REKLAMA

Biosfera: Jerzy Joachim Retyk, popularyzator nauk Kopernika. Gościem Karoliny Głowackiej był prof. Jarosław Włodarczyk

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2015-04-02 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
37:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM to jest audycja biosfera dobry wieczór państwu ponownej Karolina Głowacka, a moim gościem jest pan prof. Jarosław Włodarczyk dobry wieczór panie profesorze co wieczór państwu życzę pani historyk nauki z Instytutu historii nauki Polskiej Akademii Nauk wiosną tego roku nakładem wydawnictwa UW ma ukazać się narracji prima Joachima Jerzego krytyka wydane w 1500 czterdziestym roku pan kończy teraz prace nad krytyczną edycją tego dzieła wydanego po polsku na jej Rozwiń » ręce przyszło mi do głowy, że krytyka należałoby nazwać wielkim popularyzatorem nauki skoro to jego opracowanie było przez pewien czas bardziej popularne niż samo dzieło Kopernika popularyzatorem Henio centry z tak tak to jest jedno z nielicznych dzieł w historii nauki w ogóle, które pojawiło się z opowieścią o wielkim przewrocie naukowym, zanim ten przewrócił dokonał woreczek napisał narrację kremacji relację pierwszą będący Mikołaja Kopernika ale zanim Mikołaj Kopernik zdecydował się wydać, gdy rewolucja ani mróz, ale i tak książka odniosła na tyle duży sukces że, zanim dzieło Kopernika wreszcie wydrukowano w Norymberdze były już 2 wydania ret Ka jedno gdańskie to pierwszy drugie rok później w Bazylei, a koniec końców ten mecz 3 korespondencyjny pomiędzy dziełem Kopernika i książką krytyka został przez wytyka wygrany 5 do 3, ponieważ do początku siedemnastego wieku, kiedy obaj dzieła były drukowane w języku ówczesnej nauki, czyli w języku łacińskim krytyk miał 5 wydań Kopernik 3 zaprasza w Pretty Pretty tak mówimy krytyka, ale to przecież nie jest jego nazwisko przyjął zwyczajem renesansowych humanistów nazwisko i wiążącego jest jego krainą Grecją, ale co to jest taki byłem jak gdyby klin ziemi pomiędzy Szwajcarią Niemcami i Austrią, który nie był nasz były w wielorodzinną re tyka, bo się temu urodził natomiast jego rodzice dopiero się tam pojawili się z północnych Włoch, a także on nazywał się w Leuven i 3 jezior natomiast przeżył w dzieciństwie dosyć traumatyczną historię mianowicie jego ojciec, który był lekarzem miejskim został oskarżony do końca nie wiemy, o co chodziło o kradzieży w każdym razie ich osądzony skazany i stracony rodzinie udało się tylko wybłagać, tyle że nie powieszono go, a ścięto i częścią wyroku był zakaz używania nazwiska rodowego ojca i w ten sposób redyk powrócił najpier w do Pańskiego właśnie matki, a potem idą z już na nauki najpier w do Bazylei, a potem do Wittenbergi jak wielu młodych uczących istniejących w tamtych czasach właśnie wybrał sobie w Grecji jako inna źródłosłów swojego nazwiska i tak pojawił się Redknapp to jest czy to jakiś wybitnie zdolny człowiek 3 mówimy o nim w zasadzie tylko, dlatego że się wybrał swego czasu do Kopernika ociężałej, którym do spotkania szczęście w głowie powiem, ale czy to jest dom to był dobry naukowiec chyba bardzo utalentowany młody mężczyzna zsunął się umiejętnością przyswajania sobie trudnych problemów matematycznych świadczą o tym, różnego rodzaju listy, które dotyczą krytyka mówią o nim były wymieniane przez wybitnych mu przez wybitne postaci wybitnych uczonych tamtych czasów, lecz także wszystko wskazuje na to, że krytyk miał taki kapitał wchodzą w życie głowę otwartą na matematykę najpier w uczył się w bardzo dobrej szkole w Bazylei, a później trafił na Uniwersytet ten bardzo wtedy uniwersytetem bardzo to właściwie było centrum intelektualne protestantyzmu od razu etyk trafił pod skrzydła Filipa Melanchtona, czyli nową receptę Germanii człowieka, który zreformował wtedy szkolnictwo na wszystkich właściwie poziomach łącznie z uniwersytetem, który bardzo duży nacisk kładł na nauki matematyczne w tym astronomia astrologia heretyk wyznawał ten pogląd, że kiedy my rozumiemy jak funkcjonuje natura, kiedy potrafimy opisać świat ściśle zrozumieć, jakie znaki nam przekazuje przyroda to wtedy znajdujemy się bliżej stworzenia w związku z tym również, że Stwórcy i ten program melanż ton starał się zrealizować, skupiając wokół siebie właśnie astronomów matematyków no bo częścią tej wizji świata melanż to ona zgodnie z ówcześnie panującym poglądem paradygmatem była również astrologii i w tym środowisku kształcił się heretyk, kiedy uzyskał stopień magistra na Uniwersytecie w Wittenberdze w w tym samym czasie zmarł jego mistrz jego nauczyciel i zaczniemy na stan tylko pewien matematyk, kto jest 1 z Rygi Tal niż i teoretyk został zaproszony do przyjęcia katedry matematyki jeśli dobrze liczone wtedy zaledwie 20 kilka lat za takie czasy ciągotek do 3 jedno i drugie w tradycji Uniwersytetu średniowiecznego renesansowego byłoby przyjmowanie na studia czasami bardzo młodych mężczyzn, bo wtedy kobiet nie dopuszczano do studiów wyższych także zdarzało się, że kilka kilku nastolatkowie zaczynali swoje studio mały stopień magistra z kolei doznał to był taki pośredni stopień naukowy my sobie z tego nie zdajemy sprawę, ale wtedy, kiedy student kończyliśmy studia tytułem magistra sztuk wyzwolonych w epoce renesansu np. w czasach Kopernika to co nam jeszcze ładnych kilka lat studiów, żeby uzyskać doktorat z medycyny prawa, bo to dopiero gwarantowało silną pozycję społeczną zresztą Mikołaj Kopernik nawet magistra nie uzyskał na Akademii krakowskiej opuścił Akademię krakowską po 5 latach studiów jadąc do Włoch na jeszcze wiele wiele lat nauki, żeby tam dopiero zostać doktorem prawa także pod tym względem latek już funkcjonował w tym świecie całkiem normalnie i przez 2 lata był nauczycielem akademickim, jakbyśmy dziś określili to znaczy miał wykłady z podstaw astronomii oraz astrologii matematyki Tre no i potem wydarzyło się coś tutaj do końca też nie rozumiemy jak do tego doszło co sprawiło, że etyk postanowił odbyć się taki tytuł naukowy po kilku ważnych ośrodkach niemieckich odwiedzający dno najwybitniejszych przedstawicieli nauk gastronomicznych matematycznych protestanckich tamtych czasów i zaczął od niej zaczął od Norymbergi Ray odwiedził tam Johannesa trenera przyjaciela melanż to ona, więc jechał tam psy bardzo mocnymi gestami polecającym nikt matematyka astronoma astrologa wytwórcy matki dla busów postać bardzo wybitną wtedy w tamtych kręgach cenioną szanowaną w salach były również przedstawicielem środowiska norymberskiego silnie związanego z oficyną Johannesa Petraeusa, który był wtedy na takim 1 z najważniejszych wydawnict w naukowych w Europie drukował w trudnej książki nie bał się, gdzie matematycznych drukował pierwsze wydania i często dzieł starożytnych w języku oryginalnym, czyli w grece także tu była tak bardzo dumny prezes prężna instytucja prężna instytucja Fed z takiego się środowisko intelektualną drukarskie dno na poziomie światowym i tam heretyk chyba zawarto najważniejsze znajomości, które potem doprowadzą go do Mikołaja Kopernika powiem w Norymberdze była tradycja odnowy astronomii tutaj z kolei musimy się cofnąć się kilkadziesiąt lat w czasie i przypomni sobie, że do Norymbergi w pewnym momencie przybył najwybitniejszy astronom matematyczny piętnastego wieku Johannes Regio montanus pompownia i pojawił się w Norymberdze po śmieci swojego przyjaciela kultury Bacha i właśnie założył tam centrum druku książki naukowej namówił kilka osób do prowadzenia obserwacji astronomicznych, więc powstał tam obserwatorium nie zdążył wydać tego wszystkiego co zamierzał Regio montanus zostawił po sobie wiele rękopisów z wybitnymi dziełami również z dotyczącymi narty do nawet w jej, ale i ten jego program kontynuowano szynel i Petra jest byli jednymi z takimi dziećmi programu region, a nawet AMD Ryzen działał tam również Jan Werner matematyk astronom i pewnie Werner był tą osobą, która sprawiła, że Norymberga w latach dwudziestych szesnastego wieku usłyszałam o Mikołaju Koperniku dowiedziałam się, że jest wybitny astronom, który dużo wie astronomii matematycznej, ponieważ Kopernik chyba w 15002004 . roku, o ile dobrze jednak pamiętam napisał taką bardzo ostrą właściwie miażdżącą krytykę 2 traktatów astronomicznych Jana Wernera poświęconych procesja astronomicznej takiemu zwieźli go ubodło w i to oni, gdyby to była krytyka, która była rozsyła nawet po Europie w odpisach miał postać listu do przyjaciela zresztą Kopernika Wapowskiego moim Jan Werner musiał z tą krytyką się zapoznać to był pewnie ten moment, kiedy Norymberga usłyszała o Koperniku ich to pamięć siły ONZ działający w Koperniku, który na dodatek proponuje inne rozwiązania gastronomiczne musiała być w Norymberdze przechowywana prawdopodobnie poszerzano zakres zakres wiadomości Mikołaju Koperniku jak sądzimy, kiedy redyk pojawił się w Norymberdze i kiedy rozmawiał z trenerem mieszkał u niego spędzał z nim dużo czasu przyglądał się w przygotowywanym do druku dziełom usłyszał też on Werner ze przepraszam usłyszał też trenerzy i o Koperniku potem pojechał jeszcze do 2 innych ośrodków naukowych na ziemiach niemieckich wrócił do swojego rodzinnego miasta odpoczął chwilę no i że myśląc no i podjął ostateczną decyzję wyprawy do odległego zakątku świata jak nazywał Warmię sam Mikołaj Kopernik do Fromborka no do tego astronoma, który proponują nową stronę to poszukiwanie dojazd tsunami to też był kawałek programu norymberskiego, ale również melon w tonacji nie, gdyby stworzenie nauki o ruchach ciał niebieskich, która będzie jeszcze dokładniejsza pozwala będzie lepiej przewidywać położenia planet, a w związku z tym czytać ten przekaz, który niesie ze sobą astrologia to było coś co byłoby takim elementem nie tylko matematycznej wizji świata, ale również filozofii przyrody tych kręgi sztuki misji może też można tak powiedzieć powód do budowania takiego spójnego światopoglądu łączącego zarówno jedno rewolucję w sferze religijnej jest z pewnym nowym podejściem do relacji człowiek świat przyrody i jak to wyglądało jeśli chodzi o tę ideę czym konkretnie teorię Kopernika nową radni tlenową przecież z czasów starożytności podobnie myślano nalej jednak na tamte czasy inaczej rzecz biorąc pytam co wiedział raty w momencie, kiedy wybiera się do Kopernika czy Kopernik się my jakoś obnosił bardzo z tymi swoimi pomysłami był się wydawało, że raczej tak mi nie za bardzo się nimi chwalił w obawie przed atakiem ze strony kościoła, więc co wiedziano o pomysłach Kopernika wydają się, że nie wiedziano zbyt wiele jeśli chodzi o te jego bardzo ścisłe trudne intensywne dociekania matematyczna astronomiczny, czyli zbudowanie teorii od podsta w w oparciu o wiadomości zgromadzone w przez wiele wiele lat obserwacji stworzenie takich modeli geometrycznych, które miały określone parametry i t d. o tym wszystkim chyba nie wiedziano natomiast wiedziano, że jest to nowe spojrzenie na astronomię i już to samo było ciekawe, bo procesy wyobrazić, że Mikołaj Kopernik został wyższym szybko w drugim dziesięcioleciu od szesnastego wieku zaproszony do nowych jako eksperyment się powiedzieli sobie przy próbie reformy kalendarza prowadzonej podczas boomu lat gra dla toruńskiego przez Rzym co więcej wiemy, że to ekspertyzy Mikołaj Kopernik posłał do gry niestety nie zachowała się w archiwach watykańskich albo przynajmniej nie umiemy i jej znaleźć, gdybyśmy mogli zobaczyć to ona dotyczyła długości roku zwrotnikowego, a więc tam również musiała być uwzględniona teoria recesji byśmy wiedzieli ile Mikołaj Kopernik już z tej swojej nowej strony miały zrobione niestety nie znikną w tego nie umiemy odszukać w potem kilkakrotnie z Rzymu szły zachęty do Mikołaja Kopernika, żeby swoje dzieło opublikował zachęty zachęty nawet 1 z wysoko postanawiam postawionych oficjeli kardynał Henryk, pisząc listy do Kopernika chyba w 15003005 . roku informował go, że jeżeli są jakieś kłopoty to nie Kopernik przyśle rękopisy oraz opłacić skopiowanie tego rękopisu, a więc proponował taką konkretną wymierną pomoc, żeby dział naukowy się ukazało on sam Mikołaj Kopernik początkowo wzbraniał się z k nie chciał wydrukować krótsze i ich najwięcej o tym dlaczego wiemy właśnie on z relacji pierwszy re tyka, ponieważ krytyk opisał tam cały taki proces właściwie dyskusję pomiędzy Kopernikiem, a jego bliskim przyjacielem biskupem kinomanem WizzAir, kiedy Kopernik używała argumentów, że ta teoria jest tak nowatorska prawdopodobnie będzie wyszydzany, a co więcej, gdyż zaraz będzie głównie przez tych, którzy nie będą chcieli zrozumieć poświęcić wystarczająco dużo czasu, żeby zapoznać się z tą matematyką, a stronami Kopernika i że w związku z tym woli jak tak Koreańczycy pozostawić swoje dzieło tylko takim przekazie w wąskim gronie na specjalistów, że jeżeli już w ogóle ma coś w nowej stronami zrobić to ułoży po prostu wg swojej teorii tablicy astronomicznej opublikuje je i wtedy niech ci, którzy obserwują zjawiska na niebie z psami sprawdzą, która to jest lepsze czasy Jana pierwotnie chciał ich podejść nawet nieraz chciał, gdyby zachować cały ten mechanizm swoja stronami w tajemnicy, ale pokazać, że ona działa prawda jest zresztą coś takiego Mikołaj Kopernik na prośbę wspominanego przeze mnie Bernarda Wapowskiego swego przyjaciela ze studiów, a wówczas już sekretarza króla Zygmunta starego miasta osoby bardzo wysoko postawionej dla Polski wyprosił Kopernika ułożenie takich tablic one zostały policzone chyba na 1500 dwudziesty piąta lub 1500 trzydziesty piąte roku już nie pamiętam w każdym razie plan był taki, że zostaną wydrukowane w Wiedniu i znowu pech do Polski zaraz po tym, zmarł i nie wiemy, gdzie ten rękopis trafił czy w ogóle jeszcze do odszukania druków każde nasze tablice się nigdy nie okazał natomiast Gizela w tym dialogu przekazanym na wschodnim przez krytyka relacji pierwszej wyjaśniał Mikołajowi Kopernikowi opublikowanie samych tablic na to nie ma sensu, bo nawet jak zobaczymy żony są lepsi na to czy będziemy chcieli w takim razie tablice na następny rok następnie, aby z tej teorii bez dostępu do niczego się nie da, że chodzi o to, żeby istniał pewien rozwój nauki, jeżeli mamy coś lepszego to musimy przekonać do tego innych jest to obowiązek obowiązek również wobec społeczności kościoła od kraju cysterny z drogą z dojazdem do miasta to będzie lepszy kalendarz mogli usunąć go ułożyć i t d . i t d. i w relacji pierwszej raty k ciągu desery z Bliznego czyni to osoby, która w przekonała Kopernika, ale potem, kiedy będzie pisał przedmowę do innego traktat z kilku stop jest taka Trigona Mattia Mikołaj Kopernik Kaczyńskiego na metryczne objęta deregulacją animozje opublikowane jako osobna książeczka na rok przed po ukazaniu się terroru, gdy rewolucja niby są w Norymberdze za sprawą krytyka właśnie się też stanie, a więc znowu pokazanie jak wybitnym matematykiem z Kopernika, ale bez wchodzenia w to jego niezwykle ją niezwykłą astronomia to do do tych o bogach i kontach trójkątów książeczki jednak się wstać i tam z kolei pochwalić się, że miał to szczęście, że jako młody człowiek trafił na tak wybitnego uczonego, z którym mógł rozmawiać, któremu zdradził stąd ten ze swojej roli no ale też chwali się, że nie jest szczęśliwy, że zdołał przekonać Kopernika do wydania drukiem rewolucja nie była, więc mamy tutaj etyka w innej trochę roli niż prezentuje się w relacji pierwszy i tam Dizzy ego stawia na tym pierwszym miejscu z tych, którzy sprawili, że Kopernik zdecydował się na publikację w obrotach nalega, by nie patrzeć to jednak Kretek był dla Kopernika człowiekiem zupełnie obcy przyjeżdża dziś z daleka my no i to jednak on pisze to narracja prima toi jemu chyba muszę pozwolić na to Kopernik to ja myślę, że tutaj możemy wrócić do tego pierwszego pani pytania skoro to wszystko się wydarzyło, że skoro teoretyk pod obecność Kopernika napisał relację pierwszą z dzieła Kopernika skoro potem jeszcze rak rok spędzili razem we Fromborku to wszystko wskazuje na to, że Kretek był jednak nie pośrednim umysłem matematycznym i że w takich sytuacjach ten język nauki i jest ponad Stanami ponad wiarą ponad narody jak nominacjami zresztą wtedy to jeszcze inaczej wyglądało po prostu pozwolił im zbliżyć się do siebie bardzo szybko bo, pomijając wszystko inne to narracja klimat, czyli relacja pierwsza jest 1 z najszybciej masy napisanych książek naukowych, bo Bratek wiemy zjawił się u Mikołaja Kopernika pod koniec maja 15003009 . roku, a pod koniec września tego samego roku na raty lub masz być gotowe w związku z Elbląga ekspresowo są 4 miesiące przy czym to jest relacja pierwsza zdziałać rewolucjami bus kilkuset stronicowego dzieła bardzo zaawansowanej matematycznie, a zatem na jakie zalety musiał w ogóle zrozumieć, o czym będzie chciał pisać i to była nowa teoria wprawdzie matematyka wykorzystana do tej teorii nowy jest znowu uniwersalną, niemniej historia była zupełnie nowa Irek tylko się to udało ta książka powstała została na początku 1500 czterdziestego roku wydrukowano w Gdańsku w oficynie żadnego takiego pierwszego stałego drukarza gdańskiego czy także ta to porozumienie to więzienie UWM intelektu pomiędzy Bałtykiem i Kopernikiem to wszystko muszą się dokonać bardzo szybko i dość głęboko skoro skończyło się takim błyskawicznym sukcesem w Kontek pan myśli w końcu komu przypisać to, że Kopernik ostatecznie decyduje się na to, żeby wydrukować swoją swoje dzieło krytykowi faktycznie nie tutaj na pewno długoletni przyjaciel wspierającym Kopernika, kiedy Manu Giza odgrywa ważną rolę wiemy, że teamem dylemat Gizy sam się interesowała stanowią nawet sprowadzał instrumenty ostrymi astronomiczne z zagranicy i wspierał Kopernika, próbując namówić na druk na pewno etyk, ponieważ pojawił się no w takim w ostatnim momencie na czym jeszcze kilka lat i nie wiadomo czy rewolucjami bus pod okiem Kopernika trafiłoby do drukowania do tych stref ważny moment, że redyk namawia Kopernika w tym momencie, kiedy Kopernik może jeszcze sam przygotować swój traktat ostatecznie do dodruku redyk przyjeżdża w 3009 . roku druk deregulacja nie gustuje w 15003003 . więc to jest jeszcze te 3 lata intensywnej pracy nad ostateczną wersją, a ja myślę, że też duże znaczenie w przekonaniu Kopernika do tamtego kroku miało to i fretek przyjechał do niego z bardzo dno hojnym prezentem przyniosły kilka ważnych dzieł naukowych z oficyny Petraeusa m. in. traktat z trygonometrii z Legią Montana bardzo zaawansowany nowe wydanie Alma gestu Ptolemeusza, a więc pokazał do jak ważny i sprawnej dobrze działający oficyny Kopernik dostaje zaproszenie, bo druk dzieła Kopernika był na pewno bardzo drogi to jest książka, która ma kilkaset geometrycznych ilustracji wykresów, które trzeba zrobić, gdy precyzyjnie przewidywać wykroić z drewna nie i złożyć czcionką to wymagało czasu i nakładów finansowych w związku z tym musiała to być oficyna, która potrafi robić takie rzeczy, ale również potrafi leki książki oraz sprzedawać, żeby te pieniądze się zwróciły np. narracja Klima etyka było niedużą książeczką czysty tekst i można je było wydrukować w początkującej oficynie Rudego w Gdańsku jest rewolucja nie bus byłoby to niemożliwe tak, że to był chyba ten set trzeci czynnik pokazanie Kopernikowi, że propozycje za zadanie bardziej uważa, że poważna, a czy to prawda to legenda, że Kopernik tydzień przed śmiercią dostałem wydrukowany swoje dzieło po raz pierwszy to jest przekaz, który zawdzięczamy właśnie Dizzy Emu, który opisał to w liście jest właśnie turystyka jest tak, że Kopernik pod koniec 15003002 . roku dostał udaru mózgu albo wylewu krwi do mózgu dokładnie nie wiemy o i powoli tracił przytomność był sparaliżowany opiekowania się nim zmarł ranny w maju 15003003 . roku nie było przy niej wtedy Dizzy ego biskup Giza był w jakichś ważnych oficjalnych sprawach w Krakowie i wrócił dopiero w lipcu 15003003. roku, czyli właśnie prawie 2 miesiące po śmierci Kopernika wrócił do Fromborka i tam już o wszystkim dowiedział i opisał to Rydzykowi stąd po pierwsze nie jesteśmy pewni ich dokładnej dniowe daty śmierci Mikołaja Kopernika jego pogrzebu mógłbym po drugie, WizzAir w liście do krytyka pisze, że na szczęście Kopernik mógł całe swoje dzieło zobaczyć w dniu śmierci co to oznacza do końca nie wiemy wiemy na pewno, że kiedy Petry jest w Norymberdze drukował dzieło Kopernika to zwyczajem tamtych czasów wysyłał kolejne zadrukowane arkusze do Fromborka, żeby Kopernik mógł zrobić korektę autorską wiemy o tym, dlatego, że potem po kraju zrobił latem do derby chroni włos nie obejmuje ona mniej więcej 23, gdy rewolucja bus, czyli możemy sądzić, że 23 swoje książki już w wersji wydrukowanej Kopernik widział tyle tylko, że w tamtych czasach tę książkę wydrukowano to nie uprawiano jej druk drukarni w oficynie wydawniczej go sprzedawaną jako luźna arkuszy, a każdy sobie wg własnej zasobności własnego pomysłu mógł odprawiać czy to w deskę czy to w cielęcą skórę, którzy należało do właściciela stąd w Brodnicy pewna różnorodność opra w i teraz tak wiemy, że Kopernik leżał sparaliżowany nieprzytomny być może rewolucjami dotarło do Fromborka wcześniej tyle tylko, że w dniu śmierci Kopernik akcent czasami się tak zdarza odzyskał przytomności wtedy mógł zobaczyć, że książka jest w całości jest cała ta można też interpretować ten przekaz Dizzy ego, ale to co jest jeszcze istotniejsze w liście Gizela go i co potem potwierdzili swoim działaniem krytyk w tym samym właśnie liście to to, że Gizy powinno natychmiast tam robi właściwie awantura PET jest owi i miasto Norymberga, ponieważ zauważa, że deregulacja nie zostało wydane z anonimową przedmową dziś wiemy, że tę anonimową przedmowę napisał Andreas Rosjan der, który nadzorował sam koniec druku ta anonimowa przedmowa nowy wyhamowała siłę nowej scenami Kopernika, bo stwierdzała, że można opisywać ruchy planet albo wokół ziemi albo wokół słońca, ale tak naprawdę nie ma znaczenia, bo chodzi o to, żeby te hipotezy pozwalały odliczać tylko dokładniej ruchy ciał niebieskich gra nasz Orange i astronomów sylwestrze i gdyby w dołku łagodzi, że to nie jest tak naprawdę traktatu o nowej od nowo odkrytej fizycznej buduje świata to są tylko zabawy matematyków takie maszynki do obliczania położenia planet Noll bierze w ogóle zrobił awanturę to znaczy napisał natychmiast do Norymbergi, że powinni ukarać za to Petraeusa co więcej powinni kazać mu wydać jeszcze czas rewolucji ani głos, ale już z tą tak jak życzy sobie tego Kopernik raty, kiedy otrzymał pierwsze egzemplarze z deregulacją bus to wziąć czerwoną kredkę i przy przekreśla zawsze jednak się z wstępu Osjan Graal, a dyrektorem oraz w tytule deregulacja i bus orbium sesjom przekreślał organ Celestyn szczegółem wnosimy, iż pierwsze umówione tytuł był tylko do rewolucji ani chwili obrotach nie o obrotach sfer niebieskich jak je głosi cały drukowany tytuł także to są te rzeczy, które nam zdenerwowały Jerzego i heretyka i wreszcie w tym liście Dizzy ego teoretyka jest jeszcze coś niezwykle ważnego Otóż GM uważa, że to nowe wydanie rewolucją nie było już tak jak należy powinna zawierać również traktat re tyka dowodzący, że astronomia chemia centrysta nie jest sprzeczna z pismem świętym nowa Ibiza chwali krytyka, że tak pięknie to wyłożył proszę zwrócić uwagę, jaką odczuwam niezwykłą sytuację to jest biskup katolicki, który chwali jest za teologiczną wykładnię astronomii chemii syntetycznej protestanta luteranin na, a więc znowu, gdy astronomia jest ponad podziałami niejako rolę w przypadku nie było także sam Marcin Luter bardzo krytycznie wypowiada się wobec hali Centr licznej teorii zachował się taki przekaz nas Marcin Luter jest znany z dna można to język niewyparzony katechezy dla często i na list spisywane w większość rozmów, jakie prowadzi nasz wkład przy stole w czasie obiadu i t d. z tego są całe tomy i 1 taki fragment gry, gdy też wzrost biliśmy się zachował los mamy przekaz, że zaraz po tym, jak wryty opuścił ten Berge w drodze do Kopernika Luter wyraził się właśnie o tym, jakimś dziwnym astronomiczne struktury całą wiedzę o świecie chce postawić na głowie, ale kontekst tego jest tak niejasny, że jedni wierzą, że to dotyczyło Kopernika, bo to miało jednak związek z wnętrz właśnie etyk wyjeżdża z Wittenbergi, ale niekoniecznie musiało tak być no ale niewątpliwie z kolei krytyk, wizytując Frombork Kopernika not w pewnym sensie próbował wypełnić program melanż strona bliskiego współpracownika Lutra co ciekawe wracając do tej teologicznych wykładnia stronami egocentryczni pióra etyka, gdy ten traktat wydawał się przez kilkaset lat zagubionych obecnie widzieliśmy co się z tym stało dopiero od 40 lat temu holenderski historyk nauki gry zauważył, że jest taki list ruchu ziemi, który został wydrukowany dopiero w Utrechcie 1600 czterdziestym pierwszym roku, a więc dawno po śmierci heretyka już po Galileusz po procesie Galileusza Keplera że, ale jest napisane tak jakby w ogóle nie słyszał Galileusz itp leżeć co więcej jest dokładnie o tym, śledczy dowodzili, że nie ma sprzeczności z teorii heliocentrycznej z pismem świętym że, sądząc z po źródła w jakiś odwołuje musiał zostać napisany w latach trzydziestych szesnastego stulecia jest dokładnie wtedy, kiedy dzieciak był Kopernika co więcej, że teoretyk użyte w przez ten anonimowy autor tego traktatu używa tego samego sformułowania, pisząc o Koperniku, który posłużył się redyk w relacji pierwszej mianowicie mój nauczyciel receptor meus także zwą żużla są poszlaki niema pewności ale gdy jest to w związku z tym też przypisywane elektrykowi naj pokazuje trochę innego etyka, bo tam nie ma matematyki tam jest głównie retoryka i umiejętność obracania tymi samymi argumentami w drugą stronę z wielką znajomością pisma Świętego i wreszcie z tego listu Dizzy ego do krytyka wiemy, iż heretyk napisał biografię Kopernika profesor wyobrazić, że można, by było uznać, że krytyka za takiego nie dziennikarza śledczego, który przyjechał w środę Mikołaja Kopernika spisał dzieje jego życia i to też niestety zaginęło tego nie wiemy nie wiemy, kiedy się znajduje, a to byłaby na róg kopalnia wiedzy o życie Mikołaja Kopernika, którego życie tak naprawdę wiemy dosyć mało znamy tego kolejne etapy natomiast bardzo dużo korespondencji Kopernika zaginęło zostaje właściwie listy głównie dotyczące jego obowiązków administracyjnych w kapitule warmińskiej nie wiemy prawie nic o jego kontaktach naukowych też to wszystko spowijają mroki do braku źródeł jeśli można tak powiedzieć, a należy sądzić, że o tym wszystkim Kopernik powiedział, że tylko i tego troszeczkę jest też narracja Klima np. wywrotek zrelacjonował nam wizytę Mikołaja Kopernika w roku 1500 inż. Tambor podejmował pewne wyzwania astronomiczny no ale to są tylko takie drobiazgi, których pewnie znacznie więcej było w tej biografii Kopernika filary tyka, a jeżeli ktoś znajdzie jakiś arbitrażowym w MSW to będzie niezwykle ważne odkrycie nie tylko dla historii nauki polskiej, ale światowej, a jeszcze, zamykając wątek samego krytyka to doprowadzić na jego życie w historię jego życie do końca, kiedy Kopernik umiera w czterdziestym trzecim on wraca do siebie Grety wywrócił troszeczkę wcześniej nadzorował druk do rewolucji ani bus początkowo w Norymberdze, ale dostał intratną można tak pędzić propozycję profesury na inwestycje w Lipsku, którą przejął, którą przyjął i udał się do Lipska po, powierzając właśnie Rosjan Drogido kończenie druków no i stąd ta awantura z anonimowym, a lektorem Sandro potem idę tam był ten skandal homoseksualny nie to w Lipsku pracy tak w Lipsku w Lipsku zostały tylko oskarżony przez 1 z rodziców studenta, że ów wg syna lub albo, że doszło do w każdym razie do mi jak to wtedy nazywana sądami i renty itp opuścił Lipsk nie chciał zostać na proces troszeczkę podróżował, ale bardzo szybko trafił był Krakowa tam zresztą ostatecznie doręczono mu wyzwanie, by stawił się przed dziekanem i rektorem komisją uniwersytecką blisko, ale etyk odmówił kategorycznie i kilkanaście lat spędził w Krakowie cieszy się sławą matematyka 2 w Krakowie Mikołaj Kopernik był bardzo poważany wychwycone się, że studiował na Akademii krakowskiej i etyk takich chyba był bardzo rozbity jeśli chodzi o kwestie naukowe, ponieważ w zasadzie z z trudem udało właściwie się już nie tylko w biegu uczniowi Walentemu od czołowi dokończyć siły w tablice trygonometryczne natomiast żadnych takich ważniejszych już prac no może powiedzieć klasy narrację Klima niech się już nie powiemy o wyrzucenie do 101 bilety na to nie zdobył się nie nie miał wystarczająco nie wiem sił witalnych intelektualnych jak zwał tak zwał się z takich ciekawszych epizodów krakowskich to można wspomnieć to, iż etyk bardzo wierzył w potęgę gnom on jako instrumentu astronomicznego, czyli takiego wielkiego tenisa były tak i udało się namówić w Krakowie bogatego mieszczanina, żeby ufundował taki genom on stanął tynk Damon w Krakowie miał wysokość około 16 m tak, że to było naprawdę kawał głowy lizaków ale kiedy etyk opuścił Kraków i kiedy wybuchł tam zamieszki studenckie to studenci ten gen Roman rozebrali na kawałki niestety jako heretycy go chyba inne narzędzie jest chyba nie dysponujemy świadectwami, dlaczego tak się z nim stało w każdym razie z jakichś powodów wadził ten instrument studentom krakowskim na jej w związku z tym ślad po nim przepadł w niedługo będzie można przeczytać narracji prymas po polsku z krytyczną dla niedługo będzie można przeczytać narrację prima Joachima Jerzego krytyka PiS krytyczną edycją po polsku mojego dzisiejszego goście, kiedy mniej więcej myśli pan to będzie pewnie koniec kwietnia tego roku albo początek maja proszę szukać się na wydawnictwem wydawnictwach UW na pewno rzecz będzie dla wielu z państwa szalenie interesująca Joasi mierzymy heretyków uczniu Mikołaja Kopernika 7 jedynemu uczniów człowieku, który spopularyzował jego teorię jeszcze zanim zostały wydane o obrotach opowiada pan prof. Jarosław Włodarczyk historyk nauki z Instytutu historii nauki Polskiej Akademii Nauk bardzo dziękuję panie profesorze ja też dziękuje dobranoc tę audycję biosfera niedługo informacje po nich klasyki dla grzesznikó Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA