REKLAMA

Główna Inspektor Pracy, Iwona Hickiewicz, o ochronie pracowników przed molestowaniem i mobbingiem

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2015-02-26 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM i tam ponownie esej Żakowski też czwartkowy poranek TOK FM 24 Półwysep Synaj w tej chwili z nami Iwona Hickiewicz główny inspektor pracy dzień dobry witam serdecznie czy Polska jest pracowniczym rajem, jeżeli chodzi o mobbing molestowanie seksualne trudne pytanie na początek ja myślę, że w ogóle Polska nie jest pracowniczym rajem patrząc na wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i na te problemy, na które zwracamy od dłuższego czasu uwagę w sensie Rozwiń » negatywnym w, czyli przede wszystkim niestabilność pracy, a z tym związane są różne wątki m. in. dyskryminacja czy mobbing trudny do udowodnienia trudne do wykazania z punktu widzenia Inspekcji pracy tak naprawdę bardzo trudne, ale i w sądach patrząc na statystyki nie jest to takie oczywiste na dziś Gazeta prawna dziennik Gazeta prawna drukuje troszkę statystyk w tej sprawie z, niżby wynikało, że tylko w MON ma być awans, ale na tle Europy tylko w Cannes 9 % pracowników spotkało się w Polsce z mobbingiem molestowaniem i przemocą w miejscu pracy średnia Europejska to jest 14 % 9 polskie też bardzo dobry wynik w takich krajach jak i wydawałoby się na pracowniczy umierają tam właśnie jak Finlandia np. tez aż 20 % oraz czy jest tak dobrze, że nie ma tych zjawisk czy jest tak źle, że ludzie nawet zdania są sprawdzane są albo boją się informować o tym po pierwsze, patrząc na statystykach, które chciałabym powiedzieć z Ministerstwa Sprawiedliwości wprawdzie to jest statystyka za rok 2013, ale myślę, że te dane nie są na dzień dzisiejszy jakoś bardzo odstające Ministerstwo Sprawiedliwości na posiedzenie Rady Ochrony Pracy w zeszłym roku przygotowały takie dane, z których wynika, że w 2013 roku wpły w skarg spraw dotyczących różnych form dyskryminacji w zatrudnieniu stanowił mniej niż 1 % wszystkich spra w, które wpłynęły w tym roku do sądów pracy mniej niż 1 % w najszerszym wolumen spra w jak podaje ministerstwo energii, ale liczby bezwzględne, jakie są łapani to jest 120  000 za 2013 wszystkich spra w z zakresu prawa pracy, czyli poniżej 1000 EUR było wszystkich spra w z zakresu dyskryminacji zatrudnienia w jak ministerstwo podaje, bo to też jest ważne największy najszerszy wolumen spraw z zakresu różnych form dyskryminacji w 2013 roku to były sprawy odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu i w 2013 z tym roku wpłynęło 442 sprawy odszkodowanie w tym zakresie i o odszkodowanie w związku z molestowaniem seksualnym jako 1 z form dyskryminacji w miejscu pracy i zdobyły sprawy stanowiące 0 , 8 % wpły w omawianego katalogu spra w mobbing, czyli sprawy odszkodowanie zadośćuczynienie 41 % tych spraw, czyli tak naprawdę jest jak ma on z liczbą mniej więcej ma też o ubiór około 400 może, ale 0 , 8 to są psy to są jakieś mity i incydentalny szczątkowe sprawy i patrząc na to statystykę i to co w co pan mówił panie redaktorze co pan pyta myślę, że problem jest pierwszorzędny ten, że pracownicy nie uświadamiają sobie oczy nie do końca sobie uświadamiają, że są przepisy przepisy wprawie pracy, które te sprawy regulują i w oparciu, o który to, które można dochodzić czy żyrafy złośliwie tylko ofiary albo tego nie wiedzą albo nie ujawnia, kto jest jeszcze druga strona medalu, bo wiedzieć to jedno i znać przepisy natomiast druga kwestia to jest ujawnianie tego co się dzieje i my z punktu widzenia Państwowej Inspekcji Pracy chyba jest mało prawdopodobne nie miała pani ocenia, żeby przeszło 2 × mniej było takich przypadków w Polsce niż Finlandia przykład może Finlandii społeczeństwo jest bardziej świadome tego, że przepisy są może dłużej obowiązują w u nas w dziewięćdziesiątym szóstym roku pierwsze przepisy znalazły się w kodeksie pracy odnośnie równego traktowania wcześniej, gdy tak naprawdę bazowaliśmy na przepisach kodeksu cywilnego Korona art. 2324 chroniące prawa osobiste każdego człowieka w 2004 roku Health my przepisy zostały rozszerzone, więc przepisy mamy tak tylko jeszcze trzeba świeżej ludzie chcą o tym nie wie z UE to 1 z tejże powinien powiedzieć czy chcą nas więcej jest instytucji, które tym się zajmują są różne fundacje stowarzyszenia na rzecz walki z dyskryminacją z mobbingiem my jako Państwowa Inspekcja Pracy także w ramach naszej działalności nie tylko kontroli nadzorczej, ale inne szeroki coraz szerszej w działalność prewencyjna promocyjnej także staramy się uświadamiać pokazywać, że są te przepisy i że można z nich korzystać nie zawsze inspektor pracy pomoże w UE, bo od rozstrzygnięcia tego typu spra w są sądy tak, ale tak jak mówię warto pokazywać, że jest problem, że są przepisy i że można z nich korzystać natomiast myślę, że kazał ci inspektorzy pracy w polskich przedsiębiorstwach np. no myślał o tych w firmy medialnej, który sprawdzi się sprawa mobbingu molestowanie jest teraz badana przez specjalną komisję czy JSW nie tam jest taki inspektor pracy z od nas z Inspekcji pracy to Solidarność społeczni inspektorzy pracy lekarzy w tym mieszczą się z całkowitą wrażliwi tacy ludzie się jej pewnie jest różnie w tak naprawdę ze społeczną Inspekcją pracy jest problem o, tyle że może w ogóle działać tam, gdzie są związki zawodowe tak także to nic nie narzuci społecznego inspektora pracy i nie wiem czy to musi być społeczny inspektor pracy może być to jakiś mąż zaufania wyznaczony ważne jest to przez pracodawcę w uzgodnieniu z pracownikami to na ogół szefowie przecież molestują, więc jak oni we znaki ludziom nie to bywa różnie była niższa, choć rzadziej myślę, że może może być w praktyce różnie mnie nie nie nie denara pewnie tak jest, że większość działa to w stronę tego, który ma większą władzę w stosunku do tych, którzy mu podlegają, ale takie jak czytamy różne opracowania z zakresu psychologii zachowań jeśli chodzi o mobbing może, że tak powiem im grupa upatrywać ofiarę i do tej ofiary mieć jakieś zastrzeżenia, że nas o ofiarach kompanijne innym różnie może być dla nas może być brak angażowania działu pozwoliło jej tak czy inaczej najważniejsze jest to, żeby wiedzieć jest to zachowanie naganne i z tego typu zachowaniami powinniśmy walczyć myślę, że najważniejsza też sprawa jest mandat każe to pracodawcy powinni sobie uświadamiać, że odpowiadają za to uświadamiają sobie w coraz częściej coraz, więc konieczne jest jakoś monitoruje się toczy w Polsce w filmach pracownicy, którzy czują się o molestowanie mobbing chowani wiedzą co z tym zrobić, gdzie pójść do pracodawcy i to my zapewniamy to znaczy inspektorzy sprawdzają czy są w zakładach pracy dni przed tego typu kontrolach, które z tym wątkiem się wiążące są wprowadzone procedury wokół nich przepisy nie określają szczegółowo jak pracodawca ma zapobiegać tego typu zjawiskom dochodowym są na rowerze lub zwrot z falą, zwłaszcza w różny w korporacjach tam, gdzie zaczerpnięty z Vanessą wzorce z Zachodu i malcowi nic o tym, wiedzą, ale teraz świadomość tak tylko, że pracownicy nawet zapozna wani do wsparcia na wstępie torze człowiek jest zapoznawany z różnymi dokumentami są w miejscu pracy nie oznacza automatycznie, że z tych procedur będzie się korzystało w UE, a tym bardziej, że my sprawa nie wyjdzie dalej poza pracodawcy, czyli n p . do Zgorzelca na obozach wiedzą, że mają prawo skorzystać ani korzystającą boją się, że wrócą z pracy wstydzą się jej film o PIT i ja myślę, że tutaj wątek utraty pracy jest bardzo ważny w ogóle przy jak gdyby w upominaniu się o swoje prawa względem pracodawcy organy, które przeszło połowa w pracowniczą około połowy pracowników ma za sobą doświadczenie zarejestrowanego bezrobocia trudno się dziwić, że jest to trudno się dziwić poza tym my nigdy bym w Gnieźnie, przechodząc już na dane statystyczne lektury którymi dysponujemy tak jak dzisiaj wygląda w kwestii zatrudnienia w oparciu o inne formy niż stosunek pracy, czyli dające tą stabilizację w ale my patrząc na te skargi, które do nas spływają do Państwowej Inspekcji Pracy jest w sprawy z zakresu dyskryminacji chorych równego traktowania czy mobbingu nic to nie są sprawy, które dominują są sprawach którymi się zajmujemy i nie są sprawami, które dominujący w skargach, które do nas wpływają w po to, są jednak kwestie związane czy z wynagrodzeniami czy ze stosunkiem pracy, ale w, ale bardzo wiele skarg pochodzi od pracowników, którzy już odeszli od pracodawcy, czyli po ustaniu zatrudnienia to też świadczy o tym, że w trakcie pracy w z różnych względów i myślę, że te względy wszyscy sobie w uświadamiamy to boją się ludzi i rekreacji wyrzucą w końcu w UE albo sami znajdą inną pracę i Natasza nie nadąża też pani może chronić tylko pracowników za was zatrudnionych na podstawie umów o pracę czy tych wszystkich samozatrudnionych, których jest bardzo dużo mówić coraz więcej zatrudnionych na zleceniach dziełach my i t d. też może pani w jest problem, dlatego że im Inspekcja pracy i kompetencji Inspekcji pracy zasadzają się na kwestiach związanych ze stosunkiem pracy, czyli uprawnienia pracownicze samozatrudnionego można zobligować molestować w świat tak tylko 1 z jego nie obejmuje kodeks pracy dla władz jak tych cywilnoprawnych i tu się tu się zaczynają już problemy tych osób, które pozostają w poza zatrudnieniem pracownik właściwie tylko w zakresie dyżury jak nasz model pracy w mediach w ich, bo to takie osoby, które się skarżą w tych tekstach tygodnika wprost na warunki pracy w TVN-ie to są na ogół osoby zatrudnione na umowach mówiąc krótko śmieciowych w dacie ich właściwie tutaj, by nie ma molestowania mobbingu i nie ma się, o co czepiać pragnienie wielu zjawisko występuje poza my i jeśli zjawisko występuje to to jest rola pracodawcy im nie sądzę, żeby pracodawca zatrudniał tylko osoby na podstawie umów cywilnoprawnych czy samozatrudnionych lub firmach tak jest też większość jest nowa większość, ale pracownicy są, czyli ma status pracodawcy, a nam chodzi nam z punktu widzenia Inspekcji pracy o sprawdzenie procedur zapobiegających w, a że będą te procedury mogły dotyczyć innych, którzy świadczą pracę tego pracodawcy no to tym lepiej tak naprawdę tak, ale że jest taka sytuacja, jaką można bez trudu wyobrazić bardzo wielu firmach, zwłaszcza medialnych szef, który nie jest pracownikiem tylko jest np. zatrudniony na kontrakcie albo jest zatrudniony jest samozatrudniony albo nas w umowie o dzieło molestuje stażystka, która w ogóle nie jest zatrudniona jest na stażu ma prawda albo molestuje lista Czarka, która jest na umowy-zlecenia, a zarazem spowodowane jest w zasięgu waszych obecnie tylko my sprawdzamy u wierzyciela albo w duże procedury u pracodawcy, jeżeli mamy do czynienia z pracodawcą, czyli choćby 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jest pracodawca, ale jak za działania wobec takich osób to już nie sprawdzać w Rejowcu też możecie też sprawdzać to znaczy egzekwować nie bardzo tak naprawdę, bo mnie nie rozstrzygamy tego co dostają też tak w takiej sytuacji, iż nie można się nie pracownicy to znaczy do sądu sprawę molestowania zgodnie z obrazem wtedy na nie, bo nie ma się statusu pracowniczego natomiast nie znaczy, że taka osoba nie korzysta z określonych prac tak to już kodeks cywilny w egalitarnym pani inspektor to może trzeba, aby jak koszty z tym zrobić, bo skoro mówimy o tym w przyszłość jest elastyczne zatrudnienie czy właśnie te formy, które jest, w których już nie są chronieni przez kodeks pracy na to tobyśmy wracaj do dziewiętnastego wieku, gdzie gwar warunki pracy w ogóle jest ochrona i ja jestem absolutnie przeciwna takiemu takiemu mówieniu że, owszem, elastyczne formy zatrudnienia takiej na tym trzeba się poważnie zastanowić my mamy kodeks pracy z początku lat siedemdziesiątych, czyli z innej epoki dzisiaj są inne czasy inni pracodawcy przede wszystkim to są mikroprzedsiębiorcy no i kodeks pracy po prostu nie jest dostosowany do tego co mamy na rynku reklamy, by go otworzyć zupełnie nowej kadencji to znaczy kodeks pracy był przygotowany z parę lat temu przez komisję Kodyfikacyjną prawa pracy grono wybitnych profesorów prawa pracy przygotowało ten kodeks tylko, że ten kodeks ten projekt już 10 lat i znowu jest nieaktualny, więc trzeba było zawrócić profesorowie zawody posłowie do czytania i głosowania, bo świat się zmienia, a masz prawo niestety nie jada się bardzo dziękuję pani inspektor Iwona Hickiewicz główny inspektor pracy była moim gościem za chwilę po informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA