REKLAMA

Emigracja jako ucieczka od przemocy. Sylwia Urbańska, Elżbieta Korolczuk i Sergio de Arana

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2015-02-15 15:00
Prowadzący:
Czas trwania:
48:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
do dzień dobry Ewa Podolska proszę państwa zaś jak zwykle programy z cyklu dość przemocy później na inne kłopoty Kolińska, a później powitam państwa ponownie o godzinie dwudziestej drugiej od razu powiem, że program na kłopoty Kolińska to będzie trzecia część naszych spotkań w z komornikiem i tą samą władzą komorniczą do godziny 16 dzisiaj chcemy zrobić taki mały poradnik dla tych, których się zjawił komornik zjawił się w kluczowej dostał po prostu pisemko Rozwiń » lub chciał wybrać pieniądze się okazuje, że konto zablokowane to by program po szesnastej w najmniej w tej chwili w naszym cyklu bez przemocy poruszymy temat, który nigdy nie był poruszany może przez to, że dał mi się tak bardzo ciekawy także tę ścieżkę przez to, że sama przebywając na emigracji w tym przeżywałam różne historie obserwowałam różne osoby jak tam funkcjonują w ich tematy naszej dzisiejszej audycji emigracji jako ucieczka od przemocy współ prowadzącym ten program jest Sylwia de Arana grupa głosy przeciw przemocy dzień dobry nabór, a w studiu obecne są pani Sylwia Urbańska Bel socjolożka Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego autorka książki, która okaże się w kwietniu matka matka Polka na odległość wykładzina lub państwo w i pani Elżbieta Korolczuk także socjolożka pani na stałe pracuje Uniwersytecie w Göteborgu dokładny jest pani współredaktor go książki razem z panią Elżbietą Hryciuk niebezpieczny związana okryć się, że gramy nieźle na pokrycie niebezpieczne związki macierzyństwo ojcostwo i w polityka jest spojrzenie na emigrację kobiet jako ucieczkę od przemocy przyznam się, że nie pamiętam, żebym zetknęła się tak bez straty z tego typu spojrzeniem tak sformułowanym w ich zdaniem czytającym opis historii osoby, które by nazwała Aldona rozumie decyzji 1 z tych historii, które ukażą się wyrwani z badała osoby strój pani rozmawiała jako przykład jedne z tych DM Elite z wątków, gdy mówimy o przyczynach emigracji o funkcjonowaniu jak i jak się rzeczy cała była tak to jest 1 z wzorców ja zbadałam rozmawiam z około 50 kobietami z niej przeprowadziłem wywiady biograficzne długie wywiady, w których kobiety opowiadały historie swoich rodzinach, gdzie miał zacząć się generalnie od historii migracji, bo ja zaczynałam swoje swoje badania w 2005 roku taką myślą, że zajmę się doświadczeniami Polek emigrantek, które wyjeżdżają w celach ekonomicznych zagranicę i które jednocześnie są matkami zmuszonymi do pozostawienia swoich dzieci na czas migracji w Polsce pod opieką rodzin mężów tylko osób bliskich krewnych w domach w Polsce i cel był taki, żeby za badacz macierzyństwo na odległość bardzo ciekawy i bardzo ciekawy wzorzec macierzyństwa taki nowy na ich jeśli chodzi o jego skalę Krysię wyłonił po osiemdziesiąty dziewiąty roku w związku z masowymi migracjami kobiet i takie było pierwsze moje założenia taki pierwszy cel badań okazało się, że im w miarę rozwoju tych badań z kolejnymi historiami kobiet, które zbierałam na wsiach miasteczkach na Podlasiu apotem w Brukseli i okolicach w różnych miastach Belgii wrze tak naprawdę w dużej mierze rozmawiamy o zjawisku przemocy, dlatego że właściwie ponad połowa kobiet, z którymi się spotkałam doświadczało różnego typu przemocy i te przyczyny wyjazdu zagranica to były na była nie tylko przyczyna ekonomiczna, czyli ubóstwo i konieczność zapewnienia przetrwania rodzinie tego przetrwania ekonomicznego, ale z wieloma z wieloma takimi przyczynami wyjazdów właśnie stało to problem przemocy i migracja w tych historiach przedstawiana była jako jedyna jedyna dostępna opcja poradzenia sobie z przemocą także toto to było dla mnie to było wielkie zdziwienie również z tego względu, że w badaniach migracyjnych włości w setkach prac raportów myślę, że to publikacje można liczyć już w tym momencie na nawet nie na setki tysiące Włosi mamy do czynienia z taką Homo graniczną z takim homogeniczne takimi i jednolitym jedno przyczynowo wyjaśnieniem wyjazdów kobiet to są im i mężczyzn również Polaków to są wyjazd ekonomiczne są wiaty za chlebem czy po pośle, z masłem ktoś mówi czasami, że rodzina deleguje tego, który najbardziej i co do tego nadaje tak, aby pomóc rodzinie i tyle że taki sposób całkowicie racjonalne relacje są zawsze zgodne z decyzji są podejmowane w sposób demokratyczny wysoki z tego co pani pisze w swoim artykule, że to istnieje model taki wynik bardzo wyraźnie wyidealizowanym model relacji społecznych tak uważa się, że uważa się na to w większości teorii ekonomicznych, która na, których opierają się wiecznie emigracyjne zakłada się, że Polska rodzina jest taką zdrową harmonijną kooperujące z rodziną, która spotyka się, która w pewnym momencie postanawia, że mam jest tam źle jest ciężko, kto z nas musi pojechać zagranicę wszyscy zastanawiają się, kto to powinien dbać, żeby były najmniej, żeby było to najmniejsze ryzyko dla całej rodziny tego wyjazdu i takich obrażeń prawda, że tutaj, że ta osoba jest wybierana wysłana okazuje się, że może tak jak wiele historii kobiet to pokazuje, że tak nie jest źle często te wyjazdy to są ludzie nie traf biednym niektóre z typów przedtem i występów przyrząd wystają z gwiazdami są ucieczki w betonie są ucieczki z dnia na dzień są Czeszki, które są przez wiele lat przygotowywane to są ucieczki, które są trudne wyjazdy, które nie zawsze też są jawnymi ucieczkami prawda w momencie kiedy, kiedy kobieta w sądach czasami taki wiatr kobieta chce się uciec znaczy wyrwać z tego domu wyrwać w takiej sytuacji przemocowej alkohol w sytuacji, kiedy oświadcza właśnie eksploatacja ekonomicznej przemocy fizycznej seksualnej gwałtów małżeńskich, kiedy doświadcza przemocy eksploatacji to to także to są to są tego typu to są tego typu przyczyny i w każdym razie to co jest bardzo ciekawe to, że w różnego rodzaju teoriach migracyjnych w publikacjach emigracyjnych ten nie ma o tym, mowy to te ta sytuacja w historii kobietą się po pojawiają na marginesach różnego typu badań, jako że ktoś z ważnych dla badaczy badaczka spotkały 2 takie przypadki 3 takie przypadki, ale to w ogóle nie jest nurt systematycznie analizowane, a rzeczywiście pogłębione badania tak jest stąd tyczy badania terenowe antropologiczne czy właśnie zbieranie wywiad graficzny pokazuje, że to jest bardzo ważna bardzo ważna ścieżka właśnie wyjazdów do przyczyn wyjazdów kobiet z tym, że ja oczywiście znam go taki styl Aldony, bo książki może słowo oczywiście myślę, że użyte do RDS książkę miał w rynku wyda się bardzo ciekawe wręcz ją przeczytać, ale tam miejsce jest taki 1 aspekt pani mówi kobieta wyjeżdża, bo czeka w tym od przemocy, ale wg będą się pojawiać też coś takiego, że i wyjazd jest efektem tej przemocy czy Olek zostaje wypchnięta jest swoistym musisz jechać jest po prostu inni zadecydowali czy muszę, że tam akurat w wypadku tej osoby też bardzo wyraźnie mniej pojawia, gdy namówi ja chciałam wrócić jej zarząd w ciąży urodziłam córkę bakcyla i znowu musiałam wyjechać tak tak też bardzo ciekawy zarzut migracji, które w, który pokazuje, że otwarcie rynków dla kobiet są tutaj w przypadku tej osoby Aldony, o której hit, który historię szczegółowo opisuje jest kontekst tego, że rodzina zmuszają do wyjazdu może to jest ewidentna eksploatacja ekonomiczna Aldona wchodzi w specyficzny związek oraz jedno GB oraz rolnikom wychodzi za rolnika, który jest zamożniejszy i daje niska pozycja ekonomiczna już na starcie na torze wniosła niewielki posag rodziny powoduje żona jest cały czas tej rodzinie eksploatowana oznaczono zaczyna oczywiście od wypełniać taką standardową rolę matki ranić matki i rolniczki zaopiekuje się gospodarstwem domowym z rodziną pracuję w gospodarstwie domowym potem stopniowo może on ceduje na nią wszystkie obowiązki gospodarstwie rolnym i t d . w momencie, kiedy my rodzice męża wracają z zagranicy, bo rodzice męża pracowali za granicą teściowie pracowali za granicą i również utrzymywali gospodarstwo domowe teściowa przekazuję pałeczkę to znaczy teściowa obliguje ją do wyjazdu zagranicę i do tego, żeby to teraz ona utrzymywała to gospodarstwo domowe utrzymywała męża także także ona jest ona wyjeżdża wbrew swojej woli i wyjazd też nic się też jest przedłużany w dres i nawet ewidentne eksploatacja ekonomiczna, która bazuje na oczekiwaniach poświęca na takim wzorcu poświęcenia takim wzorcu, który bardzo często wykorzystywane do tego, że matka powinna zatroszczyć się nie tylko dzieci gospodarstwo domowe, ale generalnie powinna zatem powinna również właśnie ud utrzymywać gospodarstwo domowe, czyli taki trend ten wzorzec dzielności poświęcenia matki Polki, który jest wykorzystywany do dyscyplinowania kobietom on jest w biografii Aldony ewidentne to też jest taki bardzo też takich imprez zauważyła, że jako odpowiedź oczekuje się wyjazdów żartował, że to jest po ich powinności on pani Sylwia Urbańska pani Elżbieta Korolczuk kobiet socjolożki oraz paser Guillaume de Arana z grupy głos przeci w przemocy są studiowane rozmawiamy z pełnym o przemocy w kontekście emigracji i dodaje pan głos, że bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na te kwestie systemowe, na które państwo Wolańska zwraca uwagę znaczy, że ta strategia on być tego, że kobiety przybysze są wypychane do tego, żeby zapracował na rodzinę po drugie i ich możliwością wyrwania się z prezes związku, którym jest przemoc jak zamiast rozwodu jest to, żeby wyjechać np. spodziewa się do Belgii jest to, żebyśmy porozmawiali o tym jak właściwie w ciągu ostatniego z 5 lat jest zostało ukształtowane system polityki społecznej i też jak polityka wpływa na w struktury rodzinne i też mechanizmy takie ekonomiczne tak, bo za okazję, a on tej bardzo skandalicznej powiedzmy debaty na temat konwencji antyprzemocowej pojawiały się wśród przeciwników takiej takie wątek powtarzany tak po 1000 krotnie trwalsze bezzasadną bez uzasadniania, że tradycyjna rodzina nie ma nic wspólnego z przemocą w religia nie ma nie religia chrześcijańska katolicka nie nie usprawiedliwia w żadnym wypadku przemocy, że to przemoc jest jakby takim czynnikiem biorącym się z nowoczesności jest takich kwestiach alkoholizm pornografia w telewizji i 3 czy w internecie moje pytanie takie oczy co się wydarzyło od osiemdziesiątego dziewiątego roku w dna na tym styku państwa i macierzyństwa rodzinnych i też tego jak ekonomicznie jest zarządzana to sfera po bo bardzo dużo się wydarzyła się wydaje, że nie ma takiej refleksji się co chce coś się co się działo wie może, zanim spróbuje odpowiedzieć wydaje mi się, że ta analiza, którą Urbański jest o tyle istotna żona pokazuje właśnie 2 elementy strukturalne i indywidualne jako połączone i która nawiązując do co pan powiedział to znaczy, że w tych debatach na temat przemocy bardzo często mamy do czynienia z takim psychologii zachowaniem jej przyczyn tak często osoby, które mówią mówią o tym w najlepszej wierze mówią no tak osoba, która nie bije kogoś ze swojej rodziny kogo powinna kochać chronić tych osoba zaburzona jest osoba, która cierpi na alkoholizm tak jest od furia Kiszczak w i to bardzo pozwala nam ładnie odłączyć ten problem od problemów społecznych osób od kultury od ekonomii aha powiedzieć to jest problem jednostki jest problem psychologiczny dworek w tymczasem ta historia pokazuje, że to jest problem systemowy to jest problem politycznej też problem ekonomiczny, czyli z 1 strony mamy politykę społeczną w ramach, której ona jest właściwie w ciągu ostatnich 20 lat nawet w ciągu ostatnich kilku lat, bo to jest taki moment chcę zacząć o tym, poważnie mówić wprowadza do polityki pro rodzinny tak to, o czym mamy taką debatę na temat tego, że mamy za mało Polaków no i zastanawiamy się co z tym zrobić, bo został upadnie generalnie cała struktura finansowa się do zasad najmu im kokainę to w takim razie polityka społeczna musi być tak, żeby rodzimi jak najwięcej dzieci w, a nie mówimy o tym, że polityka społeczna jest także o tym, także edukacja jest także polityka migracyjna stan jest polityka dotycząca mieszkań mieszkalnictwa to jest polityka dotycząca pracy, czyli wszystkie te elementy są połączone ze sobą na siebie wzajemnie wpływają to jest ten element debaty, które gdzieś tam zupełnie uniknąć, więc z poziomu psychologicznego warto przejść na poziom społeczny, a później zastanowić się, kiedy ma konsekwencje i przyczyny polityczne ale gdyby 1 element wojny w dyskusji druga kwestia to jest to, że brakuje nam refleksji na temat tego w jaki sposób polityka rodzinna wpływa na konkretne wybory na konkretne zachowania konkretnych rodzin oczywiście nie jesteśmy w 100 % proc w 100 % zdeterminowani przez przez polityka czy przez kulturę, ale jednak w dużej mierze jesteśmy i ambitna historia pokazuje, że jeżeli mamy taką kulturę w ramach, której możemy myśleć o kobietach jako o kimś, kto jest mniej wartościowe, kto jest nie tak wart szacunku, a Jaknie mężczyzna to łatwiej jest tą osobę traktować w sposób pozbawiony szacunku to myślenie powoduje konkretne decyzje tak czy n p . w ramach rodziny decyzję, żeby Aldonę zmusić właściwe do wyjazdu bez względu na to uczono tego chce czy nie, a jednocześnie mamy ten element ekonomiczny to znaczy, że w sytuacji zależności ekonomicznej w sytuacji, kiedy np. kobiet zarabiają mniej przez nie zarabiają w ogóle mimo tego, że pracują w gospodarstwie domowym czy jak tutaj w gospodarstwie rolnym to bardzo łatwo jest przenieść ten rodzaj pogardy czy braku szacunku na konkretne zachowania, które prowadzą już do przemocy fizycznej psychicznej czy te wszystkie elementy, które powodują AM przemoc, ale są ze sobą powiązane to nie jest kwestia tego, że ktoś jest nim otworem jest złe, ale i z tego powodu popełnia złe czyny, ale że cała struktura ułatwia takie ani inne traktowanie konkretnych osób w tym przypadku kobiet, gdy złapali pomyślał przez moment jak żyć uległa zmianie to pewnie przez to zmianę sytuacji, by jej i bez, toteż wszyscy spotykali się z tym groźnym psem jeśli ktoś migruje, kto wie, że za pracę do domu Afgańczycy nas tyle zapłacą ze wsi mówiło, bo wyjeżdżają jednostki najlepsze najbardziej dynamiczna młodzi ludzie jak i w ogóle taki, gdyby ten zostaje jest gorszy, bo osoby nie MO, że nie zdobędzie się nie będzie miał tej odwagi tej siły przebicia, żeby wyjechać i tutaj Nextbike Paredes kobieta traktowanego ta go, że tutaj rynek ona jest w wy pchnięty ani 1 nieco lepszy tym, że tak skojarzyło z takim widzeniem tego właśnie w to wyjeżdża, by pracować prawda ustalili z motywami z roszczeniami, ale zdarza, ale patrząc na to się, że to też jest kwestia właśnie polityki społecznej tak kończy w latach dziewięćdziesiątych mieliśmy do czynienia z gwałtownymi cięciami nic się w taką, a familii Ali za akcją jak to się ładnie mówi i polityki społecznej w ramach, której znikały żłobki znikały przedszkola znikały różnego rodzaju instytucja opiekuńcza szczególnie dotykało do wsi tak, choć w tej chwili naprawdę różnica pomiędzy wsią, a miastem się, choć dostępność do np. opieki dla dzieci jest dramatyczna, ale niestety rośnie ARM, a jednocześnie coraz więcej tych usług opiekuńczych się ładnie mówi były spychane na kobiety w tej chwili w ciągu ostatnich kilku lat mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie właśnie ze względu na kwestie demograficzne rzeczywiście jest państwo stara się pewne tej czynności czy pewne programy wprowadzić w życie, a też program maluch, ale niestety wciąż główną zasadą jest takim bardzo tradycyjny czy bardzo konserwatywne min konserwatywna perspektywa narracji kłóci to znaczy taka w ramach, których rzeczywiście to głównie kobiety się opiekują dziećmi to głównie one wykonują prace domowe w efekt jest takich niestety not ja muszę przyznać, że byłam zwolenniczką wydłużenia urlopu macierzyńskiego, bo miałam nadzieję, że on będzie 1 z elementów polityki rodzinnej w ramach, której będą także przedszkola żłobki zachęcanie mężczyzn dlatego, żeby brali na siebie też wyłączać odpowiedzialności za dzieci w i ja tej drugiej części niestety w takim stopniu w jakim chciałem zobaczyć nie widzę ich efekt jest niestety taki że, owszem to ułatwia kobietom decyzji o posiadanie dzieci, bo mają możliwość tego roku AMD płatnego urlopu, ale de facto opóźnień wpływa negatywnie na ich sytuację ekonomiczną, ale nie mogą znaleźć pracę w UE będą miały niższe emerytury już teraz wiadomo, że będą znacznie niższa, czyli te elementy systemowe, które wpływają na różne kwestie w tym także prawdopodobieństwo pojawienia się przemocy niestety będą działać na niekorzyść kobiet i to jest takim bardzo niepokojący wniosek z takich analiz, które dotyczą sfery politycznej sfery polityki publicznej, że ludzie wyznaje, że Sylwia Urbańska w tym artykule poruszyła temat też problemu z dostępem do rozwodów jak w sytuacji, gdy system rodzinny jest po prostu działa w ten sposób, że brzeg 111 jednostek całkowicie zniszczona jest podporządkowana nowe relacje przemocy, jakby racjonalną racjonalną decyzją ze strony tej tej osoby, która doświadcza tej przemocy jest to, że wpłynąć ma dosyć w centrum oraz zakończyć natomiast nic z tego co można nawet w prasie przeczytasz w 100 proces rozwodowy jest po pierwsze bardzo długi jest on czuje bardzo kosztowny, a po trzecie się mylę się, że szczególnie małych miastach na wsi i w takich rodzinach bardziej tradycyjnych gdzie, gdzie doktryna kościoła katolickiego, która się twierdzi, że z 02 sam w sobie jest bardzo poważnym grzechem złem właściwie kobieta nowości Unia kobieta, która się rozwodzi jest pewien sposób wykluczona ze społeczności no powoduje że, że tak naprawdę te systemy rodzinne tak jak ten system, który żyła 1 Aldona, których bohaterką tego artykułu, czyli z OC, które można pracuje deleguje, gdyż to niezgodnie z takim stereotypem prawdziwego mężczyzny deleguje wykonywanie pracy zarobkowej na kobiety to i coś z tym skupię się na tym Nana Nana niszczeniu psychiki kobiecej i podporządkowanie jej na dopiero kontakt z z z imigrantami w Belgii z list z kobietami, które żyją w zupełnie innym kontekście społecznym o należne za sprawę, że rzeczywiście rzeczywiście jest to niemożliwe nie, że rzeczywiście może tak jest takiego układu wejść tak bo, bo w doborze rzeczywiście znaczenie tej sytuacji jest ekonomiczny, że nie ma własnego domu nie ma w dni nie ma silnego wsparcia ze strony nawet ekonomicznym roztwór ze strony rodziny oczywiście z sytuacją bez wyjścia jak Aldona, że tak, by Aldona musiała wyjechać do Belgii, żeby wybić się na niepodległość poligon przy duchy rozumiecie państwo zrobi, choć prawdopodobnie, by z tym, by nie wyjechałaby tkwiła w tym w tym samym układzie przemoc owym wszystkimi treściami nawet z daleka Ania już wrócili z mężem tak dalej zdobyto mi dodało siły i żeby zmienił ją w ustach Tomczyk dostęp do spłaty bardzo ciekawe kolejny proces, który obserwujemy doradcy jest zajmowany 2 dekadami po transformacji po osiemdziesiątym dziewiątym roku i Radomiak doświadczenia imigrantek z Tychów z tego właśnie okresu jako nowy oglądają i bardzo wyraźnie widać w biografiach kobiet, że po osiemdziesiątym dziewiątym roku wraz z granicami dla pewnych grup społecznych dla kobiet Rolniczego kobiety, która współpracującymi biednymi, które mają mniejsze wykształcenie, które mieszkają właśnie małych anonimowych społecznościach nam się miasteczkach migracja jest ścieżką czasami jedyną dostępną ścieżką do wzięcia rozwodu DIN to jest też bardzo ciekawe, że jeżeli spędzimy trochę więcej czasu właśnie takich społecznościach migracyjny to kobieta opowiadają o nazwie przekazują ten wzorzec nazbyt przekonująco, że już od dawna kiedyś do niej także 8 nad dziewiątym roku ta ścieżka się otworzyła go w PRL-u, kiedy migracje kobiet były i to również masowe migracje kobiet to ścieżka ta była wykorzystywana do Toronto do wzięcia rozwodu, ale to co jest to co jest tutaj znacząca doktorze migracja otwiera dostęp do szeregu takich możemy nazwać za zasobów, które pozwalają popiersia uniezależnić się ekonomicznie proszę zwrócić uwagę, że większość kobiet, która mają zablokowany dostęp do rozwodów w Polsce to są kobiety frank właściwie nie mają żadnych oszczędności, które mają beret tak skromny budżet którymi zarządzają gospodarstwie domowym żony w właściwie żyją na skraju ubóstwa w momencie wyjazdu taka kobieta nagle zaczyna mieć dostęp do może zarobić kilka tysięcy złotych 678 w zależności od tego ile pracuje 3 proc i kilkanaście godzin dziennie przez 7 dni jako opiekunka sprzątaczka to są to jest ogromna rewolucja jest również ogromna rewolucja mentalności myśleniu o swoich możliwościach, gdy kobieta jest w stanie w inny wynająć mieszkanie gminne myśleć o jakimś kredycie na mieszkanie w przyszłości zabrać ze sobą dzieci utrzymać siebie wraz z dziećmi w momencie, kiedy nie ma możliwości dostępu do pracy jest bezrobotny w Polsce właściwie wyjazd wzięcia rozwodu niezależnie jest zupełnie zablokowane jest kwestia ekonomiczna jest 1 z ważnych kwestii, ale w drugi jako druga kolejna sprawa ono dotyczy tego, że kobieta zyskuje przestrzeń, żeby się zmienić wraz z tą niezależność ekonomiczną ona obserwuje pracodawcy czy nie np. megaherce tak obrazuje ich domach ciastek opiekunka dzieci czy też pomoc domowa ona wiedzieć w jaki sposób widzi większą równość w małżeństwie widzi Woman, a wyemancypowana często o swojej pracodawczyni nie obserwuje też inne wspomina randki, które stać już zdecydował się na rozwód albo zdecydowały się może nie gra na rozwód co nie co ona odciąganie powrotu do Polski ile się da do siedemdziesiątki czasami nawet, więc to są takie znajduje to ta przestrzeń na zmianę to jest przestrzeń poza tym momencie, gdy pojawia się niezależność ekonomiczna pojawiają się też pojawia się też poczucie sprawczości tego, że można zacząć stawiać warunki postawić opór PiS w rodzinie, jeżeli wcześniej właśnie doświadczało się ich nacisków presji szantażu prawda, że to jest po pojawia się właśnie ta przestrzeń do rządu ds. jakości i to jest metoda jest bardzo ważna etat i jest bardzo ważna ścieżka jest kolejna z przyczyn migracji czyta migracja kota ścieżka do separacji bądź rozwodu nie zawsze to jest ta migracja jest związana z rozwodem albo ta decyzja o rozwodzie spot po pobijemy się wcześniej przed wyjazdem na zasadzie takiej racjonalnej świadomie zaplanowanej strategii prawda wywiady rozwiodła się i t d. to często jest ten rozwód pojawia się potem cena za rozwód pojawia się po tym, jak kobieta zaczyna się już zmieniać prawa zaczną się uniezależniać czasami ten rok do tego rozwodu nigdy nie dochodzi, ale i kobiety wypracowują tak jest taką strategię na zasadzie mieć ciastko zjeść ciastko brodacz jestem daleka od tego mojego profesora mogą się cieszyć tą niezależnością wracaj do domu, w którym czuje się bezpiecznie nawet jeśli testom dzielone z innymi wschodnimi rynkami, ale rozwodu nie mnie nie wezmę oddala ten rozwód, bo myli, bo nie wyobrażam sobie rozwodu, bo jestem katoliczką rozdał wiele od osób mogą być w ten sposób myśli, że do rozwodu nadal jest obciążony dużym tematem społecznym i nadal jest olbrzymia blokada do tego, żeby wziąć ten rozwód, ale też pojawiają się takie wzorce w ramach których, a ten szkody wyjazd migracja może i właśnie uniezależnienie się ekonomiczne może prowadzić do renegocjacji układu rodzinnego talent to Song w przypadku czas na mnie zbadania Alles z 3 znajomych, gdzie osoby, które no były z przemocą w związkach taki czy inny sposób rozwiązał które, która do przewozu płat łososia ekonomiczna wiązała się właśnie znakiem niezależności były w stanie renegocjować swoją relację poprzez uniezależnienie się ekonomiczna poprzez takie właśnie stanięcie na własne nogi małe i dosyć się skutecznie zmienić swoją z ZS w układ rodzinny, a to nie zawsze jest oczywiście możliwe w UE ale, toteż jest jakaś opcja i to też jest jakiś proces, który może być związane właśnie z z migracją jest to pewna szansa no LO, które nie mówi się w kontekście migracji w kontekście migracji mi się zazwyczaj właśnie takiego się też wspomnieć, iż albo takiego wręcz Live act, czyli tego, że najlepsze osoby najbardziej aktywne wyjeżdżają z kraju albo też kontekście matek też o tym, pisała dr Urbańska w poprzednim w poprzedniej książce, która leży spory Tajwan czy ważna jest matką Polką i się pojawia ta kwestia Gandhiego negatywne skutki negatywne oceny matek, które pozostawiają swoje dzieci i cała ta panika taka wokół euro sieroctwa obok tego zbudowana w tym jest nie mówi się ani on, ale też wysiłku, który jest często ogromne, a który nakierowany na utrzymanie dobrych relacji z dziećmi nawet na odległość ani też nie mówi się właśnie od takich pozwolono ekonomicznych przyczynach migracji, które niekoniecznie muszą obyć się wynikać z wolnej decyzji danej osoby to jest też bardzo ciekawy element, który się w kontekście tych debat o euro sierota nie pojawiła, które wydają się niezwykle istotnym w sumie z tymi ostatnimi słowami dziwi wyszła pani wątek treściami nagłą różnicę czyli gdyby ktoś nas słuchał, gdyby zadzwonił słuchacz jestem pewna, że miałyby się głos, a dzieci w tym wszystkim, a dzieci, ale co już w Oslo rozmawiamy po informacjach Radia TOK FM psychologizmu w środę przez państwa plan wracamy do naszej rozmowy to jest ostatnia część jest w środku w studiu obecny w pani Elżbieta Korolczuk socjolożka zespół redaktora w redaktorka książki razem z panią Renatą Hryciuk niebezpieczne związki macierzyństwo ojcostwo i polityka, który tej książce zawarty jest 1 z artykułów autorstwa obecnej również pani Sylwii Urbańskiej w z kolei książka polisy Lubański matka Polka na odległość ukaże się w kwietniu będzie dobrze i okazja także do spotkania jeśli wejdzie do porozmawiania ogumienia współprowadzący ten program Sergio de Arana głosy przeci w przemocy czy czyta czy coś jeszcze chcemy, bo tutaj pani Ast, a propos tego w ich wyjazdów w kontekście dzieci zaczyna mówić jak to jest postrzegany najczęściej właśnie te euro sieroctwo czy tuńczyk czy kwestia dzieci w jeśli mówimy tutaj o naszej bohaterce zapłaciła pewną cenę płaci nie przy tak można powiedzieć o kontakt z synem przerwał się córka sprowadziła do siebie prawda, ale ja znam życie jednostkową jak i jak z tych pani badań wynika, że sprawy tych relacji weźcie rodzinne jednak ten ojciec tutaj dzieci matka bardzo skomplikowanego kwestia to jest też taka jak zjawisko proszę bardzo zmienia, bo jeżeli moje rozmówczynie, z których większa część pracowała w sytuacji nielegalności było, bo tutaj musimy to przypomnieć funt już nie pamiętasz tę prawdę, gdy dyskurs publiczny ma bardzo krótką pamięć jeśli pamiętamy o tym, że właściwie duża część doświadczeń Polaków to jest praca w warunkach nielegalności, zwłaszcza dotyczy to kobiety, które pracowały w sektorach takich globalnych europejskich sektorach rynku pracy, gdzie praca była nieuregulowana w dużej mierze praca sprzątaczki opiekunki dzieci opiekunki osób chorych starszych niepełnosprawnych to były prace do właściwie od kilku lat to jest uregulowane i te rynki są otwarte dla Polek, ale i tak czy to było to były kontakty MiLoG nielegalności, gdzie dzieci nie można było zabrać ze sobą to było było wręcz z strategia nieracjonalna, ponieważ kobiety, które pracowały właśnie w takich sektorach mieszkał ciasto w bardzo specyficzna dzielnica, gdzie było przez to, że te prace były nieuregulowane w Pyrzowicach było dużo przemocy europejskich winnicach, więc poszedł konfekcji nielegalność nielegalności pobytu pracy zamieszkania ono uniemożliwiono zabranie dzieci ze sobą teraz dzieci można zabierać ze sobą, więc te decyzje są decyzje jest większa sprawczość i choć te decyzje, ale to co jest bardzo ciekawe w kontekście wyjazdów podąża my właściwie po otwarciu Cognor po wejściu Polski do Unii Europejskiej pojawi się bardzo specyficzne dyskurs wokół macierzyństwa migrantów imigrantek, który pokazuje właściwie taki takim przykładem tego w jaki sposób tutaj w Polsce w polityce instytucje publiczne politycy społeczni, ale też społeczności lokalne traktował wyjazd kobiet jak myślę, że państwo pamiętacie taką taką kategorię taką na taki termin, który gościł do tej pory jest pojawi się w prasie czy też w polityce społecznej Miss euro sieroctwo prawda euro sieroctwo to panika moralna Kuraś rozpaczy i to był to wybuch w 2007 roku w inne to była panika równoległa do paniki wokół wejścia Polski do Unii Europejskiej i były w właściwie w wszelkie w mediach politycy w sejmie nowo różne w różnych instytucjach publicznych epok pokazywano definiowano wyjazd kobiecego porzucanie dzieci nazwano strategii wyjazdów SK pismem w i jeśli w krytykowano matki utożsamiano matki wyjeżdżającego matki, które porzucają dzieci w różnego typu analizach praktycznie nie pojawiała się nie ja nie pojawiała się to przyczyna wyjazdu, jaką jest ubóstwo, jaką jest potrzeba o tym, się bardzo szybko zapomina Pesa zapewnia Linda wie pani złamanie zasad takiego wrażenia jednak, śledząc zdrowe odporne na zawsze zmienia teraz go jednak dom może ze mną, kto miał takie poczucie, że zimówek jest ciężka sytuacja kobiety wyjeżdżają konsekwencją tego, ale nie zbuduje za takiego przerzucenia winy na kobiety aż tak tego nie dostrzegałam wolny zgłoś się bardzo zmienia zmieni zmieni również z tego powodu żal ból w sferze publicznej pojawiał się dużo głosów w radzie przestańmy nazywać dzieci euro sierotami to jest stygmatyzacja to jest nie niezgodne z prawdą, że tutaj zaczęło się w po pokazywać również te inne sytuacje do sytuacji kobiet, ale warto zwrócić uwagę na to co się działo po to, po 2008 roku w związku z wybuchem tego tej paniki oraz Sieradz euro sieroctwa wyruszyli taniec dzieci w szkołach MEN pojawiła się kategoria euro pół sieroty euro pół świata to była et zdefiniowano dziecko, którego tylko 1 rodzic zwierza za granicą i z wprowadzoną do statutów do statutów szkół takie wytyczne dla pedagogów, żeby w sytuacji, gdy dziecko jest inny sens ma 1 ma rodzica za granicą, zwłaszcza matka uświadamiać rodzicom jak i jaka jest prawidłowa rola rodzica, czyli powinien być w domu prawda, że najlepszym miejscem dla diet dla, a rodzice jest dom dla matki jest dom i tutaj w taki, jakby to była ta to był taki kontekst torem, bo bardzo dużo założeń w na temat macierzyństwa wyszło, że macierzyństwo goście 1 takim uporem umocnione legitymizowana miejscem dla matki jest dom i złota z takim bardzo ciekawe zjawisko, którym właściwie wylano z kąpielą tą kwestią ekonomiczną i i skupiono się o tym, aspekcie psychologicznym takim aspekcie tego, że to są migracje innych, które są motywowane konsumpcjonizmem materializmem i bita i takie też wyśmiewała może SOS rosły zmienić temat to nie są zbyt silnie związana z imigracją, ale w podobnym zjawiskiem takiej bardzo dziwnej debaty na temat społecznej było to coś się działo wokół likwidacji funduszu alimentacyjnego i tutaj znowu rozmawiamy o o przemocy ekonomicznej w tym sensie, że często najczęstszą przyczyną rozwodów w Polsce jest przemoc nawet 7 nie jest dokumentowany w aktach sądowych tak wynika z Przemysławem profesorze ma Małgorzaty Fuszary i jakby takim sposobem wywierania dalej nacisku na byłą partnerkę i dzieci jest to, że niepłacenie alimentów wnikanie ocenia mieliśmy sytuacje w 2000 czwartymi piątym roku pomysłu kuriozalnego pomysłu rządu SLD, żeby zlikwidować fundusz alimentacyjny zastąpić go jakimiś powszechnymi świadczeniami dla wszystkich dla wszystkich rodziców samotnych z dziećmi co skończyło się jeszcze bardziej paradoksalnym wynikiem, że dla zasiłku rząd 170 zł miesięcznie brano fikcyjne rozwody o to, żeby można było zwiększyć swój budżet rodzinny i i co ciekawe było w fast rozmowy na uczniów w wywiadzie w tym właśnie tomie niebezpieczne związki co ciekawe było to jak jak politycy media traktowały traktowali kobiety, które korzystają z funduszu alimentacyjnego na czym tzw. alimenciarzy były takim w euro i jeszcze kolejnym Kor kolejnym krajom odmianą patologii społecznych tak to na pewno związane z jakimiś właśnie takimi kwestiami, że na pewno nie niszczy się pracować właściwie, dlaczego się bez wiodły, a może są uliczkami psy czy ktoś się czegoś nauczyliśmy volvo na Annę na przykładzie tej sytuacji z likwidacją funduszu alimentacyjnego jako społeczeństwo i jest ich woli Żyda można mieć taką nadzieję to znaczy w tej książce niebezpieczne związki jest wywiad z panią Elżbietą, gdyż 1 z aktywistek, które walczyły o przywrócenie funduszu alimentacyjnego wyróżnia akurat, ale też ona była zaangażowana w pracę związane z przywróceniem funduszu GAM i to pokazuje też to w jaki sposób ten poziom indywidualnej z powiązane z poziomem społecznymi politycznymi to znaczy mamy do czynienia w sytuacji ostrej, w której mówi się w GM rzeczy bardzo silne jest takim jakaś wizja właśnie macierzyństwa matki jako osoby, która jest bardzo zaangażowana w ścisłej diecie, która zapewnia też jesteś ciekawy w Polsce AM warunki takie dobre ekonomiczne, a tak to jest też moim zdaniem dosyć istotne że, o ile mamy taką wizję, że kradzieże mężczyzna czy prawdziwy ojciec powinien za zapewnia się tak znosić pieniądze do domu to w praktyce kwestia alimentacji właściwie tych ogromnych problemów, które są w Polsce z premedytacją pokazuje, że jest bardzo duże przyzwolenie społeczne no nie zapewnianie bezpieczeństwa ekonomicznego o rodzinie, a Anna przez głównie przez ojców i ty też bardzo ciekawe elementy do takich kulturowych konstrukcji męskości kobiecości tego czy jakieś obowiązki kogoś w rodzinie, ale myślę, że kwestia funduszu alimentacyjnego lamentacje też bardzo pokazuje dobrze przemiany naszego sposobu myślenia o tym, jaka jest relacja między państwem, a rodzina w ogóle tak mam wrażenie, że w tej chwili mamy taką dyskusję i na bardzo mocno weszła w przypadku Anny ratyfikacji konwencji się mówi się państwo za bardzo ingeruje w rodzinach tak państwo nie powinno ingerować w rodzinę, bo rodzina sama w sobie jest tak, a najzdrowsza, jeżeli i, że nie mamy też żadnej ingerencji Otóż losy chociażby funduszu alimentacyjnego pokazują, że państwo zawsze ingeruje w rodzinę, nawet jeżeli nic nie robi fakt to znaczy, jeżeli teraz ingeruje dokładnie czy Rzymu mamy taki system albo dlaczego w ogóle pojawił się fundusz alimentacyjny miały się, dlatego że sami na najczęściej ojcowie brata matki zazwyczaj są opiekunkami dzieci po rozpadzie nie płacić alimenty, a więc pojawił się taki pomysł, że państwo, które ma mieć aparat przymusu w postaci policji prokuratury i t d. może te pieniądze, a tak wydusić z tych dłużników w imieniu dzieci opóźnić dłużnicy będą musieli państwo zwrócić akta te jakoś funkcjonowało to do osiemdziesiątego dziewiątego roku później okazało się, że państwo po pierwsze nie jest już tak sprawne po drugie, ta cała kwestia, a alimentacji się o bardziej stroma trwała, bo szara strefa się pojawiła, więc już mogę ten proces odzyskiwania pieniędzy było trudne i państwo osoby w dużej mierze odpuścił znaczy, że sytuacja, w której tylko o 7 % długów, które są zaciągane na rzecz funduszu alimentacyjnego jest ściąganych pokazuje co pokazuje, że państwo właściwie nie podejmuje różnych działań, które są możliwe zgodne z prawem, a które umożliwiłyby zapewnienie tej stabilności ekonomicznej AM dzieciom, którym alimenty się należą tak czy państwo, które mówi działamy na rzecz rodzinnej i PR i działamy pro rodzinnie i de facto już interesuje się za bardzo losem, ale tych dzieci, w przypadku których rodzice najczęściej ojcowie, ale nie czują się odpowiedzialni za płacenie alimentów tak, a jednocześnie, a on mówi jej matką to w tej chwili sprowadzony do występu po dwudziesty siódmym roku wprowadzono próg taki związane z dochodowych Chang, czyli matki, które są najbardziej aktywna de facto, które pracują teraz starają się zarobić zarabiają więcej niż 725 zł na osobę w rodzinie, czyli powyżej minimów są karane za 2 i w związku z tym nie mają już możliwości dostania tych maksymalnie 500 zł, które można uzyskać z funduszu alimentacyjnego, a właściwie, gdy z przekaz analogicznie jest przekaz taki, że nie po nie pracuje tak, ale nie oceniać, ale od razu na czarno, bo jeżeli masz pracowała, więc zarabia trochę więcej to my jako państwo nie zamierzamy już brać odpowiedzialności za ściąganie alimentów, które notabene została zostały przesądzone zasądzone przez co 2 i to pokazuje taką jakość niesłychaną bałam arbitralność pewnych decyzji, ale też pokazuje, że niestety w pewnych kwestarze państwo się wycofuje to sytuacja rodziny w tym przypadku rodziny niepełnej staje się znacznie gorsza, bo to jest potwierdzone wszelkimi badaniami na temat biedy ubóstwa w Polsce, że właśnie rodziny niepełne, a samodzielne matki właśnie z rodziny wielodzietne z jeszcze kolejny temat są najbardziej narażone na ubóstwo w Polsce i to właśnie te dzieci, które żyją w pustych ocieramy się strzeże że, że wracając do sytuacji jej kobiety na nas na na Podlaskiej wsi, która doświadcza przemocy ze strony męża i rodziny nasze bohaterki tego artykułu Aldony to mając wiedzę o tym, że te alimenty są nieściągalne tak to, gdyby nie istniała ta furtka w postaci tego, że można wyjść z tego też czas najwyższy powiedzieć, że rynek pracy w małych miasteczkach nasze konto pustyni nie pozwala na utrzymanie rodziny, tym bardziej na wynajęcie mieszkania to jakby jej jedyną oraz naczelni nie mogą żaden inny cel to ofiary przemocy nie możemy sposób życia państwo, bo po pierwsze, wszystkie mechanizmy wprowadzone 5 lat temu zakazu zbliżania się dużymi zostają na papierze, a więc alimenty uzyskanie alimentów będzie problematyczne na dodatek środowisko lokalne potraktuje to może nawet włącznie z własną rodziną biologiczną potraktuje to jak właściwie nie wiem kobieta, która rozwodzi się w czarną owcę jakiś znajdzie nowego partnera, który w ogóle to odczuwamy wszelkie społeczne tabu to możemy mówimy trochę o takich systemach społecznych, w których kobiety znajdują się w takim systemie wielokrotnie złożonych pułapek założonych w 20 i 1 strony załodze założony przez torowisko lokale z drugiej strony założonym przez przez państwo, które w wielkich absurdalne sposoby postanawia nie 1 rodziny wspierać inne Karaś w Zarzeczu niezawinione czy wsi Cisek są zrobione na zmianę tych tych schematów, o którym o, których mówimy diet zależy, jakie schematy pytamy jeśli zatem po zostaną zapytamy o schematy kulturowe wzorce od wzorca działania wzorce postępowania rzeczywiście migracja daje takiej możliwości kończy się zmieniają Mn cytują, ale jest to bardzo trudny jest to bardzo trudny proces i tutaj n p . jeśli chodzi o tym, wody warto też już taki temat w jaki sposób kobiety uciekają do wsi potentat ten proces ucieczki drogę ucieczki pokazuje właśnie te rozliczne zaniechania państwa, o których mówi dr Korolczuk i to jest bardzo ważne też dodał kilka dni z dnia na dzień pytał Ciećka jest bardzo często ten wyjazd może nie zawsze to ma charakter ciężki wyjazd jest gazowany taki jest winny jest dużo różnych środków podejmowanych przed wyjazdem, jeżeli jest matka np. konsultacje z policją jest spółka wciąż takim znaczeniu oczywiście telefony lub na policję i spotka się spotkam u wielu moich rozmówczyń z takim taki ciężar policja doradzała im wyjazd zagranicę w związku z tym, że sama policja była bezradna wobec braku możliwości poradzenia sobie zęby agresora, więc to jest to jest wiele różnych wiele różnych tutaj innych działań podejmowanych niemożność po prostu rozwiązania problemu już, toteż zachodzi pewna zmiana ta sztuka w świadomości społecznej, bo teraz zajmuje się badaniem różnych rodzajów typów taki oddolny aktywni i aktywista oddolnego aktywizmu 3 ruchów społecznych rodziców mam wrażenie, że rzeczywiście jest wzrastająca świadomość, że po pierwsze od państwa można czegoś wymagać, że należy od niego wymagać, że tego jest państwo, żeby właśnie te podstawowe kwestie nam pomagał załatwiać w i rzeczywiście warto się przyglądać tym groźnym ruchom one są różne są bardziej progresywna bardziej konserwatywne różne rzeczy dotyczą, ale ważne jest to rzeczywiście coraz większe takie poczucie, że my jako obywatele obywatelki możemy razem działać możemy wpływać na konkretne kwestie związane np. polityką społeczną związanego z polityką dotyczącą rodziny myślę, że to jest coś co warto, o czym warto pamiętać warto zauważyć przy państwa nasz plan się kończy prosiliśmy zacznijmy od tematu, dlaczego Polki w zjeździe na emigrację w kontekście pani badań PiS w Lubelskiem, ale też tak naprawdę doprowadziło nas rozważy wodę na temat polityki społecznej państwa w ciąg dalszy nastąpi bardzo serdecznie dziękuje Elżbieta Korolczuk socjolożka z uniwersytetu w Göteborgu współ redaktorka książki, w której znalazł się między nimi atut poezji Lubańskiej książki niebezpieczne związki macierzyństwo ze swej polityka była naszym gościem zagrają z wyjaśnienia, a Urbańska chętnym, który przeprowadziła w te badania pani książkę z kolei matka Polka na odległość okaże się w kwietniu i pasek de Arana głosy przeci w przemocy w tym względzie dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA