REKLAMA

Protest lekarzy rodzinnych. Rozmowa ze Sławomirem Neumannem

Co się stało?
Data emisji:
2015-01-05 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
16:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sąsiedzi z Białki w oenzetowskiej dobry w studiu Radia TOK FM pan Sławomir Neumann wiceminister zdrowia witam wielobarwność 2 temu jak rozumiem gmachu ministerstwa rozpoczęła się konferencja prasowa, w której minister Bartosz Arłukowicz się zaczął ją tak uspokajająco i groźnie, bo z 1 strony powiedział, że 85 % lekarzy działa funkcjonuje podpisało kontrakt, ale jednocześnie mówił o spotkaniu z takim centrum bezpieczeństwa państwa z udziałem Ministerstwa Obrony Rozwiń » Narodowej, że lekarze, którzy podlegają ministrowi obrony narodowej zostali no jak rozumiem w jakim sensie zmobilizowani do działań, więc mamy co stan wyjątkowy nie NKW jest to sytuacja taka jak zawsze się, że wszyscy pracują 15 % lekarzy rodzinnych nie pracuje i to powoduje jak i sytuacje kryzysowe w kilku miejscach w Polsce i musimy w tę sytuację kresowego rząd chce być przygotowani segmentu połączenie nie jest nie jest przypadkowe tak naprawdę dzisiaj mamy problemy z 5 województwach, ale też nie w całych oczywiście to nie jest tak, że w całym województwie to są województwa będzie poniżej 70 % lekarzy rodzinnych podpisało swoje kontrakty i to dotyczy też wybranych powiatów województwa tam musimy zabezpieczyć i to jest zabezpieczone pacjentom dostęp do lekarza winnej formie jak i bardziej jego lekarz rodzinny nie pracuje, ponieważ każdy z tych powiatów tych najbardziej zagrożonych istnieje zawsze jakaś 1 Point w 2 do 3 umów lekarzy rodzinnych latem w powiecie natomiast oprócz tego mamy zabezpieczenie przed nocną świąteczną pomoc medyczną mamy zabezpieczenie w szpitalach ne i do Izby przyjęć SOR-y jako 1 rzecz, ale oprócz tego to szpitale podpisały na ten czas, gdyby tego kryzysu w cudzysłowie w tych w tych powiatach umowy na wsparcie systemu powstały opieki zdrowotnej mają otwarty obok gabinety obok torów obok obok Iskra przejęć się to mamy obok klawiatury przymioty pacjentów, którzy normalnie kierują się do lekarza rodzinnego, więc takie zabezpieczenie funkcjonuje oprócz tego podpisujemy czy Narodowy fundusz podpisuje umowę ze specjalistami, którzy mogą także ewentualnie tych pacjentów przyjąć staramy się, żeby te niedogodności dla pacjentów były jak najmniejsza i staram się dalej przekonywać lekarzy do tego, żeby otworzyli gabinety, żeby otworzyli swoje ośrodki dla pacjentów, bo to nie jest forma prowadzenia sporów to jest forma, która moim zdaniem na utrzymanie tylko, że utrudnia prowadzenie jakichkolwiek rozmów wręcz uniemożliwia, ale ja rozumiem, żeby żona nie ma mowy o żadnych rozmowach także ministerstwo dalej stoi na stanowisku, że powrotu do rozmów z nie ma to oni także nie ma powrotu do rozmów o tym, mówimy też głośno myśmy się przeszło dializy z częścią środowiska lekarzy rodzinnych stronach są już podpisali porozumienie, że będziemy rozmawiać w przyszłym roku czy w tym roku na temat dalszych zmian w dalszych postulatów, ale dzisiaj kluczowym jest otwarcie gabinetów dzisiaj nie może pacjent zakładnikiem protestującego lekarza, bo lekarzowi nie podoba się coś w systemie ja rozumiem, że się wiele rzeczy może nie podobać, ale są różne formy konsultacji czy protestu forma zamknięcie gabinetów takiego strajku jest formą ostateczną nawet popatrzymy na strajki, które odbywają się w zakładach pracy różnych ten strajk jest ostateczną formą ani pierwszą użytą w całym my w, gdyby Arsenal tych różnych rozmowy trwały kilka tygodni, ale rozmowy trwają, w czym innym znów wzrosną trwało finansowanie na na ten rok i nie było, gdyby mowy o tak skrajnym proteście ja rozumiem, że mocno się nie zgadzać z części są te są metody w takim normalnym demokratycznym państwie, jakim jest Polska stosowane jak kolejne konsultacje mediacje różnych środowisk także spotkania te poziomy przekonujące czy taką grupę parlamentarną czy kluby parlamentarne czy partie polityczne czy ministra zdrowia tego nie było na czym postawiono wszystkich pod ścianą, mówiąc że jak wy nie jest realizuje się naszych postulatów pomyślnie cofniemy o krok jak w tym nie zrealizuje się to my zamykamy przychodnia MED to jest metoda dość siły z brutalnych negocjacji i takiego stawiania poziomu pistoletu przystawiał pistoletu do głowy myśl rządowi czy ministrowi zdrowia na to się, że ten rząd w normalnym kraju nie zgodzi i tę świadomość się wszyscy muszą mieć zupełnej Mateusz panini pani premier w tym wszystkim wg pana jest zasadna usprawiedliwiona, bo to nie tylko dzisiaj jest postrzegana pani premier jako szef rządu, a więc no bo osoba odpowiedzialna za losy Polaków, ale również jako były minister zdrowia i lekarz ludzie o tym, pamiętać, ale pani dlatego być może pani premier Kopacz jako były minister zdrowia ma dokładną wiedzę o tym jak wyglądają tego typu rozmowy czy negocjacje sama miała w przecież taki moment w swojej karierze, kiedy do ministra zdrowia, kiedy miał olbrzymi nacisk firm farmaceutycznych i nie tylko opinii publicznej i wielu ekspertów związane ze szczepionkami to jest tak jak zakładano 3 maja szczepionek nie uległa będąc pod wielką presją też i to, bo tyle samo to nie, bo też premier zostało i mówił tak ja popieram, bo to jest zadanie ministra zdrowia my dzisiaj mamy stale Janko przerażonego słowa jako posłanka będąca w opozycji, ale zajmujące się problematyką zdrowia apelowała do premiera Kaczyńskiego do ministra Religi oto, żeby szukał porozumienia z lekarzy, ale myśmy to tego porozumienia szukali to przecież nie jest tańszy myśmy nie znaleźli porozumienie z lekarzami rodzinnymi myśmy podpisali porozumienie z 1 z federacji zrzeszających lekarzy rodzinnych pani prezes Janicka podpisała porozumienie z c ministra zdrowia podpisała i podpisali lekarze umowy wiele organizacji czy wielu lekarzy należących do innych do innych grup lekarzy rodzinnych także, a także podpisało umowę mamy z wielu lekarzy z porozumienia zielonogórskiego, którzy podpisali umowę także i została część to jest 15 % lekarzy rodzinnych, którzy do tej pory umów i podpisali, którzy są w euro w takim wielkim sporze z rządem z państwem z taśm z pacjentami, bo przecież utrudniają życie pacjentów uważają, że to jest jedyna metoda na rozmowy w Polsce czy nie jest to żadna inna metoda na pewno i to należy też jasno powiedzieć my nie uciekamy od 3 o spotkaniu z rozmów, ale naszym warunkiem oczywiście jest otwarcie gabinetu, bo jeżeli ktoś uważa, że może negocjować z ministrem przed wjazd do głowy pistolet to jest normalne w demokratycznym państwie sposób negocjowania to muszę rozczarować tak nie jest dobrze byłoby, gdybyśmy wszyscy zajęli się swoją robotą i spotkali się na na rozmowach o przyszłości PZU osoby opieki zdrowotnej, bo przed dniem jest dalej jeszcze wiele wyzwań wiele zmian konieczne potrzebne, które widzimy innej lekarze rodzinni, którzy zgłaszają jak pan nic do EOG szefostwo ministerstwa zareagowała na na taki 2 informacje dziś 1 to taka, że ogólnopolski związek zawodowy lekarzy nie wyklucza nawet strajku i myślą o takim rozszerzeniu tego protestu, a druga informacja to znowuż mówią przedstawiciele porozumienia żon zielonogórskiego, że część tych lekarzy, która podpisała umowy w tej chwili myślę o tym, żeby się z nich wycofać się, że właśnie w związku z tym to nie jest tak, że teraz jest 85 i i tylko 15 tylko, że za chwilę może być jednak to znacznie liczniejsza grupa a czyja wiem na godzinę 15385 proc NT w Polsce od całej bandy albo 3 umowy zostały do piętnastej wypowiedziane, więc mówi Moskal ja rozumiem, że to dezinformowanie przez liderów również Nagórskiego swoich członków jest duże natomiast nie zaobserwowaliśmy tego, żeby w Cannes przepraszam, że wypłyną jakieś masowo umowy bowiem wręcz, że mamy dzisiaj sytuację taką, że powstało na dzisiaj 15 nowych TUZ TUW, więc nawet 31 umowy są jak gdyby w mniejszości, ale do niedzieli w ramach każdego nowego nowej metody uproszczonej, a także dla UE w ośrodku euro oczywiście do satysfakcji, że radość, bo oni nie na tym chyba mu nasza praca miała polegać i to wspólne rozmawiania ale, ale nie spotkałam się z informacją i 2 na godzinę 15 jakich masowe wypowiadanie umów pierwsza po drugie, cały czas wierzę w to, że będziemy mogli usiąść do rozmów po otwarciu tych gabinetów i dalej rozmawiać o przyszłości postoje opieki zdrowotnej, bo po tych problemów do ratowania tam jest jeszcze sporo w ale dzisiaj to to taka jest rzeczywistość nie pracuje 15 % lekarzy rodzinnych mamy kłopot w 5 województwach w tych województwach są to jest i jest powiatów, które mają rzeczywiście większe kłopoty i sporo kwiatów w tym kłopot jest mniejsze oczywiście to są utrudnienie dla pacjentów i z tym niestety musimy musimy się zmierzyć przeprosić pacjentów, a to utrudni, ale też prosimy o zrozumienie wybaczenie, bo nie możemy ulegać takiemu naciskowi takiemu szantażowi, bo to to jest droga donikąd to jest po prostu w pewnym momencie droga donikąd pan już mówiło tych środkach, które zostały podjęte mają być podjęte po to, żeby ten dostęp pacjentów do lekarzy ułatwić, ale czy mówiąc o tym, że jest problem w tym w kilku miejscach czy to oznacza, że również ma się już jakieś informacje w ministerstwie rzeczywiście ludzie potrzebujący no nie otrzymującej pomoc nie monitorujemy na bieżąco mamy informacje właściwie co kilka godzin raportowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia z tych z tych działań dzisiaj nie ma problemu w większym dostępem do lekarza w tych nawet najbardziej pozbawionych lekarzy rodzinnych miejscowościach czy 33 powiatach oczywiście to nie jest lekarz, którego zawsze się leczyli pacjenci to jest jakaś tam trzeba się, który przyjmuje w innym MPO zaczęło, bo to jest lekarz przyjmuje pieczony lub Świątecznej pomocy medycznej czy w szpitalu, ale dostęp jest i nie ma jakiegoś cieszymy nadmiernego szturmu na NATO szpitale, więc to oczywiście może być związane także z tym, że mam ten okres taki długiego weekendu czy świąteczny ale, ale to zabezpieczenie zabezpieczenie pacjentów jest wszędzie jest to oczywiście mniej komfortowe dla pacjenta niż normalna obsługa przez lekarzy rodzinnych halę, ale też jak mówiono staramy się przekonywać cały czas lekarze rodzinni tego, żeby podpisali z domowej rozpoczęli pracę, a jeżeli mamy uwagi co do zmian na przyszłość w podstawie opiece zdrowotnej no to podczas rozmów kaszy i spokój do rozmów jest potrzebny myślę, że wszyscy o tym wiemy tym bardziej, że nas sporo rzeczy razem się wcześniej, bo mąż nie dogadaliśmy zgodziliśmy się w pewnych kierunkach, że powinniśmy nad tym spokojnie podyskutować dzisiaj zamykanie gabinetów to jest szantażowanie pacjentów szantażowanie też rządu ministra proszę powiedzieć, bo mówił pan o tym, że właśnie na w innych miejscach punktach mogą pacjenci byli przyjmowani, że powstają nowe po za tym być może będzie więcej właśnie w związku z pełnym uruchomieniem takiej uproszczonej Formuły Formuły zakładania tego typu placówek, ale co z tą dokumentacją, bo tutaj są 2 wątki po pierwsze na to, przechodząc do innego lekarza pacjent chciałby przejść do niego ze swoją dokumentacją tak, a ta dokumentacja jest w zamkniętej przychodni i rzecznik praw pacjenta co zresztą było potem odbierane jako rodzaj zastraszania lekarzy z porozumienia zielonogórskiego, gdy dno mówi wręcz wprost, że jeżeli świadczeniodawca nie udostępni dokumentacji to nawet może grozić kara finansowa do 500  000 zł do tego zastraszaniem, toteż warto wiedzieć na czym to jest argument podnoszony regularnie w wypowiedziach publicznych liderów porozumienia Górskiego rosomaki sposób zastraszani i ja rozumiem, że np. tego defensorów zastraszanie jest podawane to co my mówimy o przestrzeganiu prawa mówił, że kogoś zmuszamy do otwierania gabinetu tylko mówimy, że nie otwierać gabinetu to pamiętaj o tym, że dokumentacja medyczna jest własnością pacjenta ani twoją, jeżeli pacjent ma chęć ochotę to dokumentacje, ale pobrać Tomasz obowiązek ustawowy tę pomyłkę tę dokumentację udostępnić, jeżeli tego się nie robi to nie jest kwestia zastraszania czy nie tylko jest kwestią łamania prawa i tu pani rzecznik praw pacjenta innym powiedziała to co wynika z prawa to nie jest żadne zastraszanie no ale dobrze albo podjęte jakieś konkretne działanie właśnie w związku z tą sytuacją że, o ile nie wiem, kto czy to jest wtedy wtedy wchodzi policja nie reagowali na ten dzień przychodami czy, jeżeli rozumiem pani rzecznik otrzymałaby takich pacjentów informacje o tym, że nie może dostać się w dokumentacji do wszczyna procedurę oczywiście nie był, jaka jest krok po kroku to procedura rzecznika praw pacjenta to przez niezależne niezawisłe niezależne działanie, ale mówię to istnieje prawo w Polsce, którego trzeba przestrzegać nawet ci, którzy protestują muszą mieć na morzu trzeba go przestrzegać i to, że państwo to, że oni działają mają zamkniętego mnie to nie znaczy, że państwo nie działa ich miała takie wrażenie czasami, że nawet, żeby nie wiem ktoś jest tych liderów otrzymał mandat za przekroczenie prędkości to były byśmy go usłyszeć na na konferencje prasowe ŚDM są jakieś szykany państwa przeciwko nim bo, bo oni protestują no no tak nie jest na realne już orzekać, jeżeli uda, jeżeli jest zamknięty gabinet jest utrudniony dostęp do lidera Azji, ale jeżeli teraz ten pacjent chce iść do nowego punktu otwartego czy do innego lekarza, który zastępuje tego dawnego w nowej sytuacji, a nie ma tej dokumentacji to Noto de facto państwo niejako od państwa zadziała zgodnie z procedurami nałoży być może rzecznik karę na te i inne podmioty za nieudzielenie tej dokumentacji, jeżeli nie będzie się go wydać w sposób już wyjątkowo oporny przez najbliższe dni tygodnia no to to pewnie także inne działania, które byłyby w opisanej prawem natomiast no wie pan trudno też nas, choć policja na gabinety, żeby nie wiem, gdzie dała się do gabinetów pod nieobecność się lekarzu tam pracujących i wyciągał dokumentację, gdyż nie jest rozwiązanie żadna Legia cały czas mam nadzieję apeluje trochę do do lekarza o to, żeby te emocje wszystkich trochę opadły to ona, żeby wszystkim opadły, żeby jednak w sposób spokojny zastanowili się nad swoją przyszłość swoją pracą, bo on ja rozumiem, że oni większość swojego czasu planu pracy czy przed plamą na życie związali z pracą lekarza rodzinnego i dzisiaj mogą zaprzepaścić swoje to swoje myślenie, bo do uznali, że idą w spór z rządem o coś co co jest nie np. możliwe do spełnienia przez rząd stawiające niektóre postulaty, które są nie spełnia, ale tak naprawdę to co sami siebie stawiają po po drugiej stronie barykady i właściwie bez szans na przejście na tę na tę dobrą stronę, bo są rzeczy Nefre ten rząd nigdy się nie zgodzi to minister nigdy się nie zgodzi myślę tu coś miastu tłumaczyli w czasie tych spotkań i większość 85 % lekarzy rodzinnych to przyjęła i sporo lekarzy rodzinnych głos też mamy, że to są dobre warunki, które przyjęli, bo mają więcej niż mieli do tej pory w czyje rozumiem, że dopóki gabinet nie będą otwarte nie będzie żadnych rozmów ani mediacja chociażby organizacji pracodawcy Rzeczypospolitej, który się zgłosili taką ofertą jak na razie nie nastąpi nie ma sensu, bo po prostu zabija mam nadzieję, że będą mediować u lekarzy rodzinnych po to, żeby otworzyć te gabinety, żebyśmy mogli się do Rosji Sławomir Neumann wiceminister zdrowia był gościem audycji są przestarzałe Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA