REKLAMA

Rosja wypowiada traktat o zbrojeniach konwencjonalnych w Europie. Co to oznacza? Artur Kacprzyk w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2015-03-11 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich różni od gór trzynasta 5 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studiują Artur Kasprzyk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dzień dobry dzień dobry w Rosja wycofała się z re grupy konsultacyjnej ds. układu CSM, czyli układ traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie co to znaczy w Rosja de facto stawia w tym momencie kropkę nad i jeśli chodzi o uczestnictwo w samym układzie, a ponieważ mówimy teraz o grupy konsultacyjnej przy czym Rosja Rozwiń » już w roku 2007 wycofała się z reżimu weryfikacyjnego całego układu, więc już od tego roku Rosja tego układu nie wykonywała lot w roku 2011 nie wykonywały go państwo nad a jakie to ma znaczenie i co to jest układ może zacznijmy od tego układ CFA został podpisany w roku 1990, a pod koniec zimnej wojny jego głównym celem była budowa pewnej przejrzystości po obydwu stronach jeszcze istniejących od żelaznej kurtyny jeśli ma jeszcze gorzej państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego i układu Warszawskiego w zobowiązało strony po pierwsze do zredukowania określonych kategorii uzbrojenia konwencjonalnego, czyli np. czołgów ciężkiej artylerii śmigłowców samolotów bojowych w, a po drugie, zobowiązywał strony do not prowadzenia różnego rodzaju notyfikacji w zamian notyfikacji jeśli chodzi o ten sprzęt znać jego ilość, ale również jego lokalizację zmiany tych lokalizacji, a i inne aspekty techniczne, a po trzecie wreszcie, aby ta weryfikacja była pełna zobowiązał strony do przyjmowania o Inspekcji ze strony innych członków innych stron tego bez tego porozumienia w, a także głównym zadaniem była budowa pewnego pewnej stabilności przejrzystości pomiędzy pomiędzy uczestniczącymi państwami o poprzez zapewnienie, że żadna ze stron nie będzie w stanie szybko i niepostrzeżenie zgromadzić jakieś większe ilości sił zbrojnych i przygotować prawie do ofensywy w natomiast oczywiście już od samego początku układu tego porządku powinno wojennego na kwestię Lucyfer była kwestią dość kontrowersyjną, ponieważ ona jako rządu podpisane traci zimnej wojny, a dotyczy 2 grup państ w, które nie były tam nie było oznaczone w układzie jako układ warszawski NATO natomiast były po prostu to państwo wymienione konkretnie z nas i wobec tych państ w obowiązywał limit, czyli n p . dla całego składu na to, a w roku 1990 obowiązywała przed nimi 20  000 czołgów i Janusz dystrybuowane pomiędzy poszczególne państwa, a ich drugą stronę, a tak samo było z państwami układu Warszawskiego natomiast oczywiście żona pana się skończyła doszło do rozszerzenia w Sojuszu Północnoatlantyckiego doszło do sytuacji, a w, której Polska Czechy czy Węgry, a więc były szef członkiem NATO, ale tak, jakby ich siły zbrojne podlegałyby limitowi ona przypisane mu układowi warszawskiemu co już budowało z punktu widzenia Rosji pewną pewnego rodzaju nierównowaga w, a po drugie, chaty rozwiąże można było powiedzieć, że państwa NATO czy w ten sposób w ogóle na to cumował siłę niegdysiejszych państ w układu Warszawskiego oraz te, które mogły w ramach traktatu posiadać tak czy można było powiedzieć, że NATO było mocniejsze, ale można tak dalej zresztą NATO i bez tego sprzedały w zimnej wojnie zdecydowaną przewagę ilością jakościową nad Rosją, a rozumiem, że nie chodzi o to, że to w gruncie rzeczy było łamanie postanowień traktatu z dnia nie było domeny bez zmian traktatu zresztą to niebyła tak naprawdę główny problem, bo na to zgodził się na to, aby centra traktat zmienić zaadoptować, a zaadaptować przepraszam, a podpisana zresztą w roku 1999 tzw. adaptowany układ układ CFA, który zmienia już te przepisy stare anachroniczne blokowana przypisy o narodowe dla każdego państwa po kolei i ze stron na to nie dłużej wielkiego problemu w problem pojawi się natomiast w związku z rozmieszczeniem rosyjskich wojsk w trwającym rozmieszczeniem w Gruzji i Mołdawii w re podczas spotkania w Stambule w roku 0909 . kiedy właśnie podpisano ten zmodyfikowany układ, a NATO zaznaczyła, że warunkiem koniecznym do jego ratyfikacji przez wszystkich członków jest wycofanie się całkowite wycofanie wojsk rosyjskich Mołdawii Gruzji, czyli właściwie mielibyśmy się zastanowić nad tym co tutaj zaważyło o tym, że Rosja się wycofuje z tego traktatu pan też, że właściwie już nie obowiązywało z kilku latach, czyli nie obowiązuje wiele mówi pan, że one one nie były wykonywane przez obie strony co to znaczy, że coś co się nie nie dokonywało, czego nie było, a nie wysłano np. notyfikacji na temat przykładowo, a Rosja zwiększa swoją obecność na rzece Południowej części kraju tak przy granicy z Gruzją czy w północnej części kraju obojętnie na nie wysyłała o tym, określonych informacji do pozostałych państ w stron układu co w tym delikatnie mówiąc zburzyły wzajemne zaufanie i burzyło nasze rozeznanie w tym co się dzieje ona w tym co się dzieje na terytorium rosyjskim, ale coś od początku destabilizować relacje natomiast wracając jeszcze na chwilę, a skupić się na samych kwestiach traktatowych, dlaczego ten traktat był taką kwestią kontrowersyjną, a w co, że Rosja zawiesiła w parę lat temu swoje uczestnictwo w traktacie nie wynikało tylko i właśnie z problemów samego CFD, a to raczej 1 z symptomów już wtedy pogarszający się relacji pomiędzy Zachodem zawodem, a Rosją przypomina, że rok 2007 to już głośna sprawa budowy tarczy antyrakietowej, która akurat nie była tym układem, jakkolwiek ograniczona czy czyniła z tym związana natomiast miał ogromny wpły w na stosunki na rosyjsko rosyjsko natowskiego zysku zachodnie, a im zawieszenie tego układu było przez Rosję potraktowane po prostu jako demonstracja swojego pewnego rodzaju niezadowolenia z tego co robi co robi zachód tak samo dzisiaj skoro układ i tak już praktycznie nie funkcjonował, ale dzisiejszy ruch trzeba traktować w kwestiach czysto demonstracyjne oraz niższego o niczego strasznie w tym momencie nie zmienia jest natomiast niepokojącym symptomem, a jeśli chodzi właśnie o kontrolę zbrojeń w Europie niestety Europa staje się pod kątem zbrojeń, a coraz mniej przewidywalnym przewidywalną częścią świata w co to znaczy w to znaczy, że jeżeli układ taki jak ten nie obowiązuje, a Rosja ma większą zdolność do szybkiego zwiększania swojej obecności wojskowej n p . przy granicach państ w bałtyckich jest to mniejszym stopniu kontrolowane, a jeśli mówimy o kontroli zbrojeń istnieją oczywiście inne instrumenty w tej dziedzinie, które do pewnego stopnia uzupełniały układ CFM mamy np. a wciąż obowiązujący tzw . dokument wiedeński podpisany również w roku 1990 nie ze zaktualizowanym 4 lata temu z tym, że dokument ten zakłada żadnych limitów jeśli chodzi o ilość ilość sprzętu, czyli żołnierzy dla dla państ w, a po drugie, zakłada on wprowadzenie modyfikacji z tym, że jest to i 1 notyfikacja rocznie taka dość ogólne jeśli chodzi o ogólne w skład sił zbrojnych ich rozmieszczenie tak dalej, a podczas, gdy układ Sephora przewidują też szereg innych notyfikacji w trakcie samego roku tak, kiedy powiedzmy w określonej w dywizji rosyjskiej czy innej zwiększała się drastycznie kościołów od razu miasto gratyfikację to było właśnie to sądowy zaufania między stronami po drugie na dokument wiedeński zakłada znacznie mniejszą liczbę Inspekcji, bo notyfikacja unifikacja to jest 1 instrument, a drugi instrument zweryfikowanie tego czy faktycznie to notyfikacja pokryła się z rzeczywistością w przypadku układu CFD Rosjan mogą być np. przedmiotem kilkudziesięciu takich Inspekcji rocznie, a zgodziłaby się owemu układu przez rząd dokończy jest to 3 do 5 Inspekcji także na nie jest to jest sporo różnic i zgodził się pan ze stwierdzeniem, że to jest znak, że wracamy do zimnej wojny także GazetaWyborcza napisała na 1 ze swojej ja bym akurat było dość ostrożny, jeżeli chodzi o używanie konkretnego terminu zimna wojna, a na pewno jestem ze znaków tego, że trwa, a on coraz bardziej trwa konfrontacja już w tym momencie czemuś pan z Zachodem, a Rosją jest to zresztą 1 z wielu wielu sygnałów w tym kierunku, a z zimną wojną akurat użyłbym tego terminu dość ostrożnie, ponieważ wiążą się z szeregiem różnych, a bardzo różnych czynników czynnika ideologicznego ona i t d. tak elektroniką, że są dziś obecna to miasto do zasady jeśli chodzi o wrogość pomiędzy Rosją, a Zachodem no wzrasta ona w Gnienie nie można tego nie można tego inaczej podsumować drużyną jest to tylko 1 z poszczególnych symptomach przewidzieć co się dzieje na Ukrainie no, a przecież ten konflikt jest w dużej mierze podyktowany właśnie niechęcią Rosji do Zachodu i obecności Zachodu instytucji zachodnich, a w swoim najbliższym otoczeniu, a mamy te wszystkie odpowiedzi ze strony Rosji dotyczące tego, że właśnie zachód próbuje, jaki sposób osaczyć Rosję i że w ogóle powinniśmy znać cemencie o nowym systemie bezpieczeństwa Europejskiego trzeci globalnego, gdzie oczywiście, a pozycja Stanów zjednoczonych jest tak jakby głównym tutaj punktem, który a, który powoduje rosyjską wersję z dość ostrą reakcję na, gdyby spojrzeć na okładce jako pewnego rodzaju też instrument instytucja całego bezpieczeństwa ona można też pokusić się takie stwierdzenie, że o Rosji Real to nie jest coś także Rosja całkowicie nie jest zainteresowana rozwijaniem się kontrolą zbrojeń w tym momencie może to nie być bardzo zgodne ze wszystkimi interesami, ponieważ już im mniej przejrzystości, tym bardziej Rosja może wybrać swego rodzaju presje o nas na to może być mniej przewidywalna i przez to bardziej destabilizować jakiś poczucie bezpieczeństwa członków Sojuszu, a natomiast też przekonać o tym, że Rosja również zainteresowane pewnego rodzaju ograniczeniem zbrojnie w Europie w Rosja np. posiada ogromną przewagę nad państwami bałtyckimi czy polską czy wszystkimi tymi nowymi państwami NATO na region, gdybyśmy porównali z kolei całkowity potencjał Rosji i Sojuszu to już w tym zestawieniu ilościowo jakościowo Rosja wypada gorzej w są też określone rodzaje zbroi w Europie zachodniej, na które Rosja patrzy w swoim mniemaniu z niepokojem między nimi stoją już tarcza antyrakietowa czy broń precyzyjna, a wydaje mi się, że nie jest to też nie jest do końca wystąpienie UPO zakład CE, bo Rosja pozostaje stroną wykonanie wypełnia żadnych obowiązków związanych ze swym uczestnictwem sądzę, że może być to w także wstęp do troski szerzej, a zakrojony szerzej zakrojonego planu Rosji, aby na nowo ułożyć ten cały reżim kontroli zbrojeń zaś Rosja pokazuje, że wystąpimy teraz nie będziemy wykonywać układu, który jest waszym czytaj zachodnim interesie i w ten sposób protestujemy za jakiś czas będziemy chcieli wrócić do stołu ale gdzie pamiętać że, a należy też brać pod uwagę jakieś nasze, a nam, że rozumiem, że to moim zdaniem jest jednak straszak wtrąci też straszak, a natomiast spójrzmy też na inne układy jeśli chodzi o kontrolę z Wronia sta nie słyszeliśmy o tym, że Rosja naruszyła z kolei układ o pociskach krótkiego średniego zasięgu również układ podpisany wczoraj w trakcie zimnej wojny, o które bardzo się przyćmił wtedy do podniesienia poziomu bezpieczeństwa Europejskiego natomiast stany Zjednoczone już oficjalnie, a poinformowały, że Rosja naprawdę nie łamie ten układ i pracuje nad tego typu tego typu rakietami i być może właśnie rozmieszczać akurat, jeżeli chodzi o obronie tej kategorii sygnał jest dość jasne, że są pociski krótkiego średniego zasięgu, więc one na zasady nie mogą dotrzeć na terytorium Stanów zjednoczonych zresztą moczy się taką broń Rosja i tak posiada, ale mogą dotrzeć do Berlina Londynu Paryża Warszawy na, a więc jest to pewnie ktoś kolejny kolejny obja w tego, że Rosja będzie chciała dzielić tutaj Sojusz transatlantycki przy użyciu ono przy użyciu różnych różnych środków z 1 z nich będą niestety musimy kończyć się Artur Kasprzyk polskie Instytutu spraw międzynarodowych burzono studio 1313 za chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA