REKLAMA

Czy kopalnie przetrwają nowy plan ratunkowy? Rozmowa z Bartłomiejem Derskim z wysokienapiecie.pl

Post Factum
Data emisji:
2015-01-19 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum słucham Radia TOK FM dziś kolarze 19 stycznia wcześniej rząd po godzinie osiemnastej, a wraz z usług pierwszy gość Bartłomiej Derski z portalu wysokie napięcie krótka po dobry wieczór dorywczo powinny być słowa, ale my zaczniemy od tego co dziś rano słyszę w radiu TOK FM, a dziś rano w programie Dominiki Wielowieyskiej gościł Wojciech Kowalczyk, który odpowiada za jest pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego i dziś rano Rozwiń » rzeczony pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji grupowo odpowiedź na kilka pytań Dominiki Wielowieyskiej oto 1 z tych prób zmodyfikowany będzie plan naprawczy Kompanii Węglowej, ale zasadniczo jego części zostają bez zmian w 4 kopalnie lub w części będą przekazane do SRK 1 kopalnia będzie w tym przypadku ruch Bobrek spod sprzedano bezpośrednio do Węglokoksu ta zasadnicza zmiana in powstanie tzw . nowa Kompania Węglowa podstawowe zręby planu naprawczego Kompanii Węglowej zostały w pociągu pytania o to czy inny plan, który przedstawił 7 stycznia rząd wciąż mocno zmienił w wyniku tego niezwykle dramatycznych wypadków, czyli protestów górniczych w sobotę nawet tych starć z pań związkowców z policją to pytanie i dał odpowiedź jest zaś teraz ja powinienem odpowiedzieć jak i jakie w rzeczywistości, jaką jest wszyscy zakładamy, że jakość jest to znaczy, że ten plan uległ zmianie nocnej taka była poetyka tego co telewizja pokazywała w radiu mówią pras obszar górniczy nacisnęli wziął się cofnął jakoś jest ten plan jest chyba też wymierzonym na jakość będzie, bo oczywiście pan minister mówił prawdę, że żona mniej więcej ta sama ilość kopalń trafi do SRK, chociaż część powiedzmy odchudzona tam trafieni, ale nie wspomniał o tym, że bardzo wiele zapisów, które miały być tak naprawdę w tym programie restrukturyzacji oszołom cięcia kosztów Kompanii Węglowej nie zostało zrealizowanych i Street, a wraz z zapisów po po pierwsze to kwestie np. umów społecznych, czyli przenoszenie pracowników do nowej tzw. nowej Kompanii Węglowej miało być zrobione tak, aby te wszystkie układy zbiorowe na prace, które obrosły w czasach PRL -u później w latach w latach aż 80 tych i dziewięćdziesiątych obym się ich pozbyć tak to jest olbrzymi balast tak naprawdę na nas na polskim górnictwie, ponieważ górnicy nie są wynagradzani zgodnie z tym i na ile firma zarabia tak, czyli n p . jeżeli jeżeli firma generuje zysk to to mogą liczyć na premierze nie te nie mogą liczyć się akurat w górnictwie tak nie ma zawsze jest trzynasta czternasta tzw. 1314 polskich tak, ale z drugiej strony to przeniesienie razem z tymi uprawnieniami jak rozwiązać część z pewnymi kosztami, które trzeba będzie pokrywać się i co oznaczają dla przyszłości, czyli kopalń czy zaczynać od inwestora, jaki będzie brany pod uwagę czegoś nie będzie brany pod uwagę ciągle chciał co trudniej negocjować rozmowę w umowę o to, żeby właśnie tych kosztów obciążeń się pozbyć odrzuty tylko szczury zostają we wszystkich kopalniach, czyli tych, które w tej chwili są w Kompanii Węglowej która, których nie pozostaną i są przenoszone również tymi kopalniami, które trafiają do spółki restrukturyzacji kopalń po drugie, te kopalnie, które znajdą się w SRK teoretycznie rząd psy oczywiście, mówi że że mogą zostać kupione w oczy czy przejęte, że to jedno z nich kopalnia Brzeszcze mamy zagwarantowane, że jeżeli nikt nie kupi to z powrotem wróci do tej Kompanii Węglowej mimo tego, że będzie przynosiła straty to jak z powrotem będzie obciążać ta te kopalnie, które miały wychodzić na na prostą szanse na to, że ktoś kupi są naprawdę bardzo niewielkie są kopalnie, gdzie należałoby zainwestować setki milionów złotych pokrywać setki milionów złotych strat generowanych do czasu, kiedy one wyjdą na 0 i nie mówiąc już o tym, że, że zwrot z czyli, czyli zarobienie tych tych tych straconych setek milionów na trwałyby dosłownie dekady, a nie, a nie latach jazdy dziennej z rozłoży się biznesmen, który mówi Jakub ja nie mam problemu jeśli spółka będzie dochodowe nawet zadeklarować, iż ruchy tak przewodniczący twojego ruchu Janusz Palikot też jest oświata akurat traktowana jako jako falstart kampanii wyborczej ciężko jej ciężko mi oczywiście oceniać na ile realne jest ta data to propozycja tylko powiedzmy sobie szczerze jest wzrost z tego co co co przynajmniej ja wiem co to to ludzie związani z tą z tą firmą na razie nie mają jeszcze, że jakby rozeznania w jakiej sytuacji są te są te kopalnie więc, gdy taka propozycja która, która mówi chętnie się przyjrzymy być może kupimy ale, ale osoby, które znają lepiej sytuacja tych kopalń no nie dają im in zasady szant w bardzo ciekawy pkt 3 porozumienia podpisanego między stroną rządową Anna komitetem strajkowym tempo w sieci porozumienia brzmi szczególnemu procesowi uzgodnień podlegać będzie ustalenie poziomu zatrudnienia w ramach niniejszego planu i jak to należy rozumieć, bo jeśli poziom zatrudnienia ma wynieść promować 03 to jest podłóg tego planu tej umowy o krajczym czy to osiągnęli tak jak rozumieć taki punkt jest w zasadzie można powiedzieć że, że ten punkt oznacza BOR, którzy go nic nie nie zgadzają się na nas zwalnianie np. tych tych tygodników dołowych i de facto tt spółki, który trafił do do spółki restrukturyzacji kopalń mogą być utrzymywane tylko do końca osiemnastego roku, bo mogą na to pozwalają jeszcze unijne przepisy, a później po prostu będą musiały musiały upaść, więc względu NATO, jaki poziom tego zatrudnienia górnicy wynegocjowali to co raczej zgniły kompromis tak dające 1 lidze Unia nie będzie trwała może pieniędzy, a to nie znaczy ci górnicy, by przestano tam pracować w tylko wtedy jak nam się ten problem bombowych w tej chwili jeszcze rząd może dosypać pieniędzy, czyli de facto będzie utrzymywał po prostu agonii tych kopalń z podatku VAT to będą większe pieniądze, żeby do tej pory się mówiło, bo te kopalnie przez te kilka lat będą po prostu ona na garnuszku państwa, a później nie będzie już mu więc, więc nie będzie po prostu, skąd wziąć pieniędzy na na wynagrodzenia, ale tym będzie się martwił kolejny rząd, a Chiny jeszcze dziś wrócą do dzisiejszego porannego programu Radia TOK FM w tym Dominika Wielowieyska pytała czy kopalnie będą wygaszone oto co odpowiadało pan Wojciech Kowalczyk czy pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa panie ministrze ja zadam jeszcze raz pytanie czy jakiś kopalnie będą wygaszone tak jak mówiła premier Kopacz w aferze jest utrudnione to dla mnie czytając to porozumienie tak mówimy w ten sposób to jest zapisane w porozumieniu te 4 kopalnie lub w części są przenoszone do SRK to specjalne spółki oraz tytuł 1 z kod pokazać z ciąg dalszy dalszy tam jest wprowadzony plan naprawczy uzgodnione ze stroną społeczną tak, który na pewno będzie dotyczył strukturę i wielkości zatrudnienia i toteż jest zapisana w porozumieniu się boję powiedzieć, że jednak kopalnie mogą być wygaszane boi się pan, dlatego że związaną z zapowiedzi, że nie będą wymierzane im jak i tyle tylko się odnoszą do zapisów w Radgoszczy od naszych zapisów i moment, gdy nie boi się mama jeździła z nią za dużo w oczy to jest także obie staną się tak dalece niepewny co do co do porozumienia wpisały to na papierze, a to z tego sprawy, grając przed mediami, że całe społeczeństwo to jest tak tak, bo jak z nią wszyscy wiedzą, że te kopalnie, które są nierentowne, a min zlotemu czy palenie to usłyszeliśmy, że skończą się pieniądze z Unii Europejskiej na pomoc dla tych kopalń tony muszą upaść rząd powie o tym, że masówki związkowcy mówią o tym, że ma sukces tylko pytanie czy sukces marki górnicy którzy, którzy w tych kopalniach będą pracować i de facto z iluzją, że rzezie, że zachowają tam tam pracę, a w rzeczywistości tak tak nie będzie to nie jest tylko problem tych też kilku kopalń, ale ten tytuł to jest zdecydowanie szerszy problem całego rynku tak, jeżeli w tej chwili Kompania Węglowa znacznie zmniejszyła poziom wydobycia w dodatku, robiąc to w kuriozalny sposób, ponieważ nawet tych najlepszych kopalniach, które generowały zyski też zmniejszyła poziom wydobycia, a to wynika z tego, że górnicy dostają pieniądze za to ile wydobędą, czyli po prostu wszystkim górnikom obcinano nawet tych dobrych kopalniach po prostu ilość węgla, które mają mają fedrować ITI i ograniczało to ilość ze względu na to, że po prostu na rynku mamy nadpodaż, a na polskim rynku mamy nadpodaż węgla na europejskim rynkom nadpodaż węgla, więc jeżeli nie wygasiła części najbardziej nierentownych kopalń tylko będziemy wciąż otrzymywać za państwowe pieniądze do tej nadpodaży się nie pozbędziemy, tak więc nawet te lepsze kopalnie nie będą w stanie na siebie zarabiać w to co co do tego co w kwestii proponuję wrócić jeszcze za chwilę potem z bardzo ważna sprawa mniam przypomina skaczą z domieszką Bartłomiej Derski z portalu Sedina będzie krótka PL za chwilę po informacje wracamy do rozmowy w post factum w 1824 słuchamy Radia TOK FM i programu post factum przypominam, że w naszym studiu Bartłomiej Derski z portalu wysokie napięcie prąd kapeli czas dobry wieczór dobry wieczór pierwszy część naszej rozmowy rozmawialiśmy o porozumieniu w 18 punktowe porozumienie między rządem, a strajkującymi górnikami protestującymi górnikami rozmawiać o przyszłości i tak naprawdę próbowaliśmy się dowiedzieć się to co mówi pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji administrować Kowalczyk centrum oznacza, że będą zamykane kopalnie nie będą zamykać kopalń spróbujmy patrząc z drugiej strony w przyszłość energetyki w Polsce w ogóle wygląda w sposób taki, że czy chcemy jak zmęczenie chcemy węgiel powinien stanowić coraz to mimo coraz mniejszy udział w produkowaniu energii czy cierpnięcia elektryczny stres czy takie są trendy na świecie tak jest prawidłowość można powiedzieć nie jest tak absolutnie w Polskim miksie energetycznym też względu NATO z tym, czego będą chcieli górnicy to ten udział będzie się zmniejszał teoretycznie plany rządowe czy ciocie czy projekcje rozwoju sytuacji są takie, że rzutem na węgiel kamienny będzie w zasadzie cały czas produkował mniej więcej taką samą ilość energii natomiast poprzez zużycie, rosnąc na energii jego udział będzie spadał bombą, bo powiedzmy zatem każda nowa kilowatogodzina zużywana będzie będzie już innego źródła źródła energii, a zwyciężył z źródeł odnawialnych z gazu no i w przyszłości jest energii atomowej takie są plany to czasy są plany rozwoju spisane gdzieś w jakimś dokumencie strategicznym dla rządu, który ma obowiązywać przez najbliższe lata tak jest to polityka energetyczna Polski w tej chwili obowiązująca od 2030 roku, ale właśnie rząd z pisze nową politykę z powodu tego co się dzieje, że z górnictwem przez po to, dla mnie priorytet polityki po prostu za kilka lat muszą być aktualizowane dostosowane do do tego co się na coś jedzie m. in. biorąc pod uwagę zmiany technologiczne na rynku akurat sytuacja na rynku węgla no jest 1, jakby z hamulców elity tej polityki, bo nowo przez długi czas nie wiadomo było tak naprawdę 3 czy rzeczywiście warto stawiać na Atom energetyka węglową polską tak, bo było jak widzimy po prostu ten Polski węgiel zaczyna przechodzić do historii ze względu na koszty wąsko jesteśmy przy rzeczach bardzo ogólnych takich jak perspektywa wielu wielu latach od dekad dokumentów strategicznych właśnie taką ogólną rzecz się zapytać Otóż porozumienia, którego toczy się przemaszerował w porozumieniu zawartym między stroną rządową, a inne komitetem protestacyjno strajkowy z zarządem spółki restrukturyzacji kopalń SA i t d. Węglokoksem jest niesamowite, że pierwszy punkt tego porozumienia brzmi tak strona rządowa biorąc pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne kraju wystąpi do komisji Europejskiej z miast na skorzystanie z tej zwanego Europejskiego funduszu dla inwestycji biorąc pod uwagę bezpieczeństwo to dotyczy 34 początek Biblia w konstytucji czy internet do sprawy ktoś może powiedzieć, a w to cała ta bitwa z oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju, lecz także on o przedstawiała, bo rzeczywiście cały czas plany rządowe są takie, żeby jak najbardziej opierać się na nartach w energetyce Węglowej, ponieważ akurat tego paliwa mamy w Polsce pod dostatkiem rzeczywiście jak się pokaże, jakie są zasoby bilansowe węgla to starczyłoby nam go na nas setki lat tylko, że później przechodzimy do konkretów tak, czyli ile z tego węgla w ogóle da się wydobyć, aby później ile da się wydobyć o ocenach, które będą konkurencyjne w stosunku do szkół do innych technologii ale, żeby nie było tego zapisu o bezpieczeństwie energetycznym w porozumieniu czy ktoś mógł pomyśleć to początek porozumienia w sumie od Niemców kupimy tani prąd dokupimy od Anny PUK, kto jeszcze tam produkuje taniał można myśleć o tym w Trento to też jest akurat z czekamy na arenie Unii Europejskiej że, że każdy kraj przynajmniej wiele wiele z nich mówił o tym, żal, że powinniśmy tworzyć od południa energetyczną zacieśniają się akurat współpracę, ale żaden nie chce przyznać, że od kredytu w takim razie będziemy importować, bo warunki, bo nowe produkuje energię taniej i każą w każdym razie takich krajów jest z jest po prostu niewiele, czyli mówienie o tym czy sam pomysł na bezpieczeństwo energetyczne w Europie taki, że ci, którzy dużo pro Bud AK podzielą się z tymi, którzy nie produkują, ale rozum nikt nie chce powiedzieć dobra to jasne jak sam nieraz produkcja energii czy jej klasyczna ekonomia powiedziałaby tak jeśli Niemcy mają trwałą przewagę konserwatywną w produkcji energiczny po prostu robią prąd taniej niż dziś Polacy to Polacy powinni go kupować i produkować te rzeczy, które akurat my robimy taniej chociażby jakieś elementy samochodów czy łączy czy coś podobnego, ale każdy kraj tak naprawdę traktuje energetykę jako jako swoją suwerenną część której, której nie chce oddać im zresztą nawet w traktatach unijnych energetyka jest bardzo mocna obrona jest jest niemalże do dyskrecjonalnej władzy państ w członkowskich więc, więc komisja nie ma wiele dopowiedzenia chociaż, chociaż stara się tam dość mocno ingerować to rozumiem, skąd takie ważne rzeczy strategiczne armia energetyka i t d. zupek właśnie w tym koszykach w no właśnie, a co w przypadku rynków, gdzie i państw miejsc na świecie, gdzie oprócz państwa jeszcze by prywatne firmy się tym zajmują w znaczący sposób takie prywatne w takiej spółce nie ma wobec państwa Stanek Hiszpan prawda, które są założył taką filmy produkuje prąd co z nim w takim razie wymyka się w ogóle takiemu myśleniu o bezpieczeństwo strategia i jasne jasne, że tak, ale zobaczmy, że wszystkie największe europejskie koncerny energetyczne czy leczyć czy polskie PGL 3 czy n p . z w Skandynawii szwedzki Vattenfall czy 3 niemieckie RWE czy rzeczy czy francuski EDF czeski CEZ to są to są wszystko koncerny państwowe tak samo jak w jak w dużej mierze Szkot fabryki uzbrojenia PAK, czyli to, o czym, o czym wspominaliśmy to wciąż, jakby ona jest to jest element z strategiczne w czytam teraz bardzo bardzo ciekawą ciekawą książkę plag odbicie będzie właśnie ten trend ten cel brak energii obecnie jest jest jest głównym głównym aktorem no i rzeczywiście można można jak by zrozumieć powodu po takiej lekturze dlaczego, dlaczego państwo tak tak bardzo bronią tak do tego swojego ostatniego słowa energetyce i surowcach w dobrze, ale ja nie do końca rozumie, dlaczego broni, dlaczego ten jest także część energii może osłabić produkowana przez prywatnych odbiorców wody co by się stało gdyby, gdybyśmy 30 % energii produkowanej przez ludzi 80 % przez państwo i wtedy Pasoliniego Górnika nadal te wasze żądania są wygórowane, ale w końcu w protestach strategiczne w dziedzinach tak to skoro lekarze strajkują Noto trzeba mu się zmienia, ale skoro górnicy trzeba dogadać ale, gdybyśmy przed dniem 26 % energii produkowanej przez obywateli prywatnych to co by się stało co z tym nokautem w FF AC przykład wspomnianych Niemiec akurat pokazuje, że nic, by się nie stało, ale tamta Makurat z udziału w rozdrobnionych producentów energii prywatnych czy cieczy czy trochę trochę większych firm np. komunalnych są to coś co w Niemczech jest z bardzo popularne i wszystko i wszystko funkcjonuje tak znaczy w pewnym momencie po prostu część tych tych wysoko rozwiniętych państ w europejskich zdecydowała się Okaj w takim razie nie będziemy już regulować tego sektora energetycznego poprzez prawa głosów na na na walnych zgromadzeniach spółek energetycznych tylko poprzez specjalne urzędy tak w Polsce to jest Urząd Regulacji Energetyki, czyli przeliczyli po prostu po przez regulatorów i przez odpowiednie przepisy najlepszym przykładem tego jest wielka Brytania tam gdzie, gdzie liberalizacja poszła poszła bardzo bardzo daleko i tam zasadzie no nie ma de facto dużego dużego wpływu rząd brytyjski nagrań są mniej bezpieczni energetycznie w takim razie skoro mają tak zliberalizowane rynek energii nie powiedziałbym, że są mniej bezpieczni natomiast Brytyjczycy mają już mają też jest problem przez to, że to, że to koncerny prywatne rozdają tam karty przez wielu ostatnich lat nie było chętnych do zainwestowania w produkcję energii elektrycznej i Brytyjczycy stanęli przed poważnym problemem w ostatnich latach w podobnym do do polskiego, a mianowicie jak sprawić, żeby dzieci prywatni inwestorzy chcieli budować elektrownie w sprzęt jak znam prywatnie zarabiali na sprzedaży prądu tak dokładnie tak zdecydowanie łatwiej zarabia się na sprzedaży niż inwestuje na bardzo długie lata jego produkcję tak, zwłaszcza w dzisiejszych nazwijmy je bardzo niepewnych czasach krzyczy, jakie stoją inne zyski z przykładu brytyjskiego kanału jest na przyszłość Polski skoro w drogę media od rana wieczorem, że polskie elektrownie trzeba remontować już stare sieci przesyłowe też zresztą to, gdybyśmy mieli duży udział prywatnych właścicieli w tym całym biznesie to muszę im się nie chciałem rozwiązują wszystkie robisz wypad, a państwo będzie musiał nawet się też nieopłacalne tak obcy, chociaż to kuriozalnie to to rzeczywiście coś z tym nie jest tak czyni, czyli rzeczywiście państwo, ponieważ odpowiada za to bezpieczeństwo tak było, bo do, a ci obywatele odbiorcy energii to do rządu przyjdą zapytać, dlaczego nie ma nie ma prądu w miastach rzeczywiście no i stymuluje nazwijmy to apetyt spółki energetyczne do do inwestycji jak w bardzo interesujące Beck znajdziesz mogących jest również Górnik, który przynosił węgiel, który spaliny z podwórka na prąd na tej samej zasadzie jakoś nie możemy nie ma nie ma zasadniczo możliwość zasadniczego ruchu w tej całej układance tak powstała sytuacja jest skazane na to, że państwo będzie tego pilnował obecnym na rachunek ekonomiczny tak tylko pytanie oczywiście jak państwo tego będzie pilnowało na razie nie szło mu najlepiej nie doszło do bardzo dobrzy dorzucał pieniądze, kiedy brakowało górnictwu, jeżeli to przyjmiemy za kryterium to rzeczywiście w Polsce szło doskonale Bartłomiej Derski z portalu wysokie napięcie krótko po dziękuję za dzisiejszą wizytą rady wdzięk jest 218367 informacje w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA