REKLAMA

Rozmowa z Igorem Radziewicz-Winnickim, wiceministrem zdrowia

Co się stało?
Data emisji:
2015-04-14 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało ich wykup Maciej Zakrocki dzień dobry dziś gościem audycji korzystały z wiceminister zdrowia Igora radzi Radziewicz Winnicki pediatra specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego wita dzień dobry państwu dzień dobry panie rektorze, a chcemy zająć się tematem, który od rana jest 1 z głównych tematów w radiu TOK FM, a to za sprawą materiał Michała Janczury, który w, którego nawet taka teza wyjściowa jest taka, że obiektywnie pojawiło się problemy z Rozwiń » niektórymi lekami lekami ratującymi często życie refundowanymi po prostu w aptekach zaczęło tych leków brakować czy pan podziela ten pogląd taki sygnał do pana też docierać do tak to jest efekt da to jest efekt ustawy refundacyjnej tak naprawdę jest fakt, że mamy najniższe ceny leków w Europie w Polsce w przypadku wielu leków w jedno i w związku z generalną zasadą swobody przepływu towarów i usług przez granice państ w członkowskich Unii Europejskiej te leki no i siłą opłacalności trasy wyjeżdżają z naszego kraju ten problem znały je analizujemy już od pewnego czasu jest faktem tych analiz jest działanie przeci w zostawmy w związku z powyższym cieszę się, że dzisiaj może powiedzieć, że w czwartek Sejm uchwalił ustawę, która reguluje to zjawisko sposobem w naszym przekonaniu absolutnie kompleksowy, czyli wywóz leków z Polski będzie możliwy tylko wówczas, jeżeli taki wywóz nie zagraża bezpieczeństwu dostępności tych leków na polskim rynku taka jest generalna zasada ne 1 z kilku, które wprowadza ustawa to może jeszcze zanim go do do tych rozwiązań kilka słów wyjaśniających problem, bo pan powiedział, że właściwie głównym problemem z, że leki z Polski znikają, że hurtownicy którzy, którzy mają nie przekazują do polskich aptek tylko wywożą z zagranicy to jest kwestia olbrzymiej różnicy ceny takiego leku w Polsce w stosunku do bogatych państw rozumiem zajął dwukrotny nawet dziesięciokrotnym przypadku niektórych leków tak może być w, czyli ten zarzut, który się pojawia, że problemem jest to, że w ustawie refundacyjnej przyjęto takie założenie, że leki sprzedawane na terytorium Polski ma pięcioprocentową marżę i to jest niewiele z punktu widzenia hurtownika, a inna ustawa ustawa farmaceutyczna, która mówi, że wywóz zagranicę to również obrót hurtowy i tam nie ma to jego tego 545 %owej marży powoduje, że właśnie hurtownicy zamiast sprzedawać na rynek wewnętrzny sprzedają na zewnątrz, ale dudnienie to myślę, że ta teza jest postawiona nad wyraz to nie jest przyczyna wywozu leków i 5 % marży to ciągle niedużo w cenie całego produktu nowość opłacało się dla 12 % od 10 wywodzić leku Gold to są 2 zupełnie inne aspekty po pierwsze, marże hurtowe została ustanowiona z ustawą refundacyjną po to, by chronić pacjenta przed nadmierną ceną leku to dlatego leki refundowane nie każda leki tylko leki refundowane co, do których państwo z publicznych pieniędzy dokłada się, żeby pasy nie płacił nadmiernych obciążeń to te leki mają ustawową określoną maksymalną wielkość marży, jaką może pobierać i Hurt i apteka, czyli państwo wydaje decyzję administracyjną o objęciu jakiegoś leku refundacją to znaczy, że pacjent przychodzi do apteki ich i Lech, który pacjent otrzymuje w aptece ma cenę, która jest równa urzędowe ceny zbytu określonej przez ministra decyzji administracyjnej plus marża hurtowa określona na mniej więcej maksimum 5 proc niezależnie od tego czy 10 hurtowni czy jednak czy pięćdziesiątym rokiem obraca wcześniej i marży detaliczną, która pobiera TK w związku z powyższym pacjent w każdej aptece w Polsce za ten sam lekarz refundowany zapłaci zawsze tyle samo do lasu, ale jeżeli jest to lekka, który jest gnali na liście leków refundowanych to równie dobrze może być sprzedawany bez refundacji może, czyli na poziomie hurtowni to jeszcze nie wiadomo czy ten uległ zostanie sprzedany w ramach refundacji czy nie, ale już na liście jest tak i teraz pytanie czy właśnie w związku z tym to nie jest problem, że ten uległ, mimo że jest na liście leków refundowanych może być sprzedany zagranicę to nowość i dlaczego no może nie może już na liście się znalazło fakt objęcia leku decyzją refundacyjną to sprawa pacjenta to jest prawo pacjenta pacjent dzięki tej decyzji, którą wodę minister zdrowia ma prawo, że jak pójdzie do apteki z odpowiednią receptą do takich jak dostanie państwo zapłaci dyrektor fundacji natomiast nie możemy ograniczać swobody działalności gospodarczej podmiotów, które znajdują się na rynku to jest generalna zasada prawa unijnego hurtownie mają prawo sprzedawać leki między sobą i mają prawo do transakcji międzynarodowych i nie ma w tym niczego złego niewygodnego jest to korzystne nawet do rozwoju gospodarki polskiego PKB tak długo oczywiście jest to korzystne, jeżeli nie zagraża bezpieczeństwu pacjentów rzeczywiście w przypadku kilkunastu dosłownie kilkunastu raz na nowych leków to zjawisko wywozu z Polski za granicę no jest na tyle silne, że faktycznie istnieją okresowe problemy dostępności tych leków znanych i powtarzane przez media gminne i w związku z powyższym Sejm uchwalił tę ustawę, która to jednoznacznie rozwiązuje, ale rozwiązuje nie metodą określenia marży, bo tutaj władza ma znaczenie wtórne wręcz znikomy tylko metodą określania wielkości Rosji z rynku, który jest w Polsce w port na terenie Polski wielkości konsumpcji na tej podstawie oceny czy wywóz określonej partii, którą chce wywieźć Pocztowca jest bezpieczny dla polskiego pacjenta czy nie, jeżeli okaże się, że nie będzie bezpiecznych to wówczas główny inspektor nie wyrazi zgodę na taki wywóz itd był z takiego leku będzie nielegalny to 1 z zarzutów, które się pojawia przynajmniej na wątpliwość w tym materiale Michała Janczury jest taki, że niektóre hurtownie czy 3 czy nawet na poziomie też i aptek zwracają uwagę, że z tych ustaw, które dotyczą obrotu leków w Polsce jasno nie wynikają właśnie pewne zasady postępowania czy pewne przepisy i że zwracające się hurtownie do urzędników ministerstwa otrzymują po prostu interpretacje tych przepisów czy można się spodziewać, że po pierwsze nie w ten sposób będą ustawy tłumaczone, czyli nie przez interpretacji urzędników ministerstwa tylko, że wprowadzą wprowadzone zostaną takie przepisy w ustawach, które będą sprawę interpretacji, że tak po wyborze spełnia moim zdaniem przepisy wprowadzone przez ustawę refundacyjną są przejrzyste i nie budzą wątpliwości ustawa refundacyjna dotyczy leków, które są refundowane czyli, jeżeli tak źle nie jest refundowany, bo albo w ogóle nigdy jego producent nie występował o refundację np. są to leki otc albo źle życzyli bez dostępu bez recepty te względy przeciwbólowe przeci w przeziębieniowe, które są powszechnie reklamowane w telewizji albo, jeżeli zarząd do suplementy diety którymi ich, obracając często hurtownia albo, jeżeli są to kosmetyki DAX szeregu innych rzeczy no to to te preparaty, które bywają dostępne w aptekach nie są objęte decyzją refundacyjną ich marzenie obowiązuje i trzeba coś powiedzieć, że w 3 sytuacje, kiedy jakiś lęk nawet ma decyzję refundacyjną to jeszcze nie znaczy, że nie wolno go w kraju wywozić, a marża obowiązuje tylko o refundacji, czyli tylko tego leku, który jest refundowany, a faktycznie zrefundowany jest dopiero ten wektor opakowanie, które pacjent odbiera w okienku aptecznym czy tak naprawdę, kiedy producent wprowadza do obrotu, czyli uwalniają koło wsi Barcy leków wprowadza dochód brutto nie wie jeszcze żadna hurtownia na tym etapie budynek będzie zrefundowane czynny będzie zrefundowany w tym sensie, że można ten sam uległ w zależności od tego jaki jest, jaka jest potrzeba pacjenta czeka sytuacja pacjenta może on być sprzedawany z pełną odpłatnością lub właśnie z refundacją i pewna, że realne zagrożenie w tym innych hurtowni za granicą to co jest legalne, czego nie można nikomu zabronić pamiętają jeszcze jedno, że to ta teza jest o tyle nietrafione, że ona zagładę, by Polska ustawa miała ustalać wielkość marży hurtownik, które działają poza terytorium polskiego rządu Polska ustawa działa tylko na terenie Polski w związku z powyższym trudno oczekiwać, że w transakcjach międzynarodowych będzie sztywna obowiązują marże, która dotyczy faktury fundacji ten rynek jest trochę czysto częściowo regulowany, ale nie jest regulowany całkowicie ich regulacja ogranicza się tylko włączyć do leków refundowanych, jeżeli chodzi o wielkość marży jest oczywiście ogólne zasady bezpieczeństwa obrotu hurtowego to są inne rzeczy dodał, że pan powiedział, że w jest nadzieja, że te nowe przepisy które, które mają zacząć wkrótce obowiązywać będą rozwiązywały problem na, tyle że nie będzie kłopotów z dostępnością do tych ważnych właśnie leków jak mówiłem często ratujących życie chociażby insuliny, jakie to są mechanizmy, które pana zdaniem to definitywnie zajmuje kilka po pierwsze, ją trzeba powiedzieć, że prawo farmaceutyczne dzisiaj wyraźnie, mówi że hurtownia ma obowiązek zaopatrywać w pierwszej kolejności odbiorcy detalicznego, czyli aptek, jeżeli apteka dzwoni do hurtowni, a hurtownie dowiaduje się, że takiego leku nie ma podczas kiedy on tak naprawdę jest, czyli hurtowniach prowadzę aptekę z w błąd no to jest przestępstwo ale, ponieważ większość transakcji dokonuje się dzisiaj w Polsce na zasadzie rozmowy telefonicznej zamówienie odmów tony pozostają po nim żadne ślady, które podlegają weryfikacji możliwości kontroli ustawą prowadziliśmy absolutny nakaz realizowania wszystkich zamówień na piśmie albo na piśmie albo mailem albo we wszystkie dostępne znane technologie elektroniczne sposoby komunikacji, ale tak, żeby pozostawał ślad wtedy będzie dokładnie widać, że hurtownię w stanie nastanie magazynowym Malek, a w aptece odmówiła wtedy zachodzą drobne przestępstwo podlega karze to nie ulega wątpliwości drugi mechanizm to jest taki bardzo istotne, że jeżeli tak źle jest zagrożony tym, że ich może okresowo nie być w Polsce to, żeby tak ile w ogóle wyzwisk kraju, a będzie w obwieszczeniu lista tych leków najbardziej zagrożonych przedsiębiorca, czyli hurtowni, z którego wywodzi albo chce wywieźć mówi do zamiaru wywozu wcześniej zgłosić do głównego inspektora farmaceutycznego i ten będzie w terminie ustawowym udzielał na to zgody albo sprzeciwu, jeżeli taki przedsiębiorca nie uzyska zgody nie możemy go wywieźć i to jest mechanizm bardzo regularny szczyt skrupulatnie dostosowujący bezpieczeństwo polskiego pacjenta do zasady swobody przepływu przez granicę, bo nie można zabronić wywozu wszystkich leków z Polski, których działalność gospodarczą, która w inny musi się opierać na tych samych zasadach i swoboda w jak wszędzie w unii Europejskiej właśnie tym jak to z tymi zasadami w unii Europejskiej, bo wydaje się, że kluczem do rozwiązania tego typu problemów jak rozumiem, że nie tylko w Polsce, ale w ogóle w tej naszej czy PiS ciągle biedniejszej części jest to olbrzymia różnica różnica w cenach czy nie sądzi pan, że to jest sprawa do rozwiązywania również na poziomie komisji Europejskiej, aby w ramach ochrony tzw. jednolitego rynku nie doprowadzać do sytuacji, w której właśnie z jakiegoś państwa ten sam Lech opłaca się również do innego państwa członkowskiego, ponieważ one stan wielokrotnie droższe no to prawda domy wielokrotnie podnosiliśmy w dyskusjach naradach komisji Europejskiej kwestie pewnej zbiegające się polityki cenowej koncernów globalnych, które sprzedają te same produkty te same leki produkowane w tych samych fabrykach zupełnie innych scenach paradoksalnie okazuje się, że nierzadko jest tak, że w tych bogatszych większych krajach Unii Europejskiej są tańsze niż w Polsce tekstu na dziecko dotyczy części leków psychiatrycznych, ale no tutaj dopiero wzbudza metę mu wolę jak i wspólnej unijnej regulacji tego zagadnienia na razie wydaje się, że w większości krajów dominuje jednak przekonanie co do niezależności polityki refundacyjnej cenowej leków we wszystkich krajach członkowskich patrzyłem domy ubolewamy, bo polskie doświadczenia z ustawą refundacyjną ujawniły bardzo duże korzyści takiego zorganizowanego w inny działania negocjacyjnego procedury negocjacji lekowej, która rzeczywiście w Polsce wprowadziły nam daleko idące obniżki cen leków w przeciągu lat już w roku 1 , 5 funkcjonowania ustawy refundacyjnej dzisiaj jest to absolutnie pewny i gminne i paradoksalnie największą miarą naszego sukcesu ustawę refundacyjną jest to zjawisko, które dziś rozmawiamy bo gdyby nie nastąpiły tak duże obniżki cen leków w Polsce to nie byłoby problemu ich wywozu z Polski do innych krajów w te przepisy, żebyśmy odczuli po, których pan powiedział, które mają zastopować to zjawisko o jak one szybko zadziałają, aby rzeczywiście pacjenci byli pewni, że żaden z lektury jest dla nich żyć życiowo ważnych znajdą pracy i sprawa jest rzeczywiście bardzo pilna i bardzo nas wszystkich niepokoi cieszymy się, że Sejm uchwalił w drodze konsensusu ustawę, która też wymagała dużo dyskusji i debaty publicznej ona była bardzo intensywne, ale doszliśmy do kompromisu ustawę w czwartek uchwalona przez Sejm trafi teraz pod obrady Senatu i jestem przekonany, że mając już wypracowane stanowisko wszystkich stron społecznych szybko będzie procedowana przez Senat, a następnie trafi pod akceptację pana prezydenta, czyli czekamy jeszcze kilka miesięcy co najmniej o w niezbadane są koleje i siła dyskusji parlamentarnej, ale wydaje się, że większość tej debaty już się odbyła publicznej, więc spodziewamy się, że teraz ustawa dość szybko będzie procedowany w bardzo dziękuję pan Igor Radziewicz-Winnicki wiceminister zdrowia był gościem audycji co się stało już chwilę informacje o nich magazyn reporterów Bartosz Dąbrowski dziękuję bardzo jedzenia są silne zupełnie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz z rabatem 40%. Wybierz pakiet Standardowy z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA