REKLAMA

Jaką rolę odgrywają związki zawodowe w Polsce? Mówi dr Filip Ilkowski

Pierwsze Śniadanie w TOK-u
Data emisji:
2015-01-22 06:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pierwsze śniadanie w duchu to jest pierwsze śniadanie taką wiadomość tak widzą państwo serdecznie do szóstej 40 spędzimy razem czas teraz jest na zegarach dokładnie szósta 24 i my 50 sekund oczywiście czekam co czas na państwa opinii komentarzy jak związki zawodowe państwa zdaniem wypełniają swoją rolę dzisiaj w Polsce czy są potrzebne czy służą pracownikom czy celom politycznym pan Krzysztof Maksel związki były potrzebne tak długo jak długo nie było niezależnej Rozwiń » instytucji chroniących pracowników w rodzaju sądów pracy pilnujących przestrzegania prawa obecnie, gdy jest możliwe różne formy zatrudnienia pracodawcy płacą pensje bardzo straciły one na znaczeniu w najlepszym przypadku zasadniczo bowiem ich obecna działalność to pasożytnictwo bardzo ostry komentarz pana Krzysztofa pan Jacek szefami związków zostają ludzie radykalnych poglądach, którzy głośno krzyczą na ogół ludzie bez wykształcenia ludzi, którzy nie rozumieją, że pracownik nie może istnieć bez zakładu pracy bardzo mu dużo ostrych kontrowersyjnych komentarzy czekam oczywiście na państwa kolejne na opinię prośba do nas pisać, a państwo my gościmy dr Filip Wilkowski Instytut nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w dzień dobry witam serdecznie im w państwach panie doktorze czy związki zawodowe są w Polsce, gdzie boli z wanny no są zrealizowane głównie przez media przez prasę co w mszy komentarze, które pan przeczytał nie są przypadkowe w także od globalizacji możemy mówić, ale drugą stroną medalu jest to, że mimo tej globalizacji związki zawodowe są dość popularnej to szczególnie w momencie, kiedy coś czynią, a kiedy, kiedy działają, kiedy mamy jakieś akcje protestacyjne największą skalę praktycznie wszystkie strajki w Polsce są popierane takie większe akcje strajkowe tak to jest dość już teraz charakterystyczne rozbieżność między globalizacją z 1 strony także przez prasę brukową, a poprzedzą, a z drugiej strony mimo to popularność związków zawodowych kiedy, kiedy walczą, kiedy są jakieś konflikcie, ale ile w sądzie, bo Lis vanem, bo bardzo często albo umorzenie często przywódcy związkowi angażują się w takie obszary życia publicznego społecznego ekonomicznego gospodarczego, w którym związkowcy być może angażować się nie powinni nauczyć się inaczej zaraz na ile na ile polskie związki zawodowe obciąża polityczne dziedzictwo w Niemczu to właściwe postawienie sprawy pytam tak naprawdę każdy duży protest pracowniczy jest natury politycznym, ponieważ dochodzi jakość publiczną sferę, więc ta separacja ekonomii polityki jest tutaj moim zdaniem sztuczne jak najbardziej i nie widzę w tym nic złego, że związki zawodowe w tym sensie w politykę się angażują w tartakach tak naprawdę jest rola związków zawodowych ochrona pracowników walkę oprawa pracownicze co oznacza także na konflikt z rządzącymi, którzy stoją w tym konflikcie zasadniczo po drugiej stronie także wydaje się, że ten to hasło związki zawodowe są zbyt upolitycznione tego, ale jest zupełnie nietrafione można się zastanawiać czy raczej w jaki sposób tę politykę związki powinny realizować z kim się wiązać się jak te konflikty powinny wyglądać no to oczywiście w zupełnie inne pole dyskusji emocje my czy inny by o to pytałem bardziej w kontekście dziedzictwa historycznego Solidarność dała 80 rok i ten wielki wspaniały ruch w tym bardziej choć oczywiście wyszedł z perspektywy walki oprawa pracownicze z taką perspektywę zajął w ogóle stało się 1 ruchem politycznym, który doprowadził do pewnej przemiany ustrojowej czy to nie jest tak, że ostatnie może coraz mniej, ale jednak przez całe śmiem twierdzić dziesięciolecia to było takim ciężarem nas ciążącym na związkach granie wszystkie masowe ruchy społeczne, jakim była oczywiście Solidarność także z natury mają polityczny charakter, więc co do tego doszły mnie nie ma wątpliwości ruch pracowniczy w momencie, kiedy pojawia się na masową skalę siłą rzeczy zupełnie zmienia polityczne odniesienia i widzimy także w dzisiejszej Polsce jeszcze oczywiście te protesty pracownicze są na stosunkowo niskim poziomie czy też podkreślmy nie, niemniej nie jest także mamy do czynienia z takim wysokim poziomem strajków 3 czy procesów pracowniczych raczej przeciwnie wydaje się, że w odniesieniu do rzeczywistości polskiej bardzo głębokich podziałów w bardzo niskiego udziału pracy w dochodzie Narodowym to działalność aktywność związkowa raczej noc można można byłoby jej zarzucać, że jest zbyt niewielka, że związki rybą zbyt mało ani, że robią zbyt zbyt dużo w ale tak czy inaczej, kiedy mamy do czynienia już jakimś zakresie ruchem w tym względzie to natychmiast cała całe polityczne ramy dyskusji w nosie zmieniają bardzo mocno widzieliśmy to ich w zeszłym roku w czasie tych dużych protestów związkowych największych tak naprawdę od początku transformacji w we wrześniu ubiegłego roku w prawo co 4 dni uwieńczone demonstracją w Warszawie scena polityczna dyskusja zupełnie zmieniają swój charakter mamy do czynienia z zupełnie nowymi odniesieniami w i z mojego punktu widzenia sam jest związkowcem tak i to też chce bardzo mocno podkreślić tutaj z mojego punktu widzenia tego typu procesy pracowicie bardzo tak oczyszczające działają na polityczne dyskusje, że przestaje się rozmawiać o sprawach mniej istotnych odnosi się tylko właśnie do historii tego co się działo ileś tam lat temu tylko oszukuje się zupełnie nowych odniesień nie jest on właśnie do bieżących konfliktów to w tym studiu susza niedawno opinia 1 z politologów on bardzo pochlebną opinię dotyczącą pana Kolorza szefa śląsko-dąbrowskiej Solidarności, że po raz pierwszy od dłuższego czasu można było obserwować związkowca, który nie próbował żadnego politycznego celu osiągnąć próbował robić sobie tzw. Kubis IT tylko po prostu zajął się bardzo konkretnym kryzysem i konkretnym problemem, który trzeba było rozwiązać bronić w pewnej grupy czy w jak mówiono nie jest to w myśl, że ten kierunek, w którym bym szedł w tym wszystkim w momencie kiedy, ale myślę że, gdy liderów związkowych co ma on jest oczywiście do czynienia że, którym dużo zarabiają może właśnie to jest tak, bo często traktowane, że to jest odskocznia jakieś kariery parlamentarnej, w której się naprawdę coś co oni nie są zbyt głębokie analizy i szczególnie, jeżeli robią co ludzie, którzy prasa powiedz, których właściciele zarabiają wielokrotnie więcej, jeżeli patrzymy na podział bogactwa w Polsce toczyć się to nie liderzy związkowi są największymi miliarderami miliarderami czy oligarchami w Polsce także, jeżeli ze strony tych naprawdę najbogatszych pojawia się tylko włosy latem to wzbudza to chyba tylko jakiś uśmiech jest, bo jest też liczba chciałbym wchodzić na te pojazdy również z polsko-polską codzienną przepychanki Bobo LO w Gnieźnie w tym celu, jakby ona zaprosiliśmy do studia tylko w bardziej, żeby porozmawiać o tej roli, którą związki zawodowe pełnią, którą powinny pełnić i o tym, że coraz częściej tak się dzieje, ale też pojawi się taki argument bardzo często myli, który przemawia na szkodę związków zawodowych, że są inne, że nie są skłonne do kompromisu, że czasami w sytuacjach bardzo oczywistych, kiedy naprawdę krytyczna sytuacja w jakimś przedsiębiorstwie zjemy Goik, żeby nie trzymać żadnych konkretnych przekuł przykładów nie są skłonne do żadnych ustępst w tak, że ich prowadzenie rachunków ekonomicznych, że nie prowadzą Żenia analizują, że nie przygotowują inne jakichś takich opracowań, które by konstruktywny sposób w konstruktywny sposób proponowały wyjście z tak jest oczywiście pytanie co rozumiemy przez konstruktywne działanie prawda, bo źli odnosił się pan do 8 dziesiątego roku tego masowego ruchu pracowniczego dzisiaj w dużej mierze mitologii Giovanniego i służącego jako taka właśnie podbudowa swego rodzaju dzisiejszej władzy w mur, ale jeżeli spojrzymy naprawdę na ten rok 80 jej fenomen tego wielomilionowego ruchu, który w swoim, jakby rdzeniu miał właśnie ów ruch ruch pracowniczy to wybuch w kontekście pierwszej recesji gospodarczej po drugiej wojnie światowej w siedemdziesiątym dziewiątym roku po raz pierwszy Polska gospodarka się cofnęła się pospieszyła na minusie także, przykładając miarę, którą w tym momencie, by pan wspomniał, że kiedy zakłady mają problemy są deficytowe i już wtedy związki i rzekomo na jakiś nieodpowiedzialny się zachowują z tego punktu widzenia oczywiście cała Solidarność była także ruchem totalnie nieodpowiedzialny, ponieważ w dobie kryzysu no taka jest natura kryzysu większość zakładów jest deficytowych całość jest deficytowa dzicy kierujący tą logiką trzeba byłoby powiedzieć, że w momencie, kiedy jakiś morale w karierze do czego pan zmierza bolid waży skończyć jakiś model gospodarczy wykazuje swoją moc taką rażącą nieudolność wtedy rozwiązania powinny nic zrobić, bo przecież wszystko jest deficytowy, więc cóż możemy także wydają się, że dzisiejsza gospodarka zasadniczo opiera się na tych samych parametrach co ówczesna też emeryt argumenty rozegrali regulamin czy wobec argumentami politycznymi to było to tło od lat, ale teraz też są władze partii rządzących jak najbardziej są to, że mamy do czynienia z w globalnym stagnacją gospodarczą od 2 tysięcznego 0708 . roku problemy, z których wody gospodarka światowa nie może wejść oczywiście w Polsce Polska stosunkowo niewielką gospodarką w skali świata, niemniej jednak te problemy te problemy też te są są jakieś mierze odczuwane i jakby kierowanie się tą logiką powodowałoby, że związki czy w ogóle szerzej nie tylko związki LOK ruch pracowniczy zawsze będzie przegrywać rzeczywiście kierował logiką pracodawców przedsiębiorców zawsze będzie przegrywał nowość, kiedy pracodawca nie pieniędzy to no cóż cóż związki mogą robić dajmy się, że to jest ich w ogóle droga donikąd dla związków zawodowych także pracownicy powinni mieć własny niezależny pogląd z dna i nie tylko pogląd gospodarka też wizję własnych interesów niezależnych co często się w podkreśla, że w polskie związki są niezależne od państwa i przedsiębiorców, ale powinny być naprawdę nie zależą także ideowo niezależne i wtedy będą w stanie już we Francji czy w Niemczech wyprowadzać na ulice setki tysięcy ludzie nie gra dziesiątki tysięcy euro w Polsce też mieliśmy setki tysięcy po raz pierwszy od początków transformacji w zeszłym roku, kiedy mówiło się od oficjalne dane związkowe mówiło 200  000 dane policyjne mówił o 100  000, ale tak czy inaczej już wójtem naprawdę protestu urzędu masowego, kiedy całe centrum Warszawy było sparaliżowane to bardzo duża skala protestu, więc ta możliwość jak najbardziej istnieje jeszcze pytanie brzmi, dlaczego właśnie w Polsce tak rzadko tak naprawdę mamy do czynienia z tymi protestami i tutaj oczywiście jest wiele w odpowiedzi na ten temat zarówno takie no powiedz to obiektywne odpowiedzi, czyli my coś co nie zależy od samych związków zawodowych bat bezrobocia, który z bardzo silny w pamiętajmy, że cała Polska transformacja naznaczona jest masowym bezrobociem od dziewięćdziesiątego pierwszego roku bezrobocie poza kilkoma miesiącami dosłownie w rok 2000 siódmy tuż przed wybuchem kryzysu nie spadło nigdy poniżej dwucyfrowej liczby to jest prawie 25 lat masowego bezrobocia w Polsce, które jest dużo bardziej skutecznym batem niż dziś szereg innych takich nie politycznych formalnych baców w naloty wszyscy oczywiście kwestia, że wewnątrz samych związków zawodowych jak sądzę interesy samych i samego kierownictwa związków są często nie do końca zbieżne z interesami szeregowych związkowców to nie chodziło o tę polityczną rolę, którą chciał pan uwidaczniać RAŚ sądzę, że jest raczej raczej odwrotnie w kierownictwo związkowe psom swego rodzaju zawodowymi negocjatorami to jest dość specyficzna forma klasy średniej tak naprawdę, których cała opozycja społeczna zależy od tego, że właśnie negocjują między rządem czy przedsiębiorcą, a proszę o zdrowie stroną pracowniczą także sami liderzy związkowi nie żyją w warunkach, które wynegocjują dla własnych pracowników dlatego generalnie warstwa liderów związkowych jest zasadniczo bardziej umiarkowana i ich pozycja społeczna osób kieruje ich ku temu, że mnie nie działają radykalny sposób znając wewnątrz są niepotrzebne muszą zakończyć 2 ostatnie zdanie stąd Veno związków, ale też to napięcie bardzo często między osi kierownictwa związków, a szeregowymi związkowcami, którzy w oczywiście nie zawsze tak, ale bardzo często będą gotowi gotowi są iść dalej niż w ramy, które narzucają są lekkie Mistral związków, które wyznaczają oczywiście szersza dyskusja i dłuższa są potrzebne bezdyskusyjnie bezdyskusyjnie to są wciąż największe organizacje pozarządowe nie miejsce i niech trwają blisko 2  000 000 ludzi w Polsce należy do związków, że mimo wszelkich problemów panie doktorze nekrofilii Wilka z Instytutu nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego był państwem goście w pierwszym śniadaniu w toku to już wszystko to, że jutro piątek do szóstej 40 miłego dnia państwu życie do jedzenia w TVP Info ja także bardzo dziękuję ido usłyszenia czas Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZE ŚNIADANIE W TOK-U

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA