REKLAMA

Dr Hubert Janiszewski, dr Bogusław Grabowski oraz dr Marek Rozkrut

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2015-04-15 09:00
Czas trwania:
39:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka to jest magazynu EKG jest dziewiąta 6 Maciej Głogowski dzień dobry zaczynała w naszym studio dziś tandeta Bogusław Grabowski rada gospodarcza przy premierze dzień dobry dobry pan dr Marek Rozkrut partner główny ekonomista w firmie była Polska dzień dobry kinowych i pan Hubert Janiszewski rada nadzorcza Deutsche bank Polska dzień dobry dzień jak się czuje dzisiaj bankowiec w naszym gronie bardzo dobrze bardzo dobrze w, a bankowy tytuł egzekucyjny nie Rozwiń » wpłynął żaden sposób wyrok orzeczenie Trybunału, który uznał, że jest niezgodny z konstytucją na pana samopoczucie panie prezesie i sądzę, że myśmy, jeżeli w ogóle co on był dosyć wybiórczo stosowany ten tytuł, a ja osobiście miałem wątpliwości zawsze co do zasadności tego typu rozwiązania, ponieważ uważam, że kredyt powinien być związany z nieruchomością jest człowiekiem który, w czym tejże nieruchomości w Jelczu łączą mnie położna byłby zawsze zwolennikiem część rozwiązań, jakie są w stanach Zjednoczonych, czyli krawieckim związany jeszcze raz z nieruchomości z nieruchomością w momencie, kiedy ja nie jestem w stanie obsłużyć kredytu z tych 3 innych powodów oddaje nieruchomość bankowi i wtedy jest to sprawa kredytodawcy, a ja mogę żyć tak powiem od nowa rozpocząć działalność zupełnie innej sytuacji Dead co jest związane z tym bankructwem indywidualnym, by tym mechanizmem, który istnieje w całym szeregu innych gospodarek u nas niestety to rozwiązanie zostało wprowadzone już został wprowadzony ono mocno kuleje w pokój dla wszystkich, którzy ewentualnie nie pamiętają, choć myślę, że temat bankowego tytułu egzekucyjnego w Polsce jest dosyć znany z dna, zwłaszcza pewnie dla tych, którzy mają jakiś kredyt hipoteczny banki to był dla banków dużo łatwiejszy sposób pozyskania potencjalnie takich należności to znaczy ta procedura od momentu, kiedy klient przestał regulować do momentu, kiedy w nocach było nam zabrano mu właściwie było najczęściej mieszkań oddanych na czym one one były zabierane i on mimo tego miał zobowiązaniem wobec kredytodawcy natomiast w tych innych jurysdykcjach to jest układ, czego ci, którzy w momencie zwrotu nieruchomości, która była przedmiotem kredytu relacje z osobą, która na ten cel zaciągnęła na instytucję kredyt wydawcy zanikały w następnym bankowcy przez lata to o tym, bankowym tytule egzekucyjnym mówiliśmy im pewnie teraz pojawią się takie pieniądze zresztą już się pojawiają, że potencjalne wyeliminowanie tego bankowego tytułu egzekucyjnego w takiej formie dzięki, jaką znaliśmy dotychczas podniesie koszty pożyczania tych pieniędzy, ale nasi bankowcy zawsze mówią, że jakiekolwiek zmiany będą zwiększały koszty na więcej trudno z warto pamiętać w tym orzeczeniu nie będziemy w całości czytała, że tak naprawdę kwestionowane są 2 przepisy karne tam szczególnie równoważy nierówno ważność stosunków między kredytodawcą, a kredytobiorcą to był chyba jednak tak, ale ono Trybunałowi chodzi o to, że nie może być sytuacji, w której ten bank jest tak nadmiernie bardziej uprzywilejowane i właściwie co sobie o tym, sądzić teraz coś się bardzo zmienił oczywiście natychmiast zaraz wyrok trzeba realizować od 1 sierpnia przyszłego roku, bo zdaje się, że tyle jest na zmianę przepisów do wyzwań na razie dość umowna granica tego, że tak powiem orzeczenie wchodzi w życie, czyli ten za kwestionowany przepis nie będzie mógł być stosowane po 1 sierpnia 2016 roku, czyli jest tam ponad rok na dostosowanie przepisów czy bankowcy mają rację jednoczy się, że mają rację, dlatego że wszystko co wpływa na podniesienie kosztu i wydłużenie czasu egzekucji to zwiększa koszty bankowe, a co za tym idzie zwiększa koszty pośrednictwa finansowego, czyli mówiąc otwartym tekstem, jeżeli nie znajdziemy innego rozwiązania niż bankowy tytuł egzekucyjny mamy n p . prawo wekslowe zawodnik powiem to od lat banki będą żądały większej większej marży od kredytów wszystkich ja nie mówi, że to wzrośnie gwałtownie, ale podniesie to koszty pośrednictwa, czyli wszyscy kredytobiorcy będą troszeczkę więcej płacić za kredyt, dlatego że bank będzie miał wydłużony czas będzie zmuszony do dłuższego czasu egzekucji zabezpieczenia w przypadku, kiedy kredyt jest nie spłacany w gdy mamy oczywiście instrumenty inne, które wcześniej były stosowane, czyli prawo wekslowe tylko trzeba pamiętać o tym, że tam również są różne opłaty, że tam również jest wydłużony czas na ich pamiętajmy, że wszystko to tak naprawdę istotą orzeczenia Trybunał Konstytucyjny jest tak, żeby z przywrócić symetrię prawną pomiędzy kredytobiorcami credo wydawcą zamiast bankowego tytułu albo w tym w ramach tego tytułu powinno być coś takiego co by je będzie dawało większe uprawnienia sądowi, bo teraz to kredytodawca, czyli bank idzie do komornika z tytułem egzekucyjnym poza sądem nawet nie, informując kredytobiorcy o tym, że taki tytuł wystawy może jak zdarzy kocham może się zdarzyć komornik puka do drzwi, a może się zdarzyć, że np. nieuregulowanie zobowiązania kredytowego wynika z jakichś błędnej interpretacji albo inne interpretacją UE umowy kredytowej albo, że kredytobiorca uważa, że regulował, bo np. coś nie tak w spłatach powstało małe i zdziwiony, że przychodzi komornik jak jeszcze przyjdzie taki komornik jak ten od użytego przez Johnny Winter ciągnik, ale oto mamy prawda i t d. aż 0 w ogóle nie płacił, a w środę dr Rozkrut tajemniczej zza grobu Polski nie płaci euro w dramat w ramach natomiast oczywiście to się zgadzam, że to się przełoży, gdy i zależności od rozwiązania alternatywnego, jaki zostanie przygotowane do sierpnia 2016 roku natomiast Jewgen tak daleko idące rozwiązania obecnie w Chinach w Polsce to to alternatywne rozwiązanie tak nie będzie wyglądało, więc pewnie będzie jednak wiązało z zwiększeniem kosztów egzekucji, a co za tym idzie podniesienie marż, które zapłacimy wszyscy jeszcze podniesione, bo 1 wątek dotyczący przywiązania kredytu do nieruchomości czy credo to zwiastować będziemy teraz zaś prowadzimy też nowa wieś 1 uwagę, że robi ligowcy trochę sami sobie są winni prawo nie zmuszało banków do stosowania bankowego tytułu jako klauzuli w umowach kredytu, ale była korzystna dla banków oczywiście nawet wylali dziecko z kąpielą jeszcze 1 element, na którym są zwolnieni z linii bankowiec Mariusz Semenowicz BTE w jakim sensie jest dzieckiem bardzo nieefektywnej i długotrwałej pracy sądów w aparat sprawiedliwości sam spowodował, że szukano takiego rozwiązania z punktu widzenia instytucji kredytodawców w MON miało zabezpieczyć interesy i gdyby sądy działały szybko w takich sprawach doszło stosunkowo proste sprawy prawdopodobnie ten instrument nie byłby wykorzystywany w scenie zmierzą się z naturą, że nawet, jeżeli będzie się to wiązało teraz z ewentualnie potencjalnym podniesieniem kosztów czy wiązało się wcześniej z tą opieszałością sądów NATO wszyscy musimy postępować zgodnie z prawem Trybunał nie bez przyczyny uznał, że tego typu rozwiązania, które były stosowane są z konstytucją niezgodne z umówmy się, że to jest podstawa tej całej historii dany rok później będziemy płakać nad losem banku jeszcze 1 bankowy tytuł egzekucyjny nie tylko został wprowadzony ze względu na niesprawność procedury sądowej, ale również ze względu na bardzo wysoki koszt alternatywnych instrumentów w tym całego postępowania wekslowego opłaty weksle były horrendalnie wysokie w latach dziewięćdziesiątych i k innymi słowy bankowy tytuł egzekucyjny stosowały banki, żeby ominąć nieefektywność państwa polskiego w zakresie wysokich kosztów jego funkcjonowanie mówi o opłatach publicznoprawnych i zakresie przedłużonych nieefektywnych procedur sądowych, więc Trybunał Konstytucyjny jest elementem tego prawa powinien też o tym, pamiętać o PIT i ja z drugiej strony nic nie nie będę ubolewał nad tym, że taki ten wyrok Trybunału jest, ale myślę sobie, że drugą sprawą jest to, o czym panowie powiedzieliście to znaczy, że jednak bankowcy jakąś procedurę teraz będą chcieli wprowadzić pytanie jest jaka, bo niewiele, bo ona była tylko korzystna dla klientów będzie chroniła także interesy banków, więc jak rozumiem nie bez przyczyny dodaje pan prezes Grabowski tak powtarza te weksle i odmieniają tutaj, bo ta historia będzie się zawsze powtarzała na dużą skalę niż weksel in blanco tak panie prezesie co wy myślicie, że nie przyznał się, że zwolnienie mnie zastanawia się jeszcze nad tym, ale prawdopodobnie weksel in blanco jest wynajem innej Nate fajki najbardziej powszechnym dostępnym i znów najbardziej niekorzystnym dla nich korzystne dla banków dla banku oczywiście, ale ja sądzę, że ów czy vacatio legis nie bez powodu został określony na ponad rok co daje możliwość zastanowienia się ich w gronie bankowców i w dużym gronie prawników na znalezienie najbardziej efektywnego i mam nadzieję, że symetrycznego rozwiązana dzieje się to klienci mają też, że tylko, że to poczucie dr Grabowski, że ten przypadek stanie się też przyczynkiem do dyskusji właśnie o efektywności sądów i efektywności w ogóle egzekucji należności w Polsce to jest dosyć ważny również element tłumaczący również zróżnicowanie oprocentowania kredytów dla przedsiębiorstw również w innych krajach także w ramach strefy euro, gdzie mamy do czynienia z fragmentami edycją tego rynku i zróżnicowanie oprocentowania kredytów w szczególności egzekucja z bardzo szybko w Irlandii Włoszech z kolei bardzo to również skomplikowana i długa to są także czynniki, które utrudniają integrację i zaangażowanie również innych banków na naszym rynku, ponieważ jest to znaczący koszt i trudności w odzyskaniu należności powodują, że ostatecznie to klienci również ci, którzy spłacają kredyty zgodnie ze swoimi zobowiązaniami jednak muszą płacić za to więcej z tego tytułu, że banki ponoszą wyższe ryzyko, którzy mają ponad wymiar tej nieefektywność Razer mutacjach należności syndyk sądowy wprowadzony w przedsiębiorstwo upadło w Polsce egzekwuje je uzyskuje z majątku tyle, bo tak długo trwa procedura, że pokrywana w tym 30 % zobowiązań w kolejności najpierw publiczne prawo zrobić, aby w Skandynawii jest ponad 90 % w to tyle w pierwszej części magazynach, gdzie słyszeliście państwo nasi słuchacze bankowy tytuł egzekucyjny może niezgodne z konstytucją niekorzystne dla klientów sumę, ale zbytnia wielkiego pocieszenia niema, bo to co będzie zamiast tego bankowego tytułu egzekucyjnego też wcale takie bardzo korzystne dla klientów nie będzie bankom życzymy nieustających sukcesów z lat 2 ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry w naszym studio pan Hubert Janiszewski pan Bogusław Grabowski pan Marek Rozkrut jakaś dobra informacja Otóż już bankowego tytułu egzekucyjnego proszę bardzo ja mogę się pochwalić, ale oczywiście Paździora najpierw powiem, ale zaraz nie będzie go Otóż podano dane dotyczące obrotów handlu zagranicznego za 2014 rok w tamtym roku obroty handlu zagranicznego z naszym najważniejszym partnerem handlowym przekroczyły 80 miliardów euro, czyli z Niemcami 26 % w eksporcie polskim Niemcy 22 w imporcie wzrosty w tamtym rynku udziałów tak w eksporcie to do Niemiec mamy 26 % taki jest, a Niemcy w naszym imporcie to od 22 w procent i c 3 w zwrócić uwagę, że o jedno miejsce w rankingu najważniejszych partnerów handlowych dla Niemiec się przesunęliśmy do góry już jesteśmy ósmym partnerem handlowym Niemiec i np. może będą zdziwieni radiosłuchaczy, że wyprzedzają mnie jako partner handlowy ważny, gdy w Niemczech takie kraje jak Hiszpania Belgia Szwajcaria, a do przeglądu informacja to oczywiście, że bardzo dobra informacja teraz chcę powiedzieć, dlaczego jeśli chce pochwalić, bo cóż ja sprzedaję 1314 lat od upłynnienia kursu złotego, który zrobiła pierwszą radę ja byłem współautorem tego pomysłu, że rada po tych pieniędzy w liście wtedy, zanim doszliśmy do pełnego upłynnienia rozszerzyliśmy pasmo wahań tak dalej wiązało się to znosi ostrą aprecjację muzycznie w czasie kryzysu zresztą na światowych rynkach finansowych przez co wszyscy twierdzili, że rada zamordowała organy naczelne PSL nawet uchwały przyjęły, że to z 1  300  000 miejsc pracy zabijemy Polski eksport i t d . to jest wymiar i 1 ze skutków, bo oczywiście ten eksport jest ciężka praca jak konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przede wszystkim to mówiąc wprost upłynnienie kursu o wcale nie było takie w zmarznięci, że przedsiębiorcy radzą sobie znakomicie systematycznie zwiększają swój udział w rękach zagranicznych w rynku niemieckim także od lat zbudować taki indeks siłach, żeby zobaczyć porównać Polskę z innymi krajami Unii Europejskiej w jakim zakresie zwiększają swój udział na rynkach innych krajów i nie ma innego kraju o podobnej wielkości jak Polska, który by w ostatnim dziesięcioleciu tak znacząco zwiększą swój udział w rynku w mniejszym jednak remis Rumunia tak naprawdę mówi takie praktyki Malta, więc to są zupełnie nieporównywalne gospodarki te dane także wpisują się mówi też danych eksportu w ogóle w pozytywny obraz wzrostu gospodarczego struktury wzrostu gospodarczego w Polsce dlatego, że to nie wzrosną 1 czy 2 silnikach, ale teraz już mówimy o wzroście, które wspierają zarówno inwestycje spożycie konsumpcja prywatna eksport popyt zewnętrzny także kształtuje się po korzystnie wy je mamy do zera tak naprawdę rekordową liczbę pracujących ponad 16  000 000 coraz niższe bezrobocie mówiłem, a wg metodyki BAEL lektur, bo to jest bardziej na odpowiednio do armii dana aniżeli patrzenie na bezrobocie rejestrowane w Polsce i dane dotyczące bezrobocia BAEL też wskazują na bezrobocie na poziomie 780 %, więc zgranie to obraz bardzo korzystne również, że mówimy o umocnieniu kursu złotego, bo czas mówi, że to jakiś problem też chciał wskazać, że by patrzeć na umocnienie się ono tak naprawdę jest efektem osłabienia euro, jeżeli mówimy o osłabieniu euro, które sprzyja także eksportowi niemieckiemu nudziarza tak do dolara to ich także do względem walut azjatyckich tam w tym zakresie w jakim to ma miejsce to także wspiera znacząco polskich eksporterów naszą gospodarkę oczywiście niektórzy jak słyszą tę dobrą statystykę to rozglądają się pytają czy na pewno to ich nie dotyczy tak to jest tym statystycznym ujęcia, ale też nie warto pomijać się tych informacji eurodolara to jest teraz 106 patrzę teraz na rynek, a za euro płaci się 4 zł 1 gr taką mamy sytuację tak wczesnej porze afery były 399 przejściowo 56 ominą mnie ten moment, kiedy na wykresach włączyć w nich, ale już dzień już niedługo się przyzwyczaimy do tego, że będzie poniżej, ale na dłużej z dobrej poezji Osieckiej w kolejce jest taka trochę mieszane wiadomość jest taka, że nastąpiło pewne ożywienie w Dywitach na warszawskiej giełdzie, bo w w zeszłym kwartale kilka spółek weszło na globalny rynek pierwotny z sukcesem jeśli się przygotowuje duża oferta publiczna wirtualnej Polski nie wiąże się z mody Good idea banku ten, kto go idea bank zakończył już połowicznym sukcesem Time to określił tym niemniej ten rynek trochę o o drzewa, aczkolwiek obaj się, że perspektywy o tym co zrobiono z OFE naszego rynku są nie do końca tak optymistycznie, jakbyśmy wszyscy chcieli no to jest po prostu wyzwanie jak sam widzisz teraz z tą naszą giełdę i chyba nie bez przyczyny obecnie zarząd ma taką politykę od pracy organicznej takiej skupianie się na tym co jest podstawą tego biznesu i jest ogromna robota, dążąc do wykonania, a przynajmniej 6 jest wyzwanie, czego nowego Unii rynków Halinę i rynków kapitałowych oraz o tym, porozmawiamy mniej to przy okazji jak już pan prezes Janiszewski nawiązał chciałem przypomnieć, że okres 16 kwietnia to taka nie okrągła będzie 24 lata od uruchomienia giełdy papierów wartościowych, ale uznaliśmy, że to jest bardzo dobry moment jeszcze przed okrągłą rocznicą 25 lat, by porozmawiać o tym, właśnie te przysługują pod Moskwę, a potem oferty giełdy nie ma co z naszą giełdą dalej jutrzejsze wydanie magazynach, gdzie będzie miał taki nieco specjalne wymiar w prosiliśmy się na giełdę tam będzie tak między byłymi obecnymi członkami zarządu giełdy porozmawiamy o tym nie tylko oczywiście jak przyszłość giełdy papierów wartościowych w Warszawie widza K 2 żaden z panów nie powiedziało poprawiających się w prognozach Międzynarodowego funduszu Walutowego może nie warto też prognozy mówi po prostu Marek rozstać moje zdanie się wpisuje teraz ogólny klimat systematycznych korekt w górę prognoz dla polskiej gospodarki jak popatrzymy też historycznie to ma taki charakter cykliczny również prognozy będą się teraz coraz większe liczby instytucji poprawić myślę, że korekta Międzynarodowego funduszu Walutowego dotycząca prognozy wzrostu dla Polski strzelił 3 do 3 % nawet nie jest ostatnią, ale myślę, że jest szansa, że jeszcze dokona kolejnej korekty podobnie na rok przyszły MFW oczekuje wzrostu w Polskiej gospodarce na poziomie 3 %, ale po tych informacjach, które wymieniliśmy to się wpisuje w powiernictwo ogólny trend potwierdza obraz jednak solidnych podsta w wzrostu polskiej gospodarki dodatkowo wspierany w miarę pozytywnymi danymi ze strefy euro, ale chcę zwrócić uwagę, że gromadzone dane o poprawiającej się sytuacji w zakresie wzrostu gospodarczego to przeszacowanie prognoz w górę łączy się z poprawą równowagi w inflacji to już trudno powiedzieć, że zrównoważą obozy przeszło w drugą stronę wahadło się za bardzo przegiął, ale mamy poprawę sytuacji finansach publicznych marzec był miesiącem pewnie troszkę też ze względu na to, że święta były z takim unijnym terminie znacznym wzrostem wpływów z VAT, ale mamy też szybko spadający deficyt w obrotach bieżących bilansu podczas obrony co to znaczy to znaczy, że widmo nierównowaga zewnętrzna w zakresie tego, że wypływa z Polski więcej środków niż do nich napływa jest coraz mniejsza łącznie 12 miesięcy Dow jest niewiele powyżej 4 miliardów euro zaś jest tutaj studia w Warszawie czy jakimkolwiek innym mieście, ale w Polsce mamy się przejmować takimi informacjami, które n p . to też będzie statystyka tylko daleko, ale chińska gospodarka wzrost PKB w kwartale pierwszym uwaga tylko 7 % to też tak podobno mówi tylko 7 % zamiast np. 73, które było w kwartale poprzednim dzielić tym czwartym roku ubiegłego ta dynamika hamuje to jest ważne mamy tak, w czym przejmować rozważmy teraz też rozważanemu też duże dużo gorsza obroty handlu, a jeżeli chodzi o Chinach żelazek Bać-Pol czy nastąpi na rano no i co to jest 1 z najbardziej zadłużonych gospodarek świata ogromne długi u nich właściwie nie tylko przedsiębiorstw, ale ogromne długi sektora Samorządowego w piłce nożnej wyzwolą się, by w momencie, kiedy spada aktywność go z pal spowalnia aktywność gospodarcza mety nie przyśpiesza tak jak w poprzednim okresie spada zdolność do wywiązywania się zobowiązań i wszyscy się boją, że w Chinach może dojść do kryzysu bankowego kryzysu finansowego pamiętajmy, że to jest druga gospodarka pod względem PKB, a co za tym 1 z druga gospodarka, która realizuje daje już światowej gospodarce taki duży po dodatkowym hasło, że może być ona w kryzysie już nie przekonuje, że gdzieś jakiś potencjalnie będzie miało to skutki, ale chcę zrozumieć, jakie dla mnie dla panów dodam, że Chiny również są 1 z najważniejszych partnerów handlowych Niemiec, więc także odmienne dotyka bezpośrednio wtedy nasze pośrednik na naszych eksporterów, a tym samym naszych producentów to szybko się też przychody na nasz rynek pracy spadek cen surowców np. spadek cen nami wtedy by wystąpiła w fazie notowań zajęcia z Azji tanich Emu Andres Janiszewski też widzi jakąś przestrzeń do prezesa Nosala z handlem jak nam, że ja mam wrażenie, że następuje przewartościowanie i wszelkie umiarkowanie polityki gospodarczej Chin 3 takiej ekspansji zewnętrznej na rozbudowę i pobytu w oddziale wewnętrznego i ten manewr trochę potrwa, jeżeli wejdzie to prawdopodobnie powrócimy do tego okresu lub większych zwrotów większego wzrostu PKB, ale to K 2 kierował 33 tys magazynek tak oczywiście się mniej w ciemno tu się przygotowałem, żeby zacytować komunikat, ale nie wiem czy doradczymi gdzieś się nie zgubił, ale mam komunikat bardzo panu w państwach przepraszam cytuje komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zakończył się nabór na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powołany przez ministra na zespół konkursowy nie wyłonią kandydata w związku z tym zgodnie z decyzją pani premier wykopała 3 obowiązki prezesa ZUS w dalszym ciągu pełni członkini zarządu ZUS pani Elżbieta Łukacijewska, a to oznacza, że pani Katarzyna Kalata, która była kandydatką jako jedyna doszła do tego ostatniego przedostatniego etapu konkursu, a do tego etapu, który wczoraj była i poległa ona innym prezesem ZUS nie będzie, a ja wracam uparcie do pytania, które stawialiśmy tutaj wymienionych w ostatnich dniach i cóż takiego, że po pierwsze, pani praca nie będzie po drugie, pod sobą ten konkurs po trzecie czy ZUS-ie w ogóle musi być konkursy, a po czwarte czy znają panowie nazwisko osoby, które powinny zostać prezesem ZUS -u i prezes Grabowski jestem przede wszystkim Macewicz z funduszu nie chce w niej Lazio ja jestem, dlaczego ów dla ZUS-u dla mnie może dla nas mówił pan się zatem może cofnąć się tak zrobił no może jestem przeciwnikiem wszelkiego typu publicznych konkursów na wszelkiego typu stanowiska, jeżeli mamy organ odpowiedzialny za powoływanie osób na stanowiska kierownicze np. pani premier jest odpowiedzialna za powołanie prezesa ZUS -u z rekomendacji ministra pracy to, jeżeli panu ministrowi pani premier potrzebne są konkursy, bo nie zna kandydata, którego zysk to proszę bardzo niech sobie organizuje uważam, że Grekom były konkursy powinny mieć charakter wewnętrzny pomocniczy dlatego co podejmuje decyzje niepubliczne dostało się tyczy spółek skarbu państwa, jeżeli rada nadzorcza powołuje i nie zna, bo jest np. mało udolne w tym, żeby rozpoznać kadry na danym rynku i nie wie, kto mógł być nie może mu zaproponować 1 czy drugiemu i wziąć odpowiedzialność za to nominacje to niech sobie wspomaga się jakimiś przeszukaniem rynku firmą handlową konkursem, ale nie może mieć charakteru publicznego u nas konkursy są nie o to, żeby wyłaniać najlepszych tylko, żeby znosić odpowiedzialność organów powołujących za powoływane osoby i odwrócić naszą uwagę, że bardzo mamy następny konkurs, który wypalił jak kot w lewo na strychu, a spodziewam się, że może być inaczej walczyć z tym w porównaniem poprzez mniejsze zyski czy w nie zgadzam się spod Lady tymczasem prezes Zbigniew i dobrze, że nieformalnie jest natomiast zgadza się z poglądem mojego przedmówcy, że publiczne konkursy swego rodzaju sią bez sensu natomiast muszę powiedzieć, że jestem trochę zaskoczony tym ostatecznym rezultatem tegoż konkursu, a szczególnie tymi odgłosami, jeżeli są prawdziwe trzeciego etapu, czyli tego muzycznego przesłuchania w, ponieważ głębia pytań zadawanych kandydat czy porażają moim zdaniem brakiem fachowości w tejże komisji jakiś remont, który pana tak no i zarzucono m. in . że nie wymieniła wszystkich wiceprezesów wyruszył w znoju dostanie nawiązkę w motyle natomiast zarzut w stosunku do niej, że za młoda to chciałbym powiedzieć sorry chybiony bo o ile pamiętam to minister Kamysz Władysław Kamysz miał lat 28 jak rząd powołany na ministra dziś, ale to on sam minister nigdy tak zarządzenie wypowiedział to w przestrzeni medialnej funkcjonowało w skrajnych opiniach wszy niektórzy się cieszyli bardzo, że właśnie taka młoda osoba ma szansę niektórzy mówili, że za młoda, bo nie ma doświadczenia rozeszły się pan minister nie słyszał dudnienie Janie twierdzę, że to robił minister tylko chciałbym żyć tak powiem szczerze wam, którzy rzucali tego wstawia taki zarzut kradzieży ten minister jest odpowiedzialny m. in. za wzór wanny dr Rozkrut no Palace za zamachem pozbyć własne życzenie niech nie chce być prezesem ZUS -u zmartwię pana nie będę kontrowersji, dlatego że zgadzam się z dniem dotyczącym charakteru tego typu konkursów, a jeżeli w ogóle są organizowane to ujawnianie także listy kandydujących lasów także rodzi zasadnicze problemy najgorsza sytuacja, kiedy mam do czynienia z taką liczbą Puław wartością pozornie strony znamy nazwiska przegranych z drugiej strony nie wiemy tylko dokładnie przebiegał ten konkurs 1 osoba mówi jedno druga drugie i pytań dziś w atmosferze, kto w ogóle w kolejnym konkursie będzie chciał mu na giełdzie wyraźnie wzrósł, a zarazem niestety trzeba wziąć odpowiedzialność za to powołać się nie możesz taką osobę, która się będzie miało zaufanie, ale wziąć tak to się mówi na w latach o informacje o handlu ekonomia kapitał gospodarka 44 minuty po godzinie dziewiątej to jest trzecia część magazynu EKG raz jeszcze dzień dobry Maciej Głogowski w naszym studiu pan Bogusław Grabowski Marek Rozkrut i pan Hubert Janiszewski, ponieważ będziemy teraz mieli zdziwienia to właśnie w UE proponuje, że poprzez Janiszewski zaczął się, gdzie nietypowo odpraw i tym razem w Wawrze co ja bym powiedział też tworzy dyskusja o skokach trwa już od dłuższego czasu natomiast rewelacje o SKOK-ach są znane już ponad 10 lat po to, pani Mikołajewska chyba tak w AK dziennikarkę chyba z gazety wyborczej wcześniej wówczas policzyli teraz ledwo żywi mnie, że pomimo tej całej Wrzawy większej 3 mniejsze w różnych okresach cały szereg polityków różnych partii na imprezach SKOK -u Wołomin, który niechlubnie upadł bywała i obawiam się, że ta, która mam nadzieję, że ta praktyka nie będzie kontynuowana w przyszłości się wokół kontrowersyjnego podmiot czy nie pojawiają się polityczne i parlament też tak było dobrze, a jak będzie może nie widzieli te kontrowersyjne teraz gdzieś się pojawiają nie wiedzą, że kontrowersja później będzie kontrowersja jak na nie mogłem wiedzieć, bo skoro obrali za wykłady z wojennym przy okazji jakiś tam imprezy SKOK -u Wołomin pieniądze po 2009 roku, kiedy w 2009 roku na forum parlamentu przy po dyskusji przecież ich wymianie poglądów, dlaczego przyjęto ustawy wyłączającą SKOK -i pod nadzór komisji nadzoru finansowego, bo ona nie była zresztą później zawetowana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego przy istotnym wsparciu prawnym obecnego kandydata miejmy nadzieję, że żona kandydata dla pana Andrzeja Dudy Anna jest to wtedy trudno, żeby któryś z parlamentarzystów nie wiedział co się tam dzieje w no cóż no tak tak to uwielbia się zgadza to jest rzeczywiście jest sprawa kontrowersyjna natomiast druga to nie znajdzie relaks w Tychach wymienione jest jednoznaczna, jeżeli chodzi o występowanie polityków w podmiotach, które są niepożądane wiedziała o w tym znaczenia jest kontrowersyjna nie powinni i tyle, iż powinni wstydzić, a my powinniśmy to potępiać i nigdy tak nie powinno powtórzyć, bo wtedy będziemy mówili o nazwiskach, a teraz jeszcze nie podała nazwiska teraz to można sobie przeczytać w Gazecie nie notował również w porządku, gdybyśmy tak zostawić w nim z tego co pamiętam tak jak rozumiem zdziwienia to publikacja, która pokazywała mnie branie pieniędzy za jakiego się ze spotkania czy wykład prof. Rosatiego no to tak już nie nie możemy też tego akurat to głównie w porządku wobec słuchaczy pan dr Rozkrut co pana dziwi mógł sobie pozwolić na 2 zdziwienia najpierw pierwszy obszar po drugie, chodzi do przerwy 1 i ciekawa informacja w Gazecie wyborczej zgodnie, z którą ma ponad 900 obywateli Holandii wniosło poze w przeciwko rządowi holenderskiemu, że nie dba o ostatecznie ochrony klimatu i że domagają się pewnych odszkodowanie, powołując się naprawa aut i obywateli, a że rząd nic nie zapobiegł wzrostowi temperatury od 2 stopni bardzo ciekawe zastanawiał się jak sąd holenderski będzie rozstrzygał czy rzeczywiście mamy do czynienia ze wzrostem o 2 zupełnie dobra SZ Celsjusza w wyniku za za brak działań tak naprawdę rządu holenderskiego, jaką decyzję podejmie w tym zakresie bardzo ciekawe, ale prawdopodobnie oddali wniosek, dlatego że chcę zwrócić uwagę, że na 75 powierzchni kuli ziemskiej nie dokonuje się pomiarów temperatury, więc to średnie z takiego mam mało reprezentatywnego rozkładu te zaraz, a po drugie, mały mały wpływie rządu holenderskiego na klimat na kuli się rozwieść się jak i całej Unii Europejskiej tak naturalne w porównamy to Chiny stany Zjednoczone odpowiadają za około 40 % emisji co leżało tuż za aktywność obywateli e-zdrowie nie mogę to za chwilę gotuj jeszcze konne turbo z kimś w dziejach ludzie z dojrzałym żywi się na tym jak i jaka jest reakcja tych, którzy powinni realizować prawo w praktyce w Polsce w Warszawie szybko rozwija się Uber nie wiem czy ktoś wie co to jest, ale chyba powinien wiedzieć to taka aplikacja stworzona przez 1 firmę kalifornijskich, która umożliwia, gdy on dla innych swych smartfonach zamawianie sobie usług przewozu osób tak to nazwijmy, bo w ich żal bo kiedy test taksówka i to polega na tym, że wchodzimy NATO aplikacja zamawiamy sobie na w cudzysłowie taksówki, gdzie przeważnie podjeżdża samochód bez jakichkolwiek oznaczeń oznakowań uprawnienia do transportu taksówkowego nie wiem czy osoby prowadzą działalność gospodarczą najprawdopodobniej nie czy płacą podatki najprawdopodobniej znalazł już obsadzone różami, ale może płazem tak dalej jedno jest pewne mającego o wiele niższe niż taksówki moim zdaniem właśnie, dlatego że nie wywiązują się wszystkich, dlatego że ogólnie rzecz biorąc ci, którzy w tym funkcjonują i tzw. kierowcy byli taksówkarze powiedzmy z Ubera mówią i Uber, mówi że wykorzystują przepis dotyczący przewozu okazjonalnego przewóz okazjonalny to coś takiego jak np. nie wiem czy blablacar jak ktoś widział jadę zawozi rodzinę nad morze później do ustawienia jazdy za 2 tygodnie po rodzinę po żonę dzieci, ponieważ jak sam do Kołobrzegu to przy okazji w internecie, mówi że mogę go zabrać ten ktoś mi się odwdzięcza 1020 zł nie będę Bodo zakładał działalności gospodarczej płacił ZUS -u podatków te zwolnione i tak jest wyjątek lex specialis w ustawie o przewozie osób natomiast, jeżeli o dwudziestej w piątek wsiadam samochód i wykorzystując aplikację Uber jest, że do czwartej nad ranem i później znowu soboty na niedzielę to samo, zabierając chleb i nierówne w nierównej konkurencji tym, którzy są regulowanie, bo muszą mieć licencję taksówkową płacić ZUS podatki podlegać wszystkim przepisom no to ja apeluję do pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz jako organu Samorządowego do inspektora transportu drogowego policji, który jest organem kontrolnym do realizowania niektórych przepisów Ministerstwa Finansów, który nadzoruje urzędy skarbowe i ZUS -u, żeby skończyły z procederem i przywróciły wolną konkurencję w tym kraju albo zwolniły taksówkarzy z tych wszystkich przepisów, które teraz i obowiązków na nich są narzucane w Łapanowie co piorunochron Rzewuskiego powiedzą ludzie władzy w Warszawie spotka i to jest przewóz okazjonalny FF, ale rozumie, że jeżeli ławki wejdą sobie na smartfonach nie wie pan, o której godzinie to się pan przez przypadek oni nie znajdzie chyba gdzieś trzeba jechać akurat tam, gdzie ja okazjonalnie, bo może sobie poradzimy okazjonalne ani licencjonowane usługi chirurgów kardiochirurgów i parę innych zawodów licencjonowanych w tym kraju chirurgów czy ceny niż wołowej rozumiem wniosek pana doktora zmierza do deregulacji dalszej deregulacji, jeżeli jest prawo jazdy oraz i że my co inne jest ile państwo w państwie jest inna dyskusja, ale jeżeli zdecydowaliśmy, że na tym rynku np. usługi przewozu osób taksówkowych państwo jest, tyle że jak i są albo nie licencję trzeba płacić to tamto szantowych to, gdy teraz egzekucja tego prawa musi być znalezione nie rygorystycznej bezwzględna, żeby nie było także ci, którzy tego nie robią są oni ścigani mają przywilej w konkurencji zwalczają uczciwą nieuczciwej konkurencji tych, którzy przestrzegają praw przyjął pan swoim samochodem studia tak drogie miał ciekawie bo gdyby nie Tomasz no dobrze pan chce rozmawiać o nazwie tak jedno 9 dotyczy opinii Eurostatu na temat naszego systemu emerytalnego po zmianach musimy pamiętać, że 1 no pewnie sukcesów, których rezydencji oraz jeszcze powiem, że najpier w chciał się odnieść do systemu emerytalnego, który został wprowadzony w roku 90 dziewiątym, kiedy mnie został wprowadzony drugi filar obowiązkowy drugi filar, a do związany z ZUS składkami, które wprowadzaliśmy do osób przez wiele lat komisja Europejska Eurostat nie uznawały wzrostu deficytu z tego tytułu jako element, który można, by odliczać uwzględniać przy ocenie czy Polska podlega procedurze nadmiernego deficytu czy nie to się zmieniło, kiedy podczas dyskusji o zasadach zarządzania gospodarczego także przy udziale polskiej prezydencji wprowadzono tzw. sześciopak zmieniono zasady tzw. paktu stabilności wzrostu od tego czasu z ust uznano, że ten system obowiązkowy w związku z tym ta składka wzrosła do OFE mogła zostać odliczona przy poziomie deficytu na przykładzie wynosiłby 32 wzięlibyśmy pół procent PKB wyszłoby 27 uznali, że rząd zwiększy moce i nie czworga proc do nadmiernego deficytu natomiast o zmianie, która miała miejsce ostatnio, kiedy my jako obywatele mogliśmy dokonać wyboru czy odprowadzanych z naszą składkę do OFE dalej czy na subkonto w ZUS-ie Eurostat w grudniu wydał opinię, mówiąc że ten system już nie są obowiązkowe, bo to jest danemu dzwonię z Dyzmą n p . przekazując tam czy do na subkonto w ZUS-ie i uważa, że od tego momentu ta składka nie ulega nie ulega odliczeniu i to absurd i dlatego że to co to znaczy to znaczy że, o ile teraz to do niedawna mogliśmy odliczać składkę do OFE od deficytu przy ocenie czy Polska dali polega procedurze nadmiernego deficytu czy nie to zdaniem Eurostatu jak zważyć zdaniem Eurostatu, bo komisja Europejska może zdecydować inaczej już tak być nie może, czyli innymi słowy, że najwięcej osób za 2 lata zdecyduje się za niecałe 2 lata jednak przenieść do OFE np. większą część swych oszczędności to deficyt wzrośnie skutkować tak no i co za tym idzie uznają, że ten wzrost deficytu nie będzie brany pod uwagę przy ocenie procedurze nadmiernego chłopcy na tym zależy na nowo uwierzyli, że każdy wie jak żelazo protesty, ale Thorpe 6 oraz wyjaśnić, bo jeżeli wcześniej system był obligatoryjny trzeba było składką aż do finału ja nie mam żadnego logo jest system obligatoryjnych drugi filar jest dali obligatoryjny natomiast my zdecydujemy czy jest ofiary czy do OFE czy nie, ale już, ale cały Sejm obligatoryjne, ale decyzja decyduje o tym czy się odlicza SDP jest natomiast musimy pamiętać, że jednak, jeżeli patrzymy deficyt ubiegłoroczny, kiedy tezami informacje prasowe naradzie, że nie są może nawet 32 % musimy pamiętać, że wciąż przed nami pierwsze 6 miesięcy ubiegłego roku, ale w ramach w tym czasie obowiązywać stary system w związku z tym składka odprowadzana do OFE w tym czasie uległo liczeniu deficytu co za tym idzie deficyt byłby niższy niż 3 %ową na poziomie około 3 % już od składek mogli żyć w Polsce jest, ale decyzja o zdjęciu procedury nadmiernego deficytu może nastąpić jeszcze w tym panie redaktorze ja chcę wiedzieć, czego to wynika problem Eurostatu jest problemem bardzo trudne mówi nasz problem, jaki Eurostat ma zakwalifikowany tek zrozumiały nikt do tej pory na świecie nie wymyślił czegoś tak idiotycznego jak branie kredytów banku i o to, żeby w tym samym banku złożyć włożyć lokaty w tym samym banku mało tego zabezpiecza i żeby ta lokata zabezpieczała ten kredyt i teraz, ponieważ nikt inny tego nie robi i mają dorosłe siostry oraz rozwoju jak rozliczyć, a niestety jeszcze byśmy sobie na o o indywidualnym czy w przedsiębiorstwie z tym poradzili, bo prowadzimy też takie jak bilans, a nie ma czegoś takiego bilansu państwa dlatego Eurostat ma problemy, ale czy inaczej proceder brania kredytu robienia lokaty zabezpieczanie tą lokatą tego kredytu jest idiotyczna uważano za ne go ograniczyć samo porównanie do tego co zrobiliśmy zawsze jest może i trafna, ale ja bym, jeżeli pan doktor rozwód pozwoli to, że mnie poprawić dziś pomaga nam wytłumaczył to inaczej w wymiarze składki 1952 nic się nie zmieniło dalej płacimy taką składkę na to czy część tej składki jest w ofercie wzruszenie to jest zupełnie inna sprawa tu mamy dobrowolność, ale nie ma dobrowolności w wymiarze tej dokładnych dat i dlatego jest nielogiczne, że Eurostat nie komisja Europejska tylko Eurostat mówi nam teraz komuś się na nowo to odkręcać i uznajemy, że skoro jest to dobrowolne Noto nie możemy wam część zaliczyć długu publicznego no bzdura bzdura to bzdura nie pierwszy raz niestety Eurostat to nie postępuje logicznie, ale może zmienić zdanie tak jak już to robił nieraz przeszłości dobrowolne jest fragment kierunku tej szkole, ale sami wymiar wzorowany nie chce widzieć tak, tak więc pan dr Hubert Janiszewski rada nadzorcza Deutsche bank Polska dziękuję bardzo dziękuję do widzenia pan dr Marek Rozkrut partner główny ekonomista w firmie iła dziękuję bardzo dziękują i pan dr Bogusław Grabowski rada gospodarcza przy premierze dziękuję bardzo to był magazyn lekarzem informacje w radiu TOK FM już teraz po nich Cezary łasiczka i program Owczarek, a także bardzo dziękuję Maciej Głogowski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA