REKLAMA

Policjantki domagają się równości - Dorota Cyma-Końska i Kamila Zimoń

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2015-01-14 22:30
Prowadzący:
Czas trwania:
22:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
słuchamy Radia TOK FM, a w naszym studiu goście z nami jest pani Dorota trzyma końska to jest prezeska polskiej sieci policja tak dobry wieczór dobry wieczór witam państwa pani Kamila Zimoń wiceprezeska polskie sieci policjantek i dzień dobry, a dzień dobry tancerz czym jest Polska sieć policjantek Polska sieć policjantek jest stowarzyszeniem, które zostało utworzone przez nas właśnie jeszcze kilka pań, która w tej służbie naszej funkcjonują zbudował 8 statutu oraz Rozwiń » naszego stowarzyszenia zostało ono oczywiście zarejestrowana w sądzie rejestrowym mamy na dane KRS mamy NIP konto bankowe czy jesteśmy po prostu osobą prawną funkcjonujące w naszym systemie prawnym, a to Stowarzyszenie powstało po co mam inne być taką tezę taką platformą, gdzie zgłasza się różnego rodzaju problemy czy też odwrotnie ma pokazywać się rozwiązania i propagować po co funkcjonuje w strasznym i z 1 w celu, który pan wymienił również tym drugim celu, czyli LNG chcemy się zjednoczyć wzmocnić chcemy mieć taki networking w całej Polsce inne, aby po prostu Mbank podniesie też statut kobiet policji, żeby się po prostu wspierać pomagać sobie nawzajem wilgoci nie można zakładać związków zawodowych jest założony związek zawodowy i teatr i ten związek nie o to nie tak, by nie odpowiada na tego typu wyzwania nie można w związku ze statystyk spra w ja myślę, że ma ona część spraw załatwiana w związkach zawodowych tylko nasza prezeska jest wiceprezeską zarządu głównego związków zawodowych natomiast wiceprzewodniczącą tak natomiast mnie tutaj ME ta Platforma stowarzyszenia ten obejmuje głównie kobiety i zajmuje się głównie z pewnymi problemami z perspektywy kobiet Anny też chcemy uwrażliwiać po prostu na remont na uwrażliwić naszą instytucję na pewne problemy gmin z naszego punktu widzenia, czyli typowo, że tak powiem jest to bym straszenie typowo kobiece ani może założyć związku zawodowego zawodowego kobiet policjantek nie można, ponieważ ustawa o policji daje możliwość funkcjonowania tylko 1 związku zawodowego w strukturach policji czyli jakby nie mieścimy nie mieściłoby się już to w przepisach prawnych stąd też inicjatywa no trochę inna w porozmawiamy o właśnie inicjatywie w, o której media ostatnio mówią, że do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga na dyskryminację ze względu na płeć przy przyjmowaniu do szkół policyjnych w chodzi może słać wy macie największym skrócie o to, że dotychczas było także te testy związane ze sprawnością fizyczną z powodu było ich tyle czy był dym w takim stopniu umożliwiały, że rzeka Kongo kobiet odpowiednio dużo mogło pracować policja teraz one są jeszcze ważniejsze taki bardziej rzutują na wynik o te testy sprawności fizycznej w największym skrócie ciota chodzi o SN powód dyskryminacji to znaczy no to jest jakby 1 element jedyny problem, który z pewnością będziemy w ramach naszej działalności badały i poruszały, żeby tak naprawdę zdiagnozować itd te kwestie właśnie czy powinny być testu ujednolicone czy powinno być to z tą różnicą wołamy prawie zupełną nie jesteśmy w stanie dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć na to miasto rzeczywiście dysputę na ten temat trwają tutaj myślę, że policja organizm jako organizacja wypowiedziała się w tej kwestii prawda, że no i jest sens tak jak jest to w tej chwili są jak to funkcjonuje funkcjonowało funkcjonuje dobrze natomiast mamy tu mamy pewne przemyślenia oczywiście jako Stowarzyszenie i będziemy no to problem się na pewno zajmowały to 1 z problemów którym, któremu chcemy się przyjrzeć stereotyp jest taki dobrze jak policjant jest czy też policjantka z silni sprawni fizycznie tymczasem zagłębiając się w temat okazuje się, że też dobrze albo nawet lepiej jeśli policjant policjantka ma świetne umiejętności negocjacyjne UE cechy takie interpersonalne takie kompetencje, które się mówić są miękkimi kompetencjami i teraz pytanie czy to, o czym teraz mówimy to nie jest dyskusja nad tym jak wiele z po policji powinna być takiego elementu właśnie siły fizycznej, a jak wiele na tych takich miękkich kompetencji co panią to słowo, ale ja myślę, że jeżeli chodzi mi na pytanie, jaka powinna być policji to zadanie to pytanie powinna być do rzecznika prasowego komendanta głównego ewenement jak mnie też upoważniony do udzielania informacji w tym zakresie my możemy mówić o zadaniach ranny naszego stowarzyszenia o naszych planach o naszych celach tak myślę, że na pewno będziemy się z wymową wieloma kwestiami będziemy chciały wywołać rzetelną merytoryczną debatę na różne tematy natomiast no i stanowi nie możemy też reprezentować stanowiska policji tak kochali doktor no to w takim wyniesie minimum nie mówmy o stanowisko policji tylko wróćmy do broszurki, która z okazji Kongresu kobiet się ukazała chyba broszurkę, która niestety wtedy na tamtym konkursie, by nie wpadła mi rękę albo niezbyt intensywnie szukały wstyd Wymyśl, ale my w tej sztuce jest niesamowicie wiele ciekawych informacji zawartych np. taka, że są zaleceniami Unii Europejskiej, który mówiąc, że trzeba sukcesywnie włączać problematykę płci, czyli dżentelmeński unik też angielskie określenie do głównego nurtu życia społecznego politycznego i to się jak powinno przekładać również na policję oczywiście to by znaczyło Chin w UE toby znaczyło chociażby to, chociaż z tym moim, zanim się wiąże może zacznę od tej rezolucji cenne, bo my do rady Europy należy od 1001. roku prawda jest rezolucja rady ministrów Anny właśnie w sens tego czy organizacji OUN, która mówi o tym, że EMG policja powinna odzwierciedlać społeczeństwo taka polisa cieszy się dużym zaufaniem na fundusz nie jest kwestią dyskusji tak jest Herberta, gdzie policja odzwierciedla społeczeństwo wznosi tam wieku płci i Marka grali tak dalej to tam ona jest, a co skuteczniejsze są katoliccy teolodzy i tak skuteczniejsza to można rozumieć nabiera sposób na wiele sposobów nie chodzi tylko o stosowanie siły fizycznej ale gdy chodzi też o profilaktykę chodzi o LM policja społecznościową np. dzielnicowy dzielnicowi tak mamy jednak przekrój społeczeństwa taki, że mamy w Polsce 52 % kobiet 91 areszty mężczyzn, więc można powiedzieć, że pół na pół społeczeństwo jest numer pod kątem płci no i można powiedzieć na pół na pół, więc w tym momencie długofalowe działania mogą w swym, jakby spod baszty dżentelmeński Nigrze będzie się instytucja otwierała na element kobiety bardziej nawet policja też nabyć ponad pół mężczyźni kobiety na nim może tak nie od razu, ale stopniowo należy takie działania z synem podejmować, ale też rozmawiać o problemach kobiet wewnątrz instytucji no bo nie ukrywajmy ta policja tak jak np. wojsko NATO były na baseny kiedyś męskości damy no głównie to, że to jest można powiedzieć, że kultura organizacyjna poznańska kultura organizacyjna kobiety stanowią mniejszość tych instytucjach tak i no i myślę, że nasze Stowarzyszenie będzie stymulowało pomagało dnem poruszać pewne kwestie tak tutaj może się włączyć do tego co koleżanka mówi, zwłaszcza że żołnierki mają urodę kobiet działającą przy ministrze ministrze obrony narodowej prawda, że takie ciało doradcze, która jest ich struktura, która ma swój głos, jeżeli chodzi o problemy Żołnierek my jako policjantki takiego ciała działa w strukturze policji nie mamy, więc są to jakby w zeszłym roku po były prowadzone takie rozmowy, żeby się przydało coś takiego stworzyć na wzór właśnie rady kobiet w wojsku polskim malarzem i żeśmy w zeszłym roku na tym się zastanawiały został tak naprawdę trochę zachęcony do tego, żeby pomyśleć ona stworzenie jakiegoś stowarzyszenia tak naprawdę też przez pełnomocnika komendanta głównego ds. ochrony praw człowieka pana Paszkiewicza, który w finałowym zainicjował, jakby to ziarenko prawdy, że może coś takiego można byłoby stworzyć to ziarenko napełniono już byśmy znowu wpadł na ten pomysł, żeby właśnie takie Stowarzyszenie powołali do życia jak rozumiem osoby, które nas wysłuchają chciałoby się za zapoznanie z działalnością mogą w internecie dowiedzieć się, więc jeśli chodzi o działania stowarzyszenia między nie powiedzieliśmy o tym czy niż określona na Facebooku stronę tak mamy stronę na Facebooku Polska sieć policjantek, ale mamy również stronę internetową w ww polska siec policjantek pl tam jest statut sobie z naszymi zadaniami celami, ale jest również są również deklaracje i dla policjantek, ale również dla osób spoza policji, które mogą być członkami członkiniami wspierającymi również policjanci mogą być członkami wspiera wspierającymi, ale liczymy tutaj na wsparcie także różnych instytucji organizacji wchodzą właśnie na tę stronę internetową zrywanie mówiła, że zapozna się z bardzo ciekawym artykułem notabene pani autorstwa, który mówi o równouprawnieniu kobiet mężczyzn i w tym kontekście też piszą o policji co ciekawe pani Porsche takiej takiej stereotyp, że mamy steki z skojarzenie z siłami bezpieczeństwa z policją z wojskiem musi być facet tak, ale zły stan 1 zlotego okazuje się, że jest ileś rzeczy, które nie są zadaniami policji, gdzie ewidentnie to nawet nie o to chodzi, że nie ma znaczenia czy robi to, a mężczyzna czy kobieta wręcz kobiety są w tym lepsze to są przypadki takie interwencje czy przemoc domowej wszyscy wiedzą na świecie bez względu na to gdzie to ma miejsce, że kobieta, która padła ofiarą przemocy domowej będzie i wolała rozmawiać z kobietą w mundurze nigdy z facetem w mundurze po prostu czysta psychologia tak mu mówi się co jeszcze jest takich działań, których moglibyśmy powiedzieć, że kobieta w mundurze policyjnym jest bardziej predestynowane do takich działań w jak przeżyć wiele obszarów, w których kobiety świetnie się wypełniają w tej roli zawodowej, ale to, o czym pan mówi to właśnie przykładamy do tego, że kobiety po prostu mogą się sprawdzać tych zawodach bardzo trudne, bo zawód policjanta jest zawodem bardzo trudnym jest obarczony kaszy kwestia poświęcenia osobistego życia tak dla służby tutaj nie ma miejsca na jakiej się specjalne swoje życie osobiste na wszystko właściwie podporządkowane pod obowiązki służbowe Biesów, jakby to pokazuje, że był tak naprawdę bez względu na to czy jesteśmy kobietami czy jesteśmy mężczyznami tę rolę społeczną policjantki jesteśmy w stanie wypełniać świetnie jest trudno tu nawet szukać płaszczyzn no to co pan mówi interwencje wobec przemocy w rodzinie jak najbardziej tak przemoc seksualna jak najbardziej tak pionem dochodzeniowo śledczą wzmaga doświadczenia zawodowego wynika, że też panie policjantki też świetnie sobie radzą, prowadząc postępowania są bardzo skrupulatne dokładne jeśli chodzi o prowadzenie dokumentacji myślę, że w logistyce również świetnie sobie, że w wielu obszarach, w których bardzo trudno jest teraz się punktować to znak, że jesteśmy potrzebne my jako kobiety w tej służbie tak samo ważny potrzebny jak mężczyźni także Bueno jesteśmy daleki od tego, jaką Stowarzyszenie, żeby jak byłem winno wskazywać, kto jest lepszy bardziej przydatny nie chcemy być partnerem do rozmowy i chcemy, żeby właśnie te stereotypy nie miały miejsca, żeby zostało to myślenie w społeczeństwie pożyczkę przekierowane element taki ton żal i kobieta mężczyzna może być świetnym funkcjonariuszem policji, żebyśmy doczekały się takich czasów, żeby nikt nie mówił oglądając co jakiś interwencji, gdzie media zarzuciły też znikają niestety wizerunek na niekorzyść i słyszymy, że oto policjantka kobieta nie nadaje się do tego zawodu prawda istnieje, bo może nam się właśnie takie myślenie, żeby te stereotypy w no wił zmienić, żeby nie było takiego myślenia, że jest po prostu ktoś w dolnym, który nie posiada umiejętności bez względu na to czysto kobieta czy facet i ktoś, kto ma świetne umiejętności warunki do tego świetnie po pracuje na to by w ciekawe to on słuchacze, którzy słuchaczki, którzy teraz nas słuchają myślą, tak więc nawet łapią się takim stereotypie tymczasem tak to w jakie cechy musi mieć ktoś kto, kto ma się spełniać w pracę w policji, bo jeśli podam przykład jeśli bodajże w Republice czeskiej jest takie hasło policja ma hasło chronić pomagać jest w radiowozach czy gdzieś tam jeszcze w takie, jakby hasło policja chronić pomagać, gdy w zakresie nie pyta o ochronę i pomaganie to ja naturalnie mówiono o mieście chodzi o ochronę pomaganie wydaje się, że znak kobiety, bo kobiety są pielęgniarkami mężczyźni rzadko kiedy tak czasami spotkać się pielęgniarza to kobiety chronią pomagają, więc jeśli tak widzę policję w NATO myślę tak na kobiety są na to naturalnie policjantkami, ale z drugiej strony jak teraz słyszymy o zamachach w we Francji, kiedy i używanej broni tak, kiedy jest zagrożenie terroryzmem Otóż mam tak znowu się to stereotyp myślenia nie ja wolę, żebyś nerwów facet, który celnie strzela na dom w, a ja myślę, że ważne są umiejętności kompetencje, bo ten moim zdaniem RM, żeby pełnić Emperia kontrolę nad Szkotem w policji i związaną z dykty np. c nie wiem z uczestnictwem w akcjach bojowych np. oddział antyterrorystyczny tam są bardzo wyśrubowane testy, chociaż była tam kobieta tak była to 1 kobieta natomiast tu np. zgoda, że tu nie chodzi o segregacji, odkąd mężczyzna kobieta, ale faktycznie w niektórych oddziałach czytam w jednostkach w oddziałach można można powiedzieć mogą być faktycznie bardzo wyśrubowane teksty te testy, gdzie będą głównie mężczyźni z powodu warunków, które muszą spełnić, ale kobieta, która będzie miała załóżmy takie predyspozycje to się tam dostanie czy nie segreguj wg płci tylko wg predyspozycji umiejętności natomiast, jakby wracam do tego wcześniejszego pytania do policji na ma prawo się dostać Super wysportowana kobieta mężczyzna, ale też osoba, która np. jest świetną zszyty świetną specjalistką np. niebem zakresu kryminologii tak mnie i w tym momencie ten test sprawnościowy niekoniecznie ma być decydujący nieprawda na wejściu to jest akurat moje prywatne zdanie natomiast wracając jeszcze do urn do kwestii AM pokłócili się w służbie uważam, że jeżeli chodzi o przyjmowanie zgłoszeń od ceny tak koleżanka powiedziała od ofiar Anny czasem seksualnych ofiar zgwałcenia, żeby taka osoba miała możliwość wyboru nawet na małej komendzie, że chce rozmawiać kobietom, żeby to była kobieta nie wiem czy dyżurna kobieta, kiedy kobieta mnie w dochodzeniu chce no niestety zdarza się, że w niektórych jednostkach takich mniejszych no jest bardzo mało kobiet lub praktycznie wcale na krytykę były myślę, że tyle, że mamy już dzięki tej procedurze niebieskiej karty i różnych zmianach, które miały miejsce już jest także, że to jest pewne oczywistości, ale okazuje się, że kurs, jaki Komenda, w której rzeczywiście znał kobiety w Polsce niema takiej praktycznie możliwości, żeby ofiara gwałtu rozmawia z kobietą tak czy procedura niebieskiej karty nie odnosi się do przestępst w seksualnych to jest procedura odnosząca się do przemocy wobec 0 do w związku z członków rodziny na rowerze to zupełnie inna, jakby zagadnienie na tyle złotych no i myślę, że w jednostkach nawet tych mniejszych kobiety są, ale może się zdarzyć to co właśnie tutaj pani Kamila, mówi że w sytuacji, kiedy dojdzie do zdarzenia za jakiś napaści seksualnej po prostu w tym momencie nie będzie do obsługi zdarzenia policjantki, jakby tutaj jest ta kwestia, żeby miało to ofiara możliwość wyboru, bo może się okazać, że wcale no nie będzie chciała z policjantką rozmawiać nie będzie dla niej to jakiś problem, że to będzie policjant tak, ale chciałybyśmy, żeby była możliwość dano tak właśnie, że jeżeli będzie chciała to pierwsze zeznania składać policjantce to, żeby taką możliwości po prostu posiadała w proces do tekstu, w którym znajduje się na stronie internetowej neon autorstwa pani Kamili Zimoń tę ciekawą w rzeczy znalazł w piątek ziemia w kontekście mianowicie w 2005 . roku pierwszej kobiety w Polsce przyjęto do policji komendantom policji w policji kobiecej stała Stanisława Filipiny Paleolog okazało się, że w zwalczaniu takich przesłanek handel ludźmi stręczycielstwo sutenerstwo przestępczość nieletnich odpowiednio wyszkolone policjantki osiągały znacznie lepsze wyniki mniejszych muskularny koledzy chciał zabrać na handel ludźmi bo, a świat się rozwija okazuje się, że dane handel ludźmi jest problemem to problem międzynarodowym fakt to nie jest tak właśnie w Cannes tam zależność jak kobiety w mundurach lepiej sobie z tym radzą czy potrafią lepiej ścigać sprawców handlu ludźmi czy to obowiązuje też teraz jestem pierwszym wieku na te ciężkie pytanie ja myślę, że to można i chcemy zadać pytanie do K G Policji my nie możemy się na ten temat wypowiadać natomiast prywatnie na maja w myśl, dlaczego tata z panów i to one w tym pytaniu czemu to zjawisko istnieje na ja uważam jednak, że jednak na tym świecie no i dalej jeszcze nie niektóre kraje są post patriarchalny jak niektórzy mówią, ale w wielu krajach jest jeszcze patriarchat to jest moje prywatne zdanie na ich jednak to jest popyt podaż tak w tym momencie, więc ja np. są zwolnić com PL prywatnie modelu szwedzkiego modelu szwedzkiego, który zabronił całkowicie ciemno, choć prostytucja to się wiąże też handlem ludźmi, a czy to dało w Szwecji takie efekty, że zniknęło pod ziemię związane z handlem ludźmi czy w ogóle zachowania przestępcze w tej sferze w ogóle zniknęły w świat na pewno nie zniknęły no ale są one mocno ograniczona tak, jeżeli lewym gdzieś tam przychodzi też do podziemia na to odpowiednie służby jakoś temu przeciwdziałają jakoś się ono jest zwalczany tam poddano ja uważam jednak, że to jest niewolnictwo kobiet 2001 . wieku, ale wróćmy jeszcze do kwestii tego czy kobiety, które służą w policyjnym są bardziej wytrzymałe na tego typu problemy potrafią tak sobie w błąd mówiąc językiem psychologii teksty w obrazie sytuacje miał kogoś na ulicy jako mężczyzna czasami nawet nie nie potrafiłbym prawdopodobnie zrazu czyjejś twarzy odczytać, że ktoś z takiej sytuacji zagrożenia ubezwłasnowolnienia tak padł ofiarą handlu ludźmi, ale nie mam jak tego powiedzieć ci zmienia mię kogoś na ulicy po prostu się obrażą, że ktoś, kto w policji pracuje i zajmuje się tego typu sprawa nie jest w stanie z z mimiki twarzy z języka ciała odczytać, że jest, że ktoś ten właśnie mówię przechodzień na ulicy sekunda jest w sytuacji zagrożenia własnego życia czy gminy czy tego typu rzeczy czy i co to są jakieś kwestie psychologicznej kobietom nie jest łatwiej pracować w takich sytuacjach nie myślę, że kobiety często są bardziej wyczulona na problemy kobiet mają wspólne doświadczenia to nawet mówiąc o tym czy Enter także jednak mamy wspólne role społeczne kulturowe, które pełnimy, które się zmieniają i ewoluują wchodzimy tam sferę publiczną ta, która do tej pory była zarezerwowana dla mężczyzn od wielu wieków mężczyźni mężczyźni się doskonale w tej sferze dogadują się natomiast my kobiety no musimy budować sieci wsparcia, żeby się wspierać nowo czasami jest uważany jest brak kobieta awansuje szybko miała ciężko wcześniej to nie zawsze wspiera swoje koleżanki, więc ono nawet my nie mamy jeszcze doświadczeń za dużo w tej sferze, więc no i uważam, że nasze wsparcie nie bardzo ważna, ale my też chcemy wspierać kobiety właśnie tak jak pan dał przykład na ulicy no na pewno każda z nas podjęłaby odpowiednie kroki, żeby tej kobiecie pomóc tak, żeby zapytać czy jest jakiś problem czy można pomóc wymyślono, żeby zapytać to trzeba zobaczyć czy jest powód zobaczyć coś na twarzy czy zachowaniu prawda to myślę, że to są też predyspozycje indywidualne prawda produktami niektóre osoby mają większe poczucie empatii od innych i pewnie z racji 1 z naszej biologii prawda i budowę organizmu notariusz inaczej funkcjonują kobieta troszkę inaczej mężczyźni na inne walory wracamy pewnie uwagę der bis to jak wskazuje też na torze i kobieta mężczyzna są w tej służbie bardzo potrzebni pozbył się wzajemnie uzupełniamy tak te różnice, które między nami występują są na tyle pożądane jesteśmy w stanie się wtedy właśnie świetnie, ale innym dzielić Domżalski tak naprawdę, a zarazem łączyć no bo są takie takie mamy jakieś cechy kobiety, których nie ma mężczyzna obejmą drut, więc na czym się to są kulturowe prawda nabyte często pewne zachowania, ale też pewna wiedza tak związana z naszą z naszą rolą społeczną Gudrun waszą uczą i teraz mężczyźni mają pełną wiedzę to kobiety mają pewną wiedzę i to jest naprawdę sukcesem będzie tak będzie połączenie po prostu punktu widzenia kobiet punktu widzenia mężczyzn wspólne dla dobra całego społeczeństwa czyli, toteż chodzi o np. spojrzenie na pewne sprawy z różnego punktu widzenia to zawsze będzie wzbogacać tak i budować tak naprawdę dogłębniej bezpieczeństwo ogólnie pojęta, ale wraca z początku naszej rozmowy, żeby tak się stało z takim ideałem jest właśnie ten podział leży w policji jest 50 % mężczyzn 5 proc kobiet cena czy trudniej, więc ciepła, bo aż, by się mogło stać to niemożna na wejście prozą dyskryminować kobiet dającym de testy sprawnościowe na poziomie takim zbyt wysokim tak jak rozumiem to w domu początek naszej rozmowy no tak wojsku np. sam osobny test dla kobiet i dla mężczyzn w większości krajów Unii Europejskiej również jest podział ze względu na płeć przepyta start do policji, a jeżeli są identyczne testy są różne normy dla kobiet dla mężczyzn i u nas były różne normy do 2000 siódmego roku, a później po prostu zmieniono natomiast no my będziemy się pewnie zajmować różnymi sprawami merytorycznie, ale tak myślimy, że jakiś przegląd ustawodawstwa może jakieś przepisy, które należałoby zmienić no może nam się po prostu mnie przeforsowanie kiedyś może w przyszłości Lenny ułatwień takich rozwiązań godzenia życia zawodowego z prywatnym np. drogi dla rodziców małych dzieci nie byli np. funkcjonują policyjne żłobki przedszkola czynne są różnego rodzaju Mn takie ułatwienia, że może być praca na część etatu na niektórych stanowiskach policji jak i dla kobiet dla mężczyzn, którzy mają małe dzieci dla osób starszych również nasz i namyśl, że to, by było na pewno uprawę ułatwienie dużo dużo jak łączyć życie zawodowe z życiem rodzinnym, a to głównie na tym niestety cierpią kobiety z racji pełnionych ról tak mając małe dziecko czasami jest ciężko nawet dostać się doszukać do przedszkola tak takiego Miejskiego centrum przypominamy, że zamknęli się państwo są zainteresowani to Polska życzy policjant ma stronę internetową z miasta na Facebooku łatwo znaleźć w internacie dzisiaj rozmawialiśmy z prezeską Polski rzecz policjantek panią Dorotą ceną końską bardzo dziękuję za wizytę w radiu TOK FM dziękuję bardzo z panią Kamilą Zimoń wiceprezes opolskiej być policjantem bardzo dziękuję dziękuję serdecznie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA