REKLAMA

Czy projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego jest zgodny z konstytucją? Dr Ryszard Piotrowski w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2015-03-27 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich recykling Olsztyn Igor 146 Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a ze mną studio dr Ryszard Piotrowski konstytucjonalista z uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry pan dzień dobry państwa, jeżeli ktoś z państwa słucha naszej audycji wczorajszej, czyli rozmowy z Piotrem Lewandowskim i Grzegorzem Makowskim z pewnością zapamiętał, że mówiliśmy o ustawie, które do tej pory nikt jeszcze nie widział, której projektu nikt jeszcze nie widział ta ustawa Rozwiń » powstawała w drodze współpracy strony rządowej strony pracowników strony pracodawców, czyli tego co kiedyś było z komisją trójstronną, która już się nie spotyka od dłuższego czasu i w tym gronie wypracowano projekt ustawy o stworzeniu rady dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego czy komisja Trójstronna miałaby zostać zastąpione radą dialogu społecznego chcieliśmy, żeby przeczytał ten projekt konstytucjonalista stąd obecność dr Ryszarda Piotrowskiego studio, jakie uwagi ogólne uwagi ogólne pozytywne do tej minie jeszcze kilka interesujących kwestii w inny mianowicie powiedziano, że rada ministrów założenia projektów ustaw i aktów prawnych no właściwie na dobrą sprawę z szczególnie istotnych sprawach gospodarczych społecznych w kieruję do opinii strony pracowników filii ścigany nie pracodawców no i że termin do wyrażenia tej opinii nie może być krótszy niż 30 dni w, a więc Sojusz ściany trzeba im w rozsądnym terminie opinii zasięgać no ale nie jest jeszcze inna rzecz mianowicie pracownicy pracodawcy mogą przygotowywać wspólnie uzgodnione projekty założono aż w usta no właśnie jest art. 7 a pies art. 13, ale też przyznaną mianowicie tutaj jest powiedziane, że strona rządowa w art. 10 w Neue do 20 stycznia każdego roku przedstawia radzie aktualny wykaz prac legislacyjnych programowych rady ministrów świetnie wreszcie program prac prawodawczych, czyli to co jest zawarte w mowie tronowej królowej brytyjskiej nie jest tutaj oczywiście z innej skali w innym wymiarze no ale to bardzo dobrze w potem mamy taką rzecz jak art. 13 w strona pracowników strona pracodawców mają prawo występowania wspólnymi wnioskami o wydanie lub zmianę ustaw albo innego aktu prawnego w to bardzo dobrze i mogą też występować strona pracowników strona pracodawców do Sądu Najwyższego z wnioskiem o wykładnię przepisów prawa w koszty wszystkich kwestiach, o których mówi art. 1 to znaczy praktycznie biorąc w sprawach warunków rozwoju społeczno-gospodarczego w nogi mogą też występować do Trybunału Konstytucyjnego, czyli inny właściwie mamy tutaj taką powiedziałbym interesującą próbę konkretyzacji tego słowa w dziejach nauki potem mamy zwiększoną mocowanie brygady gotowe w prezydent powołuje przewodniczących rotacyjny w z roczną kadencją mnie, a więc sąd tego rozwiązania na interesujące to wszystko jest ciekawe natomiast teraz, jeżeli popatrzymy na art. 23 to w tym artykule czytamy w czas np. tworzy stronę pracowników w radzie reprezentują przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych to jest ŻUŻEL zrzeszają więcej niż 300  000 członków będących pracownikami nowych stawek na nic nowego, ale to właśnie leżę nic nowego prawa to znaczy ja rozumiem, że chodzi o to żeby, jeżeli już zastępujemy komisję trójstronną z czymś nowym, żeby uwzględnić fakt, że związki zawodowe to nie jest jedyne miejsce jedyne forum, na którym być może mogą się wypowiadać pracownicy ŚDS utrwalanie pewnego porządku, który był w komisji Trójstronnej czy ten porządek był do końca zgodne z rzeczywistością Kasię mocno zmieniła, a co z pracującymi na tzw. umowy śmieciowe to jest ten powstawał to to jedno z głównych pytań, które się pojawić to pytanie do mnie pytanie do strony związkowej to pytanie do rządu ja mam konkretny projekt Unii oczywiście to jest zagadnienie bardzo istotne, ale inni jak rozumiem w stworzenie prezentacji obok związków zawodowych tych, którzy są użytkownikami mówiąc tak najogólniej, żeby nie powiedzieć ofiarami umów śmieciowych to jest zagadnienie czwarty powód związki zawodowe mogą ich imieniu występować zapewne występują podobnie jak przecież partie polityczne przecież ten projekt nie uchyla i konstytucji nie uchyla tego generalnego założenia, w którym mówimy, że definiowanie dobra wspólnego to jest rzecz zajmuje parking przed ten projekt jest takim dość jasnym wyrazistym i występującym nie tylko w Polsce wotum nieufności wobec partii politycznych to wszystko nie byłoby potrzebne były gracz polityczny wypełniały swoje konstytucyjne zadania, ale widocznie mają z tym problem skoro trzeba konstruować rozwiązanie w no i w gruncie rzeczy alternatywne, jakby w stosunku do tego kanału w nie, aczkolwiek kanału artykulacji interesów, aczkolwiek przecież konstytucyjnie dopuszczalny niewykluczone też modną właśnie tego dostał pytanie o to co pan teraz powiedział, czyj to czy partie polityczne wypełniają swoją rolę powstaje projekt, który jak pomnażały w pewnym sensie wotum nieufności, ale tu trzeba sobie zadać pytanie czy związki zawodowe wypełniają swoją rolę, by stać się tym miejscem, które będzie kontrolowało działania partii politycznych prawa no oczywiście to pytanie może spotkać zapowiedział nie wypełniają, bo jest ustawa o komisji Trójstronnej niedoskonała tutaj mamy lepszą teraz mają narzędzia, jeżeli n p . mamy takie absurdalne interpretacje w Puławach, który nie pozwalają pacjentom na współpłacenie i MO, że na oboje jak współ płacą to tracą prawo tam zakład faktycznie była szczera jest to nie jest oparte na żadnym wyrazistym przepisie prawa do interpretacji no ale nie można od lat uzyskać żadnej odpowiedzi od systemu w NATO może teraz 3 mniejsze tutaj ta komisja zacznie działać to może rada narodowa rada zacznie działać to my też jest znamienna jest zmiana, ponieważ niejako, jeżeli mieliśmy komisję, ale teraz mamy radę w Lotto podnosi znaczenie kim są jeszcze w powiedziałbym symboliczną politycznym tego ciała w mini no ale jeżeli ta rada zacznie działać np. 3 zwróci się do Sądu Najwyższego albo zgoła przedstawi jakieś założenia dotyczące odpowiedniej korekty ustawodawczej nie można się doprosić od 3 organów właściwych nie chce już ich wymieniać, żeby ten problem rozwiązały takich problemów jest mnóstwo w dni można powiedzieć, że związki zawodowe nie będą wypełniać swoją urodę jak to wszystko zacznie działać czy wcześniej nie mogły pewnie też nie mnie to oceniać nie istniejące instrumentarium prawne jest zawsze elementem, który tworzy możliwość to jest narzędzie można z tego korzystać można nie korzystać czy partie polityczne pozwolą na to, żeby ta rada stała się efektywnym środkiem do definiowania dobra wspólnego w no zobaczymy, ale w każdym razie gdyby nadać jej taki sens, jaki się tutaj królowi nie jest to byłby to nie całkiem potężny instrument nacisku w na ustawodawcę inną władzą wykonawczą to jest może nawet niezłe natomiast pytanie, kto będzie w tej radzie mógł zasiadać ktoś tam będzie mógł znaleźć to jest właśnie ta moja wątpliwość rozumiem ją i nic mamy tutaj taką wewnętrzną, jakby sprzeczność pomiędzy tym, że w Quazi przedstawicielskim charakterem w nerwach, gdy w da dotychczasowym sposobem kreacji no ale co jest przecież także ktoś ten projekt zaproponował w no i ten, kto ten Higgs zaproponował jej nie będzie, jakby jednocześnie podawał się do dymisji tak zaraz sobie stopa notesu wczoraj mówiliśmy bardzo dużo tym jak ten projekt powstawał, że bardzo długo nie nie było wiadomo co się w nim znajdzie rząd robione w jakiś taki tajności niesłychana jeśli tak było to tym gorzej, dlatego że nie ten projekt, jakby wypełnia tę lukę, która dotyczy niedoskonałość istniejących mechanizmów konsultacji no właśnie, tym bardziej wciąż musimy być najbardziej powinien być skonsultowany i zupełnie nowym duchu przygotowywane, ponieważ właśnie lekarzu uleczy sam powinien być konsultowany z organizacjami pozarządowymi powinien być konsultowany właśnie z tymi, którzy są użytkownikami umów śmieciowych, bo jeśli tego nie było, a ja nic na ten temat nie wiem no to jeśli tego nie było na to zgodzi się takie powiedziałbym nieco może przesadne zastrzeżeń czy przypadkiem nie chodzi o to, żeby mieć więcej władzy, a przecież mamy już tych, którzy mają bardzo dużo władzy, ale nie rozwiązują problemów w dziękuję bardzo dobre Ryszard Piotrowski konstytucjonalista z uniwersytetu Warszawskiego bozonu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA