REKLAMA

Nigeryjscy żołnierze, którzy nie chcieli walczyć z Boko Haram skazani na karę śmierci

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2014-12-18 15:20
Czas trwania:
12:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
popołudniowy program Radia TOK FM jedno 123 w naszym studiu pani dr Malwina Bakalarska zakładce kultura Afryki Instytut Kurt kultur śródziemnomorskich orientalnych Polskiej Akademii Nauk dzień dobry witam państwa w tym pana jest z nami także pani Sabina Brakoniecki szefowa działu Afryka w magazynie stosunki międzynarodowe witam państwa, bo mówimy o tym co co wydarzyło się z Nigerią 54 nigeryjskich żołnierzy, którzy nie chcieli walczyć z religijną islam mistyczną sektę Rozwiń » Boko Haram zostali zostało skazanych na śmierć nie są to pierwsze wojskowi, którzy zostali straceni w tym wypadku dopiero zapadły wyroki ani nie prawdopodobnie dopiero zostaną straceni natomiast wpierw powiedzmy, o co chodzi sektą Boko Haram na tych na swoim koncie ma mnóstwo ofiary z dostałem 150 osób na początku grudnia zginęło ich Zielonka 32 osoby zostały zamordowane w ostatnim czasie nie zdaje się, że Boko Haram chodzi o to, aby Nigeria stała się islamskim państwem wyznaniowym nocna Nigeria tak część Nigerii część stanu w północnej Nigerii ażeby stała się ortodoksyjnym państwem islamu Elle i dodaje Anna i oni, że każde 9 Rasel taką właśnie bojową militarną akcję mającą na tym na celu w wprowadzenie zasad szariatu w wybranych Stanach północnej Nigerii i ból bardzo liczę, że dzisiaj spotkać się im mówimy o Boko Haram i o tym problemie ponieważ, że mamy się 18 grudnia i z 1 strony osiemnastego 18 grudnia świętowany jako międzynarodowy dzień języka arabskiego ustanowione przez CMI UNESCO w UE, więc tutaj te elementy właśnie z kulturą arabską i najbardziej wpisują się, bo jest to jest ugrupowanie w UE Anna islamistyczne z drugiej strony mamy międzynarodowy dzień, ale emigranta Eni uchodźcy, bo ten jest obchodzone w czerwcu natomiast emigranta też dzisiaj jest obchodzony przez ONZ ustalone dziesiątym roku i musimy też zdać sprawę właśnie, że to co robi Boko Haram to jest est wpływ na migracje wewnętrzne w regionie Afryki zachodniej z Nigerii właśnie na inne tereny lub z tych Stanów objętych działaniami Boko Haram, ponieważ ludzie są na siłę przesiedleni są wydalanie ze swoich wiosek, więc tutaj ten problem nie ujmuje bardzo szeroką skalę społecznych religijnych, ale kwestia wiary w północnej Boko Haram w swojej specyfice swojego terroryzmu też nie zawaham się to użycie tego słowa bardzo przypomina to co robią talibowie patrzą też na listę wszystkich występków Boko Haram idealisty jest coraz bardziej spektakularna i coraz dłuższa każdego roku od momentu kiedy, kiedy sekta ta rozpoczęła swoją działalność, ale tak wydaje mi się, że ciężko mówić o bezpośrednich związkach Boko Haram są niedobre koniec KN BM ciężko mówić o związkach bezpośrednich związkach Boko Haram czy to z Sadku w AlKaidy z al-kaidą islamskiego Maghrebu czy z talibami jednak z pewnością te związki z OZE związki istnieją to związki IR w pewien sposób naśladujące postępowania innych organizatorzy finansowej w finansowej na dostarczanie broni tak w tym zakresie tak i oczywiście oczywiście członkowie Boko Haram przywódcy Boko Haram odwołują się w pewien sposób dotyczyć ideałów, które zostały stworzone przez przestraszyła przez co przez talibów jednak ciężko mówić o takich związków bezpośrednich personalnych co to przejdźmy teraz do sytuacji związanej z wojskiem, które ma skuteczną skutecznie pucharem zwalczać w imię, czego żołnierze ci zostali skazani lub sąd cywilny to był sąd wojskowy, jakie było uzasadnienie tego wyroku, bo to sąd wojskowy i Annie byli skazani za odmowę udziałów akcji mających na celu walkę ze tą organizacją terrorystyczną na konkretnych terenach północnych wschodnich Nigerii, ale były to osoby, które odmówiły udziału w konkretnych atakach, a przewidzianych przez dowódców dystryktów także dotyczyło siódmego dystryktu tam Gdziejest nigeryjski armii HR i oni zostali właśnie oni skazani na karę przez rozstrzelanie nie będzie widziało po raz pierwszy przyczyną tego popiersia są braki, ale odpowiedniego wyposażenia armii braki w nie tchórzostwo jak zarzuca się żołnierz m. in . w jaki sposób można mówić inny, a on nie tylko tchórzostwo tylko o strachu, ponieważ oni są wystawieni na pierwszy front do walki z organizmu, które świetnie, iż chodzi o militarnym militarne militarna strona uzbrojona armia nigeryjska i SO w o wiele słabszej sytuacji jeśli chodzi właśnie o samo uzbrojenie plus jeszcze kwestia błędnej dodała w Grecji więzieniem, a w rodzinnych w et to jest temat bardzo wrażliwy nie do końca jest przeniknięta przez przez przez media to na czym polega na zechciała pani wyjaśnia pani tu przede wszystkim chodzi o członków rodziny, którzy są częściowo cywilami częściowo są w inne ugrupowanie Boko Haram częściowo trafią do armii proszę sobie uświadomić, że kariera w Afryce w armii jest czymś takim jak była kilkadziesiąt lat temu w Polsce 100 szansę na awans społeczny, więc tutaj bardzo często po 2 stronach stoją po prostu członkowi tych samych nie tyle nawet grup etnicznych, ale właśnie co 6 rodzin, a w Afryce rodzina to nie jest tylko bliska rodzina tego ty jesteś rozszerzona rodzina i tutaj tę więź z zależności i Denis takiego w lojalności wobec wobec wobec Eda kuzynów dalszych osób SZ i rozszerzonej rodziny jednak odgrywa rolę szczególnie w tych partiach właśnie, gdzie to wojsko jest złożone z osób pochodzących z danego terenu, z których pochodzą również członkowie Boko Haram tylko tak jak mówię to nie są oczywiste rzeczy natomiast jest to jedno ze uzasadni właśnie osób, które mogą się wycofywać nie chce zwalczyć po po po stronie przeciwko swoim, ale ten wątek, który pani doktor tuż przed chwilą też jest dość istotne mianowicie to, że żołnierze są słabo opłacani, że są niedoinwestowanie, że ich wyposażenie jest w fatalnym stanie w porównaniu chociażby ze swoimi przeciwnikami, z którymi przyszło im również czynności są skargi na na braki odpowiednika o odpowiednich racji żywnościowych bardzo ważnym czynnikiem jest brak motywacji, ale nigeryjski zdecydowanie brakuje motywacji a dlaczego oczywistym faktom z Boko Haram jest ciężkim doświadczeniem dla ludności cywilnej w północnej Nigerii, ale z drugiej strony również i armia i policja nigeryjska nie jest przez społeczeństwo dobrze postrzegana jest ciągle postrzegana jako organ skorumpowane organy, których nie działa tak jak powinien dlatego żołnierzom również brakuje motywacji do tego by, by walczyć z Boko Haram, ponieważ nie mają społecznego poparcia tak czy to też jest trudny czas, jaki inny sposób te wyroki skazujące żołnierze spotykają się z odbiorem społecznym stek empatia w społeczeństwie związana jest z tym, że niesłusznie zostali skazani no przecież większy strach większa obawa płynie ze strony terrorystów siłą rzeczy narzuca się, że ci, którzy mają z nimi walczyć nie będą skuteczni skoro będą musieli postępować w obliczu takiego zagrożenia utraty życia nawet podczas gdy odmówią wykonania rozkazu są głosy podzielona, ponieważ z 1 strony bardzo silna mobilizacja oddolnych grup LM, ale takich społecznych jak również diaspory nigeryjskiej poza Nigerią el Lis opowiada się za właśnie w Elle wzmożoną mobilizacją polityczną chcą i jak by zmobilizować polityków szczególnie prezydenta Erdogana dla KSS celu zwiększenia decyzyjności tutaj w obrębie tych działań militarnych większego zaangażowania ze mną porozumienia międzynarodowe tutaj n p . stara się prezydent odpowiedzieć, kto tutaj były takie negocjacje z prawnikami, żeby zaciągnęła Nigeria pożyczki na łyso czasu na sumę 1 miliardów dolarów, żeby wesprzeć właśnie Arnie ze strony Nigeria jest potęgą ekonomiczną kontynentu, a z drugiej strony właśnie ech, chce sięgać pożyczki w celu lepszego uzbrojenia armii jest on tutaj krytyka, tym bardziej jest nakierowana na decyzje polityczne i z drugiej strony te wyroki na żołnierzach którzy, którzy odmówili, ale nie są postrzegane bardzo kontrowersyjnie, ponieważ rzeczywiście jest zrozumienie społeczne dla takiego ludzkiego strachu w sytuacji niedoboru warunków i uposażenia, ale z drugiej strony, ale jest też za zabijanie tych, którzy tak naprawdę byliby w przyszłości szansą też walczyć z tą organizacją min zlote nieco bardzo wewnętrznie jest w społeczeństwie złożony problem jest zapytam teraz o samo Bóg kocha ram są wszyscy ich głównym celem 3 czy tak jak w przypadku innych siatek terrorystycznych destabilizacja wzbudzenie poczucia strachu czy też uczynienie z Nigerii państwa wyznaniowego co spowodowałoby, że właściwie szans na odrodzenie się jakiejkolwiek formy demokracji nie było żadnych, a najważniejszym celem jest ustanowienie w północnej Nigerii państwa muzułmańskiego państwa rządzą rządzonego przez muzułmanów, ale niekoniecznie rozlicza się w to chrześcijan spełnia te głosy są podzielone niektórzy członkowie Boko Haram uważają, że w, że należałoby odseparować północną Nigerię od południa także ciężko mówić o chęć islamizacji chrześcijaństwa chrześcijańskiego południa to te dni tutaj to jest dosyć sporny temat najważniejszy jest najważniejsza jest budowa państwa islamskiego na północy i powrót do kalifatu Sokoto, który istniał to w osiemnastym wieku także do tej tradycji kalifatu przywódcy Boko Haram wciąż odwołują tego też warto wspomnieć, że po pierwsze jest nadal MD Merkel kalif soko to jest jak wyda ów urzędzie ze swoim EMA pałac wysoko to jest Emir czekano, który też po to, są elementy polityczne w bardzo znacząca rola ze swym życiu islamskim, ponieważ polityka islamska jest połączona jednocześnie z ligi remis z aktorami politycznymi i zarówno ich sutanna i Emir odgrywają rolę lokalnych władców i przy ostatnich atakach na największy meczet z Sanoka na to jest największe miasto północnej Nigerii właśnie Emilka no bardzo negatywnie się w wyrażał, czyli tutaj, żeby nasz słuchacz który, który sobie rysuje prostą mapę chrześcijanie muzułmanie nie nie myślał, że jest to bardzo jednolity problem, ponieważ też warto wiedzieć, że właśnie sami ci terroryści, którzy opowiadają, że za państwem islamskim atakują wiernych ze swojego wyznania, czyli ród innych również muzułmanów to niejednoznaczna sytuacja powoduje pani zdaniem pani to, że nie będzie kogoś z zewnątrz, kto będzie chciał ten konflikt w jaki sposób pomóc rozstrzygać się pomóc walczyć z organizacją terrorystyczną Nigeria obu także w znaczeniu gospodarczym jest dość silnym krajem Afryki chociażby z tego powodu nie przychodzi mi do głowy że, że ktoś stany Zjednoczone np. zechcą tam interweniować w nissanie Inter Zjednoczone interweniowały przy poszukuje tuż przy poszukiwaniu tych dziewczynek porwanych związki rodzą reformy pośrednio względnie tanio bezpośredniej interwencji były bezpośrednie negocjacje przez byłego prezydenta Nigerii, który jest teraz na emeryturze, który z członkami Boko Haram negocjował już z czerwcu lipcu tego roku były nadzieje właśnie, że coś się w posłaniu w tym kierunku, żeby już miało być z obiecane oddanie konkretnych ilości dziewcząt porwanych za właśnie pora pojmanych członków Boko Haram i to wszystko gdzieś się się rozrosło, więc są negocjacje osób trzecich, ale są nadal osoby z Nigerii tylko po prostu mający dobrą pozycję dobrą opinię i zające lokalną i lokalne struktury władzy musimy kończyć niestety, choć pytanie jeszcze w tej sprawie więcej dr Malwina Bakalarska dziękuję bardzo dziękuję bardzo znam także pani Sabina drakońska dziękuję bardzo państwa zagrożone informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA