REKLAMA

O efektach niesamowitych architektury z prof. Gabrielą Świtek z UW

OFF Czarek
Data emisji:
2015-01-27 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
39:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
po ich z Cezary łasiczka program Owczarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy architektonicznie jak co wtorek studio prof. Gabriela Świtek Instytut historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry w najnowszym kwartalniku małopolskiego Instytutu kultury i autoportret pismo dobry przestrzeni temat niesamowitości niesamowite w kontekście architektury przyrzekł sporo miejsca i z w czasopiśmie i VAT warto też Rozwiń » naszą uwagę poświęcić wieźli wyjaśnień samych terminów, bo on jest taką próbą właściwie nie w 1 słowie zawarcia szeregu różnych pojęć w odczuć odczuć wytruć przeczuć i architektury architektury, jeżeli zostawiamy to pojęcie niesamowitego z architekturą to właśnie należą się wyjaśnienia, dlatego że ten termin teoria architektury został dość niedawno, czyli w 1992 roku Ross propagowany przez historyka krytyka architektury Anthony Fiedlera, który w tym, że 902 roku opublikował książkę trochę taką frajdą wskoku o nas nazywało się pode arch. Paul Anka Anny, czyli nie są właśnie architektoniczne niesamowite i wiele rozdziałów tej książki sięga do znanego i esejów Zygmunta Floyda z 1919 roku, w którym nie ma tak wiele wątków architektonicznych, ale niewątpliwie zasługą lidera, czyli historyka architektury jest wyjęcie czy podkreślenie tych wątków, które dla architektury dla praktyki dla teorii architektury są inne istotne, ale raz, więc to historia, jeżeli chodzi o to by ktoś publikuje analizy nie poprzewracało się architekta historykom w głowie już znamy się koncentrować się do mnie jakieś ładne domy, by konstruować projektować to sięgają do dziś takich przestrzeni bardzo trudny do zdefiniowania w poszukiwaniu Bóg wie, czego po to chyba nie jest tak dlatego, że to przeżywają horror ech, to niezupełnie tak, dlatego że sięgnięcie po niesamowite, ale dla lidera, ale także dla wielu historyków architektury także dla architektów jest takim określeniem miejsca architektury szerzej kulturze Villarreal po to, jakby kojarzy problem niesamowitego m. in. definiowanego jako torze niesamowity gest dom, w którym straszy, że takim momentem w architekturze, kiedy z 1 strony mamy gdzieś kulturą oświecenia, które jak wiemy obawiała się wyroków i gdzieś pod gdzieś podskórnie w grę wchodzi zupełnie inny sposób myślenia o o domach, które niekoniecznie nadają się do zamieszkania, jeżeli nie nadają się sam do zamieszkania to w nich straszy wiele miejsca w książce lidera poświęcone jest właśnie nie zbudowanym domu tylko domom opisanym w literaturze romantyzmu m. in. takie jeszcze wcześniej nawet w takiej formie powieści powieści gotyckiej, choć głównym Ron Paul n p . Arboleda Hofman, który w RDS jest zarówno bohaterem dla lidera, ale jest również 1 z głównych bohaterów eseju Floyda niesamowite fair, jeżeli w właśnie w języku polskim używamy tego słowa niesamowite to on też wymaga wyjaśnienia, dlatego że ona nie zawiera w sobie tak oczywistego rodzenia jak n p . w gminie niemieckiego das in Chaim Wiśle czyli, czyli w tym słowie niemieckim zawiera się nas Chaim domu ognisko domowe coś co jest swojskie przyjazne miejsce, gdzie się dobrze czujemy, ale także Durkheima, czyli strony rodzinne czysto ojczyzna i zagrali tak dalej coś co jest lokalne co do czego jesteśmy przyzwyczajeni coś co jest swojskie te w przypadku języka polskiego nie ma takiego oczywistego przeciwieństwa tłumaczy Robert Reszka tłumaczy pism psychologicznych frajda na język Polski muzycy zaś posługuje się inne neologizmy niesamowite natomiast słowo w pojawia się żony, ale się pojawia, ale się pojawia i oznaczało naturalny przyrodzone, czyli to przeciwieństwo byłoby czymś nadprzyrodzonym czymś właśnie dziwnym niezwykłym, dlaczego w ogóle architekci mieliby się tym zajmować, ale ja twierdzę że, choć może może się wycofam z tego stwierdzenia leżą takiego niesamowitego domu nie można zbudować, że niesamowity dom takim się staje każde miejsce, w którym stanie się straszna rzecz, nawet jeżeli jest swojskie znajome nagle może przerodzić się w coś co jest co budzi nas lęk to w Warszawie na bliski jest taki dom po, których w tydzień mocnych nasyconych, ale nie wiem czy niesamowite, dlatego że w niesamowity gość, chociaż bowiem także niesamowitości z pewnym lękiem, który w tej romantycznej tradycji niekiedy przeradza się czy może się przerodzić w groteskę, jeżeli idziemy tym tropem, ale ta jest trochę także dobudowanie ale gdy niesamowita jest takim określeniem właściwie nie tyle tam jakość architektury, dlatego że architekturze mówimy, że jest trwała prawda Boże jest funkcjonalna natomiast niesamowita dotyczy pewnego naszego wrażenia czy też pewnego efektu jakie, jaki architektura ananas wybiera to nie jest trochę także architekci nie mogą, ale ja go architekci manipulują nastrojem podobnie jak politycy n p . kiedy kiedy ktoś wchodzi do pomieszczenia i Indie i mówi prawda może w różny sposób budować nastrój w pomieszczeniu, które w sensie architektonicznym się nie zmienia, a teraz architekci mają, jakby tę pełni władzy oburza, ale od razu mogą zaprojektować takie pomieszczenie, w którym czujemy się albo przytulnie albo on nas przytłaczają albo są tam takie elementy, które wzbudzają w nas wzbudzają w nas lęk niesamowite w tym sensie, że już wspomnieliśmy o tym, grodzeniu sławie niemieckim zawiera pomówienie tylko w rdzeń tego słowa, ale w ogóle taką figurę architektoniczną, którą jest dom od domu oczekujemy tego, żeby był wygodny przytulny ciepły bezwietrzny ciepły komfortowy funkcjonalny co, więc na oznaczałby niesamowite dom przeciwieństwo tego, kiedy w, jakby we własnym, jakby swojskim otoczeniu czujemy się PRL, gdzie dobrze niebezpiecznie coś tam się niedobrego dzieje, więc inni to jest takie, jakby pewne doświadczenie na styku architektury, ale właśnie takiego doświadczenia życiowego czy właśnie takiego efektu efektu, który architektura na nas na los wywiera to właśnie teraz pytanie ile, jaka część tego efektu jest architektura, jaka część to jest kontekst, czyli nie wiem okolica, czyli coś co się dzieje później wcześniej co działo jakaś historia miejsca genius loci czy też z identyfikacja lub wręcz przeciwnie te miejsca czy to jest także właśnie mówią panie, że to być może można zbudować być może niemożna zbudować pewnie znów sięga pan do przykładów współczesnych, ale zatrzymajmy się na chwilę na tym, że trochę zaprzecza sama sobie, że list miał żal, że od architekta nie oczekuje się, żeby zbudowało niesamowity dom, bo oczekujemy, żeby dom był wygodny albo właśnie bezpieczna dawał nam poczucie bezpieczeństwa natomiast w taki typ DUON, który spełnia wszelkie, jakby wymogi takie niesamowitości opisanej przez trojga, czyli np. rzewnie może trochę straszy, że gdzieś krążą słuchy, że jest, że np. zawierała ona jest bliski śmierci, że zawiera pewną taką gdzieś gdzieś prowadzi nas do granicy pomiędzy życiem śmiercią taki dom został zbudowany jako rezydencja była to właściwie bardzo dobre połączenie architektury właśnie powieści gotyckiej chodzi o słynne Font Hill robi nazwa wskazuje, że Ts opactwo natomiast fanki nie miała nic wspólnego z opactwem była to rezydencja, której prywatna rezydencja Ameryka angielskiego arystokraty milionera, który od 1700 dziewięćdziesiątego szóstego roku do zatrudnił architekta, ale miał ogromny wpły w na na budowanie tego założenia i zbudował sobie rezydencję, w który naśladował emitowała właściwie gotycką katedrę też tak właśnie, jakby zamieszkać z Bud zamieszkać sobie w gotyckiej katedrze, która jest zimna monumentalna czasami nieprzyjazna dla zamieszkania i tak też się stało, więc w tym sensie co więcej Julia Beck Ford, bo o nim mowa tu był właśnie ten angielski arystokrata popełnił powieść gotycką szczera opowieść orientalną watek z mamy zetknięcie się takiej powieści orientalnej i smak orientalnej bardzo popularny w końcu osiemnastego wieku jest tym co rzeczywiście stało, bo w on zrealizował jako swoją siedzibę w 1000 oraz, że przypomina wprawdzie nie gotyckie Elenę gotycki zamek zamek w Toronto w samym środku Toronto, który właśnie trochę tak kazał Loma to jest miejsce przed wszyscy wiedzieli jak to jest ogółem zamek w prawie, że w samym centrum Toronto no i znowu kontekstem, ale powrócimy do niesamowitą ości i do architektury po informacjach prof. Gabrielą Świtek z Instytutu historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego jest państwo mają gościem informacji już kilka minut po dziesiąty 20 po informacje wracamy do naszej rozmowy Cezary łasiczka program Owczarek studio prof. Gabrielą Świtek Instytut historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego w najnowszym kwartalniku małopolskiego Instytutu kultury autoportret pismo od dobrej przestrzeni niesamowitości Czyżby państwo, gdyż miała oznaczać Woszczek, którzy dla architektury to właśnie powracamy do tego tematu i ich i pytamy czy prób pluralizm majestat przyłącza o PIT, a więc odpowiadam służby były blade to czuje oddech zaczyna tak dla kogo to jest atrakcyjne są właściwie próba opisania zjawiska czy to jest też narzędzie, jeżeli tak to w jaki sposób tego narzędzia można korzystać to określenie niesamowite może być narzędziem do do opisywania i analiza architektury już zbudowanej, ale może być też wskazówką dla architektów i w jaki sposób mają tu stosować albo świadomie przekraczać zasady stosowności architekturze, dlatego że niesamowite jest po takim niesamowite na ogół się od odnosi do niesamowitego domu domu, który wzbudza nasz slang domów, który to, w którym straszy trysnął duchy jej w tym sensie powiązała powiązane jest z takim no i pewnym romantycznym motywem, zwłaszcza obecnym w powieściach gotyckich, ale te w odniesieniu do architektury oznaczać to może, że że, oczekując miejsca, które ma w nas wzbudzać poczucie bezpieczeństwa nagle znajdujemy się w miejscu, które wzbudza w nas lęk i ten rodzaj nastroju czy też efektu, jaki wywiera na nas czy może na nas życia architektura wnętrz jest istotne zarówno w praktyce jakichś teorii natomiast historia niesamowitego wiąże się z taką próbą przeniesienia pewnych elementów ze słynnego eseju Floyda niesamowite jest montaż rolet w 1919 roku zajął się pojęciem niesamowitego jako psychoanalityka, ale po to jest bardzo dziwny tekst w nim pojawiają się kilka ekip nie pojawia się kilka takich elementów struktur architektonicznych, dlatego że swoich w pewnym momencie stwierdza, że niesamowite po wywołuje u nas pewną, jakby wywołuje dezorientację w przestrzeni, a to jest bardzo ważny argument dla architektów, ale również dla tych, którzy architektura użytkują ją zamieszkują w na czym miałaby polegać ta dezorientacja w przestrzeni projekt daje przykład nie architektoniczny, kiedy wchodzimy do ciemnego lasu i albo np. kiedy wchodzimy do lasu zapada mogła tracimy, więc poczucie orientacji, czyli poczucie bezpieczeństwa nie jesteśmy w domu nie wie, że mamy bić byle jak wrócić nie mamy rozeznania innym przykładem jest bardzo wiele n p . gdyż Floyd nagle właśnie zmieniała w narrację i pisze o sobie mówiący o tym, że kiedyś zgubił się w niewielkim włoskim miasteczku wkroczył w pewną uliczka, ale widział tam w oknach samych umalowane kobiety i oczywiście wiadomo było co to znaczy, że te itp opisuje, że próbował jak by oddalić się z tego miejsca, skręcając 3 × to samo miejsce powrócił takie mimowolne, skąd takie o tak opisuje żonę, że w prawo skręca, ale coś jest dziwna, że jak można właściwie zagubić się w małym miasteczku nie był to wielki Rzym była to prawdopodobnie Genua w oczy jest miasteczko, ale na pewno mniejsze mieli mniejsze miasto, ale i ten rodzaj takiego zagubienia się w mieście, czyli takiego niesamowitego powrotu byłoby, gdyby to byłby ten nazywa to właśnie tym wrażeniem doświadczeniem niesamowitego czy jest tu kolej nie jest tak kolejny taki przykład zagubienia się w wydawałoby się dość oczywistej przestrzeni i lepszy ład, który daje stroiki, które też no może posłużyć dotyczy tego, że kiedy dotyczy przykładu, kiedy w w domu możemy się czuć nieswojo opisuje przykład projekt opisuje młode małżeństwo, które wprowadza się do mieszkania, a w tym mieszkaniu stoi stół, a na stole wyrzeźbiony jest krokodyl i dalej opisuje, że tym domu był czuć było tu smród zwierzęcia w jak również PL w nocy słuchać słuchać, bo jakież to potanieć hałasy tak jakby ten krokodyl używał ich błąkał się w nocy w tym dom to jest oczywiście historia taka, która wiąże się bezpośrednio z tym cofać nazywa i łączyć z niesamowitym, czyli rzeczy niesamowite jest właśnie odnosi się do domu, w którym straszy, w którym dzieje się coś coś niezwykłego i trzeci przy jeszcze kolejny przykład już czwarty w tej chwili dotyczący post Reuters opisuje swoje doświadczenie przedziwne nie nie do końca jest to doświadczenie architektoniczne, ale poniekąd opisuje przykład, kiedy siedzieli w podróżuje pociągiem i siedzieli w niewielkim przedziale nagle otwierają się drzwi jak opisujesz widzi starego jegomościa Flow medycy po chwili orientuję się, że wielu chce mu pomóc, bo myśli, że zabłądził duże, że jakby pomiędzy przedziałami tam, gdzie jest wspólna wspólna toaleta się gdzieś zagubił i nagle sobie uświadamia, że to nie jest nikt obcy tylko on sam, gdy zobaczył się w lustrze mamy, więc znowu dezorientację w przestrzeni, która wynika z zobaczenia, jakby niby sobowtóra który, którego później rozpoznajemy, ale również przebywanie w ciasnej przestrzeni dość klaustrofobiczne, która np. ma lustro, która powoduje, która w, którą wpisane są pewne iluzje iluzję przestrzenne, więc tyle można przeczytać siłą Fronda, choć to są przypadki takie jak goście znajdą się przypomnieć, że w stroju był zachwycony ich znieczulających właściwościami kokainę w UE, jeżeli mamy rozmawiać o wpływie euro wpływ wiele zastanawia się daleko tylko, że nawiązuje się na na dezorientację w przestrzeni może nawet Chris Holder nowe doświadczenia w role, a to bowiem tak dla tego czasu, kiedy pojawia się pojęcie niesamowitego ważniejsze było opium i Lauda unum, czyli opium rozpuszczone w alkoholu w książce Antony Widera poświęcona architektoniczne Emu EMG niesamowitemu pojawia się ciekawy przykład są to jest to opis więzień słynnych rycin firany z jego przedstawiony przez bardzo słynnego angielskiego optymista, czyli Thomasa deklinacji wyznania angielskiego optymisty czy taka kultowa książka początku wieku dziewiętnastego, w której tejże, o której dochód do komisji opisuje swoje wizje nieco narkotyczny, a pozostałe i pod wpływem opium, ale i pod wpływem zobaczą wreszcie opisu poetyckiego słynnych rycin opierane z jego więzienia w więzieniach, które nigdy nie były zbudowane, ale rzeczywiście są tak z wygrawerowanym, że mogą wzbudzać nas poczucie, jakby przebywania w labiryncie trans, jakby lekko misji podkreśla to zielone właściwie wzbudzają u nas takie poczucie dezorientacji w przestrzeni, ale nie ruszymy z zażywać, żeby doświadczyć niesamowitego to nie jest do końca ta droga, aczkolwiek była ważną częścią kultury początku wieku dziewiętnastego dostałeś właśnie jest relacja między twórcą otworzyłam pojęć, czyli ile tej niesamowitości jest nie solidnością, która rodzi się sama w człowieku na podstawie tego co widzi czuje słyszy, a ile z tego jest właśnie odbite od popkultury od kultury parki lasy iglaste nie są litości powraca do nas, bo właśnie czytamy powieść Dallas trojga czytamy dzielimy się tajne jest tak samo radnym poczucie niesamowitości boom jest ona się pojawia jako pewne doświadczenie to on w tym, by ono dotyczy przede wszystkim wydają się, że przez Freda zostało w jaki sposób trochę oddzielone np. do takiego poczucia wzniosłości czy takiego, jakby naprawdę doświadczenia gminy Kozłowo, którego doznajemy zupełnie innych okolicznościach niesamowite opisane daje się opisać jako takim niewytłumaczalne Lenik nie jest to wszechogarniająca Grossa nie jest to wzniosłość zna się tego, że stoimy na szczycie góry i widzimy przed sobą ogromną przepaść nie jest to takie doświadczenie zupełnie graniczne, ale to jest doświadczenie również Kozieł, który może zrobić szybko zniknąć, dlatego że w często w opisach niesamowitego doświadczenia także właśnie w przestrzeni architektonicznej także Floyda pojawia się torze taka sytuacja, kiedy wchodzimy do ciemnego pokoju do nieznanej nam przestrzeni, której do końca nie widzimy i możemy ją tylko poznali się dotykiem were in zabiera nam to chwilę czasu, żeby oswoić tę przestrzeń i to jest właśnie ten moment może być to ten moment oświadczenia niesamowitego, czyli taki pewien lęk on zniknie, jeżeli w tym pomieszczeniu zapalimy światło po zniknie właśnie, jeżeli poznamy tę przestrzeń, jeżeli oswoiliśmy się ze zmianą w ten rodzaj takiego lęku czasami też występuje, jeżeli chodzi o architekturę, bo każdemu z nas się zdarza, że kiedy wchodzimy do pierwszy raz do budynku, którego nie znamy mamy pewną taką niepewność może nie lęka taką pewną niepewność dezorientację, zwłaszcza to dotyczy niekiedy architektury współczesnej, która np. rezygnuje z tego, że był wyraźnie artykułować fasady czasami jest także my nie wiemy, z której strony wejść, że nie ma jasno wyznaczonego głównego wejścia do jakiegoś budynku to jest argument architektoniczny, który n p . porusza Anthony Wilder we wspomnianej już dzisiaj książce o mnie samo litości w architekturze, a nie jest, więc nie zajmuje się tylko nie wiem neogotycki rezydencja mi, ale również przemianami w architekturze nowoczesnej współczesnej i dla niego takim przykładem niesamowitego jest to zjawisko, którą nazywa się, że architektura traci twarz, czyli traci fasadę, czyli tracicie pozbywa się tego miejsca, które właśnie on umożliwia nam bardzo szybko orientację w przestrzeni, a my wiemy, które to są główne dzielimy przez nie wyjdziemy i rozplanowanie jest na tyle oczywiste, że bardzo szybko odnajdzie my wewnątrz drogę nie zgubimy się, więc to jest 1 wydaje mi się z aspektów takich niekoniecznie dotyczących wciąż wywołujący świadom tych powieści grozy czy do siedzib neogotycki, ale właśnie do tego zjawiska, którym Eldo, który dotyka w roli to znaczy tak tej orientacji lub dezorientacji przestrzennej wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje, że 3 minut o godzinie dziesiąty 40 studio prof. Gabrielą Świtek Instytut historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego dziś rozmawiamy o niesamowitości koszt tych którzy Cezary łasiczka program Owczarek studio prof. Gabrielą Świtek Instytut historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego niesamowite się z tematem nasze dzisiejsze rozmowy, a szczególnie niesamowitości architekturze autoportret pismo dobrej przestrzeni kwartalnik pisze tak czy porusza temat niesamowitości wśród różnych form pisanych ilustrowanych także format, który autorką jest pani profesor tak, ale to jest 1 z wielu tekstów Williama w tym wydaniu autoportretu ciekawe jest to, że problem niesamowitego wiele z tych tekstów właściwie dotyczy zagmatwanej językowych ani konkretnych przykładów architektonicznych to pokazuje trudność jak Best zderzenia tego pojęcia zapożyczonego m. in. ze słynnym eseju Zygmunta chroni go do praktyki teorii, ale teorie architektonicznej pas oby się pozwem o konkretach grać coraz pan Janusz, który pisze tak na Żoliborzu chyba przy Żeromskiego w Warszawie jest stosunkowo nowy kościół, kiedy tam przechodziłem z kolegą ten popatrzył na niego z uwagą i powiedział tak mógłby wyglądać kościół szatana zgodziła się pisze pan Janusz poszukujemy tutaj niesamowitego co mamy przestrzeń, która jest definiowana bardzo jasno kościół, tak więc sacrum czystość jasność właśnie dobro i t d . to skojarzenie, że tak mógłby wyglądać kościół szatana mówi nam, że ci, że właśnie architektura zadziała taki sposób, że to jest nieoczywiste niejasne nie to się zdarza w momencie, kiedy oczekujemy od architektury jak byk dopasowania pewnego typu budowli do ich funkcji to jest z starożytnych zasada od koron, czyli stosowności, że świątynia ma wyglądać wzniośle pałac ma być elegancki dom ma być wygodny i wzbudzać nas poczucie bezpieczeństwa, a bank budynek banku jak to mówił słynny model ministra, a Dortmund w los ma wyglądać tak żeby, żebyśmy uwierzyli, że tam naszymi pieniędzmi uczciwy sposób zajmują się uczciwi ludzie, czyli i sam rozplanowanie, ale także z obu wygląd budynku ma wzbudzać nas określone efekty oczywiście, kiedy mówimy o efektach ciotek typach budownictwa, zwłaszcza dosyć późne płyty są dosyć późno teorie są mniej więcej od występujące w architekturze w teorii architektury od połowy osiemnastego wieku, dlatego że wtedy dzieje się coś takiego, że mniej zajmowano się problemem nie wiem idealnych proporcji matematycznych, które w tej klasycznej doktrynie były źródłem piękna, a właśnie efektami czy też tym ten takim pojęciem charakteru budynku, że budynek musi mieć pewien charakter związany ze swoją funkcję i czasami tak się dzieje, że że, że pewne budowle, które wiemy, że pełnią funkcje chociażby świątyni oczekujemy od nich właśnie tego, że rzecz, że to, że będą tu jakby odnosiły się do sacrum nie nie wywołują u nas takiego wrażenia czyli, żebyś łącznie spełniają swojej roli w przypadku, jakby takie takie po pomieszanie pomiędzy tymi gatunkami architektonicznymi czy dotyczy bardzo często właśnie tego co coś wydaje nam się co jest taką starożytną z cyklu właśnie klasyczną zasadę stosowności, że coś ma wyglądać tak, dlatego że pełni funkcje ima np. być tymi taką przestrzenią sacrum, która nie będzie tutaj nam kojarzyła się z niczym z niczym innym ta jest również moment, w którym już wspominaliśmy, że klient te efekty zatem fakt jest odpowiedzialny architekt to nie jest do końca tak, że to jedynie tym nam się coś wydaje albumy mamy jakich wrażeń albo albo coś wywiera na nas tak ja nie inne efekty bardzo często właśnie niektóre przestrzenie są tak projektowany żal, że mają wzbudzać nas konkretne konkretna efekty już on zaś krakowski kościół ale, ale to są w posum to hobby odnosi się pan bada dają budynku seminaria z fotografiach Wojciecha liczyła to w tartakach również bardzo trudno jest odnieść się znaleźć konkretne przykłady, które BM służyły za ilustrację niesamowitości nie o to zresztą chodzi o lojalność tworzy się w pewnej relacji do osób, które AMG to dotyczy przede wszystkim nie tylko co to znaczy to do przyczyn PL niesamowitości dotyczy pewnego zagubienia dezorientacji w przestrzeni, ale również można za taką dezorientację w przestrzeni uznać to, że wchodzimy do domu, a wyglądają jak kościół albo wchodzimy do kościoła wygląda ona hala targowa, czyli jest to rodzaj drewna, a to nie wiem jak by miał wyglądać kościół szatana, ale wiemy, że dla chorych, ale również innych, ale wiem no rozumiem tutaj doświadczenia doświadczenia słuchacza, ale rozumiem, że PRL spodziewamy się odbudowie czegoś innego prawda wspominaliśmy wcześniej o przykładzie zbudowanym, czyli wielkie rezydencje gotyckiej Ewy Popko zbudowany pod koniec 2 osiemnastego Wang von Triera abi jako w nar z Azji mamy opactwo natomiast była to prywatna rezydencja, do której wchodziło się do takiego przedsionka, który był wielką 8 boczną wierzą jest także my chodzimy wnętrza na sugeruje sacrum sugeruje nam to, że żyję, że jesteśmy niby we wnętrzu gotyckiej świątyni, a jednocześnie okazuje się, że jest to siedziba samotnika, więc uda się w UE w takim sensie chyba należałoby mówić o takim momencie pewnego zaskoczenia dezorientacji przestrzeni także pewnego takiego pierwszego lęku dopóki tej przestrzeni nieaktualnym nie o swoim oraz galę to wciąż ważne że, gdyby nie nie da się tego, by stworzyć niesamowitości w oderwaniu od jednostki, która ją odbiera tak czyli, gdybyśmy weszli do funkcji abi my i znaleźli tam mnichów odprawiający nabożeństwo to byśmy wiedzieli o tej wszystko gra tak wszystko na swoim miejscu nie ma tutaj nic niesamowitego podczas w momencie, kiedy okazuje się, że nasza Basia oczekiwania trochę bazujące na poprzednich doświadczeniach z tego rodzaju budowlą budynkiem no tak spotkały się z inną rzeczywistością okazało się, że to samotnik ŚDS prywatne nie tak dalej tak dalej wtedy to uczucie poczucie tworzy się, jakby w oparciu o architekturę w oparciu o konteksty architektury w oparciu o nas nas samych tak to bojem brat samotnika, który nie odnalazł go po 30 latach jadąc do niego widok do do kogo i dlaczego jedzie, więc pewnie nie oczy nie byłoby to takiego poczucia niesamowitości stara się zrozumieć to z, że to wszystko zarówno głos z pewną mieszanką, w której są elementy i teraz brak 1 z tych elementów sprawia, że to niesamowitości znika, a Haliny jest to zostańmy jeszcze na chwilkę WOS LO 7 architektonicznym przykładzie skoro pan wywołuje również to ten np. widok jak do kościoła czy też widok, jakby ten symbol katedrę, który był bardzo istotne dla architektury również modernistycznej AM tym numerze w autoportret, który mówi Matt Damon może tematycznym poświęconym niesamowitości tam pojawia się taki montaż nowoczesnej katedry, która jest katedrą takim świeckim symbolem architektury nowoczesnej ogromna budowla, która łączy w sobie wiele wiele sztuk, więc mamy, jeżeli pan poszukuje tutaj takiego przeniesienia czy właśnie takiego efektu niesamowitości to historia architektury naprawdę niesamowite, że nie tyle nawet budzącą celem, ale jest, by jak sprawiające torze tracimy pewną, jakby orientacje jest to, że taki pewna wizja katedry średniowiecznej stała się symbolem architektury nowoczesnej tak chociażby jak pierwszy program Bauhausu, który kojarzymy z architekturą żelaza i szkła na okładce tego on tego pierwszego programu Bauhausu z 1919 roku znalazła się katedra można, by powiedzieć co ma katedra do dom dograł do do architektury nowoczesnej ono ten rodzaj nie nie tyle przestrzeni nie chodziło naśladowanie stylu przestrzeni chodziło o wprowadzenie pewnego jakby tego mu moc motywu motywu właściwie świeckie katedry czy też katedry katedry socjalizmu, ale to jest 1 rzecz, bo to jest ten właśnie motyw przeniesienia pewnego, jakby takiego wizerunku sacrum na zupełnie inną mój świat składa się z specjalizującą przestrzeń Bauhaus ale, powracając do Saint Hill abi, czyli tego opactwa abi, który był rezydencją mija Madex forda milionera, a nie wiem brytyjskiego arystokraty tam siedziały różne rzeczy, dlatego że tam już wtedy doszło do zawłaszczenia Radek ma tu za uwłaszczenie modelu katedry, czyli ktoś sobie buduje własny dom jako katedra i to jest np. naruszenie zasady stosowności czy też naruszenie zasady właśnie tego że, że tworzę w domu taką niby sakralną przestrzeń tam siedziałem i gorsze rzeczy, ale ten przykład doskonale oddaje wszystko to co w sferze cielesnej oczekiwał, że Floyd czy później Anthony lider historyka architektury, który idzie śladami trojga i próbuje odnaleźć tą architektoniczną niesamowitości i w tekstach i wpływy w architekturze z funkcji abi ten dom miał być nie tylko ja nie tylko naśladować atmosfera katedry, ale miał być również miejscem pochówku samego właściciela on tam sobie zaprojektował komnatę, w której chciał się pochować, czyli im dom miałby być jego grobem poza tym nikt już dotarł nie mógł odwiedzić, gdyż ta ogromna wieża zawaliła się w 18002005 . roku po tym, parę lat po tym, jak w wyścigach Force zbankrutował musiał sprzedać ten ton to rezydencje i stała się malowniczą ruiną mamy, więc wszystkie możliwe elementy mu niesamowitego przekroczenie pewnej zasady jest z tak jest architektonicznie zasady stosowności torze w niesamowite powiązane z zuchami z grobami tak jak usiłuje nam to pokazać również Floyd, ale stopniowo zasada stosowności i też zmienia zasady sztuki architektonicznej, bo ktoś, kto zaprojektował i wykonał w Zurychu także długo nie zostało jedno to jest to była klęska architekta, ale Bedford najął profesjonalnego arch. Jamesa jajo my z całą rzecz zresztą praktykował u u architektów ówczesnych, ale i to jest jakby ten tylko 111 aspekt natomiast z od architektów oczekuje się właśnie tego, żeby budowla była trwała, żeby budowla była funkcjonalna wątpi, aby było on ani jak się okazało nietrwałe szybko obróciło się samoistnie w ruinę również było bardzo niefunkcjonalne pod tym względem, więc ta zasada tak jej gola i niesamowitości jako naruszenia tej zasady stosowności architekturze działa, ale bardzo często też to zasada w tym niestosowności, ale n p . tego, że oczekujemy od architektury pewnych określonych funkcji po pojawia się w architekturze współczesnej m. in . w numerze autoportretu opisany jest taki słynny przykład nowojorskiego domu, w którym bardzo trudno się mieszka japoński architekt brakowało wraz ze swoją partnerką poetką zaprojektował domy, w którym bardzo trudno się poruszać mamy pewną dezorientację w przestrzeni, chociaż jest to niby nasz własny dom, dlatego że wszystkie najprostsze czynności codzienne nie wiem mycia naczyń mycia zębów wejście pod prysznic wstawanie z łóżka stoły osób okazuje się być jakoś kompletną akrobatykę, bo ten dom jest zaprojektowane także nie ma tam ani prostych podłóg ani prostych ścian w każdą mieszkańcy polskich bloków zdaniem to na co dzień muzeum starych regulacji projektant wielki pech, ale nie jest jednak tak możesz ściana wykonana z konia z obecnych znajdzie kąt prosty w Polskim budownictwie, ale jednak ponad 80, ale dlatego, żeby jednak były tam pewne Kanty proste chodziło o to na szczęście jeszcze w polskich domach nic się nie wciąga do łazienki, żeby umyć zęby natomiast w natomiast budynek jest w kraju realne, a w niedzielę rano pani w JSW tech no ale to już, że nie jest związane proszeni wieniec w latach nie poproszenie wini za to architektów w swoją drogą za trochę pewnie zazdrościmy brak fordowi, bo ten, że kiedy miał lat 10 raka prostaty budowli ton odziedziczy Kosheen olbrzymią fortunę na dzisiaj, że pieniądze za około 80  000 000 funtów przy, więc osiąść tu sobie pozwolić na ich ślad po sobie kupić każdą kolejkę, jaką chciał, aby każdy samochodzik miniaturowy mógł sobie pozwolić na każdą inną architektoniczną fanaberie co też pozwolę sobie da no poza Rajczak tuż po takich, którzy budowali burzące się, że Allen zrealizował, jakby swoją modłę swoją w swojej jakieś marzenie swoje romantyczne wariactwo, czyli zamieszkał w niby w katedrze, chociaż była kompletnie niefunkcjonalna możemy zapytać, o co też tak jak dzisiaj też możemy wydawać miliony na domy, które niektóre domy eksperymentalne, które niekoniecznie się sprawdzają, ale też powiem tak, że wydajemy miliony na np. na tymczasowe domy, czyli no nie wiem na międzynarodową stację kosmiczną, w której jakby architekci inżynierowie projektują przestrzenie, które no nie są normalne nie są przez uprawnioną w kosmosie dzisiaj po godzinie dwunastej tak jak pani siedziała w nowy człon plan rozwoju w dwunastej byłbym wówczas bardzo dziękuję prof. Gabrielą Świtek Instytut historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego to państwa i młodzież gość niesamowitości to moc najnowszego autoportretu pisma od dobrej przestrzeni informacji za chwilę po informacjach wracamy będzie tym razem o alkoholu o muzyce żal, że taka fiesta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA