REKLAMA

O powodach zawierania małżeństw opowiadają dr Marta Cobel-Tokarska i Paula Ściblak

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2015-01-09 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
45:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM, gdy rozpoczynamy magazyn kobiecy eter przy mikrofonie Hanna Zielińska z nami w studiu są już nasi goście dr Marta co będzie Tokarska, która wykłada na Akademii pedagogiki specjalnej na wydziale socjologii jest współautorką książki, które zaraz będziemy rozmawiać do wieczora dobry wieczór państwu Paula mści brak studentka socjologii, która jest również współautorką książki, które za chwilę będziemy rozmawiać dobry wieczór w 2 kobiecy eter dzisiaj Rozwiń » poświęcony jest niezwykle kobiece książce ze mnie złożonej męscy artykułów prac tekstów samych kobiet książka zatytułowana jest od obyczaju domowy przemiany życia codziennego Ney jest to jak rozumiem zbiór prac naukowych na badanie, które zebrał na potrzeby właśnie z tych prac licencjackich czy innych naukowych studentki socjologii pani dr Marta Cabaj Tokarska jest 1 z redaktorek monety książki książkę bardzo ładnie wydana tematy same ciekawe dziś będziemy akurat rozmawiać o powodach zawierania małżeńst w, ale jeszcze wrócimy w inny do tej książki co jeszcze składać na tę książkę im opowiem może tak w kilku słowach o całości tego projektu to jest projekt pomysłu moje koleżanki z dr Jan Zalewski, która chciała pokazać za pomocą takich pogłębionych jakościowych badań socjologicznych jak w Polsce w Polskim powojennym społeczeństwie przebiegała tzw. rewolucja konsumpcyjna tez pojęcia socjologii znane i bardzo dobrze opisane, jeżeli chodzi o zachodnie społeczeństwa tam no w uproszczeniu mówiąc ta rewolucja konsumpcyjne zaczęło się właściwie 18 wieku od ona była takim jak gdyby drugim obliczem rewolucji przemysłowej, o czym nauczyliśmy się wszyscy w podstawówce, ale jak wiemy historia Polski podobnie jak w innych postkomunistycznych krajów jest inna prawda u nas troszeczkę wszystko inne nie było warunków dokładają po IG po drugiej wojnie światowej wszystko funkcjonowało inaczej niż kraje kapitalistyczne na niej to jest właśnie ciekawe pytanie jak w Polsce przebiegała ta rewolucja konsumpcyjna w jaki sposób polskie społeczeństwo radziło sobie w różnych aspektach życia codziennego i jak to się ma do tych wzorów socjologię opisanych na jej właśnie pomysł polegał na tym, żeby na podstawie tych socjologicznych teorii przeprowadzić bardzo szeroko zakrojone badania takie badania antropologiczne, które polegały na wywiadach studentki, z którymi pracowała dr Zalewska mimo wybierały sobie rodziny, bo to bułka taki pomysł, żeby każda studentka przeprowadza wywiady w 3 pokoleniowej rodzinie z matką mam córką i babcią, żeby zobaczyć jak te pewne elementy wzory przechodziły też przez pokolenia czy była tutaj jakaś właśnie transmisja czy była ciągłość była zmiana nic, ale każda studentka mogła zajmować się takim tematem, jaki ją interesował poza małżeństwem jakich to temat są one bardzo różne mamy tutaj np. tematy dotyczące prowadzenia gospodarstwa domowego podziału obowiązków między partnerami mamy tematy dotyczące mieszkania, czyli wspólnoty domu i praktyk życia codziennego w domu, a także sąsiedztwo no to jest bardzo ciekawej wrażliwe fundacji w kamienicy czy czy w bloku mamy tematy do 3 dotyczące kultury, czyli uczestnictwa w kulturze chodzenia do kina słuchanie muzyki czasu wolnego, a także religijności, która jest w jakim sensie dziedziną kultury oraz tematy dotyczące jednostki jej sposobu kreowania własnego wizerunku, czyli ubieranie się makijażu praktyków większa mających i takiej ogólnej autoprezentacji jak byśmy nazwali, więc LM tematy bardzo różna wg zainteresowań studentek na tak się złożyło, że powstała z tego taka kobieca książka, bo same kobiety są autorkami i właściwie wśród rozmówców, a przeprowadzone zostało 287 wywiadów są właściwie dno powiedział w 95 % rozmów cieniami też są kobiety, więc powstał taki portret kobiecej rewolucji konsumpcyjnej w Polsce najstarsze rozmówczynie to są panie bardzo bardzo już zaawansowanym wieku, czyli inną nawet około osiemdziesiątki, a natomiast najmłodsza ma to współczesna studentki dziewczyny dwudziestoletnie nic taki przekrój przez pokolenie dla kogo pani zdaniem ministra książką wydaną przez wydawnictwo Akademii pedagogiki specjalnej jest to wydawnictwo naukowe, ale jednocześnie, by właśnie niezwykle interesująco przez to tematyka podtytuł tej książki te przemiany życia codziennego, czyli coś co dotyczy nas wszystkich dla kogo może zainteresować lektura tej książki wydają się, że każdego, kto chciałby zrozumieć w jakim społeczeństwie dzisiaj żyjemy i skąd to społeczeństwo się wzięło taki, jaki jest, dlatego że nie książka przez swoją właśnie konstrukcję przez te mu 3 pokolenia omawiane w każdym rozdziale pod innym kontem pokazuje dynamikę zmian w Polskim społeczeństwie i pokazuje, że to jak dzisiaj żyjemy to jak dziś żyją najmłodsze starsze i średnie pokolenia nie działo się znikąd tylko jest konsekwencją pewnych procesów, które trwają od dziesiątek lat i wydają się, że bardzo ciekawa jest właśnie takie spojrzenie na codzienność, bo my zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tym jak wygląda nasza codzienność po prostu żyjemy prawda w takim pędzie mówi się często, że z codzienności jest przezroczysta, że my nie zauważamy różnych naszych nawyków nie zauważamy pewnych rzeczy, które uznajemy za takie oczywiste dzień za dniem, a przy okazji takiego badania okazuje się, że to codzienność przezroczystą można zauważyć i opisać i zobaczyć pewną prawidłowość zobaczy, że nie tylko my coś robimy w pewien sposób tylko to jest jakaś szersza tendencja Jona, o czym świadczy o bardzo szczerze z tej publikacji, tym bardziej że ona uzupełnia ofertę akademicką powiedziano na temat kobiecy ostatnio wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego właśnie wydał książkę zatytułowaną Polki po prostu ostatnio rozmawiałem z prof. Dominiką nazwę, która opowiadała o tym jakie 7 grup Polek funkcjonuje w środowisku naturalnym polskim jest to też bardzo ciekawa lektura daje też akademicka naukowa, ale niezwykle dotykająca inne po prostu codzienności życia realności miny no to przejdźmy do pracy, którą wykonała pani Paula szczebla jak studentka socjologii pani rozmawiała z 5 rodzinami przeprowadziła pani wywiady pogłębione z tymi rodzinami to były rozmowy dotyczące powodów zawierania małżeństw, ale też tak naprawdę ner i tego jak model małżeństwa się zmienia jak relacje między małżonkami się zmieniała podział ról czy w ogóle wytyczenie tych ról, dlaczego akurat ten temat panią zainteresował, dlaczego akurat ten temat myślę, że sama, jakby byłam, ale na tym etapie życia podejmowania pewnych ważnych dat jest podejmowanie odważnych decyzji i w TGE, jakby spotykam się z różnymi opiniami gmin z nieprzychylnymi SN, że zdąży z demobilu można 22 lata i to jest trochę za wcześnie ich jakby gdzieś powinnam się najpier w ustatkować zawodowo skończyć szkołę tak już do końca w sensie studia magisterskie i znaleźć sobie taką prawdziwą sprawcę haniebnego studencką dorywczą, jakby spotykał się z takimi opiniami nie tylko od ludzi, którzy gdzieś tam mało znani, ale też z tymi opiniami spotykam się w najbliższym środowisku bardzo zastanowił, ale tak osobiście zacząć zastanawiać, skąd takie opinia, jakby się wywodzą się gdzieś tam takie ingerowanie w mój plan życiowy i czasem jak w tym myśleć i doszłam do takich wniosków, że chyba właśnie chodzi oto dzisiejsze społeczeństwo oto, że UE dzisiaj jest większe dążenie szczególnie kobiet, ale do zaistnienia na rynku pracy do zakończenia studiów, gdzie nasze mamy jakby naturalną konsekwencją skończenia szkoły średniej było stadko wanie się, by było to niczym dziwnym wieku chodzi dokładnie i zioła im bardzo często już matką tak 20 raptem 2030 lat temu jak po chyba chyba stąd wziął się pomysł na moją pracę licencjacką pomysł na publikacje do tego projektu badawczego na temat publikacji tego projektu badawczego nań dzięki BL dzięki tej pracy dzięki tej publikacji dowiadujemy się możemy się zastanowić razem z pań rozmówczynie mi o tym, pomyśleć o różnych kwestiach, ale o miłości o sensie zawierania związku małżeńskiego najstarsza ma inne relacje na najstarsze rozmówczynie dotyczyły jakich czasów najstarsze rozmówczynie zawiera swoje związki małżeńskie w czasach powojennych bliznach miałam nawet taką 1 z rozmówczyń, która miała bodajże 93 lata w Mekce rozmawiam, czyli na 2 lata temu PIIT rozmówczyni jeszcze w czasach wojny, a poznała swego narzeczonego, jakby tej historii lewicowa, bo to nie oszukujmy się były w większości historię życia małżeństwem wpisuje się żar w taką całościową historia naszego życia i ta pani zawierała swój związek małżeński wczasach w realiach drugiej wojny światowej wysokich takiego chyba aż kresu sięgają, który z aspektów funkcjonowania małżeństwa podległe pani zdaniem czy pani zdaniem największym przemianom w ciągu tych 3 pokoleń rozumiem, że kwestia miłości są absolutnie nienaruszalną wartością tutaj po prostu zapewne stoi jak ten pomnik niezmienna no ale np. właśnie kwestia podziału ról czy momentu, w którym decydujemy się na taki związek lub nie co tutaj jest takim czynnikiem, który rzeczywiście widać, że uległ bardzo dużej rewolucji bym mu kiełbasę powiedziała, że chyba miło czas 1, a jednak już Hołyst, owszem, podział obowiązków też jak był moment zawarcia małżeństwa, w którym znajdował się wtedy kobieta też, ale wydaje mi się, że miłość z tego względu, że najstarsza rozmówczyni mówiła o tym co nas po prostu zauroczyła swym narzeczonym i to był taki moment, że im chodziło tak głównie o wygląd fizyczny wygląd zewnętrzny partnera natomiast młody rozmówczyni EIT też ze średniego pokolenia mówiły o tym, też dużym ważnym czynnikiem, ale był czynnik Poznania się wzajemnego zrozumienia się, gdy nie było takie zauroczenie, które tak na pstryknięcie palcem można kolokwialnie powiedzieć, a tak na szybko i gdzieś tam ten związek się już zawiera już dążył do małżeństwa go tutaj ta miłość musiała się zweryfikować przez wspólne spędzenie czasu przez wejście to codzienność i przez takie poznanie serem z kraju tak myślę myślę, że więcej ostrożności więcej namysłu, więc innego sprawdzania się w tej metodzie nie ma szaleństwa już tak w tym w Chinach szaleństwa powiem szczerze najstarsze zniszczenie jego byłe mówiły o takim pokwitowanie żółtego zbyt wczesnego wy Zamość sensu, że szaleństwo ma swoją cenę także w obecnym CD i rozmówczyń najstarsze opowiadał właśnie o tym, że gdzieś tam zabrakło chyba tego dogłębnego Poznania SA jest lek. Marta Cabral Tokarska czy jakiś komentarz socjologiczne naukowym możemy do tej rewolucji miłości mam podać tak, bo wydaje mi się, że praca planiści blok jest taką jak gdybym ten temat jest taką soczewką, w której się skupiają wszystkie przemiany społeczeństwa, które się odbyły w tym czasie to znaczy Leon na przykładzie właśnie powodów zawieranie małżeńst w można zobaczyć jak zmieniliśmy się mylę generalnie przez te przy stole 3 pokolenia dzisiaj wydaje się, że współczesny człowiek traktuje swoje życie jako taki długofalowy projekt, którego projekt, który od niego zależy od niego zależy dokładnie NFZ tu mówimy o podmiotowość jednostki, które dziś jest dużo silniejsza niż kiedyś umów, dlatego że w tym dawniejszych pokolenie użycie jednostek toczyło się raczej takim ustalonym torem to znaczy szczególnie w poprzednim systemie meldunek nakaz pracy w pewien rytm określony przez system to tak, ale chodzi mi raczej o takim jeszcze dawniejszych zaszłości, czyli ten obyczaj, który mamy tutaj w tytułowej tak no no w wychodzeniu za mąż zaraz po zakończeniu edukacji było takim społecznym obyczajem to nie było coś nad czym się długo myśli czy debatuje tylko tak po prostu toczy się życie taka jest kolej rzeczy i niekoniecznie musiało podlegać jakiejś większej refleksji natomiast dzisiaj mamy wybór możemy wyjść za mąż może mnie Wej Zamość możemy możemy wrócić zza tego męża może tu można wyjść za mąż zaraz wrócić można latami żyć się w jakimś zwykł w rozmaitych formach związków z 1 mężczyzną z kilkoma mężczyznami czy w ogóle w rozmaitych ku konfiguracjach, które wszystkie są w jaki sposób dostępne bardziej czy mniej i dlatego że mamy ten wybór zastanawiamy się inie dzisiaj też dom to podlega takim kalkulacją tak jak pani mówiła no myślimy czy może nie należałoby najpierw tej kariery no może nie należałoby najpier w skończyć studiów ustabilizować się może kupić mieszkanie może zrobić jakiś tam kolejne kroki w związku z tym EU dzisiaj tak jak gdyby nic z 1 strony do listy książki z różnych badań nam wychodzi, że kierujemy się bardzo w życiu emocjami dużo bardziej niż kiedyś, ale z drugiej strony też podają swoje życie takiemu racjonalnemu planowaniu i w związku z tym nowych chodzi to różnie bywało miłość poddana racjonalnemu planowaniu no to już zaczyna być mega dosyć delikatna materia i różne z tego mogą wejść rzeczy w z drugiej strony jak rozumiem stosunkowo niedawno pojawiła się funkcja emocjonalna małżeństwa czy też rodziny, czyli bez funkcja, która stawia na pierwszym miejscu relacje więź między mężem żoną bliski kontakt Poznań rozmowy pojawił się w 2 ostatnich pokoleniach i z 1 strony, by oczywiście jest to śmieszne zaskakujące, ale z drugiej strony właśnie pomyślimy o tamtych czasach, kiedy właściwie człowiek podlega pewnym uwarunkowaniom nie zastanawia mnie zastanawia się za długo nad podejmowaniem ważnych decyzji życiowych Lotos jako wybrał losowo maszyna pracująca na brak takiego męża czy innego no to już nie zawsze było możliwości, by na nogi pogłębiania tej widzialnej zawsze dawniej funkcjonowała jest jeszcze 1 aspekt, który możemy tutaj łatwo pominąć taki techniczny dzisiejsze życie jest o wiele prostsza w pod względem technicznym i nie to wynika z innych też rozdziałów jak możemy poczytać sobie ożyciu codziennym w poprzednich pokoleniach, zanim dotarły do nas wszystkie nowinki techniczne dębu pralki lodówki kuchenki bieżąca woda pieluchy i rozmaite inne wynalazki, które nam dzisiaj ułatwią życie no to kiedy się taka para małżeńska od rana do wieczora, bo w kieracie wspólnej pracy od wspólnej rozdzielono 1 na zadania altany oboje bardzo zajęci tak tak i tam nie było po prostu fizycznie czasu ani takiej przestrzeni nawet emocjonalnej rozmowy no bo jak gospodyni domowa wstała o szóstej i od szóstej przez 12 godzin zasuwał jak po prostu koń roboczy no to naprawdę ostatnia rzecz, na jaką się ma ochotę po takim dniu to jest jeszcze pogłębia nie wie z farmaceutek na razie rozmów cieniem ze starszego pokolenia mówiły o kwestii o istocie więzi między małżonkami czy w ogóle mówił, że taki sposób pielęgnowaliśmy swoje rytuały powiem szczerze, że mówił niewiele z tych to by potwierdzało to, o czym mówiła dr Tomasz Tokarska byli zajęci Iza tym kierowcom codzienności innym tek spróbuje sobie przypomnieć czy gdziekolwiek jesteś rozmów jak rozwój wsi coś takiego powiedziała w sensie, że nie wydaje mi się w Żarach i ona dopiero później po czasie widziałby te braki i na co w szczególności wskazywały na jakie braki, a jeżeli mogę tutaj mam mam cytat przed sobą ta jak te te najstarsze rozmówczyni jak one opowiadają w swoim małżeństwie n p . mówią tak miłość przeminie przejdzie jak sen i wejdą obowiązki codzienność wejdzie szarość wejdzie w życie i później robią się problemy, czyli albo miłość, bo małżeństwo tak, bo tam już system były już Mogilno małżeństwa w gminach co jest takiego było nawet powiedziane wśród moich rozmówczyń inny nie powiem szczerze tak jak ten cytat to on dalej najbardziej najlepiej oddaje istotę, a właśnie tej więzi emocjonalnej w najstarszym pokoleniu wszystko co fajne co dobre było przed zawarciem tego związku małżeńskiego wtedy rozmówczynie były takie wolne, gdy tamten partner kręcił się wokoło to niebyły takie ścisłe relacje teraz wśród tych młodych rozmówczyni, które jakoś znajdują sobie tego swego partnera zazwyczaj dążą do tegoż te relacje miał takie pewne etapy, spotykając się razem gdzieś to jest jak chodzenie ze sobą takie przysłowiowe później myślą o narzeczeństwie, że nie myśląc tak to jest taki, jakby tamten mieszkają ze sobą zrobić z tak tolerancyjny proces, który tej umowy rozmów czynie potwierdzały i realizowały natomiast starsi rozmów czynie właśnie widziały te braki żart fajnie wszystko było przed małżeństwem bardzo ciekawe, że akurat ten okres wymieniają bowiem przypadku był bardzo krótki dzisiaj narzeczeństwo trwa bardzo długo nie wyobrażam sobie, że można, by wspominać z rozrzewnieniem, bo potrafi trwać 3 lata n p . a tam czasami, by pewnie kilka miesięcy jak nie kilkanaście tygodni w niektórych przypadkach, ale eks pracownika, ponieważ właśnie weszły te obowiązki, a które nie były tom kolorową stronę życia jak sama rozmówczyni mówiła dlatego być może ten Bujny kolorowy okres narzeczeństwa i może krótki jest tak intensywny wspomnianych powiatach, w których latach w jakim momencie Niemcy były lata osiemdziesiąte dziewięćdziesiąte ta funkcja emocjonalna czy stanęliby pielęgnowanie więzi kontaktu między małżonkami Ness zaczął być ważne by, dlaczego to się w ogóle pojawiły, jakie procesy społeczne wspierały właśnie pogłębianie tej więzi w jakim wieku rozmówczynie podkreślał, że w ich przypadku w przypadku ich małżeństwo to już było ważne myślę, że tak lata raczej 9 zlotemu już mam żal do rozmów czynie urodzona w średnim pokoleniu w latach siedemdziesiątych przed rokiem 78, a nowy wątek miano rozmówczynie, które sama w jakby jej samej wydaje się, że i praktyki przed ślubem były kontrowersyjne, bo zam. z narzeczonym to bardzo krótkim czasie być ze sobą raczej jak na tamte czasy ona sama tak zresztą bardzo krótki czas, bo to raptem 3 miesiące, a inni i wtedy właśnie ona zacząć zwracać uwagę na to ile czasu poświęca na rozmowę codziennie z partnerem była właśnie ważne dla niej tar ta funkcja emocjonalna wspomina o pielęgnowaniu związku dokładnie używa takich słów pielęgnowanie rozmowa z kim takie potwierdzenie tej teorii w liberalne emocjonalny wstrząs, o czym jeszcze może mieć związek oprócz z tym, że akurat ta kobieta już pewni nie musza prać ręcznie usztywnieniu ocierała ręcznie zupek już pewnie nie nosiła węgla na czwarte piętro z piwnicy i jakie tutaj tło społeczne jeszcze daje taką pożyczkę czy przyzwolenie czy wręcz zachęca do tego, żeby Szymiczek wgląd w siebie swój związek co się wtedy w latach 90 latach myślę, że nawet wcześniej, bo tutaj mamy mamę rozmówczyni ją, która w momencie właśnie na kiedy była z nim przeprowadzona rozmowa miała 62 lata, a za mąż wyszła w wieku 21 na nas, czyli stent, czyli już wcześniej Elon Musk w Polsce od lat sześćdziesiątych mamy do czynienia z pojawianiem się takich nowych wzorców kulturowych dzięki temu, że pojawiło się, że media masowe, czyli na końcu media ich końcem marzeń zielony należy ich rola bardzo docenić dlatego, że to media poddają wzorca, z których można skorzystać tutaj właśnie możemy obserwować to przejście od obyczaju dom mody media pokazują ludziom jak można żyć, czyli n p . pojawia się telewizja w latach sześćdziesiątych pojawiają się pierwsze seriale, które są naprawdę oglądane masowo przy 1 odbiorniku się gromadzą wszyscy sąsiedzi jest za cały jej okolicy i w tych serialach np. pokazane jest jak może żyć rodzina jak może wyglądać życie rodzinne jak może wyglądać miłość i od tej pory mam wrażenie Romney te wzorce pokazane w kulturze masowej zaczynają żyć swoim życiem pracować w umysłach naszych naszych badanych można wtedy, konfrontując się z tym wzorcem pomyśli sobie Jateż tak chcę i to właśnie nazywamy te mechanizmy mody tak pragnienie naśladowania tych wzorów którymi się podoba naśladowanie czegoś co widzę gdzieś w swoim otoczeniu czy właśnie w telewizji czy u kogoś innego czegoś co może przyszła z Zachodu albo nie wiadomo skąd, ale jest w jaki sposób atrakcyjny jest pociągające chciałoby się tu wprowadzić w życie myślę że, że na inne życie uczuciowe tak samo jak na taki praktyczne aspekty życia to mogło mieć wpływ wahań ten przełom, ale tutaj chodzi wbrew temu od końca pani doktor powiedziała między tym najstarszym koniem w średnim, ale myślę, że najstarsze miało jak byłem dużą taką MO w duże emocjonalne zakończenie tej tradycji w tym obyczaju inicjaty w przez funkcjonowały powieści romantyczne, a zdobył tylko powieści gospodynie więcej przekazywały z ręki do ręki zresztą jeśli ten romantyzm występował to nie na łonie małżeństwa komuś nie poznawało się wszyscy poza małżeństwem tak i ich w momencie, gdy to zacząłby takie popularne serwisy wideo pojawiło się seriale tak się pani doktor mówiła to chyba jednak tutaj odważyły się dopiero po tak teraz łącznie ze średniego pokolenia piesek zmniejszy swój cały sposób myślenia sposób funkcjonowania, jakby w obrębie tych emocji rozumiem, że to przede wszystkim przysłużyło się kobietom tak, bo to była pewnie też taka Anne emancypacja też dążenie do przemiany swojej roli w małżeństwie do zauważenia swoich potrzeb do docenienia swojej roli w małżeństwie tutaj też dochodzimy do ewolucji ról podziału obowiązków podział pracy co tutaj wynikało z rozmów ani rozmów cieniami jak inne te role kształtowały się właśnie od lat powojennych do czasów dzisiejszych myślę, że kobiety zaczęły troszkę walczyć o siebie w takim sensie, że zauważyły właśnie można inaczej na podstawie tych seriali, ale poszła za to modom i gdzie zobaczyły, że nie tylko, że ta relacja miłosna, która może grać inaczej to nie jest tylko taka czysta rozmowa czysta miłość tylko to się przekłada na inne aspekty codzienności w sensie, że jeżeli rozmawiamy teraz o naszych uczuciach to możemy też rozmawiać o tym jak dzielimy obowiązki kiedyś to było nel w taki z góry nadawane wychodziłyśmy z domu i jakby nasze mamy miały to mu nasze babcie może tak powiem miało to wpojone przez swoje matki, ale nie trzeba było tego nawet sobie tak negocjować w ramach związku było jasne, kto się tym zajmuje dokładnie w momencie pojawienia się ze wzorców związanych z modą, gdy zobaczyły, że można inaczej i że można tak, by negocjować swoje role PE domowe podział tych obowiązków myślę, że to było w tym momencie to jest bardzo związany bardzo skorelowane z pojawieniem znane ale gdy tak rozumiem, że nadal dziś są kobiety, które trwają tak naprawdę w tych rolach Anny, w których być może trwałych babcie właśnie w latach czterdziestych czy 50 różnica jest taka, że to są te kobiety, które świadomie wybrały ten model właśnie bycia panią domu przede wszystkim opiekunką matką ner żona mnie pani doktor g może nie, ale chodzi o to, że się spora paleta wyboru tak naprawdę nie zgadza no to jest takie mam wrażenie bardziej hasło niż rzeczy jest dość, że paleta wyboru dla kobiet w dzisiejszym polskim społeczeństwie tutaj już jeślibyśmy chciał zgłębić ten temat to wkraczamy w tak grząsko bardzo źle z pewnością możemy wybrać partnera, które jest otwarty mniej lub bardziej na różnego rodzaju nagłych, ale żyję słabych stronach żyjemy jednak w konkretnym społeczeństwie i nasz region mężczyzn jest zamknięty dach na Felinie chodzi mi o to, że nasze indywidualne decyzje często zderzone są z rzeczywistością, w której żyjemy i bardzo wiele kobiet GM Tczew ma ten wybór tylko pozornie no bo one różne media nie dziwi mnie załóżmy, że kobieta chce realizować się dobrze go zawodowo przede wszystkim w macierzyństwie znacznie mniej, ale jest matką umawia się z mężem, że mąż idzie na urlop wychowawczy, z czym może się zdarzyć jeśli mąż żona uzgodnili może się zdarzyć n p . z tym, że mąż nie dostanie takiego urlopu w pracy miało później też mogłabym dostać inni no tak, ale nasze społeczeństwo jest bardzo patriarchalne i Barcy o te dni właśnie mimo tych przemian, o których mówił zaraz nie możemy dostać teraz do mnie dotarło ono dobrze w chodzi mi o to, że Leon pojęć mimo tych przemian właśnie podział obowiązków męsko damskich podział w małżeństwie jest 1 z takich kwestii, które się najtrudniej tym przemianom poddaje najbardziej się nim opiera po tak naprawdę Noto rób przyczyna tego jest pewnie wielorako atak jest to bardzo skomplikowane, ale faktem jest że, o ile pojawiają się właśnie na szkodę pojawia się właśnie ta funkcja emocjonalna pojawiają się różne nowe potrzeby, które jakoś małżeńskie są zaspokajane to ten tradycyjny podział ról trzyma się naprawdę bardzo mocno i on wpły w na to ma np. właśnie otoczenie tak może być także z mężem się sobie rozmawiamy znaczy z przyszłym mężem tak z narzeczonym rozmawiamy sobie jak to będzie przed ślubem, a potem pojawia się dziecko i okazuje się, że jednak ustalenia ustaleniami, a życie sobie dachy, a tutaj jakoś tak niby naturalnie to kobieta zostaje dotyk dziecka oddelegowana chyba społeczeństwo to sankcjonuje no bo to jest wzorzec, który u nas jest przyjęte natomiast z przeciwną wersją trudno się przebić, bo nie wiem no właśnie nie znam tych statystyk dokładnie, ale zobaczcie panie, że Lech jest dwutygodniowy urlop ojcowski i bierze go ciągle tylko kilka procent mężczyzn proces nieco inne stacje rządzą wydaje się niepojęte prawda no to oni to są tylko 2 tygodnie przysługuje tylko ojcu jak rozmawiać z wieloma kata Dzierżyńskiego NIP pracodawcy ani z nich kosztuje, a mimo to torze MON ojcowie tego nie biorą świadczy o tym, że jest presja społeczna jest pewna norma, ale w ogóle nie widzą zauważmy też jest taka możliwość, że coraz więcej ojców bierze ten urlop mało tego coraz więcej ojców bierze właśnie urlop wychowawczy jedynie drugi rodzic ma prawo do urlopu wychowawczego do 4 lat może być z dzieckiem na takim urlopie i teście z przerwami i rodzice mogą się też, by wymieniać raz 1 rodzic raz drugi ja zauważam coraz więcej takich inny próg modeli korzystania z tych praw, ale ciekawa jestem, kto jest strażnikiem tego kamienia, który tak trudno skruszyć czytanie są właśnie przypadkiem matki babki tego podziału ról właśnie cel co należy do kobiety w małżeństwie, a co należy do mężczyzn to bywa różnie w, dlatego że z 1 strony kobiety ze starszego pokolenia często od lat przecież one wiedzą na 2 w to jest taki mechanizm, który powoduje, że bronimy swojego modelu, który uznano, że pracowałyśmy tak, jeżeli MON osoba ze starszego pokolenia widzisz, że młodzi, robiąc coś inaczej no to ma takie poczucie takiego dysonansu, bo on czuje się krytykowana poszerzony kwestionują ich sposób mundury ona przeżyła on był ciężki na męczyła się, ale teraz okazuje się, że bez sensu bez sensu ma także można było to zrobić lepiej łatwiej przyjemniej nie można Włosi nie kłóci się przy nim zostanie lubi takiego poczucia także, że coś robił źle, więc stąd bierze opór no bo łatwiej skrytykować cudze postępowanie niższy tak krytycznie spojrzeć na swoje życie z drugiej strony też często zdarza się, że kobiety są starszego pokolenia kibicują aktywnie tym młodym dziewczynom właśnie tym przemianom i właśnie tym przemianom, dlatego że widzą szansę na to, żeby córka miała lepsze życie, że ma jednak to, czego one nie mogły doświadczyć dzisiaj jest możliwe stąd np. myśl bierze się ta presja wywierana na młode dziewczyny, żeby one skończyły to studia, żeby poszły do pracy, żeby były niezależne, zanim te zawiążą związek małżeński, bo te starsze kobiety, ale mają też takie wyobrażenie małżeństwa jako w zależności od reszty niekoniecznie tak jest, ale to jest ich doświadczenie w Mono pamiętają, że w momencie, kiedy one wyszły związek małżeński kończyła się wolno bez możliwości się przed nimi zamknęły, a przynajmniej było dużo trudniej realizować pewne, że winna, bo trzeba już było z tym należy negocjować i ta rzeczywistość się druga taka ciasno, więc chcą córkom przekazać taką mądrość życiową bądź dziecko niezależna najpier w zbuduje sobie tę swoją płaszczyzna życia, żeby też tak jak to się mówi w razie czego żebyśmy poprawiła się sama utrzymać brzmiało to, czego wrócić no różnie to bywa prawda różne są sposoby myślenia, ale myślę, że z tych doświadczeń starszych pokoleń kobiet w młode pokolenia mogą dla siebie wyciągnąć różnych kamer pani również badała przemiany dotyczące samego rytuału ślubów przygotowań do ślubu okres narzeczeństwa badała pani również 3 instytucje czy praktyki Swat tania ludzi dzisiaj to już właściwie przeszłość, chociaż istnieją różne portale randkowe one pełnią funkcję takiej bezdusznych swapów i często zresztą skutecznie to co mnie interesuje to przyznam sam ślub i weselisko Ian pokolenie naszych rodziców i babci 17 bardzo często ten ślub zawierało niezwykle skromny w stosunku do tego celu co co dzisiaj się odbywa w stosunku tego wielkiego Theatrum bardzo często to były śluby w tym wesela w mieszkaniach w domach tylko dla rodziny dla 30 osób to już i tak było bardzo dużo się 30 tez w ogóle początek i prawdziwy ślub wesele to co najmniej 150 osób, kiedy to tak inna narosło, kiedy ta fala tak nabrzmiała ME bardzo mocnej właściwie z jakich powodów, dlaczego ślub, który dzisiaj wydaje się nie jest już wcale taki, by taki stan czy instytucja małżeństwa aż tak bardzo nie decyduje obyć albo nie być kobiety nie decyduje tak w tak dużym stopniu o statusie no, więc kiedy ten ślub stał się taki ważny chyba w tym najmłodszym pokoleniu stał się taki ważny, a co ciekawe nie, jakby wszystkie młode dziewczyny tylko taka trochę presja ze strony ludzi ile faktycznie właściwie młodzi ludzie bardzo często mówią, że oni to by chcieli im jakoś alternatywnie zorganizować sobie tę ceremonię najlepiej dla wąskiego grona przyjaciół no ale ci od kina, ale właśnie cała rodzina nawet ludzie, których nigdy naczynie widzieliśmy, ale mam się nam podsunęła całą listę osób, które wypadałoby zaprosić, a przecież te mamy same nie zorganizowały takich wesel ich na pół Polski dokładnie mi też się wydaje, że nikt w tym najstarszym pokoleniu, ale temat ich związek z tym czasem trwania tego narzeczeństwa w ten czas trwania od Poznania do momentu zawarcia związku małżeńskiego w bardzo krótki i klapy można oddać głos średnia długość to zazwyczaj jest rok czasu i maksymalnie 8 maksymalnie tak spektaklu najdłużej co tam wg hot Hatch rok około 2 lat najszybciej wewnątrz tego, a w 23 tys konkret Beck era i myślę, że jak we mnie dzisiaj to byłoby nie można wciąż się przygoda z Chorwacji zamówić suknię zamówić Salety jest w kwestii zorganizowania 3, jakie 3 tygodnie to na zamówienie pierścionka co najwyżej wykładnia taka a kiedy wydaje mi się żar, jakby to trwało tak szybko przed ślubem dlatego sam moment ślubu w niego otoczone EMP koncelebrować sesjom nie były związane jak duże faktycznego tylko mrzonką takiego koło ślub tak to to na pewno też, aczkolwiek ludzie sobie jakoś radzili, bo jeżeli już było wesele w rodzinie nawet żywiona było zorganizowane z miesięcznym dwumiesięcznym wyprzedzeniem, ale co tak jak sami rozmówcy z dna nigdy na stołach było biednie, cytując ich realne, więc z tak, owszem, przemysł ślubnego nie było, ale z drugiej strony ludzie jakoś sobie sami w swoim obrębie radzili w swoim zakresie myślę, że to jest związane też z modą, a i BlackBerry, kiedy jest ważniejszy był sam sakrament sam moment przejścia rzecz w ogóle ofiary strzelaniny faktycznie, którym nie rozmawiałyśmy do tej pory tak tak wtedy jak ważne było to, że dziewczyna wstaje wychodzi z domu rodzinnego, bo wtedy dziewczyna na moje wszystkie rozmówczynie mieszkały z rodzicami do momentu zawarcia związku małżeńskiego jak sam ważniejszy był sam ten aspekt taki taki rytuał wyjścia z domu rodzinnego i przejścia zazwyczaj do domu rodzinnego męża, bo tak to się odbywało, a teraz LG ważne jest to jak się kreacji w 1 stylu można powiedzieć tak jak pani wspomniała przemysł ślubny jest też bardzo mocno rozwinięte dość banalny młodszych pokoleniach odbiera, ale wydaje się, że jeszcze bardziej odbija się ta moda w grę patrzymy na siebie wzajemnie porównujemy się wzajemnie na znaczeniu, jakie są teraz i tak wpływają bardzo na to porównywanie się tego jak pani doktor wspomniała o innych powiem szczerze, że jak, by moje wywiady nie dotyczyły tak bardzo mocno samego momentu wesela ślubu i bardziej przygotowań do niego jak byłem dokumentu przy goto, że gotowanie, czyli czas choćby ten okres narzeczeństwa kondukt przeżywane pytam są bardziej o to właśnie jak czytam w grę wchodziły bardzo te emocje bardzo poznawanie się oczywista szykowanie tego ślubu i tych z najmłodszych pokoleniach jest tak trochę i to i to zdaje się, że rozmówcy nie chcą się poznać w tym okresie małżeństwa z okresu narzeczeństwa przepraszam bardzo dobrze i w tym samym okresie chcą także, ale przygotować się kończy tego ślubu natomiast w pokoleniu najstarszym wyglądało to w ten sposób duża polisy ani miejscach takich bez nie mają czasu nie mają możliwości życie pędzi życie życiem nie będzie chcę żeby, ale i mówią, że było tyle pracy fizycznej właściciel był to czas zajęty Targ efekt jest po prostu na drugim zupełnie planie i tutaj wydają się sztuczek chyba, odpowiadając na kontach w najmłodszym pokoleniu, choć ten przemysł ślubny i ta otoczka mocno związana z tym jak na razie mam wrażenie, że to się cały czas rozwija ten balon cały czas się powiększa ciekawa jestem co to będzie następnym pokoleniu, bo na razie to są to właśnie na granicy ich przedstawień teatralnych z zapraszani artyści zespoły absolutnie nie wystarczy zwykłe wodzirej nie wystarczy właśnie kilkadziesiąt osób to musi być ponad 100 są specjalne przecież my budynki domy ślubne domy weselne lewicy ciekawe bokser do obserwacji rozumiem, że również, że zmienił się z biegiem z rozwojem i międzypokoleniowa stosunek do trwałości małżeństwa do rozwodu czy o tym, też pani rozmawiała tekst o tym, chyba nawet bardziej niż w Wiśle temat tych z samego ślubu samego wesela teraz małżeństwa jak rozmówczynie mówiły są nietrwałe co my sami możemy zaobserwować w lalce ciekawe mnie bardzo dużo o tym, mówiłem rozmówczyni z najstarszego pokolenia, obserwując swoje dzieci swoich widzów rozumiem, że doba forma krytyki rzeczywistą taki oczywisty niż w końcu, że może ludzie mogą się rozstawać, kiedy chcą inni i że kobiety np. mogą wyjść ze związku, w którym siecią nieszczęśliwa coś co się zepsuło tak to była elita, bo tak gra w porównaniu na zasadzie oddawania rzeczy, które się popsuła w ogóle jest inny aspekt fakt rozmów nie naprawiamy przedmiotów ani związki w kość, ale nie przedmioty i związki rozmówczyni z najstarszego pokolenia krytykował tak jak pani mówię, bo to była nie oszukujmy się krytyka, jakby trochę taki szacunek dla samych siebie, że ona wytrwała mimo ciężkich warunków mimo rzucenie na rozmówcę nie miała męża, kto miał problem z alkoholem z przemocą po mężu który, jakby nie przykładał ręki do do pracy w gospodarstwie, czyli było bardzo ciężko było na nie nierzadko miała swoją pracę zawodową jak i prace w gospodarstwie takie pokolenie chłopów robotników dysponowało spadało na kobiety nie na mężczyznę mężczyzna miał już tylko prace w zawodzie kobieta jednak opiekować domem sam gospodarstwami jak we mimo tego, że ona miała ten najstarszy rozmówczyni z naszego pokolenia więcej obowiązków mimo tego, że już nie było mniej ciekawie to ty, jakby ona bardziej to ceni niżeli te związki dzisiejszy, których młoda mężatka ma o wiele mniej obowiązków niż miała ona, a nowe leki leczenie hormonalne takie dzielnice, gdyż to obowiązkiem tego jeśli nie spodoba i w każdej chwili może wyjść z tego związku firm jak do tej było dużo też co ciekawe chyba tylko Czesław Miłosz rozmówczynię ze starszego pokolenia nie rozmawiał z tymi swoimi mężami sesji nie była ważna te funkcje emocjonalne taki system no to upraszcza mówiąc nie rozmawiamy tak rozmawiałem, ale ale, jakby zwracają uwagę na współczesne kobiety, które wychodzą z tych związków małżeńskich, że one nie dyskutują swych problemów z partnerem, jakby coś z czego same nie robimy bo gdyby życie tak po prostu płynęło teksty pani doktor powiedział tak swoim ustalonym torem tydzień wyglądał tak, że kobieta była za dolara w cudzysłowie mówię z obowiązkami to jednak jak zwraca uwagę na Atom w młodą omdleń czy swoją córkę i 3 czy gdzieś tam jakoś osoby z rodziny która, której nie rozmawiam z dysku tych problemów tylko od razu się poddaje no tak to jest reżyserem dzisiejszych czasów pewnie to zjawisko będzie się pogłębiać, bo rozumiem, że do nas idzie ta fala Zachodu w tej chwili mówi się o tym, że co trzecie małżeństwo w Polsce jest już zagrożone rozwodem zagrożone, bo to oczywiście nikt nie jest szczególnie przyjemny proces, chociaż faktycznie czasami lepszy być może niższe rzeczywistości w małżeństwie Anny jeszcze 1 kwestię panie omawiają z swojej rozmówczyni ami rynny kwestię takiej intymności kwestie prywatności kwestie tego kim dla siebie małżonkowie byli i tutaj rozumiem, że też najstarsza rozmówczyni pewnie tę intymność i miał najmniej potrzebowały najmniej 3 potrzebowały może nie potrafił o tym, mówić nie deklarowały tego dania myślę, że przekazywał wrażenia jak wtedy np. jakich warunkach się rodziło jak, bo kobieta traktowana jako pacjentka, w jakich warunkach mieszkało często w kilka rodzinne w 1 lokalu to w ogóle trudno temu w jakikolwiek intymności tak moi rozmówcy nieśmiałość z tego, że jakby mieszkała z kibicami dysk rodziły się unikalnej wiedzy i wiadomo między wierszami to było takie trochę prześmiewczo, że nowo w edycji zrodziły takiego stanu w byli rodzice także faktycznie tej ich intymności nie było teraz MO rozmów nie zwracają uwagę na to, żeby ta intymność była i chętnych jest związana, jakby z własnym kontem z własnym mieszkaniem, ale i to jest jakby takie samo nakręcając się i trawy tłumacząc, dlaczego one tak długo czekają temu rozmówczynie z tym zawarcie związku małżeńskiego niejedno ma rozmówczyni powiedziała mi, że chciałaby pójść na swoje tak w cudzysłowie mówiąc zarobić na te mieszkania wynająć, żeby miasto prywatne, żeby wejść związek małżeński tylko z mężem ani z mężem i rodzicami właśnie z mężem teściami w napytanie trasy komu wartością tak naprawdę jest małżeństwo dzisiejszych czasach, bo z naszej rozmowy wynika, że wiele aspektów zmieniałem rozmawiamy tylko małżeństwach, a nie mówimy o kobietach, które właściwie w ogóle nie decydują się na małżeństwo, bo nie uznają, że w jego życiu to konieczny etap czy to tutaj też byłoby pojawiał się jako temat rozmowy pod po co w ogóle jest małżeństwo sfera myślę, że tak pojawiało się na pewno myślę, że tutejsze akurat nic nie zmienia, jakby inny czy to status społeczny status społeczny poczucie wewnętrznego ma i teraz chyba, jakby ważniejszy to poczucie bezpieczeństwa taka bezpieczna przystań kiedyś być może taka kolej po prostu rzadziej także, jakby zakończy szkoła dochody Zamość jest normalne, że jestem mężatką, że tworzy związek małżeński, a teraz chyba młode dziewczyny poszukują takich bezpiecznych przystani było tak w którymś z powodzeniem rzeczy w ich oczywiście wszystkim młodym dziewczynom przyznam, że oczywiście też uważam, że trochę za szybko dzisiaj wyrzucamy różnego rodzaju przedmioty i ludzi ze swego życia to nie dotyczy tylko związków małżeńskich, ale też przyjaźni my też relacji międzyludzkich trochę łatwiej nam właśnie po prostu się wylogować niższe popracować nad danym tematem co na pewno nie jest dobra, ale z drugiej strony oczywiście zauważam też dobrodziejstwa wolności wyboru przetrwamy inny w danym związku czy nie rozmawiamy dzisiaj o książce od obyczajów domowe przemiany życia codziennego książka jest wydana przez wydawnictwo Akademii pedagogiki specjalnej 1 z rozdziałów mnie z rozdziałów tej książki ten właśnie dotyczące powodów zawierania małżeńst w innych też wziąć autorstwa populiści brak nie odsyłamy państwa do lektury poleca my będziemy wracać się do tematów poruszanych w tej książce już nie o powodach zawierania małżeństw, ale i innych aspektach związanych z przemianami w życiu codziennym tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszy udział w programie naszymi gośćmi były dr Marta Cabaj Tokarska niektóre składane Akademii pedagogiki specjalnej na wydziale socjologii i jest współredaktorką książki dziękuję bardzo dziękuję również i boleści lak studentka socjologii autorka 1 z rozdziałów w książce dziękuję za rozmowę Przyjdź dziś jak teraz zapraszam państwa na informacje Radia TOK FM, a zaraz po nich magazyn dorosłe dzieci w mam całą audycję do wysłuchania w aplikacji TOK FM na urządzenia mobilne w ww tokfm pl, a Kosznik pobierz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - HANNA ZIELIŃSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA