REKLAMA

''Porozumienie wynegocjowane dzisiaj nie przetrwa próby czasu''. O rozmowach w Mińsku rozmawiają Jarosław Ćwiek-Karpowicz, dr Bartłomiej Nowak i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2015-02-12 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich różni od tych 2 radnych po 1324 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Jarosław Ćwiek-Karpowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dzień dobry dzień dobry dr Bartłomiej Nowak szef katedry stosunków międzynarodowych uczelni Vistula Winobrania w państwo będziemy mówić, że państwa w porozumieniu mińskim tym nowym porozumieniu wynegocjowanym dzisiaj w nocy tak można sam początek odniesie się do informacji, którą podał Andrej US Łysenko Rozwiń » w w momencie, kiedy właściwie już przedstawiono kształt tego porozumienia powiedział w około 50 czołgów 40 wyrzutni rakietowych Grad z uran g z meczu oraz tyle samo transporterów opancerzonych przekroczyło granicę w punkcie kontrolnym i Woryna to siedział właśnie w nocy, kiedy to porozumienie negocjowano weź się można sobie od razu, zanim omówimy dokładnie co ono przewidują, że zamiast zadać pytanie czy się powtarza to sytuacja z ostatniego porozumienia, które było, ale właściwie nie zmieniało to znaczy może trochę uspokajał sytuację na poznanie ten człowiek ma niewątpliwie widać logikę, że strona rosyjska od 1001 porozumienia i rozbijając działania wojenne może doprowadzić do kolejnego, który przez, które przed poprzedniego, czyli podejrzewamy, że niestety, ale to porozumienie, które zostało wynegocjowane dzisiaj ono nie przetrwa próby czasu, że te działania jeśli milcząc na bardzo krótki czas, a jej bardzo możliwe, że będzie mieć do czynienia z kolejnymi spotkaniami, które będą korzystniejsze dla separatystów teraz jest tego, które mieliśmy do tej pory w 2 i ja bym tutaj dodał w pełni zgadzając się z z panem, że nie ta cała sytuacja przylot smart talią mandat do Moskwy do prezydenta Putina i ten wydawałoby się zwrot sytuacji nie miały miejsce w określonym czasie to znaczy w momencie, kiedy Unia Europejska miała decydować o o kwestii sankcji, kiedy stany Zjednoczone rzeczywiście były blisko decyzji na temat dozbrajanie Ukrainy i wydaje mi się, że to porozumienie, które zostało zawarte rady nad ranem w praktyce obie te możliwości odsuwa w czasie zupełnie znaczy Rosja w tej chwili nie ma zagrożenia że, że Unia pod podejmie kolejne sankcje czy, że stany zaczną dozbrajać dozbrajać szybko Ukrainę i myślę, że to były to będzie główny efekt to może pomóc po punkcie natychmiastowe i strzelbę i pełne wstrzymanie ognia w poszczególnych rejonach obwodu donieckiego ługańskiego jego pilne przestrzeganie zaczyna się od północy 15 lutego czasu kijowskiego nie wiem czy to jest jego komentowania nie pomógł drugi odsunięcie wojsk przez obie strony w celu utworzenia strefy bezpieczeństwa 50 km w przypadku systemu Walter artyleryjskich o kalibrze 100 mm i większych oraz 140 km z wyrzutni rakiet i wyprowadzenie wojsk powinno się zacząć nie później niż drugiego dnia zawieszenia broni zakończyć przed upływem 14 dni procesory mają towarzyszyć obserwatorzy OBWE nie ma go także wspierać grupa kontaktowa składające się z przedstawicieli Ukrainy Rosja OBWE, że to jest w gruncie rzeczy powtórzenie tego co strony zgodziły się we wrześniu zeszłego roku to znaczy, żeby jak najszybciej wstrzymać ogień i wyprowadzić ciężką artylerię różnica jest taka, że ta ogłaszanie zawieszenia zawieszenie broni w Mińsku wzeszłym roku później strona ukraińska jednostronnie także głosiła, ale zupełnie ma się nijak do tego co dzieje się na polu walki znaczenie dochodzi do naprawdę zawieszenia broni też z głównych obok funkcji to co skłania stronę ukraińską, żeby rozmawiać z Rosjanami, żeby wstrzymać działania, ponieważ te działania nie tylko chodzi tu liczby ofiar, ale one w jaki sposób sprawiają, że Donbas jest jeszcze bardziej rozżarzone węgle, który będzie strasznie trudne do utrzymania w Krynicy Zaczek procesami Rosjanie chcą go z Ukraińcami, by wcisnąć chcą, żeby ten Donbas był Ukraińcem kolejne punkty to będzie pewnie teraz analizować koszty strona ukraińska ma płacić za Donbas to że, że ma być przeprowadzone wybory chodzi o to, żeby pan rozżalony węgiel rozsadza Ukrainy jak w Rzymie kolejne osoby giną tam i ten trend może powita nienawiść rozlewa i tak będzie to, tak więc pewne miejsce, bo Czyż to jego koszt takiego pełnego niepokojąco Otóż nie będą musieli w to ingerować w Polsce sieci zapewnienie efektywnego monitoringu zawieszenia broni poczynając od pierwszego dnia przez OBWE i pkt 4 bardzo istotne czyli o czym pan wspomniał rozpocząć już pierwszego dnia po odsunięciu wojsk dialogu na temat przeprowadzania miejscowych wyborów zgodnie z ukraińskim prawem oraz ustawą o tymczasowym trybie lokalnego samorządu w poszczególnych rejonach doniecki i ługańskiej Republiki z dnia nikt nie później w niż w ciągu 30 dni od daty podpisania dokumentu należy przyjąć postanowienia rady najwyższej ze wskazaniem terytorium, które obaj obejmie szczególny tryb zgodnie z prawem Ukrainy o tymczasowym w trybie lokalnego samorządu w poszczególnych rejonach duński ługańskiej Republiki co to znaczy, że to pokazuje, że Ukraina nie jest rozbierano jak niektórzy rolnicy się wydaje, że to jest co zbiorą Ukrainie i teraz mamy doniecki i Ługańsk, które chcą odłączyć od Ukrainy to nie jest takie proste zauważyć Rosjanie ustami Ławrowa przez Putina wcale nie mówią o tym, że trzeba dać niepodległość trzeba te terytoria przyłączy do federacji rosyjskiej nic z tych rzeczy chodzi o to, żeby to te organizmy cieszył się jak największą swobodą autonomią, ale także wpływały miała polityka Ukrainy, ponieważ w kolejnych punktach jest to podkreślone, że mają mieć miejsce reformy konstytucyjne uzgodnione z przedstawicielami Doniecka i ługańskiej Republiki, czyli 1 słowem chodzi o to, żeby takie bardzo trudne miejsce ma być niezależna samodzielna ma być utrzymywany przez Ukraińców przez rząd w Kijowie jako też odpowiedzialność ma być ostoją ukraińskim zaskoczy, która tam będzie miał miejsce na pewno będzie tam bardzo trudna ciężka sytuacja Bytowa dla tych ludzi i że jeżeli Ukraina cokolwiek będzie chciała dalszej kolejności zmieniasz to musi to konsultować z przedstawicielami tych 2 artystyczny dialog z tak mocno podkreślone, że naprawią ukraińskim czy to wszystko, by i oczywiście to jest wizja, która jest trudna dla Ukrainy do implementowania, a jeżeli nie będzie no to zawsze może być można wykorzystać poprzez stronę ukraińską przez Kijów nie w pełni porozumienie jest w jak być wdrażane w życie w związku z tym ci to konflikt trwa osoby giną i upór w obecnej władzy w Kijowie nikt nie może tak naprawdę doprowadzić do do pokoju tutaj tutaj pan jeszcze nie doszedł do tego punktu, ale kluczowe jest finansowanie Donbasu bo, bo Rosja nie chciała finansować Donbasu dla nas jest przede wszystkim jednak czasu to są ludzie, którzy pobierają emerytury to jest to jest to jest obszar taki bardzo wiekowo zaawansowanej w NBA i nie przypadkiem w 1 z kolejnych punktów jest to, że Ukraina ma sfinansować wszelkie świadczenia socjalne i przywrócić system emerytalny w Donbasie i dodałbym że, że to jest 1 z kluczowych rzeczy dla dla statusu Donbasu w i nie przypadkiem jest dzisiaj tuż przed zakończeniem negocjacji nie fundusz międzynarodowy fundusz walutowy ogłosił nowe wsparcie dla Ukrainy 17 , 5 miliarda dolarów, a więc założenie jest taki że, że Ukraina po prostu będzie z tego sfinansowała Donbas nie mając pełnej kontroli nad tymi jest jeszcze 1 punkt w aneksie do do porozumienia, który może być w przyszłości takim czynnikiem rozszerzającym mianowicie mianowicie jest taki zapis o możliwości samookreślenia, iż terenów językowego, czyli HLA, czyli w doktrynie rosyjskiej 1 w ogóle z kluczowych punktów do kwestii interwencji i wydaje mi się, że to też jest taki jak każe, do której trzeba sobie powiedzieć kolejny punkt to jest zapewnienie amnestii przez wprowadzenie prawa o zakazie prześladowania osób w związku z wydarzeniami mającymi miejsce w donieckiej i ługańskiej gdyńskiej ługańskiej republikach zapewnienie uwolnienia wymianę wszystkich zakładników osób przetrzymywanych bezprawnie na zasadzie wszyscy dla wszystkich ten proces powinien zostać zakończony w ciągu 5 dni od zawieszenia broni jej pkt 7 ciekawe bardzo zapewnienie dostępu dostawy przechowywania i rozdzielania pomocy humanitarnej w oparciu o mechanizmy międzynarodowej to jest od razu namyśl przychodzą mi wczorajsza słowa ministra Ławrowa, który stwierdził, że mnie granica pomiędzy republikami separatystycznym, a Rosją nie może być właśnie kontrolowana przez stronę ukraińską czeską nową głównym punktem w ogóle rozmów dla dla rządu w Kijowie, ponieważ wtedy Rosjanin miał nie mogłaby swobodnie wysłać pomoc Międzynarodowego Gdańsk Lubań i Ługańska od uchodźców stąd osoby w bronieniu pomoc humanitarną, bo to jest punkt, który też ma być kolejnym tak zabezpieczanie, że jeśli nie Ukraińcy w jaki sposób będą od odetną Donbasu od od Rosji to łamią postanowienia z Mińska, dlatego że ta pomoc Humanitarna, a tak naprawdę chodzi o wsparcie wojskowe oraz protestów musi po prostu nieustannie płyną z Rosji ślub nie wpłynęła ten konflikt po prostu bardzo szybko zmieniłbym swoje oblicza w kolejny właśnie punktu jest to, o czym pan wspomniał czy określenie modelu odbudowę relacji społecznych ekonomicznych włącznie z wypłatami specjalnymi takimi jak emerytury i inne w tym celu Ukraina odbuduje zarządzanie systemem bankowym w rejonach objętych konfliktem i możliwe, że zostanie wprowadzony międzynarodowe mechanizm ułatwiający dokonywanie przelewów socjalnych to ja ja bym chyba jedynie jedzenie dodał że, że to jest 1 część z tych rzeczy, która zabezpiecza Rosję przed odcięciem od PiS od systemu swift to, bo ona była w ostatnich dniach mocno dyskutowana w stanach Zjednoczonych i to byłby dla Rosji potężny problem, a więc taki punkt o systemie bankowym w przypadku Ukrainy to to również gra na na rzecz Rosji oczywiście przywrócenie pełnej kontroli Ukrainy nad granicą w strefie konfliktu proces powinien się zacząć pierwszego dnia po miejscowych wyborach i zakończyć do końca 2015 roku co to znaczy to proszę zauważyć to jest przywrócenie kontroli, ale jest uwarunkowane to znaczy najpierw muszą odbyć wybory, a do końca roku, czyli jeśli Ukraina będzie implementowała 100 % bardzo trudne dla niej postanowień jeśli zgodzi się na to właśnie dziś są wolności do swobody Donbasu, który może wpływać także na jej ustrój polityczny i przyszłość polityki zagranicznej to dopiero wtedy będzie przywrócona kontrola nad granicą, a nie wcześniej, czyli do ostatniej chwili będzie utrzymana możliwość wspierania separatystów z Rosji to jest bardzo trudny punkt oczywiście, ale analizujemy teraz wszystkie punkty, jakby on był w rzeczywistości komentowane, ale nie mamy takiej gwarancji znaczy bardzo możliwe, ale i to jest mocno prawdopodobna, że nie uda się żadnego z tych punktów realizować albo przy pierwszych kilku strony stwierdzą przede wszystkim separatyści, że trzeba pójść dalej, bo strona ukraińska jest w trudniejszym położeniu i że np. warto zaatakować Mariupol 3 inną miejscowość więc, jakby w całościowy coś ocena tego programu jest taka, że to, gdyby udało się je wdrożyć w życie to jest to poważne wyzwanie dla Ukrainy, ale zamraża konflikt to znaczy nie powoduje to co jest największym zagrożeniem dla Ukrainy, że konflikt w Donbasie rozszerzy się na inne terytoria i Ukrainy ma wtedy szansę zreformować własne państwo zmieniać się, ale nie ma takiej wcale gwarancji może powiedzieć, że Rosjanom wcale nie zależy, żeby podpisywać implementować kolejne porozumienia dla nich ważne jest ażeby ten konflikt urósł na, tyle że był już trudno akceptowalne dla całego państwa ukraińskiego nie tylko trudna akceptowalny, ale ale, aby w rzeczywistości po pierwsze, finansowo sprawił, że reformy ukraińskie będą o wiele trudniejsze, dlatego że UE Ukraina, która odcina finansowo Donbas ma jednak łatwiejszą sytuację w przeprowadzeniu reform łatwiejszą sytuację budżetową i łatwiejsze negocjacje z międzynarodowymi organizacjami typu fundusz walutowy czy Unia Europejska czy nawet stany Zjednoczone z tak naprawdę Rosji też chodzi o to, żeby zatrzymać ukraińską drogę do realizacji porozumienia stowarzyszeniowego z Unią Europejską, a trudniejsza sytuacja gospodarcza i budżetowa Ukrainy w związku ze związku z takim ani innym rozwiązaniem w błędzie będzie skutecznie temu przeciwdziałają, żeby Ukraina się zbliżała do Unii Europejskiej za chwilę wrócimy do rozmowy z 13 oraz 44 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z mostu Długosza Jarosław Ćwiek Karpowicz Bartłomiej Nowak rozmawiamy o tym co zostało postanowione w Mińsku na ile to się z rzeczywistością spotka to inna rzecz należy popatrzmy co w ogóle w tym porozumieniu jest zatrzymaliśmy się przy takim punkcie wyprowadzenie jednostek wojskowych i innych państ w techniki wojskowej najemników z terytorium Ukrainy pod nadzorem OBWE wszystkie nielegalne grupy bojowników powinny zostać pozbawione broni to jest pkt 1163, a to jest taki też to koncert życzeń miałem 13 punktów, które to porozumienie składało się tylko z 1 to znaczy wyprowadzenie zagranicznych najemników to wtedy i łatwiej byłoby koncentrować się na nim opinii międzynarodowej i Ukraińcom natomiast mamy 13 punktów jest 1 z wielu jest kluczowa oczywiście dla Rosji i dla Ukrainy, a to, że dla Rosji w tym, żeby nikt tego punktu nie wypełniać od razu ukraińskie, żeby dotrzymać właśnie nad głową Władimira Putina i potrząsać nim mówić no proszę bardzo mamy tu rosyjskich żołnierzy to są ich nieśmiertelniki paszporty to co robił prezydent Poroszenko w Davos, ale no, ale właśnie jest 1 z wielu i bardzo możliwe że, że po prostu nie będzie on 4 jedno w wobec tych informacji, które doszły nas dzisiaj także inne strony trwają negocjacje, a z drugiej strony cały czas ten sprzęt przede wszystkim sprzęt technika wojskowa i żołnierze cały czas przenikają przez granicę Rosji z z obwodem donieckim ługańskim, o czym tutaj jest ten punkt jest niejako sprzeczny z kwestią kontroli granicy, dlatego że tego nie da się skontrolować, jeżeli granice jest niekontrolowana, a jest i będzie niekontrolowana, więc w praktyce jest to jest to powtórzenie zapisów z pierwszego spotkania w Mińsku, które jak też podchodzą sceptycznie przeprowadzenie i teraz myślę bardzo ciekawej następnie przeprowadza niekonstytucyjnej reformy na Ukrainie zmiany mają wejść w życie do końca 2015 roku mają zakłada decentralizację ze szczególnym uwzględnieniem cech poszczególnych rejonów Donieckie u pań i ługańskiej Republiki, a także przyjęcie ustawy o szczególnym statusie poszczególnych rejonów obwodu donieckiego ługańskiego to aż do końca 2015 i to jest chyba właśnie element, że to ma się wszystko dokonywać w rozmowach czy też w konsultacjach z przedstawicielami ługańskiej donieckiej to znaczy pokazuje test ten już kolejny raz kolejny, ale mówi Adam 1 słowem także mamy przeprowadzić wybory na terytorium, które skontrolowano już od prawie roku przez separatystów, gdzie ci, którzy żywili marazm to pozytywne uczucia wobec Ukrainy już dawno stamtąd liście wynieśli trzymamy obszar ba wręcz wyludniona, gdzie znajdzie zostało niewiele osób wspierających, ale nic albo wóz albo skutecznie sterroryzowanych przez separatystów czy możemy sobie wyobrazić, jaka reprezentacja polityczna będzie wybrana w tym obszarze i z tą reprezentacją polityczną tak naprawdę rząd w Kijowie musi uzgadniać bardzo wiele rzeczy tak nie tylko przyszłość tych republik, ale także kształtują polityczną Ukrainy i można także doszukiwać się w kwestii integracji z Zachodem tam 1 w prosty montaż elementów jest to, że Mar ma dojść do rozmów z Rosją ukrył Unii Europejskiej Ukraina Rosja na temat ewentualnych negatywnych konsekwencji umowy stowarzyszeniowej Ukraina Unia Europejska dla Rosji w ciebie dom postawił nawet tu tezy ostrzej i jeżeli Ukraina będzie musiała ze swoimi w tej chwili separatystyczny mi obszarami konsultować swoją przyszłość Europejską to od tej przyszłości Europejskiej może nie być to jest główny problem że, że wszelkie próby dialogu po prostu spełniona na niczym nie i to jest bardzo niebezpieczne to właściwie całe porozumienie to najważniejsze rzeczy powiedzieliśmy to jest pkt 13 intensyfikować działalności Trójstronnej grupy kontaktowej tworzenie grup roboczych ds. realizacji miejskich oraz inne Otóż taki bardziej formalne kwestie, a co to porozumienie robi całej tej wojnie konfliktowi w kwestii sankcji, które mogłyby być nałożone na Rosję są znacznie szerszym, że tak bardzo charakterystyczna była była reakcja ministra spra w zagranicznych Niemiec franka Waltera Steinmeiera, który powiedział, że oczywiście jest to dalekie od tego, czego chcieliśmy i to tak w mojej w mojej ocenie jest to jest to porozumienie, które powtarza pierwsze spotkanie w Mińsku z nieco większymi korzyściami dla Rosji wynikającymi z 33 z dalej posunięte i inwazji jest to porozumienie, które de facto zobowiązuje Ukrainę do płacenia na Donbas i która będzie bolesny finansowo dla Ukrainy i bolesne politycznie natomiast ono też w żaden sposób nie dotyka kwestii Rosji żaden sposób nie dotyka tego, że z perspektywy czasu Ukraina straciła nie tylko Krym, ale w zasadzie traci to raczej traci teraz swoje wschodnie terytorium i Rosja tutaj nie jest żaden sposób napiętnowana i to porozumienie skutecznie blokuje przez najbliższe przynajmniej czas na piętnowanie Rosji, więc mnie się wydaje, że z tego punktu widzenia z niestety zwycięzcy jest Władimir Putin to ciężko ocenić, kto jest zwycięzcą, bo też nie wiemy, jaka będzie, iż implementacja znaczy wydaje się, że to jest bardzo słaba przede wszystkim porozumienie to pierwsze drugie po po drugie, kto podpisuje się po nim przecież pod deklaracją 4 przywódców, która podkreśla terytorialności integralną Ukrainy rzeczywiście podpisał się ważne są programy jak już z Orląt prezydenci Ukrainy Rosji natomiast to jest włącz protokół plan częściowo podobny do tego co było podpisane we wrześniu zeszłego roku także w Mińsku, po którym podpisuje się grupa kontaktowa szli przedstawiciele OBWE Ukrainy Rosji i separatyści kolejny dokument podpisany przez te same osoby ani przez tych najważniejszych, którzy uczestniczyli wcześniej w czasie negocjacji będzie bardzo łatwo tym dokumentem manipulować odeszła od niego, bo dla polityków tych europejskich, którzy przyjechali do Ukrainy doliczyć deklaracja, którą podpisali oboje z Pomorza mówić o kontrowersyjny atak wspieramy Ukrainę bardzo ogólna nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, czyli politycy zachodni zyskują punkty, w czym przed swoją opinię publiczną, że byli zaangażowani tak długo rozmawiali robili wszystko co ich mocy, żeby uratować pokój na Ukrainie, ale my natomiast ten konflikt wygląda tak jak wygląda przed przed przed rozmowami czy ja uważam, że jesień niż te rozmowy nie wpłynęły na inne rozwiązania konfliktu niczyjej wszędzie tak samo jak porozumienie z Mińska nadal trwają działania przygotowania, jeżeli dochodzi do utrzymania to pewnie jest to wybór wybór taktyczny przegrupowania wojsk tak dalej natomiast oczywiście ktoś z żadnym matki konflikt z szerszego punktu widzenia to co jest jednak utrata Ukrainy przez 3 Rosja traci Ukraina 23 Ukraina jednak oddala się, że ma rzeczywiste problemy, ale widać coraz bardziej jednak Rosja wystąpi w tym tym źródłem niepokojów i tak będzie bardzo trudne Niewiem jak by inwestować rosyjską propagandę do ukrycia do Władimira Putina, że Rosja nie jest stroną nie jest zaangażowana, że to wszystko to jest wojna domowa samych Ukraińców zrobi wszystko co co w jego mocy i i ta cała maskarada z przyjazdem z negocjacjami temu służyć, żeby pokazać to jest wojna domowa Ukraińców tylko, że jakaś wojna domowa pod sceną spaloną ziemię najemników, a po drugiej stronie społecznej z ukraińskich oczywiście zmęczone może wypowiedzieć posłuszeństwo obecnej władzy, ale które jak na razie nie ma innego wyboru Bolek, bo ta partia pro rosyjską na Ukrainie do tej pory 6 informowała, gdy tak dalej tym Władimir Putin Ukraina jest zgubił jadły znacznie wcześniej i jej to tutaj nie ma to sport, więc pytanie czy czy jest on będzie miało pewne konsekwencje samej Rosji, a dopóki Rosja deklaruje, że nie jest taką stroną tego sporu dopóki Ukraina będzie zdestabilizować nam Rosjanie będą mówili toniemy, bo to separatyści, nawet jeżeli spieramy z 2 to być może konsekwencje nie będą aż tak duże dla Putina i to jest, gdy ta jest właśnie, a co dalej sankcjami ciągle obowiązują stroje zmienia to porozumienie jest problem polega na tym że, że w zasadzie całe porozumienie odsuwa kwestię sankcji póki będzie póki będzie okres takiej bardziej spokojnych dniach na Ukrainie zarówno w stanach Zjednoczonych ta dynamika rozmowy o dosta w o dostawach broni się się zmniejszy, a Unia też nie będzie chemiczna, aby aby przedłużyć sankcje i one mają u May ma w lipcu ma zostać podjęta decyzja w 4 dni, jeżeli do lipca to się to się jakoś trzymała we względnym takim spokoju w tym co wydaje mi się że, że Unia będzie miała problem Europejska z utrzymaniem sankcji, jeżeli jeszcze mówimy o utrzymaniu integralności Ukrainy w jednych to przecież już nie została utrzymana nie jest nie tylko chodzi o hejnale, ale już w tej chwili u góry integralność Ukrainy gwarantowana z gwarantowana porozumieniem budapeszteński Ukraina krzyż w trzecim wtedy największym państwem, jeżeli chodzi o broń atomową i tego się zrzekła się sytuacją byli jej wyglądałaby znacznie inaczej i możliwości możliwość interwencji rosyjskiej, gdyby Ukraina się tego nie zrzekła i miała gwarantowany granice wtedy również przez stronę rosyjską i dzisiaj to wszystko zostało zostało złamane 3 wszystkie porozumienia ciężko mówić w ogóle tutaj o jakimkolwiek prawem międzynarodowym, a to nie było w ogóle przedmiotem rozmów jeśli chodzi o sankcje można powiedzieć, że to co było na stole, a te sankcje przygotowane przez Unię, ale były w tej chwili dość dość słabe to było kilkanaście osób objętych zakazem wizowym one prawdopodobnie zostaną podjęte czy jest to wygrana dla Władimira Putina, który przez całe negocjacje i nie jest nie sprawił, że mamy mamy kolejne niewygodne dla Rosji sankcje, ale z drugiej strony przy zauważyć, że sankcje, na które decyduje do tej pory, na który decydował się stany Zjednoczone czy Unia Europejska nie były ściśle związane z tym, że któryś z punktów porozumienia z Mińska z września zeszłego roku czy teraz nie został dochowany, ale jak wygląda, jakby linia frontu to znaczy czy dochodzi do kolejnego ataku liczba ofiar stąd też wydaje mi się, że jeżeli, a jest to bardzo prawdopodobne to porozumienie i nie przetrwa czasu to znaczy, że będzie mieć do czynienia z kolejną eskalacją oto mamy kolejne sankcje ten porozumienie nie uchroni Rosji przed tym co jest w tej chwili najbardziej dotkliwe to zaś przed restrykcjami finansowymi sankcyjny miękko, ale to jest olbrzymia powiedział zaznaczył jednak w trakcie tej rozmowy o tym co w porozumieniu jest żoną pewne zagrożenia odsuwać osłabia choćby właśnie to uderzenie stosuje system bankowy tak oczywiście klient Orląt tak jak pan mówi, o ile o ile, jeżeli będą, jeżeli będzie dość twarde dowody i twarde z, jeżeli będziemy zdecydowanie widzi, że Rosja nie zmienia swojego postępowania z NATO oczywiście te sankcje będą natomiast NATO miast i mnie się wydaje, że w tej chwili będzie okres takiego spokoju Trei przerywanego będzie okres pewnej deeskalacji i to będzie okres, w którym separatyści mogło się wzmocnić przy niej kontrolowanej granicy w momencie, kiedy się wzmocnią oni będą gotowi do w daleko daleko w dalekich od kroków bym powiedział i to jest też problem z już wtedy te sankcje rzeczywiście będą zupełnie inaczej rozpatrywane, bo widzieliśmy ile teraz było dyskusji na temat tego czy czy sankcje czy czy i dozbrajanie Ukrainy może zaprowadzić do realnej wojny w i wydaje mi się, że jeżeli, jeżeli separatyści się w międzyczasie wzmocnią dotąd to może być problem dziękuję bardzo dr Bartłomiej Nowak szef katedry stosunków międzynarodowych na uczelni Vistula i Jarosław Ćwiek-Karpowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych bis MO w studiu i 1357 za free Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA