REKLAMA

Czy możliwa jest szkoła bez ocen? Rozmawiali Małgorzata Żytko, Iga Kazimierczyk i Przemysław Staroń

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2015-01-20 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
34:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM dobry co państwo Aleksandra PEZDA ze mną w studiu Małgorzata Żytko z wydziału pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego dobrze życzę państwu Iga Kazimierczyk z Kolegium nauczycielskiego dobry wieczór Warsaw rozumiem tak jest centrum edukacji Obywatelskiej współpracy, że z danych oraz na Skypie z nami Przemysław Staroń psycholog i kulturoznawca ze szkoły wyższej psychologii społecznej z Sopotu dobrych mądrych dzieciom i równocześnie nauczyciel w sopockim liceum Rozwiń » był również kandydatem na nauczyciela roku w gratulujemy będziemy za chwilę rozmawiali o tym co możliwe jest szkoła bez ocen potem zaproszę państwa na następną godzinę na rozmowę o budżetach obywatelskich, a po niej na rozmowy z Kazimierą sztuką takiej książce, która w będącą z punktem zwrotnym feminizmu na książce wydanej w Polsce w poradnika Super męki autorką jest Debora SPAR w Azji teraz skupmy się Krystyna ocenach innych szkolnych w ja mam przed sobą książkę Brzechwy oto bajka z taką piękną dedykacją uczennicy klasy pierwszej, a test na Aleksandrze za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie szkoła podstawowa nr 17 w Gorzowie Wielkopolskim podpisaną przez Irenę Letkiewicz to jest mój łup z pierwszej klasy podstawówki taka książka jest właściwie się nie rozstaje było to w sumie dobra książka jest, ale to dedykacja zawsze sprawiała dużą radość później, gdy doc. Grześ nie byłem i chciałbym zapytać czy takich książek teraz nie będzie czy takie dedykację będą niemożliwe no bo spotykamy się kilka dni po tym, jak Sejm uchwalił nowelizację ustawy tak o systemie oświaty z synem wprowadzeniem zasady tak dla głów w klasach 13 zasadzie nauczyciele nie powinni oceniać uczniów tylko dawać takie oceny opisowe jakością czy nie będzie stopień czy już nie będzie też takiej dedykacji w książkach pani Małgorzata nie myślę, że takie rozwiązanie absolutnie nie jest możliwe jest w oczy, lecz także wzrost oczywiście żart high-tech, ale może to spróbujmy troszeczkę Sobiecha uporządkować myślenie o tym w ocenianiu i jeżeli mówimy, że nie będzie w szkole stąd ma czy nie będzie docencie nie będzie oceniania to myślę, że tutaj kilka problemów, jakby w międzyczasie znajduje swoje odzwierciedlenie znaczy być może także ocenianie jest elementem funkcjonowania naszego społecznego szkoła jest instytucją społeczną w tym w tej szkole ocenianie procesu uczenia się odbywa, ale wszystko zależy od tego w jaki sposób my do tego pojęcia będziemy podchodzić i jaki rodzaj tego oceniania będziemy stosować najprościej można, by powiedzieć no właśnie czy będziemy tym dzieciom przyczepiać jakieś etykietki ne i będziemy je ustawiać na jakich szczeblach drabiny klasowej czy też no tak jak próbujemy pokazywać alternatywną możliwość, czyli będziemy myśleć o tzw. ocenianiu kształtującym, czyli inaczej oceniają, która ma wspierać proces uczenia się Maikel skręciłem w 1967 roku dokonał takiego rozróżnienia właściwie jest eksponował coś co wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, że możemy podzielić to do oceniania na 2 rodzaje to znaczy ocenianie kształtujące właśnie takie, które wiąże się z podawaniem informacji zwrotnej o tym jak sobie radzimy w procesie uczenia się o to odnośnie do szkoły oczywiście co nam wychodzi co warto zmienić w jaki sposób można zrobić nic i drugi tylko oceniania oceniane sumując, czyli oceniania, które zamyka jakiś etap, które wiąże się ze zakończeniem klasy zakończenie ma już etapu kształcenia na niektóre z natury rzeczy ma charakter selekcyjny ono nam albo otwiera albo zamyka drogę do jakiegoś etapu kształcenia i jeżeli mówimy o dzieciakach z tych młodszych klasach no to tutaj mamy doświadczenie już trochę z poprzednich lat, które wiążą się z rozróżnianiem opisał sondaż do tej pory w klasach od wielu lat już w klasach 13 od data końcowa ocena miała być ważnie ta opisowo Targ tak, aczkolwiek w ostatnich latach, jeżeli chodzi o klasę trzecią to mamy już właściwie powszechnie zrozumiałe są to nie, dlatego że przygotowywano dzieci do przejścia do klas czwartych czy zmieni się nie tak wiele jest tylko właściwie zaleceń ministerstwa tak, żeby stosować tę ocenę opisową jakościową to zależeć będzie od szkoły każda szkoła wymyśli swój własny system ocen i rentach i t d. no jak z tego idea, bo mamy nawet rynny grupę takich edukatorów instytucji edukacyjnych w taki ruch właściwie pod nazwą dziecko bez stopni niektóre z nich chciał wywalczyć w zasadzie to właściwie taką zasadę to, że nie jest nie do końca udało Ależ to zostawmy to za nami coś się inną szkolę zmieni w jakim kierunku te zmiany pójdą pani Gocie nauczyciele est nie są, bo pani też jej już szkoli nauczycieli spotyka się z nim czy nauczyciele są jak są do tego post nastawieni powiedział na początek grupując 1 słowem, że na pewno różni jest duża grupa nauczycieli, którzy wierzą w ocenianie wspierające ocenianie kształtujące i mimo wszystkich trudności, których możemy sobie zaś tylko powiedzieć stosują je jej sam ten fakt, że rząd wakacji dyskusja na temat oceniania toczyła się powstała ta koalicja ma o tym, dzisiaj rozmawiamy to jest dowodem na to, że jest spora grupa naprawdę rosnąca grupa nauczycieli, którzy uznali, że stopnie nie mają wielkiego sensu jeśli chodzi o uczenie się żony nie pomagają w zdobywaniu wiedzy o nabywaniu kompetencji żonę one są przeciwskuteczne i szkodliwe także dziś do mnie nauczyciel no właśnie, że po wprowadzeniu Dziennika elektronicznego licealiści dostali jakieś głupawe kina punkcie liczenia średniej z przedmiotem dziennik pokaże, że mają nasz wkład w 20 to już się nic nie uczą, bo nie grozi Jedynka na semestr na nich tłumaczenia, że robią to dla siebie, że średnia arytmetyczna to żaden obraz, więc najchętniej zrezygnowałabym w ogóle z docent nawet ulicę może wtedy przestaliby się uczyć dla oceny, a znaczyli dla siedzenia w jestem ciekawa panie Przemysławie czy dałoby się w liceum też zrezygnować z oceną, jaki jest pana zdaniem też jestem bardzo ciekawe czy sprzedało szczerze mówiąc natomiast naczepę także absolutnie są wyniki tych badań, które pokazują, że nauczanie PiS to jest naprawdę bardzo skuteczne jest dużo skuteczniejsze jest zwracanie jedzenie tradycyjnych, które znamy ich natomiast ja myślę, że tak naprawdę czynnikiem motywującym młodego człowieka zawsze ostatecznie będzie postawa nauczyciela i czym będziemy stawiać oceny czy będziemy formować różne zdania czuć się nie dotować punkty dla Gryfii toru ostatecznie nie ma znaczenia, bo to się liczy po prostu nauczyciel ustawa jego obecności oraz sekund oraz uczniami i tak naprawdę, jeżeli ocenianie opisowe sprowadziłby się tylko i wyłącznie dodatkowej papierologii do Grodkowa jakiegoś obowiązku, ale nie będzie szło nic zatem takie jak od środka powiem tak metaforycznie serca też nic nie zmieni się znak z komunikacją możemy umiał się posługiwać się komunikatami typu, a może być bardzo asertywni i w ogóle natomiast, jeżeli nie będzie szła za tym Wola porozumienia się z drugim człowiekiem to na nich stąd pytanie trzeba ja absolutnie powtarzam jestem bardzo zadowolona, że to coraz bardziej wchodzi natomiast myślę, że akcent bowiem cały czas położone na tym jednak czy nauczyciel stosowanie informacji zwrotnych jest realnie i autentycznie w stosunku do ucznia jak to robić to jest już sytuacja drugorzędna to właśnie z tym wspólne z tymi informacjami zwrotnymi mamy problem uczniowie też się żalą, że właściwie nic nie wiedzą poza tym, że zostaną inni czwórkę albo on dwójka jest też czynnik taki argument, że oceny właściwie nagradzają braki prawda nie nie nagradzają starania o uczniach, czyli dostanę trójkę, bo nie dość dobrze się wyłączyłem konkretnego materiału zamiast dostać 1 nagrodę za to, że jakąś część tego materiału opanowałem to taki jest w grach i wy prawda komputerowych zostaniemy przeskakujemy na kolejne poziomy zostaję, bo mi to nagroda za to, że coś co jednak zrobiliśmy może nie tak duże jak nasz kolega, który przeskoczył 4 poziomy w grze, ale jakiś poziom przeskoczyliśmy czy to nie motywuje lepiej aż o nie stoi woda nie 2 ha z pań, więc może panie przodem w 2 Małgorzata świeca z, tak więc da mian sądzę, że to jest taki się nam w ogóle pewną cechą charakterystyczną na to bardzo narzekamy naszego systemu kształcenia jest bazowanie na deficytach uczniów nie na ich zasobach i to się dzieje niestety od początku to znaczy od tych początkowych etapów kształcenia i tutaj taki przykład to materiał, który został opublikowany w Gazecie wyborczej, by jak wróciłam również do materiału dna wanny konto facebookowe i to była taka karta pracy, którą otrzymało dziecko w klasie pierwszej Tax takie obrazy z ptaszkiem jest ćwiczeniem literki de wrażenie bardzo ważnych dat, kiedy dziecko stawia nauczycielka pisze czerwonym długopisem starannie i posiadać tak poza tym nauczycielka poprawia wszystkie miejsca, w których imieniu litery nie były pociągnięte do linijki albo prze ciągnięte za linijkę w związku z tym dziecko otrzymywało taki komunikat no to był właściwy sobie nie radzę z tą umiejętnością dialogu mąż działali oni musieli mierzyć się temperować ołówek tak jak i wkładać więcej wysiłku starać się bardziej, skąd nauczyciel wysłać zgłoszenie stara to jest moje pytanie Ideal idea bardzo mnie zaniepokoiły i dlatego na ten przykład to potem się okazało, że wcale to nie jest jakiś odosobniony przypadek niestety, bo wydawało mi się, że to, że należą do rzadkości i inny ważny jest cenny argument, który tutaj sformułowaliśmy jej nie pracujemy nad deficyt ach, pracujemy na zasobach ocena opisowa lub równorzędny w faktach to po tak po ludzku czy to znaczy nie znał nie uważajmy dobre strony tak zauważamy postęp w tym co się dzieje z rozwoju jakieś umiejętności u dziecka i że są też bardzo ważną to wiąże się w ogóle z ocenianiem w przypadku tego oceniania kształtującego przepisowego też niezwykle istotne mówimy on tym może czasami porównuje się osiągnięcia dzieci między sobą na wsi na taki przykład podaje, że nauczyciel zdaniem podnosi, ale zaszyty Jasia do góry mówi Otto z Legią Zobacz jak Jasio tutaj pięknie napisał, żebyś ty, chociaż w połowie tak ładnie to zrobiono jej kolega się denerwuję, bo na ogół z INEA sprawność może aż tak bardzo mu na tym nie zależy i t d. i jest pytanie czy to jest coś co ma motywować, a może trzeba było zrobić inaczej i toby było bardziej sprawiedliwej obiektywny porównywać, ale poszczególne etapy rozwoju danego dziecka przeanalizować system do w brytyjskim systemie wyzbył się w Szkocji też rozmawiam z dyrektorką szkoły którymi pokazywała swój sposób oceniania dzieci rzeczywiście nie było mowy o tym, żeby były porównywane do siebie w klasie i nie były oceniane tylko za postępy takie intelektualne były oceniane również za sprawy wychowawcze za to czy są koleżeńskie, ale nie były oceniane w ten sposób, że koleżeństwo 1, a matematyka 4 dniach były nie rzeczywiście na nas na takie podsumowaniach dostawały takie laurki, na których były ich najlepsze punkty wypisany nie było mowy o tych punktach gość jakiś postęp nasz wkład w tym semestrze nauczyły się wreszcie liczyć do 100 to jest wielki sukces albo w tym semestrze była bardzo pomocne było często sprzątała teraz podlewać kwiatki widziałem te laurki byli niezwykle konsekwentny w jamie do państwa tylko pytanie czy to dzieci dobrze motywuje do nauki było zbyt rozmawiam Tyszkiewicz taką licealistka, która uczyła się w różnych krajach Unii, gdzie się zetknęła właśnie takim systemem opisowym również w klasach starszych mówiła, że to jej w ogóle nie motywowało do pracy dopiero kiedy po i pojechała zam . w Monachium i tam dostała twarde oceny za brak postępów tą wieżą wtedy się wzięła do roboty chciałem państwa zapytać czy w PRL co nie jest jednak także te oceny jest skutecznie motywują uczniów do nauki, a brak ocen nie przestanie ich motywować pytanie czy to jest rzeczywista motywacja do nauki czy to jest raczej bym mechanizm unikania pewnej kary w postaci złej oceny proszę mi pokazać przynajmniej 1 osobę może tutaj wśród nas jest taka, którą naprawdę do nauki zdobywania wiedzy takiej rzeczywistej pasji poznawania przedmiotu zmotywowały jedynki dwójki TVP rzeczywiście będą w stanie zmienić swój uraz może nie, ale do nauki na pilota, bo jeżeli zważyć ryzyko, ale też od rana nauczycieli przed tym, że uczniowie przestaną się uczyć, kiedy nie będzie można post zagrożenie jedynką nie jest tak panie Przemysławie to znaczy ja byłem ślusarzem i uczą przedmiotów, na których oceny ogólnie są ważne co znaczy, więc w kulturze etyki i pamiętam jak na zasiłku, stawiając wszystkim ocena celująca za wykonanie pewnych zadań twórczych i el SO bonia była niesamowita, ale różnie moi znajomi od potrzeb i higieny to znaczy pytali w zasadzie to, jaką nagrodę im, że po całej za to, że nie zrobi tak niesamowite prace otrzymuje żadnej oceny nie miał żadnego znaczenia jest też zgadzam z panią i go absolutnie, że jeżeli uczeń ma podążać ścieżką przedmiotu będzie robił tylko właśnie dlatego on faktycznie dostrzeże tam pasje dostrzeże jakiś ogień kres po stronie nauczyciela to będzie to o co będzie faktycznie motywowało powtarzania swoich przedmiotach wokół nie przywiązuję jakiejś specjalnej wagi ocean, a na etykę w mojej szkole chodzi 70 % uczniów cały czas w ogóle jest wielki sztab olimpijczyków z filozofii przedmiot niszowego ci ludzie przychodzą popołudniami chcą po prostu na to, że w sytuacji idealnej jest naprawdę są uczniowie, którym się nie chcę zbyt poważnie no właśnie to jest okres ten problem jest pytaniem czy nasz system w tej chwili w faktycznie jest przygotowany do tego, żeby uczeń, który jest na etapie 0304 . żeby on w siatce w ocenianie tak odmienna niż przed jego faktycznie to będzie motywowało ja osobiście uważam, że nie jesteśmy w tej chwili w stanie na to co znaczy pokój na odpowiedź jest i nie może się wesprzeć badaniami z zagranicy jeśli, choć podstawówki jak najbardziej tak oto, jaki zakres i wdrażanie samego początku, chociaż powiem szczerze życzę to konsultowane ze swoją znajomą Stephen King są w Gdańsku i syn chodzi to szkoły prowadzone przez panią Katarzynę Hall i te z gimnazjum i mają faktycznie ocenianie opisowe ta koleżanka, mówi że sen naprawdę wiele lepiej przykłada się do nauki w ramach tych przedmiotów, w których po prostu nie jest dobry dojazd na razie ocenianie opisowe na Facebooku pisze Małgorzata Rabenda, która uczy też w podstawówce, ale starszych uczniów, mówi że jest zwolenniczką szkoły bez stopni nawet w klasach tych wyższych w podstawówce zaloty do szóstej i że zrobiła kartkówki z mnożenia pisemnego w klasie czwartej dzieci oceniały pracę po koleżeńsku i tylko na zaliczenie bez ocen, a potem zapytała nauczycielka czy wiedzą czy wyzwolenie cyferki czy to im dało większą informacji o tym co zrobili wszyscy zgodnie odpowiedzieli, że nie chcą cyferek, że wiedzą nad czym muszą pracować i cały czas teraz zgłaszają się na lekcjach, żeby ćwiczyć, bo wiedzą, że nie dostaną za to pojedynek może to też zaś metod, a co zgłaszali i go na nauczyciela jako argumenty przeciw takiemu ufać systemowi pierwszym argumentem za leki bez szans chyba jest jednak czas, że jest to czasochłonne i pracochłonna metoda opisowa tak, że na środowiskowe czasochłonna i trudna na fakt, że już w nauczaniu wczesnoszkolnym to ocenę musimy 2 × 2 × w roku ocenę opisową przygotować i rzeczywiście przy niewielkiej praktyce bywa bywa to trudne ale, dyskutując z tym argumentem można zapytać nauczycieli el co i tak robią z uczniami, którzy dostają złe oceny tak czy inaczej to oceny zawsze wymagają komentarza i my jako nauczyciele pracujący z uczniami, którzy nie wykonują zadania nastu procent tak czy inaczej musimy to lekcje z nimi odrobić i zawsze temu uczniowi trzeba udzielić informacji na czym dokładnie ma popracować co ma zrobić, żeby to oceny po murawie nie zawsze się udziela informacji luźno nie zawsze tak Otóż dyskutujemy o tym czy jesteśmy dobrymi złymi nauczycielami dość tego w ogóle nie robimy to non stop to jest właśnie to pytanie, ale jeśli jest rzeczywiście wykonujemy swoją pracę z grubsza porządnie i zależy nam na tym, żeby ci uczniowie jakoś idą w górę to przy stawianiu ocen, które nie mówią, jaki jest postęp i co ja tak naprawdę musi jeszcze zrobić, żeby się czegoś dowiedzieć nauczyć także inaczej te prace wykonujemy, więc pytanie czemu nie zrobisz tego od razu także tym lepszym uczniem powiedzieć Słuchajcie w tym jesteście dobrzy to potrafić rozwijać ten talent życie w tym kierunku, bo efektem takiego postępowania jest to, że nauczyciel ma koniec końców trochę mniej pracy nadzorczej ci młodsi uczniowie sprawniej i chętnie pracują sami, więc nauczyciela spada w tym ten obowiązek nadzorcy ekonoma, który stoi na czekamy listy stan ten pierwszy argument drugi argument, że to jest taki, że ocena opisowa niewiele mówi rodzicowi uczniowi w imię to też na argument można dosyć silna ocena opisowa właśnie mówię chyba wiele uczniowie ich rodzicom, a tak, ale przeciwnicy powiedzą mu ona nie mówi konkretów trochę zamazuje problemy, że dzieci, która nie radzą sobie z pewnymi z pewnym, że nie będzie o tym, wiadomo będziemy ciągle mówić, jakie są dobrym stanie trudno, ale tak także tak twardo grzyba kawę na ławę powiedzieć, że dziecko jest kiepskim jedynki oba pojedynki NATO wiadomo, że się, że z robota tak ocena opisowa to tak łagodnie i ładnie wygląda poza tym przepraszam, jeżeli mówimy o rodzicach i takiej relacji właśnie z rodzicami to tutaj też często pojawia się inne takie zjawisko, o którym mówią nauczyciele, że nawet, jeżeli tę ocenę opisową nauczyciel z dużym wysiłkiem i prowadząc obserwację dziecka przygotowuje i przekazuje sporo informacji to rodzice przyzwyczajeni do tradycyjnego sposobu oceniania domagają się stopni w i często jest tak, że należało mi one mają dużo wie o ich rozdziale czworga 0 nie znajdą się na rządzących, że Dorota bida należę też kwestia kultury chyba się swoją wizję, że to jest Dyja to też często powtarzam nauczycielom, z którymi pracuję, że tutaj bardzo ważną rolę odgrywaną taka, że inne takie informowanie wprowadzanie wyjaśnianie co za tego typu ocenianiem się kryje i może warto też czasami rodzicom podać taki przykład, że matka pewnego noblisty, kiedy przychodził ze szkoły, gdy pytałam Godson dostał tylko pytała go, jakie ciekawe pytanie zadał dzisiaj nauczycielowi, więc zielone właściwie Hel odczujemy to on w jedno nie my cały nurt cała nasza szkoła ustawiona jest pod tą sprawdza wyniki testami te testy oceniamy też w bardzo konkretne ważne tematy zwany sposób chyba tak się przyzwyczailiśmy pisze Jolanta Okuniewska nauczycielka 1 się z Olsztyna, że rodzice na nim Szkot nie wymuszają stawianie stopni, chociaż sami byli tak oceniani takie ocenianie właśnie rozumieją, mówi że ona uczy klasy pierwszą w ogóle stopni nie stawia nagradza dzieci brawami koleżeńskimi za dokończone zadaniem dzieci dostają pieczątkę i komentarz i żaden rodzic dotąd jeszcze nie zapytał jej, na jaką ocenę Unii moje dziecko, czyli da się jednak dać tak to on wprowadzić dla oceny przygotowana jest rzetelnie opiera się na faktach to nie musi być elaborat stanie musi być bardzo długi tekst wystarczy, że odnosi się do konkretów co dziecko potrafi nad czym musi popracować w jaki sposób ma popracować w jakim kierunku iść dalej to dla rodzica jest jest wielki skarb, dlatego że każdy rodzic wiedzieć co ma robić z dzieckiem w domu każdy chce, żeby to dziecko było najlepsze osiągały najlepsze wyniki rzetelna ocena opisowa jest dla ludzi cała bardzo dobrym materiałem do tego, żeby móc z dzieckiem pracować na konkretnych materiałach na konkretnych treściach wiedzieć co i w jaki sposób z nim z nim robić to też dla nauczyciela wielkie ułatwienie także ten przykład chrupanie redaktor przytoczyła no to jest dowód na to, że jeśli się zrobić porządnie to wszyscy są zadowoleni tak mało, że za rok będę znowu do mnie pisze, że ocena opisowa mówi jasno z nas w sposób mnożenia, ale nie zna tabliczki mnożenia płacisz zaliczkę, a będziesz mistrzem czy nie brzmi to lepiej niż 3 dostałem jedynkę Cygan o nim film Hel w nowych lepiej, ale jakieś 1 barierę mamy z tym skoro skoro na uczycie le się postarali o to, żeby te ustawy z troską rozmyć ich tak, żeby zostawić to jednak szkołą do decyzji, iż szkoły będą mogły zdecydować czy nie stosować przypadkiem podwójnego systemu, czyli na papierze piątka, a w Dzienniku odpis NATO byłoby najgorsze wyjście oczywiście nauczyciele, by w pełnym to tylko pomnożył, bo idą do dołożyło pracy prawda, że się bardzo podoba to szczerze mówiąc tutaj jest takim prawem skierowanie go w stronę nauczycieli, bo tak naprawdę nikt nie są lepiej młodzieży chodzącej z danej szkoły niż nauczyciele, którzy tam pracują i żadna ustawa nikt nie będzie w stanie tego tak ujednolicić, żeby dopasować się dokładnie do konkretów natomiast jak tak słucham pani wśród bardzo połączyć siły na rozmowę w Czechach rozmawiałem z nim rozmowę czytam wywiad z Leszkiem gorliczan, którym jest dziekanem Air France i rektorem Henryk Jan powiedział, że skandaliczna tak wielkim wspaniałym Uniwersytecie jest rozmowa kwalifikacyjna to się nie sprawdza tak naprawdę stopni, a jestem uczniem rozmawia słucha jego pasji słucha się jego zainteresowań jego zdolności jak w dniach 3 erudycji ogólne i t d. i to jest podstawą do zakwalifikowania na studia nad 1 z najlepszych uniwersytetów, w których rodzice zaprotestują rzekę Wisłokę Dębica handlowcy Czerniaków w lesie są w systemy takie proste dała albo nie w handlarzy wraz z nowo to wtedy jest jasna informacja nie jest tak małych jest to bardzo uproszczona oczywiście rozumowania legniczanie nauczycieli myślę, że tęsknię za takim sposobem oceniania bądź to wydaje się łatwiejsza w stosowaniu, ale na jak wiemy ani konsekwencje takie edukacyjne tego nie są dobre ani informacja, która się zatem, który jest niewielka, ale i tak tak wiele nowych ustawiamy te dzieciaki na tych szczeblach tej drabiny, przydzielając im, że te etykiety ja myślę, że tutaj jest jeszcze jedno zagadnienie, które warto powiedzieć, dlaczego to ocenianiem kształtujące no tak się przebija, ale jeszcze jest sporo w tym obszarze do zrobienia myślę, że to jest kwestia też w przygotowania nauczycieli pełnej świadomości, jakie cele, jakie zadania mamy do zrealizowania i pewnej niezależności i autonomii w podejściu do tego zagadnienia w odniesieniu do swojej klasy do konkretnej sytuacji konkretnego kontekstu, w którym my pracujemy od 2 nauczyciel czasami no już funkcjonuje trochę tak, że jest takim implementacji torem pewnych celów zadań, które są zewnętrzne w stosunku do niego, że nie zawsze z tym co zaś znany nie zawsze się dobrze czuję nazywamy często taki model nauczyciela takim adaptacyjnym techniki, ale w MON no natomiast tu jest szansa na to, że mając świadomość celów, które chce osiągać je nauczyciele, którzy próbują właśnie taki sposób pracować no niejako muszą podejmować refleksje i reagować, jakby na bieżąco na to co się dzieje w klasie właśnie, wykorzystując taki sposób oceniania, bo tutaj warto powiedzieć także nie euro, ale zachowanie właśnie tych poza tym, oceniając taki sposób, a to jest pewien proces, bo mówimy tutaj nie tylko o ocenie efektu, który dziecko uzyskuje, ale także procesów którym, jakby dochodzi do tego co prawda, czyli interesują nas może być także dziecko osiągnie jakiś błędny wynik obliczeń natomiast zastosowało bardzo ciekawy sposób rozwiązania pomyliło się w obliczeniach tak i to jest dla nas ważne, że ona myśli żona kombinuje i nie stosuje jakąś własną strategię dachowiec jeszcze chyba myślę, że ważne jest także w RMF FM w Polskiej szkole rzadkości stosuje się, że rzadko się korzysta z takiej możliwości uchwalenia wysiłku uczniów prawda chwali się ich chwali się rezultaty ich pracy stąd byłoby straszne, gdyby ocenę opisową zamiast jedynki zastąpił ten tekst, o którym już mówiłyśmy musisz ciągle ćwiczyć wykrzyknął nie spieszyć się wykrzyknąć temperować ołówek wykrzykniki nie to też jest ocena opisowa, a przecież nie o to nam chodzi prawda chodzi jednak o to, żeby tą oceną motywować ucznia, ale motywować go chyba w sposób pozytywny, czyli nie realnie przemilczać BOŚ zwraca tylko jako jak to w wiek to okres porządkować czuć, że przekazywać rzetelną informację i nic my zejście myślę z takiego też, że piedestału nieomylności to znaczy, że ja mam jako nauczyciel no gotową odpowiedź na wszystko ja wiem dokładnie co ten uczeń pod powinien umieć nie umiem tego no to musi nocną służbę zdrowia konsekwencje tego prawda tutaj w przypadku takiego podejścia częstego oceniania kształtującego inaczej może powiedzmy uczenia nas uczy oceniania wspierającego proces uczenia jesteśmy bardziej partnerami, a my rozmawiamy ze sobą tak nauczyciel przekazuje z 2 rent do wprowadzenia w no właśnie, ale co więcej jak i celem też tego jest to, że uczeń zyskuje coraz większą świadomość tego na czym to uczenie się polega tak ją przyjmuje, jakby współodpowiedzialność za to, że uczenie się to jest też 1 z ważnych efektów właśnie takiego podejścia wspierającego uczenie się szaleństwo panie Przemku, a lenistwo uczniów nigdy się pan nie zdarzyło, że pan nie namówi ich do tych wyzwań fajnych prac takich troszkę ponad program przecież oczywiste, że tak było w Tychach z hydromasażem gra bardzo spodobał co widziała pani Małgorzata propos tych ocen i 2 samo pytanie, ponieważ zapominamy o takiej codziennej pracy, że pozytywna samoocena odnotowuje się na adekwatnym obraz siebie obraz nie może być pozytywna to adekwatne i udziałami w ocenianiu musi jak dostać informacje o tym co faktycznie tak wysoko słabą stroną i pomocy, jednakże pojawia się rzeczywiście lenistwo taki uczeń musi usłyszeć od nauczyciela, że nauczyciel taki sposób na nie pochwalam tego może nawet rozczarowany i gdy taki uczeń też można powiedzieć ma dostęp do takiej o mniejszej prawdy i wiedzy o sobie, gdybyśmy sprowadzili informację zwrotną tylko do głaskania to wtedy będziemy karać tych uczniów mimo awarii trwa pełna zgoda pełna zgoda na lwowskim i jest to, że są ich decyzją próbować się w tej pani profesor powiedziała o tym, błędnym wyniku w działaniu w i musimy zwrócić uwagę na wynos istotny fakt, że elementem elementem uczenia się zdobywania wiedzy jest popełnianie błędów każdy jak się czujesz na rowerze to wie, ale pomysł, z którym chodzimy do szkoły jako nauczyciel to czasem o tym, zapominamy i nagradzamy dobrymi ocenami tylko dobre wyniki natomiast dostosujemy chętnie kary za złe wyniki niż popędzić, żeby wyrównać także wy też złożyć także, że może nikt by był tak nas w momencie, w którym uczy się popełniam błędy, kiedy nie eksperymentuję nie bada on Niejestem wstanie się nauczyć i to nam co doprowadza do od bardzo częstego zjawiska, które każda każdy z nas znała dodawania pustych kartek przez uczniów zastanówcie się państwo przez chwilę z czego to wynika, iż co doprowadza do tego, że uczeń tak boi się oddać jakąkolwiek pracę żądaj pustą kartkę, że jego strach jest tak tak ogromny, że boi się napisać nawet głupie i błędne rozwiązanie jej woli się wstydzić za pustą kartkę niż dostać potem sprawdzoną określono na czerwono oczywiście z 1 i komu to jest to właśnie w niebyt rysowanie do odpowiedzi prawda nie do wozów tramwajowych do prawidłowych odpowiedzi nie do poszukiwania odpowiedzi nie do stawiania pytań czyli, gdybyśmy tak z nazwy nam się udało zmienić ten system oceniania w takim kierunku Bobowo trudno powiedzieć, żeby ta ustawa jednak wprowadzimy jakąś straszną zmiany to byłaby to zmiana w dużo głębsza niż tylko to, że dzieci przestaną przynosić do ze szkoły słoneczka uśmiechnięte słoneczka zza chmur kontach w taki jest zastępczy system oceniania w w pierwszych klasach tak zdecydowanie mu zresztą ten system są tymi różnymi znaczkami no to się bardzo krytykowany, bo on to stres, jaki się za ocean, który próbuje się wprowadzić też, że taki trochę infantylny sposób zaszył się przypomina taka odpowiedzi dziecka, które dostało taką komórkę z piorunem my w pierwszej czy w drugiej klasie co to znaczy, że dziecko wolno, żeby się piorun strzelił w nich taka informacja się za to chętnie do tych miast jest myślę, że po Henryku 1 z przykładów powinniśmy mieć jak my ich jak najmniej i jak tu się absolutnie zgadzam z tym, że popełnianie błędów nie jest czymś złym błąd jest porządnie uczenia się nie powinniśmy także w tym dialogu z dzieciakami właśnie o tym, mówić i co więcej pokazywać, że my ich wspieramy w szukaniu rozwiązań nie wyręczamy ich tylko wspieramy tutaj mam przed sobą przykład takiego mnie listu, który skierowała nauczycielka do dziecka w pierwszej klasie i to ich końcowej części tego listu polo oraz innych pozytywnych uwagach i pokazaniu, w jakich obszarach dokonał się postęp nauczycielka pisze w ten sposób poseł Jach musimy popracować nad ortografią i samodzielnym zapisywaniem krótkich zdań myślał, że pomogą nam gry, które tak bardzo lubisz musimy popracować tak musimy teraz nie jest jasne, że już o złych rzeczy ważne się albo rodzice nie znajdzie ogólna wegetarianin poprawiny to ta gra w zlote to jest nasz wspólny nasze wspólne zadanie jest Super i że do mnie nauczycielka Małgorzata Rabenda nauka na błędach to coś normalnego to powinno być normą najlepiej widać, gdy dzieci uczą się programowania, pisząc skrypt sprawdzają i próbują tak długo aż im to zadziała dziękuję państwu bardzo wydaje się, że to jest temat bardzo ważny będziemy do niego jeszcze nieraz zwracali moimi gośćmi byli Małgorzata Żytko z wydziału pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego Iga Kazimierczyk z Kolegium nauczycielskiego i centrum edukacji Obywatelskiej i Przemysław Staroń psychologii kulturoznawstwa ze szkoły wyższej psychologii społecznej Sopotu, ale po informacjach zapraszam państwa na rozmowy o budżetach obywatelskich dziękujemy dziękujemy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - ALEKSANDRA PEZDA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA