REKLAMA

Dr Bogusław Grabowski, dr Ludwik Sobolewski oraz Roman Rewald

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2015-04-07 09:00
Czas trwania:
45:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka to jest magazynek Legię Maciej Głogowski dzień dobry jest już dziewiąta seria w naszym studio pan dr Bogusław Grabowski rada gospodarcza przy premierze witam serdecznie pan dr Ludwik Sobolewski dyrektor generalny giełdy papierów wartościowych w Bukareszcie i tamtejszej poczty także dyrektor generalny dzień dobry dzień dobry i pan Roman Rewald amerykańska izba handlowa kancelarią mają dzień dobry noszą one skoro tak dużo ostatnio mówimy o bankach Rozwiń » to chciałem na początku zacytować panom fragment listu naszego słuchacza, który nie inny ma problemy i proszą, by ten na problemy innych szerzej omówić i wyjaśnić czy tak być powinno czy może dałoby się coś zmienić firma słuchacza zajmuje się importem i korzysta z możliwości rozliczeń z klientami krajowymi z euro, występując także faktury w tej walucie ostatnio klient pisze nasz słuchacz, który otrzymują faktury w walucie euro dokonał przelewu odpowiedniej kwoty z euro, ale z PiS-u pomyłkowo numery konta na rok dla rachunku prowadzącego dla mojej firmy tego złotowego jej pan jak pisze ma rachunki złotowe i w euro i co zrobił bank przewalutowanie po kursie wg własnej tabeli kwotę w euro na kwotę złotych i zaksięgował na rachunku w złotych, aby powtórnie przewalutować otrzymaną kwotę ze złotego na euro mają strata wyniosłaby około 8 % konsultant w banku poinformował, że w takiej sytuacji przewalutowanie następuje automatycznie, dlaczego automatycznie kwota za euro nie jest zaksięgowana na rachunku prowadzonym w euro i samym szacunkiem wysłuchać, ale zastanawiam się czy na pewno ma słuszny słuszną pretensję do banku, że to przewalutowanie nastąpiło ono, bo skoro tak została nim szalona no to właściwie do kogo mieć pretensje chyba do tego, kto miał również tę zapłatę może nie dla banku na globalnych wiadomo też możemy zawałowców oczekiwać, że od czasu do czasu wyłączamy automaty na nas łączą nas łączą myślenie, bo jeżeli ktoś euro wysyła na rachunek złotowy to przecież powinna się zaświecić czerwona lampka ani działać automatyczne przewalutowanie a dlaczego automat nie jest ustawiony w ten sposób, że wstrzymuje kwoty do wyjaśnienia fakt to rywale dobrego latanie było oblężenie, bo wtedy nie było, więc na koncie 2 zęby miał pretensje, że pieniądze zarząd banku nic innego kolarza z naszego województwa, ale nie wziął nazwę Touch 3 czy chce, żeby się upewnić tak przez 3 przepraszam bardzo skoro wstrzymujemy o wiele mniejsze płatności kartą kredytową czy kartą debetową przywiązaną do rachunku tylko, dlatego że system informatyczny identyfikuje to jako transakcji nietypową dlatego klienta i dzwoni ktoś z banku czy pana, aby na pewno i to są niekiedy kwoty 20 paru złotówek czy może ona wymagana jest dokonanie dla rywala na pewno opłaci za energię elektryczną w nocy z soboty na nie z wielkiej soboty na Mazowszu na nas na poniedziałek prawda były wczoraj w nocy płacze z nietypową normalnie nie płacił bajki przelewu, jeżeli bank może w takiej sytuacji zablokować zainterweniować to szczególnie w takich proponuje naprawdę więcej myślenia, a mniej informatyki w tym lokalu bankowców Indonezja jest kilka niestety to wynika z pewnego myślenia to znaczy takiego, że wszystko musi być wystandaryzowane i sytuacje wyjątkowe szczególne są wyeliminowane znaczy są traktowane tak jakby były sytuacjami zwyczajnymi wydaje się, że bankowość i korozja jest tańszy niż rozum zdobył w ogóle, jakby jednolite procedury są tańsze są tańsze niż jakieś procedury, które starają się chronić rozum chodzi w sezonach teraz i tak niezłym stanie drogi halo nowości to jest wszystko jak były bezlitosne Damian osobiście taki przypadek, że muszę zapłacić pewną kwotę we frankach szwajcarskich panowie się mogą domyślić, dlaczego tylko, że kradła myliłem i identyczną kwotę wysłałem z banku do banku w euro i tak trochę z ciekawości badałem można jakoś wystawna ważną kartę operacja, by się zatrzymać, żeby żeby, żeby jednak ponowić poszła kwotowych tankowanie w euro to się okazało całkowicie niemożliwe ani w banku, w którym został zlecony przelew ani w banku odbiorcy na 3 bank odbiorcy jeszcze w dodatku widział tę kwotę euro przewalutować ją na złoty, a hotel ze złotego frank szwajcarski to było jeszcze wszystko przed tymi ostatnimi działaniami, że się tak wyrażał już musiały one znaczną część Narodowego osiągalne zabrakło tej kwocie może powierzyć zarząd mienia oraz między euro, aby to na polanie Rio wynika, że tak woda powinna być wystarczająca radiowozy włączyć moje myślenie prawniczej wspomniałem drugą stronę oraz narzędzie ma średnią marżę zwrócone będą podobne albo inne do pana elektorat mówi Słuchajcie wysłałem do banku kwotę euro na rachunek mojej złotowy oczywiście, że chciałem, żeby mieć prawo lądowali oni go nie zrobili go zatrzymali dzwonią do mnie nie mam, więc znakomicie jestem za zapłaci WOŚP popadłem w długi tak można, by Ruta Egipt taki, by oddać w ręce wyśmiewana stąd z pewnością problem polega jednak na tym nie rzec, że życie w to, że to strony duże spryt myszki bank bierze za przewalutowanie jest tak ogromny, że to powoduje ogromne różnice dla osób, które mantry, bo problem może też z tym problemem ta procedura może masz problem jest serwisowany w analizie and Field oczywiście respektując tę ocenę prawniczą, że w tym wszystkim gubi się ta relacja między bankiem czy szerzej, bo nie chodzi o jakąś nagonkę na banki między instytucja finansowa klienta tłumaczy to jakby wzgląd na klienta to gdzieś się rozpłynęło w tej totalne jakoś określa finansjery z racji 1 z przyczyn kryzysu finansowego właśnie ta bezlitosna standaryzacja, gdzie też jak by się nie pielęgnuje relacje z klientem zaufania klienta wobec instytucji finansowej i drugą stronę naszego w poniedziałek tego komentować tej sytuacji z laserową w radiu słuchaczem 3 czy wszyscy w tym przedsiębiorcom, ale nie chciał tego komentować sposób w jaki to zrobię to znaczy najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest przyjęcie euro jako waluty w Polsce od lat opon odjeżdża Bogusławowi Jaworskiemu z prawa do nagonki na banki właśnie, żeby ją kontynuować jedno czy od czasu do czasu gra z przyjemnością posłucha nie będą uczestniczyły one z przyjemnością wezmę od czasu do czasu jednak, że tak powiem jak banki włącz myślenie włączą automaty to wychodzi katastrofa dla klienta Otóż chcę zwrócić uwagę na noże dzisiaj to prasa donosi, że złoty osłabił się w ciągu ostatnich 12 miesięcy o wiele mniej do franka szwajcarskiego gra niż do dolara amerykańskiego i co z tego, ponieważ publiczne dyskusje na temat problemów kredytów frankowych frankowych i presja na banki, żeby zmniejszyły z 80 % spready na zmniejszył do około 5 to w tym samym czasie zrobiły podniosły Bodo dolarowe do ponad albo do około 10 średnio o osoby spłacające kredyt we frankach mogą dziś płacić raty mniejsze niż pod koniec czternastego roku raz spadły stopy procentowe Schweitzer i 2 banki ograniczyły opłaty za wymianę walut i kursy sprzedaży zwykle nie przekraczają 3 % średniego kursu NBP, ale w przypadku innych walut cięcia spreadów nie było, choć dolar umocnił się wobec złotego bardziej niż frank szwajcarska waluta kosztuje niecałe 15 proc więcej niż rok temu dolar aż 24 % w niektórych bankach różnica między kursem kupna sprzedaży euro i dolara przekracza 10 wyraźnie e-myta dla ich rodzinie narzeczonej nikt by kredyt w Eurowizji dolarowych jest dużo mniej niż frankowych negatywnie tu są 2 czynniki to znaczy również gospodarka amerykańska itp w świat znowu, jakby wszystko liczy w dolarze po to, tym bardziej spready powinny być mniejsze spready powinny być mniejsze na tej walucie, którą na, której części dokonujemy transakcji bez bardziej płynny rynek tak ważnego Inspiro widzi w ujęciu procentowym noga dzika Polski badacz dokonują do znaczna część eksportu surowca i nadal są kupowane w walutach i sprzedawane wolumeny zarzeka się z mantrą listu naszego słuchacza jest to, że w bankach powinny się włączyć myślenie i uczłowieczyć procedur tak potwornie wrażenia na tych miliony tych klientów i mimo niemal z każdym klientem rozmawia Tomasz z pewnymi klientami zima szczególnie duże rachunki Bochum, ale nie zawsze zginania oraz wszystkim banki powinny widzieć klienta nie tylko operację finansową jakąś operację techniczną, ale również klient, ale boję, ale to jest utopijne nosi nazwę to była jest razem muszą one związane jest utopijna myśl takiego Larssona misję był mały bank było ono jego klienta, więc może bowiem nieraz, ale bank ma kilka milionów klientów mamy problem K 2 płatną to było powiedzieć co tak teraz zrobić jeszcze dorzucić trochę populizmu chciałem przypomnieć czasy przedświąteczne dane GUS-u, potwierdzając wynik sektora bankowego za rok czternastym zysk netto wzrósł o 71 do 16 i 2 miliarda wynik działalności operacyjnej wzrósł o prawie 10 do 20 i 3 miliarda banki zapłaciły 4 miliardy podatku dochodowego swoje koszty obniżyły jej o przeszło 1 na pracowniczą prawie 2, a ogólnego zarządu o prawie 1 wzrosły koszty amortyzacji odpisów i t d. suma bilansowa wzrosła do tego, że aż nie umiem tego po dziś 1529 miliardów cokolwiek by naokoło drzwi Roche 1 z najmniejszych wzrostów sumy bilansowej przy najmniejszych marżach odsetkowych ze względu na niskie stopy, a zyski banków o 7 % wzrosły Polski sektor bankowy jest 1 z najbardziej zyskownych na świecie i proste przez co marże pewnym finału przez oblata wizyjnym kamera zawsze działają banki wprowadzać opłat do wypłaty gotówkowej z bankomatów, a to taki mały mając np. 1 , 532  000 000 klientów taki mały dwuzłotówek czy 3 zło towy opłata miesięczna od rachunku, który do tej pory nie było, bo się zmienia tabela Darwin widział mogła zarobić tak czy mogę cię wciąga ten atak lecą złotówkę koszta świąt błąkała się zrobiło wiolonczeli Sol ski może tak z punktu widzenia akcjonariusza chciałby popatrzeć na banki nie wierzy pan ma no ale reprezentujący rynek akcyjny można, by można, by skomentować to co tutaj było do tej pory powiedziane, że niby tak żartowali, że na poważnie mówi to nie jest zdrowa i one na zwolnienie to wszystko jest bardzo poważna, dlatego że na tak gospodarka Polska jest dobrym stanie, jeżeli popatrzymy wskaźnikowo to jest dobrym stanie, więc wydawałoby się, że dosyć logiczne, że sektor finansowy którego dalece największą najbardziej znaczącą częścią jest jest sektor bankowy ma się też bardzo dobrze tym niemniej ja się przychylam do takiej opinii nie będąc pewnym żona została tak wyrażona, że sektor bankowy w Polsce ma się nawet aż zbyt dobrze i zastanawiam się z czego wynika bo, bo tak poziom, jakby edukacji finansowej społeczeństwa mnie się wydaje, że dosyć wysoki to znaczy jest dosyć duże są ważne tak tak tak silne jest dosyć wysoki 4 w sensie, jakby takiej uważności za co płacimy ile płacimy więc, więc wydawałoby się, że to powinno jakoś tam temperować właśnie zyski sektora bankowego, ale tak nie jest więc, więc tak nie ma nie ma za bardzo alternatywy tak no bo cały cały cały obrót pieniężny w zasadzie musi przechodzić przez przez banki, więc nie ma właściwie alternatywy banki nie są takie transgraniczne Jagiełło wyrzekł się aż padniemy w spółce czy inwestorom jakaś giełda w danym kraju nie spodoba to idzie albo inwestora albo spółka na jakąś inną giełdę, która jest dla niego lepsza tylko jak były banki, tworząc taki sam jest zbiorowy monopol można powiedzieć, że one złożone są nie transgraniczne zmierzam do tego, że wydaje mi się, że potrzebna potrzebna jest taka analiza porównawcza trochę jestem zainspirowany tym prawniczym analiza porównawcza niczym podejściem analiza porównawcza jak sektor banki jak sektory bankowe 3 czy banki w poszczególnych krajach takich spraw, które mogą być dla nas punktem odniesienia jak już tak niewiarygodnym są regulowane, zwłaszcza z punktu widzenia właśnie opłat marż spreadów i t d. bo być może nam jako pewnego rodzaju takim no nawrócony na inną wiarę się wydaje, że to wszystko jest taki właśnie prawidłowy kapitalizm, a być może ten kapitalizm jest dużo bardziej restrykcyjne, ale mogą czuć regulowany, czyli Andrzej Marczak i być może właśnie, jakby to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego te zyski nie chciałbym powiedzieć, że są nadmierne, bo znowu jest jakby pewnego rodzaju herezja KR zdarza, aby w razie, ale sądzę, że tak powiem no właśnie jak powiedziałeś w czołówce w czołówce na świecie podczas gdy Polska z pewnością nie jest to co na świecie jeśli chodzi o choćby nie wiem PKB na głowę graniczy z pierwszą część należy go nie było tak prosto to pan dr Grabowski proszą, by na koniec jakiś jedno dobre zdanie o bankach, które nie było, że tacy jesteśmy anty bankowi nałogu podobnie ostatnio wyczytałem, że Polski sektor bankowy jest 1 z bardziej innowacyjnych na świecie ja myślę, że te z nas, ale z prośbą o tym, pewnie trudno powiedzieć ach, ich nie dał nam się na informację o handlu ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu lek. Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry w naszym studio panowie Bogusław Grabowski Ludwik Sobolewski Roman Rewald jakaś dobra informacja bardzo proszę pan mecenas mogę z rynku amerykańskiego się okazuje bardzo jasne, że los oraz rozdźwięk w płacach pomiędzy szefami wielkich firm czy 5 wielkich firm na głos Street, a pracownikami szeregowymi są zmniejszone 50 % od czasów kryzysu co oznacza zmniejszone zmniejszone Macron zrównał się bardziej tak czy teraz jest jest tylko z 24 oraz, więc zarabiają niż szeregowi pracownicy, a było 7270 × i to oznacza, że takie firmy jak Morgan Chase Goldman Sachs Morgan starannej and America Citigroup tam szefowie zarabiają coraz mniej problem zostanie zmniejszony przez zmniejszone zarobki prezesów czy rozrywki Prater zwiększony zakres i podwyżka za 2 września, ale to oczywiście różnica jest ogromna, że zmniejszymy trochę się z tym sprawa jest bardzo dużo się z premii rocznych przez tę nagrodę bardziej przez tę zmianę składu, a okazje, a wizja trenera dali tyle razy średnia średni zarobek tych wielkich w tym wieku 5 firma jest 18 pół 1 000 000 USD tylko ale, żeby nie było smutno o tym, niektórym szefom firm to mogą przejść do ośrodka ubezpieczeń tam tam, gdzie powiększyła ta różnica, aby np. taką przewagę ruch Pura, która była szefem Morgan Stanley przeszła długą i tam jest zamiar zarabiać 13  000 000 USD zarabia teraz 301 000 000 USD, więc nie jest także, ale ta najmniej jej terminie wcześniej Stal nierdzewna powiedział, że to jest dobra informacja się okazało, że nie poinformował, że ten bidula, która zamiast 30 zarobią 18  000 000 USD rocznie to dobra informacja dla nich strój przebranie na wydziale analizie Mabionu wraz z dnia przerwano dzisiaj jest tak usilnie walczy wyjątkowo słuchaczy zobaczyli, kto co my jeździliśmy na twarzy ten kontakt z panem prezesem las Vegas dobra informacja czym pana nie ma dobrych po świętach nie ma nadzieję, że same dobre, ale żadnej takiej jakości wyróżniającej się, żeby była wybitnie dobre wino przy K2 Noto ja rozumiem, że to odnotujemy jako dobro informacji poproszą o interpretację i wyjaśnienie, a pojawiło się w pulsie biznesu jest dzisiaj także rano w agencjach dane dotyczące deficytu sektora finansów publicznych za rok 2014 deficyt pasek z deficytu sektora finansów publicznych, czyli samorządami i a Izraelem i innymi systemami ubezpieczeń społecznych to jest cel to są dane wysłane już do komisji Europejskiej i 02014 ów deficyt 32 % PKB, a więc mniej niż wcześniej sugerował Ministerstwo Finansów i mniej niż spodziewała się komisja Europejska już niewiele więcej niższy niż komisja wymaga na horyzoncie pojawia się temat z wejścia zniesienia znad Polski czy z Polski procedury nadmiernego deficytu, ale właściwie co to jest informacja to 32 % deficytu sektora finansów publicznych tenora informacje, jeżeli się okazuje że, bo tak naprawdę co się za tym kryje mniejsze wydatki niż przewidywaliśmy szczególnie w budżecie centralnym one wcale nie były mniejsze w samorządach wiadomo dlaczego jesienią wybory samorządowe, więc trzeba było rozkopać pod koniec wszystkie miasta albo podawać inwestycji do użytku i rzucić wszystkie możliwe środki, żeby na odcinki na odcinki tak na od frontu, ale też były większe dochody, by poziom wzrostu gospodarczego był w tamtym roku około 33 % przewidywaliśmy i tak Unia komisja Europejska szacowała, że to będzie około 2 ,5, więc szybciej się rozwijaliśmy ten rozwój gospodarczy był bardziej na skutek popytu wewnętrznego, który jest opodatkowany przy konsumpcji inwestycjach i inwestycjach inwestycje wzrosły o ponad 9 % w tamtym roku o wiele więcej niż szacowaliśmy CEZ dobrą passą te wydatki konsumentów inwestycje na wzrost gospodarczy w tym roku i przez to mieliśmy większe dochody czy łącznie deficyt deficyt budżetu państwa był no prawie połowę mniejsze są szacowane wg tej ustawy budżetowej miał być ponad 40 miliardów z około 26, więc na o wiele lepsze wyniki gospodarcze to powinniśmy się cieszyć z tego powodu, żeby jeszcze nasze zwierzę czy 2 to jest bardzo blisko 3, a czy jest granicą, którą wyznacza Unia Europejska swoich pra w jak również za granicą możliwości wejść do strefy euro co powoduje pewien problem, jeżeli rzeczywiście tak jak przewidują ekonomiści spadniemy do poniżej 3 % mniejszym w najbliższym roku to powstanie wielki dylemat w Polsce polityczny czy mamy lidera do euro, czyli o stan wody w kinach możemy nie, dlatego że Muzy traktat z Maastricht, mówi że dług publiczny nie może być większy niż 60 % długu do PKB my mamy oczywiście znacznie mniejszy o około 50 ma, ale wszyscy większość członków strefy euro ma zdecydowanie powyżej 60 i możemy oczekiwać, że wyjdziemy, dopóki nie spadnie do 60 % i one zaczną złożone w zwalczaniu przyjęli po prostu o PIT o futbolu dla klienta ZUS rozesłał do nich wrzucać raz strzeliłem są przepraszam tak, żebym ja mam do tego trzeba jednak do tej dot do tej do tej liczby 332 % otrzymanej podoba pewnie, że nowy samolot się do bardzo podoba uważam, że to pokazuje, że stan obecny jest niezły to pokazuje, że Polska nie należy do tej, jakiej cywilizacji opętań, czego zadłużania się natomiast jednak przeważa we mnie taki pewien dystans do tej liczby, bo to jest jednak tylko liczba znaczy pytanie, jaka jest tendencja i a zwłaszcza w nos dość wiernie pytanie, jaka będzie tendencja ta akurat coś będzie wytwarzać w kolejnych latach, bo boi, bo to co jest teraz na to niestety nie jest jakby gwarancją rozwoju sytuacji w przyszłości, więc są podzielone na maturę dużo zmieniło na świecie nigdy pan nie wie do końca co się orientuję się wydarzy oczywiście tak tak proponuje, żeby o tym, pamiętać miasto jakby zapatrzenie się w tę liczbę może też sprawić, że czegoś nie zobaczymy, a reszta to wydaje mi się w sumie najważniejsze czy co będzie w przyszłości, ale to też można o tym jak po sterować, czyli pytanie, jakie będą różnego rodzaju polityki na poziomie na poziomie finansów publicznych w sensie rządowymi na poziomie samorządowym będą do polityki wyborcza, ale w Wilnie, ale właśnie to jest jakby się wydają się istota sprawy bez ani, że taki wynik powiedziałbym tylko o tylko tego pytanie jak będziemy skakać w przyszłości i zdrowo jeść, jeżeli będziemy patrzyli na nasze wyniki na wyniki polityki makroekonomicznej wiadomo, kto będzie pisało doktorat to już będzie krytykował za lata 20132014, bo proszę popatrzeć co się stało w 2014 roku trzynastym to samo deficyt sektora finansów publicznych spłaty znacznie w porównaniu do poprzedniego roku, czyli mamy restrykcyjną zaciskając mu się politykę fiskalną ograniczającą popyt wewnętrzny ona ogranicza, a stopy procentowe największy wśród krajów OECD pamiętajmy, że teraz dopiero do 1,5 % obniżona, ale wskaźnik inflacji dla producentów jest poniżej - 2, czyli mamy, ponieważ kredyt oni biorą na około 3 proc mamy 56 %o we realne stopy procentowe dla prowadzących działalność gospodarczą również realne dla konsumentów 1 z największych i mamy okres, kiedy pomimo tego, że śrubę przykręca polityka fiskalna i to słusznie, bo przecież ten deficyt ponad 3 % przy 1 z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie to cały czas jest dużo pamiętajmy o tym z lepiej, że zmieni z roku na rok, ale też cały czas dużo tak natomiast polityka pieniężna naprawdę brak słów gry nawet w ale to pokazuje właśnie rzuty rożne 73 % 33 z części odbywa się pewnym kosztem takim pewnym pewne znaczącym kosztem właśnie dla rozwoju wsi, a mówiąc kumpli w finansach publicznych w przedostatnich 4 czy 5 minut udało nam się nie byli już nic o OFE K2 jest w kontekście deficytów, ale długu publicznego i t d. oczywiście boli takie ostatnie interpretacje się pojawiają, że to wszystko zawsze już zostało przejedzone jest też sporo narzekań, mimo że trwa kampania wyborcza i z 1 strony zgłoszone projekty oceniane są i komentowane jako czynny obecna ze względu na kampanię wyborczą, ale służy teraz często, że zbyt mało czasu poświęcono na dyskusje rozmowy na temat wsparcia innowacyjności to jest projekt takiej ustawy, którą zgłosił prezydent Komorowski zwolnienie z CIT przedsiębiorstw inwestujących wyłącznie w innowacyjne przedsiębiorcy przed się zdjęcia wprowadzenie ulgi podatkowej na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorcy bez względu na wynik prowadzonych badań będą mogli odliczyć od przychodów 120 % poniesionych nakładów badawczo-rozwojowych w przypadku dużych firm oraz 150 w odniesieniu do firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw możliwość wnoszenia do spółki jako nieopodatkowane nieopodatkowanego wkładu także własności intelektualnej w zamian za udziały i umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego i otwarcie się na doktorantów doktorantów niestacjonarnych spoza Unii Europejskiej chcieliśmy dać panie redaktorze wszystko naraz prowadzili po to, by wystarczyło, by rok czasu i żeby Polska się chwaliła, że ma 1 z najwyższych wydatków na badanie rozwój w sektorze prywatnym relacji do PKB, bo każda z 2 lat każda żaden dla innowacyjności każda zakupiona maszyna każdy zakupiony znak towarowy każda zakupiona licencja byłaby oczywiście na badania rozwój na Innova ma na innowacje, by właśnie zwróćmy uwagę na 1 rzecz, że jeżeli mamy karać kraje, które mają preferencje podatkowe dla wydatków na badania plus rozwój, które mają skutkować innowacjami to wtedy wszyscy przedsiębiorcy muszą coby tu zrobić, żeby przekwalifikować i Pogorzel pod pomnik badacz postoi i przekwalifikować faktycznie poniesione koszty na produkcję do do daty i do tej części, jeżeli tej preferencji nie ma, a wprost przeciwnie można powiedzieć, że jeżeli Polski przedsiębiorca zakwalifikuje, ale jest ich koszt jako na badanie rozwój to od razu jest podejrzany, bo musi udowodnić, że one były kosztami podatkowymi kosztami uzyskania przychodu musi udowodnić, że w przyszłości z tych wyników inna i z tej innowacji będzie przychód dla firmy co wcale nie jest proste Ludwik Sobolewski myślę, że to wcale nie musi tak być nawet w tej wersji ironicznej EU, który powiedział pan Bogusław Grabowski, dlatego że tak to są te są bardzo dobre idee i powiedział, że to są w tym bardziej Ceranić rozwiązania, bo rozwiązania leżą nie na tym poziomie takim powiedziałem generalnych idei tylko na poziomie dużo bardziej pragmatycznym prostym trywialnym znaczeniu konkretnych ludzi to znaczy nie do decyzji tych konkretnych ludzi to czy leczy te decyzje zostaną zakwalifikowane podatkowo jako rzeczywiście należące do obszaru innowacyjności, bo proszę zwrócić uwagę, że nie ma czegoś tak jak wymierna arytmetyczna definicja działalności innowacyjnej w związku z tym powstaje, jakby z automatycznie ogromne pole dla dla takiej uznaniowości urzędniczej kombinowania, ale z Amazonii mówiła nawet kombinowaniu w firmach może, dlatego że jakoś tak już się nabyłem do genów, że jestem zawsze w obronie przedsiębiorców ale, ale raczej tej uznaniowości aparatu skarbowego i mniej, a i to może spowodować, że teraz także, że rzeczy te koncepty nie będąc w istocie rozwiązaniami z dna jak gdyby nie wywołają żadnego efektu ewentualnie wywołała wywołają efekt w postaci takie, że powstanie jakiś potężny segment kolejny segment biurokracji, który będzie zajmował się orzekaniem w czytanej zaczynały związanych z Gujany działaniu czy uważanej za złe rozliczenia wydatków, bo dla przedsiębiorstw również pod uwagę, że to mogą mieć jakieś wydatki można być w skali makro zupełnie bagatela nawet czego przedsiębiorca ogromnie istotne, że wydaje tam 5000 zł i ją uważa, że to jest właśnie w ramach projektu innowacyjnego a jaki chciało biurokratyczne orzeknie, że nie idą w ogóle to nie to już trwa od 2 lat w związku z tym, że zaległości podatkowe i t d . z uznaniem pejzaże rodzaju rozmiar tego rodzaju idee często, że nie są tak, by dobrze rozprowadzony rozwiązaniami powodują więcej szkody niż pożytku Neymara czas cały cała sztuka w detalach i każdy krok w kierunku obniżenia tego obciążenia dogmatycznego jest dobry, ale zgodność z panem, że dopóki, a młodzi chłopcy drugą aplikację nową Anna ma do internetu wolą otworzyć firmę w Londynie niż w Polsce, ponieważ tam jest łatwiej zrobić w Polsce będzie problem i ten problem wyeliminować wystarczy parę kroków czy po prostu z zmniejszy biurokrację gospodarczą w Polsce, ale to jest taka, że w Legii wołanie na Puszczy od wielu lat robimy nic się wydaje, że jest jednak w Sanoku w tunelu to jest nie mamy takiej, a polskim chiński fundusz innowacyjności, który powstał podczas wizyty prezydenta Obamy w bo w Polsce i ten fundusz ma znakomitą szansę, żeby w powozowni był wyższy niż pan, iż pan sądzi bardzo niedemokratyczny sposób wprowadzić się do Polski pieniądze na innowacje, które weszły one w Polsce musi mieć pierwiastek Polski, które wzorem spowodują, że w erze pieniądze, które są potrzebne pomiędzy start-upem, a upadek polityczny duet Jerzy 5  000 000 na start dał już w Polsce jest tego godni są takie możliwości są również pieniądze naprawdę chodzi już pewne są działać, by sprzedać, żeby rozszerzyć na cały świat, ale pomiędzy start-upem, a tym brak EKUZ, czyli jest brak pieniędzy i pielęgnują kapitał w ośrodku w gettach, ale taki moment, że będzie to, że bardziej, bo już wie, że ma związek trzeba je powalić na rynki trzeba market zrobił reklamę rozumie, że wójt Gorzyc przyznaje powoli powstaje panie redaktorze w ich aż pana zdaniem także rozwiązania administracyjne ustawowe są niepotrzebne miastu potrzebny rękojmi za niewystarczające zgodnie z panem bardzo są bolesne, że każdy krok i że nie zmieni, więc absolutnie myślenia w Polsce co do działalności gospodarczej to to czas, gdy takie są w dobrym kierunku, ale nie załatwił zyska natomiast wprowadzenie pieniędzy do dochodu przedsiębiorczości w Polsce takiego rozsądnego zawiązanego przez prywatne firmy jest związaną z tym, że to są mechanizmy za tym, że teraz mamy nową nazwą państwowe bagnetu spada po tak prawdziwie Pawlik prawie, ale naszym tryb określony rozwiąże umowę z dnia po jego mocnych wrażeń jest jak gdyby natury prawa można zmniejszyć kontrolę można ograniczyć kole pasowym wiążą ręce w ręce prywatnych jest w pewnych granic ekonomia kapitał gospodarka 42 minuty po godzinie dziewiątej to jest magazynu EKG część trzecia Maciej Głogowski jest jeszcze dzień dobry w naszym studio pan Roman pan Roman Rewald pan Ludwik Sobolewski pan Bogusław Grabowski będziemy się teraz dziwić tylko przypomnę kończyliśmy drugą część mnie dekadzie tematem o wsparciu innowacyjności, bazując na innej ustawie zgłoszonej przez aleję prezydenta mnie o uldze podatkowej m. in. e-zwolnienia wstydziły podatkowej na prowadzenie działalności badawczo rozwojowej, dochodząc do wspólnego wniosku panowie mnie ustalili, że nie ulgami się pobudza innowacyjność, ale popytem na traumę i innowacyjność, ale być może ktoś mógłby powiedzieć, że w Polsce potrzebny jest jakiś miks tych rozwiązań, które jednak poprawiły TFI złe statystyki którymi tak często się, a posługujemy się z ułatwienia w badaniu tej organizacji na nowe rośliny bardziej niż podatkowe tak, tym bardziej że otwieranie tego pudełka z ulgami to jest zawsze mogłem reżyseria Luis Suarez mogłyby być nawet podatkowe może nie rezygnujemy z tego taki z niego, że teza, jaka tu wydaje mi się jest przez nas wszystkich reprezentowana jest taka, że w zasadzie te tek te koncepcje one by mogły zostać przeniesione na jakieś konkretne rozwiązania tylko musi się zmienić, gdyby całe takie, żeby otoczenie biurokratyczne biznesów warunki prowadzenia działalności, ale pozostają poza roszczenia o 87 żal, że ta bowiem na Polskę no no bo musi się zmienić, ale to wy nasz ratusz uzależniał i i znowu taka miękkość, ale niezwykle ważna, czyli zaufanie pomiędzy zaczęliśmy od banki klient, ale urząd obywatel to jest jak gdyby druga taka wrażliwa relacja, od której niezwykle wiele zależy dopóki ta relacja będzie oparta na braku zaufania, a nie na jakimś miał ograniczone zaufanie no to trudno powiedzieć, żeby jakiś stymulację podatkowe rzeczywiście spowodowały rozkwit innowacyjności do wzrostu przedsiębiorcy będą się bali z tego korzystać tyle K2 szacowano dziwi nas coś znaczyć, a ja może zacznę od rana zagoi bardzo proszę zdziwienie w zasadzie pozytywne, a z elementami negatywnie, ale pozytywne Otóż dziwi mnie to może, że w Polsce resortowej nagle dzisiaj trafia na obrady rady ministrów ustawa, która w ma zmienić się kwestię mediacji w Polsce mediacja jest bardzo fajne rzeczy czasem jego entuzjastą ogromne, ponieważ to rozwiązywanie sporów bez wykazywania, kto wygrywa przegrywa tylko przez to, że się doprowadza do tego wysunął się o uderzają i to powoduje, że zamiast się kłócić później po tym, rozstrzygnięciu, które wskazują też przegrał strony mogą dalej UoR za zajmować biznesem, a jest autorem jest mediatorem, ale dalej diagnozę musimy wjazdem od Odessy od 2 lat jestem entuzjastą tej tej przyjętej procedury, a im, a poza tym mediacja również może wpłynąć na stosunki gospodarcze w Polsce, ponieważ Polska jest takim krajem, gdzie już za Fredry 8 EUR o nic się bijemy w sądzie ani nie ma no właśnie to jest zgodne z polskim charakterem Narodowym, a my działamy w ramach zmian w Oslo już mówi o aROM w media za prąd została wprowadzona w 2005 roku ustawą, która była niezbędna, żeby mediator mógł być niezależny, żeby nie mógł być przesłuchiwany w sądzie tak dalece spowodował, że mediator w tym osoba, która negocjacje prowadzi znacznie lepiej, gdyby się one same wygrywały w morze, aby oferować od 10 lat staraliśmy się wszyscy o to, żeby zmienić prawo unowocześnić i nagle teraz wreszcie udało się przy współpracy Ministerstwa Gospodarki, że było inicjatorem tej tej zmiany jest inicjatorem dużego programu w problem progu bazującego mediacji w Polsce bez pracy z zasadą sprawiedliwości doprowadzi do tego, że ustawa nowa, która zrewolucjonizuje trochę mediację prowadzi jest w znacznie szerszym zakresie wchodzi na obrady rady ministrów i być może ta ustawa wreszcie będzie możliwa, a rzeczy są polegał na tym, że tak mówią w skrócie chodzi o to, żeby sędziowie w Polsce nabrali zaufania do mediacji, żeby bardziej stosowali zaznaczony 20 lat temu to właśnie ze sceny sądy powodowały powstawanie rozwiązań mediacyjnych, bo bez zachęty sądowej mediacje nie będą, a w nim np. zmiana jest taka, że do tej pory tylko może obowiązywać na początku postępowania sądowego w nowej ustawie z Miedzią może być na każdym etapie jest nim Konrad mądry Polak ciążyć sądy odciążyć sądy, bo są tak samo jak z 18  000 000 EUR złoty jest rola sprawa jest bardzo tania sprawa, ponieważ mediacja jest sądowa mediacja umowna zaś zamiast umawiać z arbitrażu 3 z nazywania sporów drogą polubownego oraz rozmowy może prowadzić mediację mediacja z Rogowa na ogół kończy się bardzo szybko np. ostatnio miałam taką mediację, gdzie ośmioletni spór o 8 lat mając może on odpowiadać jak bardzo zachęca mogę opowiadać o tym nie mogli mówić o kogo chodzi oczywiście, bo to jest objęte poufnością, ale był spór pomiędzy 2 przedsiębiorcami w Polsce mając 8 lat i ten zespół wasze dochody tak najbardziej drastycznego momentu, gdzie 1 z coverami zamierzał go w Bush upadłość, a drugi chciał zablokować i tak jest trafiła do nas i w ciągu 2 godzin w ciągu 2 godzin przy kawie był 1 z uczestników udało się rozwiązać problem ów złamał kość udową umocnienie dojrzała, a dniu pan, że zamierza zrobić sama Platforma oczywiście możemy działać, tym bardziej każdą karę sporu może trudny mecz wanny pod warunkiem, że zobowiązania, że jest dobrowolność musi być dobrowolna zgoda na na mediacji K2, czyli wspieranie mediacje, a co pan widzi pan prezes polskiego zwieńczy jeszcze czeka jeszcze ostatnie dziwiłam, że mamy tutaj w regionie Europy Środkowej wschodniej kilka krajów, które zupełnie dobrze sobie radzą to pana dziwi mnie pozywał nie stanie, jeżeli pan że, gdyby wprowadzenie do zdziwienia wstęp dobrze wstępnie albo i to jak popatrzymy na PKB jak utrzymywał się na poziom na stan finansów publicznych jak popatrzymy na potencjał demograficzny tych niektórych krajów ale jakby świat tego jakoś nie zauważa tak tak tak tak ostatnio miałem tego pewne dowody, a najlepszym dowodem jest stan rynków jak wielu wartościowych obracany na giełdach Warszawa Bukareszt może być tylko świetnym norma mogą być świetnymi przykładami były w sensie makroekonomicznymi w sądzie dynamiki wzrostu to te 2 kraje należą bez wątpienia do czołówki regionu no i to mnie to nie dziwiło, że jednak, że jednak po to, to nie jest wystarczająco wiele dla inwestorów portfelowych, a także chyba dla obu tych, którzy dokonują inwestycji bezpośrednich w tych w tych krajach ostatnio trochę mi to jak gdyby zdziwienie przeszło, bo ktoś mi kilkakrotnie powtórzył w czasie spotkanie, które odbyłem w Nowym Jorku w ubiegłym tygodniu, że w no zacytuję życie trochę za blisko Rosji trochę za blisko Ukrainy i Tamas wpływa tak tak tak i ja nie wiem czy to jest wystarczające wyjaśnienie, dlaczego bym powiedział te tak się wyrażę aktywa środkowoeuropejskich są niedoszacowane ale jakby innego na razie nie widzę, więc więcej, więc podaję to jako Jackowiak, chociaż jak jest wyjaśnienie tego zdziwienia być może to często tak mówimy i może to jest taka zbyt łatwa recepta, ale może ten region czy te 3 czołówka tego regionu ma jednak ze słabą promocję taką, jaką zwalcza miałby robić dodaje, że wizyta ta choćby ta Zielona wyspa, która wprawdzie w Polsce doczekała się wielu jak gdyby ironicznych komentarzy, ale to Zielona wyspa to było to było to był taki w bardzo dobry greps wypowiedział, który zrobił dość dużą karierę międzynarodową być może jest potrzebna jak aż tak Zielona wyspa PiS, żeby unaocznić 3 czy uświadomić, że to jest region, który jest wart większego zainteresowania inwestycyjnego bo, bo tańcząc wydają się, że to jest to, czego Polska nadal bardzo potrzebuje to znaczy dużego i systematycznego napływu inwestorów czy środków inwestorów zagranicznych, żeby przed tym że, żeby wzrost gospodarczy był jeszcze lepszych trwalszych chciały mieć się co wypromować w ramach tej Zielonej wyspy czytają nas zaalarmować panie lato rzeźba wyraziłem pod koniec ubiegłego tygodnia podsumowanie marca aktywności inwestorów na rynkach jej grupy giełdy warszawskiej łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku w marcu tego roku wyniosła 21 ,5 miliarda co oznacza spadek o 77 w porównaniu z marcem roku Czternastek uda się to wszystko powinno wyglądać lepiej tak, jeżeli zaś, jeżeli giełda ma jakąś odzwierciedlać nie tylko ten prognozowany, ale też ten obecny stan gospodarki to wszystko powinno wyglądać lepiej stąd to moje zdziwienie no jak powtarzam Niejestem pewien czy to można w całości tłumaczyć tą sytuacją geopolityczną okropną, która pomówienia służą do taniej o zagrożeniu jest słyszałem z od tych pieniędzy właśnie od tych pieniędzy, których zwykle postne ważne ożywiają nasz bilans 3 czy redukują poziom złego zaangażować się te pieniądze to część technologie co dziwi pana dr Grabowski no nie taki trochę Świątecznej zdziwienie, ponieważ święto jest więcej czasu na oglądanie telewizji, a w nich dominują reklamy tak jak w Boże Narodzenie jakiś różnych, ale w przerwach Gorzowa jakiś film, a w przerwach też reklamy też w przerwach tego filmowanych no to musiałem się dziwić paroma reklamami, które oglądałem część sektora finansowego część spoza, bo wydaje mi się, że albo są badania, które wskazują one jakby w cudzysłowie chłonność intelektualną Polaków, którą TR dla ci, którzy reklamodawcy wykorzystują albo reklam urągających naszej inteligencji, bo już oglądamy naprzemiennie reklamy tego samego banku jak otworzysz rachunek bankowy tam do jakiegoś dnia po mszy otrzymasz na końcu oszczędnościowym 4 % w skali roku oprocentowanie zarówno przeminie za parę minut z tego samego banku weź u nas kredyt na 0 % w albo firma ubezpieczeniowa, która ubezpieczała samochody, jeżeli marzysz, by okres bezwypadkowe i jazdy, który daje dziś 60 % ulgi już to Przyjdź do nas my ci damy 70 tak właśnie mówiłem w Rzędzinach niedźwiedziowi mini torze przeważnie się wybiera tego ubezpieczyciela za ich gdzie za polisę płacę mini z młodych, a nigdzie mając 70 zamiast 60 % ulgi w złotych miesięcznie płacę więcej to zdanie w tym dowcipie jak mówiłem jak studentem byłem taki dowcip dało interlokutora jeszcze się różni Kanarek on zdziwiony patrzę wie o tym, że ma 1 nóżkę bardziej tez się dokładnie to samo w tej reklamie albo w nasz czołowy innowacyjny producent, który najpier w zabezpieczył Polaków przed wypadaniem włosów czarną długą z szamponem później zabezpieczona sprzeciwi nie, wprowadzając srebrną tu bez szampanem, a teraz nas zabezpiecza dodatkowo przed łupieżem, wprowadzając w białą rybę szampanem dzięki temu będziemy wszyscy mieli włosy kolorowy dom dla życia i bez łupieżu otworzy ktoś, mówi że Polska jest młoda liga jest Innowacyjna, a to jestem już na reklamie przynajmniej jest na nas bardzo przebiegły reklamy tak naprawdę, którą ma duże, ale pan też, że parę rzeczy w życiu chciał sprzedać n p . kierując TFI nowa reklama jest taka, żeby ktoś miał kupić tam mógł, ale wydaje no i jak nasze wszystkie te reklamy, które powiedziałem to mnie osobiście zniechęcają nie tylko do tych produktów, ale do tego producenta, bo ja uważam, że jeżeli ktoś urąga mojej inteligencji tego typu reklamy to znaczy, że później będziemy mieli właśnie tego typu produkty, które będą miały gwiazdkę przy opisie, że nie dotyczy albo, że się okaże, że z czarnej tuby będzie słynny szamponu Samson jak ktoś pamięta film misia, kto wie, o czym mówię no i czworga zlotym teraz mamy mogą nas także w zasadzie na końcu dnia to jest kwestia już w rynku i jego żony państwo państwo musi zebrać wszystkie jego główną funkcją jest dbanie o to, żeby równe pole konkurencji oraz, jeżeli pan obawia się, że firmy mogą okazać się w błąd powracali do zmian ustawy o panie mecenasie wracam do UOKIK-u i tej postulowanej go przez UOKiK rozwiązania, które tutaj także na antenie w zakładzie w minionym tygodniu mówił prezes Jasser to znaczy większą możliwość ingerencji w kanały dystrybucji na rynku finansowym, jeżeli reklama jest dedykowana komuś, kto i potencjalnie nie rozumie jest, w których elblążanin Tomasz Lis z Wielkiej Brytanii, którą byśmy raczej jako za wzór deregulacji i z tak w wolnej konkurencji Polacy przedstawiali, jeżeli tam mamy radę etyki mediów, która może decyzją administracyjną wstrzymać nadawanie reklamy firmy tylko, dlatego że poprzez zabiegi elektroniczny Giulia Roberts, która występuje w tej reklamie wygląda od 30 lat nie realnie za młodą no to przepraszam bardzo to tego typu reklamy w Polsce nie mogą być wstrzymywany nieudany urlop, ale mówimy o elektorat, ale już dużo zależy mu prawo się odpowiedzialności nie wierzyli, że państwo ingeruje to dość, że taniej jest zbyt dużą ingerencję reguluje rynek tak, żeby wszyscy byli równi, jeżeli nie ma regulacji rynku równości to ci, którzy robią reklamy głupsze i bardziej radykalne wygrywają nudne dlatego trzeba to wystarczy zalogować się, że warto rozglądać się też spełnienie, ale życie oraz spróbuję, bo są reklamy reklamy to znaczy niektóre z tych przykładów pokazują reklamy, które są bardzo przebiegły one nie są głupie, a on jest ona jak żerują na pewnych właściwościach ludzkiego mózgu to znaczy mózg złapie tę informację 70 % panie 60 i mózg nasz nie zwraca uwagi na to z Arizony to inne jak gdyby przynależności tej informacji na ten temat już tak najkrócej były zdaniem Honey man napisał książkę dostał Nobla za ekranami dostał karę ma Nobla sezon, mimo że psycholog naszych małych jak gdyby poniekąd dzięki temu, że z psychologiem ani i jakby był opisał sposób no zachwycający jak nasz mózg działaczy właściwie 2 mózgi, bo tak może też po Wielkanocy niech tak naprawdę mamy 2 mózgi Ania, a nie jest, ale lepiej wykorzystywać most innowacyjności niż jego ułomności doznania hitu najlepiej maturę z talerza rocznie to są 2 różne typy reklamy, czyli to Giulia no to jest takie po prostu proste i zwyczajne auto to już jest takie zasadzkę owe to, że coś co rzeczywiście trudna nie można powiedzieć to jest nieprawdziwa reklama do tej sprawy do 70 % nie 60 to zakończymy z takim bardzo tradycyjnym Starym już właściwie wielokrotnie powtórzone mapa remonty i edukację ekonomiczną tak, bo to chyba do tego się powinna sprowadzić co co pan prezes roboty różnej strony może działać tu tu nadarza się także inne krytyczne myślenie nawet nie oferta specjalna edukacja pomoc ta regulacja państwa nad sprawami, które są pan Roman Rewald amerykańska izba handlowa kancelarie mają bardzo dziękuję Lech Sobolewski giełda papierów wartościowych w Bukareszcie i bukareszteńskim poczta rumuńska Lwowska tak jak żyć rumuńska przed jego woli pan dr Bogusław Grabowski rada gospodarcza przy premierze dziękuję bardzo różnych tabu magazynu EKG teraz informacje te informacje Cezary łasiczka i programu Owczarek także bardzo dziękuję Maciej Głogowski Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA