REKLAMA

Przegląd prasy gospodarczej Aleksandry Dziadykiewicz

Pierwszy Program Gospodarczy
Data emisji:
2015-04-15 06:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pierwszy gospodarczy program Radia TOK FM jest już prawie 344 Aleksandra Dziadykiewicz dzień dobry zaprasza na pierwszy gospodarczy program Radia TOK FM za euro teraz płacić 4 zł i 1 gr wczoraj był taki bardzo krótki moment, kiedy w euro kosztowało mniej niż 4 zł, ale tak jak mówię to właśnie było go taki moment taki sygnał teraz po 4 zł 1 gr za dolara płacimy 377 frank po 387 funt po 5 zł i 57 gr wczoraj na giełdzie w Warszawie WIG 20 ostatecznie stracił 31 % niejeden 1 Rozwiń » na minusie zakończył sesję indeks WIG, jeżeli chodzi o zachodnią część Europy i to tam mieliśmy zaraz państwu powiem co dokładnie mu przeskoczyło teraz widzę i w Londynie nie było wzrostu 15 % natomiast spadki i we Frankfurcie i w Paryżu ten Frankfurcie wyniosło 9 % Paryż prawie 70 tych w dół Dow Jones są naznaczone natomiast zyskał wczoraj ostatecznie net 33 % gmin dzisiaj po pierwsze, dane o inflacji, czyli dane o deflacji spodziewany przez ekonomistów wynik to mniej więcej 13 na minusie, czyli ceny cały czas spadająca, ale te spadki już się mają być jej wg prognoz ekonomistów niższe niż widzieliśmy to n p . ostatnio w lutym, kiedy Toronto deflacja nie sięgnęła 1 i 6 % teraz ten minus ma być nieco niższy dziś także poznamy skutki poznamy wyniki posiedzenia rady polityki pieniężnej w sprawie stóp procentowych nawet te też nikt nie spodziewa się zmiany stóp procentowych, bo po ostatniej obniżce rada zapowiedziała, że cykl obniżania stóp na razie jest zakończony no, chyba że zazwyczaj dać coś zupełnie niespodziewanego się trudnego w gospodarce to wtedy rada oczywiście ne będzie reagować to tyle, jeżeli chodzi o to co dziś na pewno warto wrócić do tego co wczoraj te, które mówią państwo, że Trybunał Konstytucyjny będzie zajmował się sprawą bankowego tytułu egzekucyjnego zajmował się i wydał swoje orzeczenie to orzeczenie jest rzeczywiście dobre dla klientów dla kredytobiorców dobre, bo okazuje się, że zdaniem Trybunału bankowy tytuł egzekucyjny jest z konstytucją niezgodny z Gunnarem narusza zasadę równości wobec prawa powinno być tak zdaniem Trybunału, że najpier w był powinno być postępowaniem w sądzie dopiero potem egzekucja długu tak uznał Trybunał i do sierpnia przyszłego roku nakazał zmienić przepisy pr. bank. właśnie w tym aspekcie w kwestii bankowego tytułu egzekucyjnego BTE stawia bank na pozycji sędziego we własnej sprawie podczas gdy banki i klient powinni być równymi stronami stosunku prawnego tak ocenił Trybunał Konstytucyjny w pozycji dłużnika przy wystawianiu on właśnie tego bankowego tytułu egzekucyjnego Trybunał ocenił jako bardzo słabą, bo przepisy prawa nie nakazały do tej pory nie nakazywał nawet bankowi powiadomić klienta Nerze bank wystąpił do sądu właśnie o egzekucję długu wykorzystanie tego bankowego tytułu egzekucyjnego w klient zasili, który po akcji w ogóle ubiega się okres, kiedy idzie do banku proste nie ma innego wyjścia dobrowolnie musi podpisać taki weksel musi wyrazić zgodę na poddanie się egzekucji, jeżeli nie będzie spłacał swoich zobowiązań na czas i potem było wiele takich sytuacji, że w inny wchodził komornik do klienta klient nawet nie wiedział, że już wobec niego takie postępowanie w Nysie toczy Trybunału uznał, że to musi być to musi się zmienić się będzie w musiał, więc być o tym, informowany zresztą resort finansów od razu w odpowiedzi na inne opinie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego powiedział, że trwają nawet takie prace nad założeniami do zmiany wprawie bankowym, które dotyczą one bankowego tytułu egzekucyjnego banki mają zostać jest zobowiązany ustawowo, żeby właśnie przed wystawieniem tego tytułu przed egzekucją długu najpierw wezwać dłużnika do zapłaty jednocześnie, przekazując informacje, że jeżeli nie będzie uregulowania wpłaty to wtedy bank będzie występował na drogę sądową i wystawi tytuł egzekucyjny teraz zaś ma też odbyć jeszcze przez drogę sądową w inne to jest ta propozycja, którą zgłasza Trybunał Konstytucyjny sędziowie tak jak mówiłam i wyznaczyli im czas do sierpnia przyszłego roku, żeby te sprawy uregulować do BTE do tego wyroku Trybunału wrócę jeszcze za chwilę jest przeglądzie prasy inny nie tylko zresztą ekonomicznej pierwszy gospodarczy program Radia TOK FM, więc wracam do tego trybu tego wyroku Trybunału dzisiaj nie ma gazety elit, które było to nie napisała, bo rzeczywiście jest to zaskoczenie, bo ten oręż w rynku banków zostaje im odebrany jak się mogą państwo domyślacie się bankowcy nie są specjalnie z tego powodu zadowoleni mnie, że coś się ma w tej sprawie zmienić klienci nie powinni się jeszcze 10 czytamy w Rzeczpospolitej, że tak przynajmniej ostrzegają bankowcy ich zdaniem wyrok paradoksalnie okaże się dla klientów niekorzystny nie wzrosną koszty związane z zaciąganiem kredytów banki będą robić wszystko, by zawody były depozyty były bezpieczne, a dyscyplina płatnicza nie ulega pogorszeniu tłumaczy Krzysztof Pietraszkiewicz prezes związku banków polskich na przygotowania wykorzystają właśnie te kilkanaście miesięcy, jaki zostaje im wyrok Trybunału Pietraszkiewicz dodaje, że banki będą musiały korzystać z instrumentów dostępnych w kodeksie postępowania cywilnego Noel i poddawać się w niego różne artykułom, gdzie poddanie się egzekucji następuje na podstawie aktu notarialnego, a to będzie oznaczać tłumaczy Pietraszkiewicz, że przy każdej znaczącej umowie klient wniesie opłatę notarialną od kilkuset do kilku tysięcy złotych w zależności od kwoty kredytu podkreśla prezes związku banków polskich o tym, że będzie drożej o kredyt będzie trudniej nie zawsze będzie wszystko podrożało tylko coś się w prawie w niektóre dotyczy grantów zmieniać bankowcy mówią zawsze mnie ja cały czas coś w argumencie po prostu będzie drożej z drugiej strony może lepiej trochę drożej, ale trochę bezpieczniej trochę bardziej uczciwie wobec wszystkich stron umowy, którą podpisujemy, jeżeli chodzi o tygodnik polityka dziś jest środek zawsze do tygodnika polityka odsyłamy, bo warto do niego sięgnąć dzisiaj po pierwsze o tym jak to jest z 1 % naszego podatku od 1 % 10 zmartwień tak tytułuje swój tekst Juliusz Ćwieluch ostatnie dni zbiórki 1 % to czas największych żniw, bo wtedy spływają zeznania podatkowe najbogatszych, kiedy Fundacja nie za cięcie rywalizują o pieniądze posłowie próbują naprawić ustawę o pożytku publicznym nie o tym jakie są te plany naprawy, dlaczego tę ustawę trzeba zmieniać doprecyzować dzisiaj właśnie w tygodniku polityka będą mogli państwo trochę poczytać i czekała także boli polemika w inne Adama Grzesiaka z PSL tekstem, który opublikował przed tygodniem tygodnik polityka tekstem Rafała Wosia to jest ta dyskusja o polskim przemyśle innym przed tygodniem przypomnę Rafał Woś opublikował w polityce teksty p t. kamieni kupa, czyli co się stało z polskim przemysłem, gdzie w zasadzie ogłosił śmierć tego polskiego przemysłu tymczasem Polski przemysł żyje, a nawet ma się nieźle wisiorek tych przykładów jak to jest teraz funkcjonuje, dlaczego neonem wyższego uważa, że tak właśnie jest można poczytać w polityce taka polemika bardzo ciekawa, bo dodaje w inny obraz trochę większe trochę szerszy obraz całości, a państwo mogą sobie sami wyciągnąć wnioski dla siebie, po której stronie bardziej są ci bardziej, że przemysł w Polsce już niema co bardziej, że jest się po prostu zmienił tak jak zmieniła się cała gospodarka jeszcze Edukator ekonomiczny m. in. w inny o tym co to oznacza dla świata, że mamy stado procentowe tak niskie, a w zasadzie bardzo często mamy te stopy już teraz w wielu krajach ujemne czy to zmienia gospodarkę jak to wpływa na gospodarkę o tym, dzisiaj także w tygodniku polityka, a jeżeli chodzi o prasę codzienną do dziś jeszcze państwo, gdyż mówią Rzeczpospolitej to na chwilę jeszcze przy nie zostanie inne mogą państwo poczytać trochę od tych bankach, które inwestują w i może nie protestują, ale na, komentując wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie złych długów okazuje się jednak, że tych długów jest trochę mniej gości coraz mniej z różnych powodów z 1 strony w inny bezrobocie jest coraz mniejsze, więc regulowanie swoich zobowiązań przez Polaków jest coraz to jedno na coraz wyższym poziomie w inny z drugiej strony banki sprzedają przeterminowane należności to może pomóc zmniejszać poziom odpisów, czyli właśnie tych złych długów głównie do odzyskania długów spisanych na straty w Dzienniku Gazecie prawnej m. in. o konkursie na prezesa ZUS -u, który zakończy się bez rozstrzygnięcia tym samym to jedyna kandydatka, która wcześniej przeszła na test pisemny test wiedzy o ubezpieczeniach zwiedzą ZUS-ie pani Katarzyna Kalata w rozmowie kwalifikacyjnej, która odbyła się wczoraj nerwowo to nam tylko odpadła nie została zakwalifikowana dalej nie została przedstawiona jako kandydatka na prezesa ZUS -u wokół tego zrobiła się oczywiście awantura, bo z 1 strony pani Katarzyna Kalata zarzuca, że z góry były wydane wyroki żona po prostu na tego konkursu nie wygrać z drugiej strony komisja konkursowa, mówi że innych kandydatka miała inny dość dużą niekompetencję nie miała odpowiedniej jednak wiedzy doświadczenia, żeby kierować się z ZUS-em i dzisiaj nie w Dzienniku m. in. na o tym czy w ogóle procedura konkursowa w ZUS-ie ma sens, a może nie wy na to sposoby konkursowej tylko jakaś jej stóp powinno być wyznaczenie kandydata na prezesa ZUS -u zresztą o tym, także rozmawiałem rozmawiamy rozmawialiśmy na w radiu TOK FM w pulsie biznesu dzisiaj m. in. sny o poprawkach kosmetycznych na taki jest też tytuł w każdym razie koncern francuskim la Real lektury dopiero co w zasadzie rok temu zakończył dużą inwestycję w Polsce już po planach kolejne inwestycje w naszym kraju jeszcze większą za 120  000 000 zł no i dzięki niej nie produkcyjne moce MFW warszawskich gości po warszawskich nie fabrykach mają wzrosnąć do bardzo znacząco, czyli jednak Polska dla koncernów kosmetycznych okazuje się, że ciekawym miejscem do robienia pieniędzy zresztą nie tylko dla innych koncernów kosmetycznych, bo w ogóle inwestorzy dość wysoko oceniają ją po raz kolejny zresztą nasz kraj jako miejsce do inwestycji to są już dane NT publikowane przez polsko-niemiecką izbę Przemysłowo handlową zresztą podobny obraz wyłania się z różnych danych badań, które nie przekazuje Polska agencja informacji inwestycji zagranicznych dostajemy czworga w oczy inwestorów o tym, także dzisiaj polscy biznesu, a w Gazecie wyborczej mogą się państwo znaleźć się jej parę zdań mylny o zasiłkach na 2 w wielkiej Brytanii, które będą cięte wyborczy cios w imigrantów ogłoszonym wczoraj program wyborczy brytyjski koncern konserwatystów zakłada całkowite zabrali imigrantom z Unii Europejskiej zasiłków dla bezrobotnych wsparcie dla dzieci ma być wypłacane tylko wówczas, gdy żyją na Wyspach czytamy dzisiaj w relacji w Gazecie wyborczej ana stronach gospodarczych ciąg dalszy historii zniknęły z fabryki Fagor z Wrocławia syndyk została wczoraj odsłonięta sąd prowadził już zastępcę, który ma spotkać się z przedstawicielami Niemców, którzy chcą kupić spółkę Niemców, czyli Boscha z drugiej strony państwo też usłyszeli w radiu TOK FM, że zgłosił się również chińskim producentem, który chciałby przejąć fabrykę Fagor i trudno traktować te propozycje jednak jako poważną tak sąd skomentował ofertę chińskiej firmy całą tą historią dzisiaj opisujemy i przypomina Gazeta wyborcza bez precedensu w historii tutejszego sądu upadłościowego jest sytuacja, w której syndyk nie składa rezygnację mimo braku akceptacji dla kierunku postępowania wskazywanego przez nadzorującego sędziego komisarza jak również mimo ujawnionych w toku postępowania szeregu wątpliwości co do jego bezstronności to są powody, dla których syndykiem pani syndyk została odsunięta od całej tej sprawy o podłoże dzisiaj Gazeta wyborcza i to wszystko teraz po dziewiąte magazynu EKG zapraszam w imieniu Macieja głogowskiego na poranek zapraszam Dominika Wielowieyska dzisiaj pierwszy gość 820 to pani posłanka Anna Grodzka z partii zielonych, a po siódmej 40 w studiu Radia TOK FM pojawi się pani premier Ewa Kopacz nie zapraszamy na poranek Radia TOK FM pierwszy gospodarczy program Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZY PROGRAM GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA