REKLAMA

Czy warto całe życie studiować? Opowiada psycholog Urszula Sitnik

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2015-01-09 21:00
Prowadzący:
Czas trwania:
43:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM akt rozpoczynamy magazyn horyzont przy mikrofonie Hanna Zielińska z nami stóp jest już nasz gość Urszula Sitnik dobry wieczór na krechę psycholog terapeutka terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach równiejszy psycholog szkolny będziemy się rozmawiać się troszeczkę morza psychologii szkolnej, chociaż głównym tematem naszym dzisiejszym jest to rozwój szkoła wyższa psychologii społecznej oraz na jakiś czas kontaktuje się z dziennikarzami i chwali się tematami Rozwiń » którymi zajmują się absolwenci szkoły wyższej psychologii społecznej lub naukowcy pilnie ze szkoły wyższej psychologii społecznej natrafiliśmy tutaj inna pani bardzo ciekawą pracę w gminnym, która dowodzi, że ciągłe kształcenie rozwija osobowość oczywiście intuicyjnie pewnie wszyscy o tym wiemy jesteśmy przekonani, że lepiej się uczyć i to jak najwięcej nisz po prostu trwać wieki się stagnacji my, ale z badań, które pani przeprowadziła wynika inny, że osoby, które stale kształcą się stale to znaczy po ukończeniu szkoły po ukończeniu studiów mają bardzo ciekawe cechy osobowości co prawda Niemcy w co z czego wynika z czystego kształcenia wynika zmiana osobowości 4 cechy osobowości predysponuje człowieka do tego, że chcemy się cały czas uczyć innych no ale te cechy to np. sumienności opanowanie obowiązkowość dążenie do celu w niskim erotyzm to jest bardzo ciekawe i na początek chciałbym panią zapytać jak pan to obraz zadała rektorowi jak to zmierzyć człowieka on poprosiłam o nią o wypełnienie pakietu kwestionariuszy, które dotyczyły różnic indywidualnych, a dokładnie taki konstrukt wiek temperament osobowość na samoocena i dodatkową dołączyłam in kwestionariusz dotyczący retrospektywnej oceny postaw rodzicielskich rodziców osób badanych, czyli posta w, które prezentowali w dzień w jej dzieciństwie osób badanych było z tą dokładnie, a podzielam ich na 3 grupy wg tego jak wiele różnych kierunków studiów ukończyli różnych interesował mnie to, żeby nie było to ta sama dziedzina rozwijana w pionie, gdzie kończymy jedne studia potem triumf w tym obszarze rozwijamy się np. na kolejnym poziomie i kończymy studia doktoranckie sny interesowały mnie różne dziedziny którymi, na które decydują się to osoby i link trudno mi było znaleźć się taką definicję tego czym jest permanentne kształcenie dlatego obron takiej taki podział, w którym 1 grupę stanowiły osoby, które ukończyły tylko 1 kierunek studiów osoby w tej grupie, która mnie najbardziej interesowało ukończył ich najwięcej i środkowa grupa, gdyż tak to osoby pomiędzy gdzieś czy nie można było stwierdzić czy tez ornamenty trzeba cenić tych po prostu jakiś tam rozchwianie, aby zmiana kierunku, ale takie działania jak im kursy doszkala niż się różnego rodzaju warsztaty rozwojowe nie były dla pani, by takim czynnikiem podlegającym badaniu to musiał godzić się jakiś inny kierunek studiów studiowanie tak w WUP kształcenie dotyczy innych różnych obszarów na przekształcenie możemy realizować w różnych obszarach może to być kształcenie formalne są to uczelnie wyższe i takie studia które, których ukończenie kończy się otrzymaniem pewnych kwalifikacji dyplomów, które zawsze ma taki bardzo sformalizowany charakter ma możemy wyróżnić również kształcenie poza formalne i to sąd kursy, o których pani mówi Rz mgr. Chris Harris wykładni nowych lektura książek słuchanie interesujących obecnie tak, ale z ty zawsze wtedy, kiedy uczestniczy w tym jakiś nauczyciel osoba prowadząca imamy jeszcze 1 formę, a że przekaże uczelni czytanie czy np. Psychoedukacji samodzielna nie jest kształceniem się ich skróceniem niemal z ograniczeniem nieformalnym szczytem w trzecim elementem przy ocenie formalnej przechodzenie poza formalne, a ich ocenie nieformalnie poza formalne to są te kursy takie hobbystyczne np. tarnowianka, które mogą trwać aż do zyskania drugą część kwalifikacji, ale ich też odbywające się w obecności osoby prowadzącej natomiast kształcenie nieformalne i skrócenie taką samą edukację samo kształceniem tę pracę nad sobą zdobywaniem wiedzy poprzez literaturę poprzez świat i badań naukowych również poprzez słuchanie audycji radiowej w RODO moment, by 3 formy kształcenia i 3 grupy pań przebadała i wracając do pani poprzedniego pytania trudno było zbadać osoby, które nieformalnie się uczą, bo ta nauka przebiega przez cały czas przez całe nasze funkcjonowanie dlatego skoncentrowałam się na kształceniu formalnym, który do uchwycenia dokładnie te, które od osobówek, chociaż tego nie oczekiwało mogły się wykazać swoimi dyplomami czy przy certyfikatami Ernst Young podziału dokonałam znaczy to były trudne zadanie wykonałam ten na podstawie tego ile oni skończyli tych różnych studiów bilety do planów posiadania i w nim do osób permanentnie kształcących się zajęciom osoby takie, które ukończyły 1 kierunki studiów wyższych i minimum 3 różne studia inne np. pod bramką ataki krótsza formę w 2 kierunki studiów takich dwukierunkowych im minimum 2 rodzaje studiów dyplomowych podyplomowych ewentualnie 3 rodzaje studiów kierunkowych i minimum 1 studia podyplomowe lub wyższa w kwestii dużo dużo w ogóle osób jest w Polsce z takim bogatym wykształceniem, chociaż muszę zaznaczyć tutaj przypomina sobie w tej chwili rozmowy z Jackiem Santorskim dawno temu inny o tym, że tego typu ustawiczne kształcenie wieloletnie przesiadywanie w Mławie akademickiej nie zawsze ma sens, że czasami jest to ucieczka tak naprawdę ani kreatywność się czasami jest to Pogoń za tytułami za co certyfikatami za kolejnymi mnie zdobytymi ocenami pozytywnymi, a nie bronię życia po prostu we własne ręce, ale to jest inna sprawa być może do nich wrócimy w badała pani tę grupę i co wyszło właśnie wśród tych grup bardziej aktywnej edukacji w LM w w obszarze temperament w Hellmann zakładałam ożenku in sposobem my oczywiście w oparciu o badania naukowe i literatury inny, że osoby, które podejmują takie taką aktywność celowo jako miejsce permanentne kształcenie się będą miał czynnik duże możliwości przetwarzania stymulacji to jest takie może takie, jakie trudne sformułowania rezer w wyjaśnia na niezły temperament ma znaczyć wg teorii, którą przyjęłam i na podstawie której został przesłany kwestionariusz, który używany do dotykania temperamentu Krystyny rzucili się na 6 cech, ale też regulacyjne teatrem temperamentu nasza Polska Rzgów polskiego badaczom strzelała w terenie, gdzie ten czynnik te 2 z tych samych reaktywność emocjonalna i wytrzymałość konfiguracja tych cenach mówi nam o tym, 3 osoby chętne osoby dana osoba nie ma dużych otrzymałem 3 gr przetwarzanie stymulacji liczyła krótkie blond czy ma długi lont na dechach w dużym walczył Duńczyk nabawił się opanować nerwy równocześnie to jest także osoba, która ma wysoką reaktywnością emocjonalną jest osoba, która bardzo mu intensywnie reaguje na różne bodźce, które wywołują emocje krótki land i która wyraża się która wyraża się dużą wrażliwością emocjonalną i niską odpornością PRM osoby TM in w bardzo łatwo reagują emocjami na różne sytuacje i mają tendencję do obniżania wykonania po obniżeniu poziomu wykonania zadania w sytuacji stresu ma silne emocje biorą górę tak tak, ale dodatkowo cecha wytrzymałość jest o mówi nam o zdolności do adekwatnego reagowania w sytuacjach wymagających długotrwałej albo w związku z tym Loew wysoko stymulujące aktywności i PL takie osoby wysoko wytrzymałe i lepiej sobie radzą po prostu są bardziej odporni na trudy chociażby takie miejsce długotrwałe studiowanie w tym Die Welt teraz tak niskie niski poziom reaktywności emocjonalnej ty taki cechy, które tak Tyszko odpowiada sam eset kulkowe przynoszą mu inni i wysoką wytrzymałość daje nam duże możliwości przetwarzania stymulacji w teren, jeżeli jest odwrotnie czym jest niska wytrzymałość i wysoka reaktywność to są małe możliwości przetwarzania stymulacji IEO temperament trochę nawet na sam wybierz test regulacyjny teoria temperamentu w dużej mierze MO jak reguluje TomTom aktywność TomTom to tu stymulację, dodając do tego jeszcze 1 cechę, która nazywa się aktywność aktywność, która odpowiada sam czynnik zdecydowanie się na podejmowanie różnych aktywności w życiu które, których dostarczają silnej stymulacji wtedy możemy powiedzieć o tym, że, jeżeli dodatkowo do cech niskiej aktywności emocjonalnej i wysokiej wytrzymałości dodamy wysoką aktywność to mówimy o efektywnej i efektywnej regulacji tej stymulacji i z badań wynika badań innych osób i moich badań również to potwierdza, że osoby, które podejmują tak długie projekty tak, gdy taką aktywność celową, jaką studiowanie na wybierają tak takie formy aktywności w ms są to mają być te wysokie duże możliwości przetwarzania stymulacji i niską aktywność emocjonalnej teraz co wynika z czegoś co było pierwsze minuty decyzja skłonność do studiowania długoletniego siedzenia w Mławie akademickiej w Belgii czy właśnie te cechy, które predysponują człowieka temperament jest bardzo mocną uwarunkowane biologicznie, więc z pewnością to był pierwszy, aczkolwiek jest modyfikowany w drodze uczenia się społecznego uczenia się chociażby, jakim jest wychowanie, tak więc tutaj myślę, że to jest tak, że te osoby decydują się na takie aktywności, jakie Nike czują, że mogą sobie pozwolić na IT jest pewien, że takie, by wybór formy aktywności jeżeli, jeżeli ktoś ma wysoką reaktywnością emocjonalną czy tak mocno reaguje lękiem i niską wytrzymałość on prawdopodobnie prawdopodobnie nikt nie wybierze tego Turcję aktywność firm po prostu, jakby dostosuje swoją aktywność do swoich możliwości czeka występ czy rozmawiając z osobami badanymi tymi, które wybrały kilka kierunków studiów jeszcze nie skończył w czytała pani za sobą motywację w benzynie nie nikt nie tego bezpośrednio dotyczyło pani badania, ale jestem bardzo ciekawa, dlaczego ktoś chciałby studiować się kilka kierunków pod rząd im poświęcić kilkanaście lat ma to plus jeszcze dziś studia podyplomowe jest gdzie to jest teoria jest dziś jeszcze własne życie życie praktyczne i tu trzeba wybrać tak, zanim zdecydowałam się na przeprowadzenie takiego badania długość jest związana z tym nie to było bardzo ciekawe w tak pytałam to osoby spotykają się z nimi indywidualnie właściwie, dlaczego my odpowiedzi były różne bardzo różne zresztą chyba tak wielkich troszkę spodziewałam w to był co wyniknie nie potrafił powiedzieć, że wybiera taką aktywność posady może na nią pozwolić na brzegu w ton KE to były to prawdopodobnie tej decyzji przebiegały tak automatycznie bez świadomości natomiast wiele z tych osób mówiło ciekawości poznawczej oraz o zmianie, czego w swoim życiu to były motywacje dotyczące pracy zawodowej, a mianowicie UR chęci do posiadania umiejętności takich rzeczy, czyli potwierdzenie kwalifikacji takich interdyscyplinarnych z różnych dziedzin to były też, by taki sposób spędzania wolnego czasu zresztą jak mogli tak tym, ale też wiele z tych osób mówiło o tym, że chciałby właśnie zmian w swoim życiu i ich jak podwyższenie swoich kwalifikacji, żeby być bardziej atrakcyjnym na rynku oraz ile to jest rzecz, że nic bo by pracodawcy pomału są uczuleni na osoby, które wchodzą w bardzo długim Sylwii jest mnóstwo tytułów PERN kosztem doświadczenia zawodowego do tego się nie da połączyć nie za część tych niezwiązanych ze sobą tych kwalifikacji to on jak zastanawiając się nad, zanim podejmą badania na ten temat czy to jest jakiś chaos i tych ludzi czy to jest jakoś po prostu taka musi bardziej kręta na tę drogę ścieżka zawodowa czynnik rozwojowy, a ceny kii gotów takim myśleniem, by troszkę stereotypowe takie takie myślenie schematami nie, analizując literaturę powoli zmieniałem swoje swoje swój stosunek do tego w i PIR teraz chyba jestem daleko od wolnych od powiedzenia że, że to jest takie taka tylko rokowań nad tą trudną sytuację wiele z gospodarką rynkową na torze tak wszystko się zmienia tak zareagować, bo generalnie umie umiejętności tym dostosowaniu się do zmiany jest na ogromną wartość innych to jest wyzwanie naszych czasach stałe uzupełnienie kwalifikacyjnych pytanie czy trzeba koniecznie formalnej w organie nic im w trybie pięcioletnich studiów, a nie np. samokształcenie też kiedyś taką myśl miałam i zastanawiam się czy to nie jest takie taktykę w gdy taka podatność tych osób na reklamę np. było im teraz staje się w latach dziewięćdziesiątych na pojawiło się bardzo dużo uczelni, które potem po pewnym czasie oczywiście te uległy w zamknięciu tych, które miały wytyczne różnych kierunkach kierunki były rozmaite bardzo zachęcające bardzo to oferty przekonałem wielokrotnie kiedyś, gdy się czy interesujący się dla siebie ofertę tom in bardzo często ukończenie studiów przy ukończeniu studiów nad ten kierunek ich oferta już przestał być aktualne już realia się zmieniałem inni te i miał taką myśl czy to nie jest także ktoś idzie zatem od oferty są tak nęcące i czy akurat formalne kształcenie to jest jest jedno, choć uważam, że wykształcenie wartością samą w sobie takim dobrem najwyższym wszyscy się pewnie zgadzamy wszystkim zmęczona, by tanio w formach tak tak czy czym warto być studentem do tak dziesiątego roku życia, czyli za bardzo zaniedbuje na te i inne formy w, a atutem najbardziej chyba lobbowała za tym ani formalnym cieniem rzucanym, bo coraz więcej słyszymy o tym, ludzi nie kończą w okresie studiów MBA 88 godzin straty moralne sukcesy dla mamy zresztą bardzo wiele takich przykładów szczególnie w stanach Zjednoczonych liderów biznesowych chociażby, którzy w połowie studiów już nimi wizje już wiedzieli co chcą robić po prostu poszli swoją drogą nie byli przywiązani inne do tego, że muszą dojść do mety w wyznaczonych przez kogoś studiów muszą mieć wyznaczony przez kogoś, kto tu tylko nowym wiedzieli do czego dążą, więc ten, kiedy czuł się gotowi zeszli na swoją drogę mówiąc też może jeszcze nam motywacji tych kilkanaście lat temu czy nawet może troszkę więcej bym była taka presja na czas skończyć studia, a to nie stanowią też 1 przydałoby się od rodziców np. to też są relacje osób z nimi się spotykałam się, że jest Warta 8 zloty trzeba, że nawet nieważne co mu, że może być nawet Paul de la Ng Wang szyby, żeby było tak i ich i to też myślę, że to wszystko pokłosie w pewnym sensie my też swych takiej decyzji, ale kiedyś podejmowane, gdy Simon Scott doradztwo zawodowe, chyba że tak rozwinięta tak jak teraz chociaż, chociaż mogłoby być jeszcze lepiej i UE często chodzą też mówią o po prostu złych decyzjach edukacyjnych w złych złych decyzjach, jakie podjęli wcześniej, czyli studiami, a nikt nie wie, jakie powinni jak jacyś interesowało albo albo może to zainteresowanie się zmieniły, a tymczasem to są też osoby, które zaczynają czytać interesującą książkę to do czytają do końca maja odkładam np. bogowie w naszych stronach nie inwestuje w więcej swojego czarnego czy tak tak w projekty, które mnie nie interesują, a właściwie tak tutaj z naszej rozmowy wynika, że toczą studiowanie to niekoniecznie ma sens chciałbym, żebyśmy powiedział teraz coś dobrego o takim stałym dołączanie się ostrym nurkowaniu w stałym na podnoszeniu swoich kwalifikacji może niekoniecznie w tym aspekcie stricte formalnym, czyli akademickim, czyli kolekcjonowaniu kolejnych tytułów magistra inne no ale jednak ani badań wynika tak też zatytułowana jest inne informacja naukowa, na którą dostaliśmy szkoły wyższej psychologii społecznej, że ciągłe kształcenie rozwija osobowość, czyli z 1 strony tak jak pani będziesz temperament te cechy wrodzone, które mamy sprzyja pewnym decyzjom edukacyjnym, ale też jeśli wejdziemy na tę ścieżkę to sobie wzmacniamy te cechy Tang w tak z badania również mojego badania wynikło różne, że osoby te mają wysoką samoocenę i literatura to potwierdza także ta, że tak może być, aczkolwiek podobnych badań nie było wcześniej natomiast zastanowią się przed tak wyjdzie w i UE i też myśląc jeszcze zanim skończyłam literaturę sądziłam, że będzie odwrotnie, że to osoby potrzebują potwierdzenia swojej samooceny rząd nie dadzą radę jeśli skończą im oczywiście wyszło, że samoocena jednych jest wysoka czy potwierdziły się na inne badania, ale biorąc pod uwagę poziomem takim myśleniu są objęte jest takiego bieżące wartościowanie na siebie Kris ukierunkowany na cel, którym jest pozytywne myślenie o sobie to osoby te prawdopodobnie w tym, by stale są w motywie do potwierdzania tej samooceny potrzebują tego trzymałem go ne go tak potrzebują nowych ruchach generalnie wszyscy jesteśmy w motywie z potwierdzania zwój z Azerami ceny z Orlen Wiśle były tak, bo chcę myślę, że niekoniecznie myślę, że nawet od osoby wcale nie miał ochoty się okazywać z tymi reklamami to jest na takie tak dla siebie to ja myślę, że może być rozwojowa zdecydowanie że poza tym PE to jest także moc jest tam lepiej wtedy tak jestem przyjemnie każdy dąży do tego, żeby raczej dąży do tego, żeby się echem w, żeby w w Elblągu pozytywnie bada przyczyny właściwie wynika z tego, że pewne cechy temperamentu pozwalają nam wejść na drogę edukacji formalnej i z niej nie wypaść w razie szybko bycie sobą wytrwałą regulować swoją reaktywność emocjonalną zbierać kolejne tytuły, ale też po prostu się rozwijać dobrze się czuć się ze sobą dobrze się czuć się w swoim ciele, a co wyszło z badań osób, które ukończyły tylko o 1 kierunek studium, czego się pani dowiedziała się w domu badanie różnicowania, więc jako główny wątek rok między sobą, więc wiemy tylko wiemy, że mają np. wiemy, że osoby permanentnie kształcący się mają niższą reaktywność emocjonalna, czyli możemy z tego wnioskować, że ci, którzy ani też porównujemy te grupy te mają wyższą ci, którzy skończyli tylko 1 kierunek studiów to wynika z tego modelu badawczego, który przyjął on interesował się grupą osób permanentnie uczących się w UE i zależało mi na tym, żeby skoncentrować na tych grupie ale gdyby nie było tej grupy porównawczej nie moglibyśmy takiego wniosku wyciągnąć, jaki pani zdaniem przetarg dla pracodawców może odbyć się wyników pani badań, bo pewnie każdy pracodawca chciał zwolnić pracownika skłonnego do stałego podnoszenia uzupełniania swoich kwalifikacji ME chętnie o tym, pracowników wiedziałby już w momencie przyjmowania do pracy pytanie czy te cechy temperamentu, o których pani mówiła są do łatwego szybkiego badania w ramach niem rozmowy kwalifikacyjnej czy specjalnego testu i tym samym pracodawca może wiedzieć czy ta osoba jest dobrym kandydatem na stanowisko, które będzie podlegał ciągłej ewolucji ciągłym zmianom, które będzie wymagało danej osoby stałego dostosowywania się do zmiennych warunków tak są kwestionariusze, które mogą zbadać poziom tych cech temperamentu, ale także osobowości nie powiedzieliśmy jeszcze osobowości, bo temperament niektórzy mówią niektórzy badacze mówią, że to jest osobny konstruktor, a inni mówią, że Tusk część osobowości i temperament można powiedzieć, że w mówi nam o formie naszego zachowania natomiast osobowością chciałbym to obrazowo przedstawić mówi nam od treści tych zachowań, które jest osobowość jest ich cechy osobowości kształtują się w procesie uczenia się w procesie wychowania w największym stopniu, ale również przez całe życie będąc, chociaż w różnych sytuacjach społecznych i 4 poruszyliśmy kwestię minie temperamentu, ale Espadon również cechy osobowości tych osób i okazuje się, że na dość zgodnie z literaturą jest to potwierdzenie, że wysoka sumienność charakteryzuje osobę i to jest cecha wyuczona np. wyniesiona z domu tak może być wyłączona również z tomu, ale także niskie noty z i teraz tak jakby zostawiając teraz ze sobą walczyli o zupełnie oddzielne konstruktorzy WBE oddzielne teorię, na podstawie których wg badanych temperament inna teoria, na podstawie której było po atakach na osobowość była to 53 Niko w modele osobowości Quay tak nas tak nazywany, gdzie MLB można powiedzieć, że reaktywność emocjonalna w jaki sposób łączy się z dna obroty znam czy taką w innych w lekką ręką włości i ich cechą, która w dużym stopniu w odpowiada za te przystosowanie emocjonalne z 1 strony, a z drugiej strony takie emocjonalne niezrównoważenie i wysoki poziom ma tej cechy lub użyteczność charakteryzuje się podatnością na doświadczanie takich negatywnych emocji tłumu Eton neurotyczna ość określają one też takie cechy jak cechy albo takie elementy jak lęk depresja nieśmiałość on nawet agresywna wrogość impulsywność i to my mówimy wszystko od chwili uczonych na dzień rośnie skłonność do przeżywania lęku depresji prawdopodobnie one tworzą się na bali tych cech, o których wcześnie rano na temperament dany wydatek z dobrą pożywką tak właśnie wielkie szybko wzorca rolnicy z Arką to cechy możemy możemy taki, by inni skorelować Pietruszka z reaktywnością emocjonalną temperamentu natomiast to co jeszcze wyszło w badaniach osobowości to ta sumienność resetu łączy się stąd wytrzymałością, której mówiliśmy w idei to tak tak się nim tak tak obrazowo pokazał tutaj, że z 22 różne kwestionariusza, który badał wodę konstrukt wykazałyby to samo ponieważ badanie wykazało, że niski erotyzm i wysoka sumienność, ale w połączeniu ze sobą charakteryzują właśnie osoby permanentnie kształcący się w porównaniu z osobami, które ukończył tylko 1 kierunek ewentualnie w mniejszym stopniu te, które były w tej środkowej grupie, które skończyły troszkę więcej niż 1 kierunek, ale nie aż tyle ile osoby permanentnie kształtujący się jako tutaj jest wiadomość dla osób, które są wysoko neurotycznych niemających cech, które są pożądane dla ciągłego kształcenia, ale znacznie dalej świata chciałyby w tym też chciałbym mieć różne tytuły chcą kończyć może nim kilka kierunków studiów, ale może kursy zawodowe na szkolenia mają tutaj można wpłynąć na swoją sumienność niską i wysoką neurotyczny tydzień w myśl, że MSP jak najbardziej to jest także te osoby nie mogą otrzymać wyrok Ada one po prostu będą ponosiły większe koszty emocjonalne koszty energetyczne klient dostosowania innych do swoich możliwości przetwarzania stymulacji czy te będą ponosiły koszta prawdopodobnie będzie większy stres temu towarzyszył im więcej negatywnych emocji Barci wynosimy liczyłem np. przykład dla przykładu powiem była pani, która mówiła, że po ukończeniu studiów jak tylko tam obroniła to wszystko zniszczyła w, żeby zapominalski da zrobić, by do mnie tak prawdopodobnie tak bardzo to było dla nich trudne to bardzo było to dla nich trudne i wyczerpujące i rei man po prostu dokonała takiego rytualnego wepchnięcie tak tak w razie skasowała w komputerze w ciekawe jak my pewnie też była ciekawa, dlaczego ta pani w takim razie tyle lat studiowała dziedziny obronę, która tak ją wykończyła, ale testy te właśnie inny temat jak sobie podnosić te inne kwalifikacje te cechy inne sprzyjające efektywnemu wydatkowaniu udział wzięły się biorąc pod uwagę, że mówimy, że te są wyłączone po prostu trzeba podejmować dziwnym i to jest może właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, że kształcenie rozwija osobowość tak jak w osobowość temperament pozwala nam na takie swobodne takie takie przyjemne angażowanie się z taką aktywność celową taki jest odwrotnie w UE poprzez trening, czyli dokonywanie tych aktywności po prostu tkwienie w tym i przechodzenie przez różne etapy prawdopodobnie łatwiej jest tym osobom zdecydować na coś kolejnego wzrostu niemający dobrego z tego, że takie decyzje są podejmowane bo, bo to jest także angażujemy się w coś co ME co czujemy, że na co możemy sobie pozwolić ta, że damy radę, że sprostamy temu i w tym sensie myślę, że to może być możemy powiedzieć, że ciągłe kształcenie przekłada się do tego, że rozwijamy swoją osobowość im wspomniani wcześniej ma o 3 formach kształcenia kształcenie formalne kształcenie poza formalnej i znawcami nieformalnym i szczególnie promowałby pani kształcenie nieformalne to w życiu poza formalnym i nieformalny telefon, a nie byli już one jest takie taki zaniedbany Hallo Taxi mało niedoceniany kraj albo nie docenia powitalnym więcej to nieformalne uczestniczka słuchanie tej audycji dla klienta rozszerzania perspektywy wiekach w dziedzinie dogadywanie się to może być samodzielne uczenie się jakieś umiejętności w żywotnym Anna przykład w w BIK szybkiego czytania Targ, żeby zyskać czas to może być nauka jakieś umiejętności w dziedzinie sportu w depozyt tym na kształcenie nieformalne te promuje się, jaką bym takie, których dotyczy różnych dziedzin życia, a nie tylko życia zawodowego, bo o kształceniu formalnym najczęściej mówi Maciej tych 100 działaniu tych kierunków mówimy wtedy, kiedy chcemy zdobyć jakieś kompetencje czy kwalifikacje roztaczali zawód albo uzyskać jakieś nowe nowe możliwości i poszukać w dni pracy inny, a tu coś tak właściwie nie można powiedzieć czy to dotyczy sfery zawodowe życie swej społecznej czy sery jakiś tam kontaktów i rekreacji ich, bo to jest taki sport czy nauką windsurfingu czy cokolwiek czegokolwiek innego i o tyle wydaje się być to o czymś, o czym należy więcej mówić za przysłowiowy dom krócej niż studia szkolenia i t d . tak naprawdę właśnie ciekawą teraz otworzą sobie przypomniał on ma w sobie on o badaniu Głównego Urzędu Statystycznego p t. kształcenie dorosłych z 2011 roku i tam osobom, które inne formy ani się uczyły zadano pytanie o skutki artyści tej ich edukacji po jakimś tam w kolejnym kierunku ich kolejnym cieczy 1 z nich to sprecyzowane w UE i około 30 % osób powiedział, że w zasadzie to, czego się nauczyli w 8 ostatnich 12 miesiącach od głosu na wydanie po niczego tak nie jest na razie to niczego nie wykorzystali to uczynić przykłada się nie korzystać z innych 2 , 4 % osób powiedział, że nigdy tego nie wykorzysta z pełną świadomość tak jak bezużyteczna z nich przyrządzanych ze znaleźć ponad 7 proc do około 8 % osób powiedział, że tak dostał nową pracę w 12 prawie wszyscy w prawie 138 % osób powiedziało że w silnym wykorzystali TUW w swoim zawodzie w pracy, którą wykonują teraz natomiast 30 % pozostałych powiedziało że wykorzystali to w życiu pozazawodowym grzyby z pytaniem tt studiowanie formalny ten kierunek w Anglii w jaki sposób wpłyną na dna na inny obszar nie tylko zawodowe czy to też być może się drobne zmienia już nie tylko te formalne choć, chociaż w dużej mierze, ale formalne kształcenie nie tylko postrzegamy jako jako coś co nam przynieść ulgę na nowe możliwości, ale również wykorzystać zupełnie różnych innych aspektach wiemy zatem co możemy zrobić sami dla siebie jeśli chcemy rozwijać w sobie cechy osobowości sprzyjające kształceniu się 2, które cechy sprzyjają nam z urządzenia możemy je rozpoznać zidentyfikować wiedzieć najlepiej będzie łatwo trudno, a co możemy zrobić dla naszych dzieci z list jesteśmy rodzicami pani też przebadała różne style wychowawcze, które sprzyjają w mniejszym lub większym stopniu Bosch jest kształcenie się po późniejszym wyborom edukacyjnym w zbadania wynika, że ranni 2 postawy w dużym stopniu wpływają na to, że ten efekt, że chcemy angażować w w uczenie się i rozwijanie swoich umiejętności, a jest to MF postawa akceptacji rodzicielskim chwili w postawa w konsekwentna tak, bo mamy postawieni w konsekwencji taki styl i osoby te permanentnie kształcący się zadeklarowały, że ich rodzice w dzieciństwie prezentowali postawę konsekwentną i postawę akceptacji źle na na odbywanie go kształcenia permanentnego wpływa postawa matek nadmiernego chronienia gatunek wina obszarów ZO sta, ale tutaj także takie ataki są wyniki tych badań i w coś też potwierdziły podchwyciły to co jest napisane w literaturze dotyczącej ogólnie w uczenia się w i w PRL postawa akceptacji to jest taka postawa gdzie nie wstępnych rodzice stwarzają klimat swobodnej wymianie uczuć mu w domu, gdzie jesteś zwrócony zaufanie do świata, gdy wróci, gdzie rodzice dają bezwarunkowe wsparcie swoim dzieciom z ekipy na drugim biegunie tej postawy jest odrzucenie rodzicielskim dzieci zupełnie przeciwnego i ta postawa sprzyja zdecydowanie chęci w podejmowaniu różnych wyzwań edukacyjnych Nikolę niekonsekwencja on natomiast charakteryzuje rodziców zmiennych takich podatnych na stroje nerwowo, bo w brakujących na podobne sytuacje w w sposób różny bywa nieprzewidywalny Targ w rodzice, a niekonsekwentnie wygodne i ich dziecko musi wypracowywać metody i strategię obrony przed tą konsekwencją i szukano niczym się chorym jakiegoś zrozumienia poza rodziną, a więc w Görlitz dziecku zajęte po prostu zupełnie nie tym czym chcielibyśmy, żeby się zajmował w tym w tym czasie 3 w dzieciństwie nauką dawno gotowe otworzyć drogę truje do późniejszych takich takich aktywności celowych mogą to jest coś jest nieobowiązkowa tak nauka dorosłości, ale podejmujemy na bazie swoich doświadczeń wcześniejszych scenerii jak nam jak pan z tym było jak nam się uda mu nadmierna ochrona największym stopniu rodzi taką wyuczoną bezradność, więc jak te osoby mogłyby chcieć przejść do przodu i zrealizować w drodze decydować w drodze i inni i w i podejmować zwykle jakiekolwiek działania i że oni z mogą zakładać od razu ruszamy już po prostu nie poradzą sobie to tu taką bierność powodują w ludziach dlatego też spodziewam się takiej takiej takiego wyniku, a że ta postawa może nie sprzyjać ciągłemu kształcenia w drodzy państwo zachęcamy do stałego kształcenia się i edukacji szczególnie tej nieformalnej ona sprzyja nam się odbywa na naszych zasadach do tego miejsca do tego momentu, do którego potrzebujemy miny i chcemy dzisiaj rozmawialiśmy o tym na ile cechy wrodzone cechy temperamentu wpływają na nasz styl edukacyjne naszym gościem, bo autorka badań na ten temat Urszula Sitnik inny psycholog terapeutka terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach również psycholog szkolny dziękuję bardzo za rozmowę dziękuję ja teraz zapraszam państwa na informację Radia TOK FM zaraz po nich na magazyn kobiecy eter w Anna cała audycja do wysłuchania w aplikacji TOK FM na urządzenia mobilne w ww tokfm pl i Kosznik pobierz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - HANNA ZIELIŃSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA