REKLAMA

Co zawiera projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego? Dr Michał Polakowski w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2015-03-27 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
o włączenie ich różni od dziur i 1425 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z Mosulu dr Michał Polakowski fundacji i kradzież dobrym księgowym, a my kontynuujemy rozmowę o tym, czymś co jest przed nami, by nie są 2 znaczy to jest projekt ustawy napisany przez stare biedne, by członków swojej komisji Trójstronnej, która się niespotykaną od dłuższego czasu, ale właściwie, jakie to ma umocowanie prawne to niemalże co teraz rząd czy ministerstwo zaproponuje jako projekt Rozwiń » rządowy czy z jakoś tak nie bardzo wiadomo jak rów no chyba jest w Kaczym nie wiadomo oficjalnie coś jest zalanie test jest bardzo ciekawe, że w tydzień obywatelski w namiotu wtedy trzeba coś innego tutaj procedura musiała być wydaje się to będzie projekt rządowy, ale w dziwne jest to, że jeżeli strony na boku tak no troszkę tak poza nim tajność tak do pozwu poza tym się światu opinii publicznej tak to nazwijmy go do wczoraj włamała się Solidarność, bo pragnę jeszcze 2 tygodnie poleżeć z ciemności Nostromo rozwiązanie podszywając, a Solidarność złamała życie jak zwykle nastrojony no i teraz możemy już sobie obejrzeć co tu jest majonez o tyle ciekawe, że to są podpisy na tym projekcie stanął przed sobą, czyli można powiedzieć, że strony dialogu ciało porozumiały jak zobaczę ustalenia w dniach dwudziesty dwudziesty 1 marca 2015 roku podczas spotkania strony rządowe strony pracowników strony pracodawców uzgodniono projekt ustawy regulujące funkcjonowanie instytucji dialogu społecznego na szczeblu krajowym regionalnym zgodnie z ustaleniami w miejsce Trójstronnej komisji ds. społeczno-gospodarczych ma powstać rada dialogu społecznego, a WKD oraz wojewódzkie rady dialogu społecznego w najważniejszym kierunkiem zmian jest poszerzenie kompetencji rady dialogu społecznego i partnerów społecznych czy rozwiąże to choćby tą o możliwość pisania usta w tak uzgodniono również projekt regulaminu, aby w ciągu 2 tygodni każda z organizacji w razie ostateczne stanowisko do projektu ustawy minister pracy i polityki społecznej przedstawi efekty wspólnych prac radzie ministrów, czyli rozumiem jako projekt gminy rządowe w jednocześnie strona społeczna krytycznie ocenia obecnie obowiązujące regulacje dotyczące kompetencji, które dotychczas przysługiwały Trójstronnej komisji wynika z innych ustaw my tak w Edo są podpisy pani, że właśnie tak tak wygląda to pierwsza strona rzeczywiście szalenie ważna na co do samego projektu matach idzie jednak podtrzymał ten podstawowy zarzut, że te są właśnie zasadził utrzymanie tego składu komisji Trójstronnej nienaruszonej postaci tak no tutaj to z ośrodka faktycznie poszerzenie kompetencji komisji Trójstronnej czytać tak w komisji Trójstronnej, która ma się stać się na radzie dialogu społecznego, który te kompetencje poszerzona to m. in. aby temu jak rozumiem ta inicjatywa ustawodawcza i jakie w takich większych obaw większa skala opiniowania opiniowania projektów ustaw czy innych aktów prawnych tak tak, by tak, by wynikało natomiast co do składu się nie zmieni na jedno z ciekawych spraw tutaj jestem rotacyjną ość przewodnictwa rady, ponieważ dotychczas to było nie jest nikomu osoba delegowana przez ministra pracy, a teraz będzie także każda z tych stron 3 dialogu będzie mogła to, że to szkodnictwo będzie rotacyjne w tym sensie, że i związkowcy i pracodawcy i rząd będą mieli swojego przedstawiciela oni pokrywają się zmieniać na 1 stanowisko przewodniczącego rady, który ma dość istotną rolę, bo on kieruje ku działaniami tej komisji pracami tej komisji kieruje właśnie projekty ustaw różne dokumenty do dowodu do członków komisji to jest o tyle istotne, że w dotychczasowej praktyce nie zawsze wszystko funkcjonowało tak jak powinno to usłyszeć np. dotrzymywane były terminy ustaw albo te dokumenty były w przepraszam, bo nie były dotrzymywane terminy wysłania dokumentu do partnerów społecznych i czasami działo się to naprawdę na ostatnią na ostatnią chwilę ITI play to powodowało że, że strony nie mogły się wypowiedzieć Nathan na ten temat w na adres pytanie czy w to co tutaj zaprojektowano za George zaproponowano nam rzeczywiście coś usprawnić zmienić poza tym, że dno dodaje nowe nowe kompetencje lub w założeniu chyba ta tną tutaj rozumiem, że ZOZ w trzecim czy strony tej komisji strona strona związkowa pracodawca mogą jak w jakimś większym stopniu opiniować ten, kto te projekty IT tak tak chyba jest, że takie chyba jest podstawowe założenia ponad 100 wydaje się, że w OFE jak interpretuje się fakt, że znak mamy ze strony związkowców taki ruch upublicznienia tego projektu nowej myśli, że chodzi o to, żeby Lu w waszych, żeby uniknąć tego zarzutu niejawności postępowania, ale również jest wiem, ale powiem może do końca jest to ciekawe w tym w tym projekcie, że on w żarze rady dialogu społecznego ma działać w sposób jawny i to jest odejście od tego sposobu w jaki działa komisja Trójstronna dotychczas, czyli ci członkowie tej komisji ze sobą dyskutowali Jan k, a my jako społeczeństwo w głos społeczny nikt nie widzieliśmy poświęca się tam, gdzie my rozumiemy, że może to jest chęć ulżenia temu paradoksalne z 1 strony obrad mają być jawne, a z drugiej strony sam Szkot w proces przygotowania tego, czego dokumentu jest no właśnie utajniono to jest takie dojazdu w drodze tajności ustalimy, że od dziś już będziemy absolutnie nutach tak no to jest pytanie oczywiście to faktycznie coś co się stanie z tym aktem prawnym, jaką będzie modyfikowaną pewnie będzie przesłany do konsultacji społecznych czy wśród partnerów społecznych, ale rozumiem, że każdy tak naprawdę może, bo tak jest każdy może wyrazić swoją opinię co to co do tego aktu prawnego wtedy, kiedy on stanie się projektem ustawy w rozumieniu tym procesu tworzenia prawa w Polsce wtedy to się będzie mogło działać teraz jest pytanie czy to jest coś za późno czy być może na hałas na poziomie tych reguł uregulowań takich systemowych nazwijmy to w jaki sposób w ogóle to realny rada działa, kto jest się członkiem, kto nie jest czy przed czy czołgi czy czytaj głos jest nam na tym procesie w tym w procesie ustawodawczym i będą spóźnione po prostu to bowiem, że np. wczoraj w tutaj byli mili goście, którzy mówili o tym, że np. sektor pozarządowy czuje się nie do reprezentowanych np. z nas czuje się dobrze prezentowane były też jesteś aktorką zaś jest sektorem pozarządowym zakłada, że komisja Trójstronna to jest takie ciało faktyczne, w których pracodawcy pracownicy powinni ze sobą w jaki sposób, by dialogować pytań jest oczywiście taki sposób oni są reprezentatywni Jakubek sposób oni stają się do rodziny zbyt duży definiuje pracownika prawa pracodawcy prościej zdefiniować tego pracownika to prawda w Polsce robi to wyzwanie nazwijmy to taki jest z ustawą o związkach zawodowych, która definiuje właśnie, kto może zostać członkiem związku zawodowego i to prawdopodobnie powinny być tak naprawdę towarzyszące dyskusja na temat takich zmian trzecie postulatów dotyczących ustawy o związkach zawodowych powinna się toczyć równolegle tej ustawy z najdalszego chyba podstawowy zarzut jest tutaj można wysunąć znacie to jednak ten to grono uczestników zostało mocno zawężony tym zapisem no to łakomy z to jest oczywiście pytanie o to jak w jakiej postrzegany i działalność innych partnerów społecznych człony faktycznie reprezentują tylko ten organ organizacji bądź osoby, które zrzeszają czy reprezentują ogólną w karierze w Polsce ciasto jest taka, że takie przekonanie żołnierze pozostaną tylko interesy swoich członków, ale wydaje się zaś we wczorajszym tej tej audycji była o tym, mowa, że komisja Trójstronna zajmie się interesami wielu innych grup tak jak obiektywów w takie emerytów czy osób których, którzy są objęci w jaki sposób minimalnym minimalnym wynagrodzeniem w oczy to jest pytanie o to kto właściwie z 3 wyższe tak naprawdę bez diesla może 20 z członkiem komisji, kto wchodzi w jej skład, ale z drugiej strony jest pytanie też takie bardziej ustrojowe czy komisja Trójstronna i w jakim stopniu powinna mieć wpływ na postanowienie takiego szerszego prawa, które dotyczy właśnie szeroko rozumiane stosunków prawa pracy tylko, czyli nie tylko kodeksu pracy n p . ale generalnie tego co się dzieje z szeroko znaczka to rozumianym zatrudnienia, ale też rozumiem, że rada ma w pewnym sensie jakoś tak się uniezależnić od wszystkich struktur ministerialnych czy n p . mam swoje własne biuro, ale takich takie wydaje się, że na samym początku, gdy trwała ta dyskusja na temat rady dialogu społecznego szkoła takie założenie, że w ogóle z Radomia wyjść z ZUS z sektora władzy wykonawczej przeniesie nas do Sejmu BOŚ do prezydenta tak to tu była to była alternatywa obu twierdzono, że na rząd zbyt często zabiera głos w sprawach, w których on sam decyduje w tym sensie rząd nie powinien mieć głos w Wiśle, choć przy głosowaniu nie powinien strona rządowa nie powinny mieć głosu, ponieważ ona reprezentuje samą siebie i to jest to sztuka może być konflikt, jaki powstał interesów to było coś moim zdaniem założenie, które legło u podsta w dyskusji na temat dialogu społecznego, w którym jakoś wyprowadzić z ministerstwa także nasze ministerstwo mogło zabrać głos ale, żeby na wschód obsługa rady nie nie zależała od ministerstwa rozumiem, że to biuro ma mieć ma mieć troszkę taką rolę czekam tutaj elementem jest to, że to gromadzą zapewnić również takie eksperckie wsparcie i jeśli ten projekt ustawy przejdzie chciałbym, żeby ktoś naprawdę zmaterializował to z bardzo potrzebny dialog społeczny w Polsce jest oparty czas na bardzo im sławę takich przesłankach analityczny, ale chyba o tym, właśnie mówili wczoraj przedstawiciele tych organizacji pozarządowych, do których takie masz Pasieczny były takie zastrzeżenie nie ma szans granat prawdopodobnie dialog społeczny z takim tradycyjnym rozumieniu to jednak związki pracodawcy być może powinni być dokooptowani jak z przedstawicielami trzeciego zgranie wierzę, że dziś sektor wykształcił ośrodkiem analitycznym naprawdę dobrym poziomie myślę, że uwzględnienie głosu taniej byłoby nie byłaby zła rzecz no to z korzyścią dla wszystkich świąt bez wątpienia tak to nic do tego się zgodzę Aid i tutaj w regulaminie w ten trend ten projekt zawiera regulamin działalności tego biura Knighta jest napisane, że to biuro może zlecać na zewnątrz analizy być może to jest jakiś krok w tym kierunku czy nie wszystko dzieje się w ministerstwie, ale jest też wyprowadzone z faktem jest być może przydałaby się taka rada mędrców, że nie chodzi mi człowieka, choć miał on o doświadczenie jest zróżnicowane poglądy któremu, która mogłaby mieć jakieś takie działanie tu funkcję doradczą może niekoniecznie taką wykonawczą albo właśnie, która wystarała się wskazywać jakiś jakieś kierunki działania takie bardziej systemowo, bo tego wydają się brakuje jej komisja Trójstronna dotychczas w Busha, że rady dialogu społecznego będą działałby trochę tak, choć od przypadku do przypadku VAT, a tutaj wydaje mi przychodzi jakąś taką strategiczną wizję co się z nami stanie za 2030 lat, jakie są wyzwania jak możemy sobie z nimi radzić wydają się, że coś takiego powinno być integralnym elementem tego typu rady to bardzo mnie ciekawi co się dalej będzie działo z projektem jego dalsze losy już są zagadką dla wszystkich rozsyłane ja już zbliżają się wybory to jest pytanie wczoraj ten głos też powieść z nim zgadzałem się czy to nie jest pożyczka taka próba ocieplenia wizerunku przez ministerstwo być może dlatego związki zawodowe tak szybko to ujawnią, żeby pokazać, że jednak są niezależne tak idealny uścisk ręki nie wystarczą dziękuję bardzo dr Michał Polakowski Fundacja ikra 1437 w informacji dziękuję, ale on włączenie ich różni od Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA