REKLAMA

NIK nie pozostawia złudzeń - szkolne egzaminy należy poprawić. O tym Waldemar Siwiński

Pierwsze Śniadanie w TOK-u
Data emisji:
2015-03-05 06:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przy śniadaniu w duchu 323 i 40 sekund to jest pierwsze śniadanie to kupiec Leszek tam ponownie bardzo bardzo serdecznie nawet sądy się mylą lekarze się mylą media się mylą, dlaczego nauczyciele nie mieliby się mylić napisała do nas pani Maria w naturze też zdarzają się rozmaite wybryki ciekawe czy nikt nigdy się nie myli ale kto skontroluje NIK pytanie faktycznie dobry czeka na państwa opinie komentarze na profil Radia TOK FM na Facebooku maile śniadaniem opata kropkę FM Rozwiń » może też do nas dzwonić 224444044 ty znasz numer telefon na państwa i moim gościem jest Waldemar Siwiński prezes fundacji edukacyjnej perspektywy dzień dobry dzień dobry pan dzień dobry państwu trochę zamieszania wywołał raport najwyższej Izby kot Izby kontroli, z którego wynika, że co czwartej sprawdzanej ponownie pracy pracy Egzaminacyjnej to dotyczy jak rozumiem egzaminu szóstoklasisty gimnazjalnych i maturalnych egzaminatorzy myli się na niekorzyść uczniów to jest dużo czy ono utrzymało w temat jest oczywiście biorąc dlatego żal Boca albo ktoś ma w domu maturzysta gimnazjalistą lub ucznia szkoły podstawowej albo się babcią, która ma wnuka albo jest się kimś, kto w rodzinie ma kogoś tak, że mówienie o dzieciach egzaminach rozdawanie jest rzeczywiście gorących też słowa ważyć, dlatego że w pierwszej takiej farsy informacji poszło co czwarta praca miała błędy oczywiście za lata sprawdzana ponownie prace tak i to trzeba byłoby tak dla ustalenia osób wie, o czym mówimy jak najbliżej zdefiniować, dlatego że corocznie od tych prac jest około 1 000 000 dlatego, że to są maturzyści gimnazjaliści to są uczniowie klas szóstych z tych prac w ciągu 5 lat ponownie sprawdzono 10  000, czyli tak naprawdę to jest bardzo mało z tego jestem po kilkaset się okazało, że ma błędy na niekorzyść ucznia, czyli albo źle dodano te cząstkowe wyniki albo były jakieś błędy w ocenie czy tak naprawdę mówimy o mniej niż pół promila od wszystkich prac, które w tym okresie były sprawdzane czy wykorzysta dla dla ustalenia otrzymujemy szereg nie jest aż tak źle, że maturzyści wszyscy my się denerwować natomiast oczywiście to, że w tych klasach były błędy jest problemem jest poza dyskusją wyciąganie wniosków jest to konieczne jest co mogą zrobić uczniowie, którzy czują się oszukani teraz kilka dni temu media obszernie opisywały historię maturzystki, która jako pierwsza wystąpiła na drogę sądową przeciwko CKE taki drobny błąd i jak zapewnia CKE to tylko kilkaset 1,51 000 000 prac pan też o tym, mówił, ale dla tych ludzi to jest życie w ja myślę, że ta odważna maturzystka kiedyś będzie symbolem maturzystów być może lat pomnik maturzystki ktoś kiedyś postawił od lat jest jak w przeddzień starą bibliotekę Uniwersytetu jest po nich studenta i to dobrze, że nareszcie ta sprawa dotarła do sądów, dlatego że brakowało procedur w dotychczasowych regulaminach tak naprawdę maturalnych, żeby maturzysta mógł dochodzić swoich praw właśnie wzgląd n p . w prace w różnych województwach różny w Gold to jest jedno 16 minut i agresja na rzecz uregulowania, dlatego że zasady dostępu muszą być takie same nie może zależeć od decyzji wydanej w danej Okręgowej komisji Egzaminacyjnej no ale rozumiem, że stoi będzie to 1 z tych pozytywnych efektów kontroli NIK -u na jakie mogą być do pana zdaniem powinny być najpoważniejsze uwagi do tych egzaminów do sposobu ich sprawdzania i ja mam 2 takie refleksje pierwsza dotyczy nie tyle uwag co fakturze nam się w ogóle to egzamin udało, bo zapominamy o tym, że kilka lat temu tych egzaminów nie mieliśmy w Polsce były matury sprawdzano na poziomie szkoły dyrektor szkoły był szefem komisji z animatorami był olbrzymi problem na świecie, dlatego że Polski maturzysta z danych maturzysta, który zdał chciał dostać się na studia w innych krajach w ocenie bardzo wiedziano co z tym papierem zrobić sugerowano najchętniej to czynić na studia w Polsce jako student pierwszego roku przeniesie do nas to wtedy wiemy kim jest, ale teraz już nie sprawdzają mamy też system dobrze zrobionych z własnych uczniów z faktem system działa już jak gdyby czy nie mamy wielką wielką duże osiągnięcie tak naprawdę było bardzo trudne przygotowanie tego, ale to jest taka, jakby refleksja pierwsza druga refleksja jest taka że, żeby na system działał dobrze no to jak wszystko musi być dobrze sterowane i jednocześnie dobrze finansowane na problemy mamy na szczeblu centralnym tak naprawdę, bo te wszystkie uwagi, które są dotyczą w gruncie rzeczy do sposobu zorganizowania tego egzaminu, bo w jednolity regulamin oraz udostępniania prac maturalnych toczą się kwestia szczebla centralnego to ile prac jest ponownie sprawdzanych, bo w tej chwili jest 10 % prac automatycznie weryfikowanych na poziomie egzaminu znaczy co dziesiątą pracę tzw. CTL jest prawda weryfikator dostaje do ręki, jeżeli są mili 20 proc woli weryfikator sprawdza to trzeba podnieść pieniądze, które po prostu na tym lista torów pójdą tylko 1 z problemów tak naprawdę jest niedofinansowanie tego systemu egzaminów centralnych, dlatego że można wymagać, ale trzeba jak gdyby trzeba jak gdyby mógł przewidzieć na to środki i jeśli wnioski właściwe z tego raportu NIK zostaną wyciągnięte w oko jest nadzieja, że ten system egzaminów będzie ważniejszy staje się pewnej miejsca w budżecie, dlatego że on działa bardzo dobrze w ramach tych środków, które są na inne środki są małe jest 1 z najtańszych jak mówią specjaliści egzaminów maturalnych tego typu kończących szkołę średnią na świecie, jeżeli chcemy mieć no większą liczbę sprawdzanych prac jak gdyby większą selekcję większą selekcję i ludzi, którzy to robią i procedur NATO będzie nas trochę więcej kosztować i gdyby pan miał wskazać, jakiego rodzaju błędy najczęściej się mogą pojawić to to co by to było Jarosławia wciąż 1 z byłych maturzystek kremlowska mówią, że miała wgląd w swoją pracę zwiotczenie moim zdaniem niesprawiedliwie już kilka lat temu było potem jak sprawdził okazało się, że w jej podręczniku dokłada dokładnie inną odpowiedź była niż ta, która w arkuszu była przewidziana gdzieś tam docent w tyle lat pan mówi system działa wciąż takie głupie błędy filmowych każdy wie pan dobre wyprofilowanie tak jest celebrowanie jak mawiają fachowcy tego systemu to nie jest prosta, dlatego że mówimy o pewnym zjawisku społecznym to nie jest przecież mierzenie kawałka deski plan dalszy jej mama centymetrów tylko to jest próba znalezienia instrumentów, które odzwierciedla jakość przygotowania do jej jakość przygotowania do studiów czy jakoś przekazania wiedzy, którą trzeba było przekazać w liceum czy technikum czy tak naprawdę te są pierwsze elementy dobre przygotowanie tych arkuszy egzaminacyjnych to jest oczywiście problem, dlatego że kaznodzieje każda dyscyplina nauki czy przedmiot nauczany w szkole ma swoją specyfikę i tutaj co na tym pewnie dalej pracować, dlatego że w to drobne korekty w egzaminie maturalnym mamy cały czas była rozprawka teraz nie ma rozpra w jest inny sposób konstrukcji arkuszy z języka polskiego, w których to się, gdyby wyciąganie tych wniosków z błędów do końca na czym to były błędy trzeba eliminować pozytywna trzeba zjawiska wzmacniać natomiast oczywiście w tym jest oczywiście czynnik ludzki, że w przygotowanie dużej grupy egzaminatorów, które będą się w tym nowym systemie poruszać też nie jest prostą, dlatego że my przyjmujemy jako fakt istnienia tego egzaminu ale gdyby ich kształcenie nauczyciela trwa długo i upowszechnienie dobrych nawyków odruchów trwa długo także ten system działa moim zdaniem działa bardzo dobrze, a to jest coraz lepiej potoczyły się, że działa coraz lepiej dlatego m. in. jest podstawą przecież już bez dyskusji o porcelanie przyjęcie na studia już działa bardzo dobrze na tym poziomie okręgowych komisji Egzaminacyjnej naprawdę to jest olbrzymie przedsięwzięcie w 1 czasie dostarczyć te same arkusze do wszystkich sprawdzić zweryfikować dostarczyć w szybkim czasie wyniki natomiast cała ta zmiana, czyli co te korekty, które trzeba na wprowadzić o tyle prostowane dotyczą do systemu organizacyjnego tych egzaminów, czyli systemu ministerstwa systemu centralnej komisji Egzaminacyjnej, czyli pewnych ustaleń, które to wszystko regulują, czyli nie ma się czym martwić, w czym martwić jest bazar rektorzy się martwią n p . potwierdzają, bo izba przy okazji zapytała też 40 rektorów uczelni publicznych 9 stwierdził, że dziś matury nie są miarodajnym potwierdzeniem wiedzy kandydatów na studia to jest zjawisko podwójne, dlatego że ta opinia nie dotyczy egzaminów maturalnych to wzbogacamy konstruktorzy to dotyczy to dla nas w ogóle tego czy szkoły średnie wszystkich kandydatów na studia czy studentów dobrze przygotowują i oczywiście wszystkich nie przygotowują dobrze, bo zawsze tak było, że w każdej populacji jest pewna grupa bardzo utalentowanych jest pewna grupa młodzieży dobrze przygotowanych na studia TV gdzieś tak naprawdę mówią ci sami rektorzy około 10 % no ale jeżeli chcemy przyjmować większość populacji na studia, czyli tych, którzy go kilka lat temu pewnie by na te studia w systemie egzaminów organizowanych przez uczelnie się nie dostali po to, wtedy mamy problem, ale też problem tak naprawdę uczelni kogo na studia przyjmuje, dlatego że matura daje tylko skalę porównawczą ale gdyby rozróżniał uczniów z wieloma średnio z przedmiotu 31 pkt 2 ma 109 punktów i naprawdę od uczelni zależy, którego wstyd, dla którego z tych maturzystów kandydatów na studia przyjmie oczywiście mamy niż demograficzny i ten problem jak gdyby się tutaj zwiększa, gdyż rektorzy chcą przyjmować jak najwięcej chcą mieć dotację dydaktyczną nie chcą zwalniać swoich pracowników w związku z tym przyjmuje się na studia więcej osób niż naprawdę jest do tych studiów dobrze przygotowanych, ale po pierwsze to powinno o tym, decydować uczelnia kogo chce przyjąć po drugie, większość rektorów uczelni technicznych dobić musi być dobre przygotowanie z matematyki fizyki, by się w niej nie chce mówić o tym, że wolimy jeździć po moście, który dobry inżynier zbudował ani takich, którzy zbudował na 131 % matury w związku z tym czyścić rektorzy przez cały pierwszy rok studiów, a co najmniej przez pierwszy semestr zajęcia dokształcające no ale to wynika po pierwsze i z tego, że szkoła być może średnio za słabo uczy, ale z drugiej strony po drugie z tego, że są odpowiedzialni i biorąc dla studentów, których mógł normalnie na studia niewiele 32 % wynosi punktów ten próg podstawowy zdawalności i ta jest problem, który rektorzy też zwracają uwagę ich zdaniem jest to za niski nie tak dawno, bo kilka miesięcy temu cała Polska żyła tym, że 13 maturzystów nie poradziła sobie z matematyką jest w tym jakiś dysonans tak tylko, że tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi co z tym zrobić też nauczka że, gdybyśmy podnieśli ten próg do 38 % albo do 102 zlote takie trach wszystko sufitu przez dane będzie zdawał zdobyczy to by rozwiązało to zjawisko byłoby trochę zimno po prostu trochę inaczej by kalibru Jovanović ustawiano sposoby oceniania, dlatego że no i nie może istnieć system edukacyjny, gdzie przyjmuje się pewną pewne grono młodzieży na do szkół ponadgimnazjalnych liceów techników, a potem się świadomie 34 z nich wyrzuca, bo to po prostu byłaby paranoja już na poziomie państwa my zakładamy, że mniej więcej około 20 % jest to średnia, która ma prawo nie zdać spośród tych, którzy uczą się w liceach technikach i nawet gdyby inaczej ten próg ustalić to pewnie zmieniłby się sposób oceniania i w dalszym ciągu niewiele by to niewiele by to zmieniło, bo problem nie pomaga w samym progu, który sobie ustawiały po jego można różnie ustawić tylko problem polega i skalę trudności egzaminów i gdyby w każdy można to system można to zamortyzować taki sposób można podnieść próg i obniżyć wymagania, w którym pan taką operację w Polsce wrogiem, dlatego że w momencie, gdy nastawiliśmy się na to, że 80 % populacji będzie miało wykształcenie średnie to była świadoma decyzja wymagało to wiele pracy wielu poważnych ludzi naprawdę dużo się napracował, żeby obniżyć progi we wszystkich przedmiotach na obniżenie progów z matematyki legło spektakularny, bo było z czego nie będziemy ich uczyć tak tak odrzucano po prostu bardzo wiele podziałów tak naprawdę 3 czy arytmetykę 3 jedno różnych działów matematyki, w których nie uczymy ich, dlatego że nie można uczyć, jeżeli chcemy mieć na posesji 80 % populacji są z ukończoną szkołą średnią, czyli my jesteśmy tak naprawdę pewnymi niewolnikami tej polityki centralnej, bo my sobie stawiamy cele my pro graczy my jako państwo, czego społeczeństwo w ustawiamy celem projektujemy środki na to, że mamy cele postawiono też środki potop zgromadzić jak gdyby z tego się rozliczać, ale w tym jest takie elementy odpowiedzialności no wyobrażenia rektorów, że oni sobie ważną i tylko tych powyżej 105 %, bo tak będzie ustawiona Matta oraz nauczyciele pytani przez NIK zwracają na to uwagę, że ten próg jest niski w porządku tylko, że to jest kwestia nie tylko samego progu szkoły zarówno zarówno progu, ale też i skali trudności arkuszy egzaminacyjnych i zakresu przedmiotów, które się naucza w szkole średniej pana zdaniem nie za bardzo jest się czym martwić wprawdzie należy wyciągać wnioski z raportu NIK, ale źle się nie dzieje w Warszawie pana statystycznie naprawdę jest to pewien jak mówiliśmy do mniej niż pół promila jak gdyby zjawisko tego dotyczy oczywiście to źle od razu jednak jest mimo wszystko w 1000 ton z rakiem osób więcej na twierdzono, że loty w 1000 takie sygnały w ciągu 5 lat, bo to Bóg jeśli mówimy o roku w ciągu 9 lat nie zdałby nie chciał zdobyły nasze, ale oczywiście nikt nie chciał się to poprawiać natomiast nie może z tego wynikać i po pierwsze takie straszenie maturzystów po drugie, domaganie się radykalnych zmian zniesienia systemu czy innych rzeczy nie to nie na tym polegnie o to chodzi bardzo dziękuję Waldemar Siwiński prezes fundacji edukacyjnej perspektywy był państwa i moim gościom dziękuję bardzo dumny jest pierwszym śniadaniu wtoku dziś to już wszystko za chwilę pierwszy program gospodarczy Aleksandra Dziadykiewicz, a potem zapraszam państwa bardzo serdecznie na poranek Radia TOK FM w imieniu Jacka Żakowskiego dziś jest czwarty podkreśla Jacek Żakowski w zastępstwie wystąpił w roli gospodarza po siódmy 20 będzie rozmawiał z Janem Lityńskim doradcą prezydenta ds. kontaktów z partiami środowiskami politycznymi po pogrzebie Borysa Niemcowa, a po siódmy 40 Beata Małecka-Libera wiceminister zdrowia w ustawie o zdrowiu publicznym po ósmej komentatorzy Renata Grochal Gazeta wyborcza dr Anna Materska-Sosnowska Uniwersytet warszawski dr Karolina Wigura z kultury liberalnej jest państwu dziękuję na pierwsze śniadanie w toku zaproszą jutro od piątej do szóstej 40 założą także do TVP Info życzę miłego dnia do zobaczenia i do usłyszenia w pierwsze śniadanie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZE ŚNIADANIE W TOK-U

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA