REKLAMA

Na jakie kompromisy poszedł rząd przygotowując ustawę o in vitro?

Post Factum
Data emisji:
2015-03-10 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum słuchamy Radia TOK FM 18 minut został do godziny dziewiętnastej mamy zgodnie z zapowiedzią zajmiemy się tym co dzisiaj ogłosi na konferencji prasowej narząd ustami pani premier -li ministra zdrowia w studiu Radia TOK FM pan prof. Leszek Kubicki ekspert prawa medycznego i karnego dobry wieczór niedobrych pani Anna Krawczak Stowarzyszenie nasz Bocian dobry wieczór dobry wieczór chciałem zacząć od fragmentu konferencji prasowej, która miała dziś miejsce na tym Rozwiń » posiedzeniu rządu przyjęliśmy postawę leczeniem bezpłodności i od razu chce uprzedzić, że ustawa nie dotyczy tylko i wyłącznie metody in vitro jako 1 z metod leczenia bezpłodności, ale kompleksowo w tej ustawie zawarte są wszelkie formy walki z bezpłodnością, która w tej chwili stała się i to nie przesadzę niewątpliwie chorobą cywilizacyjną dotyczy w Polsce ponad 1,51 000 000 kart to pani premier Ewa Kopacz dziś konferencji prasowej dwukrotnie w cytowanej wypowiedzi mówiące o leczeniu bezpłodności chciałem państwa zapytać co pani premier miała namyśli mówiąc bezpłodność prawdy niepłodność znaczy brak zdolności i 1 z partnerów z Gdyni i ich o matki do wejść zajście w Kijowie no tak ale, gdybyśmy się trzymali to literalnie brzmienia terminu bezpłodności faktycznie byłby to pionierski projekt na skalę światową, bo jeszcze nikomu się nie udało odkrycia 2 czy bezpłodność leczymy niepłodność no ale przyjmijmy, że to był taki lapsus wypełnione również w wyniku gorąca atmosfera pośpiechu, bo przecież to taki świeży projekt nie ma tego, że od 2006 roku powinniśmy przyjąć rozwiązania w tej materii w i przypomnimy też słuchaczom, że nie mówimy gospodarz tylko to jest o leczeniu niepłodności lekarz niezawodność i jest to zagadnienie, a pani premier Julia też o tym, że nie tylko inne in vitro procedur in vitro dotyczy ustawa o innych metod czyli jakie są inne metody na Szucha metody farmakologiczne są postępowania chyba dość złożone m. in. i ich i warunki do gry zastosowania metody in vitro jest leczenie przez co najmniej przez rok innymi metodami, więc z tego, by widzieć dzielimy wiedzę medyczną dysponuje szeregiem metod, które muszą być najpierw zastosowane sądzę, że przede wszystkim cieszą farmakologiczne nie potrafi tych pojęć nie jestem lekarzem prawnikiem, ale nie są metody leczenia niepłodności pełne i one muszą być wyczerpane co najmniej przez rok, aby w można było podjąć technikę in vitro tak zastrzeżeniami faktycznie projekt to zastrzeżenie uwzględnia przypadków, które ma in przyczyna niepłodności jest przyczyną tzw. bezwzględną, czyli niezależnie do stosowania metod niższego rzędu nie przyniosą one żadnego efektu np. mówimy tutaj o niedrożność jajowodów albo bardzo niskim stężeniu plemników w nasieniu nie jest konieczne czekanie roku minister oczywiście mam niezły ukłon w stronę wiedzy medycznej są po prostu wypełnienie tych zaleceń medycznych w tej materii w oczy, ale czy to znaczy, że te dodatkowe i inne metody, ale to ułamek to była zasada stosowana w tej chwili już tak młodzi bez tej ustawy wszystkie te ośrodki in vitro przez przestrzegały tej zasady z biletem na zajęcia bowiem te wszystkie maksymalne znany w Będzinie możliwości pokonania tej nie pozwól, by nie było mężczyzny czy na pewno projekt refundacyjne, czyli projekt leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na 20132016, żeby się trzymać literalnego brzmienia faktycznie bardzo podobnie podchodził do diagnostyki niepłodności, czyli tam, gdzie przyczyny są bezwzględne para miała prawo i ma prawo nadal zresztą program nadal trwa przystąpić od razu do kwalifikacji tam, gdzie mówimy tzw. ponosili apatyczny albo niepłodności mniej zaawansowanej oczekujemy faktycznie 12 miesięcy 224 miesiące w zależności od ich m. in. z ADO tego projektu, który jest w pewnym sensie wspólnym, bo miałem okazję trzeba się Fundacja współpracować widzieliśmy dużą grupę specjalistyczną etyków bio etyków biologów prawników i mieliśmy bardzo rozsądny projekt, który można w skrócie nazwać projektem Balickiego, bo pada nazwisko prawdy jako jako poseł PiS muszę powiedzieć, że stare rzeczy, które myśmy przewidywali w naszym projekcie tylko obszerniejszy niż szerszych, który miał inny charakter miał charakter nowelizacji ustawy transplantacyjnej, ale serek dzieci w tej ustawie na szczęście w dniu 8 pojedzie z ogromną satysfakcję dziś i słuchałem tej konferencji, dlatego że wreszcie po 8 latach, bo ten rząd Platformy Obywatelskiej dziś nikt właściwie przez cały projekt, czyli do, którego pracy wszczęto w tym pierwszym wyroku z rządu Tuska, który powołał przyjeżdża słynny zespół winę, które niestety nie kieruje się względami merytorycznymi ZUS kieruje się względem wszelkie światopoglądy i doprowadził do tego, że przez 8 lat mieliśmy stan bezprawia tak dokładnie było bardzo mroczne lata zresztą w wróćmy do dzisiejszej konferencji prasowej teraz kilka szczegółów właśnie dotyczących ustawy przedstawił minister zdrowia Bartosz Arłukowicz w ustawie opisaliśmy sposoby walki z niepłodnością opisaliśmy w stałą w jaki sposób należy podnosić diagnozować i sposób należy pomyśleć co będzie z wszystkimi dostępnymi metodami hormonalnej chirurgicznie, ale także metodą in vitro zaproponowaliśmy, aby w Polsce powstały kompleksowe centra leczenia niepłodności takie ośrodki będą musiały spełnić kilka warunków one będą certyfikowane przez ministra zdrowia w praktyce takie centrum będzie musiało spełnić warunki pełnej kompleksowej diagnostyki leczenia niepłodności tylko takie ośrodki będą mogły używać tej nazwy centrum leczenia niepłodności w każdy ośrodek, który będzie zajmował się procedurą in vitro będzie musiał mieć specjalne pozwolenie wydawane przez Ministerstwo Zdrowia każdy bank komórek także będzie certyfikowany przez ministra zdrowia kompleksowe centrum leczenia niepłodności jak rozumiem to zupełnie nowa jednostka, która dotychczas taki funkcjonował dopiero ustawa o powoła do życia, by dać w tej chwili o wzroście ambicja też powołanie tych przedtem zajmował się tym kliniki prawda kliniki położnicze internistyczne w 2 na większości były to oczywiście środki niepubliczne w tej chwili tylko 4 ośrodki publiczne wykonują razem z Japonii pozostają we nie przepraszam trzeba policzyłem, że szpital w Policach, który już jednak zażądać, a więc trzeba, więc przeważająca większość ośrodków leczenia niepłodności to ośrodki niepubliczne prowadzone latem a dlaczego wie pan to nie jest pytanie do mnie nie wiem, dlaczego myślę, że nas to się wiązał zapewne z tym, że brak było rozwiązań prawnych i brak było rozwiązać strukturalne organizacyjnych w związku z tym tylko niektóre placówki, które nie odnowić wszystkie czynności, jeżeli białostocki, który właściwie był już przed laty w Polsce pionierskim okresie po podmiotem w tego rodzaju działania już 20 kilka lat temu pierwszy Polski w lesie dziecko urodzone in vitro skończyły się jeszcze 5 lat Erwin Sobiech też metody oparte na współczesnym stanie więcej w tym zakresie dopuszczalne, ponieważ już nie miały one początkowo miały charakter Centralna w tej chwili to już jest metoda nie eksperymentalne kometa da się zlana godnie żyć rutynowo na świecie i kierując się dziś w aktualnym stanem wiedzy kliniki najpierw zaczęły robić nic nie prywatnych właśnie publiczne tak, ale dziś jest to, że te rzeczy były nieuregulowane i że były problemy i kto to my publiczność placówki zdrowia i Akademii kliniki Akademii medycznej na nie miały w pewnym sensie i organizacyjnych i prawnych bodźców do rozszerzania tej praktyki wszechwładnych EKG inż. Andrea niż w lesie wcisnęła w pewnym sensie prywatnym terenie chroniona roślina stanowiskami zresztą anemiczny, że tutaj kwestie polityczne też odgrywały dużą rolę, ponieważ MEN ośrodek publiczny, który wykonywał metody zapłodnienia pozaustrojowego bardzo szybko konfrontował się z szeregiem wyzwań, których uregulowanie byłoby wysoce problematyczna ze względu na brak przepisów np. co ma zrobić ośrodek nie publiczny, do którego zgłasza się para w celu dawstwa innego niż partnerskie jak dalej to regulować czy świadczeniami powinny być objęte wszystkie pary czy jedynie parę związku małżeńskim co zrobić zarodkami, które pozostają tzw. ze środkami FRD, że walka była praktyka jak w takich sytuacjach konfliktowych w postępowaniu klient wie pan przełożona już nie lokalnie nie praktyka jest mniej więcej były wzory zachodnioeuropejskie w tym zakresie przestrzegane, a odbierało się na zasadzie zgody wszystkich zainteresowanych anachronizmem wyraźnie zadymy w tej chwili prowadzimy pierwsze monitoring w Polsce ośrodków leczenia niepłodności jest monitoring pacjentki jesteśmy już po powiększy połowie aż się tak dramatycznie wyraża cenami 20 kilka monitoringów jeszcze kilkanaście przed nami, więc sprawdzamy i opisujemy jak wygląda rzeczywistość polskiego pacjenta w ośrodku leczenia niepłodności w sytuacji braku prawa m. in. tak toczy się też na inne kwestie zwracam uwagę na naprawdę przed naszymi oczami rozpościera się pełen wachlarz możliwości rozwiązań w skrócie można powiedzieć, że każdy środek pracuje tak jak co by przyjął wewnętrzną politykę oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie proceduralne, czyli ta, która reguluje w dużej mierze usta balony już reguluje na poziomie centralnym uczy się, że każdy ośrodek ma swoje własne procedury bezpieczeństwa bez wewnętrznego postępowania tak dalej natomiast nie sączy się procedury scentralizowane, ale nie podlegają żadnemu organowi nadzoru czy kontroli, a na umowę nawiązywane z pacjentami to są w większości zgody umowy cywilnoprawne czy tak naprawdę wolny rynek tam uregulował czy uregulował nam to poprawnie czy nie o tym musi poinformować tych wszystkich państwa jesienią, bo wtedy będzie przez radio centralny z monitoringu i myślę, że go kontuzje będą co najmniej interesująca w noże ranni to co powiedział, że strony minister kompleksowych centrach leczenie pod nie ponosi polega na tym, że jak rozumiem jak rozumiem, że ministerstwo wyda zgodę lub też nie wyda zgodę na bok na funkcjonowanie i po części tych ośrodków w oczach teraz mówimy tak o równych to dlaczego w banki zarodków również muszą mieć jak i jakże osobne zgody osobne pozwolenia jak to będzie funkcjonował, bo przy bankach, które się specjalne standardy bezpieczeństwa i mech i jedno 31 rażących braków też już z lasu było to, żebyśmy nie wdrażali dyrektywy Europejskiej w zakresie standardów bankowania dachy i w tej chwili banki się w ogóle odrębnymi jednymi placówkami zdrowotnymi podlegają odrębnym reżimom, iż tam się w bardzo wysoko było określone standardy bezpieczeństwa Iza i procedur bankowania i w związku z tym na ogół te banki mają odrębną formą organizacyjną co dobrze, ale to my mówimy w sytuacji, gdy w tych ośrodkach prawdopodobnie będą wyodrębnione kompleksy banku w pon też słuchaczem i myślą tak skoro mnie parę dni temu dowiedzieliśmy się o o skandalicznej pomyłce w takie sytuacje, kiedy to to chyba jest odpowiedź na pytanie czy niezbędna, bo ustawa i jako najważniejszy ta kontrola wiary mówił ten rodzaj błędu mógłby bić się w ustawie i przy braku ustawy, dlatego że słowo bubel bardzo nie wierzy w kontrolę ministerstwo taki nadzór właśnie sprawę kontroli tylko błąd może się zdarzyć w każdej chwili w każdej klinice nie tylko w odniesieniu do Unii wolności tak mamy rzesze ludzi, a buduje się prawą nogę zamiast lewej do Chin lub 1 tak bym się w w ten co znaczy to co jest bardzo istotną wagę mam wrażenie, że trochę żyję na rzece taki szklanej bańce idealizowania nie tylko procedury in vitro w ogóle medycyny to znaczy, kiedy wystąpi zdarzenie niepożądane czeka sytuacja krytyczna to znaczy, że ktoś z dziedziną medycyny jest nie tak nie to po prostu oznacza, że każdym każda gałąź medycyny funkcjonuje w paradygmacie jednak przyrodniczym to nie jest matematyka błąd ludzki zawsze może zdarzyć raczej powinniśmy rozmawiać tym kierunku idzie na projekt ustawy o tym w jaki sposób diagnozować szybko sytuacje, gdzie mogą wystąpić te błędy albo zdarzenia niepożądane w jaki sposób podejmować natychmiast te procedury kontrolne, żeby nie dopuszczać takiej sytuacji w Policach, która być może, by się wydarzyło z ustawą czy bez, ale te działania, które byśmy podjęli EPO po po wykryciu tego wydarzenia byłyby działaniami usystematyzowane mi wszyscy wiedzieli, jakie obowiązki do nich należą, gdybyśmy taką sytuację, że pierwszą sprawdziliśmy od mediów oczywiście wielki szacunek innych mediów z tego powodu, że o tym, powiedziała tak naprawdę ich siedziby Ministerstwa Zdrowia prokuratura najpierw odrzuciła zawiadomienia przez NCBR dopiero potem wniosek został ponownie złożony i przyjęty czy tak naprawdę wszyscy jesteśmy trochę sparaliżowani niemocą i bezradnością co w takiej sytuacji począć lokalne mówi jasno co właśnie należy także, ale za zajęcie kontroli drogowej kontrole ministerstwa to będzie, która przede wszystkim ta profilaktyczna to znaczy sprawdzająca czy dana placówka, którą będziesz miała certyfikatu odpowiada podstawowym standardem warunków w GU umożliwiającym stosowanie tych praktyk natomiast ministerstwo nie nie będzie roztaczał kontroli nad każdym zabiegiem, bo to jest niemożliwe to już będzie go podlegało wewnętrznej kontroli wielkim z działalności kredytu będzie wesołe kryterium zgodności działania z zasadami współczesnego stanu wiedzy ze sztuką lekarską tak, żeby się zresztą też jakiś szerszy kontekst akurat zdarzeniom niepożądanym w Polsce też nowość mam nadzieję, że wreszcie stanie się ciała natomiast w wielkiej Brytanii, gdzie legislacja w tym zakresie istnieje od szeregu lat raport ze zdarzeń niepożądanych są dostarczane regularnie i Cichej jest organizacja treść zajmuje oczywiście Państwowa i między w latach 20102012 na 60  000 procedur in vitro wstąpiło ponad 1800 zdarzeń niepożądanych oczyszczane są pogrupowane i poważnych zdarzeń to było to był jedynie 3 przypadki, więc w bazylice tutaj też należy zachować pewną miarę, a za chwilę Powróćmy do rozmowy jeszcze do szczegółów ustawy, o której rozmawiamy z mieszkania Anna Krawczak Stowarzyszenie nasz Bocian pan prof. Kubicki ekspert prawa medycznego i karnego po informacji Radia TOK FM po godzinie 19 za kilka chwil powracamy do rozmowy w post factum w 5 minut po godzinie dziewiętnastej słuchamy Radia TOK FM dziś we wtorek 10 marca przypomnę, że w studiu Radia TOK FM pan prof. Leszek Kubicki ekspert prawa medycznego i karnego jeszcze raz dobry wieczór w obliczu i pani Anna Krawczak Stowarzyszenie nasz Bocian dobry wieczór dobry wieczór rząd przygotował projekt ustawy o in vitro rozmawiamy o tym i chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze fragment z dzisiejszej konferencji, która prasowej premier Ewy Kopacz, czyli ministra Bartosza Arłukowicza staraliśmy się opisać i opisaliśmy zasady dawstwa partnerskiego, jaki dawstwa partnerskiego, czyli adopcji zarodków wprowadziliśmy przepisy mówiące także o tym, że para będzie ponosiła koszty przechowywania dodatkowych zarodków w przepisy opisują także to, iż po 20 latach przechowywania zarodków jeśli taki zarobek nie zostanie przeniesiony w i poddane rozwojowi będzie poddane aborcji i adopcji, która będzie gwarantowało to, iż wszystkie zarodki, których będą przywoływane będą miały szansę swojego rozwoju zaczniemy od rozwiązania o partnerskich nie partnerski się rozwinąć szeroką tak jak wszyscy oczekiwali, że będzie to zostawił, więc w zasadzie tak z tym tylko, że będą bardzo ważnym elementem tego projektu jest to, że wbre w różnym ku ograniczeniu POŚ proponowanym ograniczeniom tutaj jej metody in vitro może być stosowane nie tylko w stosunku do PARP ma ożywić no tak o tym, mówimy tak groźnie, bo można partnerstwo rozumieć i ograniczyć tylko do małżeńst w nowości albo rozmawiamy oddawania jej kamerę i zarodków rozmawiamy o tym kto może przystępować do procedur, bo tutaj, bo oczywiście projekt mówi o tym, że niepłodność bardzo słusznie jest stanem klinicznym, a nie stanem cywilnym w związku z tym nie ma żadnego powodu również Konstytucyjnego, żeby ograniczać dostęp do metod leczenia ludziom, którzy są po prostu chorzy ze względu NATO, że nie pozostają w związku małżeńskim wice toczy się rozwiązanie ze wszech miar słuszna myślę że, choć samo dawstwo komórek i zarodków, które nazwał pan minister adopcja, toteż jest i symbolicznej symptomatyczne, bo przecież określenia adopcja pochodzi z zupełnie innego porządku to nie jest porządek biometryczne to jest porządek niż humanistyczny powiedziałbym to była pewna przenośny router może i tak natomiast określenie daty do adopcji zarodka na dawstwo zarodka jest określeniem używanym powszechnie przez samych pacjentów i przez lekarza i myślę, że coś jest ósmy tak mówimy, ale wtedy, jeżeli używamy tego określenia nogą na uwagę zyskuje dysproporcja pomiędzy tym jak jest traktowana adopcja również sprawami dziecka z prawami rodziców prawami rodziców biologicznych w tym przypadku byliby trojce genetycznie, a ja zupełnie inaczej został potraktowany dawstwo, które są sprowadzane tylko do procedury nie ma Grażyna tak, że rzeczywiście w tym więcej słuchać na ten temat chodzi o sytuację, kiedy gospodarstwo nie jest nie ma wokół tego całej ceny wstępu związanego z mówieniem o tym, wytłumaczeniem i t d . tak dalej całej tej otoczki ta ustawa w ogóle nic nie mówi o przygotowanie psychologiczne to w ogóle nie ma psychologa nie opieki psychologicznej i teraz zostawmy to sytuację kandydatów na rodziców adopcyjnych oni zgłaszają do ośrodka muszą przejść kurs redukcyjny muszą zostać zakwalifikowani przez psychologa, dlaczego dlatego, że wychowanie dziecka, które nie znam spokrewnionej z trudną sytuacją, która stawia pewne wyzwania i para, która jest kandydatami rodziców adopcyjnych ona musi udowodnić wśród kobiet przede wszystkim sobie, że jest gotowa wychowywać dziecko, które nie jest dzieckiem biologicznym i nie będzie to dla nich, gdy dziecko zastępcza używam tej części cudzysłowu, czyli przeszło już proces pewnej żałobę psychologicznej po swoim dziecku biologiczną rośnie, gdy narodzi się zwrócić uwagę, że w przypadku dawstwa zarodka i w przypadku dawstwa co proponuje to ustawa w ogóle nie mamy tego aspektu dopuszczamy do dawstwa ludzi i Drobiarstwa no bo mówimy to dwu stronach od dawcy i odbiorcach, którzy w ogóle nie przechodzą żadnego przygotowania psychologicznego i teraz znowu jest bardzo niekonsekwentna Europejska legislacji wyraźnie w kierunku opieki psychologicznej konsultacji psychologicznych, ale też jawnego dawstwa tą ustawą o tym nie mówi i myślę, że to jest problem na tym my jesteśmy w tej chwili data jest w polu, ale z brutalności z myślą już stosowania tego wobec tzw. samotnych matek, które jest kapitalnym problemem dlatego już mamy rozwiązane na szczęście w naszym prawie adopcję Neymarem samotnych matek dziecka, a tu, by ten problem tak samo tu powstaje żadne to znaczy można korzystać wydawcy, ale jest ustawa wyraźnie nie mówi, bo umowie między partnerami albo między małżonkami, a jeżeli ktoś jest jak krzyż misyjny tak kobieta z Indii ustawa to zostawia niestety niedopowiedziane sposób tak mi się zgadzamy z tym, że to jest duże niedopatrzenie, szczególnie że tzw. solo mamy 3 małe samotna to są osoby, które korzystają w chwili obecnej jest medycyny wspomaganego rozrodu i tych grupach, która z pewnością straci dostęp do tych prac w i minister mówiła to ono o tym, że zarodki, które we i myśmy rozmawiali jeszcze przybyć na ten bardzo ważna rzecz mianowicie zarodki przez 20 lat będą utrzymywane tak to teraz co ustawa mówi o tym w jaki sposób też część w pewnym no niby państwo się za nimi powinna zająć się z jej strony za utrzymanie tych zarodków in ze składowaniem płacili jak rozumiem osoba prywatna tak co się stanie jak teraz ta osoba przestanie płacić albo w ogóle nie będzie płaciła czy to są w życiu zawarte w ustawie są jakieś konsekwencje, które dopiero Strumień będzie, więc do czynienia będzie mieć do czynienia może powiedzieć jak wygląda teraz praktyka w momencie, której w, którym para ma jakieś nadliczbowe zarodki, których nie planuje wykorzystać oczywiście zobligowana, żeby je opłacać, jeżeli przestanie płacić tak naprawdę z zarazkami dzieje się nic po zdjęciu to świetnie wiedzą one są po prostu przywoływane obecnie w Polskiej praktyce niszczyć zarodków niezależnie od tego co ktokolwiek by na ten temat chcę potwierdzić my jako Stowarzyszenie z dniem 14 lat i mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że przez 14 letni dziś ani 1 sygnału mam 87  700 regularnie użytkowników takich 300  000 odsłon, więc jesteśmy dużą organizacją i mieszkań 1 sygnał o tym, żeby gdziekolwiek komukolwiek ktokolwiek zniszczył zarodki, więc myślę, że rozpocznie się nie zdarza w każdym razie nie mam wiedzy, żeby mogły mogła do niego chodzić myślę, że ten projekt jest projektem przygotowanym bardzo ostrożnie również pod pod tym względem RM chyba po to, żeby uspokoić opinię publiczną co do tego, że naprawdę za rozkosz nie stanie żadna krzywda, nawet jeżeli rodzic przestanie płacić grosze są dywagacje tak, ale myślę, że po prostu będzie przechowywane dane na koszt min skarbu państwa w ty jesteś ciekawa z punktu widzenia kogoś, kto przysłuchując się zarówno konferencji prasowej w dniu premiery ministra zdrowia jakiż to co państwo może stanowić tak skoro sytuacja teraz nie jest uregulowana zostanie uregulowana ustawą, a teraz lokalnie obowiązują jakieś procedury w danym ośrodku jest nie wyobrażamy gdzieś przechowywane zarodki jeśli ten ośrodek, który po prostu chce zarabiać na tym nie i nie znajdzie wydawców, którzy zapłacili za to ktoś może powiedzieć stop z jakiego powodu mam dalej trzymać zarodki dojazd oraz różnych zresztą stwierdzali, że żywot w tej strefy jest niestety bardzo daleko posuniętej komercjalizacji i nawet mówiliśmy tylko wycinek tego prawdę, że to była ta nisza, która chodziła medycynę prywatną skomercjalizowane jak sądzę, że ta ustawa może spełnić powinna spełniać połasił się w zakresie funkcję do komercjalizacji i w euro i angażować w funduszu społecznym w ogóle w 2 z silnej traktować jako pewnego rodzaju świadczenie zdrowotne na powierzchni ten przykład Częstochowy, który Radosław, czyli ten program rządowy, który stworzył określoną kwotę i EOG w tej chwili to jest idzie w kierunku do komercji dzieci jest to świadczenie zdrowotne, które będzie mam nadzieję, że coraz szerszym zakresie finansowane są ze środków publicznych i to jest w Rzymie podstawowa 8 nie był też jest ogromny postęp w tym zakresie nie tylko świat świadomości oby się do wzorzystych kilka, bo dotąd 3 elementy zaczęliśmy też Maciej Żywno 33 czy sposobach lecenia niepłodności i los się nieraz jest vitro będziesz czytał na ich w kierunku jak rozumiem optymistycznie, zakładając świadczenia takiego, za które przed państwo płaci albo współ płacić a, a te pozostałe 2 metody mieszanej z drugim razem są traktowane jako z tradycyjnej metody medycznej są powyższe oświadczenie rządowe w tym, zwłaszcza w zakresie farmakologii czy nawet z pewnych zabiegów operacyjnych za powiedzmy dla młodych sięga lat z silnikami anatomicznym prawda kobiety nie dadzą czy to to są świadczenia, które większość już są pokrywane przez NFZ dzieciom mówił też inseminacji to jest trudny temat z tego względu, że z 1 strony inseminacja jest świadczeniem refundowanym w ramach NFZ -u bardzo trudno jednak jest pacjentowi, ale skorzystać z tego świadczenia środki nie podpisują umów na protest to jest trudne Zach załapać do kolejki mówiąc kolokwialnie jest też druga strona medalu inseminacja z procedurą, która wedle współczesnych rekomendacji medyczne w zasadzie nie powinna być wykonywana w dlatego, ponieważ skuteczność ciążową i par, która w ciągu 2 lat starały się naturalnie dziecko UPA tak uprawiając seks po okresie mogą ulec innym i skuteczność ciążowe wśród par, które starały się wykorzystać z wykorzystaniem inseminacja w zasadzie taka sama, czyli czy zastosujemy inseminacja czy nie osiągniemy bardzo podobne efekty związku, z czym ale my z uczelni reorganizacja brytyjska medyczna, która wyznacza standardy w tej dziedzinie mówi skoro tak po prostu dajemy ludziom dłuższy czas na próbę naturalne, a jeżeli one zawiodą kierujemy obraz na in vitro nie ma moim ludziom czasu prof. Szamatowicz bardzo trafnie używał zawsze kategorii kradzież czasu rozrodczego kobiety i to właśnie, o czym rozmawiamy to nie jest tak, że metoda in vitro z metod ostatniej szansy, którą sięgam po 15 latach bezskutecznego starania się dziecka skorzystać już czasie bez patosu raczą słuchaczom przypomnieć, że dzisiaj, że mówimy o ustawie, która też mówią wieku, bo tam, gdzie możesz jeść 5 sal mówi MOL o liczbie zarodków to też 535 lat obowiązuje, czyja dobrze zapamiętają, że to chodzi o to, że powyżej 0305. roku życia większego zarodków, a wręcz jestem piątego roku życia można zapłodnić większą ilość komórek i 63, ale są 2 furtki, a w ogóle ustawa mówi zapłodnienia my nie więcej niż 6 komórek jajowych i ale możemy zatrudnić więcej 2 przypadkach, kiedy kobieta ma mieć więcej 35 lat to jest oczywiście związane z potencjałem rozrodczym takim kobieta jest żadną gorszej jakości są komórki albo możemy zapomnieć więcej niż 6 komórek w takiej sytuacji, w której są wskazania medyczne jest moim zdaniem bardzo rozsądny kompromis na klasę kończ już państwo zapytacie państwo widzą przyszłość tego projektu, bo to jest rząd, który przedstawił projekt jeszcze zostaje Sejm Senat są one są optymistami w dla niej jest wielki krok naprzód mimo wszystko i wreszcie nie tylko zobaczymy, jaki będzie los tego projektu w parlamencie, bo to jest pierwszy etap to w końcu rząd podjął przy przyjął projekt, ale teraz wyjdzie parlament Eleonora i w parlamencie są 2 Izby notarialnej Szewczyk moim zdaniem ta ustawa jest rozsądnym kompromisem, jeżeli będą dalsze kompromisy w sejmie obawiam się, żeby nie da się zgniłym kompromisem w prof. Leszek Kubicki ekspert prawa medycznego i karnej obu naszych oczach pani Anna Krawczak Stowarzyszenie nasz Bocian dziękuję bardzo dziwne zadadzą post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA