REKLAMA

Jak walczyć z przemocą ekonomiczną? Mówią Aleksandra Niżyńska, Agata Chełstowska i mec. Grzegorz Wrona

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2015-04-19 15:00
Prowadzący:
Czas trwania:
44:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Ewa Podolska z desek zwykle w każdą niedzielę w po godzinie piętnastej to programy z cyklu dość przemocy o godzinie szesnastej na kłopoty Kolińska i tu wrócimy do tematu poruszonego w kilka tygodni temu przeczy będziemy mówić o mieszkaniu dla seniora, a o godzinie 2002. w programie cyklu u doktora w UE rozmawiać będziemy jak sobie w poradzić się w czasie, gdy przychodzi taki przesilenie wiosenne takie są skoki pogody temperatury ciśnienia co odbije się Rozwiń » na naszym samopoczuciu to o godzinie 2002 . bez dzisiejszy program z cyklu dość przemocy będzie poświęcony tematyce tematyce przemocy w ekonomicznych, o których stosunkowo mało się mówi, ale kilka dni temu tak naprawdę siedziby Instytutu spra w publicznych odbyło się seminarium eksperckie okrągły stół poświęcony tej tematyce przedstawia innych gości on pani Aleksandra Niżyńska obserwatorium równości płci Instytut spra w publicznych dzień dobry panie Agata Chełstowska również obserwatorium równości płci Instytut spra w publicznych dinozaury w spisku prowadzącym jest mecenas Grzegorz Wrona prawnik zajmujący się tematyką przemocy wobec kobiet ale zanim droga, zanim zaczniemy w o przemocy ekonomicznej no to powrócimy do w wydarzenia oczekiwanego w poniedziałek pan prezydent podpisał tak was do Polska dokonała ratyfikacji konwencji rady Europy o przeciwdziałaniu zwalczania przemocy wobec kobiet przemocy domowej to od czym w tej audycji było bardzo dużą ochotę co bardzo byśmy apelowali jako środowisko stało się to wbrew słusznym w pesymistycznym wizjom, które nas wszystkich ogarnia, gdy na i stało się to przed majem była pani redaktor prawda mieliśmy tak audycji nie wróży dla miliardera zarówno w UE miały największy optymista mówią, że w maju ma nawet licea wcześniej stał także w bardzo się z tego cieszymy stąd przejdziemy w następnych audycjach dom w rozmowy na temat tego, jakie są skutki tej modyfikacji linii będziemy się zastanawiać nad tym co powinno się zmienić w sprawie w praktyce w polityce w tym zakresie i tą częścią butą prace rozpoczynamy od dzisiejszej audycji, bo właśnie przemoc ekonomiczna wysta w część, która w konwencji z bardzo mocno zaznaczona podkreślona wskazana jako 1 z form przemocy, a w Polskim ustawodawstwie tego brak nie ma takiego wskazania stąd też faktycznie w panie zorganizowały spotkanie Wisły mógł powiedzieć, dlaczego to spotkanie miało miejsce Kijowa zainspirowało wreszcie się akurat w tym zajęły Eetek naprawdę co prowadzimy ten projekt już od zeszłego roku dotyczący przemocy ekonomicznym w Instytucie staramy się podejmować takie tematy mniej oczywiste i też się wspierać inne organizacje właśnie w dostarczaniu wiedzy na temat takich obszarów, które do tej pory nie zostały zbadane i ta przemoc ekonomiczna wydawała nam się właśnie takim bardzo istotnym obszarem rzeczywiście okazało się, że te ekonomiczne aspekty przemocy, w którym nie bez tak naprawdę zbadały Szmal z 2 stron z 1 strony taką przemoc ekonomiczną stricte jako rodzaj przemocy tak jak przemoc jest fizyczna psychiczna seksualna jest też przemoc ekonomiczna, ale z drugiej strony też chcemy mieć, by spojrzeć na tematykę przemocy też z perspektywy ekonomicznej jako takiej pokazać, że w m. in. nierówny podział obowiązków domowych ścian nierówny udział kobiet na rynku pracy z mężczyznami może być przyczyną niekiedy takich zjawisk przemocowych i postanowiłyśmy zrealizować taki projekt udało nam się przekonać fundację Bella do tego, żeby nas wsparła w tym projekcie nie zrealizował Szmyd badania ilościowe jakościowe Ian Monk podczas okrągłego stołu, które miał miejsce w tym tygodniu chciałyśmy skonfrontować trochę, choć może konfrontacja to nie jest dobre słowo raczej pozwolić na wymianę w UE doświadczenie, w jakich pomysłów związanych z serem w UE zapobieganiem przeciwdziałaniem właśnie przemocy ekonomicznej zarówno z reprezentantami reprezentantkom instytucji publicznych, czyli ministerstwo takich jak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej czy Ministerstwo Sprawiedliwości, jaki osobom, które w praktyce zajmują się np. prowadzeniem postępowań związanych z przemocą również ekonomiczną, czyli mieliśmy na sali sędziów prokuratorów adwokatów m. in. pana mecenasa i także inne osoby z organizacji pozarządowych, które na co dzień wspierają i innych ofiar również przemocy ekonomicznej i to świetnie nam się zbiegło właśnie z ratyfikacją konwencji, która w swoich zapisach mówi o przemocy ekonomicznej i wymaga też od państwa, aby działał pod uwagę ten ten aspekt przemocy w związku, z czym RPO ponoszą okrągłym stole w nie mamy już kilka rekomendacji DM, który jeszcze będziemy konsultować właśnie Ensemble uczestnikami uczestniczkami mamy nadzieję, że one też wpłynął na zmiany wprawie, które niewątpliwie w związku z ratyfikacją w konwencję będą musiały nastąpić Norwida od rzeczy zupełnie podstawowej zaczęli czy pani przy jakąś definicję przemocy domowej niż my kontrowaliśmy słuchaczy, bo myślę, że nie wszystko dla wielu używali wysyłają dziwnym trafem komisji, ale w my użyliśmy sumy tak samo nie wymyśliliśmy wyje definicji tylko sięgnęliśmy po prostu do literatury fachowej idą pod kosz z taką definicję, że są taka sytuacja, w której 1 osoba używa środków ekonomicznych po to, żeby kontrolować ich przewaga w drugą osobą i może to być w takiej formie, że zabiera jej pewne środki, ale może też zmniejszać, bo kontrolować jej umiejętności nabywania tych środków tak ciężko zabraniać edukacji albo do dysponowania tymi środkami, które już ma też to co łączy przemocy generalnie tak, czyli kontrola i wpły w na zadanie drugiej osoby tylko, że tutaj inny środek jest miejsce siła fizyczna nie jest stroną jest, ale waluty nie jest przemoc seksualna tylko to są środki ekonomiczne natomiast to rzeczy materialne i życie ekonomiczne są naszym życiu tak podstawowe, że to może być bardzo subtelnych form tak naprawdę do rządu bardzo wyraźnych dlatego czasami bardzo trudno to przemoc dostrzec i też sprzyja jej ataki na zwyczajowy podział ról i podział sił pomiędzy płciami w wodzie nad rozumem przemoc ekonomiczna w związku z aut z 2 i nierówność płac między kobietami mężczyznami to też można określić go w trasę dojazdową dla tej zdrady przemoc ekonomiczną sprzyja też moc ekonomiczny, ale przemoc ekonomiczna może zachodzić nie tylko między kobietą mężczyzną czy 3 rzeczy w związku z Moskwą mamy też wobec osób starszych wobec osób chorych tak wiemy, że nowe złoża na takim pomyśleć co w praktyce szkolenia osób w bankach, żeby wiedziały, kiedy to tak wygląda podejrzanie np. ktoś próbuje babci czy stażowym krewnej odebrać im rzeczy jakoś zmusić do podpisywania niekorzystnych dla niej czy dla niego o mocy rozporządzeń to bardzo różne rzeczy my akurat jest kupiłyśmy na takiej przemocy w relacjach bliskich to znaczy w małżeństwie w takich nieformalnych związkach, ponieważ musiałyśmy z przyczyn badawczych zawęzić jakoś swoje pole w lecie 22 różne rzeczy wskazać dyskryminację w, która występuje znacznie znacznie szerszym pojęciem i dyskryminacja może być źródłem przemocy, ale nie z pomocą samą w sobie, a stąd właśnie np. nierówność na rynku pracy, który po latach mówi jest dyskryminacją jest złamaniem zasady równego traktowania jeszcze chciałam dodać Endo do tego, o czym mówi Agata Chełstowska z żalem rzeczywiście często posiadanie większych środków oraz ekonomicznych finansowych przez inne z partnerów może być środkiem do tego, żeby taką przemoc stosować wobec drugiej strony, ale zdarzają się też przypadki, kiedy e-usługi sprawca tak naprawdę tymi środkami nie dysponuje, bo Elling to co było dla nas też o dużym zaskoczeniem w tych badaniach zawsze wydawało nam się, że ta przemoc ekonomiczna będzie miała miejsce w tych związkach, gdzie kobieta albo nie pracuje albo zarabia zdecydowanie mniej niż mężczyzna i one w ten sposób może wykorzystywać okazje udało się co wlezie takie sytuacje mają też miejsce, kiedy kobieta to kobieta jest główną żywicielką rodziny i to ona przynosi dochód do gospodarstwa wymaga on wiedział, że przymus nawet tam, gdzie to osoba nie dysponuje nowym ważnych w tym sensie zapominano, o ile mi pieniądze nie nie wygląda w ten sposób, że kobieta np. wpłacam pieniądze na wspólne konto, do którego tak naprawdę zlana z wf tylko on ma dostęp jest sprawcą serii g innych mocnych na osobę, która nie generowała środków do władzy nie może być tak bardzo różnie może okazać, że kobiety mężczyźni mogą być sprawcami przemocy znacznie częściej no jak to w upadku w ogóle tych zachowań są sprawcy mężczyźnie, ale rzeczywiście też pełen to jest wachlarz zachowań mogą obydwoje, ale być może on zaraz zmuszony zarabiać zawsze dobrze mu z letargu, jeżeli istnieje ta przymusowa izolacja to można jakoś z tymi środkami ekonomiczną firmy podali przykład tak jakby to zilustrować mamy mnóstwo przykładów Michael Mann z przykładów możemy opowiedzieć najpier w o takiej powiedzmy bardzo zwyczajowej czystki spodziewanej sytuacji także kobieta aż pracuje w domu z wykonywaną pracę domową wychowuje dzieci zajmuje się domem, a mężczyzna zarabia my tutaj głównie domyślamy się, kto wygra ta w oczy mężczyzna może np. miedziany żywicielem rodziny bardzo wykorzystywać tą pozycję ten tytuł do tego, żeby rozporządzać środkami ekonomicznymi może podejmować ważne decyzje finansowe bez udziału żony, a może po prostu bardzo bardzo kontrolować, a on wydatkowanie wydać ani znalazłem wspólny tak Sebesta rozmawiamy zaczęliśmy rozmowy z o przemocy w ekonomicznej studiowanie Aleksandra Niżyńska pani Agata Chełstowska obie panie reprezentują obserwatorium równości płci Instytucie spraw publicznych współprowadzącym program pat Grzegorz Wrona wróćmy do tych do tych przykładów do jego zobrazowania tym, że kiedy możemy mówić o tej przemocy w umowie wynosi ta nie będzie tak najprościej w sytuacji właściwie, że kobieta nie zarabia w mężczyzna zarabia no i z jego strony w mogą być przyczyny nie od razu powiedzmy jasno w samo w sobie wraz ze służby nie znaczy miejsce, ale jest dobrze rozwinąć nawet duże dysproporcje ekonomiczne między partnerami nie musi wcale być przymusowo tu oczywiście chodzi o obecność przymusowej relacji, której tymi środkami ekonomicznymi się gra i kontroluje, więc z takich oczekuje się np. CPM paragonów z każdego wydatku w najmniejszym sklepie osiedlowym wydziela się papier toaletowy, ale do kontroluje się źle się zużywa proszku doprania to są takie momenty naszego codziennego życia, w których ta kontrola nagle się pojawia i jak to sprawia, że relacje z przymocowaną do umów myślę, że oczywiście kontrolowanie wydatków gospodarstwa domowego jest bardzo racjonalne i słuszne i polecamy tekst to, żeby sprawdzać na co wydajemy nasze pieniądze, ale już nie robimy to wspólnie w i bierzemy pod uwagę potrzebę wszystkich rannych osób, które z danym gospodarstwie domowym mieszkają to, że jest to jak najbardziej im pozytywne natomiast sytuacja, w której kontroluje się 1 osobę w UE właśnie pod kątem tego ile wydaje na pranie i wydaje nam prasowanie i jak czy przypadkiem nie wydała za dużo w sklepie nazywanie tej osoby darmozjady pasożytem to są już sytuację przemocą kicia bardzo wyraźnie powiedzieć, że w przemocy ekonomicznej nie chodzi o ekonomię tylko chodzi o upokorzenie o kontrolę oto, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, w której osoba doznająca przemocy będzie miał takie wrażenie, że bez zgody i akceptacji ze strony sprawcy przemocy nie przeżyje nie będzie w stanie funkcjonować tak i to czasami mogą być sytuacje takie bezpośrednie czy muszę zrobić to albo domu można przedstawić rozliczenie, bo nie dostaniesz znanych pieniędzy na jedzenie, a mogą być sytuacje, których nikt nic nie mówi tylko kobietom winą odeszła do modnego ale gdzie zamieszkam chcę zrobić z dziećmi, jakie otrzymam tak i to rzeczywiście osoby, które zajmują się takimi sprawami wskazują po prostu na problem mieszkaniowy np. które można, by w konkretny sposób rozwiązać czy do badania, które panie zrobiły dają nam jakiś obraz skali zjawiska czy radni miejscy lub raczej struktury tego zjawiska na czym polegały one Woźny zbadać mechanizmy tej przemocy uświadomi też, by zdać ona może wyglądać, jakie ma formę i może mówić dalej rósł o różnych formach w różnych układach, jakby pomiędzy partnerami, jeżeli jakiś nasz zamek jest wynik tych badań, jakie z nich, ale tak rzeczywiście myślę, że tak najbardziej w pigułce zawsze można przedstawić się statystyki nie zmieni cyfrę i nikt po, więc rzeczywiście te badania ilościowe pokazało nam ziem w UE w Polsce osób doświadczających przemocy ekonomicznej z około 10 % oczywiście w zależności od formy przemocy źródłem z czego się populacji całej populacji na około 10 % za populacja dzieci jej osoby oraz piętnastego roku życia no do UE, ale już wszyscy wszyscy Stal, ale mnie to jest w zależności też od rodzaju przemocy czasem tak jak np. wydzielanie pieniędzy czy konieczność proszenia o pieniądze to było 16 % respondentów, którzy przyznali się, że takiej sytuacji doświadczeni natomiast, jeżeli chodzi o znajomość takich sytuacji z własnego otoczenia to około 20 % na takie sytuacje przy tym przemoc ekonomiczna tak jak już tutaj mówi mama bardzo różne oblicza, tak więc np. iż nie chodzi o alimenty rentę o do takich problemów przyznało się 8 % badanych przez ramię doświadczenie natomiast już znajomość takich problemów jest na poziomie 20 % nie płacenia alimentów jest formą przemocy może być może być może być coś w tej, czyli w zloty jeszcze są turystyką metodologiczną uwagę, że zdecydowanie potrzebne są nasze badania i że też są tu różne trudności tego typu, że osoby mogą oni koniecznie chcieć się przyznawać do tego, że na pewno chciałyśmy zrobić już od największej jeszcze raz próby te badania, że jeżeli my tutaj mówimy o tym jak może go Neste przemoc i dopiero to zaczynamy, by omawiać to też naprawdę niekoniecznie sobie zdają sprawę, że mogą pewne zachowanie zaliczać tak do tych form prześcignąć rozmów nie było tak tylko w relacji kobieta mężczyzna tak tak go to pytanie było na początku nie na tyle otwarty, że można było wskazać po prostu formy przemocy, którym się człowiek zetknął niekoniecznie w związku tym był też tak idąc dalej to różne układy ekonomiczna może być także ENA Szkot partner mówi do sondażu aż do partnerki jest też darmozjadami pasożytem nie pracuje żyją pracują też, że jest moich pieniędzy, chociaż pamiętajmy kobiety zwykle wykonują na większość tej pracy takiej domowej tak gotowanie sprzątanie wychowanie dzieci to nie są też są rzeczy, ale może jednocześnie też uniemożliwiać podjęcie pracy albo nic teraz jestem i wtedy to takie błędne koło przemocy ekonomicznej zamyka znaczy ktoś mnie nie ma tej niezależności ekonomicznej jest przymusowe relacja, więc nie mogę odzyskać i to przemoc trwa, a wynika z potrzeby kontroli sprawcy MON wszelka aktywność na zewnątrz z Olgą powoduje, że jego możliwości kontroli się ograniczają ich chorobliwą zazdrość zazdrość też czas dostaje spotyka w testach w górach sygnał zaś alarmowy, więc złożyłyśmy o mężach muszka przychodzi do pracy sabotować Konrad przychodzi straszyli współpracowników 1 pan do nich narzędzie do żony biografia żony tak dodano do nich należą do urzędu skarbowego, żeby podkopać biznes momentami była jak swój interes w ich zegar refleksy to słyszeć przed przygody, które pani dawała typu wydzielanie dwudziesty działanie do bardzo prosta refleksja, gdy jakiś element patologii choroby w UE aberracji umysłowej z w finałowym nowy sezon na ile wlezie mamy już leżą w 2 egzemplarzach używanych, które w ich sytuacji co mi pani zdarzały to nie mieszczą się zgłosi on tak to kto tak wygląda nowy Jork USA ujawnił, że to jest o wiele częstsze niż myślimy tak naprawdę to jest też często jakiś tam w finał procesu, który się dzieje od dłuższego czasu nikt się do tego doprowadził do USG lekarz nie, widząc wraz z całą pewnością to możesz wydać się naszym słuchaczom właśnie takim absurdem, ale rozliczanie co do grosza, jeżeli takie rozliczanie następuje też zarzut właśnie zdrady, że jeżeli te środki nie wiem nie mam nie mogę się już dziś 15 gr, a to z naszą kochanka o złym można coś smutnego MFW takie rzeczywiście skrajne przykłady pałac w misji zdarzy to przemoc ekonomiczna może być bardzo codzienna i bardzo sprzyja jej po prostu taki zwyczajowy podział na rolę płuc w tunelu np. kobieta zarabia mówiono nawet powiedzmy, że zarobią tyle samo, ale jednak ona ma to robić jak powiedziała pani psycholog, z którą rozmawialiśmy ono robić dyskretnie to znaczy nie należy się żadną wycofała, a ponadto istnieje wiele domów oczekiwanie, że jeżeli zarabiasz kobieto zarobkowo to nie możesz też zawalić swojej pracy w domu to oznaczałoby sprzątnięte ugotowany dzieci mamy zobligowana jak to zrobić ze swoim teraz czy ty masz dostęp do żłobka przedszkola czy twój interes Szczecina ma pomagać siostra to jest twój to też forma przemocy domowej jest tworzenie nowych relacji to jakby to oczywiście wzrasta nie można tego wszystkiego uogólniać, ale na pewno pomoc z zewnątrz może przyczynić do tego, że kobiecie łatwiej no wiesz taką materialną pomoc, która pomaga i w jaki sposób się z tej sytuacji wydostać natomiast oczywiście był bez teki aspekt psychologiczny jest po co ważne ellaOne może też być także kuriozalny 100 % tego co jest w domu, a i tak IBM może być odwrotna sytuacja ciężko partner odmawia podjęcia pracy i tyle EU bądź Ślązak i to wszystko wydaje ona mato zarabia i tego rodzaju insynuacje i tego rodzaju sytuacje są najtrudniejsze bon w utożsamieniu się przez osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie przychodzi ktoś n p . do grupy na roboczej w ramach procedury niebieskich kart i właśnie mówi o tym, że jest osobą doznającą przemocy tymczasem grupa robocza mówi nam przecież pani ma nieograniczone możliwości finansowe, bo to pani zarabia więc, o co pani z takim człowiekiem żyję skoro może pani wyjechać kupić egzemplarz wygrywanie no, dlaczego na nią chodzić no tak areszt, ale wolimy się z sienna chandra dysproporcja i wyrasta ona że, choć wiem dobrze ubrana online ekonomia chodzi sprawdzam, który jest prowizje jednak osoby bierną na ich zdalną w tym coś nam nie zgadza z tym stereotypem prawda ofiara sprawca, jednakże głównym myślę, że to jest bardzo ważne też ranni aspekt takiego stereotypu, bo wydaje nam, że to przemoc ekonomiczna to zdarza się głównie biednych rodzinach właśnie czytam ledwo koniec z końcem się w nie jakoś wiąże i nie dotyczy do takich domów, w których poziom materialny jest wystarczający czy wręcz bardzo wysoki, ale ta przemoc ekonomiczna też w takich sytuacjach może się zdarzyć to są tzw. złote klatki tak czyni kobieta nie może sobie pozwolić na wszystko, czego tylko bym chciała albo co partner uważa, żeby chciała dopóki zachowuje się dokładnie tak jak on od niczego wymagać, czyli n p . nie podejmuje pracy zarobkowej te wszystkie kwestie, o których mówiliśmy nie podejmuje dalszej nauki nie szkoli się w UE nie ma własnej inicjatywy tak naprawdę jest zamknięta w jego obszarze funkcjonowania najczęściej pracuje w jego przedsiębiorstwie jest ich pensja jest oczywiście przekazywana na jej konta albo wspólne konto, które do, którego dostęp ma tylko partner w Newell i myślę że, toteż jest ważne, żeby pokazać że, że przemoc ekonomiczna może się pojawiać w różnych układach tak jak mówi Agata Chełstowska, ale też bardzo różnych rodzinach o różnym statusie Maria żony i wtedy zgadzam się trudniej zobaczyć film sytuację przy mocno, bo to może pieniądze trwa już pewność dają bardzo dużo takiej melodią, z której głowy konkretne przykłady, z którymi się zetknąłem prawda gdzie zrozumienie zależności osoby doznające przemocy od sprawcy jest po prostu trudniejsze, bo nie jest takie widoczne na pierwszy w nowym PMT żebrzą, bo robiliśmy wywiady niewiele, ale z osobami, które do nas doznały do przemocy ekonomicznej nic i rozmawiając z kobietą, która była tak brzmiący wyraz temu wszystkie 4 rodzaje przemocy, a on i dopiero kiedy udało się wydostać nie bez pomocy dobrych tam przyjaciół i rzeczywiście takich takiej fachowej pomocy w stylu latino to za żoną została z długami, a jej partner został z nieruchomością przepisano na niego, za którą ona 100 % zapłaciła wzięła kredyt i została w kredytach, więc stekiem rzeczy, które mogą być mniej oczywiste to też jeśli chodzi o przemoc ekonomiczną może być n p . trudniej ją wykazać, ponieważ nie zostają siniaki tak nie zostaje obdukcji tylko zostaje np. wszystkie nieruchomości słonego krewnych ona wychodzi z tego małżeństwa tak z obciążeniami to są takie rzeczy, które można coś zatuszować ukryć, ale w związkach zdarzają się spore pieniądze zdarzają się sytuacje, gdy ludzie mają do siebie pretensje w wydawać na cacy lekkomyślne, abyśmy oszczędzali na coś innego zdarzają się sytuacje, że 1 ze stron nie mówić drugiej, ponieważ obawia się reakcji prozaik wydarzyć coś kupuję mężczyzna jest coś jest także na co wydaje nie mówi w i mu w górny TOS postrzegamy to właśnie w rzeczy to jest kwestia, jakby natężenia tego, bo ludzie z Pruszcza Gd już dosyć normalną przynależną do tego, że ludzie są różni mają różne upodobania różne potrzeby są różne taktyki dochodzenia do realizacji tych potrzeb prawda wystawnych zarzucono, że o pieniądze sporo rzeczy materialne mogą zdarzyć w każdej relacji, a takie pytanie, gdzie się kończy konflikt, gdy fizyczna przemoc jest z trudem pytaniem jest to, że w takich już bardzo ciężkiej sytuacji, kiedy to wyraźnie awans a, ale dzień walki zetknęły się rozmawiać z osobami tak dalej to znaczy nie chciałbym zostawić słuchaczy z takim przekonaniem, że to jest trudne, bo to jest tak naprawdę wyznaczone granicami prawa i w bardzo mocno chcę podkreślić, że konflikt to jest sytuacja, w której jest spór, ale strony nie naruszając swoich praw nie naruszają swoich upraw natomiast w momencie, kiedy dochodzi do świadomego naruszenia prawa drugiej strony to tu już zaczynamy rozpatrywać tę kwestię z punktu widzenia przemocy właśnie oczywiście mogą być różne motywy, dla którego co się stało natomiast w sytuacji, w której dochodzi do sporów dochodzi do nich uzgodnionego z zarządu majątkiem wspólnym, bo prawo tak ustanowione prawo rodzinne czy ten zarząd jak najbardziej może ciążyć na 1 osoby nie ma naruszenia prawa, nawet jeżeli zrobimy coś wbrew woli to jeszcze nie jest kwestia przemocy natomiast tam, gdzie ja np. świadomie nie informuje drugiej strony o tym, jaki jest wielkość naszego majątku, bo jeżeli nie będziesz w nie będziesz tego wiedział nic nie zrobisz będziesz mógł poszukiwać będzie w stanie go odebrać ktoś jest ewidentne naruszenie prawa i wtedy mamy do czynienia z morzem zatrzymany przez czwartą przemocą w tą trasą tak, ale w ciążę, choć również inne wytłumaczenie jest volvo myślę, że warto też jednak zastanowić się, dlaczego nie rozmawiamy w związku o tym, że jednak jak kupiłam sobie te o grę komputerową, a pan kupił sobie czarną marynarkę inni oczywiście tańcem jest sytuacja przymocowana, ale warto tak sobie uświadomić czym właściwie, o czym mówimy, jeżeli się okaże, że już od wyborów poprzednie doświadczenia pokazały nam, że druga strona źle reaguje z reguły zaczyna ono źle reaguje na nas można się zastanowić stałych dochodach rodziny ale, ponieważ teraz bardzo duża dyskusja, abym powiedział w świecie internetu on różne strony różnie patrzą na kwestię przemocy oczywiście może być też tak, że ktoś nie jest zainteresowany na czele z kwestiami finansowymi w domu i trudno jest wygodniej czatu czy miasto podkreślić, ale czas gdzieś jeszcze 1 rzecz tak to wszystko tak funkcjonować dopóki jest w miarę dobrze w tej branży oraz momencie relacja się psuje to się nagle okazuje, że ja, ale wiele w nie wiemy, jaki jest PIT, bo jak go nie widziałem podpisanego in blanco ja nie wiem jak wejść na konto w internecie regulacjom hasła do konta, ale i t d . tak dalej w bardzo pani wspomniała, że gra o dostępie do informacji okazuje się również jak idę do banku i proszą o informacje ostanie konta mojej żony to bank mówi, ale pan nie może udzielić informacji ma też mieliśmy przypadek kobiety, która wiedziała, że można dług w ZUS-ie i ZUS nie udzielił informacji mimo tylu rzeczy mnie pewną dozą możesz tak mi potrzebne są informacje myślę, że to też bardzo układanki zwyczajowe rolę na dane mężczyzny kobieta w Niemczech do tak właśnie tu Kiszka z porządku jest po prostu taki zwyczaj, że moja też tego nie dotyka maty już masz to tym zarządzać flotą w testowym porządek, jaki przyjęto zwyczajowe i dopiero kiedy my chcemy się dowiedzieć pytamy prosimy o to tak hasło do tego Honda, czego z Noto do tych, którzy zaczynają być takie tezy ważny moment czy to będzie, ale też taką ciekawym czekało rekomendacją z naszego okrągłego stołu już na sam koniec LM i była rekomendacja dotycząca w tzw. świeckich nauki przedmałżeńskie, ale to może powinno to ludzie reforma SN z Agata Chełstowska i Aleksandra Niżyńska w obie panie z Instytutu spra w publicznych współprowadzący gen Grzegorz Wrona rozmawiamy o przemocy ekonomicznej od pani zabrała wiecu głos co informacji polis zebrały w jednak przeszliśmy już spowolni do właśnie jakiś wniosków czy takich pierwszych rekomendacji z naszego spotkania LM okrągłego stołu część z nich miała taki charakter jej konkretnych zmian wprawie, ale część z nich miała też taki charakter bardziej systemowe i ozdobne życiowe go też, że wcale, że w ogóle gratuluję frekwencji, bo okazało się, że to spotkanie cieszyło się niezwykłym zainteresowaniem i tak było nam bardzo przykro, kiedy ktoś jeszcze chce się dopisać do listy tuż przed znajduje uznanie nie miało miejsce nasza sala nie mogła pomieścić wszystkich osób, ale bardzo się ucieszyliśmy też frekwencja ekspertów ekspertek, bo rzeczywiście wszyscy, których zaprosiliśmy z bardzo różnych urzędów instytucji tak jak mówiłam im się stawili w UE i nie na szczęście to nagranie będzie dostępna na na naszym kanale YouTube w Instytucie spra w publicznych, więc można go śledzić EMG natomiast wracając do właśnie tych rekomendacji ani etyki świeckiej nauki przedmałżeńskie tak naprawdę doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście warto jest edukować Real przyszłych małżonków na czym polega tak naprawdę wspólność majątkowa jak to działa, a jak to jest zapisane w kodeksie rodzinnym opiekuńczym to są naprawdę dość trudne kwestie w Chinach na pierwszy wniosek był taki generalnie rzecz jest słaba świadomość społeczna co do lasu takie ekonomiczne w takim razie wnioski, że i trzeba na pewno zmienić prawo, ponieważ MOW przynajmniej, dlatego że tak MEN została ratyfikowana też oczywiście trzeba kupować wszystkich przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości na temat tego, jakie prawo już jest lekki istnieć, bo nie używaj tylko o są nieraz wcale nie są przepisy, które po prostu się nie używa, ale też edukować społeczeństwo tak jak mówiłam odnośnie tego, kto ma, jakie prawa również majątkowe w będący właśnie w związku małżeńskim i tutaj pojawia się też problem w związku z tym związków partnerskich n p . bo one są całkowicie poza regulacjami związanymi z kodeksem rodzinnym opiekuńczym, a niewątpliwie tych związków jest coraz więcej i warto by było też pomyśleć o tym, aspekcie przy pracach nad kolejnymi projektami usta w o związkach partnerskich dach woda i w Polsce wydaje się, że dyskursu odnośnie związków partnerskich wszyscy kupił głównie na związkach jednopłciowych tymczasem bez względu na to jaka to jest forma związku te problemy prawne, a konkretnie brak regulacji w tym zakresie powoduje, że jeżeli rozmawiamy o kodeksie rodzinnym to rozmawiamy tylko w połowie tych osób, które żyją w tego rodzaju relacjach o kodeks rodzinny już nie będzie miał zastosowanie właśnie do tego czegoś co żon konkubin latem ale jakie przebywali w wierze w prawdę rekomendacje w kwestii prowadzi n p . co pozwala wszystkim wprowadzenie przemocy ekonomicznej trendom polskiego porządku prawnego na razie nie ma, ale istnieje to nie jest tak, że nie istnieje, a że nie ma przepisów tak dobrze nie ma, ale należy on, że nasze pieniądze dla Enei ma charakter i fizyczne czy psychiczne tak, ale nie ma nic o tym, aspekcie ekonomicznym rzeczywiście mamy różne przepisy, które można stosować, jeżeli nie prokurator sędzia adwokat są świadomi tego problemu można wykorzystać przepisy zarówno z kodeksu karnego przede wszystkim tak naprawdę czy to jest art. 207, w którym mamy w UE to problem znęcania się, nad którym też w dużo pracuje pan mecenas czy to jest art. 191, czyli zmuszenie dookreślonego zachowania to bardzo tego nadmiernemu umowę z wykorzystywać przy tych wszystkich problemach, o których mówiliśmy na początku audycji w UE, ale warto, by było i wydaje mi się, że wprowadzenie takiej definicji, że przemoc ma też ten aspekt ekonomiczny mogłaby też ułatwić właśnie dostrzeganie tych przepisów, które już w naszym porządku prawnym funkcjonują, na które można było wykorzystywać tylu tak nas zarówno z nosem, że też sędziowie czy prokuratorzy potrzebują także, kto nie ma czasami miejsca na innowacyjność i potrzebują mieć po prostu to napisane przejdzie remis dosłownie, żeby mogli tego używać, żeby ich już gotowy do tego weszło nie było to wydaje się pan wydaje się, że nie ma sporu co do tego, że nazwa określenie przemoc ekonomiczna musi się znaleźć w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i tutaj nic nie boję się przed wojną nie było takich głosów szczególnie kwestionujących tą sprawę natomiast inne kontrowersje, jakie się pojawiają dotyczą tego czy wprowadzić to pojęcie do kodeksu karnego w drzwiach czy sankcja karna miałaby być wymierzona sprawcy przemocy ekonomicznej nie tyle się, jakby trochę trudu troszczymy przeważa brak młodych sprawców co troszczymy się o to, żeby skutki ekonomiczne takiego np. skazania nie odbiły się na osobach doznających przemocy, bo to jest taki element, który my od lat mamy taki dylemat pokazujący, że no nie wiem my bierzemy takiego sprawcę dostaje grzywnę n p . w trybie karnym to grzywna braci dał mu osoba pokrzywdzona w praktyce mogą się odbić na swoją rodziną brata cara, więc to jest stała też systemowy problem padały też na kolejną barierą jest taki właśnie zagadnienia prawnicze na pewno z tak ogólnie z tego naszego seminarium wnioski były takie, że w ogóle problem przemocy powinny się mieścić w procedurze karnej, dlatego że tam one przynależą nie powinno być także jest przemoc wiedzą, że tak tej procedurze cywilnej tam się dochodzić, bo tam się do założenia są zarówno osoby ani, że jest ta dysproporcja, która jest dla relacji Moser charakterystyczna, że potrzebne sformułowanie dotyczące przemocy ekonomicznej tak też konwencja z stanowi tak wymienia 4 rodzaje mają być na równi traktowane na pewno warto się przyjrzeć rozwiązaniom innych krajów pomysł, że już, gdzie stała nie jesteśmy pierwsi na świecie i warto się rozejrzeć jak to było rozwiązany już w innych krajach UE i miałyśmy kilka takich rekomendacji już konkretne tak czy ta informacja ZUS są zadłużeni małżonka czy właśnie dodanie tych tego aspektu ekonomicznego do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie czy też rzeczy związane z alimentami to w blogu bardzo duże inny wątek na naszym seminarium noty jest tak naprawdę też bardzo dobry przykład tego czy z klientem Nur wysokie sankcje karne nie spowodują pogorszenia sytuacji finansowej osoby, która stara się o alimenty uporczywie uchylający się dłużnik ich nie płaci, więc załóż młodzież to się nie zdarza idzie do więzienia no i tym bardziej tak naprawdę nie ma z czego tych alimentów płaci z tego, więc to są takie dylematy, o których mówił pan mecenas, ale też, ale jeszcze wracając do tegoż oczywiście zmiana prawa jest potrzebna, aczkolwiek ja jednak stoję na stanowisku, że kluczowe jest to, żeby edukować osoby stosujące prawo bo, ale też prawda jest taka, że często sędziowie po prostu mogą iść na łatwiznę i korzystać już z wyroku z orzeczeń, które zostały w sprawach przymusowych w LM w LM wystosowane imię po prostu ten aspekt przemocy ekonomicznej wtedy umyka on się nie pojawia, bo nie ma na ten temat z takiej doktryny, która pozwoliłaby w sposób łatwy ani szybki powoływać się na już istniejące orzeczenia czy sprawdzać jak w sędzię sędziowie orzekali w tamtych sprawach na jakie przepisy się powoływali, więc daje mu musi nastąpić taka zmiana tak też w stosowaniu prawa przez wymiar sprawiedliwości, ale myślę, że takie rozmowy i takie spotkanie jak to w Instytucie spraw publicznych w środę mają szansę, żeby coś zmienić teraz też prokurator generalny będzie swoje wytyczne do stosowania tej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w GM przygotowywał i ten aspekt przemocy ekonomicznej dawno powinien się tam pojawić dałby, gdybyśmy się nad tym spokojnie zastanowi to możesz zobaczyć, że konwencja zrównuje wszystkie 4 formy przemocy to jest może się to widać, choć oczywiste, ale to wcale nie rzeczywiście w toku myślenia naszym prawda, że dolegliwość przemoc ekonomiczna jest tak samo niebezpieczna jak przemocy fizycznej i w związku z tym powinniśmy tak samemu reagować nie przedstawicielka policji pani Wanda mende wyraźnie powiedziała w druku niebieskiej karty mamy wyraźny wskazane tylko 3 formy przemocy co prawda jest miejsce na opisanie przemocy ekonomicznej, ale ono już jest wymieniona tak nie ma takiego sformułowania jest tam chyba niszczenie mienia w aktach opóźniono też można wpisać inna prawda, ale tu szyn to nie jest wskazane na równi nie bardzo moim zdaniem ciekawe, bo też, bo też wśród osób jasno powiedzieć w centrum praw kobiet co bardzo ładnie wybrzmiało na spotkaniu w 2000 dwunastym roku przygotował rekomendacje zmian w zakresie przemocy ekonomicznej tutaj na pewno z tego należy również czerpać, bo to tam są konkretne zmiany zapisów nie prawnych natomiast na pytanie, zwłaszcza takich co do pani co dalej do 2, jakie macie plan mówiąc krótko, żeby teraz tę rekomendację dla kogo dostał rekomendację, ale te są one na pewno rekomendacje, które będziemy dostosowywać do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ponieważ ratyfikacja konwencji będzie powinno się wiązać ze zmianą w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, więc jeżeli ten proces legislacyjny się już znacznie tomy możemy Anny takie rekomendacje włączyć też to do tych działań na pewno do Ministerstwa Sprawiedliwości myślę, że Prokuratura Generalna, o czym powiedziałam Ernst, która przygotowuje wytyczne nie mnie do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ale, ale też biura Rzecznika Praw Obywatelskich myślę, że byłoby dobrym adresatem takich rekomendacji, żeby móc, ponieważ tam też się zdarzają takie skargi, które dotyczą relacji między ludźmi o Annie liczymy na to, że elfy krajowy program ds. równego traktowania, w którym ta przemoc ekonomiczna już funkcjonuje przygotowywanym przez biuro pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania i uchwalony w UE też LM rzeczywiście będzie implementowany tutaj też należy naciskać na poszczególne ministerstwa, aby ten krajowy program generalnie zaczęły stosować no, a w tym aspekcie przemocy ekonomicznej już nie mówimy w szczególności w UE, ale tak jak powiedziałam kluczowe wydaje mi się edukowanie sędziów prokuratorów i policjanta równa, udając klienta w ich teraz oczywiście szkolenia dla tej grupy zawodowej są dość trudne, bo przede wszystkim rekrutacja na takie szkolenia w wannie zadbania o to, aby wszyscy rzeczywiście wynieśli z tego szkoleni jak najwięcej nie to są duże wyzwania, ale myślę, że np. krajowa szkoła na sądownictwo i prokuratury mogłaby uwzględnić element ten aspekt przemocy ze swoich po prostu w swoim curriculum tak, zwłaszcza że my jesteśmy faktycznie teraz przed dużą rewolucją zmiany prawa karnego materialnego i procedury pewnie wszyscy będziemy się wielu rzeczy uczyć, więc też ten rachunek spojrzenia na ich sytuację osoby pokrzywdzonej również tą formą przemocy w istotny wydaje się, że konwencja, a jej ratyfikacja konwencji rady Europy spowoduje, że zmiana ustawy nastąpi to ja się absolutnie nie poważa, aby przewidzieć w jakim terminie mówiłem, ale z całą pewnością ten proces legislacyjny, który już zaczął wojnę wiem to jest świetny moment do tego, aby panie czy Instytut bardzo mocno mogą monitorować to czy coś dzieje w jaki sposób korzystać z tych rekomendacji faktycznie przy zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na taką instytucję renty instytucją co w z zbiorem osób zespół monitorujący przy ministrze pracy polityki społecznej to jest grupa ludzi, która bardzo mocno się pochyla nad kształtem ustawy i na tym jak ona wygląda zresztą na swoim spotkaniu były byli przedstawiciele tego podmiotu stąd faktycznie dobry moment dobry moment, żeby od niej zapomnieć bo o ile my możemy naprawiać praktykę przy innych formach przemocy ryb to musimy stworzyć tak naprawdę od zera no to smutne bardzo dobre czas, żeby już się może być świadomość co się zmieni się jej korzystać też doświadczenie może innych krajów jak załatwić, a jeśli chodzi o to spotkanie to też nie wiem na ile to było złe, że bardzo silnym wątkiem były na alimenty, że była też przedstawicielka stowarzyszenia poprawy spraw alimentacyjnych dla naszych dzieci Anny i one Maciek i mówiła o alimentach i o tym jak ta walka wygląda w zasadzie w tej kwestii nowe przepisy istnieją można naprawdę to egzekwować tylko jest to taki opór podział bardzo kulturowej wpisany nasz porządek w spółce i że jednak tak długiej bardzo często nie są ściągane oczywiście dłużnik alimentacyjny tam ukrywa ten swój majątek czy pracuje za gotówkę na czarno i t d . ale od bardzo mieliśmy konkretne pomysły to znaczy po pierwsze, zniesienie progu, od którego teraz naprawdę naprawdę biednym osobom przysługuje fundusz alimentacyjny ten drugi występ powinien zostać zniesione, bo to jest pewne pomieszanie czy logiki, a po drugie, zły pomysł, żeby pan, że to fundusz wypłacał alimenty od różnic płci to w nich ani się ciekawym pomysłem związanym z alimentami była znowu edukację znów na niej wracam edukację pracodawców, bo często to jest to ogniwo, gdzie następuje największy problem nawet, że nikomu nic już chciała egzekwować te alimenty to okazuje się, że w UE dany dłużnik nie pracuje albo pracuje na minimalnej na na minimalną stawkę, więc element apelujemy też do pracodawców, żeby z nich jak teraz ani ukrywania hazardu sprawy przemocy ekonomicznej wrócimy w przyszłym tygodniu w programie na kłopoty Kolińska i to będą mogli państwo zabrać głos na antenie powiedziała, że teraz zwolniły w tej osoby, a ja dziękuje gościom Agata Chełstowska i Aleksandra Niżyńska z obserwatorium równości płci w Instytucie spra w publicznych i współprowadzący pan mecenas Grzegorz Wrona dziękuję bardzo nie bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA