójstwo za art. 148, ale również inne przypadki śmierci kobiet w związku z przemocą w rodzinie wracając do tego co padło w pierwszej części naszego programu w i nawiązując do tego są one teraz powiedział, że część tych zdobycz jest traktowane jako zabójstwo nieumyślne no to ten przykłady to po prostu powiem więcej, który od tej cytuje w raporcie Sąd I instancji skazał mężczyznę i tu zacytuję w okresie co jest 2 lata będzie znęcał się fizycznie psychicznie łatwo nad swoją żoną w ten sposób, że wywoływał awantury domowe, w trakcie których zadawali uderzenia rękami po całym ciele groził pozbawieniem życia oraz znieważał słowami powszechnie uważanymi za obelżywe, a w dniu w trakcie awantury spowodował nieumyślnie śmierci pokrzywdzonej w ten sposób, że uciskał rynkami ją za szyję, powodując zadławienie, a w dalszej kolejności śmierć, którego do skutku nie przewidywał, choć mógł powinien go przewidzieć to jest winnym czynów i t d . I instancji wskazuje na 10 lat pozbawienia wolności po apelacji karę złagodzona do 5 lat było to zabójstwo nieumyślne zdaniem sądów w nocy jest chora po prostu myślę, że nawet nie wymaga komentarza jak zapoznaje się z czystym co sam napisałem przez innych tego typu cytatami czy w naszym raporcie czy w innych dokumentach, a skądinąd słyszy głosy ostatnio w kontekście politycznym często powtarzano, że nos niezawisłość sądów oznacza, że nie powinniśmy krytykować wyroków to gdybym nosił już jesień tobym się otwierał uważam, że to jest zbrodnia i tym bardziej że sędziowie duża część sędziów w Polsce jest pojazd w sposób moim zdaniem zdemoralizowana przez to system i przez to osobliwą kultura, która zresztą ukształtował się w Polsce na tle takiego w jakiej kultury korporacyjnej, gdzie te korporacje zawodowe samych siebie oceniają i właściwie nie zgadzają się na ile jest możliwe, żeby ktokolwiek spoza korporacji oceniał ich działanie ogólniej szczególnych wypadkach w i syn jest sędzia Rączka w 1 ze spraw, w których też życzenia były jakieś kuriozalne sam, jakby na chwilę zdystansował się do tego swojego orzeczenia jakby, usprawiedliwiając siebie, ale w szczególny bardzo sposób napisał, że sądy i recytując zresztą jakiś fragment przepisu kodeksu postępowania karnego napisał, że sądy kierują się w swoich decyzjach czy wyrokach wewnętrznym przekonaniem nie ograniczonym przepisami prawa i nieskrępowane przepisami prawa no fakt, że on wyjął z przepisu ten fragment najlepiej świadczy co nam chciał ewentualnym czytelnikom faktu powiedzieć to właściwie w ogóle niczym nieskrępowany tylko jak coś odczuwamy jakiś no nie podoba się ta kobieta, bo pije za to może uznać, że mężczyzna miał prawo ją zgwałcić albo zadusić czy cokolwiek tymczasem w przepisie jest jednak oczywiście przepis jest bardzo zły moim zdaniem, ale jednak wymaga się od tego, żeby vadis to, żeby to wewnętrzne przekonanie sędziowie kształtowali w oparciu o zasady w prawidłowy TOK rozumowania doświadczenie i t d . więc jest trochę więcej ciągle powielać błędów, ale dziś, ale już tego sędzia w aktach nie zacytował tylko uda podkreślił właśnie w ten sposób jak cenzurują ten przepis rolę tego wewnętrznego przekonania, a to wewnętrzne przekonanie kształtowany jest głównie pod wpływem stereotypów przesądów na temat roli kobiet tego jak kobieta powinna się nie powinna zachowywać się na co zasługuje naruszając normy takiej drobno mieszczańskiej właściwego postępowania czy zachowania w rodzinie wobec męża przeżyła z nami wyroki sądów, które usprawiedliwiał sprawców przemocy, którzy zbliżony maltretowania żony tylko, dlatego że przychodzi ich zdaniem za późno z pracy e -sąd z uniewinniającym ile pamiętam mówi o tym, słynnym wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie napisał, że prawo tej kobiety do bezpieczeństwa jest mniej ważne oczywiście innymi słowy jest rok przed paru lat dosłownie, by nie pamiętam niż intencja tego mężczyznę, który w ten sposób dbał o dobro rodziny czy o interesy rodziny, bo on chciał, żeby wcześniej przychodziła zdaniem sądu miał prawo ją bić po prostu, więc moim zdaniem tego typu sędziowie chcą być po prostu usuwani z zawodu w zatoce wstrząsające w tym raporcie jest przede wszystkim to jak RM jak są rekonstruowane wydarzenia przez przesądy tak na czym bardzo to jest rząd się zgadza z badaniami Agnieszki Kosińskiej, o których mówiliśmy tydzień temu, że sędziowie sądów i w ogóle możliwość strasznie dużo kładzie nacisk na to, żeby ocenić moralność kobiety tam czy spełnia te wymagane po jest porównywana do idealnego modelu żony matki jeśli w jakimkolwiek względem odstępuje od tego dowodów wtedy jest to, iż jest to jakby czynnik, który usprawiedliwia agresję agresja wobec wobec niej nie tyle idealnego modelu co drobną pszczyńskiego w dal, ale dotąd taki wyidealizowany model GE jest to bardzo bardzo też dziwny sposób w 1 z w uzasadnieniu użyty zwrot, że zarówno sprawcy Kiefer prowadzi takich jest styl życia, żeby w przemoc w rodzinie strony stylem życia właściwym dla pewnych kategorii jest społeczność osób uzależnionych alkoholicy rzadziej uznaje się, że to jest tak jakby z normą, ale tylko tak mają tak wygląda tak mają inni jak my i leją, a potem się zabijają siła wyższa targi i to co ten proces budowy też z zadziwiająco często jak jest, by w ogóle informację o przemocy wobec kobiet są jego pomijane przez przesądy, które prowadzą sprawy przeciwko kobietom, które na uszkodzeniu w trakcie przemocy domowej, broniąc się albo nie, broniąc się, ale w każdym razie po wielu latach znęcania się nadużywając siły czy 33 obrony koniecznej i dokonuje się za zabójstwo mężczyzny, a w sprawach, gdzie maszyna, który był sprawcą dokonuje zabójstwa nadto dobrze, że takich absurdalnych wniosków jak to, że nie nie zdawał sobie sprawę pod konia 30 stadion, by nie założy sprawę że, że tym razem może zginąć, a śmiertelnością i TFI maja z Groty przed naszą pracę na naszym no mają wątpliwość jest taka 3 czy w ogóle jako stworzeń rzeczy organizacji pozarządowej coś stanie zmienić postawy tych sędziów czy nie wie czy w ogóle się prowadzi szkolenia sędziów z, żebym nie pokazywać mechanizmy przemocy nowo z tych akt wynika, że oni ewidentnie nie rozumie na czym polega on myśli z przemocą wobec kobiet przemocy domowej na pewno nie ma takich miejsc szkoleniowych rent, które są włączone w program szkolenia dla aplikantów sądowych z tego co mi wiadomo pamiętam nasze doświadczenie sprzed kilku lat, kiedy miałyśmy fundusze na szkolenie dla różnych grup zawodowych prawników, ale i tych rzeczywiście nie miałyśmy problemu jeśli chodzi o nabór do szkolenia policjantów prokuratorów, a nawet adwokatów wolnych zawodów jeśli chodzi o sędziów i aplikantów sądowych to po prostu oni wybierali akurat te szkolenia, na które mogli się nie stawić w Bush szkolenia związane z przemocą wobec kobiet i rzeczywiście frekwencja była była bardzo bardzo znikoma wszyscy ci zasłaniali swoją niezawisłością, że to może wpływać na ich niezawisłość, jeżeli przyjdą nasze szkolenia rozdaje się, że jest otwartość NATO, że wprowadzacie szkolenia niż podczas Trybunał dostałyśmy takie zapewnienie, że od tej planują z nami nawiązanie współpracy jeśli chodzi o szkolenia sędziów mam nadzieję, że coś takiego zostanie w końcu go wprowadzono zintegrowany system system szkoleń dla sędziów także tego typu sytuacji wyroku będzie przyszłość mniej, ale też moja ubolewam nad tym, że z PL teraz nie mam wytycznych dla sędziów albo n p . Wielkiej Brytanii są wytyczne, które wyraźnie wskazują sędziom jak Żabka tego typu sprawy związane z przemocą w rodzinie należy traktować surowiej niż sprawy o zwykłe zabójstwo czy pobić wewnętrzną sprawą szczególnie przyglądać się też z punktu widzenia historii związanej z przemocą w Polsce tych jest zupełnie odwrotnie jak kobieta składa sprawy o rozwód albo opieki nad dziećmi to wtedy sędziowie najczęściej patrzą bardzo podejrzliwie na sprawy karne bądź żona składa tę sprawę cię oskarża męża wyłącznie o to, żeby wykorzystać to w sprawie rozwodowej czy w sprawie podziału majątku czy w sprawie o właśnie kontakt z dziećmi czy ustalenie miejsca pobytu nie daj sobie sprawę, że czym wysokość i konsekwentna postawa rzekomo decyduje się na sprawę karną to jednocześnie nie chcą odejść chce uregulować swoje sprawy rodzinne i w tym również chronić dzieci przed przed tym sprawcom w związku z tym uciekający, by zabezpieczyć miejsce pobytu dziecka przy mapce może dodam, że tylko 1 raz mamy, że w pewien sposób czy w pewnym zakresie możemy wpływać na zmianę tego tych wewnętrznych przekonań sędziów przez właśnie kwestionowanie stereotypów i jedno sposobu w jaki oni myślą o tym problemie właśnie w mediach, bo wbrew temu co sami sędziowie twierdzą oni są dość podatni na to na kształt, że w opinii publicznej w danym momencie na to, że jak media komentują, chociaż jednocześnie mówią, że właściwie nie mają prawa, bo albo są niekompetentni albo nasza niezawisłość i t d. także to co nawet w tej chwili się dzieje to jest kolejna próba wpłynięcia lat na sposób myślenia i kształtowanie się tych wewnętrznych przekonań sędziowskich w tym, że mamy nadzieję, że nasze raporty, by trafić do sędziów im będzie przez nich uważny lansowanym zyskały długa droga no tak do mnie nie żyją przecież jakiś wieżach oddzielonych zupełnie tego się z mównicy w sumie stykają nasz czas dobiegł końca 2 już Nowakowska centrum praw kobiet Orlen lidze nic tak Towarzystwo humanistyczne współprowadzący serię zasiada radna byli studia bardzo państwu dziękujemy dziękujemy dziękujemy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA