REKLAMA

Czy wojna na Ukrainie może "przelać się" przez granicę? Dr Olaf Osica, dyrektor OSW

Światopodgląd
Data emisji:
2015-03-04 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
29:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
światu podgląd kart do PISF Agnieszka Lichnerowicz, a teraz państwo moim gościem jest dr Olaf Osica dyrektor ośrodka studiów wschodnich dzień dobry, że nowe pretekstem do spotkania jest, by tekst analiza prognoza, którą znajdą państwo dziś w tygodniku powszechnym najnowsza jego numerze lotna trzęsawisko kijem to jest próba dać spojrzenie na po co się dzieje na Ukrainie to, o czym na tym na czym się zastanawiamy Ukraina Rosja znacznie szerzej, bo pan jak różne ustawy o Rozwiń » taką tezę, że wyczerpuje SM SM taki post sowiecki model tu w naszym regionie Europy wschodniej i energią niejako to co powstało po dziewięćdziesiątym roku się sypie i w sensie gospodarczym i w sensie geopolitycznym i po męża ponoć o tym, czego doprowadzi, ale czy dobrze zrozumiałam to pana prezydenta, lecz ogólna ogólna teza jest taka, że ta stabilizacja względna stabilizacja zawsze, którą mieliśmy za wschodnią granicą mówmy Europie wschodniej, gdy mówimy o państwach przede wszystkim byłego związku Radzieckiego Europejskiej części z wyłączeniem państ w bałtyckich to jest zupełnie inna liga, że ta względna stabilizacja ona dobiega końca i nie tylko, dlatego że mamy wolne na Ukrainie, która jest poważnym wyzwaniem oczywiście dla państwa ukraińskiego, ale dlatego, że też zasoby polityczne gospodarcze społeczne, które przez 25 lat napędzały czarnego gwarantowała właśnie to wspomniana przeze mnie stabilizację on się wyczerpują nie brakuje pomysłów na to jak dalej mają te kraje monet się rozwijać nawet utrzymać swój stan posiadania mamy do czynienia z reżimami autorytarnymi w przypadku Ukrainy Mołdawii trzon drużyny domowe są to państwo demokratyczne budująca swoją demokrację przeszli przez wszystkich zastrzeżeniach, ale jednak z elitą cały czas pod sowiecką jest zasadnicza różnica między elitą polityczną posłowie skład postkomunistyczną stron mamy do czynienia z Europy Środkowej więc, podsumowując trochę próchnicznej czarno widzę na zasadzie takiej, że przed nami wiele lat w dużych napięć niepokojów i to nie tylko związanych z polityką rosyjską wielką polityką wojnę romskim z tym, że te struktury społeczne gospodarcze polityczne, które powstały po rozpadzie związku Radzieckiego one dzisiaj dożywają swoich ostatnich dni, więc rolnik jest brak stabilności będzie nam towarzyszył przez kolejną dekadę w moim przekonaniu i mówimy o Rosji Ukrainie Białorusi moda może ciągnąć dalej tak Mołdawia Rosja inny przykład, ale też państwo, które mimo swoich reform cały czas znajduje się bardzo trudnej sytuacji możemy pociągnąć też na południe to jest Kaukaz też Azerbejdżan państwo surowcowe, które tak naprawdę żyje ze sprzedaży ropy, ale też Armenia to też jakieś mierze Gruzja dzisiaj, że to znaki, gdzie reformy stanęła pod znakiem zapytania kierunek przyszłych Gruzji też film można mnożyć kraju rzeczywiście jest coraz więcej czy w generalnym wspólnym mianownikiem jest jest przynależność do związku Radzieckiego z wyłączeniem państ w bałtyckich oraz oczywiście zdaje, bo odjechały mówiąc kolokwialnie zupełnie inną stronę i tu już, że nie będzie żadnych zaskoczeń i zwróciła uwagę na różnice między elitami Postek komunistycznymi, które mamy tutaj w regionie naszym Europy Środkowej nazwijmy to, włączając w to właśnie Polskę, a tymi elitami post sowieckimi i poza tym, że my nie byliśmy częścią związku Radzieckiego formalnie oni byli to jaka jest różnica jest mieli ich zdaniem pani to jest równanie w Europa Środkowa była była częścią RWPG układu Warszawskiego nie mieliśmy suwerenności niż gospodarka była gospodarką rozrzutna gazową, ale albo były elementarne rzeczy związane z tym, że mam w Polska istniała wcześniej Węgry istniał Czech istniały państwa bałtyckie istniały i zawsze był to obszar o wiele bardziej otwarty na zachód, bo tak naprawdę obszar pomiędzy Zachodem, a Wschodem natomiast związek radziecki to było jedno państwo w związku, z czym to jest ciężko wytłumaczyć to potrzeba tam pojechać poczuć tak naprawdę to element posłowie z kości on nie są niewidoczne też w architekturze jeszcze bardzo często, ale też w głowach tych ludzi mniej czasu zapominamy tak przy wsiadaniu wydany, że kiedy mówimy o o ludziach na Ukrainie chociażby tych, którzy dziś to państwo reformować to w sporej często łączą ludzi wchodzi w życie zawodowe w luźnym związku Radzieckim osiemdziesiątych latach z kolei ci młodzi czy to średnie pokolenie anonimu wychowany w warunkach normalnej konkurencji oblicze demokracji o rachunkach kontrolowanej demokracji nasileniem tendencji autorytarnych rozpuszcza mi jak zdolność do odnalezienia się w nowej sytuacji zdolny do adaptacji do każdego przyswajania tego wszystkiego co się dzieje na świecie zachodnimi sterowania polityką swoich państw jest mocno ograniczona, więc temat problem nie tylko wynikający z tego, że gospodarka po prostu czuć na przykładzie Rosji doskonale państwo oparte na na sprzedaży surowców przede wszystkim mit ta cena surowca spadła po prostu gospodarka rosyjska się kurczy wyschniętego panoramy związany z dekoniunkturą jeszcze element sporny rodzaj tremy mentalnością też myśleniem o tym, czym jest państwo uczymy społeczeństwo jak zarządzać procesami też zupełnie inny świat cały czas świat w Europie środkowej, która jest postkomunistyczna wielu swoich obszarach, ale nie sposób w ich wiek jak pan pisze w tygodniku powszechnym o tym, że kończy się ten postsowiecki model Europę wschodnią tak naprawdę się rozpada zawala notuje ważnym punktem jest właśnie model gospodarczy mam nadzieję właśnie dzięki ich kapitalizm z oddali hołd wszystkim nam się, że to otrzyma przy łącznym czasie zapominamy, że to obszar, który nie był poddany reformą reformy w naszym rozumieniu Europa Środkowa prosto z państwa, bo tyczkach ten wyjątek stanowić byłe Republiki związku Radzieckiego lektura dokonały niesamowitych zmian w dużej mierze, dlatego że po dziewięćdziesiątym roku napłynęło bardzo dużo ludzi z Kanady zostaną czy też emigracji, która wróciła przejęła stery w Estonii jestem najlepszym przykładem Kalita zachodnia zajęła miejsce tej elity postsowieckiej i dlatego tak dużo się zmieniło w przypadku większych pozostałych państw Kaczorowskiego nel post sowieckiego tam nie było reform to było coś się na złom unowocześnia zacofany czy jakaś Budka modernizacja bazy tak przemysłowej zawsze pewne zmiany legislacyjne otwarci na świat oczywiście, ale to nie towarzyszyło oczywiście wymyślenie swojego sposobu na na budowy gospodarki raczej żerowanie też wykorzystywane tych wszystkich pozostałości po związku Radzieckim to przykład osączyć dostała energetyka cała wszystkie rury oraz ciepłymi gaz płynie nim ropa to, że gospodarka ukraińska, która nie jest gospodarką w kranie jest tańszym surowcem znacznych Rosja leży tak naprawdę cena gazu była tym co dobijała gospodarką ukraińską Ożóg gospodarka ukraińska przez wiele lat była jednak żadnej innej one najmniej od naszych najbardziej energochłonnych gospodarek na świecie ani Białoruś no tak naprawdę jest państwem też dokonać powierzchowny modernizacja tak naprawdę żyje z renty surowcowej wyniku sprzed 3 córek reeksportu taniej ropy co zostaje w Rosji, a te wielkie zakłady przemysłowe białoruską w tej chwili coraz większym stopniu przypominają, więc skansen przemysłowy nie są w stanie konkurować na rynku różne nie tylko globalnym europejskim nawet na rynku rosyjskim produkty białoruskie my mojemu Najwyższemu przemysłowe produkty firm konkurowanie czy Mołdawia, która jest państwem młodym świeżym, która tak naprawdę rano ma problem nie tylko w postaci Naddniestrza, ale też gospodarki, która w dużej mierze opiera się na pieniądzach płynących od ludzi, którzy pracują za granicą tak tylko pokazuje, że ten okres 25 latki, jakby siłą rozpędu poniekąd gospodarki tych krajów jeszcze jakoś szło do przodu i że następuje bardzo głęboki spadek zgodnie z kostek tylko dekoniunktury też kwestia aż do wyczerpania się pewnego modelu rozwoju gospodarki i zanim wybiegłem z przyczyn szef takim krajem jak Rosja Ukraina, które dla nas pewni są najciekawsze to drugim elementem tego rozpadu, na które zwraca uwagę to jest rozpad tych połączeń między Rosją w tym imperium, a Polsatem ma szansę dostaną szczeka, dlatego że cały system satelickich budowany przez Rosję już po okresie rozpadu związku Radzieckiego on budowany w oparciu z 1 strony on powiązania stąd przemysłowej polityczną odziedziczone po okresie związku Radzieckiego, a z drugiej strony przez kupowanie lojalności w oczy większość sojuszy z miesięczników rosyjskich to nie są sojusznicy naszym możemy je treścią państwo demokratyczne, które podzielają tę wspólnotę celów losów mamy do czynienia większość wypadków albo z reżimami autorytarnymi albo, że gigahercami jak w przypadku Ukrainy, gdzie tak naprawdę no robisz interesy kościół tak długo jak Rosja jest w stanie płacić za swoją lojalność to ta lojalność jest jak zaczną wpadać w tarapaty finansowe zaczną już problemy finansowe no to wtedy to generuje naturalne napięcie nie tylko na poziomie gospodarczym też korzenie polityczne przykład Białorusi Rosji doskonały Białoruś tak dobrą sprawę na nie funkcjonuje bez Rosji bez ukrytych subsydiów rosyjskich pytanie jest jak długo Rosja będzie w stanie płacić, a co będzie w stanie płacić jak bardzo się teraz po Krymie bojową i państwa i Rosji to kolejny element jest wreszcie Trento, bo przekracza ten czerwony granicę wszyscy w regionie mają świadomość, jakim partnerem jest Rosja, ale do Krymu jak bowiem, że pewne reguły rząd targuje się, ale Jesper KON DEK jest kodeks jest kodeks bandytów, ale jest to jednak kodeks to coś stało na Krymie rzeczywiście w przypadku czy Białorusi czy Kazachstanu to nowa narracja rosyjska odwołująca się do wspólnoty narodów przy granicy są kwestią umowną granicą Rosji są tam gdzie, gdzie sięgają sięgają granic obecności mniejszość rosyjska rozpoczęła się prawie nowe elementy element niepokoju w czasie okazało się, że Rosja tak dobrą sprawę nie tylko z trudnym partnerem gospodarczym politycznym, ale potencjalnie też jest partnerem, który może zostawić za sytuację, a w przypadku takich reżimów jak Białoruś Kazachstan 2 różne mamy do czynienia z Kazimierzem autorytarnym w perspektywie czasu spore sukcesy wymknąć się jak zostanie wykorzystana przez rośliny oraz pomp do muzyki mówił pan, że je w tym, że to się rozpada no to czekają nas lata chaosu i tym kontekście spojrzymy na Ukrainę to rzeczywiście gospodarka za 3 miesiące ponoć może nawet zbankrutować bez kroplówki odrywa się od Rosji próbuje się oderwać od Rosji nie ufa już Rosji Rosja zaatakowała to jest wróg w tej chwili wojna trwa i czym czy w deszcz to realny jest taki scenariusz jak bardzo realna, bo jak bardzo trudne, że jednak to trudne reformy przeprowadzić elita może wyrastające w tamtym miałem dosyć młoda, by prezydent Poroszenko i premier Jaceniuk no to maturzysta może być związane z wydrukowane na wzór zachodni świat pokolenie polityków czy jednak, a tych, których bagaż destrukcyjnej i lat związku Radzieckiego i tych 25 lat chaosu rozkradanie jest zbyt silne i też będzie ciągnęło i Radomiak, którzy ten bagaż na pewno jest elementem innowacyjnym no on ogranicza swobodę ruchów i też wydaje mi się, że w wielu wypadkach widzimy Polic ukraiński, zwłaszcza w reformowaniu kraju, że to kontynuacja przeważa Ukraina reformuje się tak jak było normalnym krajem, który wpadł w tarapaty i musi się zreformować tak naprawdę jest krajem, który musi wymyślić na nowo tak naprawdę stworzyć prawdziwe państwo poziom gospodarkę nic nie włączaj podwyżki gazu do macierzy Sońta zasiadł rzeczy są wymuszone zewnętrznie podpiszemy włączone są wynikiem tego przez 25 lat odbiorcy końcowi gazu nie poci realnej ceny, że nie oszczędzono tego gazu może też, że Naftohaz główna firma zamierza się handlem gazem Ukrainie jest niesamowicie deficytowa, a on ma gigantyczny dług polegający na tym, że wiele fabryk płaciło sporządzana jest tak ciepło rzeźnie lot bagaż, ale mamy ten fenomen, który jest ukraińskim rosyjskim w wielu miejscach na obszarze postsowieckim, że jakieś tam zim jak sam za gorąco otwieramy okna jest ten sam kolor forma nie możemy tego regulować w drobną rzecz, ale w skali 6 dużych krajów to generuje gigantyczne koszty, a więc, podsumowując nie wątpi w patriotyzm zaangażowany w obecnych elit ukraińskich tworzone są rzeczywiście ten kraj zreformować natomiast to ile czasu potrwa jak straszyć powolny proces jak na takich barier to na jakich muszą bardzo mocno, że tak znaczy to bomba stosunkowo łatwo możemy powiedzieć, choć nie zawsze przyjmowanie ustaw, ale od przyjęcia ustawy do wdrożenia w życie to jest gigantyczna droga i tutaj jest problem łatwo mówić o reformie sądownictwa, ale jak Skorża w tych nowych ludzi łatwo zmyć ruchomych policji należeli policja zarabia dzisiaj nie wiemy kilkadziesiąt euro zarabia policjant, a taka średnia płaca brutto jest oczywista rząd będzie brał łapówki, bo musisz tego żyć to jest to to co napawa mnie niepokoją też brak takiego szczęścia pomysł ma ona na no no tak przyśpieszony start trochę w rodzaju tego co było gruz się Gruzja bowiem mniejszym krajem łatwiejszym rajdu przy tak zalane jeśli reformy, że to ma być jeszcze bardziej jednak bolesne nasilą się angażować się, że w sytuacji, jakiej znajduje się Ukraina dzisiaj tak naprawdę to jest czas, kiedy nie celujemy reform act tak jak w normalnym państwie dziękuję panu mechanizmy usprawnić tylko otrzymujemy kilka prostych ustaw regulacyjnych oni potrzebują czegoś są jak reformy Wilczka podpisać rządy w Polsce, choć obrót gospodarczy rząd ślub jak Toyota skutki są oczywiście oznacza, że na własny wybór społecznym może być bardziej atrakcyjne wnętrze będzie zawsze mąż nie oszukujmy się tutaj nie będzie reform, ale tu suchą nogą wszystko ręcznie przejdą pytanie czy lepiej zafundować terror na raty takich torów postaci tego rzeczywiście, że to społeczeństwo będzie czuwać gigantyczną jakoś tych zmian będzie biedni ci to będzie rok generowało szereg problemów społecznych czy chcemy rozkładać na wiele lat w tym chcemy dokonać w miarę szybko kilku decyzji bardzo odważny, które spowodują, że oprócz tego, że ci będą przegrani, bo będą przegrani w każdej sytuacji tego co się dzieje na Ukrainie stworzyć też Misraty Grubson coś zmienić coś zrobić możesz w tej chwili cały czas zresztą świadomość jak trzeba działać drugi stres lęk właśnie przed kosztami społecznymi politycznymi dydaktycznej o tym, jaki wpływ Unia Europejska może mieć anty reformy czy plan Marshalla, który wczoraj powstało w pomyśle go w Wiedniu może pomóc i są przede wszystkim oznacza dla Rosji to, o czym pan z żoną mam wrażenie, że jeszcze większą agresję to rozumiem po informacjach po bo zaraz informacja przypomnę studio dr Olaf Osica dyrektor ośrodka studiów wschodnich, a świerk lub pod blok w błąd w 2 Agnieszka Lichnerowicz, a gościem państwo moimi dr Olaf Osica dyrektor ośrodka studiów wschodnich MR rozmyślam na chwilę zatrzymam się przy Ukrainie o tym, może tamten model gospodarczy post radzieckich, który funkcjonował się oraz badania rozpoczynał w lasach aż wojna przyszło rozpocząć remont i AM Ukraina musi przejść bardzo bolesne trudne reformy pytanie jak długo to będzie trwało ile wystarczy wysiłki zdobędzie się glonami i czy społeczeństwo przed ich AWPL pytanie jak bardzo rzeczywiście świat może pomoc jest z 1 strony Unia Europejska, która już dość skąpo od kilku lat próbuje przyciągać wpływać na Ukrainę i mam wrażenie, że rozmawiamy też oczywiście przy okazji tekstu analizy, które znajdą państwo w tygodniku powszechnym lotna psy trzęsą bliskie również, że jest taka sugestia w tym tekście wyrażona nawet bardziej chyba w więcej niż sugestię, że Unia Europejska konwencja może zrobić niewiele, dlatego że po co możemy zrobić coś na szczęście dzieje w, czyli pomoc gospodarcza finansowa dla Ukrainy przestał być tematem tabu nie mówimy dziś o kilku miliardach kilku kilkunastu albo więcej miliarda pomoc na Ukrainie czy Ukraina rzeczywiście w tej chwili została rozpoznana w końcu jako pacjent szczególnej troski natomiast wszystko co najważniejsze musi wydarzyć się na miejscu to jest ten problem, że bardzo byśmy chcieli nieraz weźmie matka przykład reformy samorządowej na Ukrainie nikt w coś zrobili ona przy wszystkich swoich problemach wsi stworzyła zupełnie inny obraz Polski Ukraińcy chcą ją powielić nasz kraj jest państwem tak, aby samorząd nie istnieje w Maciuś tak jak samorządność inż. Lena zdrowej szans na symbol oporu pismo pani sytuacji trudno się trzymam swoich doradców są misje są ludzie gotowi zwiedzą doświadczeniem są matowe sygnowane jakieś kwoty w nasz proces niż tam jedzie po drugie, strony w 2 i takie z szeregiem rzeczy niestety na Ukrainie, że nawet, jeżeli tam jest rozpoznanie dach musimy to zmienić chcemy i nad powołuje się specjalne ciała na przyjęcie uchwały przychodzą misję dobrej woli pomocy w prasie pieniądze, ale strasznie ciężko jest zależny przełożyć to ona słuszność puszystą bardzo duży kraj bardzo skóry momencie, więc to nie jest tak, że można o tym, odgórnie ręcznie sterować ręcznie także, w czym Jaceniuk czy prezydent Poroszenko oni mają absolutny wpływ na realną wszystko pod organów państwa może tych barier systemowych stara zła biurokracja na, która nie rozumie albo nie chcą albo boi się zmiany brak zaufania obywateli do państwa, więc ciężko coś wykrzesać taką mobilizację społeczną i cała masa jednak też pozostałości starego systemu w postaci 8 ligach, w których rola ulega dzisiaj o zmianie na nowo definiują swoją rolę, ale są w tym państwie i pozostaną na lata, a co pan sądzi o pomyśle agencji ds. modernizacji Ukrainy wczoraj agencja poznała w Wiedniu takim nie był rzecznikiem twarzą jest z 1 strony publicysta filozof Bernard Emilii Levi las z drugiej strony mózgiem jest ukraiński oligarcha Dmytro Firtasz, który czeka na ekstradycję, bo stany Zjednoczone, gdzie chcą go o zdjęcia także oskarżyć tak dalej on właśnie jako skuszona oligarcha zaprosili tam m. in . Bernarda Kushnera Mandelson oferty Genoi Włodzimierza Cimoszewicza i nie rozwiążą mają doradzać i organizować pieniądze na grze wszystko rozumiem to osiągnąć w 2 SA rozpoczęła Firtasza to jest swego rodzaju wpisowym do polityki ukraińskiej ponownie wpisowe w tym cieszący się pokazać, że i jest zainteresowany zmianą na Ukrainie żyliśmy kontestuje, że jest po stronie Ukrainy sukcesu fakt, iż w chwili ich odbiorcą są wyżej kategorii zaufania zupełnie nie przystają do sytuacji mówimy, że kończy się natomiast z drugiej strony ja wszystkim uważam, że pomysł o tyle fajne, że jego głównym celem tej grupy będzie utrzymanie tego problemu ukraińskiego tak wysoko jak się da w debacie o międzynarodowej w tym sensie ta grupa ludzi Frosta zaproszono gwarantuje, że jeszcze pragmatyką Ukrainy będzie pomoc kontra będzie gościła w różnego rodzaju miejscach spotkań w konferencjach salonach dyplomatycznych ani też, że walka trwała natomiast czy to oznacza rzeczywiście rządzić będą mieć stanie raczej nie będą mieć przełożenie na realne procesy na Ukrainie nie wiem szczerze mówiąc wątpię, bo boi, bo nie tylko, dlatego że oni, że ktoś nie wierzcie im pomóc o umorzeniu będą chcieli, ale no jednak w każdy kraj reformuje się sam Enyeama źle zarządza, więc w wymiarze doradczą, ale oni rolę sprawczą, a Firtasz będzie tak organizował doradzanie, żeby jak zwykle było to by potem pozycja jedno w niego, gdzie ma to, że jeżeli jest, że jeżeli w ogóle rozmawiamy o perspektywach reformy na Ukrainie w taki sposób realny, a nie idealistyczny dość oczywiste, że tam będzie miejsce dla oligarchów oni my stąd odmienieni wyjdą oni stworzyli to państwo powstało został stworzony przez oligarchów obecnej w swojej strukturze nie pozostaną tam jest tak naprawdę jak haniebną rolę zajmowali w tym państwie przewidzianą tym, którzy rządzą raczej są one elementem krajobrazu politycznego w nich korporacjami w stanach Zjednoczonych w 2 zlotych są dziś czytać i 3 oprócz tych biznesu oligarchy czy będzie miejsce to normalne małe średnie przedsiębiorstwa, które są nową podstawę Jarosz Jarosz z monarchią zaczął znikać, więc tak naprawdę pytanie o roli miejsca oligarchów w systemie ukraiński manie otoczonego rocznie planowano, bo zawsze proces bo by tekstu w tygodniku powszechnym pana autorstwa o tym, że to rozsypuje się w załamuje się ten postsowiecki model Europy wschodniej mówiliśmy, że wyczerpał rozsypał się w gospodarczym model, który przez ostatnie ćwierćwiecze na tym, że w tym regionie obowiązywał i wszerz do tej tego najważniejszego gracza co to oznacza, że w przypadku Rosji, bo pisze pan, że Rosja Putina będzie brnęła w imperialnym projektu politycznego gospodarczego pod, bo jest punktowym użyciem siły wojsk to co obserwujemy dzisiaj na Ukrainie i to co może łączność różnych innych miejscach w zależności od tego jak zostanie zdefiniowany problem na Kremlu i czy stwierdzić, że użycie siły wojskowej jest elementem prowadzenia polityki, bo każdemu 1 rzeczy ta wojna na Ukrainie ona z wypadkiem przy pracy mówiąc rząd i to nie chodzi o to, że bagatelizuje to co się stało, ale do poczynań chodziło o wojnach w tym chodziło o wymuszanie ustępstw politycznych na Kijowie czy dokonanie konfederaci izolacji Ukrainy także ponad 100 rozpad naszego regionu Gazeta opublikowała ostatnio z numerem ostrego wynikało, że jednak plan rozbicia Ukrainy na co najmniej tak 2 części było od dawna źle i wywołanie wojny domowej albo pozorów wojny domowej, a prognozy na użycie siły wojskowe miał być tym instrumentem w tym, że zastraszenia, ponieważ nie było tego zastraszenia wręcz przeciwnie pokryć okazało się, że po pierwsze nie ma aż tak dużego poparcia społecznego na miejscu jak Rosjanie myśleli po drugie, że Ukraina 1 czy broni w związku, z czym zasady logiki niezamierzonych konsekwencji ucha Rosjanie zaczęli istny straszak, by realizować w życiu wcierać wosk czym zabrnęli tam zabrnęli w nie patrzymy daleko jak spojrzymy na potencjał obu państw i że mówimy o ponad roku z tak naprawdę zajęli około połowy Donbasu i zdecydowanie mniej niż chcieli zająć pokazuje całą ciążę jednak Rosja trzyma się starać utrzymać opony logice politycznej nie chce pójść za szybko, ale daleko co nie oznacza oczywiście, że w pewnym momencie ogłoszenie o jego ci, którzy stwierdzą, że rano po raz przegrywamy na Ukrainie w tym sensie, że Ukraina nie przyjmuje do wiadomości naszych oczywistych oczekiwań, że z postaci tego, że nie ma ustawy do centrali ZUS rządzącej w takim stopniu Kasia sobie tego życzyła rozkosz czym dalej prowadził konwój wojskowy, ale możemy też sytuacji, w której teraz na parę miesięcy będzie mieć względny spokój na froncie natomiast Rosja będzie grała na destabilizację polityczną gospodarczą kraju czas na żeglowanie w logice rosyjskiej jest bardzo prosta logika ono jest u nas rodzą się do 1 rzeczy albo dostaniemy to co chcemy jak nie możemy tego dostać do nich tego nie dostanie korzystają z HBO tyle siły gospodarczej i wpływu polityki, że toczą bój stoczą Rosjanie nie rozumieją i glinu jest to trudna strasznie zrozumieć, że w czasie zrozumiał to wypierała większość nie rozumie on odrzucili ostateczną granie przeciwko sobie w ale to może tylko i wąż oznaczać tyle, że jeżeli nie są w stanie Ukrainy uzyskać taki sposób chcieli to badają podpalacz różne sposoby, a tutaj nie tylko z kościoła w wojny i pokoju też kwestia pomocy gospodarczej bądź braku stabilizacji politycznej różnego rodzaju prowokacji pamiętajmy, że na Ukrainę jest państwem, które jest codziennością jest z 1 strony w stanie wojny z drugiej strony zarówno przy stanie mówiliśmy o tym, gigantycznego załamania gospodarczego politycznego tam nastroje naprawdę są złe, więc generowanie problemów, które spowodują, że będzie mieć kolejną rewolucja właśnie zamieszki nie jest aż tak trudnych, czyli podwyżkę prognozy wynika pana, że to będzie no bo chaos z naszą wschodnią część z nas czegoś obawiał się tak każda prognoza to mówimy o przyszłości jest tak naprawdę nijak się wydarzy ale, ale ten rodzaj stabilność, bo żyliśmy przekonanie trochę takim jak też nim to są zupełnie różne konteksty wiecie co za lekarz równają do 1 tak jak Francuzi przekonani, że MAK Reptak Tunezja Algieria, a Egipt, że to jest wiadomo co zależy my, ale oglądają na stabilność i to bardzo szybko okazało się, że żal, że to jest złudne ja mam poczucie, że takie, że ktoś coś co może nas czeka żyliśmy wszystkich problemach, które generowała Rosja Ukraina Białoruś to jednak była swego rodzaju stabilność to było coś co było jakoś opisane zdefiniowane my wiedzieliśmy nic bardziej jak się tym zajmować w sytuacji, kiedy zaszła w skośną trzepać no to powstaje szereg pytań Macrona dziś nie znam odpowiedzi już dziś koncentrujemy na wojnie może być już coś na migracjach, ale też pytanie w ogóle, w czym będzie to sąsiedztwo czy to będzie sąsiedztwo rodzaju takim jak maszynka Ameryka na stan zwiększona ma na południu w klubach czy to będzie sąsiedztwo, które przejdzie przez krótki okres wstrząsów, ale coś powstanie nowego na tym nie wiemy co myśmy w gospodarce polityce społeczeństwie którymi dotrze z takim permanentnym tak mało w trzęsawisko, czyli państwami, które przychodzą są non stop roztrząsano również naszymi kryzysami i tak naprawdę nasza polityka nie tylko nasza polityka Polska, ale też polityka świata Zachodniego będzie większym stopniu politykom permanentnego zarządzania kryzysowego w na różnych szczeblach niż polityką budowany nie wiem Partners reform wspomagania tak w budowaniu państwowości, gdyż z mrozem taką przestrogę w pana tekście, że dla Polski to oznacza obronę przed wciągnięciem reszta musi uważać, bo jesteśmy tak naprawdę na takim skoku cywilizacyjnym mówiąc tak obrazowo Rita zawsze jest problem, żeby z 1 strony na nie ześlizgnąć się w po stronach, bo obok pewne procesy, które mogą przyśpieszyć rozpocząć polityczną mogą okazać, że mam zaczynają się obrazu przelewać przez granicę albo z drugiej strony, żeby go też w wyniku tak przykładowe jest bardzo dobrym wyniku też własnej polityki nie spowodować, żeby ktoś Osama musiał usunąć stronę bo, że my my my zbyt łatwo, sprowadzając problem Orbána i Węgier do takiego prostego wyboru żonaty demokrata z kurzu z Rosji ona zupełnie inne cele czy Orbán szuka strategii przetrwania wobec kryzysu Nana Nana zachodzi kryzysu na Wschodzie i tak naprawdę to w miejsce, w którym dzisiaj jest zupełnie innym mieście chciałby być, więc to strefa przestroga próba w Rio tak bardzo taktycznie to są kwestie takie, że obrona armia NATO jest jedno wreszcie własny cover 1 z wymiarów absolutny hit bym się o posturze dokonania kolejnego skoku o akcyzie cywilizacyjnego w postaci głębokich reform zmian przed ich funkcjonowania w stronę państ w gospodarki Polski Otóż mówi od wielu lat znać potrzeby jeszcze przejść na kolejny etap rozwoju społeczno-gospodarczego, dlatego że pozostawanie w takiej strefie pomiędzy Niemcami która, którzy przychodzą na kolejny poziom wywalczą doskonałości jeśli chodzi o swoją politykę gospodarczą, a z 1 strony, a z drugiej między sypiący się i pozbawione nadziei na przyszłość obszaru związku Radzieckiego Lotto pozostawanie w takiej strefie pomiędzy ono zawsze generuje całą masę problemów i lepiej jest zdecydować się na świadomym park skok naprzód niż raz na euro niż siedzenie w 2 to nikomu się, że strefa rozległy to jest sport podanego we uważam, że ktoś się mamy uroczy złotówka, gdyż wtórna wobec tego, jakiego rodzaju mamy gospodarkę w Polsce na czym polegają jej przewagi konkurencyjne do nas na pewno potrzebne są takie nowe silniki te zmiany, które nas ciągnęło w górę tak jak przez ostatnie 20 lat ciągnęło nas czy integracja z NATO przez Unię Europejską dzisiaj to wygasa i znów wraca do przykładu Orbána takie, jakby strategia przetrwania, która potem przeradza się strategia rozwoju czy jesteśmy w tym mieście chce być ani na Zachodzie i na Wschodzie udaje nam się, że jest miejsce dla nas bycie pomiędzy po długiej perspektywie okazuje się, że niestety trzeba dokonać pewnego wyboru śmiech dokonujemy tu nie zacznę tego wyboru za nas to on nie tylko grą uwagę, że Unia Europejska jest poważnym kryzysie, zwłaszcza że jest to jakieś, ale zmian to faktu, że obok tego kryzysu na bal na gruzach tego kryzysu Witaj tej starej Unii Europejskiej w prasie zmienia powstają nowe różnych z niej oraz Unia Europejska poczuć się zmienia widzimy dzisiaj wyraźnie, że to co się dzieje w strefie euro w ZUS chodzi wreszcie paki 3 Polki 52 i kolizji z wymiarów tego, ale mówimy tak o reformach głębokich strukturalnych, które zachodzą w Niemczech zaś wiele lat temu w wielu krajach one one one zachodzą w różnym oczywiście w różnym tempie, ale jednak zachodzą mówimy o kwestiach mówimy o narodzinach mówimy o gospodarce poczta ma to w każdym kraju groblę za deregulacja oznacza inne rzeczowego ani mówimy o Unii Europejskiej, która od najważniejszej kraj cały czas starają się dorównać tempa największym taką potęgą gospodarczą przez ludzi o liberalizacji jest, że już wie pan przez to, że to nasza obrona jest obowiązany jest regulacja rzeczy, które były bez szans uregulowana tak, bo w wielu miejscach tak to tak było, że rząd przykład Grecji z tego doskonały, że pan zawody były pozamykane dla nowych ludzi, że posiada licencji taksówkarskiej graniczyło z cudem natomiast stoisko kwestia deregulacji Tusk chciałby też przełożenia stworzonego modelu gospodarczego także w Europie środkowej, bo to nie jest problem Polski resort obrony Słowacji Czech, który będzie modelem konkurencyjnym największymi gospodarkami świata atak na koniec i niestety bardzo krótką odzież zrzuca bomby, ale jak realnie eksperci myślą o tym, że jednak groźna my też dużo wojna to z ciężką szatą tą tezą, że to może zrobić spekulacje ja myślę, że powinniśmy przesadzać z bardzo się bać mam wrażenie, że propaganda rosyjska próbuje właśnie wytworzyć tak przekonany, że się z wolna zaskoczył jedyne co może być też poddać nowym A6 nie możemy tracić tego z oczu, dlatego że tak tak, że wojna jest zawsze wynikiem błędnej polityki i to jest także ci, którzy bardzo prostowania zaczynali oni do końca mi świadomość się w co się w to wchodzić w bardzo dziękuję dr Olaf Osica dyrektor ośrodka studiów wschodnich, bo państwo moim gościem w tygodniku powszechnym znajdą państwo analiz i wbrew pozorom jest jeszcze znacznie więcej nie zdążyliśmy omówić analiza lotne, które trzęsą gwizdkiem o końcu tego postsowieckiego modelu Europy wschodniej bardzo dziękuję bardzo dziękuję informacje ATA świat lub pod blond dąb Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA