REKLAMA

Senator Bogdan Klich o walce z terroryzmem w Europie

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2015-01-14 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM w poranku Radia tokfm senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Klich i dawanie rektorzy witam państwa inna i żeśmy się tak moralnie zburzyli w sprawie zamachu opery w Paryżu przeszła ogromna demonstracja wszyscy się bez poczuliśmy lepiej niech pan powie tak emocje opadną to co robić dalej w moralnym i z zaburzeniami ochronimy się przed kolejnymi aktami terrorystycznymi zagrożenie terrorystyczne w Europie utrzymuje się od od dziesiątków lat ono jest ono Rozwiń » przybiera różne formy oraz to są działania organizacji o charakterze lewicowym tak brygady Cheryl czerwone brygady czy frakcja czerwonej armii w latach siedemdziesiątych i sześćdziesiątych drugi raz to jest ekstremizm islamistyczne w związku z tym współpraca pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za zabezpieczanie przed terroryzmem w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej jest w tej chwili absolutnie kluczowa musi być lepsza aniżeli w przeszłości inne niż raz jeszcze taki język Polski chłop przetłumaczyć i ogólnie słuszna oświadczył zasad są takie są takie 4 elementy zwalczania terroryzmu trzeci dzień najpier w prewencja, czyli zapobieganie później no i tutaj chodzi przede wszystkim o to, aby nie radykalizmu bał się postawy społeczeństwa także z polskim społeczeństwie, bo źródłem terroryzmu jest wykluczenie z żywym terroryzmu jest bieda źródłem terroryzmu jest brak tak naprawdę perspektywę awansu dla dla grupy, zwłaszcza grupy młodzieżowych we Francji to są przybysze albo dzieci Przybysz, którzy przyjechali z krajów islamskich w Niemczech z kolei także duża grupa pracowników i ich dzieci, którzy ratowali niemiecki rynek pracy przed przed laty w Polsce my nie mamy takiej imigracji z krajów muzułmańskich mamy natomiast imigrację z rozmaitych krajów znajdujących się na Wschodzie Europy albo w Azji cie centralnej w związku z tym trochę inne będą kierunki tego zapobiegania w Polsce żyje Francji czy w Niemczech, ale zapobieganie ich sprawą absolutnie kluczową drugi element z kolei bez żadnego wykład w zapytaniu pana rozważa także założenia, że język Polski drugi element tego tego satelity tej strategii to jest z kolei, by przeciwdziałać to jest gotowość takich służb jak służby wywiadowcze jest koordynacja pracy tych służb w Polsce absolutnie kluczowa koordynacja pomiędzy Agencją Wywiadu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i służbami w ramach m. in. Kolegium ds. służb no przecież 1 z największych problemów amerykańskich, który doprowadził do 11 września było to, że służby zajmie się nim informowały polskie służby muszą wzajemnie muszą być drożne kanały i jest jej wymiany informacji o zagrożeniach to jest w tej chwili powiedziałbym najważniejsze priorytety, ale należy się on, że tego nie ma, bo przecież mój zamach się wydarzy w Paryżu nie jest pierwszym zamachem tego renty powód mieliśmy na chociażby bardzo głośny zamach sprzed prawie 10 lat 10 lat temu w Londynie stażysty prawie 10 lat nie wprowadzano postulatów, których pan mówi Anastasi na razie tego było ich zdroworozsądkowe panie rektorze oczywiście, że bierze, że wprowadza się, ale tego nigdy za za dużo tak tego trzeba też tej koordynacji tej idei tej współpracy musi być jak najwięcej nie jest także ona jest idealna nie jest także ten system antyterrorystyczny w Polsce i Europie działa tak byśmy sobie tego życzyli on jest zawsze nieszczelny w związku z tym uszczelniania tego systemu jest no jest takim zadaniem na co dzień i nigdy za mało tego uszczelniania rozumiem, dlaczego zmniejsza się wydaje mi się że, o ile przed bardzo zdroworozsądkowe mówi tak, że źródłem terroryzmu inny nie tylko akurat tzw. islamskiego jest wykluczenie mam poczucie, że trzeba coś zrobić i w związku z tym trzeba przeciwdziałać wykluczeniu biedzie i poczuciu braku perspekty w i zdroworozsądkowe, mówi że służby muszą ze sobą dobrze współpracować mam pytanie jest taki czemu 10 lat temu, gdybyśmy rozmawiali mógłby pan prawdopodobnie to samo powiedzieć też brzmiałoby tak świeżo jak niestety brzmi dzisiaj pewnie zadziwia też będzie mogła z niej powtarzać te same te same słowa, ale i to jest takie zadanie, którego aktualność nigdy się nie kończy proszę zwrócić uwagę na to co zrobi Unia Europejska po 11 września w stanach Zjednoczonych ma plan działania ta strategia, która została przyjęta w 2003 roku 2004 roku jest strategią słuszną jest dobrze, bo dobrze identyfikuje zadania brak, ale to jest tylko dokument Unia wprowadziła stanowisko koordynatora ds. przeciwdziałania terroryzmowi, która aktualnie sprawuje dziś Becker chowa się dobrze to robi, ale ma ograniczone możliwości koordynacji pracy poszczególnych służb poszczególnych krajach, dlatego że wciąż jeszcze działalność anty terrorystyczna jest domeną państ w państw narodowych w to jest ciągle koordynacja, a nie wspólne systemy unijny dlatego też to koordynowanie zawsze może być lepszy i dlatego wciąż także dzisiaj postulatem, który stoi przed Unią Europejską zadaniem, które stoi przed Unią Europejską, żeby jeszcze lepiej koordynować dziś wczoraj jeszcze i jeszcze bardziej je integrować prace tych tych służb i Marcin Wolski nerwy wybitny Polski satyryk im mniej znanym pisarzem pisze dziś dzień w Gazecie polskiej w sposób zupełnie serio to nie jest satyra m. in. między nimi co następuje kiedyś, kiedy zachód był jeszcze Zachodem świadomym swojej przewagi nad światem cywilizacyjne technologicznej kulturowej problem dałoby się rozwiązać znalazły się środki twarde i miękkie od przywrócenia bezwzględnej kary śmierci za terroryzm po natychmiastową rezygnację z socjalu, zwłaszcza dla matek wielu Rudek rodzących przyszłych oprawców swoich dobroczyńców deportacja wszystkich nielegalnych imigrantów weryfikacja tych legalnych pod kątem akceptacji systemu Republiki francuskiej nauki języka poznawania kultury bezwarunkowy proces adaptacyjny beżowych Francuzów jako warunek awansu możesz ORA tancerzy miastem polemizował no może pan poprzeć jest, że mamy wolność wypowiedzi w Polsce jest była pełna gmina nie bardzo mi się chce dlatego, choć ich w 8 żałoby te poglądy rozłożyć na czynniki pierwsze, a po takiej operacji wyszłaby ich nie wyszłoby ich miałkość no Europa jest Europą, dlatego że opowiada się zapewne systemem wartości tych wartościach i musimy wymieniać nawet do czego dążyliśmy i w jakim wiemy w jakim zapleczu moralny my funkcjonujemy przecież jak mamy zastrzeżenia do dat do do tego czy poszczególne procedury instytucje unijne funkcjonują sprawnie to bym mógł coś nas bardziej przyciąga do tej Europy w tej Europie coś więcej aniżeli inwestycji pro procedury to jest zesta w wartości który, który konstytuuje Europe niektórych wartości jest za mało za mało jest np. podkreślania no i chrześcijańskich korzeni Europy za mało się mówi o tych wartościach, które przez wieki ukonstytuowały Europy, ale wolność godność jednostki nie równe szanse szacunek dla mniejszości narodowych i każdego rodzaju mniejszości Jerzy Hall bardziej wolny rynek to moglibyśmy jeszcze wymieniać kilka tych wartości to jest zesta w tych tych wartości wokół, których się skrzyknęliśmy się z Unii Europejskiej i teraz podważenie tych wartości oznaczałoby tak naprawdę zaprzepaszczenie tego wielkiego dorobku ostatnich dziesięcioleci, więc bardzo się chce dyskutować z ze szczegółami takich powiedziałbym no dość kosmicznych poglądów jak ten zaprezentowany w Gazecie polskiej i chyba wystarczy to co powiedziałem prawdę mówi pan jest złym myślę, że kondensacja tego poglądu IT na łamach prasy papierowej papierowych mediów nie internetowych rzeczywiście zdarza się chyba bardzo rzadko, ale ja się, że bardzo wiele osób również w Polsce Might problem jeszcze tej wielkiej migracji na zwolnienie dotyczy mnie to mniej czy bardziej po cichu cząstkową też tak sobie mruczy pod lasem nie wracają do tego swojego Maroka skrył się we Francji nie podoba, bo jest akurat Maroko znam dobrze i to dobrze pan wymienił ten kraj, bo to szalenie interesujący przykład bliskości pomiędzy krajem muzułmańskim kraju, którego konstytucji jest zapisany islam jako jako religia Państwowa której, którego król jest tak naprawdę zwierzchnikiem muzułmanów marokańskich, ale kraj, który przed laty utworzył się na 1 współpracy z Europą i który ten północny dla siebie kierunek, czyli Europejski kierunek traktuje jako o zasadniczych wektor swojej polityki zagranicznej kraju, w którym pytają mnie jest sprawozdawcą rady Europy ds. integracji współpracy pomiędzy Marokiem, a inny, a Europą pytają mnie o to a dlaczego nie pomagacie nam z Unii finansowo w eksporcie naszych umiarkowanych imamów do krajów waha bliskich do krajów, których jest znacznie więcej radykalnego radykalnego islamu, abyśmy mogli tam no krzewić Intel umiarkowanie i muzułmańskiej wartości, dlaczego Unia Europejska zachowuje dystans wobec takiego przedsięwzięcia, a przecież jesteśmy gotowi relacjonuje to co i tak okrutnie usłyszałem na wielu różnych szczeblach uważam, że w interesie Europy jest to, żeby ich wewnętrzne zewnętrznie jest wspierać umiarkowany islam, bo w umiarkowanym pisanie nie kryją się zagrożenia takie, jakie kryją się w islamie o charakterze w Halickim islamie walczącym o islamie zorientowanym na dach na wojnę cywilizacji jak to kiedyś się na opisały Samuel Huntington, czyli na starcie pomiędzy wartościami świata muzułmańskiego wartościami euroatlantyckim liczyli wartościami głęboko zakorzenionym w tradycji Chrześcijańsko judaistycznej Europy jak pan odnajduje w takiej sytuacji, w której amerykański ma co za tym idzie i polskim sojusznikiem w dziele osłabiania Rosji jest Wacha mit KO Arabia Saudyjska, bo to dzięki porozumieniu zarówno Saudyjska ceny ropy lecą na łeb i szyje ceną ceny ropy lecą na łeb i nasze 1 Rosja staje się słabsza, a przez to Ukraina bezpieczniejsza my wszyscy w Polsce szczęśliwsi dzięki rehabilitant dno cieszy się pani redaktorze płynnie od sfery wartości do sfery interesów taki jest podobnie jak na przełomie pod koniec lat osiemdziesiątych ważnym sojusznikiem w osłabieniu związku sowieckiego była Arabia Saudyjska i stały na wysokim poziomie wydobycie ropy naftowej tak samo w tej chwili Saudyjczycy wydobywają z, obniżając poziomu wydobycia powodują czy są współodpowiedzialni za cały OPEC są współodpowiedzialni za spadek cen ropy do wczoraj zdaje się do poziomu 46 USD za baryłkę co jest w naszym interesie, bo to osłabia z kolei gospodarkę rosyjską i zmniejsza gotowość Rosji do przenoszenia się w Europie wschodniej i atakowania takich krajów jak nasz sojusznik Ukraina, czyli w, czyli krótko mówiąc, jeżeli chodzi o kwestie polityki energetycznej Arabia Saudyjska jest sojusznikiem Zachodu Rosja wyraźnie jednak wiem, że zabrzmi cynicznie, ale troszeczkę tej tego cynizmu, a przecież w polityce po prostu występuje w każdy taki zamach islamistycznej przeciwko Europejczykom jęczy Amerykanom jest dla Rosji pewnego rodzaju kartą zagrać proszę bardzo mówią my zawsze byliśmy przeciwko islamskiemu i pesymizmowi już w walce z Czeczenią i my tak dalej tagliatelle popieramy serię, która walczy z państwem islamskim czy my jesteśmy ci dobrzy, a tamci sądzili połączmy się w no tak prezydent Putin już raz zrobił po 11 września przypomnijmy, że to nie tylko Europejczycy zareagowali natychmiast, podając dłoń ranny w Ameryce 12 września po raz pierwszy w historii NATO, przywołując jego art. 5, ale także natychmiast zareagował prezydent Putin oferują współpracę w dziedzinie zwalczania w zwalczaniu terroryzmu i teraz pewnie by tak samo było, gdyby nie to, że mamy swoje porachunki z Putinem i Putin jest na cenzurowanym niewątpliwie Rosja będzie tracił do do do dążyła do tego, żeby inni, żeby uwiarygodnić się ponownie w oczach Zachodu po, proponując współpracę w zwalczaniu terroryzmu, ale też najpier w musieli powrócić do wody o cywilizowanych form zachowania Międzynarodowego nie robić tego co robi już od roku, czyli nie podważać Międzynarodowego systemu bezpieczeństwa, dlatego że elementem tego systemu bezpieczeństwa jest współpraca właśnie w zwalczaniu terroryzmu, a zatem Rosja jeśli chce być traktowana poważnie jako partner w przeciwdziałaniu i zwalczaniu terroryzmu musi zaprzestać swoich działań w Europie wschodniej tak, jakie prowadzi od roku, czyli działań bandyckich dziękuję bardzo senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Klich dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA