REKLAMA

Młodzi w polityce - mówił prof. Mikołaj Cześnik

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2015-02-09 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
50:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM akt i Mikołaj Cześnik to jeszcze raz, bo chyba ucięło, a imię prof. Mikołaj Cześnik szkoła wyższa psychologii społecznej dobry wieczór panie profesorze witam serdecznie nasz dom z wielu byłych spędzimy tutaj wspólnie czas z naszymi słuchaczami mam nadzieję, że nas nie wyłączą, bo radio to taki cudowny wynalazek 1 ruch ręką nic nie słychać je do 2004. polecam się na bardzo będziemy rozmawiać o młodych i polityce, kiedy sobie myślę o młodych w Rozwiń » polityce i młodych w okolicach polityki co polityka dla młodych młodzi co cierpią z polityki ktoś sobie, że to są te równoległe, że to jest także młodzi im bardzo źle myślą o polityce i o politykach i uważają, że polityka jest taka dziedzina działalności, którą nie warto się zajmować nie warto poświęcać jej uwagi, a politycy myślą o młodych, że test takim kapryśne elektorat, który nie wiadomo czy będziesz Zagłosuj na Palikota jutro na Janusza Korwin-Mikkego i tak trudno go rozgryźć się, więc może lepiej skupić się na swoim twardym elektoracie mobilizować tych, którzy wiadomo, że pójdą zagłosują co pan na taką refleksją na początek bardzo wzrośnie, bo jest coś co taka systematyczna refleksja nad polityką wie już od dłuższego czasu i to chyba warunek do tego podejdziemy tak akademickie jak tak zdroworozsądkowo to tu właściwie nie jest bardzo zaskakujący świat polityki czym nie jestem innowacyjne trudno im nie podchodzą dość aż tak daleko również, że to jest jakaś, toteż świeża myśl warto ją sobie chyba uświadamiać warto sobie uświadamiać, że ten dosyć Artur Olech banały w bo pierwszy jest także świat polityki jest dla człowieka młodego dwudziestolatka światem, który można głównie, bo ktoś Polmo powiedział szkoła moich powiedziała trochę rodzice on dopiero od niedawna roku 2 prawda może głosować co innego widzieć jak głosowanie wygląda zresztą w ogóle nie został fascynujące, żeby się temu przyglądać się od maleńkości takich, którzy się pewnie temu przyglądają od wczesnego od 12415 lat jest w niej bardzo niewielu, więc to jest w ogóle coś bardzo nowego dla człowieka, dlaczego młodego ją dopiero dotyka tego tak i próbuje tego sam od bardzo niedawna w tym czasie ceny nie powinno zaskakiwać, że ludzie, którzy są w polityce od lat kilkudziesięciu młodszej kilkunastu mają bardziej wyrobione poglądy i t d. tak często nie jest coś bardzo zaskakującego z tego też powodu i politycy są ostrożni jeśli chodzi o ludzi młodych, bo ci ludzie młodzi są tacy jak pani Basi działa bardzo chwiejny i łatwo bardzo ich uwieść nie tylko jeśli chodzi o politykę przygotowano też zraził się łatwo do siebie zrazić łatwo w umyśle obiecać pewne rzeczy Oli szału w pewnym sensie tacy niewinni jeszcze wolniej podczas pierwszej przerywanej już jako pełnoprawni obywatele kampanii wyborczej po raz pierwszy stołówkę wszystkim nie mają jesteście cyniczni na tyle, żeby rozumieć, że politycy czasami mówią nam o piwie bezalkoholowym puszczają do nas oko i tak naprawdę nie wiem nic nie wiem mam staje na podorędziu raport Instytutu spra w publicznych wyborca 20 IR stereotyp polityka w oczach młodych jest następujący panie profesorze majętny mężczyzna pasywny w sprawach publicznych stale jednak, zabiegając o rozgłos jest kłótliwy toczą agresywną dyskusję i kieruje się interesem własnym lub grupy, który jest członkiem najczęściej jest to partia polityczna nowy Pisz wymaluj albo dziobów cyniczne podejście rywali, bo to jest to jest pewien stereotyp też pewien uogólniony obraz polityka wśród tych wielu, którzy się było nasze głosy biegają może być ktoś, kto może 10 lat kobiety, która będąc dokładnie taka sama jak Żydzi jednak nie jest mężczyzną w średnim wieku kobietom np. moduł robotem może być cyniczna oszukiwać w Anwilu SA w jej własnej Zdrój we własne przede wszystkim TKA 2 i instrumentalnie wykorzystywać wyborców i dla PSP w kontakcie z taką osobą wielu młodych może, bo może się nabrać może się sparzyć tak bunt tak bym powiedział, więc nie umniejszając w niczym CIT i panią Liu, który zaczęliśmy to wydaje mi się, że to no to co ja wiem o polityce skłania mnie do myślenia, że to, że to nie jest ani wyjątkowo mu polskie traci typowego dla Polski, bo tak jest chyba na całym świecie 33 i tam, gdzie mamy normalną demokratyczną politykę i 12 start chyba było od osób od wielu lat oczywiście jako przedstawiciele pewnych pokoleń mamy tendencję do tego, żeby zapamiętywać najlepiej to co charakterystyczne dla tego czasu, kiedy my mieliśmy po 20 kilka lat natomiast chyba każde kolejne pokolenie przeżywa po wejściu w politykę to wchodzenie w politykę trochę podobnie tam jest chyba w każdym kolejnym pokoleniu dużo widziałem takiego jest dużo miejsca na to, żeby się, żeby się zawieść, bo po prostu polityka z tego cykliczną cyniczną grą to pewnie przez ostatnie kilkadziesiąt lat na skutek bardzo wielu różnych procesów, które się zdarzały tak jest jeszcze takie jeszcze bardziej też kiedyś powiedział, że jest Super substytutem przemocy może lepiej się kłócą niż mieli sobie gardła podrzyna, lecz no to akt myślę, że tak długo jak żyjemy w dużych społeczeństwach takich jak współczesne społeczeństwa współczesne, ale i małych, by było źle, gdybyśmy sobie pogrzebać pozywać gardła także myślę, że może też jakiś wyszedł na tym nie zastanawia mokro w taki sposób, ale może jest jakiś wynalazek nas jako ludzkość potrafimy cywilizacyjny taki chwilowy brak zamiast zamiast się okładać pałami to układamy się słowem to czasami jest może nawet bardziej dolegliwe ale, ale dla zdrowia przynajmniej może być bezpieczniejsze i panie profesorze czy tam z panem bardzo interesujący wywiad Gazecie wyborczej jakiś czas temu ten wywiad był zamieszczony i teraz się do niego odwołam, bo pan podnosi tam 1 istotną rzecz, czyli sytuację ekonomiczną, która jak rozumiem wpływa na to co mu się myślą o polityce liczy, że Czesi chcą tę politykę angażować czy też z Aliną mówią nie dziękuję bardzo polityka nie jest oderwana od osób nie powinna być oderwana nie jest oderwana ma pewne przełożenie mniejsze lub większe w zależności od okresu historycznego albo ustroju systemu, ale ma jakiś związek ze sferą gospodarki ze sferą, w której są również ze stosunkami pracy z tym w jaki sposób z kwestiami dystrybucji lepszy od nich w związku z tym szkoła nas też o tym, połączony z Legią od od maleńkości czytam od naszego zwycięstwa od wczesnych lat uświadamiamy sobie, że mimo, iż polityka jest czymś innym niż sfera gospodarki jednak mało zdjął pewien czasami nawet bardzo ścisły związek i w tym sensie rozmowy o młodych film o polityce nie może abstrahować od kwestii tego bytu materialnego i i Hestii w gospodarki właśnie w moim przekonaniu, kiedy się rozmawia o polskiej młodzieży o młodych osób w Polskiej polityce, bo to trzeba sobie uświadamia, że są te warunki brzegowe w postaci takich jak i innych deptakiem ani innej sytuacji na rynku pracy takich jak innych stosunków pracy takiego ani innego tak jak inny poziom kultury, w której pracujemy także pewne wyobrażenie o tym jak w ogóle sfera gospodarki powinna powinna funkcjonować myślę np. że Polska młodzież jest jakimś sensie ofiarą takiego bardzo i jedno paradygmatu etycznego jeśli mogę tak nie jest może raczej luźną głową tak, ale my patrzymy i szczególnie młodzi ludzie chyba i dyskurs publiczny przez ostatnie 20 kilka lat patrzy na sferę gospodarki bardzo jednostronny to jest 1 perspektywa szkłem myślę że, że liberałom udało się narzucić pewien sposób patrzenia na transfery gospodarki jestem bardzo ciekaw niech nam żadnych systematycznych badań na ten temat natomiast myślę sobie, że np. do pewnego stopnia te młode pokolenia w Polsce są ofiarami pewnego rodzaju chce podzielić indoktrynacji, bo to było za dużo, ale nauczanie o sferze gospodarki jednak szkoła w jakiś dworzec główny sposób, ale jednak do tych kwestii się w tym procesie edukacyjnym odnosi Otóż myślę, że te młode pokolenia są trochę ofiarą takiego właśnie bardzo jednostronnego sposobu patrzenia na da jak na nas 4 na sferę gospodarki tak bardzo pouczający jest n p . to co się dzieje ze związkami zawodowymi i wyobrażeniami o związkach zawodowych związki zawodowe są instytucje, które służą pracobiorca jej młodzież zachodnia ma szczególnie w tych krajach, które są bardzo obowiązkowy, ale ma mi trochę inny na ten temat pogląd, iż młodzi Polacy, którzy w ogóle uważam, że związki zawodowe są szkodliwe, że ich w ogóle być nie powinno już pisałem do głowy chyba nie przychodzi albo bardzo rzadko przychodzi, żeby się związki, że chodzi, żeby oczekiwać związków zawodowych tego, żeby coś zupełnie naturalne, żeby te związki i ich broniły wzrosły średnio żądają związki zawodowe nowe, zwłaszcza na ekranach telewizorów i ile mają lat panowie, którzy występują w myśl, że tu 40 plus tak myślę, że się, że to jest to, aby w najsilniejszych i najbardziej chyba w związku owiane jest to pokolenie, które też na przeżyło takiej takim taką piękną przygodę ze związkami zawodowymi, bo boi niezależny Samorządny związek zawodowy Solidarność miał poza wszystkim był też poza byciem związki zawodowe podział podziały, że to była taka trochę uboczną działalność to był przede wszystkim potężny ruch społeczny, który też do w tych, którzy mieli szansy szczególnie przeżyć tę pierwszą Solidarność pozostawił trwały i chyba taki ładny taki taki w Polskiej historii w tych ludziach zostawił bardzo ładny ślad natomiast dom od osiemdziesiątego dziewiątego roku obserwujemy ja mam takie wrażenie nie znam wałów są to podkreślić to jest intuicja bardziej niż coś jest podparte jakimś systematycznym badaniem natomiast obserwujemy jak mu się zdaje taką takie zawłaszczanie dyskursu przez 1 sposób mówienia patrzenia na sprawy gospodarcze to mogę się wtrącić bo gdy odmówi on tej 1 narracji liberalnej czy neoliberalnej, która myślę, że teraz jest troszeczkę już klasyfikowane, lecz można stąd kwestia kryzysu tak odwrót do przypominam, iż teoria anomii, która mówi o tym, że to jest pewien stan świadomości społeczeństw, które są utrzymywane przez długi czas w kulcie pewnego mitu, który na końcu okazuje się fałszywy i kiedy pan mówi o tej neoliberalnej narracji to jest wymyśla o tym, micie sukcesu czy równych szans, który obowiązywał na początku naszej transformacji, że uczy się młody człowieku zrób 1 drugi fakultet nauczysz 1 drugiego języka obcego i perspektywy ich Horyzonty są przed toru oświetlony, a tymczasem okazało się, że czeka kasa w hipermarkecie tak to jest to ktoś tak mówią, że jest wyjątkowo przykre, dlatego że na bardzo zależało kilkanaście 2020 kilka lat temu tym którzy, którzy tym budowniczym polskiej transformacji bardzo zależało na tym żeby, żeby podnieść poziom wykształcenia bo, bo takie poświęcenie gaźnik koloryzacji tak to jedno, ale pamiętajmy, że to jest pewne narzędzie za pomocą, którego możemy obywateli oświecić tak to 23 nie ma żadnych wątpliwości co do tego że, że wyższy poziom wykształcenia powinien skutkować także np. większą aktywnością polityczną tak, a nie skutkuje także ale, ale formalne wykształcenie w ogóle powinno być przepustką do wolności myślenia do niezależności myślenia do myślenia krytycznego także do tego, żeby być Robert gal nazywa oświeconym rozumiem, że w ogóle sprawy wspólnoty rozumieć lepiej nie ma żadnych wątpliwości chyba co do tego, że ktoś, kto przeszedł porządne kursy przez porządne studia uniwersyteckie problem w tym, że bardzo wiele było nieporządku pewnie studiów uniwersyteckich tak niestety było wiele ustawiono na ilość liny gość niesie akurat ja jestem przedstawicielem instytucji edukacyjnej, która nie ma powodu, żeby się wbić w piersi radomianek przedstawicieli środowiska pewnie pewnie do pewnego stopnia powinienem ja mogę tylko zapewnić, żeby zrób coś robimy wszystko, żeby to był, żeby to było wykształcenie najwyższej będzie dalej grozi mu wyższa szkoła gotowania, ale wiedzieli co można było studia skończyć korespondencyjnie niestety TIA i Idy i dołączyć związek z tym, o czym, o czym pani mówi to znaczy w złym rozbudzenie takich wielkich oczekiwań aspiracji aspiracji także, w których niestety dzisiaj nie sposób ze względu na różne czynniki, bo to ta dewaluacja wyższego wykształcenia jest to jest 1 z procesów czy diagnoza zjawiska w lesie czy obywają, ale też w międzyczasie wydarzył się kryzys w międzyczasie Europa Tosca jeśli chodzi o rozwój gospodarczy się przydała jeśli tak można powiedzieć okazało się np. że to co się działo w Europie w latach dziewięćdziesiątych ma pewne skutki i zaskutkowało tym co widzimy szczególnie na południu Europy prawda od 20080909 . roku i o tym, też nie należy zapominać, bo pamiętajmy o tym, że ten boom edukacyjny w Hiszpanii też się skończył tam ma chyba jeszcze jej jeszcze tragiczniejszy jeśli tak można powiedzieć, że skutki tamtego roku to było ogromne rozbudzone poziom oczekiwania wśród młodych ludzi Cannes przypadła masa masa młodych Hiszpanów którzy, którzy szli na studia doktoranckie i dziś okazuje się, że to petent nawet te doktoraty to ciasto robione w nie najgorszych miejscach nie tylko w Hiszpanii i doktorantów hiszpańskich było dużo i Wielkiej Brytanii Holandii np. całkiem sporo nie okazało się, że dla nich nie ma prac to jest dopiero przerażających już na bandziora i ucieczką od zaś brakiem pracy z rakiem prasy przed brakiem pracy na miejscu, ale wracając wracając do Polski tom to dobrze sobie, że to efekt jest niesłychanie przykra, dlatego że na coś co dawało z 1 strony należy odczytywać i ich rozumieć jako jako wielki sukces czy to, że rzecz, że dzisiaj ten procent osób po maturze idących na studiach jest naprawdę bardzo wysokie do wyższych w Europie, że to się niestety nie przekłada na lepszą przyszłość dla tych ludzi albo żali się o zmuszanie do emigracja emigrując pracują zupełnie innym zawodzie jej w zdecydowanej większości ile dobrze pamiętam badania koleżanki z Instytutu i ze Grabowskiej rusińskiej to są reguły ludzie, którzy pracują poniżej własnych kwalifikacji, którzy niestety robią rzeczy, które mogliby wykonywać nie ukończywszy wcześnie jest co rodzi frustrację zacznie się rodzi frustrację dodatkowo oczywiście sam efekt bycia gdzieś poza krajem my jesteśmy osobami jak i Europy dosyć rodzinnymi i ten poziom taka, by migracji większość emigrantów odczuwa taką potrzebę jego on by do powrotu do kraju prawda tęsknoty za za krajem, który też jest często tęsknotą za najbliższymi Ada z rodzicami np. bardzo w Chile tę ziemię, gdzie kości naszych Dziadów pradziadów prawda to jest jak na Europę także dosyć wyjątkowe, ale to coś, o czym świadczy ponadto zacząłby pewnie niektórzy z nas może nawet wręcz fizycznie tęsknią za tą polską ligę i bardzo chcą powrócić to nie ułatwia wytrącanie podnosi komfort życia, by grać w na emigracji wraz wręcz przeciwnie to jest dodatkowy jakiś dyskomfort, który wciąż odczuwa w tym raz to oczywiście kwestia braku bezpieczeństwa socjalnego czy ekonomicznego, o których teraz mówiliśmy na A 2 ja chciałbym pana profesora spytać się obserwacje własną poczyniono podczas sejmiku dzieci młodzież z 1 czerwca ubiegłego roku, kiedy byłam zaskoczona jak bardzo się młodzi są światopoglądowo konserwatywni niż naiwnie wydawało, że coś jest młodym to raczej jest się takim otwartym hop do przodu i generalnym może nawet lewicowym rewolucjonistą bunt to tak wygląda nieźle aż na Zachodzie południu Europy z reguły szczególnie Grecja Hiszpania, jakby pani popatrzyła na uniwersytety i organizację lotu oraz największej liczby osób można akurat nie myślę nie będzie dosyć prosto wytłumaczyć ale, ale jest kilka chyba od czynników, które w, które pomogą nam to zrozumieć Polska wychodziła z dyktatury, która była dyktaturą konserwatywną czy tradycyjną inaczej niż np. dyktatura Franco w Hiszpanii nazw autorytaryzm czy miejscami nawet totalitaryzm dobremu zwalczał religii było antyreligijne inaczej niż np. skądinąd obrzydliwe autorytaryzm latynoamerykański droga tam bycie przeciwko dyktaturze oznaczało to odbyć się przeciwko tradycji Kościołowi także w wielu miejscach tak realny PRL tak jeszcze przynajmniej wydaje on nie był taki wyzwolone obyczajowo światopoglądowo mnie pan sobie przypomni jak była zdrada w zakładzie pracy to się zrywało tak małżonka, który zdradza mówiono, że nie należy komórki rodzinnej także alkohol to są trochę winni, bo tak powinniśmy chyba popatrzeć 530 konserwatyzm tylko religia nie mienie, ale ten konserwatyzm też rozumiałbym szerzej niż tylko kwestia czy są takie obyczajowe 3 czy wręcz łóżkowych prawda, która akurat faktycznie PRL był taki bardzo zgrzebne i zaściankowe zaściankowy i mało wyzwolą w egzemplarzu w danej sferze w sferze powiedziałbym takie deklaratywne kazano, bo najpier w zdefiniujmy jako konserwatysta ostrzega możliwe, że jeśli chodzi o polskich młodych to co może po liceum, bo po pierwsze, świat w ogóle taki, że może szczególnie ludzie młodzi potrzebują czegoś trwałego tak czegóż są z piaskiem tylko może właśnie jakąś taką skałę skałą, na której z groźbą wydalenia dodaje, że lepiej lepiej budować myślę sobie, że to może być 1 i dobrze, bo akurat dosyć uniwersalne czynnych bombą z podobnych powodów powinni upatrywać swojej strony czegoś trwalszego także młodzi ludzie w Grecji 333 z Czech Hiszpanii n p . czy Wielkiej Brytanii zamiast jakże w Polsce czymś, czego może nie doceniamy albo, o czym zapominamy też jednak kwestia tego, że kościół katolicki miał szansę i zadziałał chyba się wydaje dosyć skutecznie tak socjalizm, czyli po prostu torze torze religia jest skok po podejrzewa, że nie jest bez znaczenia dlatego jak wyglądają pokolenia dzisiejszych dwudziesto kilkulatków to są ludzie, którzy byli wychowywani się przez cały czasu od prawie do przedszkola, a już na pewno od od od szkoły podstawowej aż po maturę w cieniu religii z jakąś tam obecnością obecnością tej tej religii i jakieś podejrzane elementy tego konserwatywnego myślenia mogą być w tym pokoleniu dużo bardziej obecne niższe w złym liderem wśród młodych Czechów akurat dobry przykład, bo to kraj bardzo nieodległa jednocześnie akurat pod tym względem bardzo źle jest bardzo prawda jest bardziej laickich śmiech najbardziej laicki kraj, gdy w Europie, ale czekały czytałam gdzieś takie badania, które mówią o tym, że, jeżeli chodzi o system wartości to nie mam taki sam system wartości jak my wierzący to prawda to prawda natomiast trochę inne są źródła, że źródła tego druga rzecz, która kluby wskazano też jednak kwestia tego, że polskie społeczeństwo nasze społeczeństwo w ogóle dosyć tradycyjnym i znowu trzeba pamiętać o tym, żeby szczególnie po niewielkich miastach mamy tendencję do tego, żeby zapominać o tym, że ta powiatowa szczególnie wiejska Polska wygląda trochę inaczej niż Warszawa Wrocław Trójmiasto Poznań, a on, że to są jednak, że to są jednak takie miejsca, w których to ten ten konserwatyzm w dużo bardziej konserwatywne mówiąc mówiąc najkrócej myślę też, że są w Polsce w jakiś powodów takie takie socjotechniki takie próby takiego właśnie progresywnego działania i naprowadzania nieco szybciej, niżby to dyktował taki naturalny rytm po pewnych nowinek obyczajowych czy światopoglądowych, bo one były nieudane wniosek dotyczy przychodzi mi dano na myśl, by Janusz Palikot, który zdobył nieskuteczne mówiąc najkrócej, a wręcz, że miejsca wręcz przeciwskuteczne jeśli chodzi o pewne pewne działania mam wrażenie, że wybiegał trochę przed szereg abstrahując od tego czy to, czego sobie życzył mi co chciał osiągnąć było słuszne czy nie słuszne jednak się to wydaje słuszne jest dla innych jest to, że jest to coś okropnego natomiast, pomijając to wszystko to mam wrażenie, że były też podejmowane rzeczy popełniane pewne taktyczne wręcz wręcz wręczyła toczy się ta druga strona konserwatywna Kaszub miała masę masę błędów, ale tutaj może być różnica w w poziomym z aktualnie określić w domach z wielkości te, a także doświadczenia Amber może czasami zapominamy o tym, że rzecz, że kościół ma pełną potężną tradycję działania i jest nowość lidera lub właśnie to jest to jest ogromny zasób, którego często nie doceniamy, a to jest przecież organizacja, która trwa, która trwa, dlatego że trzyma się ściśle tego co wymyśliła sobie dawno tak jest tak jest i w sensie takim ziemskim i tej pragmatyki działania czysto czysto ludzkiego abstrahując od kwestii teologicznych i t d. do jest też pewna pragmatyka tego jak siedziała, na które powiedziałbym aspekty życia społecznego zwraca się szczególną uwagę, gdy kościół oczywiście momentami może ta szybko zmieniające się rzeczywistość można go zaskakiwać, ale są chyba prawda niezmiennie gitarze stawia na edukację i na taki podział dopilnowanie tej swojej pozycji w sferze edukacji także podziałom ochrona zdrowia szpitalnictwa i t d. jest też kościół nie został wypchnięty w ogóle z tych dzieci w porównaniu do tego w sobotę 1819 wieku tak, ale ta obecność kościoła już w tych sferach życia jest też bardzo bardzo bardzo dużo przykład jeśli chodzi o o o służbę zdrowia RODO pamiętajmy o tym, że to duszpasterstw Duś aż duszpasterstwo przepraszamy za późno lekarze to jest dosyć dosyć sporo lat organizacje widać można powiedzieć, która też działał w szatni na pewno m. in. także w interesie kościoła rozumianego jako ja jako organizacja społeczna zapowiedź, więc ja mam wrażenie, że to są takie czynniki, które decydują o tym, że ci młodzi są dosyć do do dosyć konserwatywni z 1 strony liczył konserwatywni nawet jak na te polskie warunki do powiedział, bo ponoć bardziej konserwatywnie od obecnych 30 kilku i 40 kilku kilkulatków elity i to jest bardzo ba bardzo ciekawa rzecz, ale go w ogóle są konserwatywni jak na warunki europejskie, bo taka tak jest po prostu Polska PL profesorze trasę dla pana niespodziankę muzyczną możemy posłuchać przyjemność aktywnego zobaczymy po meczu, ale mam nadzieję, że coś w w Bob Dylan oczywiście iveco rządzicie usłyszcie mój krzyk nie stójcie tak w drzwiach, by nie mógł przejść nikt CE, bo teraz chciałam panie profesorze zapytać o to dlaczego ci młodzi w tym świecie, który nie do końca odpowiada jeśli buntują, dlaczego nie chcą stworzyć czegoś innego, dlaczego nie walczą o lepszy świat dla siebie ja bym powiedział tak my nie wiemy co by się nie budują dziś na pewno nie budują tak jak my jesteśmy przyzwyczajone ciężko to protest w sprawie Acta albo bardzo skuteczny to wiązać, ale są incydentalne ileż było tak być może dzisiaj świat jest taki, że wymaga właśnie tego rodzaju działań to co się stało w sprawie Acta jest dla mnie wyjątkowo istotnej ważne on pokazuje to zagra w prasie mamy duży projekt takich chcemy ugryźć ten CDU tematykę młodzieży i coś o coś się coś co tam się pojawia jest to że, że ta do tej pory stosowana podziały te schematy myślenia i ta siatka pojęciowa, którą się posługiwaliśmy się różne narzędzia analityczne, ale mogą już w ogóle nie przystawać na szkodę niż skłonny myśleć o pokoleniu, że bez kilkanaście roczników dzisiaj dwudziestolatek jest różny od 16 latka z różnych powodów świat tak się żyje jak szybko biegnie zmienia się 1 z pokoleniem nie wiem tam w smartfonach takiego rodzaju drugim zupełnie innego jak już w PRL od rewolucji technologicznej n p . od ronda, czyli ci sprzed 10 lat jeszcze ci, którzy byli przez nastolatkami 80 zlotemu posługiwali się głównie laptopy dzisiaj laptopy takie narzędzie dla 30 latków mówi dzisiaj toczył się głównie posługują się ci młodzi ludzie to są różnego rodzaju smartfony tablety, ale coś innego niż taki klasyczny ja nie jestem od tego specjalistą natomiast zauważam że, że nasza refleksja na ten temat w ogóle może być utrudniona z tego powodu, żeby nie mam odpowiednich narzędzi i teraz, kiedy wracamy do tego buntu oto okazuje się, że wymyślił obudziły kategoria 1008 . roku tak bunt młodzieży to już 60 ósmy roku przez w maju na ulicach Paryża wyśle listu bez uwzględnienia jest to myśl, których można anachroniczne już bardzo chętnie w tym RO, bo być może te wyobrażenia są być może dzisiejsza młodzież w ogóle po pierwsze nie ma możliwości w ten sposób działać po drugie, takie działanie byłoby kompletnie nieskuteczne tylko w tym wywiadzie, który już decydowała panie profesorze pan mówi tak kapitalizm to dla nich taki ustrój, w którym mówiąc po Marksa współczesne środki produkcja ktoś ich nie ma jeśli nie masz środków produkcji to musisz tyrać na takich warunkach, jakie ci zaproponują ci, którzy te środki produkcji mają takie życie i nie ma refleksji, by to poprawić nie znają innego świata, więc akceptują ten tylko tak sobie pomyślałam, że ci młodzi 60 ósmy roku też nie znam innego świata, ale jak widzieli, że chcą jakiegoś innego leży w analizie nie wiedzieli, jakiego myślę, że tutaj dotykamy kwestii tego, by do takiego braku przewodnika nie ma kogoś, kto zechce odzieży w umowach nie chce powiedzieć że, ale i ci którzy serio zadają pytania o tę młodzież właśnie o to, że tej młodzieży jakoś ciężko, że to jest rzecz, że rośnie pokolenie ludzi, którzy nigdy nie zaznali bezpieczeństwo takiego z socjalnego podaży to są ludzie, którzy w ogóle nie wyobrażają sobie, że można żyć bezpiecznie to znaczy nie martwić o to, że jutro można zostać wyrzuconym z pracy, że można wymienić koło pod koniec miesiąca włożyć do garnka i t d . tak dalej Czyżbyśmy w Europie przeżyli kilkadziesiąt lat całe rzesze ludzi przeżyły względnym bezpieczeństwie pod tym względem PRL był n p . młodszy się to to było okropne ustrój i t d . ale po względem pewnego Pep takiego minimalnego choćby zabezpieczenia no on dalece bardziej, że dziś jest gorzej niż w PRL to, żeby gdzieś znajdzie się aż 2008, ale o to chodzi, ale nigdy pewne poczucie bezpieczeństwa jednak było tam mam wrażenie dostarczono, kiedy ja słucham dziś i widzę wyniki badań dotyczące ludzi młodych, którzy właściwie żyją trochę jak robotnik w dziewiętnastowiecznej Łodzi w branży dziś jest od jutra może w ogóle nie być, więc jak jest z urazami po 13 godzinach od teczek, który jest nieubezpieczony, który nie ma on państwo istnieje jako coś zupełnie odległego co się w ogóle tym obywatele nie interesuje jeśli chodzi o jego dobrostan jedyne co interesuje państwo jeśli chodzi o to by obywatele to duży może płacić podatki i różnego rodzaju daniny sprawdzanie nie tylko podatki oraz uciążliwe przypominany n p . bez przemocy, żeby zapłacił za korzystanie z publicznego Radia telewizji z Bell, ale też podatki pośrednie bardzo wysoki i t d . i t d. natomiast proszę zwrócić uwagę, że nawet takim bym powiedział poziomie czysto deklaratywnym to państwo nie wyciąga ręki do tego młodego czekania mówi w opiekuje się tobą niektóre partie polityczne próbują to robić ja uważam że, że część sukcesu prawa i sprawiedliwości leży właśnie w tym, że ono wśród młodych, bo o nich samych młodych Lu ją tak płynna forma Obywatelska przestała być partią młodych, ale z tego powodu, że dzisiaj w kryzysie i wobec tego wszystkiego co się dzieje na polskim rynku rynku pracy to jest piękna muzyka dla tych młodych ludzi, że oto ktoś przychodzi mówi nie będziecie musieli pracować aż do aż do śmierci 65 lat i wystarczy czy to jest tym jak pobyt tutaj zupełnie zostawią Bogu to czy też w ogóle grać możliwe czy to jest do zrobienia, chociaż wiesz 1 strony to znowu wracamy do tej kwestii pewnego paradygmatu, w którym myślimy o o gospodarce rok to jest także w Polsce może np. podnieść podatki to proszę zwrócić uwagę, że to jest coś, o czym w ogóle nikt serio nie mówiło, bo wszyscy się boją wszyscy się boją, bo Czyż nie będzie rozwojem produkcji mandatów w sejmie tak natomiast my powinniśmy serio stan 3 w takich audycjach jak ta dobrze by to w ogóle politycy stawiali prawda pytanie o to jak ten system ma być w ogóle zorganizowany może warto przeprowadzić dyskusję na temat tego czy nam bardziej pasował taki skandynawski system prawa, w którym będziemy co prawda bardzo mocno obciążeni tymi daninami publicznymi podatkami, ale też będziemy mieli z tego jakiś jakiś zysk w postaci pełnego bezpieczeństwa czy prawdziwie darmowej i dosyć dosyć nadal dosyć wysokim poziomie służby zdrowia albo albo pomocy społecznej bardzo ciekawe jest to, iż akurat słyszeli w zespole polskiego generalnego studium wyborczego taką książkę dziś, która będzie nosić tytuł na razie roboczy prawda demokracja gospodarka polityka to się zastanawiamy nad relacjami właśnie między między tymi sferami życia społecznego i w m. in. 1 z wątków, które tam poruszamy też różnorodność kapitalizmu to takie typy idealne kapitalizmu, który w literaturze są tam pewne pewne typy idealne, które można można wyróżnić 1 z ręki taki bardziej liberalne drugi taki koordynowany i okazuje się, że Polacy całkiem dobrze sobie radzą oczywiście nie znają dokładnie tych terminów ale, ale wokół wiedzą mniej więcej, że rzecz, że można tak kapitalizm różni je zorganizować co więcej wydaje się, że to poparcie dla 1 albo drugiego sposobu zorganizowania tej gospodarki kapitalistycznej nie jest związane z byciem wyborcom jak ja w drugiej partii politycznych co wskazywało na to, że jest miejsce na jakiś taki konsensus dotyczący tego co chyba dzisiaj powinno być przedyskutowane, bo proszę zwrócić uwagę, że już sobie nie narzucili, a może nawet dali narzucić do pewnego stopnia w osiemdziesiątym dziewiątym roku pewien, który jest także w kapitalizmie zupełnie bez przymiotnikowej, a na to co znaczy to jest jakiś typ kapitalizmu ten, który w Polsce panuje dość 1009 . roku MOPR blaski i ma pewne czy nie nie ma wątpliwości jeśli patrzymy na to takiej w takiej dłuższej perspektywie, że to jest zasadniczo dosyć udany eksperyment porażka generalnie kapitalizmu dość drapieżne, ale dość drapieżne kapitalizm czas można zadawać pytanie o to czy nie warto byłoby trochę go zreformować czy dalej warto bić o to, żeby mieć najwyższy wzrost gospodarczy w Europie czy może warto się zacząć zastanawiać znajdują zadbana profesora nikt takich dyskusji lepsze od myśli no ale to też ja mam wrażenie, że prędzej czy później to co się dzieje na poziomie społecznym, a mówiąc Marksem PSP w proc co jest tam w tej bazie powinno dać jakieś efekty także nieco wyżej w Radłowie tak to bardzo bardzo Haliny w wydziale bieżące administrowanie kula się dopóki świat Gładysz w alei on, ale myślę Dell rozwija i ja jednak nie jest może niepoprawnym optymistą, ale myślę, że przynajmniej niektórzy próbują momentami jakoś się nad tym pochylić myślę, że jest kilka osób w Polsce, które nie odpychają się przynajmniej tej myśli tak czasami ona zaprząta, ale może jestem naiwny faktycznie za sądem jak i mówię tutaj o politykach, bo chciałbym wierzyć, że rzecz, że przynajmniej ci najważniejsi polscy, ale są też pewne pośrednie sygnały, które świadczą o tym, że to jednak w jakość ta informacja do nich do nich dociera więc, o czym toczy się teraz dyskusja w Polsce o tym czy dany kandydat Andrzej Duda będzie debatował z kandydatem poseł Stronnictwa Ludowego czy nie w hali Relax in dla chorego przesłuchanie do uniknięcia nie wiem kampania wyborcza i mediatyzacji tego wszystkiego i to beż żadnej urazy w błoto, bo tanie wina mediów Gotovina w ogóle tego, jaki jest współczesny świat, jaki współczesny obywatel, który często nie zagra dziś bohaterem dyskusji takiej debaty generuje określone konsekwencje trzeba coś zmienić co nie jest w bieżącym administrowaniem tak, ale trzeba mieć wizję trzeba mieć wizję, ale ja sobie myślę, że rzecz jest pewne że, żeby doświadczyć co robić pierwsze kroki być może takie dyskusje to, żeby w ogóle ten temat tutaj wywołujemy jest takim malutkim późno, ale nie wziął stopy do przodu jakiś malutki kamyczek, który być może kiedyś żeśmy sobie tego poruszy jakąś jakąś lawinę, dlatego że wy no miejmy świadomość tego, że z tym, o czym mówimy są powiązane bardzo konkretne problemy, które mogą być bardzo dla systemu społecznego i niebezpieczne nie ma chyba żadnych wątpliwości, że znaczne problemy demograficzne, które mamy w Polsce są trochę z tym związane jest oczywiste dla dla każdego kto, chociaż trochę zastanawia się nad życiem społecznym oczywiste jest, że poczucie bezpieczeństwa dwudziesto kilkulatka 20 kilku lat czy trzydziesto kilkulatka i latki i molo jest wyższe tym większa szansa na to, że woli połączą się w pary z płozą dzieci i t d. ale czasem tak kredytu miesięcznie można, by umowa o dzieło, więc nie ma zdolności kredytowej jeśli my z drugiej sami do nich zarabia się marne grosze, które nie wystarczają na to, że do kina pójść 2 × w tygodniu, a co dopiero, żeby zapłacić prywatny żłobek przedszkole do miejsc nie ma i t d . i t d. i jeśli prawdą jest to co pokazywały zresztą chyba wyłącznie w Gazecie wyborczej przytaczane wyniki badań, że z grupie osób mających 2534 lata ponad 40 % mieszka tu zżyci z rodzicami albo samodzielnie dał mu broń nie ma to w aż tak dużego znaczenia również jest jakaś ogromna grupa ludzi, którzy będąc już, że nie mogą się usamodzielnić, którzy powinni być już dorośli jak są dorośli, bo mieszkają z rodzicami tak to na pewno, bo w Gazecie wyborczej poseł przypomina też cyklu takich byłym takich reporterskich migawek, które pokazywały jak ci ludzie w ogóle, że żyją i to było bardzo pouczające, bo z 1 strony, a on pokazywał, że jest pewien dosyć naturalne taki bubel dziurawe racjonalne wykorzystywanie zasobów, które się na naszych rodziców, którzy ciągle jeszcze mają jakieś dochody o to by zamiast mieć 2 gospodarstwa domowe, które wygenerowały ekstra kosztów ma się takie to takie efekty synergii szpik mogą płacić za buszel coś można oszczędzić loggia w lasach osłabione 3 osób zajrzą, a jeśli już 2 obiady nadal trwa tak, że sam natomiast na to miasto, by my nie doceniamy chyba tego, że to ma jakiś niesłychanie taki dewastując wpły w na psychikę tych sztandarów Gienia utopienie w 2 załogi Gombrowiczem mogą się pojawić w naszych źródło, ale dotąd tylko świadectwo jego geniuszu tak o nich mówić utopie Violi mając 30 kilka lat nim ciągle są traktowani przez rodziców dzieci, ale też ktoś z ich znalezieniem sobie sprawę, że każdy rodzic traktuje swoje dziecko do końca świata 1 dzień dłużej jak swoje dziecko, ale myślę, że to szczególnie dotyczy sytuacji, w której to dziecko w dalszym ciągu remis, ale pierze skarpetki, które muszę rano przygotowuje jajeczko 3 paru beczka i t d. to to są pewne rytuały, które zerwało w życiu potrzebne są czasami taki rytuał przejścia kiedyś odchodzi z domu np. kiedy się zamyka za sobą drzwi, kiedy się staje na własne dochody inżynierze g trzeba stanąć na własnych nogach prawda albo się człowiek albo wyciekowi powiedział dość powiedzieć, ale są już jest dorosła prawda jeśli ktoś w 30 są warunki zapłaci zasilanie nastawili 1003006. roku mieszka z rodzicami i to w jego życiu Michel de facto wierzbie są w dalszym ciągu jest w tej roli dziadka petenta można trochę po życiu klienta takiej pomocy społecznej dostarczycielami tej pomocy pomocy tak rodzicielskich rodzice właśnie i atut to ma oczywiście daleko idące konsekwencje dlatego jak wyglądają w Polsce związki jak wyglądają małżeństwa o kwestiach demograficznych już mówiliśmy Biała Rawska wątpliwości czy ci ludzie są w stanie być dobrymi pracownikami, dlatego że od pracownika oczekuje się tego, że będzie za dzielność, że będzie samodzielny, że będzie dojrzały, że będzie stabilny emocjonalnie jak to się stałe życie dzieckiem w 2 i będą 30 latkiem dalej tkwi w tej w tej roli społecznej dziecka swoich rodziców rodzaj i takiej osoby, która nie jest u siebie w domu nigdy go waszych rodziców w domu to temu człowiekowi także w Polsce może być ciężko, ale za oczywiście znał też kolejny krok kolejna spekulacja taka intuicja, ale myślę, że nie mając nawet takich twardych dowodów, posługując się włos się za takim takim takimi zdroworozsądkowy libido i działaniami w błoto to brzmi bardzo prawdopodobny, bo jeśli rośnie nam pokolenie czy całe rzesze ludzi, którzy są mówiąc najkrócej niedojrzali, którzy jeszcze do tego wszystkiego prawda nie są tak dobrze w pracy jak mogliby być atutem jest problem niedługo społeczne, ale także gospodarczym wf to jest coś co może np. powodować, że ta efektywność pracy jest niższa niż były już dziś, by mogła być skądinąd wiadomo, że taki sfrustrowany pracownik nie jest tak efektywne jak taki wypoczęty pełen sił witalnych prawda zadowolony z siebie samą realizujący się, gdy pracownik jest to jest rzecz, która oraz często przez standardy ściszony mówi to jest taka moja pretensja do dyskursu publicznego w Polsce mamy dziś o tym, mówi też mówić takich takich trochę anegdotycznie opowiadać o tym, właśnie w takiej narracji problemu społecznego nikomu się o tym, są jacyś młodzi Łotysze nie chcą wyprowadzać, lecz także oni nie chcą w danej części nie mogą na razie ich odsetek tych, którym wygodnie na garnuszku oczywiście, ale musimy sobie uświadamiać, że to nie jest kwestia, z którą misję można zrobić pozostaje wyobrazić, że państwo zacznie budować tanie mieszkania komunalne 3  000 000 mieszkań była taka obietnica, bo nie był taki pomysł tylko ja mam pretensje do polskich polityków o to, że w tym liście zrobionej pozostaną na poziomie hasło czy w aglomeracji szli w jego program dla młodych tak mieszkanie dla młodych no ale to znowu jest jakiś półśrodek, dlatego że mieszkanie dla młodych i to pomagali np. spłacanie przez państwo części odsetek i dobrze pamiętam tak na tym ten program oddzielić to rodzina na swoim była jakoś tak coś nie tak z Elbląga uwagi wyjątkowo nieefektywne ale, ale pomóc no no no właśnie, dlatego że być może trzeba było pójść w kierunku zupełnie inny niektóre kraje europejskie nie są przywiązane tak obsesyjnie do tego, żeby człowiek ma mieszkać w mieszkaniu, które już koniecznie Żuk mieszkania nie mogą być publiczne tak, dlaczego nie mogą być mieszkaniami komunalnymi jest rzeczą zupełnie normalne jest to, że przez całe życie płacimy czy ciężarna jakiś cyrk płacimy zawodowo to zupełnie normalne, gdyby dzisiaj młody człowiek w Warszawie mógł zamieszkać w 4050 metrowym mieszkaniu zapłaci za to 1000 zł, bo to wtedy mielibyśmy wreszcie, że tak powiem małżeńskich dzieci, by się prawdopodobnie więcej rodziło ci ludzie mogliby zacząć formalnie rzecz, ale jeśli mamy człowieka, który musi zapłacić 3000 za mieszkanie, bo sobie kupił ma kredyt i t d. AW 2000 za kawalerkę albo 2000 za zakazane życie króla, a zarabia 4 o CIT taki zadowolony, że złamana ręka 4 zlotego grzywny od niemal jedno proc, a właściwie, chyba że jest bardzo zdesperowany i złego oczywiście nikt się nie rozmnaża z tego powodu żeby, żeby zaradzić problemom demograficznym naszego społeczeństwa prawda taka motywacja chyba nigdy nikomu nie przyświeca, kiedy decyduje się na dziecko natomiast czy jest dobrze by było, żeby te ZTE to suwerenna indywidualne decyzje nie musiało być pod upiora jakimś wielkim poświęceniem dla i państwo powinno mieć w tym niechby powinno chcieć tego powodem Państwowa w tym ewidentny interes to, czego brakuje to auto to taka refleksja na ten temat to, że środowisko akademickie to sygnalizuje to jest to jest za mało są pewne sygnały, które świadczą o tym, że rzecz, że w rzeszy na tym zaś na więcej myśleć to tylko po stronie polityków, ale też ma jakieś sygnały, które podobnie jak do osoby, która kieruje w Pesie Instytutem nauk społecznych dot docierają, że oto rozkład biznes w 2 trzeba się tym interesować także, że gdzieś tam wielcy tego polskiego biznesu zaczynają sobie uświadamiać, że jeśli to dalej będzie szło tak jak teraz nieźle to co za 10 lat np. nie będzie nie będzie kim pracować mówiąc najkrócej i tak najbardziej kolokwialnie i to nagle zaczyna być zaczyna być postrzegane w kategoriach pewnego zagrożenia także dla biznesu no ale na tym na pewno nigdy dość dyskusji takiego takiego przypominania, że to jest już, że to jest problem, ponieważ im większy będzie ferment w taki myślowy i moim więcej będzie w dyskursie publicznym przypominali o tym, czym ta presja na polityków może być większa i tym większy to może przynieść pożytek, chociaż oczywiście do tego pożytku jeszcze nie gwarantuje, dlatego że politycy sami są bardzo opornie na to są co słyszą imię może może trwały już tak po ten publiczny dyskurs huczeć od jakiś, gdy informacji to oni mogą ich nie zauważać nie chcieć zauważyć, bo też powiedzmy może na koniec, że to nie są to nie są sprawy łatwe i że do oszukiwali byśmy słuchaczy już mówili, że to, że to wszystko to wystarczy pstryknąć palcami się załatwili to są naprawdę poważne problemy i to, że są pewne sprawdzone na Zachodzie n p . czy w innych krajach europejskich sposoby poradzenia sobie, z czym w, których 3 miast tekstami tych problemów nie oznaczają że, że są to sprawy, które w, którym załatwia się łatwo nie tutaj trzeba się przygotować na kre w pot łzy to Churchill, o których mówiliśmy w poprzednich godzinie mleko Śliwic znachora zajęcia rewii to jest jeszcze innych regionów trzyma równy z pań mówi o tym, że w ogóle nie ma prawdziwych liderów i lat i przywódców, których temat na zupełnie, ale rozumiem, że to mu przy tym stole dziś odbyto tę dyskusję namówił mnie już była dyskusja historyczna, więc do, ale to, że tacy Churchill dowiesz się dziś 3333 do głosu Piłsudski dosyć syfilisu nie pojawiają tak jak to takie wrażenie, że to, że brakuje w całej Europie, bo to nie jest kryzys przywództwa kryzys przywództwa na obronność zastanawia się tylko na tym, że to jest kwestia tego, że rzecz, że po prostu tych przywódców brakuje, bo w obu, bo nie ma ludzi takich czy czy też raczej chodzi o to, że ten dzisiejszy system jest jest taki, że takim osobom się albo trudniej przebić albo albo wolą wybrać jakiś inny scenariusz na życie jak już jakieś jakąś alternatywą jest dziś czytałam w świąteczny wyborcza za wodę, mówi że dekadencja Lennon to w morze głów takie takie dosyć łatwe w wyjaśnienie, ale coś tu chyba 1 start to nowy i to w tym sensie pesymistyczny, że takie takie dekadenckie nastroje reguły poprzedzały u Bazyla cywilizacji, jakie barwy widziałam tego mówić bardzo ciekawe czasy także, ale może jesteśmy dopiero na początku tej epoki DK demencji i może, a może jeszcze można z tej drogi wokół upadku zawrócić, ale ja bym nie chciał, żebyśmy po to, aż tak pesymistycznie Teodozji gorzej jest tylko lekko lider Grzegorz Dudek kadencja jak myślę tak zupełnie serio miasto to taka optymistyczna puenta jest taka byłaby taka, że wie jak gorąco wierzę w to, że i widzę pewne Jaskółki tego, że ta rzecz, że te młode pokolenia baby będą rzecz, że nie ma co się będzie musiał po także politycznie zaopiekować myślę, że dochodzimy powoli do takiej sytuacji do takiego stanu, kiedy nie będzie można po prostu ignorować tych problemów takie mam wrażenie nie jest chyba przypadkiem, że w tych wyborach poza Bronisławem Komorowskim i egzotycznymi kandydatami prawda te wskazują 40 latków tak tak tak to są ludzie, którzy są wydaje mi się bardziej bardziej dla tego typu dla trzydziesto czterdziestolatków może, ale dla dwudziestolatków bardziej bardziej niż Komorowski w stan dla niego szacunkiem prawda bardziej wiarygodniej bliższe po prostu prawda, a i i pani ogórek i panowie Duda Jarubas Oli są jednak ludzie mniej dało dużo bliższy mitem dwudziesto trzydziesto czterdziesto, a nawet badanie czynności mówi tych kandydatach przeżycia w lustrze czy też w ogóle potrzebna to jeszcze inna kwestia co dziś powinni w nich przeglądać, ale myślę, że tu potencjał przynajmniej jakiś jest to Town 1 z tych Jaskółek, które moim zdaniem trochę było to to niebo nad polskim żołnierzom rozświetlają ruch tutaj światełko to znak uważa, że umowa o pracę tak nas razem z różnic kulturowych prof. Mikołaj Cześnik szkoła wyższa psychologii społecznej jak stworzyć dziękuję faktycznie za 10 lat Fortum jutro, czyli wtorek tor do usłyszenia w poniedziałek w dobre awans do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA