REKLAMA

Nie było ludobójstwa na Bałkanach - orzekł Trybunał w Hadze. Komentarz Tomasza Żornaczuka z PISM

Post Factum
Data emisji:
2015-02-03 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
16:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum 88 zostało do godziny dziewiętnastej słuchamy Radia TOK FM programu post factum dziś we wtorek 3 lutego znany jest pan Tomasz Żornaczuk ekspert pism dobry wieczór w dorzeczy państwowych czy panu Serbia nie popełniła zbrodnię ludobójstwa w Chorwacji w czasie wojny w dziewięćdziesiątym pierwszym roku, a Chorwacja nie popełniła takich czynów 4 lata później w trakcie trwania akcji burza to uznał międzynarodowy Trybunał karny w Hadze w największym skrócie ten Rozwiń » wyrok oznacza co NATO oznacza, że żadne państwo nie jest obarczona odpowiedzialnością za chyba to największa ze zbrodni zbrodni wojennych to w zasadzie międzynarodowy Trybunał nawet na karę tylko sprawiedliwości o tym, Trybunałem toczyło się postępowanie ono, jakby sam sam wyrok nie jest rewolucyjny, bo w zasadzie jego i jego, jakby los wśród komentatorów wśród prawników były znane już w inny od dawna to znaczy jeżeli, jeżeli ewidentne ludobójstwo to ewidentna zbrodnia wojenna, jaka miała miejsce z PSL rolnicy nie spowodowała, że jakiś pań został obarczony odpowiedzialnością za to, a pojedyncze osoby, czyli tutaj, jakby sąd uciekał od obarczania odpowiedzialnością zbroją zbiorową oraz indywidualną, jeżeli tam nie miał miejsca wskazanie na konkretne państwo jako sprawcę to trudno było oczekiwać tutaj takiego wyroku na ten wyrok ten wyrok zamyka bardzo mu na taką formą można powiedzieć nawet troszeczkę tutaj telenowele, bo to jednak było to to jednak były długie lata, kiedy TomTom temat 90 tego dziewiątego roku jednak, bo wtedy Chorwacja złożyła, jakby wniosek do do Trybunału o rozważenie Serb jako potencjalnego państwo odpowiedzialnego za zbrodnię ludobójstwa i ponieważ Serbia wielokrotnie prosiła o to jak by o o o odwołanie tego wniosku o wrzucenie sprawna na tory takie bilateralnych relacji trochę tego Chorwację uczniowie z 2010 roku Serbowie również złożyli taki wniosek, więc poważna, że to jednak kilkanaście lat trwały trwały różne przesłuchania zanim, zanim zapadł wyrok ma on zamyka pewną kartę w dziejach tych 2 państ w i otwiera czysto to trzeba postrzegać jako pewną szansę, którą dobrze byłoby to oba kraje wykorzystały w nowych relacjach z Ameryki relacje wchodziły poszczególne procesy poszczególnych osób oskarżanych o zbrodnie wojenne Żydzi i właśnie ten wyrok, który ten pozostaje kończyć się uznaniem, że ani serialu ani Chorwatki nie popełnimy zdradzi globu ludobójstwa novus niewielki dlatego, że to jest to by te procesy toczyły się równorzędnie w czasie natomiast na toczyły się przed innymi trybunałami pamiętajmy, że 1 to był międzynarodowy Trybunał karny ds. byłej Jugosławii tak się nazywał drugi to ONZ-owska międzynarodowy Trybunał sprawiedliwości no i w takich najgłośniejszych sprawach, więc mowy tutaj o sprawie Miloszevicia który, który na nie dożył wyroku czy w sprawie ante Gotovina generała chorwackiego, która ostatecznie został pamiętajmy oczyszczony z zarzutów najpierw skazany na 2 wczesne lata potem oczyszczony czy Ratka Mladicia czy cedowana Karadżicia ma tutaj w te 2 ostatnie prognozy są ciągle trwają tutaj nie mieliśmy jednak do czynienia z wyrokami skazującymi za za ludobójstwo oczywiście tych wyroków skazujących za zbrodnie wojenne różnego rodzaju mieliśmy na kilkadziesiąt co najmniej dobę to było kilkaset osób na ławę oskarżonych w wielu przypadkach brakowało dowodów, ale w wielu przypadkach testy do wody się się znajdowały tutaj można powiedzieć, że jakby proporcjonalnie spora część z tych oskarżonych została skazana jest ich ze strony chorwackiej serbskiej serbskie pewno więcej z was tylko przez 1 z 2 najprostszych to była także serwów, jakby fizycznie było więcej natomiast Cessna ich działania wojenne rozgrywały się one jednak na większej liczby frontów mniejsze niż mniejsze niż chorwackie natomiast warto pamiętać przy tym okazać, że międzynarodowy Trybunał karny dla województwa też skończy swoją działalność w zasadzie to jest ostatni rok działania tego sądu i będą jedynie wnioski jak będą wyroki pierwszoinstancyjne odwoływanie się tych wyroków już będą to przed innym ciałem między międzynarodowymi jest to okazja, by do do takiej pewnej oceny, ale też są do nawiązania nowych nowych relacji z patrzeniem na przyszłość, a więc za pomoc ulicami, zanim popadną w przyszłość to chciałem jeszcze zapytać czy w bywał także np. rząd Serbii rząd Chorwacji wymienia się poglądy żadnymi czy to zawsze jednak musiało być poza jeśli chodzi o coś działo lata dziewięćdziesiąte i przestępstwa wojenne czy od razu automatycznie musiało to być wyrwę przed Trybunałem karnym w zlote, gdyby Trybunał Trybunał międzynarodowy Trybunał karny dla byłej Jugosławii był ze swojej definicji właściwym organem doradczym właściwym sądem do rozpatrywania do rozpatrywania oskarżeń jakimi, by były obłożone osoby biorące udział w tych działaniach wojennych natomiast w wielu przypadkach Trybunał po rozpoznaniu sprawy przekazywał do sądów do sądów krajowych takie takie takie sprawy oczywiście to im im dłużej o, jakby im dalej w czasie od od od od konfliktów na Bałkanach w tym takich spra w przekazywanych do was było więcej, bo też zaufanie wzrastało do do tych sądów do tych sądów krajowych i na wzrastało takie poczucie, że jednak będą to wyroki raczej sprawiedliwe ani Annie polityczny mówiąc krótko no dobrze, a teraz w najbliższych latach kas w obrazie taką taką współpracę między krajami skoro tak z 1 strony mamy w rockowym dziś mówimy i gminie nie ma mowy o ludobójstwie pan nie ma mowy o o o jakimś długim procesie, który w złym świetle będzie stawiał Chorwacji wobec serwisu, aby wobec Chorwacji czy to znaczy, że teraz kara była też, że teraz można mówić o swojej własnej przyszłości wspólnej będzie łatwiejszy dla dla tych krajów ich liderów no i jest to Karl Benz faktycznie, jakby w w temacie tylko i wyłącznie tego wyroku natomiast natomiast w innych aspektach to ta karta relacji w ostatnich latach jest już nieco zapisana i to wydawałoby się, że na szczęście w w pozytywnym wymiarze w wielu przypadkach jest pamiętajmy, że do 2010 roku w zasadzie przez wiele lat nie było spotkań między prezydentami tych 2 pań jest dopiero kiedy zmieniła się koniunktura polityczna to znaczy w Serbii prezydentem Boris Tadić bardzo proeuropejski, a w Chorwacji wygrał Ivo Josipović na 5 lat temu, a to tutaj politycy upatrzyli Suns doszło w zasadzie w kilku w pierwszych tygodniach prezydentury nowego prezydenta Chorwacji dosłownie most do kilku do kilku spotkań między głowami państ w co było rewolucyjne w porównaniu do tego jak mówią wcześniej takich spotkań nie było prezydenci ustalili pewne zasady, które będą obowiązywać w rozwiązywaniu sporów bilateralnych tych sporów jest sporo od drobnych takich jak o przynależność 2 małych wysp na Dunaju no bo takie związane z ZUS właśnie z działaniami wojennymi na Bałkanach to znaczy kwestia osób zaginionych w kwestii powrotów osób przekonanych często kwestie te zwrotów mienia w wielu przypadkach są to sprawy, które ruszyły od w ostatnich kilku latach mieliśmy pewne nawet sukcesy z tym związane oczywiście ze strony chorwackiej było to wymuszone nieco na Chorwata było to nieco wymuszone przez Unię Europejską, bo 1 z warunków pamiętajmy są stosunki dobrosąsiedzkie, więc chorować milczeli tutaj pokazać się, jakby jej inicjatywą co przyszły, jakby te są posłami na rękę Serbii, bo Serbowie z kolei teraz negocjują członkostwo i muszą mieć też do relacji, więc one są dalekie od idealnych natomiast na dużo lepsze niż parę lat temu i tutaj ciekawym wątkiem jest to, że w zasadzie na poziomie społecznym to można powiedzieć że, o ile pamięta się, jakby to co się stało w 20 lat temu to nie jest to chętnie rozdrapywania albo nie wraca się często do tego szczególnie ludzie młodzi mają, bo mecze są, jakby jednie wobec drugiej bardzo dobrymi relacjami mnóstwo Chorwatów przyjeżdża na festiwalach do nowego sadu Serbowie chętnie jeżdżą wypoczywać nad nią nad Adriatykiem w jakieś wydarzenia sportowe nie są wydarzeniami już o podwyższonym ryzyku co jeszcze ciągle miewa miejsce na Bałkanach pomiędzy miastem biała Alba jest teraz drą się po jak oceniali nas w zawodzie chociażby ten Polak urodzony, więc tutaj jest tutaj na takim poziomie społecznym nawet w nawet w na obszarach, gdzie mieszkała społeczność mieszana na te relacje ja bym określił jako jako poprawne razem z Serbią Chorwacją między Serbią Chorwacją natomiast polityczne często relacje polityczne to na najwyższym szczeblu często właśnie bardzo różniące się między partiami politycznymi n p . w Chorwacji no no tam już te relacje są takie bardziej honorowe bardziej bardziej oficjalne i często mniej mniej przyjazne zwrócił nam przygotować na to jak jak inaczej wobec Serbii zachowuje się, jakie inne deklaracje wygłaszał nowa pani prezydent Chorwacji mną pani grabarz gitara Which, która niedawno wygrała wybory prezydenckie w następnym tego w tygodniowej wie urząd ona Serbów chorwackich nazywa Chorwatami, mówi że będą mieli tylko tyle praw ile Chorwacji Serbia czy są to takie z Nestą do dodawania trochę dolał oliwy do ognia raczej racje byśmy liczyli na konstruktywne inicjatywy ze strony głowy państwa w tym zakresie, ale miejmy nadzieję, że to jednak takie pragmatyczne kwestie przeważyły, że ich, że te relacje będą się rozwijały wynoszą co najmniej dobrym kierunki, a pan pan mówił o młodych formatach młodych w Serbach, którzy patrzą na historię trochę inaczej niż ich rodzice, ale jak już raz mogli zrozumieć dosłownie jakiś czas temu jakoś zrozumieć, jaki pan zjawia się właśnie w wersji wypuszczony z hali bolesna wszerz, kto kim jest dla nich co to za postać, dlaczego takie emocje wzbudza litość to oznaczać co parę dni temu dostaliśmy w znaczeniu biskupa i prawosławnym weź ty dziwko dziwnej zaskakują no to jest dziwne natomiast, jeżeli przyjmiemy zapewnił, że sąd jest nieomylny i że wydaje sprawiedliwe wyroki to sąd uznał, że ze wojsk na sesję MON może opuścić Sowa nie gani, że jest niewinna czy w przypadku sonaty jest bardzo brudno ciekawy przypadek dla prawników, dlatego że w zasadzie sezon spędził wojska przez spędził niemal dekadę więzieniu w Hadze jemu nic nie udowodniono, a czy on w zasadzie wszystko to co przesiedział tam chyba miał 2 wyroki skazujące po kilka miesięcy to były wyroki za obrazę sądu o tym, prawnicy nie udowodnili mu żadnych żadnej zbrodni natomiast jego, jakby rola w Serbii z z jego deklaracjami politycznymi patrząc mi radykalnie na wschód tanie na zachód i odrzucając mit Europejskiej integracji Serbii z Unią no są na marginesie politycznym marginesie politycznym man, a Serbią co pokazały też ostatnie wybory za partia która, która była nastawiona antyeuropejska sprzeciwiała się integracji tego przez Unię Europejską nie znalazła się nawet w parlamencie podejrzewam, że jeżeli zachował taką linię dr SSL prawnik z wykształcenia to jego los polityczny jest również przesądzone w 2 tys o tyle ciekawe, że na samym końcu ktoś może zapytać dobrze ale kto jest szeroko z taką szeroko pojętą sprawiedliwością projekty są w Bośni pomyśli no dobra to ten słynny Stasiewicz, czyli bojówki parlamenty elitarne z lat dziewięćdziesiątych się nazywał oszuści żerują wczytać, którzy tam wskoczy do Bośni to on został wypuszczony tak jedyne co kogo wskażą tworzą obraził sąd w ich na 30 Seconds ryzyka sprawiedliwych no ale nie ma możemy zadać to samo pytanie wobec wobec wyroku z najpier w wskazującego na podstawie tych samych dowodów najpier w najpier w trybunały międzynarodowe skazuje ante Gotovina na 24 lata więzienia, a potem na podstawie tych samych dowodów uniewinnienia go, więc tutaj pewnie też, by się znalazła spora grupa ludzi, która zapytała no dobrze NATO skoro obce przebywał aż tyle lat w Holandii więzieniu przed sądem to jak to się stało, że na koniec został w inne zostało uniewinnionych kwestie, jakby pewnych zachowań nie Międzynarodowego Trybunału karnego zdobył sławę to oczywiście temat na na inną rozmowę, ale ja myślę, że najważniejsze najważniejsze to co to co z tego akurat Trybunału lekcje które, które płyną to jest pewna taka dokumentacja faktów i poszanowanie i dokumentacja faktów no jednak myślę, że spore nastawienie na raczej pojednania w regionie skonfliktowanych narodów, więc co do tego tańszy nie potrzeba decydentem elity i to prawdopodobnie będzie narastał, bo między Teresa biała z Chorwacją tak jak Gross jak rozumiem te 2 kraje prędzej czy później nie ma innego z nożem w nie ma innego scenariusza to są kraje kluczowe dla bezpieczeństwa w regionie to są kraje kluczowe dla dalszego rozwoju Bośni Hercegowiny to są kraje kluczowe dla w zasadzie całego dokończenia procesu integracji państ w regionu z Unią Europejską no i to są kraje, które raczej powinna dawać przykład innym Annie w Elanie świecie złym przykładem, bo zupełnie inne Otóż nie inna historia zupełnie inne informacjami wieści nadchodzą chociażby z Kosowa z gościny tak tak tam się okazuje, że tak dekadę wcześniej Sławskim nastroje tak ma się wrażenie, że z Macedonii od czasu do czasu też takie nastroje na schodzą na zbożny to może nie ma co się dziwić, bo jednak Bośnia była głównym polem walki WD w czasie wojny w czasie wojny w Gąsawie, ale to też jest ogromne zadanie i dla jednych dla drugich mówią Serba fińskich wodach, aby trochę pociągnąć za sobą to BOŚ zauważa żona tak w środku między nimi Rz dziś wie ktoś jeszcze w jego oficjalnie pewnie tak, ale ktoś inny poza oficjalnie jeszcze wierzy w to, że gdzieś tam projekty w Bośni Hercegowiny jako państwa, gdzie dojdzie do jakiejś pojednania to problem to się uda czy po prostu na nosie oddalające w 22, a w zasadzie 3 części oddalającej się skończą to znowu jest ta sama historia jest poziom społeczny polityczny na poziomie na poziomie społecznym róż inni, jakby mieszkańcy różnych narodowości Bośni Hercegowinie dogadują się na to sami wspaniale w zasadzie ten stan widać tych podziałów natomiast na poziomie politycznym, ponieważ mamy takie nie inny ustrój to wiele rzeczy jest nie do przeskoczenia i w, a jeżeli ktoś argumentuje, że jeżeli ktoś argumentuje, że Jugosławia rozpadła się, dlatego że byłaś tu 3 utwory stworzone z wielu narodów to pana redaktora pytanie o dalsze losy Bosch jest jak najbardziej zasadne w Tomasz Żornaczuk ekspert polskiej zostali międzynarodowej bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytą dziękuję państwu dziękuję panu za 2 minuty godziny 19 i informacji Radia TOK FM o pogodzie dziewiętnasty po informacje będzie z nami pan Adam Wajrak dziennikarz gazety wyborczej wrócimy do tematu dzików w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA