REKLAMA

''Świecka szkoła'', czyli czy możliwe jest niefinansowanie religii z budżetu państwa? Prof. Paweł Borecki w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2015-03-24 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich różni od dziur i 1424 Jakub Janiszewski przy mikrofonie za mną studio prof. Paweł Borecki z katedry prawa wyznaniowego wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień lub państwu już państwo mówicie o projekcie obywatelskim projekcie wyprowadzenia religii lekcji religii ze szkół i odcięcia także w lekcji od finansowania z budżetu państwa nie jest oczywiście pierwsza próba wykonania takiego ruchu, ale go rodzaju postulaty składał Rozwiń » także ruch Palikota potem przemianowane na twój ruch postulował wyprowadzenie lekcji religii ze szkół, ale nie znała słów poparcia gości mamy do czynienia z taką przepychankę między rozmaitymi innymi ugrupowaniami politycznymi środowiskami czy lekcje religii należy właśnie można tworzyć sprywatyzować oddać Kościołowi w UE i z uczynić z nich, że decyzja absolutnie indywidualną każdego rodzica czy będzie na takie lekcje swoje dziecko posyłał czy też jak chciałby tego chciał do tego prawo sprawiedliwość wreszcie można powiedzieć jeszcze głębsza silniejsza integracja tych lekcji z programem nauczania ze szkolnictwem publicznym wreszcie można powiedzieć, że trochę sytuacja może nie, tyle że patowa, ale chyba takiego sporu, z którego trudno trudno wyobrazić jego rozstrzygnięcie w najbliższym czasie w ogóle sama regulacja prawna dotycząca obecności religii w szkołach publicznych chorych, którzy się pewnego rodzaju kompromisie, bo konstytucja dopuszczała jedynie fakultatywną edukację religijną w szkołach publicznych nie może być religia przybiorą obowiązkowa także, by dzieci, które nie chcą chodzić musiały się zadeklarować ujawniać ma inwestować też wykluczone po drugie, Paul dziecko jest podmiotem wolność sumienia i wyznań ta wolność jest jakieś mierze ograniczona przez prawo chodzić do wychowania dziecka zgodnie z ich przekonaniami, ale dziecko nie jest przedmiotem w świetle konstytucji wolność sumienia i wyznania kilku podmiotom konstytucja gwarantuje też, że nikt nie może być zmuszany do udziału w praktykach religijnych ani do niebrania udziału w praktykach religijnych katechezie, a religia, a w takiej formie, jaką jest obecnie w polskich szkołach jest praktyką religijną jest podczas tych lekcji obecna modlitwa one mają charakter koncesyjny to nie jest nauka o religii się o religiach tylko, że katecheza toż to sobie trzeba jasno powiedzieć 30 przed bitwą Maciej uważam, że projekt zakładający, że państwo wycofa się z finansowania nauczycieli jogi jest krokiem w dobrym kierunku i warto sobie uświadomić, że w latach 19901997 katecheci nie uczyli religii w szkole, ale nie pobierali wynagrodzenia od państwa po dziewięćdziesiątym siódmym roku warto przypomnieć, bo ta formacja wydaje się, iż schodzić ze sceny politycznej SLD w usługową i PSL, ale PSL to nie dziwi dziwi SLD, które dopuściło wynagradzaniem nauczycieli religii tak jak nauczycieli zwykłych trzeba pamiętać jednak o 1 i choć rzecz po paru sprawach nie można przerzucić oficjalnie finansowania lekcji religii na rodziców, ponieważ oświata zgodnie z konstytucją oświata publiczna do ról powiedzmy szkolnictwa wyższego jest bezpłatny w po długiej, ale to nie wyklucza, że kościół będzie finansował katechetów dyżurował i ja kościół zdobędzie pieniądze, a ten szerszego problemu nie pełnią obywateli jako taki wiersz tutaj monumentu to, iż pod względem konstytucyjnym myślę da Silvą przeprowadzić, choć pod względem konkordat tobym też nie ma jakiś nieusuwalny przeszkód, dlatego że konkordat nie mówi nam o tym kto ma finansować nauczycieli wyniki pogląd na tę wieść będą domyślam się jak będzie reagować strona przeciwna, czyli strona kościelna na gruncie prawnym po pierwsze, będzie zwracało uwagę, że katecheci nauczyciele, a skoro wszyscy katecheci czy wszyscy nauczyciele dostają wynagrodzenie od państwa to również katecheci powinni dostawać dlatego proponowanym zmianom ustawowym powinno towarzyszyć również nowelizacja prawa dotyczącego statusu prawnego no i katechetów to już grupa mimo wszystko mimo wszystko wyróżniające się np. muszę panu państwu powiedzieć, że wymogi zawodowe dotyczące katechetów wsią obniżone w porównaniu z wymogami formułowanymi wobec 3 innych nauczycieli i innych przedmiotów katecheci mają pod tym względem łatwiej, bo już alumni czwartego roku seminarium można uczyć religii w szkole podstawowej czy przy przedszkolu natomiast generalna, iż zasada, że nauczyciel w szkole publicznej powinien mieć wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne katechetów traktuje się w sposób uprzywilejowany jestem zdania też, mimo że pewnie strona kościelna zwrócił uwagę, że konkordat, mówi że religia ma gwarantuje się, że religia będzie przedmiotem nauki przedmiotem zwraca uwagę nauczania w szkołach publicznych i szkoła to ma być przedmiot, czyli tak jak inny przedmiot szkolny to tak samo powinni być traktowani to już jego nauczyciel, ale pozioma listwa powiedzmy sobie na Jasnej 20 religia w Polskiej szkole nie jest przedmiotem niż w nazwijmy to w nauczanym w sposób obiektywny to religia jest przedmiotem są komercyjnym i integralną częścią procesu nauczania religii jest kształtowanie gorliwości religijnej w związku z tym jest to przedmiot szczególny i z myślą o obowiązujące ustawodawstwo dotyczące kościoła akademickiego, zwłaszcza że z 1009 . roku mówi w czoło już koniec tego nie zmieniono, że nauczanie religii, że problem z rozbudową związków wyznaniowych to może umrze powoduje, że wynika z tego, że związki wyznaniowe powinny też płacić nauczycielom religii analiz rano, bo właśnie z tego co pan mówi wynika, że całe nauczanie religii w szkołach publicznych na oparty jest jakieś bezprawie trzeba ogłosił umocowane prawnie w jaki sposób nauczania religii on ma umocowanie prawne ma umorzyć tylko, że przepisy komórką szczytu 3 przepisy konkordatu przepisy ustawy o systemie oświaty dają jednak nazwijmy to stronie laickie możliwość przymierzenia pewnego ruchu to nie jest trudno byłoby już liderem wśród niej niemożliwe w ogóle wyprowadzenie religii ze szkół, ale myślę, że już dopuszczalnym po odpowiednich zmianach, zwłaszcza jeśli chodzi o statusie katechetów status pracowniczy plan dochodów możliwe jest, żeby same związki wyznaniowe płaciły za posiłek katechetów i tak państwo, a konkretnie samorządy wychodzą na przeci w związkom wyznaniowym, ponieważ dostarczają szale ogrzane oświetlone, a więc sól 9 psują wpisują też zajęcia siatkę zajęć, więc tak oczywiście można powiedzieć, że organizują też zajęcia w ramach programu zajęć od natomiast nie jest już nigdzie przesądzone Szanowni państwo, że obywatele muszą płacić za katechezę, że ze środków publicznych jest finansowany wykształcenie tak w pensje dla katechetów tu jest możliwość ruchu, aczkolwiek zwracam uwagę, że trzeba będzie również zmienić zmienić ustawodawstwo dotyczące katechetów, dlatego że jak znam, a drugą stronę Store kościelną podniesie zarzut naruszenia zasady równości obywateli wobec prawa w tym wypadku katechetów w stosunku do innych nauczycieli, ale jeszcze raz podkreślam konstytucja konkordat nie zawierają przepisy, które by wykluczały możliwość, by państwo zwróciło finansowanie katechetów w samym kościół i jemu dlatego uważam, że jest to ileż to ta inicjatywa, której państwo mówicie jest inicjatywą o dobrą stronę publiczną się młodszymi państwo, finansując pensje katechetów sfinansuje posiłek dniową misję religijną kościoła bardzo ważną katechizm uwalnia dzieci młodzieży to już w warunkach, kiedy w rodzinach coraz częściej przekaz pokoleniowy wiary załamuje się w przejmuje ciężar przekazu wiary szkoła publiczna, która go w tym powinna być jak mi się wydaje przede wszystkim neutralne no właśnie tutaj też pamiętajmy o tym, że w ostatnich latach jest całkiem sporo takich pól, gdzie pogląd kościoła na pewne sprawy i poglądy nauki na pewno, ale zaraz jury rozmija się dokładnie i na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę kościół instytucjonalny wykorzystuje fakt niejednokrotnie, że katecheci dostają dodatkowe pieniądze od państwa ja dostałem informację, o który pewnego dr. Siedlec, którą przesłał pismo tamtejszego biskupa nakazujące księżom katechetom przekazanie trzynastki na potrzeby diecezji może też osobisty dochód w mają obowiązek mieli obowiązek przekazania trzynastki dla funduszy emerytalnych kleru wewnętrzne fundusz emerytalny dziś czymś, więc Szanowni państwo to nie jest Stealth, że państwo płaci katechetom za ich praca, owszem, płaci, ale z tego okazuje się, że może korzystać bardzo często kościół instytucjonalny, czyli w gruncie rzeczy może zdarzyć się i nie mogę żołnierza wsi, ale zdarza się, że w BOŚ państwo de facto my wszyscy dofinansowujemy kościół w istocie rzeczy o tym, też warto powiedzieć to nie jest tak, że dużo pieniądza wyłącznie dla katechetów i choć robisz to bardzo często muszą siedzieć w tym kościołów już z kościołem instytucjonalnym wypadają tylko współczuć współczuć ludziom lepszy, bo muszą dawać trzynastki, mimo że garaże, ale z drugiej strony z tego co pan powie, że na w pewnym sensie łatwe pieniądze nie trzeba wielkich inwestycji, żeby nabyć prawa do nauczania lekcji, ale droga do Rzeszowa bliższą łagodniejsze w odniesieniu do katechetów też dość różnych wyznań niż w odniesieniu do brzegu nauczycieli, którzy muszą mieć wykształcenie wyższe co do zasady i przygotowanie pedagogiczne kochać tego nie muszą być dziękuję bardzo prof. Paweł Borecki z katedry prawa wyznaniowego wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego był za mąż Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA