REKLAMA

O alternatywnych sposobach edukacji opowiada Anna Gruhn

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2015-01-09 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
41:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM akt rozpoczynamy magazyn dorosłe dzieci przy mikrofonie Hanna Zielińska z nami studio Anna Brun dobry wieczór wręczenia dobrze mówią pani nazwisko Hayes tniemy, ale nie ma ugrał tu Herling rundę rozgrywek reprezentuje pani kilka interesujących dziedziny działalności my i organizacji reprezentuje pani fundację nowoczesna Polska nie tej fundacji będziemy rozmawiać w drugiej części naszej rozmowy, ale reprezentuje też ani Instytut miny im Misesa, który podesłał Rozwiń » gościli odesłał nam tylko po prostu udostępnił w internecie bardzo ciekawy esej dotyczący in edukacji wolnej i edukacji wolnej przede wszystkim będziemy się rozmawiać, ale też będziemy mówić się o edukacji medialnej to w drugiej części naszej rozmowy inne przede mną leży esej zatytułowany edukacja wolne przymusowa bardzo wymowną okładką mnie taką nieco przerażającą pokazującą taki przygnębiający obrazek prawdopodobnie jakiś dziewiętnastowiecznej szkółki może nawet my no właśnie to jest troszkę mylący, dlatego że nic ten esej esej monografia, bo po z różnymi określeniami można się spotkać to jest esej, w którym mowa jest przede wszystkim o edukacji Państwowej i punkt honoru i przymusowe tak właśnie cechą charakterystyczną tej edukacji państwowy jest to, że jest ona przymusowa jednak jest ono przymusowo 1 tak naprawdę całkiem niedawno, bo bodajże to jest właśnie końcówka dziewiętnastego wieku Francja też miała pewne MON i wzory epizody lub mu przede wszystkim związane z olbrzymią wizowych tak tak, ale także także podejrzewa, że tak oczywiście rysunek jest jak najbardziej sugestywny natomiast nie do końca zgodne z prawdą, bo mimo wszystko takie upowszechnienie na masową skalę edukacji powszechnej edukacji przymusowej to jest przede wszystkim dwudziesty wiek końcówka dziewiętnastego wieku za chwilę opowiemy też edukacji jeszcze uzupełnia pani wizytówka dla słuchaczy, żeby mini pełną informację tego kogo słuchają innych reprezentuje pani fundacji nowoczesna Polska, gdzie 1 koordynuje pani m. in . na prace nad katalogiem 20 nad dopracowaniem zasobów edukacyjnych dla serwisu edukacja medialna edu PL z wykształcenia jest pani politologiem doktorantką na wydziale nauk społecznych Uniwersytetu Warszawskiego wrocławskiego obrusów NWR rzeczy proste ani UW pozdrawiamy oczywiście inny z informacji, które zdobyłam na pani temat wiem również jest pani ekspertką współautorką katalogu kompetencji medialnych informacyjnych mam nadzieję, że uda nam się rozwinąć się inne ten temat jest pani felietonistą portalu BiznesAlert PL, gdzie pisze pani komentarze dotyczące prawa autorskiego otwartego dostępu do rynku książki no i teraz wracamy do eseju czy monografię edukacja wolna i przymusowa do kwestii edukacji Państwowej lub nośnika jest alternatywa edukacji Państwowej nosów różna alternatywę no może jest mowa też o edukacji prywatnej z tym, że na Rozbark akurat w tym eseju też, że z dziejów AK autor eseju również dosyć krytycznie się odnosić do tego pomysłu, ale nie do samej idei, żeby prywatne instytucje mogą to być instytucje religijne o charakterze charytatywnym różnego rodzaju stowarzyszenia w ale prowadziły szkoły, ale bardziej do idei, żeby i ona również podążały wg programu już od dłużenia odgórnie narzuconego przez różnego rodzaju instytucje w przypadku Polski noty z Ministerstwa Edukacji Narodowej, czyli zmaleje Rothbard autor tego, że Sejm, a tych z ekonomistami przedstawiciel w zasadzie był ekonomista niestety już nie żyje, ale przedstawiciel szkoły austriackiej, a który właśnie miał dosyć powiedziałbym pewnie dla części słuchaczy zaskakujące poglądy na dokonanie na rzecz naszych piłkarzy za chwilę włoskiemu raczej zdecydowanym przeciwnikiem instytucji państwowych natomiast nie była taka żywiołowa niechęć tylko raczej wskazanie na takie elementy, które mogło być lepiej realizowane mogą wlepić teczce działań, które mogą być realizowane lepiej przez instytucje prywatne i akurat Murray Rothbard uważał, że tutaj taką alternatywą są dla edukacji przymusowej w bok, bo to to jest tak to chyba inne rozróżnienie jest najważniejsza dla edukacji przymusowa edukacja wolna jest n p . tzw . Home School, czyli ta edukacja domowa a gdzie tutaj o to, że tak naprawdę rodzice mogą sami kształcić swoje dzieci jeszcze jakiś czas temu to było zupełnie nie do pomyślenia, ale w tej chwili z tego co wiem również w Polsce realizuje się takie projekty w górach chodzi o to, że tak naprawdę rodzica który, którzy mogą sobie na to pozwolić mogą poświęcić dużo więcej czasu właśnie na to, żeby zapoznawać swoje dzieci z różnego rodzaju treściami później oczywiście te dzieci młodzież mogą przystępować jak najbardziej o dalszych egzaminów np. stawać natura kontynuować swoją edukację na Uniwersytecie w rymy autor publikacji edukacja wolne przymusowa Murray Rothbard jest niezwykle krytyczny wobec takiej edukacji sformalizowanej systemowe podkreśla, że proces kształcenia czy też finalny wykształcenie ne nie jest efektem wyłącznie tego co tylko człowiek doświadcza w murach szkolnych, a już na pewno nie wyłącznie tego, czego doświadcza w kontakcie z nauczycielem po murach szkolnych dzieją się różne inne rzeczy inny proces rozwoju zakłada również zbieranie wszelkich doświadczeń to jest właśnie nie tylko edukacja nieformalna nań podkreśla również co już ten wątek wraca niezwykłą wartość indywidualizmu, która ginie właśnie w edukacji Państwowej edukacji masowej no tak był siłą rzeczy mamy tutaj do czynienia jest tutaj prób próba wykształcenia różne dzieci, które wiadomo pochodzą z różnych środowisk i 1 mogą być zainteresowane od najwcześniejszych lat pogłębianiem swojej wiedzy inne mogą być bardziej aktywny powiedzmy na innych polach, ale niekoniecznie zignorowane zainteresowane powiedzmy konkretnymi dziedzinami wszak to i problemu leży w tym, że tak naprawdę trzeba jakoś uśrednić ujednolicić tę wiedzę, która jest przekazywana w skutkiem czego tak naprawdę to osoby, które są bardziej uzdolnione cierpią na tym, bo one tak naprawdę ten program jest opóźniony w wobec nich, a z drugiej strony te osoby, które są u mnie troszkę mniej zdolne mają większe problemy zdobywaniu wiedzy tak naprawdę to tempo może być dla nich powolny, więc to jest ten problem z drugiej strony to co on też podkreślał to torze mamy różne indywidualne predyspozycje wobec różnych dziedzin wiedzy, więc tak naprawdę mogą być nic nie chciałbym tutaj stosować się już takiego, a niezbyt lubianego przeze mnie podziału na humanistów liczni humanistów, bo to z reguły te się sprowadza do tego, że humaniści są osoby, które nie lubią inni nie znają się na matematyce natomiast takie mówiono nam różne zainteresowania mnie, że mogą to być osoby, które będą mieszkać w przyszłości doskonałymi sloganami mają zainteresowania lingwistyczne i w tym kierunku chciały bliższa, ale niekoniecznie pewnie będziemy do tego celu potrzebna arytmetyka w, a punkty tak jak mówiono o takim najbardziej podstawowym poziomie natomiast oni wspomniał o tym, że także o tym co on podkreślali co jest tak jak komu wydaje się bardzo ważnym wątkiem to torze edukacja kształcenie trwa przez całe życie i wbrew pozorom wcale nie jest osamotniony w tym stwierdzeniu on idzie troszeczkę dalej go krytykują, owszem, instytucje w państwowe jako te, które tak naprawdę zatrzymują ten proces edukatorzy i tektury i doktryną Jon hektara wymuszają natomiast mają wiele instytucji w tej chwili europejskich między nimi komisja Europejska w ubiegłym roku w ubiegłym roku jeszcze kilka lat temu w UE wydała parę dokumentów, których podkreślała właśnie konieczność kształcenia przez całe życie w wielu programach edukacyjnych w dzisiejszych czasów tak wielu programach edukacyjnych w tej chwili, które są w Chinach, które są pobierane przez oficjalne instytucje choćby nie wiem gra edukacyjna miasta stołecznego Warszawy, ale w planie rozwoju edukacji Warszawy nalata 20132020 jest mowa o tym, że trzeba kłaść nacisk na rozwijanie kompetencji, ale przez całe życie na kształcenie przez całe życie, że nie możemy zapominać o tym, że nagle kończymy szkołę, a im mam być może niektórzy z nas decydują się na studia wyższe coraz więcej zresztą niektórzy od razu pójdą do pracy, ale tak naprawdę to nie oznaczała procesy w naszej edukacji docenta może oznaczać koniec nudnych dla części osób murów szkolnych, gdy taki siłą, a tłoczonej wiedzy, niemniej jednak zawsze się uczymy i ten proces się nie kończyliby tutaj mowa jest o tym, że o tym jak ten proces ma wyglądać się powinna je decydować się jednostka ranny autor wstępu bez daty publikacji dr Radosław Wojtaś ten pisze tak nauczeni grupowe cechuje się jednolitą formą, toteż zawsze narusza ona drzemiące w dziecku predyspozycje państwowy przymus nauczania wsparty na odgórnych standardach kształcenia zasłynął znacznik psiej zdolności przeciętnego ucznia, uderzając tym samym zarówno w mniej pojętne, ale też błyskotliwe i zdolne dzieci te toczą pani mówi, ale jest jeszcze 1 fragment, który dyskusyjny powiedziałbym z ideologicznego punktu widzenia czytamy dalej tak warto podkreślić, że przymus szkolny uderza w dzieci bez predyspozycji do nauki narusza ich prawa i marnotrawi energię, która z powodzeniem mogłaby zostać spożytkowane skuteczni na innym polu działalności myślę, że niejedna osoba bez myśli są też jest taka pseudo troska, że te mniej zdolne dzieci lepiej niż nic nie chodzą do szkoły lepiej niż ponoszenie ne nie męczą, bo on po prostu to naruszać prawa taką nie mają predyspozycji niech nikomu się zajmą grzebanie patykiem w ziemi, które swoją drogą NATO, ale bardzo cennych strefach co tutaj z Solidarnością społeczną z takim socjalistycznym wyrównywaniem szans, od którego zapewne odżegnywał się autor no tak odżegnywał się to znaczy w wbre w pozorom nie może się okazać, że tak naprawdę to ujednolicona edukacja może tak naprawdę powiększać to różnica, a z drugiej strony w ale oczywiście możemy mówić to to jest to co pani nazwała pseudo troską może ująć inaczej chodzi o to, że tak naprawdę nie zawsze te dzieci, które faktycznie są mniej zainteresowane nauką mniej zainteresowane teorią, a on, toteż wynika z tego w jaki sposób jest to przedstawiane no umówmy się dla części z nas szkoła stanowimy wspomnienia, ale pewnie też względu na grupę rówieśniczą ostro się kontaktowaliśmy, a no i Damian krok do czynienia z fajnymi nauczycielami, ale mnie też niestety nie zawsze każdy z nas ma takie doświadczenie nie każdy ma z nas ma doświadczenia z nauczycielami z profesorami, którzy inspirują, którzy inspirują do tego, żeby zdobywać każdą wiedzę, a pogłębiać ją w, a więc wydaje się, że to też jest właśnie kwestia podejścia do takiego ucznia że, żeby go zainteresować zainspirować zresztą UAM i mam wrażenie, że tutaj Nikisz różne projekty popularyzatorskie a kto n p . prof. Vetulani, który jest neurobiologii jest taką dosyć znaną postacią on obszar doskonale popularyzuje zdawałoby się bardzo skomplikowane dziedziną wiedzy i robi to za pośrednictwem YouTube i tuba prowadzi też swój blog wnętrz nie trzeba chodzić do szkoły czy studiować neurobiologii żeby, żeby zdobyć wiedzę można oglądać się kanału prof. Vetulani dane inni wręcz aż tak daleko bym się posunęła do takiego stwierdzenia, niemniej jednak on tu nic to w jaki sposób przedstawia swoją wiedza o małżonku niewątpliwie służy bardziej moim zdaniem zrozumieniu różnego rodzaju zjawisk no tak naprawdę w podręczniki, które w tej chwili funkcjonują bardzo często są napisane są tak nie wiem jak to ująć Belfer szkół w Anwilu racjonalnie tak mało po części protekcjonalnie, ale po części duży nacisk zdobywa się na taką wiedzę pamięcią ową w drewnie ożywieniu, ale mogę na niego w Gnieźnie właśnie, zwracając uwagę na to, że tak naprawdę istotniejszą kwestią jest umiejętność analizy tych danych tej wiedzy, którą posiadamy retencją życiową i takie znane także to w zasadzie się pojawiały takie 2 elementy, bo ma też chciałabym troszeczkę powiedzieć on projekt Instytutu Misesa w, czyli o podręczniku wolna przedsiębiorczość to jest podręcznik do podsta w przedsiębiorczości w jeśli pani pozwoli obiecuję, że wrócimy ego, ale wolałby najpierw skupić się na wątku edukacji wolnej przymusowej znajdziemy czas na projekt lekcja ekonomii dla młodzieży mam na to przewidziany czas w naszej rozmowie porozmawiam jeszcze w Instytucie Miss USA chciałby jeszcze opowiedzieć słuchaczom więcej o tym, inne co znajduje się w publikacji 0 barda, która jest dostępna bezpłatnie w internecie można sobie wydrukować właśnie na listy na stronie Instytutu Misesa, by znalazłam ten plik wydrukowałam przeczytałam w pojawia się również, że w tej publikacji wątek Państwowej edukacji jako opresji jako właściwie przemocy miny i czytamy również we wstępie tak objęcia roli wychowawcy przez instytucje państwowe gwałci prawa rodziców do opieki nad potomstwem, jakie uprawnienia młodych ludzi do nieskrępowanego rozwoju państwo, bazując na monopolu użycia przymusu eliminuje najważniejszy czynnik kształtowania osobowości, jakim jest wolność od przemocy bardzo mocne słowa no tak bardzo mocne słowa, ale pamiętajmy, jaka dyskusja przetoczyła się przez Polskę mnie jeszcze całkiem niedawno w kontekście obniżenia wieku dzieci, które zaczynają naukę szkolną i tutaj też wiele rodzin wielu rodziców protestowało przeciwko temu, żeby pięciolatki już tak naprawdę w chodziły do szkoły i niekoniecznie wynikało z tego, że ci rodzice w mniejszym stopniu dbają o wykształcenie dzieci, ale po prostu no jednak mimo wszystko już dziś ten nawet kilka miesięcy robi dużą różnicę w ich najbardziej uderzające było nawet bez winiety kilka miesięcy moim zdaniem tylko to jak bardzo państwo przedstawiciele władz zignorowali głosy społeczeństwa głos swoich pracodawców wyborców kredyty ta ilość podpisów była porażająca, a jednak nie doszło do żadnego dialogu z nożem z albumu jest to pewnego razu jednak uzasadnienie prawne każdego rodzaju tylko jest to arogancję ze strony władzy w mi w tym momencie tak no nie, ale słowa ROD barda, że jest to opresja no niestety, ale jakoś się z Hiszpanią mówił o agresji, ale nie tylko czytamy dalej niż jest to również, że indoktrynacja też chciałbym to zaś osadzić w polskich warunkach czytamy tak Państwowa edukacja to przede wszystkim źródło indoktrynacji na masową skalę stanowi ono metodę informowania posłusznych poddanych zgodnie z egalitarnych pryncypiami, którego efektem ma być stworzenie uniform Giovanniego i homogeniczne narodu o jednakowym sposobie myślenia zwyczajach i uczuciach narzuca ono 1 światopogląd i system wartości mające konserwować władzę elit politycznych nad resztą społeczeństwa znowu mocno czuję, że jest coś tutaj pewnie by na rzeczy, ale ja bym aż tak radykalnie takiego sądu edukacji Państwowej nie sformułowała rozumiem, że pani broni takiego stanowiska, a edukacja jako indoktrynacja i edukacja może być indoktrynacji o Polsce pani zdaniem wygląda w k to tak naprawdę zależy od szkoły my nie żal mu wyżyć się nauczyciele mają coraz mniej do powiedzenia jeśli chodzi o to, czego uczą co się dzieje na lekcjach, jaki mają zakres wolności w doborze tematów materiałów już mają coraz mniej do powiedzenia no chociażby wchodzi tu kwestię podręcznika darmowego czy też bezpłatnego, który został wprowadzony przez MEN nie od początku tego roku szkolnego w tak naprawdę nauczycielem poza tym ten podręcznik jest niby nauczyciele mają wybór, ale ten podręcznik jest bezpłatnie zapewniany w o wszystkim szkołom wobec czego nauczyciele, nawet jeżeli chcieliby się zdecydować się na inny podręcznik to muszą mieć się decyzji organu, który tuż koło kieruje, który finansuje najczęściej to są samorządy na to, żeby ponieść dodatkowe koszty, więc tak naprawdę ten wybór jest iluzoryczne no bo nauczyciele nie moja nie ma w tym momencie wyboru, bo a, kierując się nim finansami zapewne ta instytucja, która kieruje daną szkołą stwierdzi, że skoro już jest podręcznik do po co zaopatrywać w innych, nawet jeżeli on mógłby być lepsza w rolę widzi w tym podręczniku niebezpieczną indoktrynację wiele środowisk widzi tam takich przekazów pośrednich czy niejasności czy niedopowiedzeń, które właśnie nazywają indoktrynacja czytanie należą do takich osób, a ja widzę w tym podręczniku niebezpieczeństwo taki rząd jest 1 on jest 1 i ale ministerstwo twierdzi, że daje wybór tak naprawdę tego wyboru nie daje, bo tak jak mówiłam jeszcze dzisiaj przygotowują się do tej rozmowy sprawdzam sobie na stronie naszego elementarza, jakie są warunki oraz jest jasno napisane, że nic, owszem, do wszystkich szkół, które zgłoszą takie zapotrzebowanie na wszystkich szkół publicznych oraz szkół prywatnych też może dotyczyć jest im zapewnione ten podręcznik wersji elektronicznej, a my natomiast, jeżeli nauczyciele faktycznie chcą go można nauczyć innego podręcznika to muszą ubiegać się o zgodę właśnie organu finansującego daną szkołę, czyli samorządu, ale i wtedy być może otrzymają taką zgodę być może nie no raczej podejrzewam, że bardziej możliwe jest scenariusz o braku zgody skoro jest już dostępna określone materiały, więc jest 1 problem że, dlaczego mamy mieć do czynienia z 1 podręcznikiem i to jest niebezpieczeństwo ogólna i doktryn indoktrynację, ale jest też niebezpieczeństwo błędów tak naprawdę, dlaczego nie możemy korzystać z konkurencyjnej w Ameryce tam całe bogactwo z całego bogactwa oferty dydaktycznej w, a i dlaczego, dlaczego tak naprawdę narzuca nam się 1 możliwy scenariusz wracamy do mariażu barw dawne, którym wyznaczana również rodzicom pewną rolę w wychowywaniu w edukowaniu dzieci jeśli nie państwo no to właśnie ne rodzice i czytamy już w samym tekście tak znowu mocne słowa, ale wybrałam takie fragmenty emocjonalne dla każdego, kto przywiązuje wagę do godności ludzkiego życia do postępu i rozwoju jednostki w wolnym społeczeństwie wybór pomiędzy rodzicielską lub państwową kontrolę nad dziećmi jest oczywiste, czego tak naprawdę Rothbard oczekuje od rodziców jeśli chodzi o edukację, gdyby to miał być taki wzorzec model, a nie sądzę, żeby on do tej pory miały jakieś konkretne oczekiwania no bo skoro mówi o tym, że edukacja ma być wolno to tak naprawdę dużo zależy od decyzji rodziców są one żyły one nieważne mówi o edukacji domowej albo o zatrudnianiu nauczyciela tak, żeby była absolutnie bez pełnią swobody jeśli chodzi o wybór tak no, więc tak naprawdę w niemym nadal w tak naprawdę trudno powiedzieć, żeby słowo modelu było tutaj najodpowiedniejsze do uboju tych modeli Będzin nieskończenie wiele tak naprawdę w zależności od tego jakie podejście przyjmą rodzice narodzonego dziecka, a także to jak to jest tak naprawdę najważniejsza to co mnie to, czego akurat trud Bartnik piszą, ale to co jest istotne polega na tym, że w tej chwili część rodziców czuje się niejako zwolnione z takiego obowiązku dbania o kształcenie swoje dzieje swoich dzieci, ponieważ pójdzie do szkoły też nauczyć się właśnie wręcz bezpośrednio czasami tak odpowiadać za samo ile jest 5 × 3, choć rzadko się nauczyć, ale tak, gdyby tak naprawdę ci rodzice wzięli większą odpowiedzialność za zadanie oczekuje dorosłości, ale w RPA chyba naturalne powiedziałbym, gdyby wzięli odpowiedzialność to, gdyby wzięli odpowiedzialność, dlaczego on może nikt by wzięli odpowiedzialność oni powinni wziąć odpowiedzialność nie przerzucać się na innych roślin jeśli oni oceniają dziś dość o Państwowej to powinni być w pełni uczestniczyć w tym procesie my mieć świadomość tego co się dzieje w tej szkole i nie cedować odpowiedzialności za edukację na nauczycieli i mini Lotto do wszystkich sprowadzał ich dziedzina są oczywiście, że szkoła może być pomocna w tym procesie kształcenia na dużo też ponosimy z naszego własnego domu w taki inspirujące fragmentem eseju czy monografię edukacja wolne przymusowa jest fragment opisujący historię obowiązku szkolnego oby kiedyś to właśnie dowiadujemy się, że te pomysły, by dotycząca tego, czego dzieci mają być uczone i to bez absolutnie wyboru rodziców pojawiał się już w starożytności nie wsparł tę właśnie autor opisuje taki sposób w Atenach pierwotne przymus państwowy edukacji z czasem ustąpił miejsca systemowi dobrowolnemu z kolei wsparcie w starożytnym wzorcom współczesnego totalitaryzmu państwo zorganizowanego w formie wielkiego obozu wojskowego, który przejmował kontrolę nad dziećmi i drukował je w barakach zgodnie z ideałem posłuszeństwa wobec siebie sprawowanie przez Spartę absolutnej kontroli zarówno na fizyczne miękki psychicznym rozwojem dzieci w celu ujednolicania wychowywania ich w pasywnym posłuszeństwie rozkazom państwa było jedynie logicznym następstwem systemu przymusowej edukacji kolejnym mocnym fragment dziś oczywiście nigdy nie powiedział inny od edukacji Państwowej, że to jest jakaś spuścizna po wsparcie, ale ciekawe jest to, że potem nastąpiła wielowiekowa przerwa, w czym w takim obowiązku szkolnym potem bardzo wiele przez bardzo wiele stuleci edukacja była przywilejem ani obowiązkiem no tak tutaj tak naprawdę też należy wrócić do tego jak rozbrat rozpatruje prawo, że tak naprawdę nie jest my mamy prawo do tego, żeby być wolnymi niż bez zgody Dywity decydować samodzielnie o tym co chcemy robić chcemy się kształcić czy też nie, więc ja bym rozpatrywała w takiej kategorii natomiast faktycznie nic tak mogło to mogło być nim także w częściowo był to przywilej natomiast nie powiedziałbym, żeby temu, żeby to nagle umniejszał Turzyna on nagle przestał być prawem ludzie nadal mieli swobodę w wymianach, ale i lub mniej ograniczona przez wielu stuleci było także dostęp do umiejętności czytania właściwie nabył jednak kwestia elitarną jeśli chodzi o rozwój edukacji w ramach rodziny uczenie się życia codziennego poznawania przyrody czy procesów przyrodniczych to oczywiście to było zawsze był powszechnie dostępne natomiast przez wiele stuleci było także jednak nauczyciel mistrz ksiądz zakonnik był tą osobą faktycznie fizycznie, dzierżąc są tą władzą i wiedza ta TP księgi do tej szkoły trzeba było pójść trzeba się nauczyć czasami trzeba było za to zapłacić myli odsyłam państwa do lektury do publikacji SP edukacja wolne przymusowa Ateny plik z Thomasem jest dostępny na stronie Instytutu Misesa, a teraz obiecane drugi wątek można sobie wydrukować możemy sobie na kim jest zacieniona czytnik jest to bardzo inspirująca lektura dla mnie niektóre bez ze stwierdzeń tez tutaj postawionych są zdecydowanie za mocna, ale z pewnością bardzo inspirującej warte warte dyskusji no i kolejne projekty którymi opiekuje się instytuty projekt lekcja ekonomii dla młodzieży co to tym razem lekcja ekonomii dla młodzieży to jest projekt, który jest tak naprawdę realizowana od 6 lat co mi kiedyś nosił inną nazwę po prostu lekcje dla ekonomii w to w tej chwili to jest po prostu w skrócie le ME w bardzo przyjemna akronim dobrze kojarzący się mam nadzieję, że chodzi o to, że inni wolontariuszom, którzy są związani łącznie z Instytutem i tutaj jej taką instytucją, która wspomaga ten projekt jest też Koliber przed tym tropem przechodzą szkoleniem i następnie udają się do szkół, gdzie prowadzone zajęcia w ramach podsta w przedsiębiorczości na tak, ale wspomniała pani o organizacji Koliber to jest organizacja polityczna czy ekonomi też można uczyć się właściwie z nastawieniem ideologicznym, ale to jest dyżurną tak naprawdę nastąpił podział ról, dlatego że merytorycznie to Instytut jest odpowiedzialny za treści, które są zawarte z lekcjach, a natomiast Koliber służy tutaj organizacyjnie oni mają już rzesza osób, o które są zainteresowane USA Chin tak no może powiedzieć, że mają pewne ciągoty polityczne, ale mimo wszystko nie wszystkie osoby nie będą realizowały w ten sposób to domy są oni nas na pewno bardzo dobrze wspierają organizacyjnie, a dzięki czemu n p . w ubiegłym roku szkolnym udało się przeprowadzić lekcję 24 szkołach te treści trafiły do 1600 uczniów udało się przeprowadzić, bo te lekcje były finansowane tak tak zdobyć fundusze NATO tam udało się przeprowadzić lekcję udało się zdobyć fundusze na nie to jest także Instytut Misesa nie pobiera żadnych dotacji od instytucji publicznych szkół te fundusze, z których finansowana jest tworzenie treści np. frakcji w, a dojazd nauczycieli do szkół czy też instruktorów szkolenia są finansowane z datków prywatnych głównie w, więc może nas wspierać się za pośrednictwem strony w tej chwili też prowadzimy projekt, który też chciałabym źle powiedzieć, czyj projekt e-podręcznika wolna przedsiębiorczość i może wspierać za pomocą wału portalu polakpotrafi natomiast tak jak mówię to torze, ale i z punktu widzenia samej szkoły lekcje są całkowicie bezpłatne to znaczy Łemków i wiele szkół bardzo chętnie w nich uczestniczy w, a są na stronie internetowej projektu można się zapoznać z referencjami wielu szkół, o którym będą bardzo entuzjastycznie piszą o tym, że doskonała jest metoda warsztatowa, bo to jest głównie ta metoda, którą się posługujemy w czasie tych lekcji i że też było spotyka się u nas dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy po prostu są często znudzeni tak czułe Formuły wykładu, który tak naprawdę na wszystko na wszystkich szczeblach edukacji nie obowiązuje w tej chwili krzyż jest takim modelem nowo obowiązującym, a także tak jak mówię szkoły mogą się zgłaszać do tego projektu w tej chwili w programie jest 6 lekcji, a które obowiązują różne zagadnienia, a od np. lekcje o wartości 2, a jest też lekcją na temat oszczędzania im jesteś lekcja dotycząca bankowości w tym bankowości centralnej do wyboru do kolorów i ten program będzie oczywiście systematycznie rozwijany moim marzeniem jest to, żeby te lekcje zostały w pełni całkowicie udostępniona na wolnych licencji na otwartej licencji tak to jest moje małe skrzywienie Wda natomiast to my tak mówiono nie mogę tej branży stąd tak na pewno będzie natomiast niewątpliwie myślę, że z podręcznikiem, jakie są szanse na to by że pewne pojawił się ten podręcznik, który będzie właśnie bezpłatnej cyfrowy ne i będzie takim przewodnikiem poradnikiem dla nauczycieli rozumiem, że z lekcjami przeprowadzanymi przez osoby z Instytutu nie da się objechać cały Polski niestety nie aż tak nigdy nie dysponujemy takimi siłami, a poza tym nie podręcznik na tyle ułatwi tę kwestię, że to uczynili tak naprawdę sami będą mogli nauczyć tych treści, a to, o co chodzi tu nie jest narzucenie 1 punktu widzenia będziemy mówić o o ekonomii od teorii ekonomii w zasadzie pisać i nauczyciele będą się mogli z tym zapoznać, a docelowo również uczniowie będziemy też mówić o przedsiębiorczości będziemy pokazywać, jaka jest różnica prostszy pomiędzy przedsiębiorczością, a pomiędzy nauką ekonomii będziemy mówili o przedsiębiorczość w teorii, ale też w praktyce no bo niewątpliwie to jest bardzo istotny element to a to tak naprawdę, jakie są szansę na to, że ten podręcznik ujrzy światło dzienne to już zależy od państwa m. in . od słuchaczy, dlatego że podobnie jak w przypadku lekcji ekonomii dla młodzieży ten podręcznik jest całkowicie finansowane z wpłat indywidualnych darczyńców w i w tej chwili do 27 stycznia prowadzimy akcję na portalu polakpotrafi, gdzie można im dołożyć sobie stworzył własną cegiełkę pan można zdobyć atrakcyjne nagrody m. in. talię kart koszulki, ale tak naprawdę wydaje się, że gacie czy to jest mniej istotna sprawa w porównaniu z tym, że można naprawdę im dołożyć się do bardzo istotnego, a projektu edukacyjnego, a w tej chwili już funkcjonują podręczniki na do posta w przedsiębiorczości, ale on nie do końca spełniają swoją rolę w jeziorze niepoprawną politycznie aktywni nawet mimo to do dziś są niepoprawne politycznie, ale mają dużo błędów po 10 nieścisłości, które zresztą pokazujemy w np. czasami jest napisane jak Telimena się posiłkować dziś Chochołów ja mam tutaj też przed sobą materiały o Żydach, ale państwo odkryli w interwencjonizm państwowy opiera się na koncepcjach liberalnych elit artystycznych no i w tym w interwencjonizm skoro mowa o interwencję nic nie może się specjalnie opierać na koncepcjach i liberalnych, ponieważ sami z koncepcją etaty styczną po prostu zakłada interwencje państwa, więc cnotę to jest nielogiczne nielogiczne, żeby tak było jest jeszcze parę innych cytatów jest zachęca się do tego, żeby zajrzeć po prostu na stronę projektu i i zapoznać się nim szerzej w natomiast tak jak mówię to co nas interesuje to to jest pokazanie to nie jest koniecznie tylko włącznie przedstawienie plemiennej szkoły myśli tak naprawdę te treści, które są nauczone na poziomie szkół ponadgimnazjalnych gimnazjalnych w tej chwili na tym poziomie nauczy się podsta w przedsiębiorczości, ale to są bardzo podstawowe treści, więc takie umowy chcemy pokazać całe spektrum możliwości, a i ten przedmiot bodajże funkcjonują 2002 roku w szkołach natomiast w badaniu cały czas pokazują, że jakoś nigdzie w tym, że z tym w parze większe edukacja ekonomiczna większe kompetencje wyższe kompetencje w organizmie trzymana w istnienie jest efektywne non to raczej do czego może oczekiwać, jeżeli tak naprawdę na niektórych lekcjach niewiele można się uczyć o tym jak się wypełnia PIT albo no no już samo życie chcę tam jest, owszem, samo życie, ale to taką wiedzę wznoszenie twierdzy jest istotą jest to wiedza przydatna, ale ono tak naprawdę pokazuje nam tylko ich łącznie 1 scenariusz będziemy tylko włącznie zatrudnieni przez kogoś w nas tak naprawdę z osobami, które są przedsiębiorcze, a które chcą założyć swoją własną firmę, na których chcą zajmować się Chrystus w samym sobie szefować tej strony więcej takich młodych ludzi takich młodych osób, które nie zajmują się zakładają firmy zakładają start-upy są zainteresowane chcą jakoś spożytkować tę swoją energię dla nich akurat instrukcja wypełnienia PIT-u on nie będzie tutaj przydatna w najbardziej istotną pewnie będzie informacja o tym gdzie mogą zdobyć kredyt na swoją działalność, lecz sposób w ogóle zabrać się do tego, a więc no to jest niezwykle istotne natomiast to co chciałam powiedzieć stop pożarom tak jak mówiłam wcześniej nudne te wyniki badań akurat w 2013 roku biura analiz sejmowych wydało taką publikację o kompetencjach finansowych Polaków w nurt wyniki nie są satysfakcjonujące delikatnie powiedzieć powiedziawszy, dlatego że chociażby halę no i mu tam m. in . a część tych badań, które zresztą było prawo prowadzony przez fundację Kronenberga przy banku Citi handlowy była m. in. zadawano różne pytania o SC dziedziny ekonomii w dziedzinie finansów i średnio 20 pytań poprawnie odpowiadano na 8 , 3 w, czyli w powiedzmy że, aby to był test czy egzamin to myśmy nie zdali na nie mów, a naprawdę poprawne odpowiedzi, bo leży udzieliło chyba 10 % osób po ciekawe są też wyniki dotyczące tego jak Polacy oszczędzają Otóż w 2012 roku np. 56 % Polaków wydawało wszystko co miało w danym, czyli żyło tak naprawdę z miesiąca na miesiąc z wynikiem braku edukacji pani zdaniem, a on tak tak to toi toi toi jest też wynik braku edukacji m. in. co znaczy to oczywiście nie jest jedyna przyczyna, bo było to czemu mają problem jest o wiele bardziej złożony natomiast tak jak mówiono na część Polaków nawet, że nie czuje potrzeby oszczędzania czy też nie ma wiedzy nie ma co do ruchu nawet szalonym, by mógł Polak taki oszczędzić ten nie wie jak co zrobić, by to było sensowne w Wilnie wiele osób też np. inwestujemy, a po to, żeby inwestować, gdyż muszą usiąść razem faktorzy poszerzyli wiedzę dotyczącą instrumentów finansowych n p . szkoda, że państwo adresują swoją działalność do szkół ponadgimnazjalnych i czy gimnazjalnych tylko, ale bardzo dobrze że, chociaż na nich zostawiła bene projekt lekcji ekonomii dla młodzieży, gdyż jeszcze przed nami 1 filar pani działalności bardzo interesujące mnie dla fundacji nowoczesna Polska pracuje pani jako koordynatorka projektu edukacja medialna ne przed naszą rozmową była na stronie edukacja medialna i dowiedziałam się na czym ona polega, jaki jest cel tego projektu Anny, o co chodzi też z tym serwisem reż zabieram właśnie różne pomoce materiały netto są pomoce właśnie dla nauczycieli i być może dla rodziców redukujących domową, ale wyobraź sobie, że słucha nas ktoś, kto w ogóle nie wie co to jest projekt edukacja medialna i pani jako koordynatorka może nas wprowadzić temat, a projekt edukacja medialna to jest przede wszystkim serwis z edukacją medialną edu PL, który zawiera w tej chwili już prawie 200 scenariuszy lekcji czy też otwartych zasobów edukacyjnych młodym ludziom to jest za chwilę powiem to dla szkoły podstawowej gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych i jak to jest z tymi klasami początkowymi, że już niedługo pojawią się właśnie w serwisie w domu też zasoby z one są już gotowe natomiast tak jak mówią urzędnicy, gdy jest organizacja pozarządowa, więc o to też nie dzieje się w takim szybkim tempie po prostu w banku o on pojawiał się tak naprawdę na dniach w tej chwili otwarte zasoby edukacyjne tak swoje zasoby edukacyjne do tak naprawdę ten podręcznik dobrze podstaw przedsiębiorczości podręcznik wolna przedsiębiorczość też będzie otwartym zasobem edukacyjnym otwarty zasób edukacyjny to jest tak naprawdę coś co może przyjąć dowolną formę może być podręcznikiem może być konspekty lekcji może być scenariuszem lekcji może być jakimkolwiek materią dodatkowy punkt, z którego ktokolwiek może skorzystać nauczyciel rodzice animatorzy edukatorzy osoby, które chcą po prostu poszerzyć swoją wiedzę, ale w danej dziedzinie w otwarte dla tej dziedziny to, jakie to są to są różne dziedziny to co jest zawarte w programie nauczania ich dane GUS tylko zasadnie zasadniczo oferty otwarte zasoby edukacyjne nie ograniczają się do może być otwarty zasób ekonomiczny z ekonomii n p . takim otwartym zasobem edukacyjnym będzie mam nadzieję dzięki państwa wsparciu raz jeszcze skieruje ten apel podręcznik wolna przedsiębiorczość i będzie dotyczyła ekonomię będzie dotyczył przedsiębiorczości z kolei serwis edukacja medialna edu PL zawiera otwarty zasoby z dziedziny edukacji medialnej i tutaj mamy do czynienia z różnymi aspektami m. in . z prawem z ekonomiką mediów czy też ekonomicznymi aspektami funkcjonowania mediów z kwestiami etycznymi z kwestiami wyszukiwania informacji, a ich weryfikowania to jest wymyśla tematy, które są wyzwaniem również dla osób dorosłych z nową bramę, bo razem ze zmieniającą rzeczy się rzeczywistością sami musimy uczyć się swoich nowych praw i nowych obowiązków, kto przygotowuje te materiały, kto ma z czyich kompetencji tutaj się korzysta, żeby te scenariusze te lekcje ne rozwijające kompetencje medialne uczniów rozwinąć to tak to tak naprawdę są 2 różne o pomoc w odpowiedzi na te badania MR w przypadku podręcznika tak tak naprawdę powiedział, że otwarte zasoby to co roku i treścią może dokończy bez tego niestety nie uściśliła to są takie zasoby ukryte strych tak naprawdę może korzystać każdy dom na szczęście są już dostępne na konto online nowo w ten sposób mają szansę trafić do najszerszego grona, a publiczność też osób, które z nich korzystają, ale i one są udostępnione na otwartych na wolnych licencjach, czyli najczęściej na licencjach Creative Commons, a i tutaj podręcznik będzie udostępniony podobnie jak na materiały, które są zawarte w serwisie edukacja medialna edu PL, a one są udostępnione na licencji FIBA jest Sejm, czyli uznanie autorstwa na tych samych warunkach co oznacza, że tak naprawdę będzie można robić je z nimi wszystko co się żywnie podoba, czyli zmieniać poprawiać błędy publikować u siebie na swojej własnej stronie drukować pod warunkiem, że poinformuje się o tym, że oryginalny materiał pochodzi właśnie albo od Instytutu Misesa albo właśnie z serwisu edukację mamy medialna edu PL, a także myślę, że to jest bardzo bardzo atrakcyjną ofertą, bo bardzo często jest także Szpot styka się z różnego rodzaju treściami, której wchodzi kwestia praw autorskich, bo nie jest nim coś takiego jak mu na użytek edukacyjny, ale też sami nauczyciele mają czasem też już nie edukacyjnych ta bardzo często mamy z nim do czynienia to w innych sytuacjach natomiast sami nauczyciele mają bardzo często wątpliwości co do tego czy mogą skorzystać z danych materiałów mogą je wykorzystać na lekcjach, a i m. in . n p . w serwisie pokazujemy całą lekcję m. in . z prawa autorskiego to, które pokazują, że można ją czymś czym faktycznie jest n p . z używek edukacyjny, a czy miejsce na użytek osobistym to znaczy, że możemy np. sobie kopiować książka wolę skserować ją na własny użytek udostępnia się gronu swoich znajomych, ale i tak naprawdę nie powinniśmy się spotkać za to z żadną karą, ale do tego trzeba mieć świadomości wiedzy świadomość swoich pra w w szczególności właśnie trzeba śledzić się inne informacje na temat prawa autorskiego informacja na temat dostępu do różnych dzieł programów czy właśnie zasobów edukacyjnych zapraszamy państwa na stronę edukacja medialna krok KPD ukrop kpl my tam więcej informacji na ten temat bardzo dziękuję za rozmowę dzisiaj naszym gościem aktywistka edukacyjna tak też można to można krytykować ich ofiar, że pierwszy została nazwana takim mianem Anna gromy z fundacji nowoczesna Polska z Instytutu inne niż zesta w wykształcenia politolog doktorantka na wydziale nauk społecznych Uniwersytetu wrocławskiego bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję również zapraszam państwa informacja zaraz po nich na powtórkę dzisiejszego poranka w mam całą audycję do wysłuchania w aplikacji TOK FM na urządzenia mobilne w ww tokfm pl i Kosznik pobierz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - HANNA ZIELIŃSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA