REKLAMA

Po co Polakom doktoraty? Mówią prof. Marek Konopczyński i prof. Wojciech Bal

Oscary w Radiu TOK FM
Data emisji:
2015-01-06 16:00
Czas trwania:
33:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Aleksandra PEZDA lekarze rodzinni znaleźli już zasiedli 0 stoły do rozmów z ministrem zdrowia Bartoszem Arłukowiczem o tym, rozmawialiśmy przed chwilą o tym jak negocjuje rząd i że nie widać w tym w zasadzie, żeby którakolwiek ze stron negocjowana po w imieniu tych, na których się powołują się w nim pacjentów no ale liczymy na to, że ktoś dzisiaj pomyślnie zakończyć ten spór ze mną w studiu już prof. Marek Konopczyński z pedagogium wyższej szkoły nauk Rozwiń » społecznych w Warszawie i komitetu nauk teologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Wojciech bal z Instytutu Biochemii Biofizyki pan, a także z ruchu obywatele nauki i właśnie będziemy rozmawiać o tym, poco Polakom doktoraty to jest hasło robocze tak naprawdę chcę panu zapytać czy doktorantka, która wysyła 24 list motywacyjny, starając się o posady asystenta sekretarki to jest obrazek, który tonów dziwi czy też obrazek natura, więc ja przypomnę taką sytuację z lat siedemdziesiątych, kiedy to mój kolega zaraz po obronie doktoratu starał się mieszkanie w Warszawie był pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego i ich wówczas była była wolna posada stróża z 1 z osiedli na Pradze Nowin złożył odpowiednie dokumenty i otrzymał odpowiedź, że ma za wysokie kwalifikacje na objęcie tego stanowiska, czyli problem nie jest taki ich wcale nowym problemie jest być może w swoje starsze niż nam się wydaje, ale sądzę, że tutaj należałoby w ogóle zdefiniować co to jest doktorat i w zasadzie do czego powinien służyć ciągle czegoś powinien służyć mu, a pan pan po reprezentuje raczej strona, która się od lat pomaga czy też inne zdanie instytucjonalny Stowarzyszenie tak to się od lat domaga jednak większej uważności w takim co w stowarzyszeniu ludziom w zdobywaniu szlifów pełnym naukowych prawda tak niektóre osoby już nieco ruch oddolny i zupełnie pozbawiony instytucją wolności czy w Toronto po pierwsze na pomysł ja chciałbym może zaproponować taką ramy dla naszej rozmowy, bo będziemy rozmawiać z dr dach, czyli z konieczności również doktorant ach tak jeszcze OBRUM może przypomnieć co rzecz, która w zasadzie powinna być oczywista, ale tej oczywistości działaniu i w rzeczywistości polskiej w ogóle nie widnieje nie widać ich to jest to, że mówimy o bardzo wąskiej grupie najlepiej wykwalifikowanych najlepiej wykształconych obywateli naszego kraju o grupie ludzi no, których de facto powinna spoczywać co nasze nadzieje chodzi o przyszłość to są ludzie w najlepszym wieku 20 ponad 30 parę lat to są ludzie przynajmniej formalnie nie tylko formalnie faktycznie najlepiej wykształceni lepiej przygotowani do kierowania skrajem kierowanie społeczeństwem do tworzenia postępu na ja w, że ona, że to w jaki sposób są traktowani od strony formalnej faktycznej jest nieco w razie żadnych grup zawodowych z wodą żadnego przykładu jest uwłaczające, ale jest uwłaczających potoczy się trudno się nie zgodzić z panem profesorem rzeczywiście jest to pewien czas pewien wycinek to niewielki ludzi wykształconych w Polsce i pisze doktoraty są pewnym sensie taką nadzieją doktoranci doktorzy są nadzieją na planach wszystkich na przyszłość, ale tu należy sięgnąć do korzeni w ogóle myślenia o zrobienie doktoratu tuszy i ja dostaję do państwa siedziałem przy komputerze kończyłem recenzje i 1 z doktoratów jest w przewodzie recenzentem i ich doktorant było jest pisany przez policjanta, który pracuje w komendzie w 1 z miast wojewódzkich w Polsce no i podjął taką tablicę niejawnie z taką taką decyzję, że zrobi doktorat oczywiście u podstaw tej decyzji zapewne leży przesłanka snują się osobiście nie zgadzam co znaczy, że doktorat jest Wola w zawodach jest to tak jest to szansa na wadze awans zawodowy poza sferą nauki Bogu pamiętajmy, że doktoraty to jest ukoronowanie pewnej drogi naukowej, a nie jest szansa zawodowa, ale skoro przyjęliśmy założenie, że edukacja ma charakter włączający, czyli nie elitarny tylko egalitarny i ma charakter coraz szersze i to się zacięło przy Stanach Zjednoczonych to nie jest problem Polski w stanach Zjednoczonych Wielkiej Brytanii w Europie zachodniej jest powszechna edukacja na poziomie powszechna w cudzysłowie na poziomie doktorskim trwa od kilkudziesięciu lat mają wpływ tamte państwa podobne problemy i jeżeli przyjęliśmy, że inkluzji inność edukacyjną to jest naturalna konsekwencja tego stanu rzeczy już nie ma poziom tak, że nie ma 3000 doktorów tylko jest kilkadziesiąt tysięcy doktorów prawda afery w skali kraju w Jeżewie przyjęliśmy konwencję o Bolonię, skąd tzw. studiów trzeciego stopnia, do których też mam osobiście dość duży dystans nie wiem jak pan profesor, ale jej to są studia jak są studia to są studenci prawda, więc jest to konsekwencja pewnej polityki prowadzonej i nie chce wypowiadać się polityce szkolnictwa wyższego, bo mam dość krytyczny stosunek kara święto 3 Króli może nie będziemy psuli nastroju jedno i decydentom, ale i ich naszemu środowisku natomiast nie jest mamy tendencje ogólnego kształcenia i z tej tendencji korzystają ludzie trudno się im dziwić doktorat w tej chwili nie jest już ukoronowaniem pewnego fragmentu drogi życiowej w doktora jak to wyczytałem niedawno w 1 z artykułów internetowych jest pewnym fajnym chwytem marketingowym proszę wyobrazić, że ludzie mówią tak jak zrobił doktorat to zrobię więcej maty marketingowy, bo pokaże pracodawcy, że się rozwijam może ze mną wiązać pewne nadzieje i nie chciałby widzieć doktoratu jako chwytu marki marketingowego przy zatrudnianiu się gdziekolwiek prof. Wojciech bal, ale internet czy wy czy pan uważa też, że właśnie Raytheon zbyt wielka liczba ludzi, którzy się biegają doktoraty ona obniża poziom oczywiście obniża też zaufanie społeczne do rynny w do rent doktorów tak do hoteli dla załogi naukowego obniża zaufanie społeczne do nauki w ogóle, ale czy to właśnie wpłynęło na to Anna ta na to, że status materialny innych ludzi z doktoratem jest taki kiepski, że ich sytuacja życiowa jest tak bessy perspektyw czy to nie jest także właściwie ten status materialny i ten status w ogóle w zawodowym na w nawet na uczelniach doktorantów i doktorów jest taki niepewny, bo wydaje się, że to sytuacja to się utrzymują od lat, ale jeszcze, zanim doszło do tej nazwijmy to pauperyzacji jednak tego tutaj obserwujemy absolutnie ciągłość ja, odkąd pamiętam, czyli od połowy lat siedemdziesiątych, a wcześniej było przecież nikt nie bardzo inaczej wtedy myśleliśmy, że pauperyzacja środowiska naukowego jest celowym zabiegiem władzy, żeby ograniczyć możliwości i gdyby sprzeczność pod butem najbardziej niebezpieczną grupę społeczną co może próbować wywracać system akurat to się nie zmieniło to znaczy pauperyzacja grupy zawodowej nie jest jej pracowników uczelni generalnie nauki w Polsce utrzymała się sposób fundamentalny tak to Car wszystkie statystyki to pokażą i aleśmy im rejestrację w Polsce w dalszym ciągu stosy statystycznie o wiele gorsze niż w krajach, które przeszły podobną drogę historyczną nie wspominając o sytuacji w krajach zachodnich nawet objętych w tak strasznym kryzysem jak jak Portugalia bowiem o porównywalnym zarobki z kolegami z Portugalii tam są niższe tam są wyższe tam są w dalszym ciągu dużo wyższe mimo tego, że średni lub średni poziom życia i Portugalii polskość jest bardzo zbliżone, ale tak to się utrzymało, w czym mniej, gdyby ów pogarda władzy dla ludzi wykształconych, które w Polsce tak jak mówię o tym jak ja przepraszam, że psuje humor decydentom, ale to jest powszechne poczucie odczucie środowisku pogardę władzy dla ludzi wykształconych dla dla ludzi i twórczych, a czy to nie jest także jeszcze są to ludzie wykształceni i twórczy to oni jednak powinniśmy poradzić czy może doktorantka pisze list do gazety i powtarzalnych uchybień należą do schowka niby taki bezradny, że innowatorzy się za rejestrowała w urzędzie pracy to oczywiście nie jest wyrazem bezradności wręcz przeciwnie ona po prostu potrzebowała ubezpieczenia społeczne to także jest system moją najnowszą dotąd go też właśnie z miejscową urzędzie pracy nie na 1 natomiast to, o czym trzeba powiedzieć na razie mają zajęcia na uczelni jest skrócenie godzin nie ma 1 doktoranta nie ma 1 modelu życiowego są ogromne różnice między dziedzinami między częściami systemu nauki szkolnictwa wyższego zupełnie inne jest pozycja istoty doktoranta w naukach społecznych w humanistyce zupełnie inna nauka technik technicznych ścisłych to tobym się do końca dziwne wrażenie, że chodzi o ścieżkę ścieżkę kariery on nigdy za zdobycie wiedzy zawodowej i naukowej reszta to co wam się nie skaże panią prof. Nowak nie zgodził się z 2 powodów po pierwsze, że jej nauki społeczne są podobnie niedoceniany jak nauki, a styliści radzą my imamy tego w wyraz w zasadzie w większości decyzji władz na różnych szczeblach, a czy eksperci są niżej już występuje eksperci to są starannie wybierani z grona ludzi kontaktujących, a po drugie, rzeczywiście to jest jej zęby, jakby nauki społecznej są ze sobą większej władzy, gdyż tak Wałbrzych była jest i mam nadzieję, że nie ma nic nie będzie w przyszłości, bo przecież po to, kiedy w średniowieczu kształcono ekspertów po to ludzie zdobywali wiedzę akademicką, żeby wspierać władze w da to w system monarchii, gdzie wciąż wykształcony miał wspierać władze nie był jawnie wspierał to był olbrzym był odcinany od tych od tej władzy no i ten model pozostał w naszym w naszym myśleniu, ale demokracja ma inne prawa demokracji istnieć powinno być nieco inaczej natomiast przez sygnały przestrzeń społeczna jest i nauk społecznych jest może szersza niż w przestrzeń nauk ścisłych władz jest więcej możliwości zatrudnienia co docenią obserwuje jak wzór tej uczelni pedagogium, która posiada uprawnienia akademickie, czyli posiada prawa doktoryzowania w mamy w tej chwili jest w tej chwili ponad 60 doktorantów, którzy pochodzą przede wszystkim w 59 , 9 % tzw. praktyki to są nauczyciele to są policjanci to są to jest służba więzienna osobom w zakresie resocjalizacji głównie rodzimy to są osoby, które jakiś tam okres kariery zawodowej mają za sobą kilka kilkanaście lat i dostrzegają potrzebę, jakby profesjonalizacji w tej chwili studia podyplomowe już nie wystarczają jest co najmniej z 2 powodów pierwszy powód jest taki, że nie dają żadnego dokumentu, który może nobilitować nikt nie wpisuje sobie przed nazwiskiem absolwent studiów podyplomowych prawda, a doktorat daje taką możliwość nawet jak wyszukujemy lekarzy, ale podstawowe nie ma żadnej z drewna nie pozwolimy, kiedy mają też doktorant ktoś kiedyś powiedział nie musi przekładać na praktykę do innych powiedział, że diety doktora zastępuje to co kiedyś było nazywało się tytułem Szlacheckim tytuł księcia czy hrabiego w tej chwili doktorat to w jaki sposób próbuje zastąpić Janie widzę w tym nic złego to znaczy jej nawet na drzwiach reszta należy uznać za jak pani redaktor wybaczy da nawet tzw. uczyć się pauperyzacji tych doktoratów gazety jako pewien, że fragment rozwoju kulturowego społecznego to znaczy dla mnie lepiej jest Jerzy ludzie swoją energię ogniskują nawet w kierunku nie najwybitniejszy doktoratów niż mieliby ten czas, by marnować na jakiś bzdury, że liczyć na jakiś gromadzenie majątku na wynik tylko im potrzebne zanika, a to jednak wartość dodana to jest prawda to jest coś takiego co nobilituje też Polskę na bity kraj, bo tak na to się patrzy no, chyba że mówimy o mało ambitnym dr Jazz zarządzanych pieniędzy mówią patologia, bo patologii były są i będą jadły całą listę wymienić nazwisk osób, które doszły do jakich stopni naukowych w pedagogice mamy problem z Rużomberokiem mamy problem ze Słowacją takich habilitacji doktoratów robionych w ciągu tygodnia czy paru dni, ale jednak wrócimy rozmawiamy o tym, poco Polakom doktoraty teraz skrót informacji Aleksandra PEZDA prof. Marek Konopczyński z pedagogium wyższej szkoły nauk społecznych w Warszawie prof. Wojciech bal z Biochemii Biofizyki pan i obywatel nauki hedging owych komitet nauk pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk proszę bardzo rozmawiano o tym, o co Polakom doktoraty doszliśmy do wniosku, że w silnym doktorat spopularyzował to znaczy ten stopień naukowy rzeczywiście jest środkiem do narzędziem do prowadzenia swojej kariery zawodowej za akademicki Poznań może zagrozić, ale niekoniecznie naukowej i w całym tym w całej tej sytuacji mamy też doktorantów i doktorów, którzy chcą robić karierę naukową rzeczywiście, którzy to są zdolni ludzie wyjdą ludzie wykształceni to jest nasza przyszłość to są intelektualiści, których powinniśmy dbać nie dbamy to jest głos sprzeciwu, który polega na tym, że przecież jest jako ludzie dobrze wykształceni twórczy 1 z panów to użył też takiego sformułowania powinni sobie dawać radę, bo się system grantów jest szeroko dostępne rzeczywiście właściwie w zachodniej Europie zbędnym dla tak to tak samo wyglądała powinniśmy się z tym pogodzić napisał zresztą Jan Jan Hartman też w liście, który był odpowiedzią na list doktorantki my chodziliśmy na opublikowaną przez gazetę wyborczą nauczyciel może jeśli parlament umieścili w Oleśnicy chyba tak silna jest w system grantów na badania naukowe w Polsce jest dość mit mówili żołnierze się rozwija się znać o w bardzo niepochlebnych określeń personalny nazwijmy to jest mitem, że ten społeczny znaczy ten system jest bardzo słaby to zwyrodnieniu i zwija się w oczach z roku na rok konkurs na konkurs jest patologia się z dramatycznym w jaki sposób w taki sposób, że jest po pierwsze bardzo mało strumieni finansowania po drugie, testu, czyli jestem bardzo niewiele instytucji finansujących badania naukowe mówią o badaniach naukowych w tym filmie nie chcą ci innowacyjnej gospodarce czy innowacyjny na zwoju z ostrą inteligentny rozwój, bo to jest osobny wielki temat, ale skupmy się na noc i doktorantów pieniędzy jest system bardzo mało jest coraz mniej i przyznawane są w sposób coraz mniej rzetelny uczciwy tutaj mówiąc reprezentuje już minister reprezentuje środowisko, ponieważ nie spotka się praktycznie z opiniami przeciwnymi wśród kolegów badaczy są w mieście jest sam mechanizm grantowych, a nie istnieją mechanizmy granatowego, ale jego sposób realizacji dramatycznie biurokratycznym rekrutujący się z każdą chwilą ich wysycha też nauki w tej chwili Borowskiej to Leszek Miller żużlowca w leczeniu choroby, która narastała Anny ostatnie reformy i ją bardzo mocno pogłębiły natomiast w jeszcze 1 bardzo ważna, że już, o której w ogóle nie mniej niż w dyskusji na ten temat to jest ona już wiesz czy jedno cóż to jest dramatyczne akcyjność tego systemu w tej chwili jesteśmy w okresie dziury budżetowej, dlatego że nie wnikając przyczyny i i Krzewiny jesteśmy w okresie niedostępności środków europejskich w związku, z czym jesteśmy w tych już w naukach ścisłych nauk eksperymentalnych okruch przyrodniczą techniczną wszystkich, które wymagają pewnych istotnych nakładów finansowych materialnych na zakup odczynników na podtrzymanie aparatury i jesteśmy w dziurze, ponieważ wzruszył mówiąc, iż nie ma pieniędzy, ponieważ nie ma w mieście sprzątać niema co jeszcze inni i tracimy wstawiamy się w tej chwili wycofują się, dlatego że ludzie odchodzą uciekają, bo nie mamy z czego finansować ich przeżycia w zawodzie stajemy się jak to już nowy kolega pan poseł Węgrzyn prorokował 2 lata temu muzeum techniki nowoczesnej do tego, że mamy bardzo dobre wyposażenie sprzęt badawczy, ale już nie mamy kim tego sprzętu po wojnie przez to miejskim logo sprzętu obsługiwać to jest w 2 tys 1 m ³ poruszyć jeszcze w tym momencie inną kwestią może być ogólną, której o, której nie widzę rozmowy nie ma w całym systemie nauki finansowanie nauki nie spotkałem się z prostą analizą przepływów i bilansów kadrowych i finansowy to znaczy są różne systemy Grand off różnych konkursów konkursie ku finansowany przez NCN przez MPR chama przez diamentowe granty jest mnóstwo czy też PUP w sensie rozdrobnienia Seszeli pięknych muzycznych nas oto fuga, a to preludium brakuje jeszcze Requiem w zasadzie tylko w dziale może być Laura Pol film jest trochę pieniędzy co, więc do sądu dla bardzo młodych ludzi właśnie dla tych doktorantów to jest nie ma systemu kontynuacji patrzy inaczej jest system dyskontynuacji są bloki, które nie są ze sobą, że sposób powiązaną blok doktoranci i dobrze doktorant robi doktorat w naukach powiedzmy przyrodniczych to co ma robić po doktoracie jak coś co powinien ze sobą zrobić w tej chwili, żeby dostać pracę, a nie mówię stop etatu przestał istnieć tak muszą dostać umowę śmieciową mniej lub chorób myślę słabą lub średnio płatną umorzenie teatralną uczelni w Instytucie badawczym w dowolnej instytucji realizowanie nauki w zasadzie powinien wyjechać zagranicę Pisz no tak, ale NFZ dzięki NATO, bo AAA niedobrze nie jest już to jest to jest dobra ścieżka kariery i tylko 1 z dobrych ścieżek kariery Santok tak zrobią to ja wiem, dokąd wrócić, bo oni nie mają, dokąd wracać, ponieważ nie ma fizycznie nie ma nie istnieją dla nich miejsca pracy w Polsce nowa, ale stworzyć miejsca pracy jeżeli, a może nie mamy potrzeby, więc dobrze to dlaczego mam potrzeby ich kształcić i co znaczy z punktu widzenia ekonomii państwo, kto nie ma sensu finansujemy kraje ościenne czy jeśli chodzi o w dno jeśli chodzi o honor, że służy dobru dopowiem tylko, żeby to myśl to stało się jasne finansujemy z wykształceniem bardzo dobry w dalszym ciągu bardzo dobrych dobrze kształcimy ludzi w wielu dziedzinach od tych ludzi wykształconych z tworzymy z nich bada czy inaczej rząd Tuska nad Wisłą zmuszamy ich przez konia moich drzwi nie może nie zmusza wysłaniem ich do wyjazdu kontakt chcesz uniknąć badania naukowe wyjedź, a potem nie mamy dla nich żadnej oferty, czyli wysyłanych żebyśmy, chociaż sprzedawanych w alei wysłanie za darmo, bo w Polsce od lat brakuje czegoś co się nazywa polityką, zwłaszcza naukową toczyła bój o brąz akademicką w duszy ma motywy motywacje podjęcia kształcenia na poziomie doktorskim mogą być dwojakie może to być inicjatywa tego magistra tego doktoranta, który chce się rozwijać prędkość do profesora mówi myślę o doktoracie proszę pani weźmie pod swoje skrzydła prawda w 2, a może być motywacja zewnętrzna potrzeba nam 3 doktorów w Instytucie to ich oszuka ni będziemy szukali się wykształcił własne kadry w wydaję się, że tutaj jest w naszym kraju zapanowało po kolejnych zmianach legislacyjnych winny chaos w tym zakresie zgadza się całkowicie itd chaos jest dotyczy zarówno środowiska akademickiego czy uczelni przez mamy nienormalne sytuacje mamy walkę o klientach mówi się o studencie jako klienci prawda walka o klienta, bo za klientem idą pieniądze no i biorąc pod uwagę, że mamy około 400 uczelni w naszym niewielkim kraju to jednak piłkarze już od spodziewanej odpowiedź na pytanie poco w nowo rozda te są, a z drugiej strony dotyczy to również na istniejących instytutów naukowych i obserwuję, że kolejni Dziedzice po dziedzictwo PRL-u ofiarował nam jej kilkadziesiąt instytutów branżowych nie wiem co one robią, ale niejedyną często często szefami tych listów magistrowi nie ubliżają żadnemu magistrowi prawda, a w radach naukowych zasiada 1 stary docent i 2 emerytowanych profesorów i paru doktorów, ale instytucje finansowane ze źródeł państwowych z drugiej strony widzę teraz, gdy miała pomóc parametryzacja, która znowu jest krytykowany nas wizjami Chin, bo nie można naukę, ale i parametry zwać administracyjnie pewne rzeczy są i po prostu nie wycenia rynek prawda wyceniana będzie nagroda Nobla, ale już, w którym pewne eksperymenty czy pewne doświadczenia, które nie przynoszą konkretu nie będą tak wyceniane, choć mam namyśli nauki humanistyczne nauki i nauki społeczne myśmy przyjęli chory system myślenia dotyczący dotyczący wizji nauki do tego służy nauka nie można naukę utożsamiać z przemysłem i to on nieustannie na naszych oczach siedzieli nie grywa pan prezesie godzi pan prezes przyznaje nauki chemiczne wniosku znajdować bliżej przemysłu wiarę w tej nauki społeczne, które są nieco dalej od tego Przemysła, jeżeli ode mnie w mojej uczelni wymagasz, żebym wdrażał konkretne rozwiązania praktyczne, czyli wykazywał się w swoim dorobku i innowacjami gospodarczymi to ja mam duży problem, bo było, bo ja ja mogę pewne rzeczy naginać do tych ekonomicznych punktację jedno apelacja jest 1 dla wszystkich to samo dotyczy to i tzw. publikacji naukowych punktów przyznawanych nam się panie redaktorze, gdybyśmy zrobili taką krótką ocenę w skali 15 tego co się dzieje w nauce to myślę, żebyśmy dyskutowali czy jest to dwója czy jest to tu ja w tej chwili moja w mieście niż jest aż jedno, ale co zrobić, żeby było lepiej, ale tak, bo oczywiście rozumiem, że nie problem leży tylko w pensji ich i sytuacji w ogóle doktora tych, którzy właściwie są w Zawiszy podstawowe działania, w czym podstawę działania nauka też wolność w Uniwersytet nie może być uczelnia Instytut nie może być związane gorsetem jej działań administracyjnych nadzorowany przez zwykłego administratora no ale ten administrator płaci za utrzymanie tego muszę jakoś kontrolować po drugie, po, a płaci mówi też pieniędzy przerażona Lizbonie swoje pieniądze inna firma Orbis transport jest zalana rozluźnianie, jakie są kryteriami zweryfikować jej i tyle że jest pan, że pozwana Dytko plasuje się domyślać druga kwestia to jest skończyć z obłędem w ich finansowania uczelni jest tzw. pogłównego znaczy pieniądze idą za studentem, bo to powoduje, że jest po prostu zwykły wyścig o klienta i obniża się poziom nauki Rzym przyciąga jak najwięcej studentów kiedyś swoje za moich czasów uczelnianych uniwersyteckich było także się skreśla studenta i jeżeli nie zdawały egzaminu w tej chwili, jeżeli ktoś skreśla studenta ma problem, bo wrzuca pieniądze, które w Uniwersytecie są ich rodak, ale i wiązało studentem, ale idą też jest doktorantem idzie pięciokrotność nowość studenta proszę zobaczyć ten przelicznik ten przelicznik jest po prostu niebezpieczny dla całego założenia, iż dla systemów naukowych dlaczego, bo system na stronie zupełnie inne im 1100 no dobrze, ale pieniądze na nie tylko za studentem nie tylko za doktorantem idą również właśnie to wszystko zależy od profilu uczelni przez tak to miało się zmienić tak po to, były zmiany w ostatni miał być uczelnie flagowe i t d . i t d. są zanurzone w złą uczelnie flagowe znane kolejny Grant owa Ania tak lalkowego naszych w myśl, że model, który funkcjonuje w wielu państwach polegający na tym, że minimum uczelnia ma zapewnione czy taka dotacja, jakby były upały przedmiotowa ma na minimum natomiast to co jest ponad minimum to wypracowuje w w postaci grantów w postaci lepszej lepszych efektów, które są doceniane natomiast w tej chwili reprezentuje świadomie od innych kilku w prawie 10 lat uczelnię niepubliczną, którą sam założyłem, który jest autorem autorską uczelnię niepubliczną i muszę powiedzieć, że problemy z jakimiś borykam czasami są po prostu problemami z pogranicza w doświadczeni literackich Franza Kafki Otóż w utrzymujemy się wyłącznie Szczęsnego wybrano nie mamy żadnych dotacji między publicznymi jak i teraz jest znam szereg uczelni publicznych które, które w zasadzie jednak to patrząc na parametry, które określamy jako naukowe są o najniższym poziomie niż moja uczelnia niewielka, bo mam uprawnienia akademickie tamten, czyli prawa do frezowania tamte uczelnie nie mają one mają się świetnie, ponieważ dostają oni przyjdą studenci za darmo prawda jest dostają dotacje na znanych studentów i musiało każdego studenta walczyć teraz proszę powiedzieć jak ja mam zrównoważyć poziom jakość kształcenia z Nysy ilością takich studentów, ale też taki pretekst do takiego pędu po szerszej refleksji dotyczącej tego czy i nie słyszałem nie nie uczestniczyłem mnie nie znam dyskusji poważnej dotyczącej, jakby ich wizji edukacji w Polsce na każdym poziomie podstawowym średnim i ponadpodstawowych wyższym czym rzeczywiście bezkrytycznie przyjęliśmy system inkluzji inny włączenia wszystkich na poszczególne etapy kształcenia czy my z soli, a jednocześnie szkoły są ustawione ekskluzywnie wyłączającą, bo system szkolny wyłączający wibrujący najlepszych odcinających najgorszych i te 2 systemy tworzą pewną schizofrenię edukacyjną oto wszyscy mają szansę czy wszyscy mają się kształcić, a jednocześnie szkoły robią wszystko, żeby odśpiewać tych, zważywszy tworzymy frustratów i obawiam się jeśli chodzi o studia doktoranckie doktoraty mamy podobną sytuację to znaczy uczelni się opłaca jak najwięcej doktorantów przyjmować, bo za tym idzie pięciokrotność dotacji na 1 studenta, czyli 1 uwaga zupełnie inna ani wykluczone jest, że produkują w cudzysłowie tak słabych doktorantów, że sami nie chcą zaś inżynierze stąd być może to problemy ze tzw . w cudzysłowie bezrobocia pozostała do Czech zna zgadza się pan z tą wizją i nie przeczy jej to jest świat, którego ja nie znam dobrze, bo nie pracuje na uczelni już od 15 lat też świadomie też świadomie natomiast na nasze problemy są troszeczkę inne to znaczy tak i omal nie widzę spadku poziomu kandydatów na doktorat to co widzę to jest rosnąca frustracja i rozczarowanie brakiem sensu to znaczy tak jak mówiłem jedyna sensowna perspektywa dla moich doktorantów w tej chwili to dominuje myślenie to jest zrobił doktorat w 2 i wyjechać i nie wrócić przed tym wszystko bardzo widzę szans wyjechać wrócić potem zrobić coś wierzyć, iż zobaczyć z posłów jest widok czas wyjechać nie wrócić do niemal do czego nie trasa na razie nie wiadomo do 3211 × panu słowo to zrobiliśmy jako uczelnia wielkie badanie ogólnopolskie dotyczące tzw . no tzw. migracji zarobkowej i sytuacji dzieci zbadań wynika jednoznacznie i tu w tym studio w TOK FM, kiedy śniadaniu o tym, opowiadałem 44 % młodego to było badanie reprezentatywne na ogólnopolskiej grupie w, czyli wiarygodne badania i 44 % młodych ludzi, czyli absolwentów szkół ponadgimnazjalnych czy można być licealistów chce wyjechać z kraju nie tylko w poszukiwaniu pracy zarobkowej, ale w ogóle w poszukiwaniu lepszych warunków w żywieniu sensu w cenach 47 % proszę powiedzieć, dlaczego opublikowaniu tych badań, ale był dość szeroko komentowane w prasie niż uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi czy w ogóle żadnego zainteresowania ze strony decydentów politycznych w, jeżeli połowa młodego pokolenia Polaków chce wyjechać z kraju nikogo to nie interesuje to, a my się zajmujemy grupką paru tysięcy doktorów, ale może sprawa doktora w Żninie no no właśnie okna, których zatrzymanie powinno nam chyba najbardziej zależy, bo pod ich kształcimy, chyba że niewielu polskich kształci i mniejszościowym parę słów powiedzieć na temat co się z tym wiążą się kończyć, ale musi jeszcze policyjny skorym do zajęć doktorant zrobił doktorat to jest nie wiadomo kim jest człowiek to już nie jest to pan poseł z przemysłem jądrowym do 3 we własnym imieniu, że studenci z niej już minęły Ależ to nie sposób frytek i od 10 co najmniej raz za sprawą mimo wielokrotnych apeli nie został żaden sposób regulowana zwykle bardzo niestety musimy zacząć żyć cena studiuje prof. Marek Konopczyński prof. Wojciech Wolf zaprasza na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OSCARY W RADIU TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA